Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrkontroll (endast vissa modeller)"

Transkript

1 Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Andra utgåvan: Maj 2006 Dokumentartikelnummer:

3 Innehåll 1 Inledning 2 HP Mobile Remote Control (PC Card-version) Sätta i batteriet (PC Card-version)... 4 Förvara fjärrkontrollen i PC Card-kortplatsen... 6 Snabbreferens för knappar (PC Card-version)... 7 Funktioner hos komponenterna i HP Mobile Remote Control (PC Card-version) HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) Sätta i batteriet (ExpressCard-version) Förvara fjärrkontrollen i ExpressCard-kortplatsen Snabbreferens för knappar (ExpressCard-version) Komponentfunktioner för HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) Felsökning av fjärrkontrollen Index SVWW iii

4 iv SVWW

5 1 Inledning Den här handboken ger information om hur du använder fjärrkontrollen, HP Mobile Remote Control (levereras endast med vissa modeller). Handboken behandlar två olika fjärrkontrollsmodeller: en som passar i kortplatsen för PC Card-kort och en som passar i kortplatsen för ExpressCard-kort. OBS! Beroende på datormodellen finns det kanske inte både en kortplats för PC Card-kort och en för ExpressCard-kort. Se vidare datorns användarhandbok. Nedanstående bilder identifierar de två fjärrkontrollerna. (1) HP Mobile Remote Control (PC Card-version) (2) HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) SVWW 1

6 2 Kapitel 1 Inledning SVWW

7 2 HP Mobile Remote Control (PC Cardversion) Det här kapitlet beskriver PC Card-versionen av fjärrkontrollen. SVWW 3

8 Sätta i batteriet (PC Card-version) VARNING! Det finns en risk för explosion om batteriet ersätts med en felaktig typ. Kassera använda batterier i enlighet med instruktionerna. Så här sätter du i batteriet i HP Mobile Remote Control (PC Card-versionen): 1. På baksidan av fjärrkontrollen finner du höljet till batterifacket. Vrid det moturs (1) och lyft bort det (2). 2. Placera batteriet i batterifacket med plussidan vänd utåt. 4 Kapitel 2 HP Mobile Remote Control (PC Card-version) SVWW

9 3. Stick flikarna på batterifackets hölje i uttagen på batterifacket och vrid höljet medurs för att stänga det. SVWW Sätta i batteriet (PC Card-version) 5

10 Förvara fjärrkontrollen i PC Card-kortplatsen Av säkerhets- och bekvämlighetsskäl kan du förvara HP Mobile Remote Control (PC Card-versionen) i PC Card-kortplatsen. VIKTIGT Sätt inte in PC Card-versionen av fjärrkontrollen eller ett PC Card-kort i ExpressCardkortplatsen (finns endast på vissa modeller). Detta kan skada datorn och fjärrkontrollen. PC Card-kortplatsen kan vara märkt med följande ikon. Så här förvarar du fjärrkontrollen: OBS! Din dator kan se något annorlunda ut än den som visas på bilderna i det här avsnittet. I datorns användarhandbok kan du se var PC Card-kortplatsen sitter. 1. Ta bort transportskyddet från PC Card-kortplatsen. 2. För försiktigt in fjärrkontrollen i PC Card-kortplatsen tills den sitter stadigt på plats. VIKTIGT Om fjärrkontrollen inte enkelt glider in i kortplatsen, bör du kontrollera att du använder rätt kortplats. Så här tar du bort fjärrkontrollen från PC Card-kortplatsen: 1. Frigör fjärrkontrollen genom att trycka på PC Card-kortplatsens utmatningsknapp. 2. Dra ut fjärrkontrollen ur kortplatsen. 6 Kapitel 2 HP Mobile Remote Control (PC Card-version) SVWW

11 Snabbreferens för knappar (PC Card-version) Det här avsnittet ger information om knappfunktionerna på HP Mobile Remote Control (PC Cardversionen). När datorn är avstängd: Starta datorn i Windows genom att trycka på strömbrytaren (1). Öppna QuickPlay DVD-läge (finns endast på vissa modeller) genom att trycka på DVDmenyknappen (2). Öppna QuickPlay musikläge (finns endast på vissa modeller) genom att trycka på musikknappen (3). Knapp Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (endast vissa modeller) Ström Om datorn är påslagen trycker du snabbt på denna knapp om du vill initiera viloläge. Tryck på strömbrytaren om du vill stänga av QuickPlay. i vänteläge trycker du snabbt på denna knapp om du vill återgå från vänteläget. i viloläge trycker du snabbt på denna knapp om du vill återgå från viloläget. DVD-meny Om datorn är påslagen trycker du på denna knapp om du vill öppna Windows standard-dvd-spelare. påslagen och håller på att spela upp en DVD, trycker du på denna knapp om du vill visa DVD-menyn. i QuickPlay musikläge trycker du på denna knapp om du vill växla till QuickPlay DVDläge. När en DVD spelas upp, trycker du på denna knapp om du vill öppna DVD-menyn. SVWW Snabbreferens för knappar (PC Card-version) 7

12 Knapp Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (endast vissa modeller) i vänteläge trycker du snabbt på denna knapp om du vill återgå från vänteläget. i viloläge trycker du på denna knapp om du vill aktivera QuickPlay DVD-läge (finns endast på vissa modeller). Musik I Windows trycker du på denna knapp om du vill öppna Windows standardmusikspelare. I QuickPlay DVD-läge trycker du på denna knapp om du vill växla till QuickPlay musikläge. I vänteläge trycker du snabbt på denna knapp om du vill återgå från vänteläget. I viloläge trycker du på denna knapp om du vill aktivera QuickPlay musikläge (finns endast på vissa modeller). Stopp Tryck på denna knapp om du vill stoppa pågående medieaktivitet, som t.ex. uppspelning eller bakåtspolning. Tryck på denna knapp om du vill stoppa pågående medieaktivitet, som t.ex. uppspelning eller bakåtspolning. Spola bakåt Tryck på denna knapp om du vill spola det valda mediet bakåt. Tryck på denna knapp om du vill spola det valda mediet bakåt. Spela/Paus Om mediet inte spelas upp trycker du på denna knapp för att spela upp mediet. Om mediet inte spelas upp trycker du på denna knapp för att spela upp mediet. Om mediet spelas upp trycker du på denna knapp om du vill göra en paus i uppspelningen. Om mediet spelas upp trycker du på denna knapp om du vill göra en paus i uppspelningen. Framåtspolning Tryck på denna knapp om du vill spola det valda mediet framåt. Tryck på denna knapp om du vill spola det valda mediet framåt. Höj volym Tryck på denna knapp om du vill höja systemvolymen. Tryck på denna knapp om du vill höja systemvolymen. Sänk volym Tryck på denna knapp om du vill sänka systemvolymen. Tryck på denna knapp om du vill sänka systemvolymen. Stäng av Tryck på denna knapp om du vill stänga av systemvolymen. Tryck på denna knapp om du vill stänga av systemvolymen. Om ljudet är avstängt trycker du på denna knapp om du vill slå på ljudet igen. Om ljudet är avstängt trycker du på denna knapp om du vill slå på ljudet igen. Föregående Tryck på denna knapp om du vill gå tillbaka till föregående spår eller kapitel. Tryck på denna knapp om du vill gå tillbaka till föregående spår eller kapitel. Nästa Tryck på denna knapp om du vill gå vidare till nästa spår eller kapitel. Tryck på denna knapp om du vill gå vidare till nästa spår eller kapitel. 8 Kapitel 2 HP Mobile Remote Control (PC Card-version) SVWW

13 Knapp Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (endast vissa modeller) Upp bläddra uppåt. bläddra uppåt. Vänster bläddra åt vänster. bläddra åt vänster. Ok välja ett objekt på skärmen. välja ett objekt på skärmen. Höger bläddra åt höger. bläddra åt höger. Ned bläddra nedåt. bläddra nedåt. Tillbaka Tryck på denna knapp om du vill emulera (efterlikna) "tillbaka"-funktionen i pilkommandot alt+left i det aktiva programmet. I musikläge trycker du på denna knapp om du vill flytta upp en katalognivå i visningen Min musik. Denna knapp är inte aktiv i DVD-läge. Information Skriv ut Tryck på denna knapp om du vill se information om ett valt objekt i ett program (om sådan finns tillgänglig). Tryck på denna knapp om du vill öppna fönstret med utskriftsalternativ i det program som är aktivt för tillfället. Tryck på denna knapp om du vill se status för batteri och volym. Om en DVD spelas upp, kommer även DVDtiteln, kapitel och tidsinformation att visas. Ingen Foto Tryck på denna knapp om du vill öppna Windows standardbildbehandlingprogram. Ingen Media Tryck på denna knapp om du vill öppna Windows standardmedieprogram. Ingen Växla skärmar Tryck på denna knapp om du vill att datorbilden ska växla mellan datorns bildskärm och en extern bildskärm. Tryck på denna knapp om du vill att datorbilden ska växla mellan datorns bildskärm och en extern bildskärm. SVWW Snabbreferens för knappar (PC Card-version) 9

14 Funktioner hos komponenterna i HP Mobile Remote Control (PC Card-version) Den infraröda linsen på fjärrkontrollen länkar fjärrkontrollen till datorn. Länken kräver obehindrad sikt mellan den infraröda linsen på fjärrkontrollen och den infraröda linsen på datorn. Att tänka på: HP Mobile Remote Control fungerar med programvaran för Microsoft Windows, QuickPlay (endast på vissa modeller) och InterVideo Home Theater (endast på vissa modeller). Varje knapp fungerar i enlighet med det program som för närvarande är aktivt. OBS! Se online-hjälpen för InterVideo Home Theater om du vill ha mer information om fjärrkontrollen. OBS! Information om hur du använder QuickPlay finns i online-hjälpen för QuickPlay. Vissa knappar på fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som datorknappar. Till exempel har DVDknappen på fjärrkontrollen och DVD-knappen på datorn samma funktioner och kan användas omväxlande. Vissa knappar på fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som datorns funktionstangenter. Gå till datorns användarhandbok om du vill ha information om vilka funktionstangenter som stöds. Andra knappar på fjärrkontrollen har funktioner som inte har någon motsvarighet hos datorns knappar eller några förvalda tangentkombinationer. 10 Kapitel 2 HP Mobile Remote Control (PC Card-version) SVWW

15 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) Det här kapitlet beskriver ExpressCard-versionen av fjärrkontrollen. SVWW 11

16 Sätta i batteriet (ExpressCard-version) VARNING! Det finns en risk för explosion om batteriet ersätts med en felaktig typ. Kassera använda batterier i enlighet med instruktionerna. Så här sätter du i batteriet i HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version): 1. Lyft upp höljet till batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen (1) och lyft bort höljet (2). 2. Placera batteriet i batterifacket med plussidan vänd utåt. 12 Kapitel 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) SVWW

17 3. Passa in höljet till batterifacket (1) mot batterifacket och tryck ned det så att höljet stängs (2). SVWW Sätta i batteriet (ExpressCard-version) 13

18 Förvara fjärrkontrollen i ExpressCard-kortplatsen Av säkerhets- och bekvämlighetsskäl kan du förvara HP Mobile Remote Control (ExpressCardversionen) i ExpressCard-kortplatsen. VIKTIGT Sätt inte in ExpressCard-versionen av fjärrkontrollen eller ett ExpressCard-kort i kortplatsen för PC Card (finns endast på vissa modeller). Detta kan skada datorn och fjärrkontrollen. ExpressCard-kortplatsen kan vara märkt med följande ikon. Så här förvarar du fjärrkontrollen: OBS! Din dator kan se något annorlunda ut än den som visas på bilderna i det här avsnittet. Gå till datorns användarhandbok om du vill veta var ExpressCard-kortplatsen sitter. 1. Ta bort transportskyddet från ExpressCard-kortplatsen. 2. För försiktigt in fjärrkontrollen i ExpressCard-kortplatsen tills den sitter stadigt på plats. Kontrollera att den sitter i linje med datorns kant. VIKTIGT Om fjärrkontrollen inte enkelt glider in i kortplatsen, bör du kontrollera att du använder rätt kortplats. 14 Kapitel 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) SVWW

19 Så här tar du bort fjärrkontrollen från ExpressCard-kortplatsen: Om ExpressCard-kortplatsen har en utmatningsknapp: a. Frigör fjärrkontrollen genom att trycka på ExpressCard-kortplatsens utmatningsknapp. b. Dra ut fjärrkontrollen ur kortplatsen. Om ExpressCard-kortplatsen inte har någon utmatningsknapp: a. Frigör fjärrkontrollen genom att varsamt trycka den inåt. b. Dra ut fjärrkontrollen ur kortplatsen. SVWW Förvara fjärrkontrollen i ExpressCard-kortplatsen 15

20 Snabbreferens för knappar (ExpressCard-version) Det här avsnittet ger information om knappfunktionerna på HP Mobile Remote Control (ExpressCardversionen). När datorn är avstängd: Starta datorn i Windows genom att trycka på strömbrytaren (1). Tryck på medieknappen (2) om du vill öppna QuickPlay (finns endast på vissa modeller). Öppna QuickPlay DVD-läge (finns endast på vissa modeller) genom att trycka på DVDmenyknappen (3). Öppna QuickPlay musikläge (finns endast på vissa modeller) genom att trycka på musikknappen (4). Knapp Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (endast vissa modeller) Ström Om datorn är påslagen trycker du på denna knapp om du vill emulera (efterlikna) datorns strömbrytare. Gå till dokumentationen för datorn om du vill ha mer information. Tryck på strömbrytaren om du vill stänga av QuickPlay. i vänteläge trycker du snabbt på denna knapp om du vill återgå från vänteläget. i viloläge trycker du snabbt på denna knapp om du vill återgå från viloläget. Växla skärmar Tryck på denna knapp om du vill att datorbilden ska växla mellan datorns bildskärm och en extern bildskärm. Tryck på denna knapp om du vill att datorbilden ska växla mellan datorns bildskärm och en extern bildskärm. Media Tryck på denna knapp om du vill öppna QuickPlay (finns endast på vissa modeller) eller det musikprogram som är standard. Ingen 16 Kapitel 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) SVWW

21 Knapp Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (endast vissa modeller) DVD-meny Om datorn är påslagen trycker du på denna knapp om du vill öppna QuickPlay för Windows DVD-läge (finns endast på vissa modeller) eller det medieprogram som är standard. i QuickPlay musikläge trycker du på denna knapp om du vill växla till QuickPlay DVDläge. När en DVD spelas upp, trycker du på denna knapp om du vill öppna DVD-menyn. påslagen och håller på att spela upp en DVD, trycker du på denna knapp om du vill visa DVD-menyn. i vänteläge trycker du snabbt på denna knapp om du vill återgå från vänteläget. i viloläge trycker du på denna knapp om du vill aktivera QuickPlay Display DVD-läge (finns endast på vissa modeller). Musik Om datorn är påslagen trycker du på denna knapp om du vill öppna QuickPlay för Windows musikläge (finns endast på vissa modeller) eller det medieprogram som är standard. i QuickPlay DVD-läge trycker du på denna knapp om du vill växla till QuickPlay musikläge. i vänteläge trycker du snabbt på denna knapp om du vill återgå från vänteläget. i viloläge trycker du på denna knapp om du vill aktivera QuickPlay Display musikläge (finns endast på vissa modeller). Kanal/Sida upp Tryck på denna knapp om du vill ändra kanalerna i stigande ordning. Tryck på denna knapp om du vill gå en sida bakåt. Tryck på denna knapp om du vill emulera (efterlikna) tangenten pg up på ett tangentbord. Kanal/Sida ned Tryck på denna knapp om du vill ändra kanalerna i fallande ordning. Tryck på denna knapp om du vill gå en sida framåt. Tryck på denna knapp om du vill emulera (efterlikna) tangenten pg dn på ett tangentbord. Stopp Tryck på denna knapp om du vill stoppa pågående medieaktivitet, som t.ex. uppspelning eller bakåtspolning. Tryck på denna knapp om du vill stoppa pågående medieaktivitet, som t.ex. uppspelning eller bakåtspolning. Spola bakåt Tryck på denna knapp om du vill spola det valda mediet bakåt. Tryck på denna knapp om du vill spola det valda mediet bakåt. Spela/Paus Om mediet inte spelas upp trycker du på denna knapp för att spela upp mediet. Om mediet inte spelas upp trycker du på denna knapp för att spela upp mediet. Om mediet spelas upp trycker du på denna knapp om du vill göra en paus i uppspelningen. Om mediet spelas upp trycker du på denna knapp om du vill göra en paus i uppspelningen. Framåtspolning Tryck på denna knapp om du vill spola det valda mediet framåt. Tryck på denna knapp om du vill spola det valda mediet framåt. SVWW Snabbreferens för knappar (ExpressCard-version) 17

22 Knapp Funktion i Microsoft Windows Funktion i QuickPlay (endast vissa modeller) Föregående Tryck på denna knapp om du vill gå tillbaka till föregående spår eller kapitel. Tryck på denna knapp om du vill gå tillbaka till föregående spår eller kapitel. Nästa Tryck på denna knapp om du vill gå vidare till nästa spår eller kapitel. Tryck på denna knapp om du vill gå vidare till nästa spår eller kapitel. Upp bläddra uppåt. bläddra uppåt. Vänster bläddra åt vänster. bläddra åt vänster. Ok välja ett objekt på skärmen. välja ett objekt på skärmen. Höger bläddra åt höger. bläddra åt höger. Ned bläddra nedåt. bläddra nedåt. Tillbaka Tryck på denna knapp om du vill emulera (efterlikna) "tillbaka"-funktionen i backstegstangentkommandot i det aktiva programmet. I musikläge trycker du på denna knapp om du vill flytta upp en katalognivå i visningen Min musik. Denna knapp är inte aktiv i DVD-läge. Information Tryck på denna knapp om du vill visa systeminformation. Tryck på denna knapp om du vill visa information om och inställningar för QuickPlay-program. Sänk volym Tryck på denna knapp om du vill sänka systemvolymen. Tryck på denna knapp om du vill sänka systemvolymen. Stäng av Tryck på denna knapp om du vill stänga av systemvolymen. Tryck på denna knapp om du vill stänga av systemvolymen. Om ljudet är avstängt trycker du på denna knapp om du vill slå på ljudet igen. Om ljudet är avstängt trycker du på denna knapp om du vill slå på ljudet igen. Höj volym Tryck på denna knapp om du vill höja systemvolymen. Tryck på denna knapp om du vill höja systemvolymen. 18 Kapitel 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) SVWW

23 SVWW Snabbreferens för knappar (ExpressCard-version) 19

24 Komponentfunktioner för HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) Den infraröda linsen på fjärrkontrollen länkar fjärrkontrollen till datorn. Länken kräver obehindrad sikt mellan den infraröda linsen på fjärrkontrollen och den infraröda linsen på datorn. Att tänka på: HP Mobile Remote Control fungerar med programvaran för Microsoft Windows, QuickPlay (endast på vissa modeller) och InterVideo Home Theater (endast på vissa modeller). Varje knapp fungerar i enlighet med det program som för närvarande är aktivt. OBS! Se online-hjälpen för InterVideo Home Theater om du vill ha mer information om fjärrkontrollen. OBS! Information om hur du använder QuickPlay finns i online-hjälpen för QuickPlay. Vissa knappar på fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som datorknappar. Till exempel har DVDknappen på fjärrkontrollen och DVD-knappen på datorn samma funktion och kan användas omväxlande. Vissa knappar på fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som datorns funktionstangenter. Gå till datorns användarhandbok om du vill ha information om vilka funktionstangenter som stöds. Andra knappar på fjärrkontrollen har funktioner som inte har någon motsvarighet hos datorns knappar eller några förvalda tangentkombinationer. 20 Kapitel 3 HP Mobile Remote Control (ExpressCard-version) SVWW

25 4 Felsökning av fjärrkontrollen Se följande tabell för hjälp vid felsökning av fjärrkontrollen. Problem Möjlig lösning Fjärrkontrollen fungerar inte. Kontrollera att du har obehindrad sikt från fjärrkontrollen till IRporten på datorn eller dess kringprodukt. Kontrollera att du är inom operativ räckvidd från IR-porten på datorn eller dess kringprodukt. Kontrollera att batteriet är korrekt insatt och har tillräcklig laddning kvar. Byt ut batteriet om det behövs. Kontrollera att du använder fjärrkontrollen tillsammans med en dator eller kringprodukt som den har stöd för. Fjärrkontrollen passar inte i den kortplats där den ska förvaras. Det går inte att ta bort fjärrkontrollen från kortplatsen. Kontrollera att du sätter in fjärrkontrollen i rätt kortplats på datorn. PC Card-versionen av fjärrkontrollen måste sättas in i kortplatsen för PC Card-kort och ExpressCard-versionen måste sättas in i kortplatsen för ExpressCard-kort. Gå till anvisningarna för borttagning av fjärrkontrollen i den här användarhandboken. SVWW 21

26 22 Kapitel 4 Felsökning av fjärrkontrollen SVWW

27 Index B batteri sätta in i fjärrkontroll (ExpressCard-version) 12 sätta in i fjärrkontroll (PC Cardversion) 4 E ExpressCard-kortplats förvara fjärrkontroll 14 F fjärrkontroll, ExpressCard-kort förvara 14 snabbreferens för knappar 16 sätta i batteri 12 översikt 1, 11 fjärrkontroll, PC Card-kort förvara 6 snabbreferens för knappar 7 sätta i batteri 4 översikt 1, 3 K knappar fjärrkontroll (ExpressCardversion) 16 fjärrkontroll (PC Card-version) 7 P PC Card-kortplats förvara fjärrkontroll 6 Q QuickPlay använda med fjärrkontroll (PC Card-version) 7 SVWW Index 23

28 24 Index SVWW

29

30

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java är ett varumärke i USA som tillhör Sun Microsystems, Inc. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren.

Läs mer

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

PC Card-kort. Dokumentartikelnummer: 419433-101. I den här handboken beskrivs hur du använder PC Card-kort i datorn. Januari 2007

PC Card-kort. Dokumentartikelnummer: 419433-101. I den här handboken beskrivs hur du använder PC Card-kort i datorn. Januari 2007 PC Card-kort Dokumentartikelnummer: 419433-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder PC Card-kort i datorn. Innehåll 1 Konfigurera ett PC Card-kort 2 Sätta i ett PC Card-kort 3 Stoppa

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Maskinoch programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-101 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 4:01 PM komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentartikelnummer: 304921-101 Maj 2003 304921-101 Getting Started.book Page ii Tuesday,

Läs mer

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 b Maskinoch programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar PN: 92P1526 ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du valt att köpa en IBM ThinkPad i G40-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien

Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien b Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien Dokumentartikelnummer: 311245-101 Juni 2003 Del 1: Start I startdelen av den här handboken beskrivs hur du ställer in notebook-datorn första gången.

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen Workshop Support Guide eller Dealer Development Platform...

Läs mer

Externa mediekort. Dokumentartikelnummer: 393506-101. I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Oktober 2005

Externa mediekort. Dokumentartikelnummer: 393506-101. I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Oktober 2005 Externa mediekort Dokumentartikelnummer: 393506-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Innehåll 1 Digitalmediekort Sätta i ett extra digitalkort..........................

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning Minicykel MB3 Monteringsanvisning Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) 1. Placera vardera 2 skruvar (9) bredvid den

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 366536-101 November 2004 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin- och

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV5120EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171897

Din manual HP PAVILION DV5120EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171897 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV5120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV5120EA instruktionsbok

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007 Externa enheter Dokumentartikelnummer: 419462-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Innehåll 1 Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet..........................

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Programvaruuppdateringar Användarhandbok

Programvaruuppdateringar Användarhandbok Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Externa mediekort. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Maj 2006

Externa mediekort. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Maj 2006 Externa mediekort Dokumentartikelnummer: 409916-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Innehåll 1 Plats för digitalmediekort (bara vissa modeller) Sätta i ett digitalkort.............................

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 367186-102 September 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner i notebook-datorn

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

HP Media Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP Media Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP Media Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer