Radiomottagare LE10 CRS-URE Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok"

Transkript

1 Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok

2

3 Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner Allmänna säkerhetsinstruktioner Driftsmiljö Elektrostatisk urladdning (ESD) 5 2 Produktinformation Allmän beskrivning Kompatibla sändare Huvudsakliga användningsområden Beskrivning av de olika lägena 7 3 Installation Packa upp Väggmontering Ansluta till strömförsörjningen Strömförsörjning med strömuttag RJ Strömförsörjning ansluten till en trådbunden installation 10 4 Anslutningsutrymme Anslutningsportar Välja läge Lägesindikation efter att strömmen slagits på Programmering Starta programmeringsläge Programmera en sändare i läge 1, 2 eller Ta bort en sändare Ta bort alla sändare Programmera in en dörradress i läge 3 eller Programmering i läge 6 eller 7 16 Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

4 4 sv Innehållsförteckning Radiomottagare LE10 6 Funktion Viloläge Viloläge när ingen sändare är programmerad Viloläge med minst en sändare programmerad Normalt läge (läge 1 och 2) Aktivera en sändare i normalt läge Demens (läge 3) Aktivera en S37L-armbandssändare Detektering av endast en S37E-armbandssändare Detektering av en S37L-armbandssändare när det finns en S37Earmbandssändare i närheten Demens med ledsagarfunktion (läge 4) Aktivera en S37L-armbandssändare Fjärrkontroll (läge 5) Aktivera en programmerad sändare Aktivera en programmerad sändare med ett meddelande om låg batterinivå eller med ett nytt batteri Öppen mottagare (läge 6 och 7) Aktivera en sändare inom mottagningsområdet Dagliga meddelanden i läge 1, 2 eller Dagligt meddelande med signal för låg batterinivå Återställ en indikation på låg batterinivå med knappen T Underhåll Rengöring Lagring Villkor för korttidsförvaring Villkor för långtidsförvaring Avfallshantering 23 8 Tekniska data 24 F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

5 Radiomottagare LE10 Säkerhetsinstruktioner sv 5 1 Säkerhetsinstruktioner 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner Installation och första användning ska endast utföras av utbildad servicepersonal. 1.2 Driftsmiljö Radiomottagaren LE10 får inte placeras nära en vattenkran eller någon annan vattenkälla. Den elektriska säkerheten för radiomottagaren LE10 kan endast garanteras om elinstallationen skett enligt nationella bestämmelser och om den installationen fungerar som den ska. Radiomottagaren LE10 får inte användas i byggnader där det föreligger hög risk för brand eller explosion. Radiomottagaren LE10 får varken utsättas för direkt solljus, värme, damm eller mycket hög luftfuktighet (använd endast utrustningen i en ren miljö). 1.3 Elektrostatisk urladdning (ESD) VARNING! Radiomottagaren LE10 innehåller ytterst känsliga elektroniska komponenter. Det får endast öppnas i en ESD-skyddad miljö med hänsyn tagen till följande försiktighetsåtgärder. Ladda ur dig själv från statiska laddningar genom att röra vid en jordledande yta innan du öppnar enheten. Rör inte vid de ledande delarna inuti radiomottagaren LE10 om du inte absolut måste. Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

6 6 sv Produktinformation Radiomottagare LE10 2 Produktinformation 2.1 Allmän beskrivning Radiomottagaren LE10 är konstruerad att ta emot signaler från olika Bosch-radiosändare på frekvensen 434,01 MHz. När radiomottagaren LE10 har tagit emot radiosignaler från antingen programmerade eller oprogrammerade trådlösa sändare, svarar den genom att aktivera sin gröna och röda lysdiod och genom att koppla om reläutgångarna för två reläer. Lysdiod 1 (grön) Lysdiod 2 (röd) Bild 2.1 Radiomottagaren LE10 sedd framifrån 2.2 Kompatibla sändare Följande Bosch trådlösa sändare är kompatibla med radiomottagaren LE10: S37-armbandssändare S37L-armbandssändare med lokaliseringsfunktion S37E-armbandssändare med ledsagarfunktion S35-halsbandssändare ManDown-detektorer Trådlös kontakt RAC Trådlösa rökdetektorer F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

7 Radiomottagare LE10 Produktinformation sv Huvudsakliga användningsområden Radiomottagaren LE10 som ett litet fristående anropssystem När en radiosignal mottagits från en programmerad radiosändare kopplar reläutgången om en siren eller en lampa för att indikera ett trådlöst anrop lokalt. Radiomottagaren LE10 ansluten till ett patientanropssystem via reläkontakt När en radiosignal mottagits från en programmerad radiosändare kopplas reläet om. Denna reläutgång är ansluten till ett trådbundet patientanropssystem via en ledning och härmed utlöses eller vidarebefordras ett anrop. Radiomottagaren LE10 som en del av ett NurseCalldemenssystem När en signal mottagits från en demenssändare aktiveras reläet för att stänga en övervakad dörr. 2.4 Beskrivning av de olika lägena Läge Namn Beskrivning 1 Normalt 20 trådlösa sändare kan programmeras. Anropen indikeras av lysdiod 2 och relä 1. En signal för låg batterinivå indikeras av lysdiod 2 och relä 2. 2 Normalt, med lysdiod 2 avaktiverad vid indikation på låg Samma funktioner som i läge 1 är tillgängliga, utom signalen för låg batterinivå som inte indikeras av lysdiod 2, endast av relä 2. batterinivå 3 Demens De trådlösa sändarna S37L och S37E detekteras. Relä 1 kan användas för att låsa en övervakad dörr. Relä 2 kan användas för att avbryta en övervakningsslinga. Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

8 8 sv Produktinformation Radiomottagare LE10 Läge Namn Beskrivning 4 Demens med ledsagarfunktion I detta läge kan radiomottagaren LE10 anslutas till ett trådbundet NurseCall-system, där en ledsagarfunktion kan användas. Här väntar radiomottagaren LE10 tio sekunder efter att ha mottagit en signal från en S37Lsändare. Om den detekterar en S37Esändare under denna tidsperiod utlöses inget larm. I annat fall aktiveras relä 1 i två sekunder. 5 Fjärrkontroll 20 trådlösa sändare kan programmeras. Under en given sekvens kan endast samma sändare slå på och av relä 1. En signal för låg batterinivå indikeras av lysdiod 2 och relä 2. 6 Öppen mottagare Ingen trådlös sändare behöver programmeras. Vilken sändare som helst inom mottagningsområdet för radiomottagaren LE10 kan aktivera enheten. 7 Öppen mottagare med reducerad räckvidd. Samma funktioner som i läge 6, men med recuderad räckvidd. Denna funktionalitet är framtagen för att förbättra mottagningen från sändare som är placerade närmare radiomottagaren LE10. Fabriksinställningen är Normalt, läge 1. F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

9 Radiomottagare LE10 Installation sv 9 3 Installation 3.1 Packa upp Radiomottagaren LE10 är omsorgsfullt förpackad för transport. Komponenterna i lådan är skyddade men ska ändå hanteras försiktigt. Förvara förpackningsmaterialet för framtida användning (lagring eller transport). Om utrustning visar sig vara defekt eller om något saknas ska du låta bli att installera radiomottagaren LE10. Kontakta genast närmaste återförsäljare. 1. Ta ut alla komponenter ur lådan och lägg radiomottagaren LE10 på arbetsytan. 2. Kontrollera att följande tillbehör medföljer: fästdonen (2 skruvar och 2 skruvpluggar) och den här användarhandboken. 3. Kontrollera att radiomottagaren LE10 och dess tillbehör inte har skadats under transporten. 3.2 Väggmontering Radiomottagaren LE10 kan monteras på en jämn väggyta med hjälp av två skruvar. Installationssladdarna ska placeras inuti kabelkanalerna på undersidan av radiomottagaren LE Ø Bild 3.1 Mått på baksidan av radiomottagaren LE10. Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

10 10 sv Installation Radiomottagare LE Ansluta till strömförsörjningen Det finns två olika sätt att ansluta strömförsörjningen till radiomottagaren LE10. Efter anslutning står radiomottagaren LE10 i viloläge Strömförsörjning med strömuttag RJ12 Radiomottagaren LE10 kan drivas av en strömförsörjningsenhet. Strömförsörjningsenheten ska kopplas in i RJ12-uttaget på enhetens baksida och ständigt vara lättillgänglig. Se Sektion 4.1 Anslutningsportar, Sidan 11 för information om hur du kommer åt uttaget. Se Sektion 8 Tekniska data, Sidan 24 för information om strömförsörjningen Strömförsörjning ansluten till en trådbunden installation Radiomottagaren LE10 kan drivas genom anslutning av en trådbunden enhet via ingång 1 och 2 på anslutningskortet. Se Sektion 4.1 Anslutningsportar, Sidan 11 för information om strömförsörjningen. F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

11 P130 Radiomottagare LE10 Anslutningsutrymme sv 11 4 Anslutningsutrymme 4.1 Anslutningsportar Öppna enheten: Håll radiomottagen LE10 i ena handen, vänd mot dig, så att du kan se Bosch-logotypen och de två lysdioderna. Ta tag i anslutningsutrymmets hölje med den andra handen och dra det mot dig. Nu kan du se komponenterna som på bilden nedan: ON OFF S3 Relä 2 utgång Relä 1 utgång T1 P133 RJ VDC Relä 1 utgång Bild 4.1 Anslutningsutrymme för radiomottagaren LE10 Vid viloläge står relä 1 och relä 2 som bilden visar. Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

12 12 sv Anslutningsutrymme Radiomottagare LE Välja läge Du kan välja läge 1 till 7 med brytare 1 till 3 på den femsiffriga mikrobrytaren S3. Brytare 4 och 5 måste stå på av. VIKTIGT! När du har valt läge, koppla bort strömtillförseln och anslut den igen. Läge Beskrivning Brytare 1 Brytare 2 Brytare 3 1 Normalt läge av av av 2 Normalt läge, med lysdiod 2 på av av avaktiverad vid indikation på låg batterinivå 3 Demensläge av på av 4 Demens med ledsagarfunktion på på av 5 Fjärrkontroll av av på 6 Öppen mottagare på av på 7 Öppen mottagare med reducerad av på på räckvidd. I fabriksinställningen står alla brytare på av Lägesindikation efter att strömmen slagits på. När strömtillförseln anslutits till radiomottagaren LE10 lyser lysdiod 1 med konstant sken i två sekunder. Därefter anger enheten aktuellt läge med lysdiod 1, genom att blinka så många gånger som siffran för läget motsvarar. Lysdiod 1 lyser sedan med konstant sken. Exempel: I läge 2 blinkar lysdiod 1 grönt två gånger. F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

13 Radiomottagare LE10 Programmering sv 13 5 Programmering 5.1 Starta programmeringsläge Tryck på knapp T1 vid önskad tidpunkt för att starta programmeringsläge. Se Sektion 4.1 Anslutningsportar, Sidan 11. Båda reläerna aktiveras inte i programmeringsläge. 5.2 Programmera en sändare i läge 1, 2 eller 5 Endast en sändare kan läggas till per programmerinssekvens. Du kan programmera upp till 20 sändare. Starta programmering Tryck på knappen T1 i minst en sekund och högst tre sekunder. Lysdiod 2 blinkar rött långsamt i högst 30 sekunder. Inom dessa 30 sekunder ska du aktivera sändaren som du vill lägga till och observera följande beteende: Lysdiod 1 och lysdiod 2 blinkar omväxlande rött och grönt i sex sekunder. Detta bekräftar att sändaren är programmerad. Om sändaren redan är programmerad blinkar lysdiod 2 snabbt i sex sekunder efter att sändaren har aktiverats. Om 20 sändare redan är programmerade blinkar lysdiod 2 snabbt i tio sekunder direkt efter att knappen T1 aktiverats mellan en och tre sekunder. Du kan upprepa sekvensen med en annan sändare. Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

14 14 sv Programmering Radiomottagare LE Ta bort en sändare Endast en sändare kan tas bort per sekvens. Starta borttagning: Tryck på knappen T1 i minst fem sekunder och högst tio sekunder. Lysdiod 1 lyser konstant grönt, och sedan, efter fem sekunder, blinkar den snabbt fem gånger. Lysdiod 2 är släckt och sedan blinkar den i 30 sekunder. Inom dessa 30 sekunder ska du aktivera sändaren som du vill ta bort och observera följande beteende: Lysdiod 2 lyser konstant rött i fem sekunder och släcks sedan. Detta bekräftar att sändaren tagits bort. Du kan upprepa sekvensen med en annan sändare. 5.4 Ta bort alla sändare Starta borttagning Tryck på knappen T1 i minst 20 sekunder och högst 40 sekunder. Lysdiod 1 lyser konstant grönt, och sedan, efter fem sekunder, blinkar den snabbt fem gånger. Efter 20 sekunder blinkar lysdiod 1 i 20 sekunder. Vid det tillfället lyser lysdiod 2 konstant rött i fem sekunder och släcks sedan. Detta bekräftar att alla sändare tagits bort. F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

15 Radiomottagare LE10 Programmering sv 15 Om du trycker på knappen T1 längre än 40 sekunder går radiomottagaren LE10 ur programmeringsläget. 5.5 Programmera in en dörradress i läge 3 eller 4 Du kan programmera in en dörradress som finns lagrad i en S37L-armbandssändare med lokaliseringsfunktion i läge 3 eller 4. En dörradress måste lagras i förväg i en S37L-armbandssändare med lokaliseringsfunktion. Endast en dörradress i en S37L-armbandssändare med lokaliseringsfunktion kan läggas till i radiomottagaren LE10. Starta programmering Tryck på knappen T1 i minst en sekund och högst tre sekunder. Lysdiod 2 blinkar rött långsamt i högst 30 sekunder. Aktivera S37L-armbandssändaren som du vill lägga till innan de 30 sekunderna har gått. När sändaren har aktiverats blinkar lysdiod 1 och lysdiod 2 snabbt i omväxlande rött och grönt i sex sekunder. Detta bekräftar att dörradressen i S37L-armbandssändaren lagts till i radiomottagaren LE10. VIKTIGT! När en ny dörradress som finns lagrad i en S37Larmbandssändare programmeras in, skriver den över den aktuella dörradressen. Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

16 16 sv Programmering Radiomottagare LE Programmering i läge 6 eller 7 Det är varken möjligt eller nödvändigt att programmera en sändare i läge 6 eller 7 (öppen mottagare). F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

17 Radiomottagare LE10 Funktion sv 17 6 Funktion 6.1 Viloläge Radiomottagaren LE10 går över i viloläge när strömtillförseln ansluts. Båda reläerna är av. Se Sektion Lägesindikation efter att strömmen slagits på., Sidan Viloläge när ingen sändare är programmerad Lysdiod 2 blinkar rött tre gånger var tionde sekund Viloläge med minst en sändare programmerad Lysdiod 2 är släckt. 6.2 Normalt läge (läge 1 och 2) Aktivera en sändare i normalt läge När en tillagd sändare aktiveras: Lysdiod 2 lyser konstant rött i tio sekunder. Relä 1 slås på i tio sekunder. Relä 2 förblir avslaget. Om samma eller en annan tillagd sändare aktiveras inom tio sekunder utlöses larmet igen i tio sekunder. när en sändare har låg batterinivå När sändaren aktiveras: Lysdiod 2 blinkar rött två gånger i två sekunder och lyser sedan konstant i åtta sekunder. Sedan blinkar den en gång var tionde sekund. Relä 1 slås på i tio sekunder. Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

18 18 sv Funktion Radiomottagare LE10 Relä 2 slås på permanent tills batteriet har bytts och sändaren aktiveras igen. I normalt läge 2 är lysdiod 2 avaktiverad för indikation på låg batterinivå, och blinkar inte var tionde sekund. efter batteribyte i en sändare När sändaren aktiveras: Lysdiod 2 slutar blinka var tionde sekund, och lyser konstant rött i tio sekunder. Relä 1 slås på i tio sekunder. Relä 2 stängs av. 6.3 Demens (läge 3) Aktivera en S37L-armbandssändare När en S37L-sändare aktiveras: Lysdiod 2 lyser konstant rött i sju sekunder. Relä 1 slås på i sju sekunder. En sekund efter relä 1 slås relä 2 på i tre sekunder. Proceduren upprepas om en S37L-sändare aktiveras igen. när en S37L-sändare har låg batterinivå När S37L-sändaren aktiveras: Lysdiod 2 blinkar rött två gånger i två sekunder och lyser sedan konstant i fem sekunder. Relä 1 och relä 2 beter sig som ovan Detektering av endast en S37E-armbandssändare När en S37E-sändare detekteras: F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

19 Radiomottagare LE10 Funktion sv 19 Lysdiod 2 lyser konstant rött i 30 sekunder. Relä 1 är avstängt i 30 sekunder. Relä 2 slås på i 25 sekunder. Under dessa 30 sekunder förhindras all radiomottagning. Detta innebär att en person som bär S37E-sändaren kan passera det övervakade området utan att utlösa en ledsagarsignal Detektering av en S37L-armbandssändare när det finns en S37E-armbandssändare i närheten När en S37L-sändare och en S37E-sändare detekteras i det övervakade området: Lysdiod 2 lyser konstant rött. Relä 1 slås på tills S37E-sändaren detekteras. En sekund efter relä 1 slås relä 2 på i tre sekunder. När S37E-sändaren sänder sin signal (cirka fyra sekunder efter S37L): Lysdiod 2 lyser konstant rött i 30 sekunder. Relä 1 stängs av i 30 sekunder. Relä 2 är på i 25 sekunder till. När S37E-sändaren har detekterats förhindras all radiomottagning under 30 sekunder. Det innebär att en person som bär S37E-sändaren kan ledsaga en person som bär S37Lsändaren genom det övervakade området utan att utlösa en ledsagarsignal. 6.4 Demens med ledsagarfunktion (läge 4) Aktivera en S37L-armbandssändare När en S37L-sändare aktiveras startar en tidslucka på tio sekunder. Om S37E-sändaren detekteras under dessa tio sekunder: Lysdioderna och reläerna ändrar sig inte. Om ingen S37E-sändare detekteras under dessa tio sekunder: Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

20 20 sv Funktion Radiomottagare LE10 Lysdiod 2 lyser rött i två sekunder. Relä 1 slås på i två sekunder. Relä 2 förblir avslaget. I läge 4 finns ingen indikation på låg batterinivå. 6.5 Fjärrkontroll (läge 5) Aktivera en programmerad sändare Lysdiod 2 lyser rött. Relä 1 slås på. Relä 2 förblir avslaget. När samma sändare aktiveras igen: Lysdiod 2 släcks. Relä 1 stängs av. Ingen annan sändare kan stänga av relä 1 när det redan har slagits på av en sändare Aktivera en programmerad sändare med ett meddelande om låg batterinivå eller med ett nytt batteri är detsamma som i Sektion Aktivera en sändare i normalt läge, Sidan Öppen mottagare (läge 6 och 7) Aktivera en sändare inom mottagningsområdet Lysdiod 2 lyser rött i tio sekunder. Relä 1 slås på i tio sekunder. F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

21 Radiomottagare LE10 Funktion sv 21 Relä 2 slås på i två sekunder. Om en sändare aktiveras under dessa tio sekunder utlöses proceduren igen. I dessa två lägen finns ingen indikation på låg batterinivå. 6.7 Dagliga meddelanden i läge 1, 2 eller Dagligt meddelande med signal för låg batterinivå Vid mottagning av ett dagligt meddelande med signal för låg batterinivå: Lysdiod 2 blinkar rött var tionde sekund. Relä 1 förblir avslaget. Relä 2 slås på tills batteriet har bytts. När batteriet har bytts stängs lysdiod 2 och relä 2 av om ett dagligt meddelande eller en aktiverad sändare detekteras. I normalt läge 2 är lysdiod 2 avaktiverad för indikation på låg batterinivå och visar ingen indikation Återställ en indikation på låg batterinivå med knappen T1 Lysdiod 2 blinkar redan rött var tionde sekund. Om du trycker ned knappen T1 i minst en sekund återställs indikationen på låg batterinivå: Lysdiod 2 släcks. Relä 2 stängs av. Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

22 22 sv Funktion Radiomottagare LE10 Indikationen på låg batterinivå återställs också om du kopplar bort och återansluter strömtillförseln. F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

23 Radiomottagare LE10 Underhåll sv 23 7 Underhåll 7.1 Rengöring Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller tvättmedel. Torka av radiomottagaren LE10 då och då med en torr trasa. 7.2 Lagring Man skiljer mellan långtidsförvaring och korttidsförvaring. Vid tillfällig förvaring av radiomottagaren LE10 behöver den inte packas in helt. Om du däremot vill förvara radiomottagaren LE10 under en längre tid, exempelvis i ett förvaringsrum eller liknande utrymme, rekommenderar vi att du använder originalförpackningen Villkor för korttidsförvaring Förvara radiomottagaren LE10 utan förpackning i ett rum där den är skyddad från direkt solljus, fukt och damm Villkor för långtidsförvaring Förvara radiomottagaren LE10 i originalförpackningen i ett förvaringsrum, med bortkopplad strömtillförsel och skyddad från direkt solljus, fukt och damm. 7.3 Avfallshantering Radiomottagaren LE10 är märkt med en överkryssad papperskorgssymbol. Detta innebär att produkten ska slängas åtskild från vanliga hushållssopor när den är förbrukad, allt i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG. Produkten med alla tillbehör ska tas till en lämplig avstjälpningsstation som tillåter återvinning, bearbetning och miljövänlig avfallshantering. På så vis förhindras dålig inverkan på miljön och människans hälsa samtidigt som det gynnar materialåtervinningen. För mer information om tillgängliga återvinningsstationer ber vi dig kontakta närmaste sopstation eller din återförsäljare. Bosch Security Systems Användarhandbok F.01U V

24 24 sv Tekniska data Radiomottagare LE10 8 Tekniska data Mått (mm) 133 x 82 x 26 Vikt 110 g Material ABS Färg Överdel: vit, liknande RAL 9010 Underdel: antracitgrå Extern strömförsörjning 8-30 V DC eller strömförsörjningsenhet SAP # Strömförbrukning < 25 ma Utgångar 2 reläer med max.28 V DC eller AC, max. 250 ma Indikation 2 lysdioder, en grön, en röd Frekvens 434,01 MHz Skyddsklass IP21 Drifttemperaturområde 0 C till 45 C F.01U V Användarhandbok Bosch Security Systems

25

26 Bosch Security Systems Rue du Pont 23 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Switzerland Bosch Security Systems, 2009

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV sv Användarhandbok GSM Gateway Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 4 1.1 Säkerhetsanvisningar för miljö 4 1.2 Enhetsrelaterade säkerhetsinstruktioner

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O sv Smoke Alarm Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Inledning 6 3 Montering 7 4 Underhåll 9 5 Tekniska data 10 6 Kundtjänst 12 Bosch Sicherheitssysteme

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Bruksanvisning Enureslarm BW900

Bruksanvisning Enureslarm BW900 Bruksanvisning Enureslarm BW900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan SE- Solna Tel: 00 KNOP REHATEK AB Version.0 Sidan av 8 Innehåll Introduktion:... Förberedelse:... Test och användning... Kontroll

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA BILLARM! S Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du

Läs mer

BT-M6Z02-RF. BRUKSANVISNING Regelverteiler Funkline 2-8

BT-M6Z02-RF. BRUKSANVISNING Regelverteiler Funkline 2-8 BT-M6Z02-RF BRUKSANVISNING SE Regelverteiler Funkline 2-8 1. BRUKSANVISNING Trådlös (RF 868 MHz) kopplingsbox specialkonstruerad för att kontrollera din golvvärme styrd av styrdon av NC-typ (strömlöst

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

LMDT-810. NEXA LMDT-810 Rörelsevakt. Säkerhet. Tekniska data. KOMPATIBILITET Den här sändaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare.

LMDT-810. NEXA LMDT-810 Rörelsevakt. Säkerhet. Tekniska data. KOMPATIBILITET Den här sändaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. LMDT-810 NEXA LMDT-810 Rörelsevakt KOMPATIBILITET Den här sändaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Trådlös rörelsevakt för styrning av en eller flera mottagare. Men inbyggd

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Installationsmanual. Klar att använda! Namn:

Installationsmanual. Klar att använda! Namn: Installationsmanual Vi gratulerar dig till valet av C-pod! Med en C-pod installerad får du ditt eget kontroll- och övervakningssystem som ger dig tillgång till din båt via mobiltelefon och webb. Denna

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Kaba TouchGo. Bruksanvisning. Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06

Kaba TouchGo. Bruksanvisning. Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06 Kaba TouchGo Bruksanvisning Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06 SV Tillverkare Kaba GmbH Postbox 3130 Herzogenburg AUSTRIA www.kaba.com Distribution Kaba AB Kaba GmbH Kaba AG Filargatan 12 Ulrich-Bremi-Strasse

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

Bee-Bot VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

Bee-Bot VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Bee-Bot eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com S Innhåll Så använder Ni ert DEFA AutoSecurity billarm: Slå PÅ (aktivering) s. 11 Slå AV (avaktivering) s. 12 Nödurkoppling

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

SafeLine GL5 Installationsmanual

SafeLine GL5 Installationsmanual SafeLine GL5 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. 08.2012 SafeLine GL5 Installationsmanual Tekniska data Kommunikation: Antennkontakt:

Läs mer

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00 Art. Nr.: 0441 00 A Funktion 1x CR2032 Radio-multifunktionssändaren (fig. A: vy framifrån) är en batteridriven fyrkanals radiosändare för att utvidga en befintlig radioinstallation. Radio-multifunktionssändaren

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Hur horsealarm Fungerar:

Hur horsealarm Fungerar: Hur horsealarm Fungerar: 1. Koppla in ström till repeatern. Vid tillkoppling av ström så kommer den att blinka till. 2. Koppla in ström till mottagaren. 3. Sätt på mottagaren genom att trycka på ON-knappen

Läs mer

Radiohandsändare, Standard Art.nr: 0523 00

Radiohandsändare, Standard Art.nr: 0523 00 Art.nr: 0 00 Funktion Radiohandsändaren ingår som en komponent i radiobussystemet. Den gör det möjligt att fjärrmanövrera systemet. Vid en knapptryckning sänder handsändaren ett radiosignalmeddelande som

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Tinytag Strömtångspaket www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1 Rev: 2013-05-23 Intab strömlogger är en logger för växelström Strömloggern är användbar vid, till exempel,

Läs mer