Kaba TouchGo. Bruksanvisning. Dokumentnr: k1tgo803sv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaba TouchGo. Bruksanvisning. Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06"

Transkript

1 Kaba TouchGo Bruksanvisning Dokumentnr: k1tgo803sv SV

2 Tillverkare Kaba GmbH Postbox 3130 Herzogenburg AUSTRIA Distribution Kaba AB Kaba GmbH Kaba AG Filargatan 12 Ulrich-Bremi-Strasse 2 Mühlebühlstrasse Eskilstuna 3130 Herzogenburg 8620 Wetzikon SWEDEN AUSTRIA SWITZERLAND Denna dokumentation får utan skriftligt tillstånd från Kaba AG inte reproduceras eller återanvändas på annat sätt. Kaba och Kaba TouchGo är registrerade varumärken som tillhör Kaba AG. Microsoft, Windows och Windows CE är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Copyright by Kaba AG 2012 Dokumentnummer: k1tgo803sv

3 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Om denna bruksanvisning Giltighet Målgrupp Innehåll och syfte Inledning Kaba TouchGo E Enheter (transpondrar) Dörrenhet Kaba TouchGo E Enheter (transpondrar) Dörrenhet Bildförklaring Symbolförklaring Säkerhetsanvisningar Ändamål Handhavande Batteridrift Hantering Så här bärs användartranspondern Användarläge E Användarläge för E TouchGo-kontorsfunktion Passagefunktion Status för passagefunktion Programmering Manuell programmering Programmering av E110-dörrenhet Programmering av E310-dörrenhet Behörighet för användartranspondrar Programmering av behörighet för kontorsfunktion Hantering av TouchGo E310 med KEM-mjukvara Whitelist-tillträde med tidsstyrning (kontor) CardLink-tillträde med tidsstyrning (kontor) Kaba TouchGo k1tgo803sv

4 Innehållsförteckning Bruksanvisning 6 Underhåll Rengöring Batterier Batteribyte i Kaba TouchGo-nyckelring Batteribyte i Kaba TouchGo-korthållare Batteribyte i Kaba c-lever Felavhjälpning Signal vid fel i transponder Signal vid fel i dörrenhet Möjliga störningar vid användning Möjliga störningar vid programmering Manuell nödöppning av Kaba TouchGo c-lever när batterierna har laddats ur Upplåsning från dörrens insida Återställning Bilaga 29 4 k1tgo803sv Kaba TouchGo

5 Bruksanvisning Inledning 1 Om denna anvisning 1.1 Giltighet I denna anvisning beskrivs programmering och hantering av Kaba TouchGo-beslaget. 1.2 Målgrupp Anvisningen riktar sig till alla användare av enheten. 1.3 Innehåll och syfte Innehållet i anvisningen är begränsat till programmering, hantering och underhåll av enheten. 2 Inledning Tack för att du har köpt Kaba TouchGo-dörrenhet. Kaba TouchGo erbjuder dig bekvämt tillträde. Det räcker att du rör lätt vid dörrhandtaget för att beslaget ska känna av om du har behörighet att öppna dörren. Vi önskar dig mycket glädje med Kaba TouchGo! Kaba TouchGo k1tgo803sv

6 Inledning Bruksanvisning 2.1 Kaba TouchGo E Transpondrar TouchGo-nyckelring Mastertransponder (silver) Användartransponder (vit eller svart) TouchGo-korthållare Användartransponder (svart eller silver/svart) 2.3 Dörrenhet Observera: Punktmarkeringarna på bilden av dörrenheten visar vilka ytor du måste röra vid för att TouchGo-systemet ska kunna identifiera dig. Kaba TouchGo c-lever E110 (passageknapp tillval) 6 k1tgo803sv Kaba TouchGo

7 Bruksanvisning Inledning 2.4 Kaba TouchGo E Transpondrar Programmeringsenheter Mastermedia (silver eller guld) TouchGo-nyckelring Användartransponder (RCID/ RFID) för LEGIC advant, LEGIC prime eller MIFARE DESFire) (vit eller svart) TouchGo-korthållare Användartransponder (svart eller silver/svart) RFID-media Användarmedia (RFID) 2.6 Dörrenhet Observera: Punktmarkeringarna på bilden av dörrenheten visar vilka ytor du måste röra vid för att TouchGo-systemet ska kunna identifiera dig. Kaba TouchGo c-lever E310 (passageknapp tillval) Kaba TouchGo k1tgo803sv

8 Inledning Bruksanvisning 2.7 Bildförklaring Observera: Dörrenhet utan optisk indikering avger endast ljudsignaler. kort signal två korta signaler i följd lång signal Beeeep Indikeringen tänds Indikeringen slocknar Indikeringen blinkar aktiveringstid 3 sek. 2.8 Symbolförklaring Varning: Viktiga anvisningar för korrekt användning av produkten. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till funktionsstörningar. Observera: Användartips med praktisk information. De hjälper dig att använda produkten och dess funktioner optimalt. 8 k1tgo803sv Kaba TouchGo

9 Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar 3 Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna. För att undvika skador ska du använda TouchGo-produkterna enligt beskrivningarna i detta dokument. Förvara gärna bruksanvisningen så att du har tillgång till den vid behov. Om produkterna överlåts till någon annan ska även bruksanvisningen bifogas. 3.1 Ändamål Kaba-produkterna får bara användas för det avsedda ändamålet, dvs. öppna och låsa dörrar. Annan användning är inte tillåten och kan leda till att produkten skadas. 3.2 Handhavande Se till att barn inte får åtkomst till Kaba TouchGo-enheter. Barn kan svälja smådelar eller batterier om höljet öppnas! Dina Kaba TouchGo-enheter bör inte användas i utrymmen där de kan utsättas för väta. Se till att de hålls torra! Utsätt inte enheterna för slag eller stötar. Det kan skada elektroniska kretsar och små mekaniska delar. Installation och reparation av Kaba TouchGo-produkter får endast utföras av utbildad fackpersonal. 3.3 Batteridrift Kaba TouchGo-komponenter drivs med batterier. Om ett batteri börjar bli svagt avges ljud- och ljussignaler när enheten används. När larmet indikerar att batteriets laddning är låg ska batteriet omgående bytas. Information om batteribyte hittar du i kapitlet UNDERHÅLL. Kaba TouchGo k1tgo803sv

10 Hantering Bruksanvisning 4 Hantering 4.1 Så här bärs användartranspondern Med det elektroniska låssystemet Kaba TouchGo kan du låsa upp dörrar utan att hålla nyckeln eller användartranspondern i handen. Så fort du rör vid dörrhandtaget känner beslaget av om du har en behörig användartransponder. Det räcker att du bär användartranspondern cirka 5 10 cm från kroppen, dvs. du kan ha den i en byxficka, jacka eller handväska. 4.2 Användarläge E110 För att öppna en dörr utifrån krävs en behörig användartransponder. Personer som har en obehörig transponder eller ingen transponder alls får inte tillträde Öppna dörren med en behörig transponder 1. Lägg handen på dörrhandtaget på dörrens utsida Indikeringen blinkar grönt och en ljudsignal hörs 2. Tryck ned dörrhandtaget och öppna dörren Stänga dörren 1. Lägg handen på dörrhandtaget på dörrens utsida och stäng dörren Indikeringen blinkar grönt och en ljudsignal hörs om du bär med dig en behörig användartransponder, annars avges ingen signal k1tgo803sv Kaba TouchGo

11 Bruksanvisning Hantering Kontrollera den stängda dörren från utsidan 1. Håll användartranspondern i ena handen och omslut den helt. 2. Tryck ned dörrhandtaget och försök att öppna dörren Dörren förblir stängd, indikeringen blinkar inte och ingen ljudsignal hörs 4.3 Användarläge för TouchGo E310 Behörigt RFID media (kombimedia) kan paras med en TouchGo-användartransponder, så att samma tillträdesbehörighet överförs till TouchGo-tekniken. Det gör du genom att presentera ditt kombimedia för dörrenhetens antenn. Medan RFID-data läses av paras RFID mediat med TouchGo-tekniken. TouchGo-systemet kan sedan användas för behörighet Öppna TouchGo E310 med RFID-transponder 1. Håll kombimediat (kort eller nyckelring) mot indikeringen på dörrens utsida. Indikeringen blinkar grönt och en ljudsignal hörs 2. Tryck ned dörrhandtaget och öppna dörren Öppna dörren med en behörig TouchGo-transponder 1. Lägg handen på dörrhandtaget på dörrens utsida Indikeringen blinkar grönt och en ljudsignal hörs 2. Tryck ned dörrhandtaget och öppna dörren Kaba TouchGo k1tgo803sv

12 Hantering Bruksanvisning Stänga dörren 1. Lägg handen på dörrhandtaget på dörrens utsida och stäng dörren Indikeringen blinkar grönt och en ljudsignal hörs om du bär med dig en behörig användartransponder, annars avges ingen signal Kontrollera den stängda dörren från utsidan 1. Håll användartranspondern i ena handen och omslut den helt. 2. Tryck ned dörrhandtaget och försök att öppna dörren Dörren förblir låst, indikeringen blinkar inte och ingen ljudsignal hörs 4.4 Kontorsfunktion Användartranspondrar med kontorsfunktion har en extra funktion som gör att dörren förblir öppen när det invändiga handtaget har vidrörts. Det betyder att andra personer utan behörighet kan få tillträde när kontorsfunktionen är aktiverat. Personer utan transponder eller med en obehörig transponder får tillträde tills ägaren av användartranspondern med kontorsfunktion avaktiverar kontorsläget genom att vidröra det utvändiga handtaget. Observera: För att kontorsfunktionen ska kunna användas måste en användartransponder per låsbeslag programmeras med kontorsbehörighet (sidan 14). Kontorsfunktion kan bara aktiveras och avaktiveras med en användartransponder som har behörighet för kontorsfunktion. 12 k1tgo803sv Kaba TouchGo

13 Bruksanvisning Hantering Aktivera kontorsfunktion 1. Lägg handen på dörrhandtaget på dörrens insida Indikeringen blinkar grönt och en ljudsignal hörs Kontorsläget är aktiverat Avaktivera kontorsfunktion 1. Lägg handen på dörrhandtaget på dörrens utsida Indikeringen blinkar grönt och en ljudsignal hörs Kontorsläget är avaktiverat Passagefunktion När passageknappen aktiveras (ingen behörig transponder krävs) är dörren öppen för alla. Du kan låsa dörren igen genom att trycka en gång till på knappen eller röra vid dörrhandtaget på dörrens utsida med en behörig transponder. Dörrens aktuella status kan avläsas med ett kort tryck på passeringsknappen och indikeras med lysdiodsignaler. På så sätt är det alltid möjligt att få statusinformation. Observera: Passagefunktion kan endast väljas för dörrenheter som har en passageknapp på det invändiga beslaget (tillval). Så länge det finns en användartransponder med inprogrammerad behörighet för kontorsfunktion kan passagefunktion inte aktiveras! Aktivera passagefunktion 1. Håll passeringsknappen på det invändiga beslaget intryckt 2. Efter tre sekunder hörs en ljudsignal och lysdioden för passering tänds Passagefunktionen är aktiverad. 3 sek. Beeeep Kaba TouchGo k1tgo803sv

14 Hantering Bruksanvisning Avaktivera passagefunktion 1. Håll knappen på det invändiga beslaget intryckt 2. Efter tre sekunder hörs en ljudsignal och lysdioden för passering blinkar Passagefunktionen är avaktiverat 3 sek. Beeeep Avaktivera passagefunktion med en behörig användartransponder Observera: På E310-dörrenhet kan passagefunktionen endast avaktiveras med en behörig RFID-transponder som hålls direkt mot RFID-antennen (optisk indikering). 1. Lägg handen på dörrhandtaget på dörrens utsida Indikeringen blinkar grönt och en ljudsignal hörs Passagefunktionen är avaktiverat Kontrollera status Du kan få statusinformation för passagefunktionen genom att trycka kort på passageknappen. 1. Tryck kort på knappen på det invändiga beslaget Om lysdioden lyser konstant i tre sekunder är passageläget aktiverat och alla personer har tillträde Om lysdioden blinkar är passageläget avaktiverat och endast personer med en behörig transponder har tillträde. 1. Pass Mode Pass Mode 14 k1tgo803sv Kaba TouchGo

15 Bruksanvisning Programmering 5 Programmering 5.1 Manuell programmering För att kunna öppna och låsa dörrarna måste du ha en användartransponder som ger dig behörighet. Behörigheten och funktionen för varje enskild transponder ska programmeras på respektive dörrenhet. Behörighet programmeras på dörrens utsida, medan kontorsfunktionen programmeras på dörrens insida. Observera: Se till att ha mastertranspondern redo! Funktionerna i respektive användartransponder programmeras med TouchGo-mastertranspondern för E110-dörrenhet och med RFID-mastermedia för E310-dörrenhet. En mastertransponder används endast för programmering och har ingen egen behörighet. Den känns igen på silverfärgen och ska förvaras på en skyddad plats (t.ex. i ett skåp). 5.2 Programmering av E110-dörrenhet Utför programmeringen genom att hålla transpondrarna mellan tummen och pekfingret och beröra dörrhandtaget med pekfingret. 5.3 Programmering av E310-dörrenhet Utför programmeringen genom att hålla RFID-mastermediat och kombitranspondrarna (RFID/RCID-användartranspondrar) direkt mot RFID-antennen (optisk indikering). Parningen sker då automatiskt. Observera: På bilderna som följer visas E110-dörrenhet och E310-låsbeslag. För programmering av E310-dörrenhet ska mastermediat och kombitranspondrarna hållas direkt mot RFID-antennen (optisk indikering). Kaba TouchGo k1tgo803sv

16 Programmering Bruksanvisning 5.4 Programmering av tillträdesbehörighet för användartranspondrar När behörigheten för en användartransponder programmeras på en dörr, kan denna transponder användas för att öppna dörren. Observera: behörigheter kan endast programmeras eller raderas på dörrens utsida. Aktivera programmering 1. Håll mastertranspondern (silver) i handen och rör vid dörrhandtaget på dörrens utsida tills indikeringen lyser grönt 2. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar och en ljudsignal hörs Observera: Programmeringen av beslaget förblir aktiv tills mastertranspondern presenteras för dörrhandtaget igen eller tills tio sekunder passerat utan att en användartransponder har programmerats. Programmering av användartranspondern 3. Håll användartranspondern (svart, vit) i handen och rör vid dörrhandtaget tills indikeringen lyser grönt 4. Flytta handen med användartranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar och en ljudsignal hörs Observera: Flera användartranspondrar kan programmeras eller raderas efter varandra i programmeringsläget utan att det avslutas. Avsluta programmeringsläget 5. Håll mastertranspondern i handen och rör vid dörrhandtaget tills indikeringen lyser grönt 6. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar och en ljudsignal hörs Beeeep 16 k1tgo803sv Kaba TouchGo

17 Bruksanvisning Programmering Radering av behörighet för en användartransponder När tillträdesbehörigheten för en användartransponder raderas på en dörr kan transpondern inte längre användas för att öppna dörren. Observera: behörigheter kan endast programmeras eller raderas på dörrens utsida. Aktivera programmeringsläget 1. Håll mastertranspondern i handen och rör vid dörrhandtaget på dörrens utsida tills indikeringen lyser grönt 2. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar och en ljudsignal hörs Radering av användartranspondern 3. Håll användartranspondern som ska raderas i handen och rör kontinuerligt vid dörrhandtaget Indikeringen lyser grönt 4. Efter tre sekunder hörs en ljudsignal som bekräftar 5. att raderingen har ut- förts 5. Flytta handen med användartranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar Avsluta programmeringsläget 6. Håll mastertranspondern i handen och rör vid dörrhandtaget tills indikeringen lyser grönt 7. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar och en ljudsignal hörs Beeeep 3 sek. Kaba TouchGo k1tgo803sv

18 Programmering Bruksanvisning Radering av behörighet för alla användartranspondrar Om du tappar bort en användartransponder ska alla tillträdesbehörigheter som är lagrade i låsbeslaget raderas. Därefter ska de kvarvarande användartranspondrarna programmeras om. Varning: Alla behörigheter för tillträde och TouchGo-kontorsläge som är kopplade till olika användartranspondrar raderas från dörrenheten. När minnesposterna har raderats kan de inte återställas. 1. Håll mastertranspondern i handen och rör kontinuerligt vid dörrhandtaget på dörrens utsida Indikeringen lyser grönt 2. Efter tio sekunder hörs en ljudsignal som bekräftar att raderingen har utförts 3. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar sek Återställning Dörrenheten kan återställas till leveransinställningen. Varning: Vid en återställning raderas alla sparade inställningar, minnesposter och administratörsrättigheter för mastertranspondern från dörrenheten. 1. Håll mastertranspondern i handen och rör kontinuerligt vid dörrhandtaget på dörrens utsida Indikeringen lyser grönt 2. Efter 10 sekunder hörs en första ljudsignal 3. Efter 15 sekunder bekräftas återställningen med ljudsignalen och indikeringen slocknar 4. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget sek. 10 sek. 18 k1tgo803sv Kaba TouchGo

19 Bruksanvisning Programmering 5.5 Programmering av behörighet för kontorsfunktion Se beskrivningen av funktionen TouchGo-kontorsfunktion (sidan 8). Observera: Manuell programmering av kontorsfunktionen är endast möjligt med TouchGo E110-låsbeslag. Behörigheter för kontorsfunktionen kan endast tilldelas användartranspondrar med tillträdesbehörighet och kan endast programmeras på dörrens insida. Aktivera programmeringsläget 1. Håll mastertranspondern i handen och rör vid dörrhandtaget på dörrens insida tills indikeringen lyser grönt 2. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar och en ljudsignal hörs Programmering av behörighet för TouchGo-kontorsläge 3. Håll användartranspondern i handen och rör vid dörrhandtaget tills indikeringen lyser grönt 4. Flytta handen med användartranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar och en ljudsignal hörs Avsluta programmeringsläget 5. Håll mastertranspondern i handen och rör vid dörrhandtaget tills indikeringen lyser grönt 6. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar och en ljudsignal hörs Beeeep Kaba TouchGo k1tgo803sv

20 Programmering Bruksanvisning Radering av en behörighet med TouchGo-kontorsfunktion Observera: Manuell programmering av kontorsfunktionen är endast möjligt med TouchGo E110-dörrenhet. Behörigheter för kontorsfunktionen kan endast raderas på dörrens insida. Aktivera programmeringsläget 1. Håll mastertranspondern i handen och rör vid dörrhandtaget på dörrens insida tills indikeringen lyser grönt 2. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar och en ljudsignal hörs Radering av behörighet för TouchGo-kontorsläge 3. Håll användartranspondern i handen och tryck kontinuerligt på dörrhandtaget Indikeringen lyser grönt 4. Efter tre sekunder hörs en ljudsignal som bekräftar att raderingen har utförts Flytta handen med användartranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar Avsluta programmeringsläget 6. Håll mastertranspondern i handen och rör vid dörrhandtaget tills indikeringen lyser grönt 7. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar och en ljudsignal hörs 3 sek. Beeeep 20 k1tgo803sv Kaba TouchGo

21 Bruksanvisning Programmering Radering av alla behörigheter med TouchGo-kontorsläge 1. Håll mastertranspondern i handen och rör kontinuerligt vid dörrhandtaget på dörrens insida Indikeringen lyser grönt 2. Efter tio sekunder hörs en ljudsignal som bekräftar att raderingen har utförts 3. Flytta handen med mastertranspondern från dörrhandtaget Indikeringen slocknar sek. 5.6 Hantering av TouchGo E310 med KEM-programvara På låssystem som är anslutna till administrationsmjukvaran Kaba evolo Manager (KEM) kan komfortfunktionen TouchGo användas för TouchGo E310-låsbeslag Kombitranspondern (RFID/RCID-användartranspondrar) programmeras i dörrenheten med hjälp av ett RFID-mastermedia (sidan 10) eller med programmeringsenhet, och RFID-data registreras och administreras i KEM-mjukvaran. Kombitransponderns tillträdesbehörigheter fördelas därefter direkt på låsbeslagen med programmeringsverktyget 1460 (whitelist) eller RFID-tekniken (CardLink). 5.7 Whitelist med tidsstyrning (kontor) Om en dörrenhet endast har programmerats med tillträdesbehörighet för en användartransponder med tidsstyrning, så kan en avaktivering utföras på samma sätt som med TouchGo-kontorsfunktion (sidan 8). Om flera tillträdesbehörigheter med tidsstyrning finns, så aktiveras kontorslägets tidsstyrning via kombitranponderns RFID-teknik eller via TouchGo (beröring av det invändiga handtaget). De avaktiveras via kombitranponderns RFID-teknik eller det inställda tidsfönstret. 5.8 CardLink med tidsstyrning (kontor) Observera: TouchGo-kontorsfunktion har inte stöd för CardLink-åtkomst. Om en eller flera tillträdesbehörigheter med tidsstyrning finns, så aktiveras kontorslägets tidsstyrning via kombitranponderns RFID-teknik eller via TouchGo (beröring av det invändiga handtaget). De avaktiveras via kombitranponderns RFID-teknik eller det inställda tidsfönstret. Kaba TouchGo k1tgo803sv

22 Underhåll Bruksanvisning 6 Underhåll Kaba TouchGo-komponenternas mekanik och elektronik kräver inget underhåll. Om komponenter manipuleras och om produkten används på ett sätt som avviker från denna anvisning upphör garantin att gälla. 6.1 Rengöring Rengör inte Kaba TouchGo-komponenter med vassa föremål, kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Ta bort smuts som sitter hårt med tvålvatten eller ren alkohol. 6.2 Batterier Varning: Rör inte direkt vid elektroniska delar under ett batteribyte (den statiska laddningen kan skada eller förstöra de elektroniska delarna). Delarna ska endast hanteras i enlighet med denna bruksanvisning. Vid felaktig hantering/felaktigt underhåll upphör garantin att gälla. För att säkerställa en säker drift rekommenderar vi att batterierna byts regelbundet enligt följande: Vid batterisignal eller vartannat år Komponenter Batterityp Spänning Typ Temperaturområde Cykler Livslängd c-lever CEI/EC LR6 1,5 V Litium 25 till +50 C ca ca 2 år Nyckelring CR V Litium 20 till 65 C ca 1 år Korthållare CR V Litium 20 till 65 C ca 1 år Varning: Uppladdningsbara batterier eller ackumulatorer får inte användas eftersom de har för låg kapacitet! Kaba TouchGo kräver att litiumbatterier används eftersom alkaliska batterier snabbt laddar ur i låga temperaturer! 22 k1tgo803sv Kaba TouchGo

23 Bruksanvisning Underhåll 6.3 Batteribyte i Kaba TouchGo-nyckelring 4. Tryck in ett platt trubbigt föremål (t.ex. ett gem) i öppningen och böj upp det 5. Lyft försiktigt bort locket på baksidan 6. Använd ett trubbigt stift och tryck ut batteriet ur hållaren 7. Avlägsna batteriet Observera: Var uppmärksam på polariteten! 8. Sätt in det nya batteriet 9. Lysdioden på elektroniken blinkar grönt en gång 10.Fäst locket bakifrån 11.Tryck försiktigt igen locket Batteribyte i Kaba TouchGo-korthållare 1. Tryck in ett platt trubbigt föremål (t.ex. ett gem) i öppningen och böj upp det 2. Dra försiktigt loss locket på baksidan 3. Använd ett trubbigt stift och tryck ut batteriet ur hållaren 4. Avlägsna batteriet Kaba TouchGo k1tgo803sv

24 Underhåll Bruksanvisning Observera: Var uppmärksam på polariteten! 5. Sätt in det nya batteriet 6. Lysdioden på elektroniken blinkar grönt en gång 7. Fäst locket underifrån 8. Tryck försiktigt igen locket Batteribyte i Kaba c-lever Observera: Batterierna ska endast sättas i när dörren är stängd. 1. Lossa skruven på det invändiga beslaget 2. Dra av den invändiga nyckelskylten och tryck den åt sidan 3. Böj batteriets skyddsfilm åt sidan 4. Avlägsna batterierna k1tgo803sv Kaba TouchGo

25 Bruksanvisning Underhåll Observera: Var uppmärksam på polariteten! 5. Sätt in de nya batterierna 6. Sätt in batteriernas skyddsfilm mellan batterierna 7. Montera tillbaka det invändiga beslaget 8. Skruva i skruven igen Kaba TouchGo k1tgo803sv

26 Felavhjälpning Bruksanvisning 7 Felavhjälpning 7.1 Optisk felsignalering i transponder 1. Kaba TouchGo-nyckelring 2. Kaba TouchGo-korthållare 7.2 Optisk felsignalering i dörrenhet Observera: På låsbeslag utan optisk indikering måste felet fastställas via ljudsignalen. 1. Kaba TouchGo c-lever k1tgo803sv Kaba TouchGo

27 Bruksanvisning Felavhjälpning 7.3 Möjliga störningar vid användning Symptom Dörrenhet Transponder Möjlig orsak Åtgärd Dörren kan endast öppnas med fördröjning och dörrenheten blinkar Dörren kan inte öppnas med transpondern Utvändigt dörrhandtag är alltid inkopplat Utvändigt handtag kopplar alltid in Summer Lysdiod 2 piiiip 1 grönt i slutet Batteriet i dörrenheten är urladdat Summer 3 piiiip Batteriet i transpondern är urlad- Lysdiod 1 grönt i slutet 2 rött, varje 10 s dat Summer 4 pip Transpondern är Lysdiod 4 rött inte inprogrammerad Summer 1 piiiiiiiiiiiiiiip Batteriet i dörrenheten är tomt Lysdiod Summer Lysdiod 3 piiiip 1 grönt i slutet 1 rött, varje 2 s Batteriet i transpondern är tomt Summer Batteriet i transpondern eller i Lysdiod dörrenheten är helt tomt Summer 8 pip Fel i Lysdiod 8 rött dörrenheten Summer 1 pip Defekt i Lysdiod 1 grönt dörrenheten Summer dörrenheten är i kontors- eller passage läge, defekt i Lysdiod dörrenheten Summer 1 pip Inprogrammerad transponder Lysdiod 1 grönt inom räckhåll Byt batteri i dörrenheten Byt batteri i transpondern Programmera in transpondern Använd nödöppning och byt genast batteri i dörrenheten Använd nödöppning och byt genast batteri i transpondern Byt batteri i transpondern och/eller dörrenheten Aktivera igen. Om felet inträffar igen ska en installatör kontaktas och nödöppning användas. 1) Flytta den inprogrammerade transpondern utom räckhåll 1) Viktigt: Reparation av Kaba TouchGo-komponenter får endast utföras av behörig personal som utbildats av Kaba. Om du bryter mot detta krav upphör Kabas garantiåtagande! Kaba TouchGo k1tgo803sv

28 Felavhjälpning Bruksanvisning 7.4 Möjliga störningar vid programmering Symptom Användartranspondern kan inte programmeras in Programmeringsläget kan inte öppnas med mastertranspondern Summer Lysdiod Summer Lysdiod Summer Byt batteri i transpondern och kontrollera antalet inprogrammerade transpondrar i nyckelplanen Lysdiod Summer Byt batteri i transpondern och kontrollera antalet inprogrammerade transpondrar i nyckelplanen Lysdiod Låsbeslag Möjlig orsak Åtgärd 1 piiiip Fel mastertransponder Använd rätt mastertransponder till dörrenheten eller programmera mastertranspondern som 1 rött administratör efter återställning Batteriet i mastertranspondern eller dörrenheten är och/eller dörrenheten Byt batteri i mastertranspondern tomt Batteriet i transpondern är tomt eller maximalt antal inprogrammerade transpondrar har överskridits 1 piiip Maximalt antal inprogrammerade transpondrar har överskridits Grönt när transpondern befinner sig i fältet, därefter 1 rött 7.5 Manuell nödöppning av Kaba TouchGo c-lever när batterierna har laddats ur Om alla larm har ignorerats och batterierna har laddats ur, kan dörren endast öppnas utifrån med en auktoriserad mekanisk nyckel om cylinder är monterad. Tillvägagångssätt 1. Sätt i den auktoriserade mekaniska nyckeln utifrån i cylindern. 2. Vrid nyckeln till ändläget så båda låskolvarna dras in. 3. Öppna dörren Varning: För att utföra en nödöppning, måste ett lås där cylindern även påverkar tryckesfallen monteras och det måste finnas en mekanisk cylinder! 7.6 Upplåsning från dörrens insida Med en Kaba TouchGo c-lever kan du, beroende på typ av låskista, öppna dörren från insidan genom att använda dörrhandtaget, vred (cylinder) var för sig eller tillsammans. Före montering och användning åligger det ansvarig för installationen att säkerställa korrekt funktion. Återställning Dörrenheten kan återställas till leveransinställningen. Detta bör endast utnyttjas i nödfall, eftersom det innebär att alla inprogrammerade behörigheter försvinner (sidan 13). 28 k1tgo803sv Kaba TouchGo

29 Bruksanvisning Bilaga 8 Bilaga Namn Löp nummer Transpondertyp Färg Funktion Utrymme Produkt typ Standard funktion Kontors funktion Standard funktion Kontors funktion Standard funktion Kontors funktion Standard funktion Kontors funktion Standard funktion Kontors funktion Standard funktion Kontors funktion Kaba TouchGo k1tgo803sv

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Kaba TouchGo Bekväm säkerhet

Kaba TouchGo Bekväm säkerhet Kaba TouchGo Bekväm säkerhet Med det elektroniska låset Kaba TouchGo TM slipper du leta efter nyckeln. Det räcker med att du rör vid dörrhandtaget för att dörren skall låsas upp utan nyckel eller bricka.

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

PRODUKTHANDBOK TRANSPONDER 3064. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK TRANSPONDER 3064. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Feb 2015 2 Innehållsförteckning 1 2 2 SÄKERHETSANVISNINGAR 3 3 ALLMÄNT 4 3.1 FUNKTIONSSÄTT 4 3.2 INTEGRERA TRANSPONDERN I OLIKA LÅSSYSTEM

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Bruksanvisning. Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Bruksanvisning. Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING Bruksanvisning Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING Användarinformation Microsafe Mkomfy är en säkerhetsprodukt från EnöQue Svenska AB. En spis bör aldrig lämnas utan uppsyn under användande, även om säkerhetsutrustning

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda.

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. Elektroniskt dörrlås HOME Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Användarmanual BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox TL23 Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INLEDNING 3 SIGNALER 3 PROGRAMMERINGSKORT 3 PERSONALKORT 3 NÖDKORT 3 GÄSTKORT

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Bruksanvisning. Talande fickuret Larma 10

Bruksanvisning. Talande fickuret Larma 10 Bruksanvisning Talande fickuret Larma 10 Larma är ett talande fickur som läser upp tiden i klartext (analogt). Den säger t ex Klockan är halv 8 eller Klockan är fem minuter över halv 8. Du kan lyssna på

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920 Komma igång Snabbreferens Information Ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920 samverkar med cochleaimplantatet för att kunna överföra

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006 AmpliCall 20 Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka Bruksanvisning AmpliCall 20, art nr 273006 1 Innehåll Inledning...3 Översikt...4 Framsida...4 Baksida...4 Installation...5 Placering...6 Montering

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Smart låsning utan nyckel.

Smart låsning utan nyckel. Smart låsning utan nyckel. Glöm dina gamla nycklar! En borttappad nyckel till ett mekaniskt låssystem kan Anledningar bli en riktig till dyr varför historia du som bör åtföljs av fl era dagars gå över

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1 Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2 9232492 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PD-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien V5.0 SE 26.11.2015 Monteringsanvisning 101-serien Innehåll Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Regel Fall 4 - Skruvset låskasse 7 - Skruvset slutstycke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17 - Skruvset

Läs mer

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd Mintell Minitell är en liten och lätt medicinpåminnare som får plats i fickan. Den har 5 fack och kan påminna upp till 5 gånger per dag eller en gång om dagen i fem dagar. Vi ser den som ett bra komplement

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Manuell Digital låscylinder 3060 10.2015

Manuell Digital låscylinder 3060 10.2015 10.2015 2 / 43 1 Avsedd användning... 4 2 Säkerhetsanvisningar... 5 3 Allmän information om System 3060... 7 3.1 Produktbeskrivning... 7 3.2 Låscylinderns uppbyggnad... 8 3.3 Konstruktion halvcylinder...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA BILLARM! S Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5 Version Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon växel: 031 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 5. Skruv Trycke

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer