HP:s dockningsstation Referenshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HP:s dockningsstation Referenshandbok"

Transkript

1 HP:s dockningsstation Referenshandbok

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. Första utgåvan: maj 2008 Dokumentartikelnummer:

3 Innehåll 1 Komponenter Komponenter på ovansidan... 1 Komponenter på vänster sida... 2 Komponenter på höger sida... 3 Komponenter på baksidan... 3 Att få mer information Dockning och avdockning Ansluta nätström... 5 Docka datorn... 6 Docka av datorn Använda dockningsstationen Starta och stänga av datorn... 9 Installera HP/Kensington-kabellåset... 9 Bilaga A Felsökning Lösa vanliga problem Dockning och avdockning, problem och lösningar Externa enheter, problem och lösningar Index iii

4 iv

5 1 Komponenter Komponenter på ovansidan Komponent Beskrivning (1) Strömknapp Slår på strömmen till datorn. (2) Strömlampa Visar datorns status och tänds när datorn startas. (3) Visuell inriktningsindikator Hjälper dig att rikta in datorn när du ansluter den till dockningsstationen. (4) Dockningslampa Tänd: Datorn är korrekt inriktad. (5) Knappen Mata ut dator Matar ut datorn ur dockningsstationen. (6) Dockningsstift (2) Riktar in och fäster datorn så att den ansluts korrekt till dockningsstationen. (7) Datorns utmatningsmekanismer (4) Kopplar bort datorn från dockningsstationen när du trycker in utmatningsknappen. (8) Dockningskontakt Ansluter datorn till dockningsstationen. Komponenter på ovansidan 1

6 Komponenter på vänster sida Komponenter Beskrivning (1) Strömknapp och strömlampa Slår på strömmen till datorn. Lampan lyser när datorn är på. (2) Strömdriven USB 2.0-port Låter dig ansluta en HP MultiBay II optisk enhet eller hårddisk. Andra USB-hårddiskar kan anslutas till denna port även när datorn är avstängd eller avdockad. OBS! Denna USB-port stängs av när datorn är avstängd eller avdockad. (3) USB 2.0-port Låter dig ansluta och ladda USB-enheter även när datorn är avstängd eller avdockad. OBS! Om ett tillval i form av en USB-hårddisk är ansluten till denna USB-port, stängs hårddisken inte av. Denna USB-port stängs inte av när datorn är avstängd eller avdockad. 2 Kapitel 1 Komponenter

7 Komponenter på höger sida Komponenter Beskrivning (1) Knappen Mata ut dator och dockningslampa Matar ut datorn ur dockningsstationen. Dockningslampan lyser när datorn är korrekt inriktad. (2) Integrerad plats för kabellås Stöder HP/Kensington-kabellås, som låser fast dockningsstationen och en ansluten dator. OBS! En säkerhetskabel är menad att användas i avvärjande syfte, men kan inte alltid förhindra att datorn eller dockningsstationen blir skadad eller stulen. Komponenter på baksidan Komponenter på höger sida 3

8 Komponenter Beskrivning (1) Plats för säkerhetskabel Ansluter ett kabellås som tillval. OBS! Säkerhetskabeln är menad att användas i avvärjande syfte, men kan inte alltid förhindra att datorn eller dockningsstationen blir skadad eller stulen. (2) Port för bildskärmsstativ Ansluter ett tillvalsställ för HP-bildskärmar till dockningsstationen. (3) Jack för ljudutgång (hörlurar) Ansluter en ljudutmatningsenhet som exempelvis hörlurar eller högtalare. (4) Muskontakt Ansluter en PS/2-mus. (5) Parallellport Ansluter en parallell enhet som t.ex. en skrivare. (6) RJ-11-jack (modem) Ansluter en telefonsladd. (7) RJ-45-jack (nätverk) Ansluter en nätverkskabel. (8) Strömlampa Tänd: Dockningsstationen är ansluten till elnätet. (9) Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en datorheadsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller monoljudmikrofon (tillval). (10) Tangentbordskontakt Ansluter ett PS/2-tangentbord. (11) Seriell port Ansluter en seriell enhet som t.ex. en mus. (12) Port för extern bildskärm Ansluter en extern VGA-bildskärm. (13) DVI-port (Digital Video) Ansluter en DVI-enhet som t.ex. en platt bildskärm. (14) Strömingång Ansluter dockningsstationen till nätadaptern. (15) USB 2.0-portar (2) Låter dig ansluta och ladda USB-enheter även när datorn är avstängd eller avdockad. OBS! Om ett tillval i form av en USB-hårddisk är ansluten till någon av dessa USB-portar, stängs hårddisken inte av. Dessa USB-portar stängs inte av när datorn är avstängd eller avdockad. Att få mer information VARNING: Du kan minska risken för allvarlig skada genom att läsa i handboken Säkerhet och arbetsmiljö. I den beskrivs inställningar för arbetsstationen, sittställningar vid datorn och sunda vanor vid användning av bärbara datorer. I handboken Säkerhet och arbetsmiljö finns även viktig information om hantering av utrustningens elektriska och mekaniska delar. Du når detta dokument genom att välja Start > Hjälp och support, eller genom att gå till skivan Användarhandböcker som medföljer vissa modeller. Handboken Säkerhet och arbetsmiljö är också tillgänglig på webben ergo. De medföljande användarhandböckerna innehåller omfattande information om datorn, liksom myndigheters bestämmelser och säkerhetsinformation om användningen av datorn. CD:n med tillbehörsdokumentation, som medföljer dockningsstationen, innehåller myndigheters bestämmelser och säkerhetsinformation om användningen av denna enhet. På HP:s webbplats hittar du produktnyheter och uppdateringar av programvara. 4 Kapitel 1 Komponenter

9 2 Dockning och avdockning Ansluta nätström Se till att dockningsstationen alltid är ansluten till nätström. Dockningsstationen kräver nätanslutning för att alla portar och kontakter ska fungera fullt ut. VARNING: Så här minskar du risken för elstötar eller skada på utrustningen: Anslut strömkabeln till ett eluttag som du enkelt når. Koppla bort strömmen från produkten genom att dra ur strömkabeln från eluttaget. Om du har en strömkabel med tre stift i stickkontakten, ska du sätta den i ett jordat trestiftsuttag. Inaktivera inte strömkabelns jordningsstift genom att till exempel ansluta en 2-stiftsadapter. Stiftet fyller en viktig säkerhetsfunktion. Placera ingenting ovanpå strömkablar och andra sladdar. Dra kablarna så att man inte kan trampa eller snubbla på dem. Dra inte i själva kabeln. Håll i stickkontakten när du drar ut en kabel ur eluttaget. VARNING: Minska risken för elstötar, brand eller annan skada på utrustningen genom att inte försöka driva datorn eller dockningsstationen med någon sats för spänningsomvandling som säljs för annan utrustning. Använd bara den strömkabel som medföljer dockningsstationen. 1. Sätt i nätadaptern (1) i strömingången på dockningsstationen. 2. Sätt i den enda änden av strömkabeln (2) i nätadaptern. Ansluta nätström 5

10 3. Sätt i den andra änden av strömkabeln (3) i ett eluttag. OBS! Lampan ovanför strömingången tänds när dockningsstationen ansluts till nätström. Docka datorn 1. Stäng datorn. Om du stänger datorn medan den är på, kan det hända att datorn försätts i sömneller vänteläge. När du vill fortsätta använda datorn efter dockningen, ska du öppna den och trycka på strömknappen. 2. Håll datorn med fronten nedlutad. 6 Kapitel 2 Dockning och avdockning

11 3. Rikta in datorns visuella inriktningsindikator mot indikatorn på dockningsstationen. 4. Rikta in stiften på dockningsstationen mot hålen på datorns undersida och tryck försiktigt ned datorn på dockningsstationen tills du hör ett klickljud. När datorn är korrekt inriktad, tänds dockningslampan på dockningsstationen. OBS! Se till att datorn sitter korrekt inriktad och är helt dockad. Hjälp med de vanligaste dockningsproblemen finns i bilaga A, "Felsökning". OBS! Dockningslampan tänds inte när du dockar datorn om nätadaptern inte är ansluten till dockningsstationen. Docka datorn 7

12 Docka av datorn 1. Stäng datorn. Om du stänger datorn medan den är på, kan det hända att datorn försätts i sömneller vänteläge. När du vill fortsätta använda datorn efter avdockningen, ska du öppna den och trycka på strömknappen. 2. Tryck på utmatningsknappen (1). Datorn kopplas bort från dockningsstationen. 3. Lyft upp datorn (2). 8 Kapitel 2 Dockning och avdockning

13 3 Använda dockningsstationen Starta och stänga av datorn När du ansluter en dator till dockningsstationen, kan du starta och stänga av datorn antingen med datorns eller dockningsstationens strömknapp (1). När du startar systemet, tänds strömlampan (2). När du riktar in datorn korrekt i dockningsstationen, tänds dockningslampan (3). OBS! Dockningslampan tänds inte när du dockar datorn om nätadaptern inte är ansluten till dockningsstationen. Hjälp med de vanligaste dockningsproblemen finns i bilaga A, "Felsökning". Installera HP/Kensington-kabellåset OBS! En säkerhetskabel är menad att användas i avvärjande syfte, men kan inte alltid förhindra att datorn eller dockningsstationen blir skadad eller stulen. Med HP/Kensington-kabellåset (köps separat) kan du låsa fast dockningsstationen och en dockad dator. Installera kabellåset i den integrerade kabellåsplatsen på höger sida av dockningsstationen enligt följande anvisningar. Starta och stänga av datorn 9

14 Så här installerar du kabellåset: 1. Dra vajern runt ett fast förankrat föremål. 2. Vänd dockningsstationen upp och ned och skruva loss skruvarna från kabellåsplattan (1). 3. Ta bort kabellåsplattan från dockningsstationen (2) och ta sedan bort skyddet från kabellåsplattan (3). 4. Se till att låset och nyckeln är i olåst position och T-stycket på låsets baksida i vertikal position. För in låset i skåran i mitten av kabellåsplatsen i dockningsstationen (1). 10 Kapitel 3 Använda dockningsstationen

15 5. För in kabeln i kabelrännan i basen på dockningsstationen (2). 6. Lås låset genom att vrida nyckeln moturs (1). 7. Ta ut nyckeln ur låset (2). 8. Sätt tillbaka kabellåsplattan i dockningsstationen (3). 9. Fäst plattan genom att skruva tillbaka skruvarna (4). Installera HP/Kensington-kabellåset 11

16 I följande illustration visas en dockningsstation med installerat HP/Kensington-kabellås. 12 Kapitel 3 Använda dockningsstationen

17 A Felsökning I det här avsnittet finns tre sätt att lösa problem som du kan stöta på när du använder dockningsstationen. Prova detta i följande ordning: Många problem kan vara enkla att lösa. Läs nästa avsnitt, "Lösa vanliga problem". Gå till Hjälp och support genom att välja Start > Hjälp och support. Förutom information om operativsystemet tillhandahåller Hjälp och support en sökbar databas med hjälpavsnitt som regelbundet uppdateras av HP och Microsoft. Skriv namnet på tillbehöret t.ex. dockningsstation och sök bland relevanta ämnen i kunskapsdatabasen från HP respektive Microsoft. Besök HP:s webbplats om du behöver ytterligare assistans. Välj där ditt land eller din region. Lösa vanliga problem Dockning och avdockning, problem och lösningar Problem Trolig orsak Lösning Datorn är inte korrekt ansluten till dockningsstationen. Datorn är startad och korrekt dockad, men strömlampan och dockningslampan lyser inte. Vissa av portarna eller kontakterna fungerar inte, trots att dockningslampan lyser. Datorn kan vara korrekt inriktad, men sitter kanske inte helt på plats eller är inte helt dockad i dockningsstationen. Strömkabeln är inte ansluten till dockningsstationen eller eluttaget. Datorn kan vara korrekt inriktad, men sitter kanske inte helt på plats eller är inte helt dockad i dockningsstationen. Lyft ut datorn ur dockningsstationen. Rikta sedan datorns visuella inriktningsindikator mot indikatorn på dockningsstationen och anslut datorn igen. När du är säker på att datorn är korrekt inriktad, sitter ordentligt på plats och är helt dockad ska du försiktigt trycka ned datorn tills du hör ett klickljud. Om det finns anslutna tillbehör bör de nu fungera som de ska. Anslut strömkabeln. Lyft ut datorn ur dockningsstationen. Rikta sedan datorns visuella inriktningsindikator mot indikatorn på dockningsstationen och anslut datorn igen. När du är säker på att datorn är korrekt inriktad, sitter ordentligt på plats och är helt dockad ska du försiktigt trycka ned datorn tills du hör ett klickljud. Om det finns anslutna tillbehör bör de nu fungera som de ska. Lösa vanliga problem 13

18 Datorn går inte att koppla bort från dockningsstationen. Kontakterna kan sitta fast. HP/Kensington-kabellåset är låst. Tryck in utmatningsknappen helt. Om datorn inte kopplas bort, upprepar du proceduren tills datorn är bortkopplad. VIKTIGT: Om du använder för mycket kraft kan kontaktstiften skadas. Lås upp låset och koppla bort datorn. Externa enheter, problem och lösningar Problem Trolig orsak Lösning En ny enhet identifieras inte som en del av systemet Datorn kan vara korrekt inriktad, men sitter kanske inte helt på plats eller är inte helt dockad i dockningsstationen. Lyft ut datorn ur dockningsstationen. Rikta sedan datorns visuella inriktningsindikator mot indikatorn på dockningsstationen och anslut datorn igen. När du är säker på att datorn är korrekt inriktad, sitter ordentligt på plats och är helt dockad ska du försiktigt trycka ned datorn tills du hör ett klickljud. Om det finns anslutna tillbehör, bör de nu identifieras av systemet. Enhetskabeln eller strömkabeln sitter löst. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna till enheten och dockningsstationen. Kontrollera att alla strömkablar är ordentligt anslutna till enheten eller dockningsstationen och eluttaget. Enheten anslöts medan systemet var på. Kablarna sitter fel. Du kanske måste installera enhetsdrivrutiner i datorn. Stäng av datorn, starta enheten (om så är tillämpligt) och starta sedan om datorn. Kontrollera att enhetens kabel är ansluten till rätt ingång i dockningsstationen. Installera drivrutiner enligt instruktionerna från enhetens tillverkare. 14 Bilaga A Felsökning

19 Index A ansluta nätadaptern 5 avdockning, felsökning 13 B bildskärmsställ, identifiera port 4 D dator docka 6 docka av 8 starta och stänga av 9 datorns utmatningsmekanismer, identifiera 1 docka av datorn 8 docka datorn 6 dockning, felsökning 13 dockningskontakt, identifiera 1 dockningslampa, identifiera 1, 3 dockningsstift, identifiera 1 DVI-port (Digital Video), identifiera 4 E extern enhet, felsökning 14 F felsökning docka av 13 dockningsproblem 13 extern enhet, problem 14 H HP/Kensington-kabellås, installera 9 hörlursjack, identifiera 4 I integrerad plats för kabellås, identifiera 3 J jack ljudingång 4 ljudutgång (hörlurar) 4 RJ-11 (modem) 4 RJ-45 (nätverk) 4 jack för ljudingång (mikrofon), identifiera 4 jack för ljudutgång (hörlurar), identifiera 4 K kabellås, identifiera plats 3 knappar dator, mata ut 1, 3 ström 1, 2 kontakter docka 1 mus 4 ström 4 tangentbord 4 L lampor docka 1, 3 ström 1, 2, 4 M Mata ut dator, identifiera knappen 1, 3 mikrofonjack, identifiera 4 modemjack, identifiera 4 muskontakt, identifiera 4 N nätadapter, ansluta 5 nätverksjack, identifiera 4 P parallellport, identifiera 4 platser kabellås 3 säkerhetskabel 4 portar bildskärmsställ 4 DVI-port (Digital Video) 4 extern bildskärm 4 parallell 4 seriell 4 strömdriven USB 2 USB 2, 4 port för extern bildskärm, identifiera 4 R RJ-11-jack (modem), identifiera 4 RJ-45-jack (nätverk), identifiera 4 S seriell port, identifiera 4 starta datorn 9 strömdriven USB-port 2 strömingång, identifiera 4 strömknapp, identifiera 1, 2 strömlampor, identifiera 1, 2, 4 stänga av datorn 9 Säkerhet och arbetsmiljö 4 säkerhetskabel, identifiera plats 4 T tangentbordskontakt, identifiera 4 U USB-portar, identifiera 2, 4 V visuell inriktningsindikator, identifiera 1 Index 15

20

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok HP avancerad dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP 2700 Ultra-Slim expansionsbas Användarhandbok

HP 2700 Ultra-Slim expansionsbas Användarhandbok HP 2700 Ultra-Slim expansionsbas Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Minnesmoduler. Användarhandbok

Minnesmoduler. Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007 Externa enheter Dokumentartikelnummer: 419462-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Innehåll 1 Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet..........................

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Plug and Display. Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Plug and Display. Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Plug and Display

Läs mer

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Minnesmoduler. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn.

Minnesmoduler. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn. Minnesmoduler Dokumentartikelnummer: 430355-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn. Innehåll Lägga till en minnesmodul till platsen för expansionsminnesmodul..........................

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

HP Elite USB-C-dockningsstation. Användarhandbok

HP Elite USB-C-dockningsstation. Användarhandbok HP Elite USB-C-dockningsstation Användarhandbok Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Java är ett

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Energisparfunktioner Användarhandbok

Energisparfunktioner Användarhandbok Energisparfunktioner Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Januari 2007

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Januari 2007 Enheter Dokumentartikelnummer: 419583-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 IDE-enhetslampa 3 Hårddisk HP Mobile Data

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Energisparfunktioner Användarhandbok

Energisparfunktioner Användarhandbok Energisparfunktioner Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java är ett varumärke i USA som tillhör Sun Microsystems, Inc. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141,

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Om varningar VARNING! En varning indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Framifrån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk)

Modem och LAN (lokalt nätverk) Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Externa mediekort. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Maj 2006

Externa mediekort. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Maj 2006 Externa mediekort Dokumentartikelnummer: 409916-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Innehåll 1 Plats för digitalmediekort (bara vissa modeller) Sätta i ett digitalkort.............................

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer