Backup och återställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Backup och återställning"

Transkript

1 Backup och återställning Användarhandbok

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Första utgåvan: Mars 2007 Dokumentartikelnummer:

3 Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner i hjälpprogrammet Setup som finns på de flesta modellerna. Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på din dator. SVWW iii

4 iv Produktmeddelande SVWW

5 Innehåll 1 Skapa systemåterställningsskivor 2 Säkerhetskopiera dina data När ska du säkerhetskopiera dina data?... 3 Förslag för säkerhetskopiering... 4 Säkerhetskopiera särskilda filer eller mappar... 5 Säkerhetskopiera hela hårddisken... 6 Skapa återställningspunkter... 7 Schemalägga säkerhetskopieringar Utföra en återställning Utföra en återställning från återställningsskivorna Utföra en återställning från hårddisken Initiera en återställning i Windows Initiera en återställning från partitionen på hårddisken Index SVWW v

6 vi SVWW

7 1 Skapa systemåterställningsskivor När du installerat datorn första gången ska du se till att skapa en uppsättning återställningsskivor med den fullständiga programvarubilden från fabriken. Återställningsskivorna används för att starta din dator och återställa operativsystemet och programmen till fabriksinställningarna om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Läs följande riktlinjer innan du skapar återställningsskivor: Du kommer att behöva CD-R-, DVD-R- eller DVD+R-skivor av hög kvalitet (köps separat). OBS! Formaterade DVD±RW och DVD±RW med dubbla lager är inte kompatibla med HP Backup & Recovery Manager. Medan du skapar återställningsskivor måste datorn vara ansluten till nätström. Man kan bara skapa en uppsättning återställningsskivor per dator. Numrera varje skiva innan du sätter dem i datorns optiska enhet. Du kan avbryta skapandet av skivorna innan du är klar om det skulle bli nödvändigt. Nästa gång du väljer Create a set of recovery discs (Recommended) (Skapa en uppsättning återställningsskivor (rekommenderas)) kommer du att uppmanas att fortsätta med processen att skapa skivor. Så här skapar du en uppsättning återställningsskivor: 1. Välj Start > Alla program > HP Backup > Recovery > Backup & Recovery Manager. 2. Klicka på Next (Nästa). 3. Kicka på Create a set of recovery discs (Recommended) (Skapa en uppsättning återställningsskivor (rekommenderas)) och klicka sedan på Nästa. 4. Följ instruktionerna på skärmen. SVWW 1

8 2 Säkerhetskopiera dina data OBS! Du kan endast återställa filer som du har säkerhetskopierat tidigare. HP rekommenderar att du använder HP Backup & Recovery Manager för att skapa en fullständig säkerhetskopia av hela hårddisken när du har installerat datorn första gången. Med hjälp av HP Backup & Recovery Manager kan du genomföra följande: Säkerhetskopiera dina data med jämna mellanrum för att skydda viktiga systemfiler. Skapa systemåterställningspunkter med vilka du kan upphäva oönskade ändringar genom att återställa datorn så som den var vid en tidigare tidpunkt. Schemalägga säkerhetskopieringar vid angivna tidpunkter eller händelser. 2 Kapitel 2 Säkerhetskopiera dina data SVWW

9 När ska du säkerhetskopiera dina data? Enligt ett regelbundet schema OBS! Ställ in påminnelser om att säkerhetskopiera din information med jämna mellanrum. Innan datorn repareras eller återställs Innan du lägger till eller gör ändringar av program- eller maskinvara SVWW När ska du säkerhetskopiera dina data? 3

10 Förslag för säkerhetskopiering Skapa en uppsättning återställningsskivor med hjälp av HP Backup & Recovery Manager. Skapa systemåterställningspunkter med hjälp av HP Backup & Recovery Manager och kopiera dem regelbundet till en skiva. Lagra personliga filer i mappen Dokument och säkerhetskopiera denna mapp med jämna mellanrum. Säkerhetskopiera de mallar som är lagrade i sina associerade program. Spara anpassade inställningar i ett fönster, ett verktygsfält eller en menyrad genom att ta en bild av skärmen med dina inställningar. Denna bild kan hjälpa dig att spara tid om du har återställt egenskaperna. Så här kopierar du en bild av skärmen och klistrar in den i ett ordbehandlingsdokument: a. Visa den aktuella skärmbilden. b. Kopiera skärmbilden. Tryck på Alt+Fn+Prt Scr om bara det aktiverade fönstret ska kopieras. Om du vill kopiera hela skärmen trycker du på Fn+Prt Scr. c. Öppna ett ordbehandlingsdokument och välj sedan Redigera > Klistra in. OBS! Datorn måste anslutas till en extern strömkälla innan du kan utföra säkerhetskopieringsoch återställningsprocedurer. OBS! HP-installerade drivrutiner, verktyg och program kan kopieras till en CD eller DVD med hjälp av HP Backup & Recovery Manager. 4 Kapitel 2 Säkerhetskopiera dina data SVWW

11 Säkerhetskopiera särskilda filer eller mappar Du kan säkerhetskopiera särskilda filer eller mappar till återställningspartitionen på hårddisken, till en extra extern hårddisk eller till optiska skivor skivor (CD eller DVD). OBS! Denna process tar flera minuter, beroende på filstorleken och datorns hastighet. Så här säkerhetskopierar du särskilda filer eller mappar: 1. Välj Start > Alla program > HP Backup > Recovery > Backup & Recovery Manager. 2. Klicka på Next (Nästa). 3. Klicka på Create or manage backups (Skapa eller hantera säkerhetskopior) och klicka sedan på Next. 4. Klicka på Back up user created files and folders (Säkerhetskopiera filer och mappar som skapats av användaren) och klicka sedan på Next. 5. Följ instruktionerna på skärmen. SVWW Säkerhetskopiera särskilda filer eller mappar 5

12 Säkerhetskopiera hela hårddisken När du utför en fullständig säkerhetskopiering av hårddisken, sparar du den fullständiga leveransavbildningen inklusive Windows operativsystem, programvaror och alla personliga filer och mappar. OBS! En kopia av hela hårddiskavbildningen kan lagras på en annan hårddisk, på en nätverksenhet eller på återställningsskivor som du skapar. OBS! Denna process kan ta över en timme, beroende på datorns hastighet och mängden data som ska lagras. Så här säkerhetskopierar du hela hårddisken: 1. Välj Start > Alla program > HP Backup > Recovery > Backup & Recovery Manager. 2. Klicka på Next (Nästa). 3. Klicka på Create or manage backups (Skapa eller hantera säkerhetskopior) och klicka sedan på Next. 4. Klicka på Create or manage Entire Drive Backups (Skapa eller hantera säkerhetskopior av hela hårddisken) och klicka sedan på Next. 5. Följ instruktionerna på skärmen. 6 Kapitel 2 Säkerhetskopiera dina data SVWW

13 Skapa återställningspunkter Med hjälp av HP:s systemåterställningspunkter kan du säkerhetskopiera ändringar som gjorts sedan förra säkerhetskopieringen. Detta göra att du kan spara en ögonblicksbild av din hårddisk vid en särskild tidpunkt. Sedan kan du återgå till den punkten om du vill ångra påföljande ändringar som gjorts i ditt system. OBS! Den första systemåterställningspunkten, en ögonblicksbild av hela avbildningen, skapas automatiskt första gången du utför en säkerhetskopiering. Senare återställningspunkter gör kopior av ändringar som gjorts efter den tidpunkten. HP rekommenderar att du skapar återställningspunkter vid följande tillfällen: Innan du lägger till eller gör större ändringar av program- eller maskinvara Regelbundet när systemet fungerar optimalt OBS! Återställning till en tidigare återställningspunkt påverkar inte datafiler som sparats eller e-postfiler som skapats sedan den återställningspunkten. Så här skapar du en systemåterställningspunkt: 1. Välj Start > Alla program > HP Backup > Recovery > Backup & Recovery Manager. 2. Klicka på Next (Nästa). 3. Klicka på Create or manage backups (Skapa eller hantera säkerhetskopior) och klicka sedan på Next. 4. Klicka på Create or manage Recovery Points (Skapa eller hantera återställningspunkter) och klicka sedan på Next. 5. Följ instruktionerna på skärmen. SVWW Skapa återställningspunkter 7

14 Schemalägga säkerhetskopieringar Använd HP Backup Scheduler för att schemalägga säkerhetskopior av hela systemet, för åsterställningspunkter eller angivna filer och mappar. Med detta verktyg kan du schemalägga säkerhetskopieringar vid särskilda intervaller (dagligen, veckovis eller månatligen) eller vid särskilda händelser, t ex systemstart eller när du dockar till en extra dockningsstation (bara vissa modeller). Så här schemalägger du säkerhetskopieringar: 1. Välj Start > Alla program > HP Backup > Recovery > HP Backup Scheduler. 2. Följ instruktionerna på skärmen. 8 Kapitel 2 Säkerhetskopiera dina data SVWW

15 3 Utföra en återställning OBS! Du kan endast återställa filer som du har säkerhetskopierat tidigare. HP rekommenderar att använder use HP Backup & Recovery Manager för att skapa en fullständig säkerhetskopia av hela hårddisken när du har installerat datorn första gången. HP Backup & Recovery Manager hjälper dig med följande uppgifter för att skydda din information och återställa den om systemet skulle krascha. Recovering important files (Återställa viktiga filer) Den här funktionen hjälper dig att installera om viktiga filer utan att du behöver göra en fullständig systemåterställning. Genomföra en fullständig systemåterställning Med HP Backup & Recovery Manager kan du återställa den fullständiga leveransavbildningen om systemet kraschar eller blir instabilt. HP Backup & Recovery Manager arbetar från en särskild återställningspartition på hårddisken eller från återställningsskivor som du skapar. SVWW 9

16 Utföra en återställning från återställningsskivorna Så här gör du en återställning från återställningsskivorna: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer. 2. Sätt in den första återställningsskivan i datorns optiska enhet och starta om datorn. 3. Följ instruktionerna på skärmen. 10 Kapitel 3 Utföra en återställning SVWW

17 Utföra en återställning från hårddisken Det finns två sätt att initiera en återställning från hårddisken: Inifrån Windows Från återställningspartitionen. Initiera en återställning i Windows Så här startar du en återställning inifrån Windows: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer. 2. Välj Start > Alla program > HP Backup > Recovery > Backup & Recovery Manager. 3. Klicka på Next (Nästa). 4. Kicka på Perform a recovery (Genomför en systemåterställning) och klicka sedan på Next. 5. Följ instruktionerna på skärmen. Initiera en återställning från partitionen på hårddisken Så här initierar du en återställning från partitionen på hårddisken: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer. 2. Starta om datorn och tryck på f11 innan Windows operativsystem läses in. 3. Klicka på ett återställningsalternativ och klicka sedan på Next. 4. Följ instruktionerna på skärmen. SVWW Utföra en återställning från hårddisken 11

18 Index H hårddiskåterställning 11 S schemalägga säkerhetskopieringar 8 skapa återställningspunkter 7 systemsäkerhetskopiering 6 systemåterställningspunkter 7 säkerhetskopiera 2 säkerhetskopiering filer och mappar 5 hårddisk 6 schemalägga 8 ändringar som gjorts på systemet 7 säkerhetskopiering av hårddisk 6 Å återställningspartition 11 återställningspunkter 7 återställningsskivor Använda 10 skapa 1 12 Index SVWW

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer

HP Image and Application Services

HP Image and Application Services Datablad HP Image and Application Services HP Configuration Services Låt HP hantera din PC-avbildning, så kan du fokusera på verksamheten Översikt HP Image and Application Services drar nytta av HPs tekniska

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok Notebook-datorn HP Pavilion Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Nätverkshandbok Business Desktop

Nätverkshandbok Business Desktop Nätverkshandbok Business Desktop Dokumentets artikelnummer: 312968-101 Februari 2003 Denna handbok innehåller anvisningar och definitioner för användning av funktioner i det nätverkskort (NIC) som förinstallerats

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Det främsta inom fullständig återställning i Windows -miljö Översikt 7.0 är en omfattande diskbaserad systemåterställningslösning för Microsoft Windows -baserade servrar

Läs mer

My Passport Bärbar hårddisk

My Passport Bärbar hårddisk My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan

Läs mer