Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende"

Transkript

1 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm... 2 bredbandstelefoni eller IP-telefoni Hitta första telefonjacket Felsökning Grundkontroll Är trygghetslarmet påslaget? Har trygghetslarmet ström? Finns det kopplingston i telefonuttaget? Vad händer när man försöker larma? Annat som bör kontrolleras Djupare felsökning Trygghetstelefonen reagerar inte vid tryck på larmklockan Larmet går inte fram till larmcentralen Ljudproblem vid samtal med larmcentralen Trygghetstelefonen står och blinkar Trygghetstelefonen lyser inte alls Telefonen blockeras av trygghetstelefonen Pling i vårdtagarens telefon vid det automatiska provlarmet Kontroll av batterinivå i larmklockor och andra radiotillbehör Förklaringar av begrepp Nytt provlarm Uteblivet provlarm Länktest-larm (Uteblivet provlarm från Tx) Ackumulatorfel Auto batterifel Nätbortfall Nätretur Tekniska larm i larmmottagare DM8... 8

2 2 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon När en ny trygghetstelefon installeras hos en vårdtagare är det viktigt att vissa åtgärder vidtas. En larmansvarig hos kommunen ska programmera trygghetstelefonen och installera den hos vårdtagaren. Det är viktigt för säkerheten att larmet kopplas till det första telefonjacket hos vårdtagaren. Om man kopplar trygghetstelefonen till det första jacket, innanför eventuella telefoner, så kan ett larm ringas ut även om en av de anslutna telefonerna är upptagen eller om luren råkar ligga av. Man kan prova vilket jack som är första-jacket genom att lägga av lurarna på alla telefoner. Den telefon som fortfarande har kopplingston sitter i första-jacket. Se utförlig guide för att hitta första jacket på sidan 3. Det är viktigt att apparaten inte placeras för nära en TV-apparat eller basstationen för en bärbar telefon. Både TVapparater och bärbara telefoner kan störa ljudkvaliteten i trygghetstelefonen. Efter installationen är det viktigt att man provar räckvidden för den bärbara larmknappen så att man försäkrar sig om att den fungerar i hela lägenheten och att den inte störs av någon annan teknisk utrustning. 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har ADSL-modem Att vårdtagaren har bredbandsuppkoppling via ett ADSL-modem är ingenting som stör trygghetstelefonin. Det enda som är viktigt att tänka på vid installationen är att trygghetstelefonen i detta fall ska kopplas efter ADSLmodemet i första-jacket. Sätt alltså först i ADSL-modemets telepropp och sedan trygghetslarmets. Om man sätter trygghetslarmets telepropp innerst kommer det att ge ljudproblem och eventuellt kommer inte larmet heller att kunna ringas till larmcentralen. Det kan vara bra att känna till att ADSL-modemet alltid sitter i första-jacket. villalarm Om kunden har villalarm ska man, som vid ADSL-modem, koppla trygghetstelefonens telepropp efter villalarmets. Låt alltså villalarmets telepropp sitta först i jacket och sätt sedan trygghetslarmets telepropp utanpå. Om man sätter trygghetslarmets telepropp innerst kommer det att ge ljudproblem och eventuellt kommer inte larmet heller att kunna ringas till larmcentralen. Villalarmet sitter alltid i första-jacket. bredbandstelefoni eller IP-telefoni Det finns många olika typer av bredbands- och IP-telefoni. Det som är gemensamt är att de alla använder sig av en ATA-box, en form av modem som gör att samtalen rings via bredbandsnätet istället för det analoga telefonnätet. Det finns två huvudsakliga problem med dessa. Det ena är att vissa modeller har för dålig ljudkvalitet, och gör då att trygghetstelefonen har svårt att kommunicera med larmmottagaren, och det kan göra att larmet inte går fram. Det andra är att de inte har någon egen ström-backup. Det innebär att om det blir strömavbrott kan man inte larma, eftersom det i praktiken inte finns någon telelinje att larma på. Vid installation av trygghetstelefon hos vårdtagare som har bredbands- eller IP-telefoni ska man börja med att kolla var de har kopplat in sin egen telefon. Den brukar sitta kopplad direkt i ATA-boxen, som har ett eller två telefonuttag. Kontrollera med hjälp av en vanlig telefon om du har kopplingston i uttaget/uttagen. Koppla in trygghetstelefonens telekabel i ATA-boxens telefonuttag (i det uttag som är märkt med telefon 1 om det skulle finnas 2 stycken). Provlarma och se om larmet går fram. Gör det inte det, kontakta STT Condigi Support på Om det bara finns ett telefonuttag i ATA-boxen eller om vårdtagaren har två telefoner går det att koppla in en telefon i trygghetstelefonens uttag som är märkt med T2 (gäller ej Rex). Kom ihåg att informera vårdtagaren om att det inte kommer att gå att larma om det blir strömavbrott. Överväg eventuellt att placera en GSM-modul hos de vårdtagare som har bredbands- eller IP-telefoni. Då kan larmet ringas ut via det vanliga mobila GSM-nätet om det blir strömavbrott.

3 3 2. Hitta första telefonjacket Steg 1 Placera en analog telefon (Obs! ej bärbar telefon) med avlyft lur i det förmodat första telefonjacket. Steg 2 Kontrollera övriga telefonjack med hjälp av en annan telefon genom att koppla in den i vart och ett av de övriga jacken. Hörs ingen kopplingston är allting rätt, gå vidare och prova nästa telefonjack. Hörs kopplingston kan det betyda att detta är det första telefonjacket. Gå tillbaka till steg 1, lämna telefonen med avlyft lur i det här jacket och upprepa sedan steg 2 för alla övriga jack. Steg 3 Skulle inget första telefonjack hittas kan det bero på att jacken inte är seriellt kopplade utan istället parallellkopplade. Detta måste i så fall åtgärdas innan du installerar trygghetstelefonen. Steg 4 Skruva försiktigt bort locken på jacken och kontrollera att det inkommande kabelparet (A) är kopplat till de två undre skruvarna och det utgående kabelparet (B) till de två övre skruvarna. Alla jack i bostaden ska vara kopplade enligt bilden nedan förutom det sista jacket i serien som endast har ett kabelpar kopplat till de två nedersta skruvarna. Rätt kopplat Felkopplat I ett felkopplat telefonjack är båda kabelparen anslutna till de nedersta skruvarna. Kontrollera vilka kablar som hör ihop och koppla det inkommande trådparet till de nedre skruvarna. Det andra trådparet, det som leder vidare till nästa telefonjack, ska anslutas till de övre skruvarna. När du flyttat det ena kabelparet måste du kontrollera att du flyttat rätt. Koppla därför en telefon till jacket och kontrollera att du hör kopplingston, gör sedan detsamma för alla andra telefonjack.

4 4 3. Felsökning I denna felsökningsguide finns först ett antal grundkontroll-frågor som kan vara en bra start när man ska börja felsöka och inte vet var problemet finns. Därefter beskrivs ett antal problem lite mer ingående. Om inte felsökningsguiden ger en lösning på problemet, kontakta STT Condigi Support på , gärna medan ni är kvar på plats där problemet har uppstått. Det är bra om man har för vana att alltid ha med sig handterminalen ut till vårdtagaren där man ska installera/avhjälpa ett fel med trygghetslarmet för att kunna programmera om trygghetstelefonen om det skulle behövas. Ett tips är också att gå in på vår hemsida, där finns många guider för hur man gör enkla programmeringsändringar i trygghetstelefonen. 3.1 Grundkontroll Är trygghetslarmet påslaget? När trygghetslarmet är påslaget ska den gröna lysdioden lysa med fast sken. Om den gröna lysdioden inte lyser, kontrollera att av-/på-knappen står i läge 1. Knappen finns på trygghetstelefonens baksida, bredvid uttagen där sladdarna går in. Om av-/på-knappen står på 1 men den gröna lysdioden ändå inte lyser byt ut trygghetstelefonen Har trygghetslarmet ström? Om trygghetslarmet går på batteridrift så blinkar den gröna lampan en gång var femte sekund. Kontrollera att strömsladden sitter i vägguttaget. (Om skarvsladd används, kontrollera att den sitter i). Kontrollera att det finns ström i vägguttaget. (Prova med t ex en lampa för att säkerställa att det finns ström.) Finns det kopplingston i telefonuttaget? Kontrollera att trygghetslarmets telefonsladd sitter i telefonuttaget. (Om skarvsladd används, kontrollera att den sitter i.) Kontrollera att det finns kopplingston i telefonuttaget där trygghetslarmet sitter genom att koppla in en vanlig telefon i detta uttag. Finns det ingen kopplingston, kontakta teleoperatören Vad händer när man försöker larma? När man larmar ska den gröna lysdioden börja blinka och signaler höras, och efter en liten stund ska man komma fram till larmcentralen. Provlarma från boendes larmknapp. Om inga signaler hörs, prova att trycka på den röda larmknappen på trygghetstelefonen. Om det går att larma från larmknappen på trygghetstelefonen men inte från den boendes larmknapp som han/hon bär på sig, prova att byta ut den bärbara larmknappen. Om signaler hörs, men ingen svarar på larmet, gå vidare till Larmet går inte fram till larmcentralen på sidan Annat som bör kontrolleras Har den boende bytt telefonabonnemang? Är trygghetstelefonen korrekt installerad? Kontrollera med hjälp av Rutiner för installation av trygghetstelefon på sidan 2.

5 5 3.2 Djupare felsökning Trygghetstelefonen reagerar inte vid tryck på larmklockan Blinkar den lilla röda lysdioden på larmklockan när man trycker på den röda knappen? Om den inte lyser alls byt ut larmklockan mot en ny. Om den röda lysdioden flimrar batteriet i larmklockan är dåligt, byt ut larmklockan mot en ny. Om lysdioden gör korta blinkningar med några sekunders mellanrum larmklockan är ok. Prova att programmera in den mot trygghetstelefonen på nytt Larmet går inte fram till larmcentralen Om trygghetstelefonen reagerar och börjar pipa och blinka när man trycker på larmklockan, men det ändå inte går fram till larmcentralen eller annan personal som ska ta emot larmet finns det många saker att kontrollera. Börja med att gå igenom punkterna i den Grundkontroll som du finner på sidan 4. Om detta inte hjälper, fortsätt med nedanstående något mer djupgående kontroll. Steg 1 Prova att ringa larmmottagningsnumret från en vanlig telefon som sitter kopplad i samma jack. Om signalerna går fram och du får en massa toner i luren så fungerar larmmottagaren. Om signalerna inte går fram kontrollera om det är fler trygghetstelefoner som inte kan larma och om felet kanske finns centralt i larmmottagaren. Har ni en larmmottagare från STT Condigi, ring supporten för vägledning. Går larmen till en larmcentral, kontakta dem. Steg 2 Koppla in en annan programmerad trygghetstelefon och prova att larma med den. Om larmet går fram skicka den trygghetstelefon som inte fungerar till STT Condigi för felsökning. Om larmet inte går fram kontakta STT Condigi Support för guidning Ljudproblem vid samtal med larmcentralen Är ljudnivån för hög eller låg på en enskild trygghetstelefon går det att justera med hjälp av guiden för att ändra högtalarvolym. Guiden hittar ni på hemsidan, Upplever ni problem med brus eller andra störande ljud under larmsamtalet, kontrollera hur trygghetstelefonen är inkopplad. Ljudproblem kan uppstå om vårdtagaren har villalarm eller bredband via adsl. I dessa fall är det viktigt att trygghetstelefonen ska sitta efter villalarmet/adsl-modemet i jacket. Upplever ni att problem med ljudstörningar hos många vårdtagare kan felet finnas i larmmottagaren. Kontakta STT Condigi och be att en tekniker ska komma och se över detta Trygghetstelefonen står och blinkar Om trygghetstelefonen går på batteridrift så blinkar den gröna lysdioden en gång var femte sekund. Kontrollera att strömsladden sitter i vägguttaget. (Om skarvsladd används, kontrollera att den sitter i). Kontrollera att det finns ström i vägguttaget. (Prova med t ex en lampa för att säkerställa att det finns ström.) Om trygghetstelefonens gröna lysdiod blinkar en gång i sekunden håller den på att skicka ett larm, det kan vara det automatiska provlarmet, ett vårdlarm, en insatsregistrering eller någon annan typ av larm. Om någon typ av larm av någon anledning inte går fram till larmmottagaren (kan exempelvis bero på fel på telelinjer, trygghetstelefon eller larmmottagare) så blinkar den gröna lysdioden på trygghetstelefonen en gång varannan sekund. Trygghetstelefonen gör så många försök som den är förprogrammerad att göra (detta styrs genom programmeringen i er handterminal) så om den växlar mellan att blinka en gång i sekunden och en gång varannan sekund så håller den på att göra sina försök att nå larmmottagaren. När den gjort alla sina försök går den över till att blinka varannan sekund hela tiden. Tryck av larmet på den gröna knappen, och prova att larma. Om larmet inte går fram, gå till punkten Larmet går inte fram till larmcentralen på sidan 5.

6 6 Om det händer vid ett enstaka tillfälle att larmet inte går fram så är det inget att oroas över, det kan exempelvis bero på ett tillfälligt avbrott på telelinjen. Händer det ofta bör man däremot undersöka närmare vad orsaken är. Kontakta gärna STT Condigi s Support för guidning Trygghetstelefonen lyser inte alls När trygghetslarmet är påslaget ska den gröna lysdioden lysa med fast sken. Om den gröna lysdioden inte lyser, kontrollera att av-/på-knappen står i läge 1. Knappen finns på trygghetstelefonens baksida, bredvid uttagen där sladdarna går in. Kontrollera att strömsladden sitter ordentligt i vägguttaget och att det är ström i uttaget. Om trygghetstelefonen är strömförsörjd och påslagen, men den gröna lysdioden inte lyser, byt ut trygghetstelefonen och skicka in den för reparation Telefonen blockeras av trygghetstelefonen Att telefonerna blockeras när trygghetstelefonen kopplas in kan ha flera olika orsaker. Felet kan ligga i hur trygghetstelefon är inkopplad i telefonjacket, i teleproppen, i själva trygghetstelefonen eller i hur teleledningarna är dragna i huset/lägenheten. Kontrollera att trygghetstelefonen sitter först i första-jacket (undantaget om vårdtagaren har adsl-modem eller villalarm, då dessa ska sitta först). Använd den utförliga guide för att hitta första-jacket som finns på sidan 3. Om trygghetstelefonen sitter först i första-jacket, prova att byt ut teleproppen och se om det hjälper. Gör det inte det, byt ut trygghetstelefonen mot en ny. Skulle inte heller det hjälpa, kontakta STT Condigi Pling i vårdtagarens telefon vid det automatiska provlarmet Kontrollera att trygghetstelefonen sitter inkopplad först i första-jacket. Att använda en trygghetstelefon av modell Reflex Plus II kan också hjälpa. Om det inte hjälper, flytta det automatiska provlarmet till en tid då det inte stör vårdtagaren. För att göra det, tryck in den gröna knappen på trygghetstelefonen. Medan den gröna knappen hålls intryckt, tryck även in den röda knappen och håll båda intryckta i cirka fyra sekunder, tills du ser att den gröna lysdioden på trygghetstelefonen börjar blinka, då kan du släppa båda knapparna. Från och med nu kommer provlarmet att skickas vid denna tidpunkt. Tänk på att inte göra så att alla trygghetstelefoner skickar sina provlarm vid ungefär samma tid, utan sprida ut dem över dagen, för att inte orsaka onödig belastning på larmmottagaren Kontroll av batterinivå i larmklockor och andra radiotillbehör Den funktion som används för att testa räckvidden på larmklockan kan även användas för att på ett enkelt sätt kontrollera batterinivån i larmklockor och andra radiotillbehör. Stäng av trygghetstelefonen på strömbrytaren på baksidan och håll sedan in den gröna knappen på trygghetstelefonen samtidigt som trygghetstelefonen slås på igen. Släpp den gröna knappen när trygghetstelefonen börjar pipa. Tryck på larmklockan (eller testknappen på andra radiotillbehör) för att testa batteriet. o Ett kort pip betyder att tillbehöret är inprogrammerat och batteriet är ok. o Ett långt pip betyder att tillbehöret är inprogrammerat, men att batteriet i tillbehöret är dåligt och att behöver bytas ut. o Två korta pip betyder att tillbehöret som används inte är inprogrammerat i den aktuella trygghetstelefonen men att larmet når fram och att batteriet är ok. o Två långa pip betyder att tillbehöret som används inte är inprogrammerat i den aktuella trygghetstelefonen och att batteriet i tillbehöret är dåligt och behöver bytas ut. När en minut passerat utan provtryck, avslutas räckviddstestet automatiskt. Vill du avsluta räckviddstestet innan dess, tryck på den gröna knappen.

7 7 4. Förklaringar av begrepp 4.1 Nytt provlarm Från trygghetstelefonen skickas varje dygn ett automatiskt provlarm (standard är ett provlarm var 24:e timme men tiden går att ändra, och funktionen kan om man vill helt stängas av). Denna funktion finns för att man ska veta att trygghetstelefonen fungerar som den ska och att larm går fram. Första gången det automatiska provlarmet från trygghetstelefonen kommer in till larmmottagaren registreras ett Nytt provlarm. Även när provlarmet återkommer efter att trygghetstelefonen av någon anledning har varit ur funktion registreras ett nytt provlarm (gäller enbart om trygghetstelefonen varit ur funktion så länge att ett Uteblivet provlarm registrerats). 4.2 Uteblivet provlarm Från trygghetstelefonen skickas varje dygn ett automatiskt provlarm (se Nytt provlarm). Larmmottagaren eller larmdatorn håller reda på att detta larm kommer in varje dygn. Om provlarmet inte kommer in så reagerar larmmottagaren/larmdatorn på detta, vilket resulterar i ett Uteblivet provlarm. 4.3 Länktest-larm (Uteblivet provlarm från Tx) I trygghetstelefonen Reflex Plus II och den tillhörande larmklockan som hör till den finns en inbyggd funktion som gör att larmklockans funktion testas varje dag. Det fungerar så att larmklockan en gång varje dygn skickar en signal till trygghetstelefonen så att trygghetstelefonen vet om att den fungerar. Om trygghetstelefonen på ett förinställt tidsintervall (standard är 52 timmar) inte får någon signal från larmklockan så skickar trygghetstelefonen ett Länktest-larm till larmcentralen. Det brukar då stå exempelvis Uteblivet provlarm från Tx1. Den siffra som står ihop med Tx indikerar på vilken position det tillbehör som saknas ligger (efter hur många pip man programmerat in det). Står det Tx1 är det alltså larmklockan, som vanligtvis är inprogrammerad på position 1. Länktest-larm behöver inte nödvändigtvis betyda att något är fel på larmklockan. Det kan också helt enkelt vara så att vårdtagaren är bortrest och har larmklockan med sig, eller att vårdtagaren två dagar i rad råkat vara ute just vid den tid då larmklockan skickar sin signal till trygghetstelefonen. Man bör dock självklart kolla upp detta, exempelvis genom att ringa till vårdtagaren och be dem provlarma från sin larmklocka. 4.4 Ackumulatorfel Om en trygghetstelefon skickar ackumulatorfel under ett strömavbrott (eller då strömsladden är utdragen) är det en indikation på att trygghetstelefonens backup-batteri börja ta slut. (Backup-batteriet gör att trygghetstelefonen klarar ungefär 3 dygn utan ström.) När strömmen kommer tillbaka (eller sladden sätts i vägguttaget igen) kommer backup-batteriet åter att laddas upp. Har trygghetstelefonen ström och skickar ett ackumulatorfel ändå bör trygghetstelefonens backup-batteri bytas ut till ett nytt. Om detta är fallet kommer ackumulatorfel komma in om och om igen tills backup-batteriet är utbytt. 4.5 Auto batterifel När batteriet i en larmklocka eller ett annat radiotillbehör börjar bli dåligt skickas ett automatiskt batterifel. Om vårdtagaren har flera olika radiotillbehör, kontrollera batterinivån för att se vilket det är som behöver bytas ut. (Se instruktion ovan för hur man kontrollerar batterinivån.) 4.6 Nätbortfall När trygghetstelefonen tappar strömförsörjningen och övergår till batteridrift (om det blir strömavbrott eller om någon drar ur strömsladden) skickar trygghetstelefonen ett larm om nätbortfall. 4.7 Nätretur Om en trygghetstelefon varit utan strömförsörjning och gått på batteridrift (se Nätbortfall), så skickas ett larm om nätretur när strömmen kommit tillbaka.

8 8 4.8 Tekniska larm i larmmottagare DM Kommunikationsfel med dator 9991 Kommunikation med dator OK 9992 DM8 batterinivå låg 9993 DM8 batteri slut 9994 DM8 batteri OK 9995 DM8 nätbortfall (DM8 har ingen ström och går på batteridrift) 9996 DM8 nätretur (Strömmen är tillbaka) 9997 Avbrott på telefonlinje X 9998 Telefonlinje X OK 9999 Kommunikationsfel med brandlarm

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen STARTBOXEN innehåller INNEHÅLLER följande FÖLJANDE utrustning UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet med kabel...6 Vad

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Rutin. Hantering av trygghetslarm. Diarienummer: Verkställighet/genomförande. Gäller från: 2014-05-21

Rutin. Hantering av trygghetslarm. Diarienummer: Verkställighet/genomförande. Gäller från: 2014-05-21 Diarienummer: Verkställighet/genomförande Rutin Hantering av trygghetslarm Gäller från: 2014-05-21 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Ansvarig

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands Adaptern...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2.

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

Programmering av Thangram portregister System XIP (VA/08)

Programmering av Thangram portregister System XIP (VA/08) Programmering av Thangram portregister System XIP (VA/08) Håll in PROG-knappen i centralen under 3 sekunder. Den gula lampan tänds. Ute på portregistret/porttelefonen fås en indikation att systemet är

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema DESK LAN Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54

Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54 R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54 RCO FREECALL INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN

Läs mer

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Så fungerar ditt trygghetslarm Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högtalare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller

Läs mer

Administrativa rutiner digitalt trygghetslarm. 14 05 20

Administrativa rutiner digitalt trygghetslarm. 14 05 20 1 Administrativa rutiner digitalt trygghetslarm. 14 05 20 Insats Åtgärd Kommentar Ansökan En ansökan inkommer från enskild eller företrädare Ansökan behandlas av biståndshandläggaren och beslut görs. Avslag

Läs mer

DANA R. Felsökningsguide

DANA R. Felsökningsguide DANA R Felsökningsguide LARM OCH FELMEDDELANDEN FÖR INSULINPUMPEN SKÄRM BETYDELSE ÅTGÄRD Skärmen för svagt batteri visas när batteriet inte längre räcker till för att driva pumpen. Ett ihållande larm aktiveras

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Installationsmanual för Tyfon ADSL

Installationsmanual för Tyfon ADSL Installationsmanual för Tyfon ADSL Introduktion För att underlätta för våra kunder har vi valt att leverera samtliga tjänster med en DHCP-tilldelad IP-adress vilket underlättar för er som kund. Har ni

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

Ösmo Villaägareförening

Ösmo Villaägareförening Installationsmanual för fibernät Sammanställd av: Otto Svedenblad Sentronic SupportIT HB Midgårdsvägen 11 148 33 ÖSMO Tel: 08-520 392 64 Kontroll av fiberanslutningen 1. Om er fiber är indragen i fastigheten

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e 1 INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopplade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den här guiden,

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

088U0214. SE Bruksanvisning för CF-RD rumstermostat med display

088U0214. SE Bruksanvisning för CF-RD rumstermostat med display 088U0214 SE Bruksanvisning för 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ607 Danfoss 2011/03 Innehåll 1. Funktionsöversikt.................................. 4 2. Installation.........................................

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. TBUS0368_ADSL_manual_bredband_telejacket_190x170.indd 1 2016-06-03 11:53:47 Innehållsförteckning Paketets innehåll...3

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

Montering och installation av utrustning

Montering och installation av utrustning 1 Montering och installation av utrustning Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Anslutningsbox/Fiberuttag... 3 3. Fiberpatchkabel... 3 4. Montering av fiberpatchkabeln i fiberuttaget...

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006 AmpliCall 20 Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka Bruksanvisning AmpliCall 20, art nr 273006 1 Innehåll Inledning...3 Översikt...4 Framsida...4 Baksida...4 Installation...5 Placering...6 Montering

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är:

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: A för Passagesystem och Tvättstugebokning Lgh nr: Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: Version 1.4 120218 Pinkoden används

Läs mer

Handbok för ditt Verisure larmsystem

Handbok för ditt Verisure larmsystem Handbok för ditt Verisure larmsystem 1 Innehåll Välkommen till oss... 3 Larma på och av... 4 Vad händer när larmet går?... 6 Mina Sidor... 8 Håll koll på hemmet med Verisure App... 10 Hantera användare,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Golfkiosk Modulo 122/222

Golfkiosk Modulo 122/222 Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Golfkiosk Modulo 122/222 EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 28 Innehåll 1 ÖVERSIKT 3 2 INSTALLATION 4 2.1 Rekommendation om placering, rumstemperatur, bultning och inkoppling

Läs mer

Bruksanvisning. Talande fickuret Larma 10

Bruksanvisning. Talande fickuret Larma 10 Bruksanvisning Talande fickuret Larma 10 Larma är ett talande fickur som läser upp tiden i klartext (analogt). Den säger t ex Klockan är halv 8 eller Klockan är fem minuter över halv 8. Du kan lyssna på

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

1. Beskrivning av ingående komponenter

1. Beskrivning av ingående komponenter C External 1/9 Installationsmanual för G-CTRL STYRSYSTEM Det här dokumentet beskriver hur G-CTRL styrsystem ska installeras. Manualen är generell och kan därmed användas oavsett om systemet ska användas

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

Läs mig först! DM100i/DM200i Serien snabbinstallation. Ditt nya system är designat för att kunna installeras utan hjälp av tekniker.

Läs mig först! DM100i/DM200i Serien snabbinstallation. Ditt nya system är designat för att kunna installeras utan hjälp av tekniker. Läs mig först! DM100i/DM200i Serien snabbinstallation Ditt nya system är designat för att kunna installeras utan hjälp av tekniker. Detta för att du snabbt ska komma igång och frankera. Det är viktigt

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE)

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE) Speech Trygghetstelefon Användarmanual (SE) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Om den här manualen... 3 2. TalFunktionen... 3 2.1. Inställningar... 3 2.2 Kommandon... 3 2.3 Larmgrupper... 3 2.4 Förinspelade

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten 1 THOT THOT fungerar som ett tangentbord till datorn. I stället för att trycka på tangenter, används ett styrorgan, som flyttar en ljuskägla över THOT tavlan och väljer ut önskad ruta. Varje ruta kan innehålla

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

n-abler PRO JOYSTICK Handledning

n-abler PRO JOYSTICK Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO JOYSTICK För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer