Säkerhetskopiering och återställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetskopiering och återställning"

Transkript

1 Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Första utgåvan: Mars 2007 Dokumentartikelnummer:

3 Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner som är gemensamma för de flesta modellerna. Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga på din dator. SVWW iii

4 iv Produktmeddelande SVWW

5 Innehåll 1 Skapa systemåterställningsskivor 2 Säkerhetskopiera dina data När ska du säkerhetskopiera dina data?... 3 Rekommendationer för säkerhetskopiering... 4 Säkerhetskopiera enstaka filer eller mappar... 5 Säkerhetskopiera hela hårddisken... 6 Skapa systemåterställningspunkter... 7 Shemalägga säkerhetskopior Utföra en återställning Utföra en återställning från återställningsskivorna Utföra en återställning från hårddisken Initiera en återställning i Windows Initiera en återställning från återställningspartitionen på hårddisken Index SVWW v

6 vi SVWW

7 1 Skapa systemåterställningsskivor När du installerat datorn för första gången ska du skapa en uppsättning återställningsskivor av den fullständiga leveransavbildningen. Återställningsskivorna används för att starta din dator och återställa operativsystemet och programmen till fabriksinställningarna om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Läs följande riktlinjer innan du skapar återställningsskivor: Du kommer att behöva CD-R-, DVD-R- eller DVD+R-skivor av hög kvalitet (köps separat). OBS! Formaterade DVD±RW och DVD±RW med dubbla lager är inte kompatibla med HP Backup and Recovery Manager. Medan du skapar återställningsskivor måste datorn vara ansluten till nätström. Man kan bara skapa en uppsättning återställningsskivor per dator. Numrera varje skiva innan du sätter den i datorns optiska enhet. Du kan avbryta processen innan du är klar med att skapa återställningsskivor om det skulle bli nödvändigt. Nästa gång du väljer Skapa återställnings-cd eller -DVD för att återställa systemet (rekommenderas) kommer du att uppmanas att fortsätta med processen att skapa skivor. Så här skapar du en uppsättning återställningsskivor: 1. Välj Start > Alla program > HP Backup & Återställning > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Nästa. 3. Klicka på Skapa återställnings-cd eller -DVD för att återställa systemet (rekommenderas) och klicka därefter på Nästa. 4. Följ instruktionerna på skärmen. SVWW 1

8 2 Säkerhetskopiera dina data OBS! Du kan endast återställa filer som du har säkerhetskopierat tidigare. HP rekommenderar att du använder HP Backup and Recovery Manager till att skapa en säkerhetskopia av hela hårddisken direkt när du installerat datorn. Med HP Backup and Recovery Manager kan du genomföra följande åtgärder: Säkerhetskopiera dina data med jämna mellanrum för att skydda viktiga systemfiler Skapa systemåterställningspunkterna så att du kan upphäva oönskade ändringar genom att återställa datorn så som den var vid en tidigare tidpunkt Schemalägga säkerhetskopieringar vid angivna tidpunkter eller händelser. 2 Kapitel 2 Säkerhetskopiera dina data SVWW

9 När ska du säkerhetskopiera dina data? Enligt ett regelbundet schema OBS! Ställ in påminnelser om att säkerhetskopiera din information med jämna mellanrum. Innan datorn repareras eller återställs Innan du lägger till eller gör ändringar av program- eller maskinvara. SVWW När ska du säkerhetskopiera dina data? 3

10 Rekommendationer för säkerhetskopiering Skapa en uppsättning återställningsskivor med hjälp av HP Backup and Recovery Manager. Skapa systemåterställningspunkter med hjälp av HP Backup and Recovery Manager och kopiera dem regelbundet till en skiva. Lagra personliga filer i mappen Mina dokument och säkerhetskopiera denna mapp med jämna mellanrum. Säkerhetskopiera de mallar som är lagrade i sina associerade program. Spara anpassade inställningar i ett fönster, ett verktygsfält eller en menyrad genom att ta en bild av skärmen med dina inställningar. Denna bild kan hjälpa dig att spara tid om du har återställt egenskaperna. Så här kopierar du en bild av skärmen och klistrar in den i ett ordbehandlingsdokument: a. Visa den aktuella skärmbilden. b. Kopiera skärmbilden. Tryck på Alt+Fn+Prt Scr om bara det aktiverade fönstret ska kopieras. Om du vill kopiera hela skärmen trycker du på Fn+Prt Scr. c. Öppna ett ordbehandlingsdokument och välj sedan Redigera > Klistra in. OBS! Innan du kan genomföra säkerhetskopierings- och återställningsprocedurer måste datorn vara ansluten till en extern strömkälla. OBS! Drivrutiner, verktyg och program som installerats av HP kan kopieras till en CD eller en DVD med hjälp av HP Backup and Recovery Manager. 4 Kapitel 2 Säkerhetskopiera dina data SVWW

11 Säkerhetskopiera enstaka filer eller mappar Du kan säkerhetskopiera enstaka filer eller mappar till återställningspartitionen på hårddisken, till en extra extern hårddisk eller till optiska diskar (CD eller DVD). OBS! Denna process tar flera minuter, beroende på filstorleken och datorns hastighet. Säkerhetskopiera enstaka filer eller mappar: 1. Välj Start > Alla program > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Nästa. 3. Klicka på Säkerhetskopiera för att skydda systeminställningar och viktiga datafiler och därefter på Nästa. 4. Klicka på Säkerhetskopiera enstaka filer och mappar och klicka därefter på Nästa. 5. Följ instruktionerna på skärmen. SVWW Säkerhetskopiera enstaka filer eller mappar 5

12 Säkerhetskopiera hela hårddisken När du genomför en fullständig säkerhetskopiering av hårddisken sparar du hela leveransavbildningen, även Windows operativsystem, program och personliga filer och mappar. OBS! En kopia av hela hårddiskavbildningen kan sparas på en annan hårddisk, på en nätverksenhet eller på återställningsskivor som du skapar. OBS! Denna process kan ta över en timma, beroende på datorns hastighet och mängden data som sparas. Säkerhetskopiera hela hårddisken: 1. Välj Start > Alla program > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Nästa. 3. Klicka på Säkerhetskopiera för att skydda systeminställningar och viktiga datafiler och därefter på Nästa. 4. Klicka på Back up entire hard drive (Säkerhetskopiera hela hårddisken) och därefter på Next. 5. Följ instruktionerna på skärmen. 6 Kapitel 2 Säkerhetskopiera dina data SVWW

13 Skapa systemåterställningspunkter När du säkerhetskopierar ändringar som gjorts efter din senaste säkerhetskopiering, skapar du systemåterställningspunkter. På så vis kan du spara en ögonblicksbild av din hårddisk vid en särskild tidpunkt. Sedan kan du återgå till den punkten om du vill ångra påföljande ändringar som gjorts i ditt system. OBS! Den första systemåterställningspunkten, en ögonblicksbild av hela avbildningen, skapas automatiskt den första gången du gör en säkerhetskopia. Vid efterföljande återställningspunkter görs kopior av ändringar som gjorts efter denna tidpunkt. HP rekommenderar att du skapar återställningspunkter vid följande tidpunkter: Innan du lägger till eller gör större ändringar av program- eller maskinvara Regelbundet när systemet fungerar optimalt. OBS! Återställning till en tidigare återställningspunkt påverkar inte datafiler som sparats eller e-postfiler som skapats sedan den återställningspunkten. Så här skapar du en systemåterställningspunkt: 1. Välj Start > Alla program > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Nästa. 3. Klicka på Säkerhetskopiera för att skydda systeminställningar och viktiga datafiler och därefter på Nästa. 4. Klicka på Skapa eller hantera systemåterställningspunkter och klicka sedan på Nästa. 5. Följ instruktionerna på skärmen. SVWW Skapa systemåterställningspunkter 7

14 Shemalägga säkerhetskopior Använd HP Backup Scheduler till att schemalägga säkerhetskopior av hela systemet, återställningspunkter eller för enstaka filer och mappar. Med detta verktyg kan du schemalägga säkerhetskopiering vid vissa intervall (dagligen, veckovis eller månatligen) eller vid vissa händelser, t.ex. vid omstart av systemet eller när du dockar till en extra dockningsstation (enbart vissa modeller). Gör så här för att shemalägga säkerhetskopiering: 1. Välj Start > Alla program > HP Backup & Recovery > HP Backup Scheduler. 2. Följ instruktionerna på skärmen. 8 Kapitel 2 Säkerhetskopiera dina data SVWW

15 3 Utföra en återställning OBS! Du kan endast återställa filer som du har säkerhetskopierat tidigare. HP rekommenderar att du använder HP Backup and Recovery Manager till att skapa en säkerhetskopia av hela hårddisken direkt när du installerat datorn. Med HP Backup and Recovery Manager får du hjälp med följande åtgärder för att skydda dina data och återställa dem om systemet krashar: Återställa viktiga filer Den här funktionen hjälper dig att installera om viktiga filer utan att du behöver göra en fullständig systemåterställning. Genomföra en fullständig systemåterställning Med HP Backup and Recovery Manager kan du återställa den fullständiga leveransavbildningen om systemet kraschar eller blir instabilt. HP Backup and Recovery Manager arbetar från en särskild återställningspartition på hårddisken eller från återställningsskivor som du skapar. SVWW 9

16 Utföra en återställning från återställningsskivorna Gör så här för att utföra en återställning från återställningsskivorna: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer. 2. Sätt in den första återställningsskivan i datorns optiska enhet och starta om datorn. 3. Följ instruktionerna på skärmen. 10 Kapitel 3 Utföra en återställning SVWW

17 Utföra en återställning från hårddisken Det finns två sätt att starta en återställning från hårddisken: Inifrån Windows Från återställningspartitionen Initiera en återställning i Windows Gör så här för att initiera en återställning i Windows: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer. 2. Välj Start > Alla program > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 3. Klicka på Nästa. 4. Klicka på Återställa viktiga filer eller hela systemet och därefter på Nästa. 5. Följ instruktionerna på skärmen. Initiera en återställning från återställningspartitionen på hårddisken Gör så här för att initiera en återställning från återställningspartitionen på hårddisken: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer. 2. Starta om datorn och tryck därefter på f11 innan Windows operativsystem läses in. 3. Klicka på ett återställningsalternativ och klicka sedan på Nästa. 4. Följ instruktionerna på skärmen. SVWW Utföra en återställning från hårddisken 11

18 Index S shemalägga säkerhetskopior 8 skapa systemåterställningspunkter 7 systemåterställningspunkter 7 säkerhetskopia av hela hårddisken 6 säkerhetskopia av hårddisk 6 säkerhetskopiering filer och mappar 5 hårddisk 6 shemalägga 8 ändringar som gjorts av systemet 7 säkerhetskopiering av systemet 6 Å återställning av hårddisk 11 återställningspartition 11 återställningsskivor använda Index SVWW

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

HP Image and Application Services

HP Image and Application Services Datablad HP Image and Application Services HP Configuration Services Låt HP hantera din PC-avbildning, så kan du fokusera på verksamheten Översikt HP Image and Application Services drar nytta av HPs tekniska

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok Notebook-datorn HP Pavilion Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Nätverkshandbok Business Desktop

Nätverkshandbok Business Desktop Nätverkshandbok Business Desktop Dokumentets artikelnummer: 312968-101 Februari 2003 Denna handbok innehåller anvisningar och definitioner för användning av funktioner i det nätverkskort (NIC) som förinstallerats

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP 1 (219) Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till datavärlden. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha fått kunskap

Läs mer

Voice Xpress Professional version 5.3

Voice Xpress Professional version 5.3 Voice Xpress Professional version 5.3 Välkommen till Voice Xpress, den första dikteringsprodukten där igenkänning av löpande tal kombineras med NLP-kommandon vid formatering och redigering i Microsoft

Läs mer

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Det främsta inom fullständig återställning i Windows -miljö Översikt 7.0 är en omfattande diskbaserad systemåterställningslösning för Microsoft Windows -baserade servrar

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer