Var smart läs handboken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var smart läs handboken."

Transkript

1 Var smart läs handboken.

2 Innehållsförteckning Komma igång... 1 Säker start och avstängning av enheten... 1 Frånkoppling av esata- och 1394-enheter... 2 esata-enheter enheter... 4 Installation av FreeAgent Tools och AutoBackup... 5 Användning av ikonerna för FreeAgent Tools och AutoBackup...11 Hantering av enheterna Säkerhetskopiering och återställning Registrering av AutoBackup Skapa en plan för säkerhetskopiering Systemåterställning Skapa återställningspunkter automatiskt Skapa återställningspunkter manuellt Återställning till en återställningspunkt Ångra systemåterställning Inaktivera automatiska återställningspunkter Använda Internetenheten Verktyg Köra diagnostiska tester på enheter Ställa in intervaller för viloläge Aktivera/inaktivera enhetens lampor Index... i FreeAgent Pro Data Mover Innehållsförteckning i

3 Komma igång Säker start och avstängning av enheten FreeAgent -enheten startar automatiskt när ström- och datakablar ansluts till datorn. Så här gör du för att säkert koppla från FreeAgent-enheten: Använd ikonen Säker borttagning av maskinvara i systemfältet. ELLER Tryck in strömbrytaren på enhetens undersida. Obs! Det går inte att stänga av enheten när den används. Vänta tills alla åtgärder har slutförts innan du stänger av enheten. Så här gör du för att säkert koppla från FreeAgent-enheten: Steg 1: Dubbelklicka på ikonen Figur 1: Säker borttagning av maskinvara Fönstret Safely Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara) visas: FreeAgent Pro Data Mover 1

4 Figur 2: Säker borttagning av maskinvara Steg 2: Välj den enhet som ska tas bort och klicka på OK. En dialogruta för bekräftelse av för Säker borttagning av maskinvara visas: Figur 3: Säkert att ta bort maskinvara FreeAgent-enheten stängs av automatiskt. Frånkoppling av esata- och 1394-enheter Gör på samma sätt som i föregående avsnitt för att säkert ta bort FreeAgent-enheten när den fortfarande är ansluten via esata- eller Enhetsikonerna och identifieringssträngarna i fönstretsafely Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara) varierar en aning för olika gränssnitt. FreeAgent Pro Data Mover 2

5 esata-enheter Enhetsikoner och identifieringssträngar för esata-enheter i fönstret Safely Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara): Figur 4: Meddelanden om säker borttagning av esata-enhet FreeAgent-enheten visas som en diskenhet i fönstret Safely Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara). FreeAgent Pro Data Mover 3

6 1394-enheter Enhetsikoner och identifieringssträngar för 1394-enheter i fönstret Safely Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara): Figur 5: Meddelanden om borttagning av 1394-enhet FreeAgent-enheten visas som en IEEE 1394-enhet i fönstret Safely Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara). Varning: Stäng aldrig av FreeAgent-enheten när lamporna på framsidan blinkar. Blinkade sken betyder att enheten används och frånkoppling av ström- eller datakablar under användning kan skada filer eller orsaka förlust av data. FreeAgent Pro Data Mover 4

7 Installation av FreeAgent Tools och AutoBackup Programmen FreeAgent Tools och AutoBackup har hämtas till datorn och är klar för installation. Båda programmen installeras samtidigt. Så här gör du för att installera programvaran: Steg 1: Anslut din FreeAgent-enhet. Efter en liten stund öppnas Autostart-fönstret: Figur 6: Autostart i Windows XP Obs! Enhetsbeteckningar tilldelas i Windows Steg 2: Markera Installera FreeAgent Tools och klicka på OK. Installationsfönstret för guiden InstallShield visas: Figur 7: Installationsprogrammet för guiden InstallShield Välkomstfönstret visas: FreeAgent Pro Data Mover 5

8 Figur 8: Välkommen Steg 3: Klicka på Next (Nästa). Fönstret License Agreement (Licensavtal) visas: Figur 9: Licensavtal Steg 4: Klicka på Yes (Ja) om du godtar villkoren i avtalet. Fönstret Choose Destination Location (Välj målplats) visas: FreeAgent Pro Data Mover 6

9 Figur 10: Välj målplats Steg 5: Klicka på Next (Nästa) om du vill installera på standardmålplatsen eller Browse (Bläddra) om du vill välja en annan målplats för installationen. Fönstret Setup Status (Installationsförlopp) visas: Figur 11: Installationsförlopp När FreeAgent har installerats visas välkomstfönstret för AutoBackup: FreeAgent Pro Data Mover 7

10 Figur 12: Välkommen till AutoBackup Steg 6: Klicka på Next (Nästa). Microsoft.NET Framework 1.1 måste vara installerat på datorn för att AutoBackup ska fungera. Om.NET Framework 1.1 inte är installerat på datorn kommer det att installeras under installationen av AutoBackup. Licensavtalet för AutoBackup visas: Figur 13: Licensavtal för AutoBackup Steg 7: Markera I accept the terms of the license agreement (Jag accepterar villkoren i licensavtalet) och klicka på Next (Nästa). Fönstret Setup Status (Installationsförlopp) för AutoBackup: FreeAgent Pro Data Mover 8

11 Figur 14: Installationsförlopp för AutoBackup När installationen av AutoBackup har slutförts visas fönstret InstallShield Wizard Complete (Guiden InstallShield slutförs): Figur 15: Guiden InstallShield slutförs för AutoBackup Steg 8: Klicka på Finish (Slutför) om du vill slutföra installationen av AutoBackup. Fönstret FreeAgent Registration (FreeAgent-registrering) visas: FreeAgent Pro Data Mover 9

12 Figur 16: Registrering av FreeAgent Steg 9: Klicka på Register (Registrera) om du vill bli omdirigerad till Seagates webbplats för att registrera FreeAgent-enheten nu. Steg 10: Klicka på Next (Nästa) Fönstret InstallShield Wizard Complete (Guiden InstallShield slutförs) visas: Figur 17: Guiden InstallShield slutförs Steg 11: Välj om datorn ska startas om nu eller vid ett senare tillfälle och klicka på Finish (Slutför). Obs! Efter omstart av datorn kommer du att vägledas genom registrering och konfiguration av programvaran AutoBackup. Mer information om den här processen finns i kapitlet Säkerhetskopiering och återställning. FreeAgent Pro Data Mover 10

13 Användning av ikonerna för FreeAgent Tools och AutoBackup Efter installationen av FreeAgent Tools och AutoBackup finns ikoner för dessa program på skrivbordet och i systemfältet på datorn. Dubbelklicka på ikonerna i systemfältet om du vill öppna programmen. Figur 18: Ikoner för FreeAgent Tools Figur 19: Ikoner för AutoBackup FreeAgent Pro Data Mover 11

14 Hantering av enheterna Du kan hantera dina FreeAgent -enheter via fönstret Your Drives (Dina enheter). I fönstret visas alla bärbara och stationära FreeAgent-enheter som är ansluta till datorn: Figur 1: Fönstret Your Drives (Dina enheter) I kommandopanelen kan du hantera enheternas funktioner och verktyg. I fönstret Your Drives (Dina enheter). Steg 1: Markera enhet i listan. Steg 2: Välj ett alternativ i kommandopanelen till vänster. Obs! Fönstret Your Drives (Dina enheter) upptäcker automatiskt alla FreeAgent-enheter som är anslutna till datorn. Om en enhet inte visas måste du kontrollera att den har kopplats in korrekt och att den är påslagen. FreeAgent Pro Data Mover 12

15 Säkerhetskopiering och återställning Med programvaran för AutoBackup som levereras med FreeAgent -enheten kan du säkerhetskopiera mappar på ditt nätverk, Flash-enheter och ipod-enheter. Du kan säkerhetskopiera via Internet och använda Shutterfly för att dela på bilder över Internet. Registrering av AutoBackup Programvaran AutoBackup måste registreras innan programmet kan användas. För att slutföra registrering behövs produktnyckeln för AutoBackup som finns angiven i Quick Start Guide som levererades i kartongen tillsammans med FreeAgent-enheten. Obs! För att slutföra registreringen av AutoBackup krävs en Internetanslutning. När du har installerat FreeAgent Tools och AutoBackup och startat om datorn visas registreringsfönstret för AutoBackup: Figur 1: Registrering av AutoBackup Obs! När produktnyckeln har angetts är din version av AutoBackup inte längre en Utvärderingsversion. Steg 1: Klicka på Enter Product Key (Ange produktnyckel). Fönstret Enter Product Key (Ange produktnyckel) visas: FreeAgent Pro Data Mover 13

16 Figur 2: Enter Product Key (Ange produktnyckel) Steg 2: Ange produktnyckeln (finns i Quick Start Guide som levererades i kartongen tillsammans med FreeAgent-enheten) Steg 3: Klicka på OK. Skapa en plan för säkerhetskopiering En plan för säkerhetskopiering skapas för att ange vilka filer och hur många versioner av filerna som ska säkerhetskopieras och om filerna ska krypteras eller inte. När produktregistreringen har slutförts visas fönstret Backup Destination (Mål för säkerhetskopiering): FreeAgent Pro Data Mover 14

17 Figur 3: Destination Selection (Val av målplats) Steg 1: Kontrollera att FreeAgent-enheten är markerad och klicka på Next (Nästa). Figur 4: Smart Picks (Snabbval) Steg 2: Markera kryssrutorna bredvid de filer och mappar som ska säkerhetskopieras och klicka på Done (Klar) FönstretAutoBackup File Tally (Filräknare för AutoBackup) visas: FreeAgent Pro Data Mover 15

18 Figur 5: Filräknare för AutoBackup Steg 3: Kryssa i Do not show this message in the future (Visa inte det här meddelandet igen) om du inte vill få meddelandet igen och klicka på OK. Fönstret Select Items to Back Up (Välj objekt för säkerhetskopiering) visas: Figur 6: Välj objekt för säkerhetskopiering Steg 4: Kontrollera de filer och mappar du har markerad för säkerhetskopiering och klicka på Next (Nästa). Fönstret Provide Backup Plan Name (Ange namn på säkerhetskopieringsplan) visas: FreeAgent Pro Data Mover 16

19 Figur 7: Ange namn för säkerhetskopieringsplan Steg 5: Ange ett namn för din säkerhetskopieringsplan och klicka på Next (Nästa). Ett bekräftelsefönster för säkerhetskopieringsplanen visas: Figur 8: Bekräftelse av säkerhetskopieringsplan Steg 6: Kontrollera att din säkerhetskopieringsplan är korrekt och klicka på Done (Klar). Ett fönster visar förloppet för säkerhetskopieringen: FreeAgent Pro Data Mover 17

20 Figur 9: Förlopp för säkerhetskopiering Den tid det tar att slutföra säkerhetskopieringen är beroende av hur mycket data som ska kopieras. När säkerhetskopieringen är slutförd visas en sammanfattning av säkerhetskopieringen i fönstret Backup Complete (Säkerhetskopieringen har slutförts). Figur 10: Säkerhetskopieringen har slutförts FreeAgent Pro Data Mover 18

21 Efter den första säkerhetskopieringen övervakas fil- och mappändringar och säkerhetskopieringar utförs automatiskt när datorn är inaktiv. När FreeAgent-enheten kopplas från datorn skapas en lista över de filer som har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen och säkerhetskopiering sker automatiskt av dessa filer när enheten återansluts till datorn. Mer information om funktioner för AutoBackup finns på FreeAgent Pro Data Mover 19

22 Systemåterställning FreeAgent Tools kan användas för att återställa datorn till ett tidigare tillstånd, en s.k. återställningspunkt, om ett systemfel eller andra allvarligare problem uppstår med datorn. Systemåterställningen återställer datorn till ett brukbart tillstånd utan att operativsystemet behöver installeras om och utan dataförluster. Systemåterställningen skapar ögonblicksbilder av datorsystemet och sparar dem i återställningspunkter (kontrollpunkter). Återställningspunkterna markerar tillstånd som datorn kan återgå till om problem skulle uppstå. En återställningspunkt bör skapas innan systemförändringar, som t.ex. installation av ny program- eller maskinvara eller förändringar av systeminställningar, genomförs. Återställningspunkter kan skapas på två sätt: Automatiskt i förinställda intervaller Manuellt när som helst Skapa återställningspunkter automatiskt Så här gör du för att skapa återställningspunkter automatiskt: Steg 1: Klicka på System Rollback (Systemåterställning) i kommandopanelen. Fönstret System Rollback (Systemåterställning) visas: Figur 1: Systemåterställning FreeAgent Pro Data Mover 20

23 Steg 2: Klicka på Set Automatic Restore Points (Skapa återställningspunkter automatiskt). Systemåterställning: Fönstret Set Automatic Restore Points (Skapa återställningspunkter automatiskt) visas: Figur 2: Systemåterställning: Skapa återställningspunkter automatiskt Steg 3: Välj en Automatic Restore Point Interval (Intervall för återställningspunkter) och klicka på Apply (Verkställ). Skapa återställningspunkter manuellt Så här gör du för att skapa återställningspunkter manuellt: Steg 1: Klicka på System Rollback (Systemåterställning) i kommandopanelen. Fönstret System Rollback (Systemåterställning) visas: Figur 3: Systemåterställning FreeAgent Pro Data Mover 21

24 Steg 2: Klicka på Create a Restore Point on my current system (Skapa en återställningspunkt på datorns aktuella tillstånd). Systemåterställning: Fönstret Create Restore Point (Skapa återställningspunkt) visas: Figur 4: Systemåterställning: Skapa återställningspunkt Steg 3: Ange ett namn för den här återställningspunkten och klicka på Create (Skapa). I bekräftelsefönstret Create Restore Point (Skapa återställningspunkt) visas återställningspunktens namn och datum: Figur 5: Bekräftelse på ny återställningspunkt Steg 4: Klicka på OK. FreeAgent Pro Data Mover 22

25 Återställning till en återställningspunkt Så här gör du för att återställa datorn till en återställningspunkt: Steg 1: Spara och stäng alla öppna dokument och program (alla utom FreeAgent Tools). Steg 2: Klicka på System Rollback (Systemåterställning) i kommandopanelen. Fönstret System Rollback (Systemåterställning) visas: Figur 6: Systemåterställning Steg 3: Klicka på Restore my computer to a previous state (Återställ datorn till ett tidigare tillstånd). Systemåterställning: Fönstret System Rollback (Systemåterställning) visas: Figur 7: Systemåterställning: Systemåterställning FreeAgent Pro Data Mover 23

26 Steg 4: Välj en återställningspunkt i kalendern och en tidstämplad kontrollpunkt i fönstret Restore Point (Återställningspunkt). Steg 5: Klicka på Next (Nästa). Bekräftelsefönstret System Rollback (Systemåterställning) visas: Figur 8: Bekräftelse av systemåterställning Steg 6: Klicka på Restore (Återställ). Datorn stängs av automatiskt. Omstarten tar längre tid än normalt. Under det att systemet återställs visas en dialogruta med meddelandet Restore in Progress (Återställning pågår) innan datorn startas om. Ångra systemåterställning Så här gör du för att ångra en systemåterställning och återgå till den aktuella återställningspunkten: Steg 1: Spara och stäng alla öppna dokument och program (alla utom FreeAgent Tools). Steg 2: Klicka på System Rollback (Systemåterställning) i kommandopanelen. Fönstret System Rollback (Systemåterställning) visas: FreeAgent Pro Data Mover 24

27 Figur 9: Systemåterställning Steg 3: Klicka på Undo my last system rollback restore (Ångra den senaste systemåterställningen). Systemåterställning: Fönstret Undo (Ångra) visas: Figur 10: Systemåterställning: Ångra Steg 4: Klicka på Undo (Ångra). FreeAgent Pro Data Mover 25

28 Inaktivera automatiska återställningspunkter Du kan använda växeln On/Off (Aktivera/Inaktivera) längst upp till höger i fönstret System Rollback (Systemåterställning) om du vill inaktivera funktionen för automatiska återställningspunkter. Figur 11: Växeln On/Off (Aktivera/Inaktivera) för systemåterställning Varning: När automatiska återställningspunkter inaktiveras raderas alla tidigare sparade återställningspukter. Så här gör du för att inaktivera automatiska återställningspunkter: Steg 1: Klicka på System Rollback (Systemåterställning) i kommandopanelen. Fönstret System Rollback (Systemåterställning) visas: Figur 12: Systemåterställning Steg 2: Ställ in On/Off-växeln på Off (Inaktivera). Ett fönster visas där du kan bekräfta att automatiska återställningspunkter ska inaktiveras: FreeAgent Pro Data Mover 26

29 Figur 13: Systemåterställning inaktiverad Steg 3: Om du är säker på att du vill inaktivera systemåterställning klickar du på Yes (Ja). FreeAgent Pro Data Mover 27

30 Använda Internetenheten Med Internetenheten får du åtkomst till dina filer från alla datorer och kan dela dem med vem du vill. Internetenheten ger dig ett lösenordsskyddat utrymme på Seagate-servrar så att du kan lagra filer för fjärråtkomst eller för att dela dem med andra. Figur 1: Internetenheten Så här gör du för att registrera dig för åtkomst till Internetenheten. Steg 1: Klicka på Internet Drive (Internetenhet) i kommandopanelen. ELLER Klicka på Seagate Internet Drive (Seagate Internetenhet) under Other Tools (Övriga verktyg) i kommandopanelen i AutoBackup. FreeAgent Pro Data Mover 28

31 Figur 2: Åtkomst till Internetenheten Registreringssidan för Seagate Internetenhet visas: Figur 3: Registreringssida för Seagate Internetenhet Steg 2: Fyll i registreringen och logga in. FreeAgent Pro Data Mover 29

32 Verktyg I fönstret Utilities (Verktyg) kan du köra diagnostiska tester på enheterna, ställa in intervaller för viloläge och aktivera/inaktivera lamporna på din FreeAgent -enhet. Obs! Verktygen är inte tillgängliga om din enhet är ansluten via esata-porten. Om du vill köra dianostiska tester, ställa in intervaller för viloläge eller aktivera/inaktivera enhetens lampor måste du ansluta enheten via antingen USB- eller 1394-porten. När inställningarna har utförts kan esata-porten använda inställningarna för lampor och viloläge som du angav via USB- eller 1394-gränssnitten. Köra diagnostiska tester på enheter Du bör köra diagnostiska tester på din FreeAgent-enhet regelbunden som en del av det allmänna underhållet av enheten. Kontrollen avgör hårddiskens integritet och kan vara en hjälp vid problemlösning av potentiella problem med partitionering och igenkänning av hårddisken. Så här gör du för att köra en diagnostisk test: Steg 1: Stäng alla öppna filer på FreeAgent-enheten. Steg 2: Klicka på Utilities (Verktyg) i kommandopanelen. Fönstret Utilities (Verktyg) visas: Figur 1: Enhetsverktyg Steg 3: Klicka på Run Drive Diagnostics (Kör diagnostisk test på enheten). FreeAgent Pro Data Mover 30

33 Fönstret Run Drive Diagnostics (Kör diagnostiska tester på enheter) visas: Figur 2: Kör diagnostiska tester på enheter Steg 4: Klicka på Test (Kör test) om du vill starta den diagnostiska testen. Testerna påverkar inte informationen på din enhet och tar bara några minuter att slutföra. När testen är slutförd visas resultatet i fönstret Utilities (Verktyg): Figur 3: Resultat för diagnostiska tester Om problem uppstår under testen visas en felkod med instruktioner om att kontakta Seagate för service och support. Steg 5: Klicka på OK om du vill återgå till fönstret Utilities (Verktyg) FreeAgent Pro Data Mover 31

34 Ställa in intervaller för viloläge Du kan ställa in hur lång tid FreeAgent-enheten kan vara inaktiv innan den går i energisparläge. Så här gör du för att ställa in en intervall för viloläge: Steg 1: Klicka på Utilities (Verktyg) i kommandopanelen. Fönstret Utilities (Verktyg) visas: Figur 4: Verktyg Steg 2: Klicka på Adjust Drive Sleep Interval (Ställ in intervall för viloläge). Fönstret Adjust Drive Sleep Interval (Inställning av intervall för viloläge) visas: Figur 5: Inställning av intervall för viloläge FreeAgent Pro Data Mover 32

35 Steg 3: Välj en intervall i den nedrullningsbara listrutan eller klicka på Default (Standard) om du vill återgå till standardinställningen för intervaller. Steg 4: Klicka på Apply (Verkställ) om du vill spara inställningen för intervallen. Fönstret Adjust Drive Sleep Interval (Inställning av intervall för viloläge) bekräftar att Seagate-enhetens energiinställningar har ändrats. Figur 6: Energiinställningarna bekräftas Steg 5: Klicka på OK om du vill återgå till fönstret Utilities (Verktyg). Aktivera/inaktivera enhetens lampor Lamporna på FreeAgent-enheten blinkar för att indikera aktivitet och status. Lamporna kan inaktiveras. Så här gör du för att aktivera/inaktivera enhetens lampor: Steg 1: Klicka på Utilities (Verktyg) i kommandopanelen. Fönstret Utilities (Verktyg) visas: FreeAgent Pro Data Mover 33

36 Figur 7: Fönstret Utilities (Verktyg) Steg 2: Klicka på Adjust Drive Lights (Aktivera/inaktivera enhetens lampor). Fönstret Drive Lights (Enhetslampor) visas: Figur 8: Enhetslampor Steg 3: Välj om du vill att lamporna ska blinka för att indikera aktivitet och status för din enhet. Steg 4: Klicka på Apply (Verkställ) om du vill återgå till fönstret Utilities (Verktyg). FreeAgent Pro Data Mover 34

37 Index Numeriskt register 1394-enheter 4 A Aktivera/inaktivera enhetens lampor 33 Användning av ikonerna för FreeAgent Tools och AutoBackup 11 E esata-enheter 3 F Frånkoppling av esata-och 1394-enheter enheter 4 esata-enheter 3 H Hantering av enheterna 12 I Inaktivera automatiska återställningspunkter 26 Installation av FreeAgent Tools och AutoBackup 5 Internetenheten 28 K Komma igång 1 Användning av ikonerna för FreeAgent Tools och AutoBackup 11 Installation av FreeAgent Tools och AutoBackup 5 Säker start och avstängning av enheten 1 Köra diagnostiska tester på enheter 30 R Registrering av AutoBackup 13 FreeAgent Pro Data Mover Index i

38 S Skapa en plan för säkerhetskopiering 14 Skapa återställningspunkter automatiskt 20 Skapa återställningspunkter manuellt 21 Ställa in intervaller för viloläge 32 Systemåterställning 20 Inaktivera automatiska återställningspunkter 26 Skapa återställningspunkter manuellt 21 Ångra systemåterställning 24 Återställning till en återställningspunkt 23 Säker start och avstängning av enheten 1 Frånkoppling av esata-och 1394-enheter 2 Säkerhetskopiering och återställning 13 Registrering av AutoBackup 13 Skapa en plan för säkerhetskopiering 14 V Verktyg 30 Aktivera/inaktivera enhetens lampor 33 Köra diagnostiska tester på enheter 30 Ställa in intervaller för viloläge 32 Å Ångra systemåterställning 24 Återställning till en återställningspunkt 23 Återställningspunkter 20 FreeAgent Pro Data Mover Index ii

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Komma igång.......................................................1 Installation av programvaran.....................................2 Använda Maxtor-ikonen i systemfältet..............................7

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyget)... 1 Installation av programvaran... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering av

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Seagate Manager. bruksanvisning. för användning med din FreeAgent TM -enhet. Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din FreeAgent -enhet 1

Seagate Manager. bruksanvisning. för användning med din FreeAgent TM -enhet. Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din FreeAgent -enhet 1 Seagate Manager bruksanvisning för användning med din FreeAgent TM -enhet Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din FreeAgent -enhet 1 Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Seagate Manager. bruksanvisning för användning med din FreeAgent TM -enhet. Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din FreeAgent -enhet 1

Seagate Manager. bruksanvisning för användning med din FreeAgent TM -enhet. Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din FreeAgent -enhet 1 Seagate Manager bruksanvisning för användning med din FreeAgent TM -enhet Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din FreeAgent -enhet 1 Seagate Manager-bruksanvisning för användning med din

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Detta är en snabbguide hur man installerar Hitman Pro version 2.6. Instruktionen är skapad 2007-02-21 och hämtad från http://l.workgroup.

Detta är en snabbguide hur man installerar Hitman Pro version 2.6. Instruktionen är skapad 2007-02-21 och hämtad från http://l.workgroup. Detta är en snabbguide hur man installerar Hitman Pro version 2.6 Instruktionen är skapad 2007-02-21 och hämtad från http://l.workgroup.se Hitman Pro är ett skalprogram som använder sig av kända program

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

! " OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore

!  OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore Service- och supportalternativ QuickRestore Med hjälp av QuickRestore kan du när som helst återställa systemet. QuickRestore innehåller fem alternativ för återställning, som framgår av tabellen nedan.

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Arkiv Integration Visma Importera fakturaunderlag eller

Arkiv Integration Visma Importera fakturaunderlag eller Installationsanvisning från Visma Spcs Integration Visma 1.91 Viktigt att tänka på innan du installerar Integration Visma är ett tilläggsprogram till Visma Compact som gör att du kan importera order- och

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Swoscom OBM Snabbstartsguide

Swoscom OBM Snabbstartsguide Swoscom OBM Snabbstartsguide Komma igång Den här guiden kommer leda dig igenom de 5 huvudsakliga stegen för att komma ingång med Swoscom OBM. Guiden är i stora delar tillämplig för Swoscom WB och Mac installationer

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Installation av AutoCAD Architecture 2010

Installation av AutoCAD Architecture 2010 Installation av AutoCAD Architecture 2010 Inledning Programvaran återfinns på Autodesk s hemsida och nås genom att man registrerar sig på hemsidan http://students.autodesk.com/. På denna sida återfinns

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Använda Formatting Tool (Formateringsverktyget)...1 Förbereda programvaran manuellt...4 Installation av programvaran...10

Använda Formatting Tool (Formateringsverktyget)...1 Förbereda programvaran manuellt...4 Installation av programvaran...10 Innehållsförteckning Komma igång.......................................................1 Använda Formatting Tool (Formateringsverktyget)....................1 Förbereda programvaran manuellt.................................4

Läs mer

Hur du installerar Open Broadcaster Software (OBS) fo r HD-sa ndning

Hur du installerar Open Broadcaster Software (OBS) fo r HD-sa ndning Hur du installerar Open Broadcaster Software (OBS) fo r HD-sa ndning Steg 1 Gå till https://obsproject.com/download och klicka på ikonen för ditt operativsystem Steg 2 Windows: klicka på Download Installer

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Installationshandbok. (för Windows Vista) Rev. 3.0

Installationshandbok. (för Windows Vista) Rev. 3.0 (för Windows Vista) Rev. 3.0 Innehåll 1. Installation av drivrutin för Windows Vista...3 1-1. Windows Vista - 64 bitar... 3 1-2. Windows Vista - 32 bitar... 7 2. Starta konfigureringsverktyget...14 3.

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

GREEN BUTTON SOFTWARE

GREEN BUTTON SOFTWARE HANDBOK SOFTWARE FÖR EXTERNA FREECOM-HÅRDDISKAR Rev. 030 Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Installation av webbläsare och Netikka-anslutning. Installation av Netikka.net. Installationsprogrammet förbereder uppdatering av Windows. Vänta.

Installation av webbläsare och Netikka-anslutning. Installation av Netikka.net. Installationsprogrammet förbereder uppdatering av Windows. Vänta. Ibruktagande av Bostadsbolagsanslutningar Anslutningarna för bostadsaktiebolag genomförs antingen med HomePNA- eller Ethernet-teknik. Om du inte vet med vilken teknik din bostadsbolagsanslutning har genomförts,

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Programvaruhandbok. HP SimpleSave. Säkerhetskopieringsprogram Användarhandbok. SimpleSave

Programvaruhandbok. HP SimpleSave. Säkerhetskopieringsprogram Användarhandbok. SimpleSave HP SimpleSave Säkerhetskopieringsprogram Användarhandbok Programvaruhandbok SimpleSave Få hjälp För ytterligare hjälp med din disk, dess installation och programvaran, kontakta en av följande: HP Kundtjänst

Läs mer

Installation Hogia Smart Kassa

Installation Hogia Smart Kassa Installation Hogia Smart Kassa Välkommen till Hogia Smart Kassa. Vi hoppas att du skall bli nöjd med produkten och önskar dig lycka till med installationen. Får du problem är du välkommen att kontakta

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Malmö University / Library and IT Service. Marcus Lindberg 2010-03-10

Malmö University / Library and IT Service. Marcus Lindberg 2010-03-10 Malmö University / Library and IT Service Marcus Lindberg 2010-03-10 Inför installation av SPSS / PASW 17 Nedan följer information som det är bra om du läser igenom innan du börjar. Se till att din dator

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

Fullständig prestandahantering

Fullständig prestandahantering Fullständig prestandahantering Fungerar även med Windows XP och Windows Vista 2013 Öka takten och ta hand om datorns prestanda i ett kraftfullt och smidigt program. Hämta och installera Powersuite Powersuite

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning. Dokumentartikelnummer:

Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning. Dokumentartikelnummer: Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Dokumentartikelnummer: 405533-101 Januari 2006 Innehåll 1 Programuppdateringar Få automatiska uppdateringar av program från HP.... 1 1 Ladda ned

Läs mer

Innehåll instruktion Sharefile för Trafikverkets applikationer

Innehåll instruktion Sharefile för Trafikverkets applikationer Innehåll instruktion Sharefile för Trafikverkets applikationer Introduktion till Sharefile... 1 Skicka filer till din Sharefile-folder... 2 Ladda upp filer och foldrar via webbläsare... 2 Skapa foldrar

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Foptec Internet Supervisor

Foptec Internet Supervisor Foptec Internet Supervisor Installation och aktivering 2010 Foptec AB. Vi förbehåller oss rätten att göra andringar i produkten utan medddela detta på förhand Version: 1.0 2 Version 1.0, 2010-08-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer