Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok"

Transkript

1 Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. Första utgåvan: april 2009 Dokumentartikelnummer:

3 Innehåll 1 Starta hjälpprogrammet Setup 2 Använda hjälpprogrammet Setup Navigera och välja alternativ i hjälpprogrammet Setup... 2 Återställa fabriksinställningar i hjälpprogrammet Setup Menyer i Setup-hjälpprogrammet Menyn Arkiv... 5 Menyn Säkerhet... 6 Menyn Diagnostik... 7 Menyn Systemkonfiguration... 8 Index iii

4 iv

5 1 Starta hjälpprogrammet Setup Setup-hjälpprogrammet är ett förinstallerat ROM-baserat hjälpprogram som kan användas när operativsystemet inte fungerar eller inte kan läsas in. OBS! dator. En del av de menyposter i Setup som beskrivs i denna handledning stöds kanske inte av din OBS! Det går bara att använda ett externt tangentbord eller en mus anslutet/ansluten via en USB-port med hjälpprogrammet Setup om stöd för USB är aktiverat. Gör så här för att starta hjälpprogrammet Setup: 1. Sätt på eller starta om datorn. Tryck på esc när du ser meddelandet Press the ESC key for Startup Menu (Tryck på ESC för att öppna startmenyn) längst ner på skärmen. 2. Tryck på f10 för att öppna BIOS-inställningarna. 1

6 2 Använda hjälpprogrammet Setup Navigera och välja alternativ i hjälpprogrammet Setup Du får åtkomst till all information och alla inställningar i hjälpprogrammet Setup via menyerna Arkiv, Säkerhet, Diagnostik och Systemkonfiguration. Gör så här för att navigera till och välja i hjälpprogrammet Setup: 1. Sätt på eller starta om datorn. Tryck på esc när du ser meddelandet Press the ESC key for Startup Menu (Tryck på ESC för att öppna startmenyn) längst ner på skärmen. Använd tab-tangenten och piltangenterna för att markera en meny eller ett menyalternativ. Tryck sedan på retur eller använd pekdonet för att klicka på den/det. Om du vill rulla uppåt eller nedåt, klicka på uppåtpilen eller nedåtpilen i det övre högra hörnet på skärmen eller använd uppåt- eller nedåtpiltangenten. Tryck på esc för att stänga dialogrutorna och återvända till huvudfönstret i Setup. Följ sedan anvisningarna på skärmen. OBS! Du kan använda antingen ett pekdon (styrplatta, styrpinne eller USB-mus) eller tangentbordet för att navigera och välja alternativ i hjälpprogrammet Setup. 2. Tryck på f10 för att öppna BIOS-inställningarna. 3. Välj menyn Arkiv Säkerhet Diagnostik eller Systemkonfiguration. Gör något av följande för att stänga menyerna i hjälpprogrammet Setup: Klicka på ikonen Avsluta i det nedre vänstra hörnet och följ anvisningarna på skärmen för att stänga menyerna utan att spara ändringarna i hjälpprogrammet Setup. eller Använd tab-tangenten och piltangenterna för att välja menyn Arkiv > Ignorera ändringar och avsluta. Tryck sedan på retur. eller Klicka på ikonen Spara i det nedre vänstra hörnet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att spara ändringarna och stänga menyerna i hjälpprogrammet Setup. eller Använd tab-tangenten och piltangenterna för att välja menyn Arkiv > Spara ändringar och avsluta. Tryck sedan på retur. Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om. 2 Kapitel 2 Använda hjälpprogrammet Setup

7 Återställa fabriksinställningar i hjälpprogrammet Setup OBS! Hårddiskläget påverkas inte om du återställer standardvärden. Så här återställer du alla inställningar i Setup-hjälpprogrammet till fabriksinställningarna: 1. Sätt på eller starta om datorn. Tryck på esc när du ser meddelandet Press the ESC key for Startup Menu (Tryck på ESC för att öppna startmenyn) längst ner på skärmen. 2. Tryck på f10 för att öppna BIOS-inställningarna. 3. Använd ett pekdon eller piltangenterna för att välja Arkiv > Återställ standardinställningar. 4. Följ instruktionerna på skärmen. 5. Klicka på ikonen Spara i det nedre vänstra hörnet och följ anvisningarna på skärmen för att spara ändringarna och avsluta. eller Använd piltangenterna för att välja menyn Arkiv > Spara inställningar och avsluta. Tryck sedan på retur. Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om. OBS! Lösenords- och säkerhetsinställningarna ändras inte när du återställer standardinställningarna från fabriken. Återställa fabriksinställningar i hjälpprogrammet Setup 3

8 3 Menyer i Setup-hjälpprogrammet Menytabellerna längre fram i detta avsnitt visar en översikt över alternativen i Setup-hjälpprogrammet. OBS! En del av de menyposter i Setup som beskrivs i detta kapitel stöds kanske inte av din dator. 4 Kapitel 3 Menyer i Setup-hjälpprogrammet

9 Menyn Arkiv Välj För att göra det här System Information (Systeminformation) Visa identifieringsinformation för datorn och batterierna i systemet. Visa specifik information för processorn, cache och minnesstorlek, system-rom, version av video och tangentbordsstyrenhet. Set System Date and Time (Ställ in systemdatum och -tid) Restore defaults (Återställ standardinställningar) Ignore changes and exit (Ignorera ändringar och avsluta) Save changes and exit (Spara inställningar och avsluta) Ställa in eller ändra datumet eller klockslaget i datorn. Ersätta konfigurationsinställningarna i hjälpprogrammet Setup med de ursprungliga fabriksinställningarna. (Hårddiskläget, lösenordsinställningar och säkerhetsinställningar ändras inte när du återställer fabriksinställningarna.) Ångra alla ändringar som har gjorts under den aktuella sessionen. Avsluta sedan och starta om datorn. Spara alla ändringar som har angetts under den aktuella sessionen. Avsluta sedan och starta om datorn. Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om. Menyn Arkiv 5

10 Menyn Säkerhet OBS! En del av de menyalternativ som beskrivs i detta avsnitt stöds kanske inte av din dator. Välj För att göra det här Setup BIOS Administrator Password (Ställa in BIOSadministratörslösenord) Ställa in ett BIOS-administratörslösenord. User Management (Användarhantering) (kräver ett BIOSadministratörslösenord) Skapa ett nytt BIOS-användarkonto. Visa en lista med ProtectTools-användare. Password Policy (Lösenordsprincip) (ett BIOSadministratörslösenord krävs) HP SpareKey Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Fråga alltid om HP SpareKey-registrering) Allow Reset of HP ProtectTools security keys (Tillåt återställning av säkerhetsnycklar för HP ProtectTools) Change Password (Ändra lösenord) HP SpareKey Enrollment (HP SpareKey-registrering) Kontrollera lösenordsprinciperna. Aktivera/inaktivera HP SpareKey (inaktiverat som standard). Aktivera/inaktivera HP SpareKey-registrering (inaktiverat som standard). Aktivera/inaktivera återställning av säkerhetsnycklar för HP ProtectTools. Skapa, ändra eller ta bort ett BIOS-administratörslösenord. Registrera eller återställ HP SpareKey, som består av en uppsättning frågor och svar som används om du glömmer bort lösenordet. DriveLock Passwords (DriveLock-lösenord) Aktivera/inaktivera DriveLock på valfri hårddisk (aktiverat som standard). Ändra ett användar- eller huvudlösenord för DriveLock. OBS! DriveLock-inställningarna är bara tillgängliga när du går in i hjälpprogrammet Setup när datorn startas (inte vid omstart). Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock) Disk Sanitizer Aktivera/inaktivera automatiskt DriveLock-stöd. Kör Disk Sanitizer för att förstöra all existerande data på den primära hårddisken eller enheten i uppgraderingsfacket. VIKTIGT: Om du kör Disk Sanitizer förstörs alla data på den valda enheten permanent. System IDs (System-ID) Ange ett användardefinierat nummer för tillgångsspårning och ägarmärkning. 6 Kapitel 3 Menyer i Setup-hjälpprogrammet

11 Menyn Diagnostik Välj För att göra det här Menyn System Diagnostics (Systemdiagnostik) System Information (Systeminformation) Visar följande information: Identifieringsinformation för datorn och batterierna i systemet. Specifik information för processorn, cacheminnet och minnesstorlek, system-rom, bildskärmskort och tangentbordsstyrenhet. Start-up Test (Starttest) Verifierar de systemkomponenter som behövs för att datorn ska starta. Run-In Test (Interntest) Kör en omfattande kontroll av systemminnet. Hard Disk Test (Hårddisktest) Kör ett komplett självtest på valfri hårddisk i systemet. Error Log (Fellogg ) Visar en loggfil om fel har uppstått. Menyn Diagnostik 7

12 Menyn Systemkonfiguration OBS! En del av de uppräknade systemkonfigureringsalternativen kanske inte stöds av din dator. Välj För att göra det här Language (Språk) Ändra språk i Setup-hjälpprogrammet. Boot Options (Startalternativ) Ställa in startmenyfördröjningen i sekunder. Aktivera/inaktivera Custom Logo (Egen logotyp) (inaktiverat som standard). Aktivera/inaktivera Display Diagnostic URL (URL för bildskärmsdiagnostik) (aktiverat som standard). Aktivera/inaktivera CD ROM-start (aktiverat som standard). Aktivera/inaktivera SD Card boot (Starta från SD-kort) (aktiverat som standard). Aktivera/inaktivera Start från diskett (aktiverat som standard). Aktivera/inaktivera PXE Internal NIC boot (Start av PXEintern NIC) (inaktiverat som standard). Ställ in fördröjning av snabbstart i sekunder. Ange startordning. Device Configurations (Enhetskonfigurationer) Aktivera/inaktivera USB-stöd (aktiverat som standard). Med USB-stöd aktiverat kan du göra följande: Använda ett USB-tangentbord i hjälpprogrammet Setup även när Windows inte körs. Starta från startbara USB-enheter, inklusive hårddisk, diskettenhet eller optisk enhet som är ansluten via en USB-port till datorn. Aktivera/inaktivera att fläkten alltid är på när datorn är ansluten till nätström (inaktiverat som standard). Aktivera/inaktivera Data Execution Prevention (Förhindra dataexekvering) (endast vissa modeller, inaktiverat som standard). När detta alternativ är aktiverat kan processorn inaktivera viss exekvering av viruskoder, vilket ger bättre datorsäkerhet. Läge för SATA-enhet (Serial Advanced Technology Attachment). Följande alternativ är tillgängliga: AHCI (Advanced Host Controller Interface) IDE (Integrated Drive Electronics) OBS! Vilka av alternativen ovan som är tillgängliga beror på den aktuella datormodellen. Aktivera/inaktivera HP QuickLook 2 (aktiverat som standard). 8 Kapitel 3 Menyer i Setup-hjälpprogrammet

13 Välj För att göra det här Aktivera/inaktivera Virtualization Technology (Virtualiseringsteknik) (endast vissa modeller, inaktiverad som standard). Aktivera/inaktivera Dual Core CPU (CPU med dubbel kärna) (aktiverad som standard). Aktivera/inaktivera Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) mode (UEFI-läge) (aktiverat som standard). Built-In Device Options (Alternativ för inbyggda enheter) Aktivera/inaktivera status för knapp för trådlös funktion (aktiverat som standard). Aktivera/inaktivera inbäddad WWAN-radio (aktiverad som standard). Aktivera/inaktivera inbyggd radio för Bluetooth -enhet (aktiverat som standard). Aktivera/inaktivera nätverkskort (LAN) (aktiverat som standard). Ställ in läge för väckning från nätverk. Alternativen är bland annat: Inaktiverad Boot to Network (Starta i nätverk) (standard) Follow Boot Order (Följ startordning) Aktivera/inaktivera den optiska enheten (aktiverad som standard). Aktivera/inaktivera mikrofonen. Aktivera/inaktivera en modemenhet (aktiverat som standard). Aktivera/inaktivera inbäddad WLAN-enhet (aktiverat som standard). Aktivera/inaktivera LAN/WLAN switching (LAN/WLANväxling) (inaktiverat som standard). Aktivera/inaktivera den inbyggda kameran (endast vissa modeller; aktiverad som standard). Port Options (Portalternativ) (alla är som standard aktiverade) OBS! Alla portar är aktiverade som standard. Aktivera/inaktivera ExpressCard-platsen. Aktivera/inaktivera läsaren för flashmedia. Aktivera/inaktivera USB-porten. VIKTIGT: Inaktiveras USB-porten inaktiveras också enheterna för MultiBay och ExpressCard på den avancerade portreplikatorn. Set Security Level (Ställ in säkerhetsnivå) Restore Security Defaults (Återställ till standardinställningarna) Ändra, visa eller dölj säkerhetsnivåer för alla alternativ i BIOSmenyn. Återställ till standardinställningarna. Menyn Systemkonfiguration 9

14 Index B BIOS-administratörslösenord 6 D Disk Sanitizer 6 DriveLock, automatisk 6 DriveLock-lösenord 6 Dual Core CPU 9 E enheter, startordning 8 enhetskonfigurationer 8 exekvering, inaktivera 8 F fellogg 7 H hjälpprogrammet Setup använda 2 få åtkomst till 1 menyn Arkiv 5 menyn Diagnostik 7 menyn Systemkonfiguration 8 menyn Säkerhet 6 navigera och välja alternativ 2 återställa fabriksinställningarna 3 HP QuickLook 2 8 HP SpareKey-registrering 6 hårddisktest 7 I inbyggda enheter inbyggd kamera 9 inbäddat WLAN 9 knapp för trådlöst 9 LAN/WLAN-växling 9 mikrofon 9 modem 9 nätverkskort (LAN) 9 optisk enhet 9 radio för Bluetooth -enhet 9 WWAN-radio 9 väckning från LAN 9 inbyggda enheter, alternativ 9 installationsverktyget använda 2 få åtkomst till 1 menyn Arkiv 5 menyn Diagnostik 7 menyn Systemkonfiguration 8 menyn Säkerhet 6 navigera och välja alternativ 2 återställa fabriksinställningarna 3 interntest 7 L lösenord 6 M menyn Arkiv 5 menyn Diagnostik 7 menyn Security användarhantering 6 change password (ändra lösenord) 6 Disk Sanitizer 6 fråga alltid om HP SpareKeyregistrering 6 HP SpareKey 6 password policy (lösenordsregel) 6 ställa in BIOSadministratörslösenord 6 System-ID 6 tillåt återställning av säkerhetsnycklar för HP ProtectTools 6 menyn Systemkonfiguration 8 menyn Säkerhet Automatisk DriveLock 6 DriveLock 6 HP SpareKey-registrering 6 P portalternativ ExpressCard-kortplats 9 flashmedia-läsare 9 USB-port 9 S SATA-enheter (Serial Advanced Technology Attachment) AHCI (Advanced Host Controller Interface) 8 IDE (Integrated Drive Electronics) 8 språk, ändra i hjälpprogrammet Setup 8 startalternativ 8 startordning 8 starttest 7 ställ in säkerhetsnivå 9 stöd, USB 1, 8 systemdatum och -tid 5 System Diagnostics (Systemdiagnostik), meny 7 systemfläkt 8 system-id 6 systeminformation 5 U Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 9 USB-stöd 1, 8 10 Index

15 V Virtualization Technology (Virtualiseringsteknik) 9 Å återställ fabriksinställningarna 5 återställ till standardinställningarna 9 Index 11

16

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Produktmeddelande

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Setup-programmet. Dokumentartikelnummer: 389194-102. December 2005

Setup-programmet. Dokumentartikelnummer: 389194-102. December 2005 Setup-programmet Dokumentartikelnummer: 389194-102 December 2005 Innehåll 1 Använda Setup-programmet 2 Språk i Setup-programmet 3 Standardvärden i Setup-programmet 3 Menyer i Setup-programmet Menyn Main

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup

Hjälpprogrammet Setup Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup

Hjälpprogrammet Setup Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup

Hjälpprogrammet Setup Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Konfigureringshandbok (F10) för dx7500- modeller HP Compaq Business (arbets)-dator

Konfigureringshandbok (F10) för dx7500- modeller HP Compaq Business (arbets)-dator Konfigureringshandbok (F10) för dx7500- modeller HP Compaq Business (arbets)-dator Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Konfigureringshandbok (F10) Datorer i HP Elite 7000 MT-serien

Konfigureringshandbok (F10) Datorer i HP Elite 7000 MT-serien Konfigureringshandbok (F10) Datorer i HP Elite 7000 MT-serien Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft, Windows

Läs mer

MultiBoot. Användarhandbok

MultiBoot. Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Konfigureringshandbok (F10) Microtowermodellerna dx2390, dx2400 och dx2420. HP Compaq Business-datorer

Konfigureringshandbok (F10) Microtowermodellerna dx2390, dx2400 och dx2420. HP Compaq Business-datorer Konfigureringshandbok (F10) Microtowermodellerna dx2390, dx2400 och dx2420. HP Compaq Business-datorer Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i det här dokumentet

Läs mer

HP ProtectTools. Komma igång

HP ProtectTools. Komma igång HP ProtectTools Komma igång Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Intel är ett varumärke eller

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007 Externa enheter Dokumentartikelnummer: 419462-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Innehåll 1 Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet..........................

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Komma igång. HP Business PC

Komma igång. HP Business PC Komma igång HP Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Windows är ett USA-registrerat

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Programvaruuppdateringar Användarhandbok

Programvaruuppdateringar Användarhandbok Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-101 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 4:01 PM komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentartikelnummer: 304921-101 Maj 2003 304921-101 Getting Started.book Page ii Tuesday,

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Konfigurerings handbok Business Desktops-modellerna d220 och d230 från HP Compaq

Konfigurerings handbok Business Desktops-modellerna d220 och d230 från HP Compaq Konfigurerings handbok Business Desktops-modellerna d220 och d230 från HP Compaq Dokumentets artikelnummer: 331599-101 Juni 2003 Den här handboken innehåller anvisningar om hur setup-programmet används.

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Bluetooth för Windows

Bluetooth för Windows Bluetooth för Windows Komma igång Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Maskinoch programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin-

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

SNABBGUIDE Microsoft Surface Hub

SNABBGUIDE Microsoft Surface Hub SNABBGUIDE Microsoft Surface Hub Ta reda på hur du tar vara på hela gruppens färdigheter genom att använda Microsoft Surface Hub Innehåll Starta en session Ringa ett samtal Lägga till personer till pågående

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval)

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval) 2 Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Denna alldeles nya, förstklassiga bärbara dator kommer att ge dig en utmärkt och professionell användarupplevelse. Vi är stolta

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 367186-102 September 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner i notebook-datorn

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER

Din manual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ EVO

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Installationsguide för SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SNABBSTART 16 mars 2007 www.novell.com Välkommen till SUSE Linux Enterprise Desktop Läs följande

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Compaq Tablet PC-serie Dokumentartikelnummer: 367426-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner på Tablet PC:n inklusive

Läs mer