Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator"

Transkript

1 Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn med vissa modeller av HP- och Compaq-notebook-datorer.

2 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckliga garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör ytterligare en garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnad information i detta dokument. Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Första utgåvan Augusti 2003 Dokumentartikelnummer:

3 Innehåll 1 Komma igång Identifiera komponenterna på framsidan Identifiera komponenterna på baksidan Identifiera komponenterna på sidorna Identifiera de trådlösa tillbehören Få mer information Ansluta och ta bort notebook-datorn Ansluta till nätström Ansluta notebook-datorn till expansionsenheten Ta bort notebook-datorn Använda expansionsenheten Sätta på och stänga av notebook-datorn Följa anvisningarna för expansionsenheten Använda det trådlösa tangentbordet eller musen Ansluta expansionsenheten till en TV Använda ett modem via expansionsenheten Ansluta expansionsenheten till ett nätverk Använda säkerhetskabellåsen A Felsökning Använda World Wide Web A 1 Förbereda ett samtal till teknisk support A 1 Åtgärda vanliga fel A 2 Anslutningsfel och åtgärder A 2 Fel och åtgärder för borttagning A 3 Referenshandbok iii

4 1 Komma igång Identifiera komponenterna på framsidan Komponent Beskrivning 1 Stereohögtalare Avger ljud från notebook-datorn. 2 Volymkontrollknappar: Upp, ned och avstängt Styr notebook-datorns ljudvolym. 3 Indikatorlampa för anslutning Lyser med fast blått sken när notebook-datorn är korrekt ansluten. Referenshandbok 1 1

5 Komma igång Identifiera komponenterna på baksidan Komponent Beskrivning 1 Expansionskabel Ansluter expansionsenheten till en notebook-dator. 2 RJ-11-jack Ansluter en modemkabel från expansionsenheten till en notebook-dator. 3 USB-uttag (3) Ansluter USB-enheter; USB 2.0-kompatibla. 4 Jack för Ethernet-nätverk (RJ-45) Ansluter en nätverkskabel från expansionsenheten till ett RJ-45-väggjack. 5 RJ-11-jack Ansluter expansionsenheten till ett RJ-11-telefonjack. 6 S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)-ljuduttag 7 Jack för TV-utgång/ sammansatt jack 8 Jack för TV-utgång/S-video Ansluter digitala high-endsystem som surroundljud eller en hemanläggning. Ansluter expansionsenheten till en TV. Ansluter expansionsenheten till en TV. 9 Seriellt uttagt Ansluter en seriell enhet, t ex en mus. - Strömuttag Ansluter expansionsenheten till ett eluttag. 1 2 Referenshandbok

6 Komma igång Identifiera komponenterna på sidorna Komponenter på vänster sida (sett från expansionsenhetens framsida) Komponent Beskrivning 1 Jack för hörlurar Ansluter hörlurar. 2 USB-uttag (3) Ansluter USB-enheter; USB 2.0-kompatibla. 3 Kensington säkerhetsplats Ansluter en extra säkerhetskabel. Referenshandbok 1 3

7 Komma igång Komponenter på höger sida (sett från expansionsenhetens framsida) Komponent Kensington säkerhetsplats Beskrivning Ansluter en extra säkerhetskabel. 1 4 Referenshandbok

8 Komma igång Identifiera de trådlösa tillbehören Komponent Beskrivning 1 Trådlöst tangentbord Ansluter expansionsenheten utan en kabel. 2 Batterier Batterier som sätts i det trådlösa tangentbordet och musen. 3 Mottagare Tillåter anslutning mellan expansionsenheten och det trådlösa tangentbordet eller musen. 4 Trådlös mus Ansluter expansionsenheten utan en kabel. De trådlösa tillbehören kan medfölja expansionsenheten. Referenshandbok 1 5

9 Komma igång Få mer information På CD:n Documentation Library som medföljer notebook-datorn finns omfattande information om notebook-datorn och information från myndigheter och om säkerhet om hur du använder notebook-datorn. På CD:n som medföljer expansionsenheten finns information från myndigheter och om säkerhet för hur du använder denna enhet. På HP:s webbplats ( finns produktnyheter och programuppdateringar. ÅVARNING! Du minskar risken för allvarlig skada genom att läsa i handbokensäkerhet och arbetsmiljö. I den beskrivs inställningar för arbetsstationen, sittställningar vid datorn och sunda datorvanor. Dessutom ges i handboken viktig information om hantering av utrustningens elektroniska och mekaniska delar. Den här handboken finns på Internet på adressen och på CD:n Documentation Library som medföljer produkten. 1 6 Referenshandbok

10 2 Ansluta och ta bort notebook-datorn Ansluta till nätström ÅVARNING! Så här minskar du risken för personskada, elstötar, brand eller skada på utrustningen: Ta inte bort nätsladdens jordkontakt. Den har en viktig säkerhetsfunktion. Anslut utrustningen till ett jordat eluttag som är lätt att komma åt. Bryt strömmen till utrustningen genom att ta bort strömsladden från eluttaget. Placera inte någonting på strömsladdar och kablar. Placera dem så att ingen trampar eller snubblar på dem. Dra inte i en sladd eller kabel. När du tar ut en sladd från eluttaget fattar du om sladdens kontakt. Referenshandbok 2 1

11 Ansluta och ta bort notebook-datorn Den bästa prestandan får du om du ansluter expansionsenheten till nätström. Sätt i elsladden i ett eluttag. Ansluta till nätström (strömsladdar och uttag varierar beroende på region och land) 2 2 Referenshandbok

12 Ansluta och ta bort notebook-datorn Ansluta notebook-datorn till expansionsenheten 1. Öppna notebook-datorn. Öppna notebook-datorn Referenshandbok 2 3

13 Ansluta och ta bort notebook-datorn 2. För in notebook-datorn i expansionsenheten med tangentbordet vänt mot dig. För in notebook-datorn i expansionsenheten Notebook-datorn hålles på plats med en utfyllnadsdyna som förhindrar att notebook-datorn rubbas ur sin rätta position i expansionsenheten. 2 4 Referenshandbok

14 Ansluta och ta bort notebook-datorn 3. Dra försiktigt ut expansionskabeln från dess dockade plats och för den till ömse sidor av expansionsenheten beroende på var expansionsuttaget sitter på notebook-datorn. Placeringen av expansionsuttaget på notebook-datorn kan variera beroende på notebook-datorns serie och modell. Det är viktigt att placera kabeln korrekt så att den kan röras fritt. Med en kabelkjol och löpskena kan kabeln lätt positioneras. Föra kabeln till båda sidorna om expansionsenheten Referenshandbok 2 5

15 Ansluta och ta bort notebook-datorn 4. Anslut expansionskabeln till notebook-datorn så att ikonen på notebook-datorns expansionsuttag matchar ikonen på expansionskabelns ände. Ansluta expansionskabeln till notebook-datorn 2 6 Referenshandbok

16 Ansluta och ta bort notebook-datorn 5. För annan kommunikation gör du något av följande: Om du använder ett modem med notebook-datorn för att kommunicera med en analog telefonlinje kan du läsa i kapitlet "Använda expansionsenheten", i avsnittet "Använda ett modem via expansionsenheten" där det finns instruktioner för hur du kommunicerar via ett modem. Om du ansluter direkt till ett nätverk läser du i kapitlet "Använda expansionsenheten", avsnittet "Ansluta expansionsenheten till ett nätverk" där det finns instruktioner för hur du ansluter till nätverk. 6. Sätt på notebook-datorn om den inte redan är påsatt. Läs i kapitlet "Använda expansionsenheten", avsnittet "Sätta på och stänga av notebook-datorn". Lägg märke till ringen runt volymkontrollknapparna. Om anslutningen gjordes korrekt visas den med fast blå färg. När notebook-datorn är ansluten till expansionsenheten inaktiveras de inbyggda högtalarna i notebook-datorn och expansionsenhetens högtalare aktiveras. Referenshandbok 2 7

17 Ansluta och ta bort notebook-datorn Ta bort notebook-datorn Du behöver inte stänga av notebook-datorn innan du tar bort den från expansionsenheten även om detta rekommenderas om operativsystemet är Windows 2000 eller tidigare. 1. Tryck på knapparna på expansionskabelns ände 1 om du vill koppla bort kabeln från notebook-datorn 2. Placeringen av expansionsuttaget på notebook-datorn kan variera beroende på notebook-datorns serie och modell. Koppla bort expansionskabeln 2 8 Referenshandbok

18 Ansluta och ta bort notebook-datorn 2. Koppla bort modemkabeln från RJ-11-jacket på notebook-datorn om det behövs. Du kan låta den andra änden av kabeln vara ansluten till expansionsenheten om du vill använda den senare. Koppla bort modemkabeln från RJ-11-jacket på notebook-datorn Referenshandbok 2 9

19 Ansluta och ta bort notebook-datorn 3. För notebook-datorn uppåt och ut ur expansionsenheten. Föra notebook-datorn uppåt och ut ur expansionsenheten 2 10 Referenshandbok

20 3 Använda expansionsenheten Sätta på och stänga av notebook-datorn När notebook-datorn är ansluten till expansionsenheten sätter du på och stänger av systemet med strömbrytaren på notebook-datorn. Hitta strömknappen på notebook-datorn Placeringen av strömknappen på notebook-datorn kan variera beroende på notebook-datorns serie och modell. Referenshandbok 3 1

21 Använda expansionsenheten Följa anvisningarna för expansionsenheten Operativsystem Om du vill uppnå optimal prestanda använder du expansionsenheten med HP- eller Compaq-notebook-datorer som kör Microsoft Windows XP. Ström För bästa prestanda använder du expansionsenheten medan den är ansluten till elström. På detta sätt förblir batteriet i notebook-datorn laddat så länge notebook-datorn är ansluten till expansionsenheten. Ansluta och ta bort Notebook-datorn kan sättas på och stängas av när den anslutes till och tas bort från expansionsenheten. Den blå indikatorlampan på expansionsenheten visar en lyckad anslutning och tänds inte förrän notebook-datorn är påsatt. Med Windows 2000, Windows 98, Windows 95 och Windows NT: Stäng av notebook-datorn innan du ansluter den till och tar bort den från expansionsenheten. När du återställer ström till systemet ansluter du först notebook-datorn till expansionsenheten och sätter sedan på notebook-datorn. Externa enheter När notebook-datorn är ansluten till expansionsenheten, kan du ansluta externa enheter till uttagen på expansionsenhetens baksida eller uttagen på notebook-datorn. 3 2 Referenshandbok

22 Använda expansionsenheten Använda det trådlösa tangentbordet eller musen Mer detaljerad information om hur du använder det trådlösa tangentbordet och musen finns på affischen HP Wireless Keyboard and Mouse Quick Setup. 1. Leta upp batterifacket på det trådlösa tangentbordets undersida Öppna batteriluckan och sätt i batterierna på batteriplatserna Sätt tillbaka batteriluckan 3. Sätta i batterierna till det trådlösa tangentbordet Referenshandbok 3 3

23 Använda expansionsenheten 4. Leta upp batterifacket på den trådlösa musens undersida. 5. Ta bort batteriluckan och sätt i batterierna i musen Sätt tillbaka batteriluckan 2. Sätta i batterierna till den trådlösa musen 3 4 Referenshandbok

24 Använda expansionsenheten 7. Anslut den trådlösa mottagaren till en USB-port på expansionsenheten. Ansluta den trådlösa mottagaren till expansionsenheten Referenshandbok 3 5

25 Använda expansionsenheten 8. Tryck på anslutningsknappen på mottagaren Medan knappen blinkar trycker du på anslutningsknappen på tangentbordets undersida 2. Trycka på knapparna på det trådlösa tangentbordet och mottagaren 10. Vänd tangentbordet med höger sida uppåt. 3 6 Referenshandbok

26 Använda expansionsenheten 11. Om du även använder den trådlösa musen trycker du på anslutningsknappen på mottagaren igen Medan knappen på mottagaren blinkar trycker du på anslutningsknappen på musens undersida 2, med hjälp av ett spetsigt föremål t ex tippen på en penna. Trycka på knapparna på den trådlösa musen och mottagaren Det trådlösa tangentbordet och musen fungerar nu så länge en notebook-dator är ansluten till expansionsenheten. Information om hur du anpassar Quick Launch-knapparna på det trådlösa tangentbordet finns på affischen HP Wireless Keyboard and Mouse Quick Setup. Referenshandbok 3 7

27 Använda expansionsenheten Ansluta expansionsenheten till en TV Du kan ansluta expansionsenheten till en TV och använda TV:n som en extern bildskärm. På expansionsenheten finns två TV-utgångar på baksidan: Sammansatt och S-video. Ta reda på vilken typ av anslutning som finns på din TV genom att läsa i handboken till TV:n. 1. Sätt i lämplig kabel i uttaget på TV:ns baksida. 2. Sätt i den andra änden av kabeln i lämpligt uttag på expansionsenhetens baksida. Ansluta expansionsenheten till en TV Läs i instruktionerna till notebook-datorn om hur du konfigurerar TV-skärmen som primär bildskärm. 3 8 Referenshandbok

28 Använda expansionsenheten Använda ett modem via expansionsenheten Du kan ansluta notebook-datorn via expansionsenheten till den analoga telefonlinjen för uppringd kommunikation. Detta kräver att du använder de RJ-11-modemkablar som medföljde expansionsenheten. 1. Sätt i en ände av någon av modemkablarna i RJ-11-jacket på notebook-datorn. Sätt i den andra änden av kabeln i RJ-11-jacket på den övre baksidan av expansionsenheten Sätt i den andra änden av RJ-11-kabeln i RJ-11-jacket på den nedre delen av expansionsenhetens baksida. Sätt i den andra änden av kabeln i ett RJ-11-vägguttag 2. En landsspecifik modemadapter kan också krävas förutom RJ-11-kabeln som är ansluten till RJ-11-vägguttaget. Ansluta ett modem via expansionsenheten Referenshandbok 3 9

29 Använda expansionsenheten Ansluta expansionsenheten till ett nätverk Du kan ansluta notebook-datorn via expansionsenheten till ett nätverk. Detta kräver en RJ-45-nätverkskabel (köps separat). 1. Om du inte redan har gjort det ansluter du expansionsenheten till notebook-datorn enligt instruktionerna i kapitlet "Ansluta och ta bort notebook-datorn" i den här handboken. 2. Anslut ena änden av nätverkskabeln i RJ-45-jacket på expansionsenheten och den andra änden i RJ-45-vägguttaget. En RJ-11-modemkabel mellan notebook-datorn och expansionsenheten krävs inte om du ansluter direkt till ett nätverk. Använda säkerhetskabellåsen Säkerhetslösningar ska användas i avskräckande syfte. Dessa lösningar förhindrar inte att produkten missbrukas eller stjäls. 1. Placera notebook-datorn i expansionsenheten och dra säkerhetskabeln (köps separat) runt ett fast föremål och sätt sedan i låset på platsen för säkerhetslåset på expansionsenheten Referenshandbok

30 Använda expansionsenheten 2. Sätt i nyckeln i låset och fäst expansionsenheten och notebook-datorn genom att vrida på nyckeln. Fästa expansionsenheten och notebook-datorn Det finns två säkerhetsplatser, en på ömse sidor om expansionsenheten. Referenshandbok 3 11

31 A Felsökning Använda World Wide Web Du får tillgång till supporttjänster på Internet via HP:s tekniska support. Du kan bläddra igenom meddelanden som gäst eller registrera dig som användare och ställa dina egna frågor. HP besvarar frågor så snart som möjligt. Du får åtkomst till HP:s tekniska support på HP:s webbplats Förbereda ett samtal till teknisk support Om du inte kan åtgärda ett fel med hjälp av felsökningstipsen i detta avsnitt kan du behöva ringa teknisk support. När du ringer teknisk support bör du ha följande information tillgänglig: Notebook-datorn och expansionsenheten Serienummer för notebook-datorn och expansionsenheten Inköpsdatum på fakturor Förhållandena under vilka felet uppstod Eventuella felmeddelanden som har visats Notebook-datorns maskinvarukonfiguration Maskinvara och programvara som du använder Typ av skrivare som är ansluten Konfigurationsinställningar och innehållet i systemfilerna Referenshandbok A 1

32 Felsökning Åtgärda vanliga fel I följande tabell visas möjliga fel, möjliga orsaker för varje fel och rekommenderade åtgärder. Anslutningsfel och åtgärder Fel Trolig orsak Åtgärd Notebook-datorn har inte anslutits korrekt till expansionsenheten. Expansionskabeln på expansionsenheten är inte ordentligt ansluten till expansionsuttaget på notebook-datorn. Ta ut expansionskabeln från notebook-datorn och sätt tillbaka den i notebook-datorn. A 2 Referenshandbok

33 Felsökning Fel och åtgärder för borttagning Fel Trolig orsak Åtgärd Den blå indikatorlampan tänds inte. Högtalarna har låg eller ingen volym. Notebook-dator n stängs av. Det trådlösa tangentbordet eller musen fungerar inte. Notebook-datorn är inte påsatt. Expansionsenheten är inte ansluten till elström. Expansionskabeln på expansionsenheten är inte ordentligt ansluten till expansionsuttaget på notebook-datorn. Notebook-datorn är i vänteläge/viloläge Högtalarna till expansionsenheten är avstängda eller volymen har satts lågt. Expansionsenheten sitter inte i ett eluttag vilket tömmer batterierna i notebook-datorn. Mottagaren sitter inte i en tillgänglig USB-port. Mottagaren och tangentbordet eller musen har inte synkroniserats. Tangentbordet eller musen får ingen batteriström. Sätt på notebook-datorn. Sätt i expansionsenheten i ett eluttag. Anslut expansionskabeln till expansionsuttaget. Ta bort notebook-datorn från vänteläget eller viloläget. Justera volymknapparna. Sätt i expansionsenheten i ett eluttag. Sätt i mottagaren i en USB-port. Synkronisera enheterna genom att trycka på tillämpliga knappar. Mer information finns i avsnittet "Använda expansionsenheten", "Använda det trådlösa tangentbordet eller musen". Kontrollera att batterierna sitter i ordentligt i tangentbordet eller musen och att batterierna fungerar. Referenshandbok A 3

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007 Externa enheter Dokumentartikelnummer: 419462-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Innehåll 1 Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet..........................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-101 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 4:01 PM komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentartikelnummer: 304921-101 Maj 2003 304921-101 Getting Started.book Page ii Tuesday,

Läs mer

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUT WIRELE KEYBOARD & MOUE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Wireless Keyboard & Mouse. Rådfråga ett av våra Trust Customer Care

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen STARTBOXEN innehåller INNEHÅLLER följande FÖLJANDE utrustning UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

HP 2700 Ultra-Slim expansionsbas Användarhandbok

HP 2700 Ultra-Slim expansionsbas Användarhandbok HP 2700 Ultra-Slim expansionsbas Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien

Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien b Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien Dokumentartikelnummer: 311245-101 Juni 2003 Del 1: Start I startdelen av den här handboken beskrivs hur du ställer in notebook-datorn första gången.

Läs mer

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok HP avancerad dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e 1 INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopplade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den här guiden,

Läs mer

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar PN: 92P1526 ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du valt att köpa en IBM ThinkPad i G40-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Maskinoch programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Kom-igång med routern

Kom-igång med routern TA 9 791 15-07 Kom-igång med routern Technicolor TG789 vac Startboxen innehåller Vad har du för uttag? Via bredbandsuttaget 1 3 Om du har bredband via bredbandsuttaget betyder det att det finns ett separat

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 367186-102 September 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner i notebook-datorn

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Maskinoch programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin-

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell

Läs mer

Din manual HP PAVILION ZE4925EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4163160

Din manual HP PAVILION ZE4925EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4163160 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION ZE4925EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Handboken Nätverk & Internetkommunikation

Handboken Nätverk & Internetkommunikation Handboken Nätverk & Internetkommunikation Stationära datorer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft och

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015 BRUKSANVISNING Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 1 Vi är hantverkare. Vi är musiker. Vi är KitSound Vi engagerar oss

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster

Läs mer

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 b Maskinoch programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk)

Modem och LAN (lokalt nätverk) Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Sound Bar. Snabbstartguide HT-CT370

Sound Bar. Snabbstartguide HT-CT370 Sound Bar Snabbstartguide HT-CT370 Innehållsförteckning Inställning 1 Innehållet i förpackningen 4 2 Installera 5 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda ljudeffekter

Läs mer

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: 393499-101. I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Oktober 2005

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: 393499-101. I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Oktober 2005 Externa enheter Dokumentartikelnummer: 393499-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Innehåll 1 Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet.............................

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 366536-101 November 2004 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin- och

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands Adaptern...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2.

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

Modem och lokala nätverk

Modem och lokala nätverk och lokala nätverk Dokumentartikelnummer: 383057-102 Oktober 2005 Innehåll 1 Använda modemkabeln........................... 2 Använda en landsspecifik modemkabeladapter......... 3 Val av land för modem............................

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok b Maskin- och programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375803-101 December 2004 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Komma igång. HP Business PC

Komma igång. HP Business PC Komma igång HP Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Windows är ett USA-registrerat

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Univox DLS-3 TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och inbyggd D/A-omvandlare. Bruksanvisning. Univox DLS-3 TV slingförstärkare.

Univox DLS-3 TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och inbyggd D/A-omvandlare. Bruksanvisning. Univox DLS-3 TV slingförstärkare. Univox DLS-3 TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och inbyggd D/A-omvandlare Bruksanvisning Univox DLS-3 TV slingförstärkare Optisk kabel Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203003 Univox DLS-3

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer