Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning"

Transkript

1 Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. First Edition: March 2006 Dokumentartikelnummer:

3 Innehåll 1 Uppdatering av programvaror Ta emot automatiska programvaruuppdateringar från HP... 1 Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats... 2 Tillgång till datorinformation... 2 Ladda ned en BIOS-uppdatering... 3 Installera en BIOS-uppdatering... 4 Ladda ned och installera annan programvara Säkerhetskopiering Skydda dina data... 7 Säkerhetskopiera ditt system... 8 Säkerhetskopiera specifika filer och mappar... 8 Säkerhetskopiera hela ditt system... 9 Säkerhetskopiera ändringar som gjorts på ditt system Återställning Skapa systemåterställningsskivor Utföra en återställning Utföra en återställning från återställningsdiskarna Utföra en återställning från hårddisken Utföra en återställning i Windows Utföra en återställning från återställningspartitionen Index SVWW iii

4 iv SVWW

5 1 Uppdatering av programvaror Uppdateringar till programvara som medföljer datorn kan vara tillgängliga via verktyget HP Software Update (programvaruuppdatering för HP) eller på HP:s webbplats. VIKTIGT Om datorn är ansluten till ett företagsnätverk rekommenderar vi att du rådgör med nätverksadministratören innan du installerar programvaruuppdateringar, särskilt uppdateringar av system-bios. Ta emot automatiska programvaruuppdateringar från HP HP Software Update är ett verktyg som medföljer datorn och automatiskt letar efter programvaruuppdateringar från HP. Som standard körs verktyget automatiskt var 30:e dag och tillhandahåller en lista med programvaruuppdateringar och servicemeddelanden för datorn. Så här får du åtkomst till HP Programuppdatering: 1. Välj Start > Hjälp och support > Uppdatera programvara och drivrutiner. 2. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera din programvara och dina drivrutiner. SVWW Ta emot automatiska programvaruuppdateringar från HP 1

6 Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats De flesta programvaror på HP:s webbplats är förpackade i komprimerade filer som kallas SoftPaqs. En del BIOS-uppdateringar kan vara förpackade i komprimerade filer som kallas för ROMPaqs. OBS! BIOS initierar operativsystemet, bestämmer hur datorn ska samverka med maskinvaruenheter och möjliggör informationsöverföringar mellan maskinvaruenheter, inklusive tid och datum. Datorns system-bios lagras i system-rom. En del nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. En sådan fil innehåller information om installation och felsökning av filen. (Readme.txt-filer som medföljer ROMPaqs finns bara på engelska.) Du får tillgång till programvaruuppdateringarna genom att skaffa CD:n Support Software (köps separat). Skivan innehåller enhetsdrivrutiner, BIOS-uppdateringar och hjälpprogram. Om du vill köpa den aktuella Support Software-CD:n eller en prenumeration som ger både den aktuella versionen och framtida versioner av CD:n, går du till HP:s webbplats Tillgång till datorinformation Innan du kan få åtkomst till uppdateringar för din dator behöver du följande information: Produktkategorin är Notebook. Produktfamiljenamn, modellnummer och serienummer (S/N) finns på serviceetiketten. Du kan avgöra om en tillgänglig BIOS-uppdatering innehåller en nyare BIOS-version än den som för tillfället är installerad på datorn genom att ta reda på versionen på det system-bios som är installerat. BIOS-versionsinformation (kallas även ROM-datum och system-bios) visar du genom att trycka på fn +esc (om du redan kör Microsoft Windows ) eller genom att använda Setup-hjälpprogrammet. Så här använder du Setup-hjälpprogrammet för att visa BIOS-information: 1. Öppna Setup-programmet genom att slå på eller starta om datorn och sedan trycka på f10 medan meddelandet "Press <F10> to enter setup" visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. 2. Använd piltangenterna för att välja File (Arkiv) > System Information (Systeminformation) och tryck sedan på Retur. ROM-datuminformation visas. 3. Du avslutar Setup-hjälpprogrammet genom att använda piltangenterna och välja File (Arkiv) > Ignore changes and exit (Ignorera ändringar och avsluta). Följ sedan instruktionerna på skärmen. 2 Kapitel 1 Uppdatering av programvaror SVWW

7 Ladda ned en BIOS-uppdatering VIKTIGT Förhindra allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att ladda ned och installera en BIOS-uppdatering bara medan datorn är ansluten till tillförlitlig extern ström via nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan datorn drivs på batteri, dockad i en extra dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Under hämtningen och installationen: Koppla inte bort strömmen från datorn genom att ta ut nätsladden från eluttaget. Stäng inte av datorn eller initiera vänteläge eller viloläge. Du får inte sätta i, ta ut, ansluta eller koppla bort någon enhet, kabel eller sladd. Så här laddar du ned en BIOS-uppdatering: OBS! BIOS-uppdateringar postas efter behov. En nyare BIOS-uppdatering kan eventuellt vara otillgänglig för din dator. Det rekommenderas att du besöker HP:s webbplats regelbundet för att leta efter BIOS-uppdateringar. 1. Gå till sidan på HP:s webbplats där det finns programvara för datorn: Klicka på en länk för programvaruuppdatering i Hjälp- och supportcenter. eller Besök HP:s webbplats 2. Följ instruktionerna på skärmen för att identifiera datorn och få tillgång till den BIOS-uppdatering du vill ladda ned. 3. På hämtningsplatsen: a. Identifiera den BIOS-uppdatering som är nyare än den som för närvarande är installerad på datorn. b. Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ned ditt val till hårddisken. OBS! Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken där BIOS-uppdateringen laddas ned. Du behöver använda den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen. SVWW Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats 3

8 Installera en BIOS-uppdatering OBS! Om datorn är ansluten till ett företagsnätverk rekommenderar vi att du rådgör med nätverksadministratören innan du installerar programvaruuppdateringar, särskilt uppdateringar av system-bios. Installationsprocedurer för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när nedladdningen är klar. Om inga instruktioner visas: 1. Öppna Windows Explorer genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Windows Explorer. 2. I vänster ruta av fönstret Windows Utforskaren: a. Klicka på Den här datorn och sedan på hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är typiskt Lokal disk C. b. Genom att följa den sökväg på hårddisken som du antecknade tidigare öppnar du mappen på hårddisken som innehåller uppdateringen. 3. Dubbelklicka på filen som har filnamnstillägget.exe (t ex filnamn.exe). BIOS-installationen börjar. 4. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. OBS! När ett meddelande om att installationen är klar visas på skärmen kan du ta bort den nedladdade filen från hårddisken. 4 Kapitel 1 Uppdatering av programvaror SVWW

9 Ladda ned och installera annan programvara Så här laddar du ned och installerar annan programvara än en BIOS-uppdatering: 1. Gå till sidan på HP:s webbplats där det finns programvara för datorn: Klicka på en länk för programvaruuppdatering i Hjälp- och supportcenter. eller Gå till HP:s webbplats och klicka på Download drivers and software (ladda ner drivrutiner och programvara) för att ladda ned programvaran för din datormodell. 2. Följ instruktionerna på skärmen för att hitta den programvara som du vill uppdatera. 3. På nedladdningsplatsen väljer du den programvara du söker och följer instruktionerna för hämtning på webbsidan. OBS! Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken där programvaran laddas ned. Du behöver använda den här sökvägen när du är redo att installera programvaran. 4. När nedladdningen är klar öppnar du Windows Utforskaren genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Utforskaren. 5. I vänster ruta av fönstret Windows Utforskaren: a. Klicka på Den här datorn och sedan på hårddiskbeteckningen. (Hårddiskbeteckningen är typiskt Lokal disk C.) b. Genom att följa den sökväg på hårddisken som du antecknade tidigare öppnar du mappen på hårddisken som innehåller uppdateringen. 6. Dubbelklicka på filen som har filnamnstillägget.exe (t ex filnamn.exe). Installationen börjar. 7. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. OBS! När ett meddelande om att installationen har lyckats visas på skärmen, kan du radera nedladdningspaketet från hårddisken. SVWW Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats 5

10 6 Kapitel 1 Uppdatering av programvaror SVWW

11 2 Säkerhetskopiering HP Backup and Recovery Manager erbjuder flera möjligheter att säkerhetskopiera systemet och optimalt återställa funktioner. Information om hur du återställer systemfunktionerna finns i följande kapitel, "Återställning". OBS! HP-installerade drivrutiner, verktyg och program kan kopieras till en CD eller DVD med hjälp av HP Backup and Recovery Manager. OBS! DVD±RW/R och DVD±RW-skivor med dubbla lager är inte kompatibla med programvaran i HP Backup and Recovery Manager. Skydda dina data Programvara eller enheter som läggs till på datorn kan göra att systemet blir instabilt. Du skyddar dokument genom att lagra dem i personliga filer i mappen Mina dokument och regelbundet skapa en säkerhetskopia av mappen. SVWW Skydda dina data 7

12 Säkerhetskopiera ditt system Med hjälp av HP Backup and Restore Manager kan du säkerhetskopiera specifika filer och mappar hela systemet ändringar som gjorts sedan din förra säkerhetskopiering, med hjälp av HP:s systemåterställningspunkter. Säkerhetskopiera specifika filer och mappar Du kan säkerhetskopiera specifika filer eller mappar till hårddisken, till en extra hårddisk eller till skivor. Så här säkerhetskopierar du specifika filer eller mappar: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Back up to protect user system settings and important data files (säkerhetskopiera för att skydda användarvalda systeminställningar och viktiga datafiler) och klicka på Next. 4. Klicka på Back up specific files and folders (säkerhetskopiera specifika filer och mappar) och klicka sedan på Next. Backup Wizard (säkerhetskopieringsguiden) öppnas. 5. Klicka på Back up selected files from most common locations (Recommended) (säkerhetskopiera valda filer från de vanligaste platserna (rekommenderas). eller Klicka på Advanced Backup (Experienced users) (avancerad säkerhetskopiering (vana användare) för att få tillgång till avancerade filtertekniker. 6. Klicka på Next (nästa). 7. Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera specifika filer eller mappar. 8 Kapitel 2 Säkerhetskopiering SVWW

13 Säkerhetskopiera hela ditt system När du utför en fullständig säkerhetskopiering av systemet, sparar du hela leveransavbildningen, inklusive Windows operativsystem, programvara och alla personliga filer och mappar. OBS! Hela leveransavbildningen kan sparas på en annan hårddisk, på en nätverksdisk eller på återställningsdiskar som du skapar. Mer information om hur man skapar återställningsdiskar finns i "Skapa systemåterställningsskivor". Så här säkerhetskopierar du hela ditt system: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Back up to protect user system settings and important data files (säkerhetskopiera för att skydda användarvalda systeminställningar och viktiga datafiler) och klicka på Next. 4. Klicka på Make a complete backup of my system (gör en fullständig säkerhetskopiering av mitt system) och klicka sedan på Next. Sidan "Welcome to Full Image Manager" (välkommen till hanteraren för fullständig avbildning) öppnas. 5. Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera hela ditt system. OBS! Denna process kan ta flera minuter, beroende på din dators kapacitet och mängden data som ska lagras. SVWW Säkerhetskopiera ditt system 9

14 Säkerhetskopiera ändringar som gjorts på ditt system När du säkerhetskopierar ändringar som gjorts på ditt system, skapar du systemåterställningspunkter. Detta gör att du kan spara en ögonblicksbild av din hårddisk vid en särskild tidpunkt. Sedan kan du återställa tillbaka till den punkten om du vill ångra påföljande ändringar som gjorts på ditt system. OBS! Som standard skapas en första systemåterställningspunkt, en ögonblicksbild av hela avbildningen, automatiskt första gången du utför en säkerhetskopiering. Påföljande återställningspunkter kopierar de ändringar som gjorts efter den tidpunkten. HP rekommenderar att du skapar återställningspunkter innan du lägger till eller gör större ändringar av program- eller maskinvara regelbundet när systemet fungerar optimalt. OBS! Återställning till en tidigare återställningspunkt påverkar inte datafiler eller e-postfiler som skapats sedan den återställningspunkten. När du har skapat en återställningspunkt, ombeds du att schemalägga påföljande återställningspunkter. Du kan schemalägga återställningspunkter för en särskild tidpunkt eller händelse i systemet. Så här skapar och schemalägger du en systemåterställningspunkt: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Back up to protect user system settings and important data files (säkerhetskopiera för att skydda användarvalda systeminställningar och viktiga datafiler) och klicka på Next. 4. Klicka på Back up the modifications made on your system since your last recovery point or your first complete backup (säkerhetskopiera ändringarna som gjorts i ditt system sedan din senaste återställningspunkt eller din första fullständiga säkerhetskopiering) och klicka sedan på Next. Recovery Point Manager (Hanteraren för återställningspunkter) öppnas. 5. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa eller hantera återställningspunkter. 10 Kapitel 2 Säkerhetskopiering SVWW

15 3 Återställning HP Backup and Recovery Manager analyserar din hårddisk, skapar en återställningspartition på hårddisken och sparar en kopia av hela leveransavbildningen på den partitionen. Du kan välja att behålla den kopian på återställningspartitionen eller att spara den på externa återställningsdiskar eller på någon annan enhet. OBS! Innan du använder HP Backup and Recovery Manager, kan du försöka reparera systemet genom att köra Microsoft Windows Systemåterställning. Mer information får du om du väljer Start > Hjälp och support och sedan söker efter "Systemåterställning". Med hjälp av HP Backup and Restore Manager kan du skapa återställningsdiskar (rekommenderas starkt). Återställningsdiskarna används för att starta din dator och återställa hela leveransavbildningen (operativsystem och program) om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Mer information finns i "Skapa systemåterställningsskivor". utföra en återställning. HP Backup and Recovery Manager låter dig utföra en fullständig systemåterställning eller återställa viktiga filer. Detta program arbetar från en återställningspartition på hårddisken eller från räddningsdiskar som du skapar. Mer information finns i "Utföra en återställning". SVWW 11

16 Skapa systemåterställningsskivor HP rekommenderar att du skapar återställningsskivor med den fullständiga leveransavbildningen när du har installerat datorn första gången. OBS! När du har skapat återställningsdiskarna kan du öka mängden utrymme på hårddisken genom att ta bort återställningspartitionen. Detta rekommenderas emellertid inte. HP Recovery CD/DVD Creator låter dig skapa en uppsättning återställningsdiskar för datorn. Återställningsdiskarna används för att starta din dator och återställa operativsystemet och programvarorna till fabriksinställningarna om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Observera följande innan du skapar återställningsdiskar: Du kommer att behöva CD-R-, DVD-R- eller DVD+R-media av hög kvalitet. Dessa köps separat. Man kan bara skapa en uppsättning återställningsdiskar per dator. Numrera varje skiva innan du sätter dem i datorns optiska enhet. Du kan lämna programmet innan du har avslutat skapandet av återställningsdiskarna, om det blir nödvändigt. Nästa gång du öppnar HP Recovery CD/DVD Creator kommer du att bli uppmanad att fortsätta processen med att skapa diskar där du slutade förra gången. Så här skapar du en uppsättning återställningsdiskar: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Create factory software recovery CDs or DVDs to restore the system (highly recommended) (skapa CD:ar eller DVD:er med fabriksinställd programvaruåterställning för att återställa systemet (rekommenderas starkt)). 4. Klicka på Next (nästa). Recovery CD/DVD Creator Wizard (Guiden för att skapa återställnings-cd/dvd) öppnas. 5. Klicka på Next (nästa). 6. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa återställningsdiskar. OBS! inleds. Guiden kommer att uppge hur många skivor som behövs innan skapandet av diskar 12 Kapitel 3 Återställning SVWW

17 Utföra en återställning Utföra en återställning från återställningsdiskarna Så här utför du en återställning från återställningsdiskarna: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer. Mer information finns i "Säkerhetskopiera ditt system". 2. Sätt in den första återställningsdisken i datorns optiska enhet och starta om datorn. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att utföra en återställning från återställningsdiskarna. Utföra en återställning från hårddisken Det finns två sätt att utföra en återställning från hårddisken: Inifrån Microsoft Windows. Från återställningspartitionen. Utföra en återställning i Windows Så här utför du en återställning i Windows: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer innan du påbörjar en återställning. Mer information finns i "Säkerhetskopiera ditt system". 2. Om datorn är igång, väljer du Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 3. Klicka på Next (nästa). 4. Klicka på Recover important files or the entire system (säkerhetskopiera viktiga filer eller hela systemet) och klicka sedan på Next. 5. Välj ett återställningsalternativ och klicka sedan på Next. OBS! Om du väljer att återställa systemet, startar datorn om och återställningen påbörjas. 6. Följ instruktionerna på skärmen för att utföra en återställning i Windows. Utföra en återställning från återställningspartitionen Så här utför du en återställning från återställningspartitionen: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer innan du påbörjar en återställning. Mer information finns i "Säkerhetskopiera ditt system". 2. Sätt på eller starta om datorn och tryck sedan på f11 innan Windows operativsystem läses in. 3. Välj ett återställningsalternativ och klicka sedan på Next. 4. Följ instruktionerna på skärmen för att utföra en återställning från återställningspartitionen. SVWW Utföra en återställning 13

18 14 Kapitel 3 Återställning SVWW

19 Index B BIOS-uppdatering installera 4 ladda ned 3 D datorinformation 2 H HP Software Update 1 P programvara BIOS-uppdatering 3 HP:s webbplats 2 HP Software Update 1 ladda ned och installera annan programvara 5 SoftPaq 2 säkerhetskopiera information 11 uppdateringar 1 S SoftPaq 2 systemåterställning 11 U underhåll HP Software Update 1 uppdateringar, programvara 1 Å återställning, system 11 SVWW Index 15

20 16 Index SVWW

21

22

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning. Dokumentartikelnummer:

Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning. Dokumentartikelnummer: Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Dokumentartikelnummer: 405533-101 Januari 2006 Innehåll 1 Programuppdateringar Få automatiska uppdateringar av program från HP.... 1 1 Ladda ned

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Programvaruuppdateringar Användarhandbok

Programvaruuppdateringar Användarhandbok Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Komma igång. HP Business PC

Komma igång. HP Business PC Komma igång HP Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Windows är ett USA-registrerat

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

! " OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore

!  OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore Service- och supportalternativ QuickRestore Med hjälp av QuickRestore kan du när som helst återställa systemet. QuickRestore innehåller fem alternativ för återställning, som framgår av tabellen nedan.

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Utvecklad av Acers programvaruteam är Acer erecovery Management ett verktyg som erbjuder dig ett enkelt, pålitligt och säkert hjälpmedel att återställa din dator till dess fabriksinställningar

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

Komma igång. HP Business PC

Komma igång. HP Business PC Komma igång HP Business PC Copyright 2010, 2012-2014, 2016 HP Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP ProtectTools. Komma igång

HP ProtectTools. Komma igång HP ProtectTools Komma igång Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Intel är ett varumärke eller

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Programvaruhandbok. HP SimpleSave. Säkerhetskopieringsprogram Användarhandbok. SimpleSave

Programvaruhandbok. HP SimpleSave. Säkerhetskopieringsprogram Användarhandbok. SimpleSave HP SimpleSave Säkerhetskopieringsprogram Användarhandbok Programvaruhandbok SimpleSave Få hjälp För ytterligare hjälp med din disk, dess installation och programvaran, kontakta en av följande: HP Kundtjänst

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Fullständig prestandahantering

Fullständig prestandahantering Fullständig prestandahantering Fungerar även med Windows XP och Windows Vista 2013 Öka takten och ta hand om datorns prestanda i ett kraftfullt och smidigt program. Hämta och installera Powersuite Powersuite

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Var smart läs handboken.

Var smart läs handboken. Var smart läs handboken. Innehållsförteckning Komma igång... 1 Säker start och avstängning av enheten... 1 Frånkoppling av esata- och 1394-enheter... 2 esata-enheter... 3 1394-enheter... 4 Installation

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Felsökning. Dokumentartikelnummer: December 2005

Felsökning. Dokumentartikelnummer: December 2005 Felsökning Dokumentartikelnummer: 383067-103 December 2005 Innehåll 1 Snabbchecklista Datorn startar inte............................... 1 2 Datorskärmen är tom............................ 1 3 Programvaran

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 1 Systemverktyg 1.1 Energialternativ Ett energischema är systeminställningar som styr datorns energiförbrukning. Energischeman kan spara

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Komma igång. HP Butiksdatasystem

Komma igång. HP Butiksdatasystem Komma igång HP Butiksdatasystem Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft och Windows är registrerade varumärken

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella ATA-portar

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN Pekka Malmirae Del BLI BEKANT MED DATORN. Var används informationsteknologin?... 6 2. Hur fungerar en dator?... 7 3. Utrustning... 8 4. Program... 0 5. Köpa dator... 6. Starta datorn... 2 7. Hantera program...

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer