Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning"

Transkript

1 Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. First Edition: March 2006 Dokumentartikelnummer:

3 Innehåll 1 Uppdatering av programvaror Ta emot automatiska programvaruuppdateringar från HP... 1 Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats... 2 Tillgång till datorinformation... 2 Ladda ned en BIOS-uppdatering... 3 Installera en BIOS-uppdatering... 4 Ladda ned och installera annan programvara Säkerhetskopiering Skydda dina data... 7 Säkerhetskopiera ditt system... 8 Säkerhetskopiera specifika filer och mappar... 8 Säkerhetskopiera hela ditt system... 9 Säkerhetskopiera ändringar som gjorts på ditt system Återställning Skapa systemåterställningsskivor Utföra en återställning Utföra en återställning från återställningsdiskarna Utföra en återställning från hårddisken Utföra en återställning i Windows Utföra en återställning från återställningspartitionen Index SVWW iii

4 iv SVWW

5 1 Uppdatering av programvaror Uppdateringar till programvara som medföljer datorn kan vara tillgängliga via verktyget HP Software Update (programvaruuppdatering för HP) eller på HP:s webbplats. VIKTIGT Om datorn är ansluten till ett företagsnätverk rekommenderar vi att du rådgör med nätverksadministratören innan du installerar programvaruuppdateringar, särskilt uppdateringar av system-bios. Ta emot automatiska programvaruuppdateringar från HP HP Software Update är ett verktyg som medföljer datorn och automatiskt letar efter programvaruuppdateringar från HP. Som standard körs verktyget automatiskt var 30:e dag och tillhandahåller en lista med programvaruuppdateringar och servicemeddelanden för datorn. Så här får du åtkomst till HP Programuppdatering: 1. Välj Start > Hjälp och support > Uppdatera programvara och drivrutiner. 2. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera din programvara och dina drivrutiner. SVWW Ta emot automatiska programvaruuppdateringar från HP 1

6 Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats De flesta programvaror på HP:s webbplats är förpackade i komprimerade filer som kallas SoftPaqs. En del BIOS-uppdateringar kan vara förpackade i komprimerade filer som kallas för ROMPaqs. OBS! BIOS initierar operativsystemet, bestämmer hur datorn ska samverka med maskinvaruenheter och möjliggör informationsöverföringar mellan maskinvaruenheter, inklusive tid och datum. Datorns system-bios lagras i system-rom. En del nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. En sådan fil innehåller information om installation och felsökning av filen. (Readme.txt-filer som medföljer ROMPaqs finns bara på engelska.) Du får tillgång till programvaruuppdateringarna genom att skaffa CD:n Support Software (köps separat). Skivan innehåller enhetsdrivrutiner, BIOS-uppdateringar och hjälpprogram. Om du vill köpa den aktuella Support Software-CD:n eller en prenumeration som ger både den aktuella versionen och framtida versioner av CD:n, går du till HP:s webbplats Tillgång till datorinformation Innan du kan få åtkomst till uppdateringar för din dator behöver du följande information: Produktkategorin är Notebook. Produktfamiljenamn, modellnummer och serienummer (S/N) finns på serviceetiketten. Du kan avgöra om en tillgänglig BIOS-uppdatering innehåller en nyare BIOS-version än den som för tillfället är installerad på datorn genom att ta reda på versionen på det system-bios som är installerat. BIOS-versionsinformation (kallas även ROM-datum och system-bios) visar du genom att trycka på fn +esc (om du redan kör Microsoft Windows ) eller genom att använda Setup-hjälpprogrammet. Så här använder du Setup-hjälpprogrammet för att visa BIOS-information: 1. Öppna Setup-programmet genom att slå på eller starta om datorn och sedan trycka på f10 medan meddelandet "Press <F10> to enter setup" visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. 2. Använd piltangenterna för att välja File (Arkiv) > System Information (Systeminformation) och tryck sedan på Retur. ROM-datuminformation visas. 3. Du avslutar Setup-hjälpprogrammet genom att använda piltangenterna och välja File (Arkiv) > Ignore changes and exit (Ignorera ändringar och avsluta). Följ sedan instruktionerna på skärmen. 2 Kapitel 1 Uppdatering av programvaror SVWW

7 Ladda ned en BIOS-uppdatering VIKTIGT Förhindra allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att ladda ned och installera en BIOS-uppdatering bara medan datorn är ansluten till tillförlitlig extern ström via nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan datorn drivs på batteri, dockad i en extra dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Under hämtningen och installationen: Koppla inte bort strömmen från datorn genom att ta ut nätsladden från eluttaget. Stäng inte av datorn eller initiera vänteläge eller viloläge. Du får inte sätta i, ta ut, ansluta eller koppla bort någon enhet, kabel eller sladd. Så här laddar du ned en BIOS-uppdatering: OBS! BIOS-uppdateringar postas efter behov. En nyare BIOS-uppdatering kan eventuellt vara otillgänglig för din dator. Det rekommenderas att du besöker HP:s webbplats regelbundet för att leta efter BIOS-uppdateringar. 1. Gå till sidan på HP:s webbplats där det finns programvara för datorn: Klicka på en länk för programvaruuppdatering i Hjälp- och supportcenter. eller Besök HP:s webbplats 2. Följ instruktionerna på skärmen för att identifiera datorn och få tillgång till den BIOS-uppdatering du vill ladda ned. 3. På hämtningsplatsen: a. Identifiera den BIOS-uppdatering som är nyare än den som för närvarande är installerad på datorn. b. Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ned ditt val till hårddisken. OBS! Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken där BIOS-uppdateringen laddas ned. Du behöver använda den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen. SVWW Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats 3

8 Installera en BIOS-uppdatering OBS! Om datorn är ansluten till ett företagsnätverk rekommenderar vi att du rådgör med nätverksadministratören innan du installerar programvaruuppdateringar, särskilt uppdateringar av system-bios. Installationsprocedurer för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när nedladdningen är klar. Om inga instruktioner visas: 1. Öppna Windows Explorer genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Windows Explorer. 2. I vänster ruta av fönstret Windows Utforskaren: a. Klicka på Den här datorn och sedan på hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är typiskt Lokal disk C. b. Genom att följa den sökväg på hårddisken som du antecknade tidigare öppnar du mappen på hårddisken som innehåller uppdateringen. 3. Dubbelklicka på filen som har filnamnstillägget.exe (t ex filnamn.exe). BIOS-installationen börjar. 4. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. OBS! När ett meddelande om att installationen är klar visas på skärmen kan du ta bort den nedladdade filen från hårddisken. 4 Kapitel 1 Uppdatering av programvaror SVWW

9 Ladda ned och installera annan programvara Så här laddar du ned och installerar annan programvara än en BIOS-uppdatering: 1. Gå till sidan på HP:s webbplats där det finns programvara för datorn: Klicka på en länk för programvaruuppdatering i Hjälp- och supportcenter. eller Gå till HP:s webbplats och klicka på Download drivers and software (ladda ner drivrutiner och programvara) för att ladda ned programvaran för din datormodell. 2. Följ instruktionerna på skärmen för att hitta den programvara som du vill uppdatera. 3. På nedladdningsplatsen väljer du den programvara du söker och följer instruktionerna för hämtning på webbsidan. OBS! Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken där programvaran laddas ned. Du behöver använda den här sökvägen när du är redo att installera programvaran. 4. När nedladdningen är klar öppnar du Windows Utforskaren genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Utforskaren. 5. I vänster ruta av fönstret Windows Utforskaren: a. Klicka på Den här datorn och sedan på hårddiskbeteckningen. (Hårddiskbeteckningen är typiskt Lokal disk C.) b. Genom att följa den sökväg på hårddisken som du antecknade tidigare öppnar du mappen på hårddisken som innehåller uppdateringen. 6. Dubbelklicka på filen som har filnamnstillägget.exe (t ex filnamn.exe). Installationen börjar. 7. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. OBS! När ett meddelande om att installationen har lyckats visas på skärmen, kan du radera nedladdningspaketet från hårddisken. SVWW Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats 5

10 6 Kapitel 1 Uppdatering av programvaror SVWW

11 2 Säkerhetskopiering HP Backup and Recovery Manager erbjuder flera möjligheter att säkerhetskopiera systemet och optimalt återställa funktioner. Information om hur du återställer systemfunktionerna finns i följande kapitel, "Återställning". OBS! HP-installerade drivrutiner, verktyg och program kan kopieras till en CD eller DVD med hjälp av HP Backup and Recovery Manager. OBS! DVD±RW/R och DVD±RW-skivor med dubbla lager är inte kompatibla med programvaran i HP Backup and Recovery Manager. Skydda dina data Programvara eller enheter som läggs till på datorn kan göra att systemet blir instabilt. Du skyddar dokument genom att lagra dem i personliga filer i mappen Mina dokument och regelbundet skapa en säkerhetskopia av mappen. SVWW Skydda dina data 7

12 Säkerhetskopiera ditt system Med hjälp av HP Backup and Restore Manager kan du säkerhetskopiera specifika filer och mappar hela systemet ändringar som gjorts sedan din förra säkerhetskopiering, med hjälp av HP:s systemåterställningspunkter. Säkerhetskopiera specifika filer och mappar Du kan säkerhetskopiera specifika filer eller mappar till hårddisken, till en extra hårddisk eller till skivor. Så här säkerhetskopierar du specifika filer eller mappar: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Back up to protect user system settings and important data files (säkerhetskopiera för att skydda användarvalda systeminställningar och viktiga datafiler) och klicka på Next. 4. Klicka på Back up specific files and folders (säkerhetskopiera specifika filer och mappar) och klicka sedan på Next. Backup Wizard (säkerhetskopieringsguiden) öppnas. 5. Klicka på Back up selected files from most common locations (Recommended) (säkerhetskopiera valda filer från de vanligaste platserna (rekommenderas). eller Klicka på Advanced Backup (Experienced users) (avancerad säkerhetskopiering (vana användare) för att få tillgång till avancerade filtertekniker. 6. Klicka på Next (nästa). 7. Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera specifika filer eller mappar. 8 Kapitel 2 Säkerhetskopiering SVWW

13 Säkerhetskopiera hela ditt system När du utför en fullständig säkerhetskopiering av systemet, sparar du hela leveransavbildningen, inklusive Windows operativsystem, programvara och alla personliga filer och mappar. OBS! Hela leveransavbildningen kan sparas på en annan hårddisk, på en nätverksdisk eller på återställningsdiskar som du skapar. Mer information om hur man skapar återställningsdiskar finns i "Skapa systemåterställningsskivor". Så här säkerhetskopierar du hela ditt system: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Back up to protect user system settings and important data files (säkerhetskopiera för att skydda användarvalda systeminställningar och viktiga datafiler) och klicka på Next. 4. Klicka på Make a complete backup of my system (gör en fullständig säkerhetskopiering av mitt system) och klicka sedan på Next. Sidan "Welcome to Full Image Manager" (välkommen till hanteraren för fullständig avbildning) öppnas. 5. Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera hela ditt system. OBS! Denna process kan ta flera minuter, beroende på din dators kapacitet och mängden data som ska lagras. SVWW Säkerhetskopiera ditt system 9

14 Säkerhetskopiera ändringar som gjorts på ditt system När du säkerhetskopierar ändringar som gjorts på ditt system, skapar du systemåterställningspunkter. Detta gör att du kan spara en ögonblicksbild av din hårddisk vid en särskild tidpunkt. Sedan kan du återställa tillbaka till den punkten om du vill ångra påföljande ändringar som gjorts på ditt system. OBS! Som standard skapas en första systemåterställningspunkt, en ögonblicksbild av hela avbildningen, automatiskt första gången du utför en säkerhetskopiering. Påföljande återställningspunkter kopierar de ändringar som gjorts efter den tidpunkten. HP rekommenderar att du skapar återställningspunkter innan du lägger till eller gör större ändringar av program- eller maskinvara regelbundet när systemet fungerar optimalt. OBS! Återställning till en tidigare återställningspunkt påverkar inte datafiler eller e-postfiler som skapats sedan den återställningspunkten. När du har skapat en återställningspunkt, ombeds du att schemalägga påföljande återställningspunkter. Du kan schemalägga återställningspunkter för en särskild tidpunkt eller händelse i systemet. Så här skapar och schemalägger du en systemåterställningspunkt: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Back up to protect user system settings and important data files (säkerhetskopiera för att skydda användarvalda systeminställningar och viktiga datafiler) och klicka på Next. 4. Klicka på Back up the modifications made on your system since your last recovery point or your first complete backup (säkerhetskopiera ändringarna som gjorts i ditt system sedan din senaste återställningspunkt eller din första fullständiga säkerhetskopiering) och klicka sedan på Next. Recovery Point Manager (Hanteraren för återställningspunkter) öppnas. 5. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa eller hantera återställningspunkter. 10 Kapitel 2 Säkerhetskopiering SVWW

15 3 Återställning HP Backup and Recovery Manager analyserar din hårddisk, skapar en återställningspartition på hårddisken och sparar en kopia av hela leveransavbildningen på den partitionen. Du kan välja att behålla den kopian på återställningspartitionen eller att spara den på externa återställningsdiskar eller på någon annan enhet. OBS! Innan du använder HP Backup and Recovery Manager, kan du försöka reparera systemet genom att köra Microsoft Windows Systemåterställning. Mer information får du om du väljer Start > Hjälp och support och sedan söker efter "Systemåterställning". Med hjälp av HP Backup and Restore Manager kan du skapa återställningsdiskar (rekommenderas starkt). Återställningsdiskarna används för att starta din dator och återställa hela leveransavbildningen (operativsystem och program) om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Mer information finns i "Skapa systemåterställningsskivor". utföra en återställning. HP Backup and Recovery Manager låter dig utföra en fullständig systemåterställning eller återställa viktiga filer. Detta program arbetar från en återställningspartition på hårddisken eller från räddningsdiskar som du skapar. Mer information finns i "Utföra en återställning". SVWW 11

16 Skapa systemåterställningsskivor HP rekommenderar att du skapar återställningsskivor med den fullständiga leveransavbildningen när du har installerat datorn första gången. OBS! När du har skapat återställningsdiskarna kan du öka mängden utrymme på hårddisken genom att ta bort återställningspartitionen. Detta rekommenderas emellertid inte. HP Recovery CD/DVD Creator låter dig skapa en uppsättning återställningsdiskar för datorn. Återställningsdiskarna används för att starta din dator och återställa operativsystemet och programvarorna till fabriksinställningarna om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Observera följande innan du skapar återställningsdiskar: Du kommer att behöva CD-R-, DVD-R- eller DVD+R-media av hög kvalitet. Dessa köps separat. Man kan bara skapa en uppsättning återställningsdiskar per dator. Numrera varje skiva innan du sätter dem i datorns optiska enhet. Du kan lämna programmet innan du har avslutat skapandet av återställningsdiskarna, om det blir nödvändigt. Nästa gång du öppnar HP Recovery CD/DVD Creator kommer du att bli uppmanad att fortsätta processen med att skapa diskar där du slutade förra gången. Så här skapar du en uppsättning återställningsdiskar: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Create factory software recovery CDs or DVDs to restore the system (highly recommended) (skapa CD:ar eller DVD:er med fabriksinställd programvaruåterställning för att återställa systemet (rekommenderas starkt)). 4. Klicka på Next (nästa). Recovery CD/DVD Creator Wizard (Guiden för att skapa återställnings-cd/dvd) öppnas. 5. Klicka på Next (nästa). 6. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa återställningsdiskar. OBS! inleds. Guiden kommer att uppge hur många skivor som behövs innan skapandet av diskar 12 Kapitel 3 Återställning SVWW

17 Utföra en återställning Utföra en återställning från återställningsdiskarna Så här utför du en återställning från återställningsdiskarna: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer. Mer information finns i "Säkerhetskopiera ditt system". 2. Sätt in den första återställningsdisken i datorns optiska enhet och starta om datorn. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att utföra en återställning från återställningsdiskarna. Utföra en återställning från hårddisken Det finns två sätt att utföra en återställning från hårddisken: Inifrån Microsoft Windows. Från återställningspartitionen. Utföra en återställning i Windows Så här utför du en återställning i Windows: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer innan du påbörjar en återställning. Mer information finns i "Säkerhetskopiera ditt system". 2. Om datorn är igång, väljer du Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 3. Klicka på Next (nästa). 4. Klicka på Recover important files or the entire system (säkerhetskopiera viktiga filer eller hela systemet) och klicka sedan på Next. 5. Välj ett återställningsalternativ och klicka sedan på Next. OBS! Om du väljer att återställa systemet, startar datorn om och återställningen påbörjas. 6. Följ instruktionerna på skärmen för att utföra en återställning i Windows. Utföra en återställning från återställningspartitionen Så här utför du en återställning från återställningspartitionen: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer innan du påbörjar en återställning. Mer information finns i "Säkerhetskopiera ditt system". 2. Sätt på eller starta om datorn och tryck sedan på f11 innan Windows operativsystem läses in. 3. Välj ett återställningsalternativ och klicka sedan på Next. 4. Följ instruktionerna på skärmen för att utföra en återställning från återställningspartitionen. SVWW Utföra en återställning 13

18 14 Kapitel 3 Återställning SVWW

19 Index B BIOS-uppdatering installera 4 ladda ned 3 D datorinformation 2 H HP Software Update 1 P programvara BIOS-uppdatering 3 HP:s webbplats 2 HP Software Update 1 ladda ned och installera annan programvara 5 SoftPaq 2 säkerhetskopiera information 11 uppdateringar 1 S SoftPaq 2 systemåterställning 11 U underhåll HP Software Update 1 uppdateringar, programvara 1 Å återställning, system 11 SVWW Index 15

20 16 Index SVWW

21

22

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Utvecklad av Acers programvaruteam är Acer erecovery Management ett verktyg som erbjuder dig ett enkelt, pålitligt och säkert hjälpmedel att återställa din dator till dess fabriksinställningar

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Var smart läs handboken.

Var smart läs handboken. Var smart läs handboken. Innehållsförteckning Komma igång... 1 Säker start och avstängning av enheten... 1 Frånkoppling av esata- och 1394-enheter... 2 esata-enheter... 3 1394-enheter... 4 Installation

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program.

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. fakta En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. det här behöver du En extern hårddisk, dvd eller tillgång till en NAS. kostnad Ingen,

Läs mer

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler Mki9100 UPPDATERING Detta dokument beskriver hur man uppdaterar handsfreesatsen via USB porten. Uppdateringar är nödvändiga för att förbättra kompabiliteten för Parrot enheten mot nya telefoner på marknaden.

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK TACK för ditt köp av ClickFree Backup-enheten. Dessa instruktioner har sammanställts för att hjälpa dig använda produkten, men vi hoppas att den är intuitiv och du inte

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe. Dokumentartikelnummer: 383416-101

Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe. Dokumentartikelnummer: 383416-101 Skapa skivetiketter på notebook-datorn med LightScribe Dokumentartikelnummer: 383416-101 Februari 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner)

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner) -- * Börjar Din PC agera oroligt? * Fungerar inte PC:n som den brukar? * Agerar datorn alltför långsamt? Oväntade avbrott på Internet? * Drabbas Du av virus eller Spyware eller t o m Malware? DUBBLE CD-ROM

Läs mer

Om du vill läsa den senaste versionen av denna onlinedokumentation, gå till http://www.ibm.com/pc/support. Datorns förinstallerade program

Om du vill läsa den senaste versionen av denna onlinedokumentation, gå till http://www.ibm.com/pc/support. Datorns förinstallerade program Om du vill läsa den senaste versionen av denna onlinedokumentation, gå till http://www.ibm.com/pc/support Datorns förinstallerade program Om du vill läsa den senaste versionen av denna onlinedokumentation,

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

HP Personal Media Drive Användarhandbok

HP Personal Media Drive Användarhandbok HP Personal Media Drive Användarhandbok Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 4 Introduktion 5 Det här behöver du 6 Installationsöversikt 6 Steg 1: Leta efter uppdateringar. 6 Steg 2: Öppna Boot Camp-assistent. 6 Steg 3: Installera Windows.

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management Acer erecovery Management Acer erecovery Management tillhandahåller snabb, pålitlig och säker metod för att återställa din dator till dess fabrikstandardinställningar eller användardefinierade systemkonfigurering

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP 1 (219) Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till datavärlden. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha fått kunskap

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

HP Image and Application Services

HP Image and Application Services Datablad HP Image and Application Services HP Configuration Services Låt HP hantera din PC-avbildning, så kan du fokusera på verksamheten Översikt HP Image and Application Services drar nytta av HPs tekniska

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Att installera raps programvara

Att installera raps programvara Att installera raps programvara Detta kapitel är en översiktlig steg-för-steg hjälp till installation av raps programvara. Första delen handlar om installation av prognosprogrammet och tillhörande databas.

Läs mer

Back-up av MyTobii P-10

Back-up av MyTobii P-10 Back-up av MyTobii P-10 Tobii Support Team Den här dokumentationen guidar dig genom alla relevanta steg för att göra en back-up av MyTobii P-10. Överföra data från en P10 till en annan P10 eller PC Göra

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Komma igång.......................................................1 Installation av programvaran.....................................2 Använda Maxtor-ikonen i systemfältet..............................7

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Säkerhetskopiering en försummad rutin

Säkerhetskopiering en försummad rutin ETT NYTT AVSNITT I VÅR SERIE "LÄR DIG MER OM DISGEN" Säkerhetskopiering en försummad rutin Det ligger åtskilliga timmars möda bakom alla uppgifter som du matat in i Disgen. Jag är övertygad om att du inte

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer