Hjälpprogrammet Setup

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpprogrammet Setup"

Transkript

1 Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. AMD, AMD Arrow-logotypen och kombinationer av dessa är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Java är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Andra utgåvan: Mars 2007 Första utgåvan: Januari 2007 Dokumentartikelnummer:

3 Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner i hjälpprogrammet Setup som finns på de flesta modellerna. Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på din dator. SVWW iii

4 iv Produktmeddelande SVWW

5 Innehåll 1 Starta hjälpprogrammet Setup. 2 Använda Setup-hjälpprogrammet Navigera och välja alternativ i hjälpprogrammet Setup... 3 Återställa fabriksinställningar i Setup-hjälpprogrammet Menyer i Setup-hjälpprogrammet Menyn Arkiv (File)... 5 Menyn Säkerhet (Security)... 5 Menyn Diagnostics (Diagnostik)... 6 Menyn System Configuration (Systemkonfiguration)... 7 Index... 9 SVWW v

6 vi SVWW

7 1 Starta hjälpprogrammet Setup. Setup-hjälpprogrammet är ett förinstallerat ROM-baserat hjälpprogram som kan användas när operativsystemet inte fungerar eller inte kan läsas in. OBS! En del av de menyposter i Setup som beskrivs i denna handledning stöds kanske inte av din dator. OBS! Pekdon stöds inte i Setup-programmet. Du måste använda tangentbordet för att navigera och göra val. OBS! Ett externt tangentbord anslutet via USB kan användas i Setup-hjälpprogrammet bara om USB-stöd är aktiverat. Genomför följande steg för att strata Setup-hjälpprogrammet: 1. Starta eller starta om datorn. 2. Innan Windows startas och medan meddelandet "F10=ROM Based Setup" visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen trycker du på f10. SVWW 1

8 2 Använda Setup-hjälpprogrammet 2 Kapitel 2 Använda Setup-hjälpprogrammet SVWW

9 Navigera och välja alternativ i hjälpprogrammet Setup Du får åtkomst till all information och alla inställningar i Setup-hjälpprogrammet via menyerna Arkiv, Säkerhet, Diagnostik och Systemkonfiguration. 1. Öppna Setup genom att sätta på eller starta om datorn och sedan trycka på f10 medan meddelandet F10 = ROM Based Setup visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Eftersom hjälpprogrammet Setup inte är Windows-baserat kan du inte använda styrplattan. Du navigerar och väljer alternativ genom att trycka på tangenter: När du vill välja en meny eller ett menyalternativ använder du piltangenterna. När du vill välja ett alternativ trycker du på enter. Tryck på esc för att stänga öppna dialogrutor och återvända till huvudfönstret i Setup. Tryck på f1 för att visa hur man flyttar i programmet. Tryck på f2 om du vill ändra språk. 2. Välj menyn Arkiv, Säkerhet, Diagnostik eller Systemkonfiguration. 3. Avsluta Setup-hjälpprogrammet på något av följande sätt: Du avslutar Setup-hjälpprogrammet utan att spara inställningarna genom att använda piltangenterna och välja Arkiv > Ignorera ändringar och avsluta. Följ sedan instruktionerna på skärmen. Du sparar inställningarna och avslutar Setup genom att använda piltangenterna och välja Arkiv > Spara inställningar och avsluta. Följ sedan instruktionerna på skärmen. Dina inställningar börjar gälla när datorn startas om. SVWW Navigera och välja alternativ i hjälpprogrammet Setup 3

10 Återställa fabriksinställningar i Setup-hjälpprogrammet Så här återställer du alla inställningar i Setup-hjälpprogrammet till fabriksinställningarna: 1. Öppna Setup genom att sätta på eller starta om datorn och sedan trycka på f10 medan meddelandet F10 = ROM Based Setup visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. 2. Använd piltangenterna för att välja Arkiv > Återställ standardinställningar och tryck sedan på Retur. 3. När dialogrutan med bekräftelse visas, sparar du inställningarna genom att trycka på f Du sparar inställningarna och avslutar Setup genom att använda piltangenterna och välja Arkiv > Spara inställningar och avsluta. Följ sedan instruktionerna på skärmen. Dina inställningar börjar gälla när datorn startas om. OBS! Lösenords- och säkerhetsinställningarna ändras inte när du återställer standardinställningarna från fabriken. 4 Kapitel 2 Använda Setup-hjälpprogrammet SVWW

11 3 Menyer i Setup-hjälpprogrammet Menytabellerna längre fram i detta avsnitt visar en översikt över alternativen i Setup-hjälpprogrammet. OBS! dator. En del av de menyposter i Setup som beskrivs i detta kapitel stöds kanske inte av din Menyn Arkiv (File) Välj För att göra det här Systeminformation Visa identifieringsinformation för datorn och batterierna i systemet. Visa specifik information för processorn, cache och minnesstorlek, system-rom, version av video och tangentbordsstyrenhet. Återställ standardinställningar Ignorera ändringar och avsluta Spara inställningar och avsluta Ersätta konfigurationsinställningarna i Setup-hjälpprogrammet med de ursprungliga fabriksinställningarna. (Lösenords- och säkerhetsinställningar ändras inte när du återställer fabriksinställningarna.) Ångra alla ändringar som har gjorts under den aktuella sessionen. Avsluta sedan och starta om datorn. Spara alla ändringar som har angetts under den aktuella sessionen. Avsluta sedan och starta om datorn. Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om. Menyn Säkerhet (Security) Välj Installationslösenord Startlösenord För att göra det här Skapa, ändra eller ta bort ett installationslösenord. Skapa, ändra eller ta bort ett startlösenord. Lösenordsalternativ Aktivera/inaktivera stringent säkerhet. Aktivera/inaktivera lösenordskrav vid omstart av datorn. DriveLock-lösenord Aktivera/inaktivera DriveLock på valfri datorhårddisk och extra MultiBay-hårddiskar. Ändra ett användar- eller huvudlösenord för DriveLock. SVWW Menyn Arkiv (File) 5

12 Välj För att göra det här OBS! DriveLock-inställningarna är bara tillgängliga när du går in i Setup-hjälpprogrammet när datorn startas (inte vid omstart). Smart Card-säkerhet Aktivera/inaktivera stöd för autentisering av smart card- och Java Card-kort vid start. OBS! Autentisering av smart card-kort vid start stöds bara av datorer med extra smart card-läsare. OBS! Du måste ha ett administratörslösenord om du ska kunna ändra den här inställningen. TPM Embedded Security (inbäddad säkerhet) Aktivera/inaktivera stöd för TPM (Trusted Platform Module) Embedded Security, vilket skyddar datorn mot obehörig åtkomst av ägarfunktioner i Embedded Security for HP ProtectTools. Mer information finns i online-hjälpen för ProtectTools. OBS! Du måste ha ett installationslösenord om du ska kunna ändra den här inställningen. System-ID Disksaneraren Ange användardefinierade numret för tillgångsspårning och ägarmärkning. Kör Disksaneraren för att förstöra all existerande data på den primära hårddisken. Följande alternativ är tillgängliga: Snabb: Kör Disksanerarcykeln en gång. Optimum: Kör Disksanerarcykeln tre gånger. Anpassad: Du kan från en lista välja önskat antal Disksanerarcykler. VIKTIGT: Om du kör Disksaneraren förstörs all existerande data på den primära hårddisken permanent. Menyn Diagnostics (Diagnostik) Välj Alternativ för Hard Disk Self-Test (Hårddisktest) Minneskontroll Startkontroll (endast vissa modeller) För att göra det här Kör en snabb eller fullständig självtest på valfri hårddisk i systemet eller på en extra MultiBay-hårddisk. Kör en omfattande kontroll av systemminnet. Verifiera de systemkomponenter som behövs för att starta datorn. 6 Kapitel 3 Menyer i Setup-hjälpprogrammet SVWW

13 Menyn System Configuration (Systemkonfiguration) OBS! dator. En del av de uppräknade systemkonfigureringsalternativen stöds kanske inte av din Välj Språk (eller tryck på f2) För att göra det här Ändra språk i Setup-hjälpprogrammet. Startalternativ Ställ in f9-, f10- och f12-fördröjning vid start. Aktivera/inaktivera start från CD-ROM. Aktivera/inaktivera start från diskett. Aktivera/inaktivera start från internt nätverkskort och ställa in startläge (PXE eller RPL). Aktivera/inaktivera MultiBoot som ställer in en startordning som kan inkludera de flesta startenheterna i systemet. Ställ in fördröjning av snabbstart i sekunder. Ange startordning. Device configurations (enhetskonfigurationer) Växla funktionerna för fn-tangenten och vänster ctrltangent. Aktivera/inaktivera flera standardpekdon vid start. Välj Inaktivera för att datorn bara ska stödja ett, vanligen ickestandard, pekdon vid start.) Aktivera/inaktivera USB-stöd. Med USB-stöd aktiverat kan du göra följande: Använda USB-tangentbord, mus och nav i Setupprogrammet även när ett Windows-operativsystem inte körs. Starta datorn från startbara USB-enheter, inklusive hårddisk, diskettenhet eller optisk enhet som är ansluten via en USB-port till datorn eller till en extra dockningsenhet (endast vissa modeller). Välja ett parallellportsläge: EPP (Enhanced Parallel Port), standard, dubbelriktat eller ECP (Enhanced Capabilities Port). Aktivera/inaktivera BIOS DMA-dataöverföringar. Aktivera/inaktivera att fläkten alltid är påslagen vid anslutning till eluttag. Aktivera/inaktivera Intel Data Execution Prevention (hinder mot dataexekvering) eller AMD PSAE Execution Disable (Inaktivera exekvering). När detta är aktiverat, kan processorn inaktivera viss viruskodexekvering, vilket bidrar till att förbättra datorsäkerheten. Aktivera/inaktivera energibesparing för LAN. När detta är aktiverat, sparas energi genom att LAN stängs av då det inte används. SVWW Menyn System Configuration (Systemkonfiguration) 7

14 Välj För att göra det här Aktivera/inaktivera förbättrat SATA-tillhörande läge. Aktivera/inaktivera Dual Core CPU. Aktivera/inaktivera Secondary Battery Fast Charge (snabbuppladdning av sekundärt batteri). Välj Bit-skift eller LBA-assisterat HDD Translation Mode (HDD-översättningsläge). Aktivera/inaktivera Windows programstart. Aktivera/inaktivera HP Lockout. Built-In Device Options (Alternativ för inbyggda enheter) Aktivera/inaktivera inbäddad radio för WWAN-enhet. Aktivera/inaktivera inbäddad radio för WLAN-enhet. Aktivera/inaktivera inbyggd radio för Bluetooth -enhet. Aktivera/inaktivera LAN/WLAN-växling. När detta är aktiverat, växlar datorn till ett WLAN när LAN antingen är otillgängligt eller också bortkopplat. Aktivera/inaktivera Väckning av LAN från av. Aktivera/inaktivera sensorn för omgivande ljus. Port Options (portalternativ) Aktivera/inaktivera den seriella porten. Aktivera/inaktivera den parallella porten. Aktivera/inaktivera läsaren för flashmedia. Aktivera/inaktivera USB-porten. VIKTIGT: Inaktiveras USB-porten inaktiveras också enheterna för MultiBay och ExpressCard på den avancerade portreplikatorn. Aktivera/inaktivera 1394-porten. Aktivera/inaktivera kortbussplatsen. Aktivera/inaktivera ExpressCard-platsen. Aktivera/inaktivera den infraröda porten. Aktivera/inaktivera den optiska diskenheten. Aktivera/inaktivera nätverkskontrollen. 8 Kapitel 3 Menyer i Setup-hjälpprogrammet SVWW

15 Index D Disksaneraren 6 DriveLock-lösenord 5 E energibesparing för LAN 7 enheter, startordning 7 H hjälpprogrammet Setup Använda 2 få åtkomst till 1 navigera och välja alternativ 3 återställa fabriksinställningarna 4 Hjälpprogrammet Setup Menyn Arkiv (File) 5 Menyn Diagnostics (Diagnostik) 6 Menyn System Configuration (Systemkonfiguration) 7 Menyn Säkerhet (Security) 5 hårddisktest 6 I Inaktivera exekvering 7 installationsverktyget få åtkomst till 1 Menyn Arkiv (File) 5 Menyn Diagnostics (Diagnostik) 6 Menyn System Configuration (Systemkonfiguration) 7 Menyn Säkerhet (Security) 5 Menyn Diagnostics (Diagnostik) 6 Menyn System Configuration (Systemkonfiguration) 7 Menyn Säkerhet (Security) 5 minneskontroll 6 P parallellportsläge 7 S smart Card-säkerhet 6 språk, ändra i Setuphjälpprogrammet 7 startalternativ 7 startkontroll 6 startlösenord 5 startordning 7 stringenta säkerhetsfunktioner 5 stöd, USB 1, 7 systemfläkt 7 systeminformation 5 U USB-stöd 1, 7 L lösenord 5 M Menyn Arkiv (File) 5 SVWW Index 9

16

Hjälpprogrammet Setup

Hjälpprogrammet Setup Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup

Hjälpprogrammet Setup Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Produktmeddelande

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Setup-programmet. Dokumentartikelnummer: 389194-102. December 2005

Setup-programmet. Dokumentartikelnummer: 389194-102. December 2005 Setup-programmet Dokumentartikelnummer: 389194-102 December 2005 Innehåll 1 Använda Setup-programmet 2 Språk i Setup-programmet 3 Standardvärden i Setup-programmet 3 Menyer i Setup-programmet Menyn Main

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007 Externa enheter Dokumentartikelnummer: 419462-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Innehåll 1 Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet..........................

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

MultiBoot. Användarhandbok

MultiBoot. Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Konfigureringshandbok (F10) för dx7500- modeller HP Compaq Business (arbets)-dator

Konfigureringshandbok (F10) för dx7500- modeller HP Compaq Business (arbets)-dator Konfigureringshandbok (F10) för dx7500- modeller HP Compaq Business (arbets)-dator Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Konfigureringshandbok (F10) Datorer i HP Elite 7000 MT-serien

Konfigureringshandbok (F10) Datorer i HP Elite 7000 MT-serien Konfigureringshandbok (F10) Datorer i HP Elite 7000 MT-serien Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft, Windows

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP ProtectTools. Komma igång

HP ProtectTools. Komma igång HP ProtectTools Komma igång Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Intel är ett varumärke eller

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

Konfigureringshandbok (F10) Microtowermodellerna dx2390, dx2400 och dx2420. HP Compaq Business-datorer

Konfigureringshandbok (F10) Microtowermodellerna dx2390, dx2400 och dx2420. HP Compaq Business-datorer Konfigureringshandbok (F10) Microtowermodellerna dx2390, dx2400 och dx2420. HP Compaq Business-datorer Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i det här dokumentet

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Konfigureringshandbok (F10) för Microtowermodeller

Konfigureringshandbok (F10) för Microtowermodeller Konfigureringshandbok (F10) för Microtowermodeller i dx2300-serien HP Compaq Business (arbets)-dator Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan

Läs mer

Konfigurerings handbok Business Desktops-modellerna d220 och d230 från HP Compaq

Konfigurerings handbok Business Desktops-modellerna d220 och d230 från HP Compaq Konfigurerings handbok Business Desktops-modellerna d220 och d230 från HP Compaq Dokumentets artikelnummer: 331599-101 Juni 2003 Den här handboken innehåller anvisningar om hur setup-programmet används.

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Din manual HP PAVILION HDX9120EA

Din manual HP PAVILION HDX9120EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION HDX9120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-1103EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Konfigureringshandbok HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower

Konfigureringshandbok HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower Konfigureringshandbok HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower Dokumentets artikelnummer: 359500-101 Februari 2004 Den här handboken innehåller anvisningar för användning av setup-programmet. Programmet

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java är ett varumärke i USA som tillhör Sun Microsystems, Inc. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren.

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Felsökning. Användarhandbok

Felsökning. Användarhandbok Felsökning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer