Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning"

Transkript

1 Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. First Edition: March 2006 Dokumentartikelnummer:

3 Innehåll 1 Uppdatering av programvaror Ta emot automatiska programvaruuppdateringar från HP... 1 Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats... 2 Tillgång till datorinformation... 2 Ladda ned en BIOS-uppdatering... 3 Installera en BIOS-uppdatering... 4 Ladda ned och installera annan programvara Säkerhetskopiering Skydda dina data... 7 Säkerhetskopiera ditt system... 8 Säkerhetskopiera specifika filer och mappar... 8 Säkerhetskopiera hela ditt system... 9 Säkerhetskopiera ändringar som gjorts på ditt system Återställning Skapa systemåterställningsskivor Utföra en återställning Utföra en återställning från återställningsdiskarna Utföra en återställning från hårddisken Utföra en återställning i Windows Utföra en återställning från återställningspartitionen Index SVWW iii

4 iv SVWW

5 1 Uppdatering av programvaror Uppdateringar till programvara som medföljer datorn kan vara tillgängliga via verktyget HP Software Update (programvaruuppdatering för HP) eller på HP:s webbplats. VIKTIGT Om datorn är ansluten till ett företagsnätverk rekommenderar vi att du rådgör med nätverksadministratören innan du installerar programvaruuppdateringar, särskilt uppdateringar av system-bios. Ta emot automatiska programvaruuppdateringar från HP HP Software Update är ett verktyg som medföljer datorn och automatiskt letar efter programvaruuppdateringar från HP. Som standard körs verktyget automatiskt var 30:e dag och tillhandahåller en lista med programvaruuppdateringar och servicemeddelanden för datorn. Så här får du åtkomst till HP Programuppdatering: 1. Välj Start > Hjälp och support > Uppdatera programvara och drivrutiner. 2. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera din programvara och dina drivrutiner. SVWW Ta emot automatiska programvaruuppdateringar från HP 1

6 Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats De flesta programvaror på HP:s webbplats är förpackade i komprimerade filer som kallas SoftPaqs. En del BIOS-uppdateringar kan vara förpackade i komprimerade filer som kallas för ROMPaqs. OBS! BIOS initierar operativsystemet, bestämmer hur datorn ska samverka med maskinvaruenheter och möjliggör informationsöverföringar mellan maskinvaruenheter, inklusive tid och datum. Datorns system-bios lagras i system-rom. En del nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. En sådan fil innehåller information om installation och felsökning av filen. (Readme.txt-filer som medföljer ROMPaqs finns bara på engelska.) Du får tillgång till programvaruuppdateringarna genom att skaffa CD:n Support Software (köps separat). Skivan innehåller enhetsdrivrutiner, BIOS-uppdateringar och hjälpprogram. Om du vill köpa den aktuella Support Software-CD:n eller en prenumeration som ger både den aktuella versionen och framtida versioner av CD:n, går du till HP:s webbplats Tillgång till datorinformation Innan du kan få åtkomst till uppdateringar för din dator behöver du följande information: Produktkategorin är Notebook. Produktfamiljenamn, modellnummer och serienummer (S/N) finns på serviceetiketten. Du kan avgöra om en tillgänglig BIOS-uppdatering innehåller en nyare BIOS-version än den som för tillfället är installerad på datorn genom att ta reda på versionen på det system-bios som är installerat. BIOS-versionsinformation (kallas även ROM-datum och system-bios) visar du genom att trycka på fn +esc (om du redan kör Microsoft Windows ) eller genom att använda Setup-hjälpprogrammet. Så här använder du Setup-hjälpprogrammet för att visa BIOS-information: 1. Öppna Setup-programmet genom att slå på eller starta om datorn och sedan trycka på f10 medan meddelandet "Press <F10> to enter setup" visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. 2. Använd piltangenterna för att välja File (Arkiv) > System Information (Systeminformation) och tryck sedan på Retur. ROM-datuminformation visas. 3. Du avslutar Setup-hjälpprogrammet genom att använda piltangenterna och välja File (Arkiv) > Ignore changes and exit (Ignorera ändringar och avsluta). Följ sedan instruktionerna på skärmen. 2 Kapitel 1 Uppdatering av programvaror SVWW

7 Ladda ned en BIOS-uppdatering VIKTIGT Förhindra allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att ladda ned och installera en BIOS-uppdatering bara medan datorn är ansluten till tillförlitlig extern ström via nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan datorn drivs på batteri, dockad i en extra dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Under hämtningen och installationen: Koppla inte bort strömmen från datorn genom att ta ut nätsladden från eluttaget. Stäng inte av datorn eller initiera vänteläge eller viloläge. Du får inte sätta i, ta ut, ansluta eller koppla bort någon enhet, kabel eller sladd. Så här laddar du ned en BIOS-uppdatering: OBS! BIOS-uppdateringar postas efter behov. En nyare BIOS-uppdatering kan eventuellt vara otillgänglig för din dator. Det rekommenderas att du besöker HP:s webbplats regelbundet för att leta efter BIOS-uppdateringar. 1. Gå till sidan på HP:s webbplats där det finns programvara för datorn: Klicka på en länk för programvaruuppdatering i Hjälp- och supportcenter. eller Besök HP:s webbplats 2. Följ instruktionerna på skärmen för att identifiera datorn och få tillgång till den BIOS-uppdatering du vill ladda ned. 3. På hämtningsplatsen: a. Identifiera den BIOS-uppdatering som är nyare än den som för närvarande är installerad på datorn. b. Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ned ditt val till hårddisken. OBS! Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken där BIOS-uppdateringen laddas ned. Du behöver använda den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen. SVWW Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats 3

8 Installera en BIOS-uppdatering OBS! Om datorn är ansluten till ett företagsnätverk rekommenderar vi att du rådgör med nätverksadministratören innan du installerar programvaruuppdateringar, särskilt uppdateringar av system-bios. Installationsprocedurer för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när nedladdningen är klar. Om inga instruktioner visas: 1. Öppna Windows Explorer genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Windows Explorer. 2. I vänster ruta av fönstret Windows Utforskaren: a. Klicka på Den här datorn och sedan på hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är typiskt Lokal disk C. b. Genom att följa den sökväg på hårddisken som du antecknade tidigare öppnar du mappen på hårddisken som innehåller uppdateringen. 3. Dubbelklicka på filen som har filnamnstillägget.exe (t ex filnamn.exe). BIOS-installationen börjar. 4. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. OBS! När ett meddelande om att installationen är klar visas på skärmen kan du ta bort den nedladdade filen från hårddisken. 4 Kapitel 1 Uppdatering av programvaror SVWW

9 Ladda ned och installera annan programvara Så här laddar du ned och installerar annan programvara än en BIOS-uppdatering: 1. Gå till sidan på HP:s webbplats där det finns programvara för datorn: Klicka på en länk för programvaruuppdatering i Hjälp- och supportcenter. eller Gå till HP:s webbplats och klicka på Download drivers and software (ladda ner drivrutiner och programvara) för att ladda ned programvaran för din datormodell. 2. Följ instruktionerna på skärmen för att hitta den programvara som du vill uppdatera. 3. På nedladdningsplatsen väljer du den programvara du söker och följer instruktionerna för hämtning på webbsidan. OBS! Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken där programvaran laddas ned. Du behöver använda den här sökvägen när du är redo att installera programvaran. 4. När nedladdningen är klar öppnar du Windows Utforskaren genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Utforskaren. 5. I vänster ruta av fönstret Windows Utforskaren: a. Klicka på Den här datorn och sedan på hårddiskbeteckningen. (Hårddiskbeteckningen är typiskt Lokal disk C.) b. Genom att följa den sökväg på hårddisken som du antecknade tidigare öppnar du mappen på hårddisken som innehåller uppdateringen. 6. Dubbelklicka på filen som har filnamnstillägget.exe (t ex filnamn.exe). Installationen börjar. 7. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. OBS! När ett meddelande om att installationen har lyckats visas på skärmen, kan du radera nedladdningspaketet från hårddisken. SVWW Ladda ner programvaruuppdateringar från HP:s webbplats 5

10 6 Kapitel 1 Uppdatering av programvaror SVWW

11 2 Säkerhetskopiering HP Backup and Recovery Manager erbjuder flera möjligheter att säkerhetskopiera systemet och optimalt återställa funktioner. Information om hur du återställer systemfunktionerna finns i följande kapitel, "Återställning". OBS! HP-installerade drivrutiner, verktyg och program kan kopieras till en CD eller DVD med hjälp av HP Backup and Recovery Manager. OBS! DVD±RW/R och DVD±RW-skivor med dubbla lager är inte kompatibla med programvaran i HP Backup and Recovery Manager. Skydda dina data Programvara eller enheter som läggs till på datorn kan göra att systemet blir instabilt. Du skyddar dokument genom att lagra dem i personliga filer i mappen Mina dokument och regelbundet skapa en säkerhetskopia av mappen. SVWW Skydda dina data 7

12 Säkerhetskopiera ditt system Med hjälp av HP Backup and Restore Manager kan du säkerhetskopiera specifika filer och mappar hela systemet ändringar som gjorts sedan din förra säkerhetskopiering, med hjälp av HP:s systemåterställningspunkter. Säkerhetskopiera specifika filer och mappar Du kan säkerhetskopiera specifika filer eller mappar till hårddisken, till en extra hårddisk eller till skivor. Så här säkerhetskopierar du specifika filer eller mappar: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Back up to protect user system settings and important data files (säkerhetskopiera för att skydda användarvalda systeminställningar och viktiga datafiler) och klicka på Next. 4. Klicka på Back up specific files and folders (säkerhetskopiera specifika filer och mappar) och klicka sedan på Next. Backup Wizard (säkerhetskopieringsguiden) öppnas. 5. Klicka på Back up selected files from most common locations (Recommended) (säkerhetskopiera valda filer från de vanligaste platserna (rekommenderas). eller Klicka på Advanced Backup (Experienced users) (avancerad säkerhetskopiering (vana användare) för att få tillgång till avancerade filtertekniker. 6. Klicka på Next (nästa). 7. Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera specifika filer eller mappar. 8 Kapitel 2 Säkerhetskopiering SVWW

13 Säkerhetskopiera hela ditt system När du utför en fullständig säkerhetskopiering av systemet, sparar du hela leveransavbildningen, inklusive Windows operativsystem, programvara och alla personliga filer och mappar. OBS! Hela leveransavbildningen kan sparas på en annan hårddisk, på en nätverksdisk eller på återställningsdiskar som du skapar. Mer information om hur man skapar återställningsdiskar finns i "Skapa systemåterställningsskivor". Så här säkerhetskopierar du hela ditt system: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Back up to protect user system settings and important data files (säkerhetskopiera för att skydda användarvalda systeminställningar och viktiga datafiler) och klicka på Next. 4. Klicka på Make a complete backup of my system (gör en fullständig säkerhetskopiering av mitt system) och klicka sedan på Next. Sidan "Welcome to Full Image Manager" (välkommen till hanteraren för fullständig avbildning) öppnas. 5. Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera hela ditt system. OBS! Denna process kan ta flera minuter, beroende på din dators kapacitet och mängden data som ska lagras. SVWW Säkerhetskopiera ditt system 9

14 Säkerhetskopiera ändringar som gjorts på ditt system När du säkerhetskopierar ändringar som gjorts på ditt system, skapar du systemåterställningspunkter. Detta gör att du kan spara en ögonblicksbild av din hårddisk vid en särskild tidpunkt. Sedan kan du återställa tillbaka till den punkten om du vill ångra påföljande ändringar som gjorts på ditt system. OBS! Som standard skapas en första systemåterställningspunkt, en ögonblicksbild av hela avbildningen, automatiskt första gången du utför en säkerhetskopiering. Påföljande återställningspunkter kopierar de ändringar som gjorts efter den tidpunkten. HP rekommenderar att du skapar återställningspunkter innan du lägger till eller gör större ändringar av program- eller maskinvara regelbundet när systemet fungerar optimalt. OBS! Återställning till en tidigare återställningspunkt påverkar inte datafiler eller e-postfiler som skapats sedan den återställningspunkten. När du har skapat en återställningspunkt, ombeds du att schemalägga påföljande återställningspunkter. Du kan schemalägga återställningspunkter för en särskild tidpunkt eller händelse i systemet. Så här skapar och schemalägger du en systemåterställningspunkt: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Back up to protect user system settings and important data files (säkerhetskopiera för att skydda användarvalda systeminställningar och viktiga datafiler) och klicka på Next. 4. Klicka på Back up the modifications made on your system since your last recovery point or your first complete backup (säkerhetskopiera ändringarna som gjorts i ditt system sedan din senaste återställningspunkt eller din första fullständiga säkerhetskopiering) och klicka sedan på Next. Recovery Point Manager (Hanteraren för återställningspunkter) öppnas. 5. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa eller hantera återställningspunkter. 10 Kapitel 2 Säkerhetskopiering SVWW

15 3 Återställning HP Backup and Recovery Manager analyserar din hårddisk, skapar en återställningspartition på hårddisken och sparar en kopia av hela leveransavbildningen på den partitionen. Du kan välja att behålla den kopian på återställningspartitionen eller att spara den på externa återställningsdiskar eller på någon annan enhet. OBS! Innan du använder HP Backup and Recovery Manager, kan du försöka reparera systemet genom att köra Microsoft Windows Systemåterställning. Mer information får du om du väljer Start > Hjälp och support och sedan söker efter "Systemåterställning". Med hjälp av HP Backup and Restore Manager kan du skapa återställningsdiskar (rekommenderas starkt). Återställningsdiskarna används för att starta din dator och återställa hela leveransavbildningen (operativsystem och program) om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Mer information finns i "Skapa systemåterställningsskivor". utföra en återställning. HP Backup and Recovery Manager låter dig utföra en fullständig systemåterställning eller återställa viktiga filer. Detta program arbetar från en återställningspartition på hårddisken eller från räddningsdiskar som du skapar. Mer information finns i "Utföra en återställning". SVWW 11

16 Skapa systemåterställningsskivor HP rekommenderar att du skapar återställningsskivor med den fullständiga leveransavbildningen när du har installerat datorn första gången. OBS! När du har skapat återställningsdiskarna kan du öka mängden utrymme på hårddisken genom att ta bort återställningspartitionen. Detta rekommenderas emellertid inte. HP Recovery CD/DVD Creator låter dig skapa en uppsättning återställningsdiskar för datorn. Återställningsdiskarna används för att starta din dator och återställa operativsystemet och programvarorna till fabriksinställningarna om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Observera följande innan du skapar återställningsdiskar: Du kommer att behöva CD-R-, DVD-R- eller DVD+R-media av hög kvalitet. Dessa köps separat. Man kan bara skapa en uppsättning återställningsdiskar per dator. Numrera varje skiva innan du sätter dem i datorns optiska enhet. Du kan lämna programmet innan du har avslutat skapandet av återställningsdiskarna, om det blir nödvändigt. Nästa gång du öppnar HP Recovery CD/DVD Creator kommer du att bli uppmanad att fortsätta processen med att skapa diskar där du slutade förra gången. Så här skapar du en uppsättning återställningsdiskar: 1. Välj Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klicka på Next (nästa). 3. Klicka på Create factory software recovery CDs or DVDs to restore the system (highly recommended) (skapa CD:ar eller DVD:er med fabriksinställd programvaruåterställning för att återställa systemet (rekommenderas starkt)). 4. Klicka på Next (nästa). Recovery CD/DVD Creator Wizard (Guiden för att skapa återställnings-cd/dvd) öppnas. 5. Klicka på Next (nästa). 6. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa återställningsdiskar. OBS! inleds. Guiden kommer att uppge hur många skivor som behövs innan skapandet av diskar 12 Kapitel 3 Återställning SVWW

17 Utföra en återställning Utföra en återställning från återställningsdiskarna Så här utför du en återställning från återställningsdiskarna: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer. Mer information finns i "Säkerhetskopiera ditt system". 2. Sätt in den första återställningsdisken i datorns optiska enhet och starta om datorn. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att utföra en återställning från återställningsdiskarna. Utföra en återställning från hårddisken Det finns två sätt att utföra en återställning från hårddisken: Inifrån Microsoft Windows. Från återställningspartitionen. Utföra en återställning i Windows Så här utför du en återställning i Windows: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer innan du påbörjar en återställning. Mer information finns i "Säkerhetskopiera ditt system". 2. Om datorn är igång, väljer du Start > Alla program > Säkerhetskopierings- och återställningshanterare > HP Backup and Recovery Manager. 3. Klicka på Next (nästa). 4. Klicka på Recover important files or the entire system (säkerhetskopiera viktiga filer eller hela systemet) och klicka sedan på Next. 5. Välj ett återställningsalternativ och klicka sedan på Next. OBS! Om du väljer att återställa systemet, startar datorn om och återställningen påbörjas. 6. Följ instruktionerna på skärmen för att utföra en återställning i Windows. Utföra en återställning från återställningspartitionen Så här utför du en återställning från återställningspartitionen: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer innan du påbörjar en återställning. Mer information finns i "Säkerhetskopiera ditt system". 2. Sätt på eller starta om datorn och tryck sedan på f11 innan Windows operativsystem läses in. 3. Välj ett återställningsalternativ och klicka sedan på Next. 4. Följ instruktionerna på skärmen för att utföra en återställning från återställningspartitionen. SVWW Utföra en återställning 13

18 14 Kapitel 3 Återställning SVWW

19 Index B BIOS-uppdatering installera 4 ladda ned 3 D datorinformation 2 H HP Software Update 1 P programvara BIOS-uppdatering 3 HP:s webbplats 2 HP Software Update 1 ladda ned och installera annan programvara 5 SoftPaq 2 säkerhetskopiera information 11 uppdateringar 1 S SoftPaq 2 systemåterställning 11 U underhåll HP Software Update 1 uppdateringar, programvara 1 Å återställning, system 11 SVWW Index 15

20 16 Index SVWW

21

22

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK Modell: DCSLE och DCSLF Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

HP Image and Application Services

HP Image and Application Services Datablad HP Image and Application Services HP Configuration Services Låt HP hantera din PC-avbildning, så kan du fokusera på verksamheten Översikt HP Image and Application Services drar nytta av HPs tekniska

Läs mer

SW10189 Första utgåvan Mars 2015. Mini Desktop PC. Bruksanvisning. E510 serie

SW10189 Första utgåvan Mars 2015. Mini Desktop PC. Bruksanvisning. E510 serie SW10189 Första utgåvan Mars 2015 Mini Desktop PC Bruksanvisning E510 serie Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt

Läs mer

Vostro A840/A860 Installationshandbok och lathund

Vostro A840/A860 Installationshandbok och lathund Vostro A840/A860 Installationshandbok och lathund Noteringar, anmärkningar och varningar OBS! En notering innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator. ANMÄRKNING: En anmärkning

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Mjukvaran WD SmartWare

Mjukvaran WD SmartWare Mjukvaran WD SmartWare Användarhandbok Version 2.4.x Mjukvaran WD SmartWare Användarhandbok, Version 2.4.x Säkerhetskopiera programvara WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer