Datorn en översikt Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorn en översikt Användarhandbok"

Transkript

1 Datorn en översikt Användarhandbok

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. SDlogotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Java är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Första utgåvan: juli 2007 Dokumentartikelnummer:

3 Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator. iii

4 iv Produktmeddelande

5 Innehåll 1 Identifiera maskinvara 2 Komponenter Komponenter på ovansidan... 2 Lampor... 2 Knappar, strömbrytare och pekdonsenheter... 4 Bildskärmskomponenter... 5 Tangenter... 6 Komponenter på framsidan... 7 Komponenter på baksidan... 8 Komponenter på höger sida... 9 Komponenter på vänster sida Komponenter på undersidan Trådlösa antenner Ytterligare maskinvarukomponenter Etiketter Index v

6 vi

7 1 Identifiera maskinvara Så här ser du en lista med installerad maskinvara på datorn: 1. Välj Start > Dator > Systemegenskaper. 2. Klicka på Enhetshanteraren i vänster ruta. Du kan också lägga till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer med Enhetshanteraren. OBS! Windows inkluderar funktionen Kontroll av användarkonto (UAC) för att förbättra datorns säkerhet. Du kan bli ombedd att ange behörighet eller lösenord för uppgifter som att installera program, köra verktyg eller ändra Windows-inställningar. Mer information finns i online-hjälpen för Windows. 1

8 2 Komponenter Komponenter på ovansidan Lampor Komponent (1) Strömlampa Tänd: Datorn är påslagen. Blinkande: Datorn är i sömnläge. Snabbt blinkande: En nätadapter med högre strömmärkning bör anslutas. Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. (2) Batterilampa Gulbrun: Ett batteri laddas. Grön: Ett batteri är nästan fulladdat. Blinkande gulbrun: Ett batteri som är datorns enda tillgängliga strömkälla når låg batteriladdningsnivå. När batteriet har nått en kritiskt låg batteriladdningsnivå börjar batterilampan blinka snabbt. Släckt: Om datorn är ansluten till en extern strömkälla släcks lampan när alla batterier i datorn är fulladdade. Om datorn inte 2 Kapitel 2 Komponenter

9 Komponent är ansluten till extern ström är lampan släckt tills batteriet når låg batteriladdningsnivå. (3) Enhetslampa Blinkande grön: Hårddisken används. Gulbrun: HP 3D DriveGuard har temporärt parkerat den interna hårddisken. (4) Caps lock-lampa Tänd: Caps lock är aktiverat. (5) Lampa för avstängt ljud Släckt: Datorljudet är påslaget. Tänd: Datorljudet är avstängt. (6) Lampa för nedsatt ljud Blinkande: Volymens rullningsområde används för att sänka högtalarvolymen. (7) Lampa för höjt ljud Blinkande: Volymens rullningsområde används för att höja högtalarvolymen. (8) Num lock-lampa Tänd: Num lock eller det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat. Komponenter på ovansidan 3

10 Knappar, strömbrytare och pekdonsenheter Komponent (1) Intern skärmströmbrytare Stänger av skärmen om den stängs medan strömmen är på. (2) Styrpinne Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. (3) Presentationsknapp Startar presentationsfunktionen. (4) Ljudavstängningsknapp Stänger av och återställer högtalarljudet. (5) Volymens rullningszon Justerar högtalarvolymen: Dra fingret över volymens rullningsområde från höger till vänster för att sänka volymen. Du kan också knacka eller trycka på den vänstra halvan av volymens rullningsområde. Dra fingret över volymens rullningsområde från vänster till höger för att höja volymen. Du kan också knacka eller trycka på den högra halvan av volymens rullningsområde. (6) Höger styrknapp Fungerar som högerknappen på en extern mus. (7) Vänster styrknapp Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. 4 Kapitel 2 Komponenter

11 Bildskärmskomponenter Komponent (1) Inbyggd kamera (endast vissa modeller) Spelar in video, tar stillbilder och sänder direktuppspelad video för videokonferenser. (2) Kameralampa (endast på vissa modeller) Tänd: Kameran spelar in eller direktuppspelar video eller tar en stillbild. (3) Kameralägesomkopplare När du vill använda makroläge skjuter du omkopplaren åt vänster. I makroläge används en fokuslängd på cirka 10 cm för närbilder. När du vill använda normalläge skjuter du omkopplaren åt höger. I normalläge används en fokuslängd på cirka 50 cm för bilder på normalt avstånd från kameran. (4) Tangentbordsbelysning Lyser upp tangentbordet i svagt ljus när du trycker på knappen för tangentbordsbelysning. (5) Knappen för tangentbordsbelysning Öppnar och tänder tangentbordsbelysningen. (6) HP:s fingeravtryckssensor (fingeravtrycksläsare) Tillåter inloggning till Windows med hjälp av fingeravtryck i stället för lösenord. (7) Interna mikrofoner (2) Spelar in och överför ljud för videokonferenser. (8) Vridbart gångjärn Vrider bildskärmen och omvandlar datorn från traditionellt Notebook-läge till Tablet-läge eller tvärtom. (9) Sensor för omgivande ljus Justerar automatiskt bildskärmens ljusstyrka utifrån ljusförhållandena i din miljö. Komponenter på ovansidan 5

12 Tangenter Komponent (1) esc-tangent Visar systeminformation när du trycker på den i kombination med fn-tangenten. (2) fn-tangent Utför vanliga systemfunktioner när den trycks ned i kombination med en funktionstangent eller esc-tangenten. (3) Windows logotyptangent Visar Start-menyn i Windows. (4) Windows-programtangent Visar en genvägsmeny för objekt under pekaren. (5) Inbäddade numeriska tangenter Kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. (6) Funktionstangenter Utför systemfunktioner som används ofta, när du trycker på dem i kombination med fn-tangenten. 6 Kapitel 2 Komponenter

13 Komponenter på framsidan Komponent (1) Kameralampa (endast på vissa modeller) Tänd: Kameran spelar in eller direktuppspelar video eller tar en stillbild. (2) Kameralägesomkopplare När du vill använda makroläge skjuter du omkopplaren åt vänster. I makroläge används en fokuslängd på cirka 10 cm för närbilder. När du vill använda normalläge skjuter du omkopplaren åt höger. I normalläge används en fokuslängd på cirka 50 cm för bilder på normalt avstånd från kameran. (3) Knappen för tangentbordsbelysning Öppnar och tänder tangentbordsbelysningen. (4) Extern WWAN-antennknapp Öppnar den externa WWAN-antennen. (5) Extern WWAN-antenn Skickar och tar emot trådlösa signaler över trådlösa utbredda nätverk (WWAN). (6) Strömbrytare När datorn är avstängd slår du på datorn genom att föra strömbrytaren åt höger. När datorn är på stänger du av datorn genom att föra strömbrytaren åt höger. När datorn är i sömnläge avslutar du sömnläget genom att snabbt föra strömbrytaren åt höger. När datorn är i viloläge avslutar du viloläget genom att snabbt föra strömbrytaren åt höger. (7) Frigöringsspärr för bildskärm Öppnar datorn. Om datorn har slutat svara och avstängningsprocedurerna i Windows inte fungerar, stänger du av datorn genom att föra strömbrytaren åt höger och hålla kvar den i minst 5 sekunder. Om du vill veta mer om ströminställningarna, välj Start > Kontrollpanelen > System och underhåll > Energialternativ. (8) Bluetooth -fack Innehåller en extra Bluetooth-enhet. Komponenter på framsidan 7

14 Komponenter på baksidan Komponent (1) Windows-säkerhetsknapp* Medan Windows körs trycker du på denna knapp med pennan för att ange kommandot ctrl+alt+delete. När hjälpprogrammet Setup körs trycker du på denna knapp med pennan för att ange kommandot återställning. Datorn återställs och all information som inte sparats går förlorad. Du kan använda återställningsfunktionen för att återställa funktionaliteten när systemet inte svarar. (2) RJ-11-jack (modem) Ansluter en modemkabel. (3) RJ 45-jack (nätverk) Ansluter en nätverkskabel. (4) Port för extern bildskärm Ansluter en extern VGA-bildskärm eller projektor. (5) Strömuttag Ansluter en nätadapter. *För att ditt arbete och systemet ska skyddas kan du inte ange kommandot ctrl+alt+delete med tangenterna ctrl, alt och del på tangentbordet på skärmen. 8 Kapitel 2 Komponenter

15 Komponenter på höger sida Komponent (1) HP:s fingeravtryckssensor (fingeravtrycksläsare) Tillåter inloggning till Windows med hjälp av fingeravtryck i stället för lösenord. (2) 1394-port Ansluter en IEEE eller 1394a-enhet, t ex en videokamera. (3) Jack för ljudutgång (hörlurar) Producerar ljud när det är anslutet till extra stereohögtalare, hörlurar, öronsnäckor, headset eller en TV-ljudingång. (4) Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en datorheadsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller en monoljudmikrofon (extra tillbehör). (5) Mediekortläsare Stöder följande format för extra digitalkort: Secure Digital (SD), Memory Card och MultiMediaCard (MMC). (6) USB-port Ansluter en extra USB-enhet. (7) Plats för säkerhetskabel Kopplar en säkerhetskabel (extra tillbehör) till datorn. OBS! Säkerhetskabeln är menad att användas i avvärjande syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. Komponenter på höger sida 9

16 Komponenter på vänster sida OBS! Gå till den illustration som närmast motsvarar din dator. Komponent (1) Pennplats Plats för pennan. (2) Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. (3) ExpressCard-kortplats (endast vissa modeller) Stöder extra ExpressCard-kort. VARNING: För att minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning av datorn bör du inte placera datorn direkt i knät eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t ex kuddar, mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC60950). OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (4) Lampa för trådlöst Blå: En inbyggd trådlös enhet, t ex ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN), HP:s trådlösa bredbandsmodul och/eller en Bluetooth-enhet, är påslagen. Gulbrun: Alla trådlösa enheter är avstängda. (5) Trådlös enhet Slår på eller stänger av den trådlösa funktionen men upprättar ingen trådlös anslutning. OBS! Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara installerat. (6) Infoknapp Startar Info Center som gör att du kan öppna olika programvarulösningar. (7) Strömdriven USB-port Strömförsörjer en USB-enhet, t ex en extra extern MultiBay, om den används med strömdriven USB-kabel. 10 Kapitel 2 Komponenter

17 Komponent (1) Pennplats Plats för pennan. (2) Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. VARNING: För att minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning av datorn bör du inte placera datorn direkt i knät eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t ex kuddar, mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC60950). OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (3) Smart card-läsare (endast vissa modeller) Stöder smart card-kort och Java Card-kort. (4) Lampa för trådlöst Blå: En inbyggd trådlös enhet, t ex ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN), HP:s trådlösa bredbandsmodul och/eller en Bluetooth-enhet, är påslagen. Gulbrun: Alla trådlösa enheter är avstängda. (5) Trådlös enhet Slår på eller stänger av den trådlösa funktionen men upprättar ingen trådlös anslutning. OBS! Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara installerat. (6) Infoknapp Startar Info Center som gör att du kan öppna olika programvarulösningar. (7) Strömdriven USB-port Strömförsörjer en USB-enhet, t ex en extra extern MultiBay, om den används med strömdriven USB-kabel. Komponenter på vänster sida 11

18 Komponenter på undersidan Komponent (1) Batteriplats Rymmer batteriet. (2) Högtalare Producerar ljud. (3) SIM-kortplats Innehåller ett SIM-kort (SIM = Subscriber Identity Module). SIMkortplatsen sitter på batteriplatsens insida. (4) Ventiler (2) Släpper in luft som kyler av interna komponenter. VARNING: För att minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning av datorn bör du inte placera datorn direkt i knät eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t ex kuddar, mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC60950). OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (5) Hårddiskfack Rymmer hårddisken, minnesmodulplatser, WLAN-modul (endast vissa modeller) och WWAN-modul (endast vissa modeller). (6) Dockningsuttag Ansluter en extra dockningsenhet. (7) Laddningsnivåindikator Visar ungefärlig återstående batteriladdning. (8) Batteriets frigöringsspärr Frigör batteriet från batteriplatsen. (9) Uttag för tillbehörsbatteri Ansluter ett tillbehörsbatteri. (10) Lucka till uttag för tillbehörsbatteri Skjuts åt sidan så att uttaget för tillbehörsbatteri syns. 12 Kapitel 2 Komponenter

19 Trådlösa antenner På vissa datormodeller finns det trådlösa antenner som skickar och tar emot signaler från en eller flera trådlösa enheter. Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. Komponent (1) WWAN-antenn* Skickar och tar emot trådlösa signaler över trådlösa utbredda nätverk (WWAN). (2) WLAN-antenner (2)* Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa nätverk (WLAN). (3) Extern WWAN-antenn Skickar och tar emot trådlösa signaler över trådlösa utbredda nätverk (WWAN). *Antennerna är inte synliga från datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter gällande ditt land finns i landets avsnitt i Säkerhet, föreskrifter och miljö i Hjälp och support. Trådlösa antenner 13

20 Ytterligare maskinvarukomponenter Komponent (1) Batteri* Driver datorn när den inte är ansluten till extern ström. (2) Nätadapter Omvandlar växelström till likström. (3) Nätsladd* Ansluter nätadaptern till ett eluttag. (4) Modemkabel (endast vissa modeller)* Ansluter det inbyggda modemet till ett RJ-11-telefonjack eller till en landsspecifik modemkabeladapter. (5) Landsspecifik modemkabeladapter (endast vissa modeller)* Anpassar modemkabeln till telefonjack som inte är av RJ-11-typ. *Modemkablar, batterier och nätsladdar varierar i utseende efter land/region. 14 Kapitel 2 Komponenter

21 3 Etiketter På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser utomlands med datorn. Serviceetikett Anger produktvarumärke och serie, serienummer (s/n) och produktnummer (p/n) för datorn. Ha denna information till hands när du kontaktar teknisk support. Serviceetiketten sitter på datorns undersida. Microsofts äkthetscertifikat Innehåller Windows produktnyckel. Du kan behöva produktnyckeln för att uppdatera eller felsöka operativsystemet. Det här certifikatet sitter på datorns undersida. Myndighetsetikett Visar bestämmelser om datorn. Myndighetsetiketten sitter på batteriplatsens insida. Modemgodkännandeetikett Visar bestämmelser om modemet och godkännandemärkningar som krävs av en del länder/regioner där modemet har godkänts för användning. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Modemgodkännandeetiketten sitter på batteriplatsens insida. Certifieringsetikett(er) för trådlöst (bara vissa modeller) Ger information om extra trådlösa enheter och godkännandemärkningar för några av länderna där enheter har godkänts för användning. En extra enhet kan vara en trådlös enhet, t.ex. en enhet för trådlöst lokalt nätverk (LAN) eller en extra Bluetooth -enhet.om din datormodell inkluderar en eller flera trådlösa enheter, följer en eller flera certifieringsetiketter med datorn. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Certifieringsetiketter för trådlöst sitter på insidan av batteriplatsen och hårddiskfacket. SIM-etikett (subscriber identity module; endast vissa modeller) Anger SIM-modulens ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Etiketten finns inuti batteriplatsen. Serienummeretikett för HP:s trådlösa bredbandsmodul (endast vissa modeller) Innehåller serienumret för din trådlösa bredbandsmodul från HP. Etiketten finns inuti batteriplatsen. 15

22 Index Symboler/nummer 1394-port, identifiera 9 A anslutning för tillbehörsbatteri, identifiera 12 B batteri, identifiera 14 batteriets frigöringsspärr, identifiera 12 batterilampa, identifiera 2 batteriplats 12 Batteriplats 15 bildskärmsport, extern 8 Bluetooth-etikett 15 Bluetooth-fack, identifiera 7 C caps lock-lampa, identifiera 3 Certifieringsetikett för trådlöst 15 D dockningsuttag, identifiera 12 E enhetslampa, identifiera 3 esc-tangent, identifiera 6 etiketter serviceetikett 15 Etiketter bestämmelser 15 Bluetooth 15 Certifiering för trådlöst 15 HP:s bredband 15 modemgodkännande 15 SIM 15 WLAN 15 Äkthetsbevis från Microsoft 15 extern WWAN-antenn, identifiera 7, 13 extern WWAN-antennknapp, identifiera 7 F fack hårddisk 12 minnesmodul 12 trådlösa enheter 12 fingeravtrycksläsare, identifiera 5, 9 fn+-tangent, identifiera 6 fokuslängd 5, 7 frigöringsspärr, batteriets 12 frigöringsspärr för bildskärm, identifiera 7 funktionstangenter, identifiera 6 Föreskrifter Certifieringsetiketter för trådlöst 15 modemgodkännandeetiket t 15 myndighetsetikett 15 G gångjärn, vridbart 5 H hårddiskfack, identifiera 12 högtalare, identifiera 12 I IEEE 1394-port, identifiera 9 interna mikrofoner, identifiera 5 intern skärmströmbrytare, identifiera 4 J jack ljudingång (mikrofon) 9 ljudutgång (hörlurar) 9 RJ-11 (modem) 8 RJ-45 (nätverk) 8 jack för hörlurar (ljudutgång) 9 jack för ljudingång (mikrofon), identifiera 9 jack för ljudutgång (hörlurar), identifiera 9 K kamera makroläge 5, 7 normalläge 5, 7 kamera, identifiera 5, 7 kameralägesomkopplare 5, 7 knappar extern WWAN-antenn 7 tangentbordsbelysning 5, 7 Windows-säkerhet 8 Visa presentationer 4 Knappar avstängt ljud 4 komponenter baksidan 8 bildskärm 5 extra maskinvara 14 framsidan 7 höger sida 9 ovansidan 2 Trådlösa antenner 13 undersidan 12 Komponenter Vänster sida 10 L laddningsnivåindikator, identifiera Index

23 lampa för avstängt ljud, identifiera 3 lampa för höjt ljud, identifiera 3 lampa för nedsatt ljud, identifiera 3 lampa för trådlöst, identifiera 10, 11 lampor avstängt ljud 3 batteri 2 caps lock 3 enhet 3 kamera 5, 7 Num Lock 3 ström 2 stäng av 3 tangentbord 5 trådlöst 10, 11 volymhöjning 3 volymsänkning 3 ljudavstängningsknapp, identifiera 4 läsare, fingeravtryck 5, 9 M makroläge 5, 7 Mediekortläsare, identifiera 9 mikrofoner, interna 5 mikrofonjack (ljudingång) 9 minnesmodulfack 12 modemgodkännandeetikett 15 N normalläge 5, 7 numeriska tangenter, identifiera 6 num lock-lampa, identifiera 3 nätadapter, identifiera 14 nätsladd 14 nätsladd, identifiera 14 O omkopplare kameraläge 5, 7 trådlöst 10, 11 omkopplare för trådlös funktion, identifiera 10, 11 operativsystem Produktnyckel 15 Äkthetsbevisetikett från Microsoft 15 P platser batteri 12 Mediekortläsare 9 Platser batteri 15 plats för säkerhetskabel, identifiera 9 portar extern bildskärm 8 USB 9 port för extern bildskärm, identifiera 8 Presentationsknapp, identifiera 4 produktnamn och nummer, dator 15 Produktnyckel 15 programtangent, Windows 6 R resa med datorn Certifieringsetiketter för trådlöst 15 modemgodkännandeetiket t 15 RJ-11-jack (modem), identifiera 8 RJ-45-jack (nätverk), identifiera 8 S sensor för omgivande ljus, identifiera 5 serienummer, dator 15 Serienummeretikett för HP:s trådlösa bredbandsmodul 15 serviceetikett 15 SIM-etikett 15 SIM-kortplats, identifiera 12 skärmströmbrytare, identifiera 4 spärr, batteriets frigörings- 12 strömlampor, identifiera 2 strömuttag, identifiera 8 styrknappar, identifiera 4 styrpinne, identifiera 4 T tangentbordsbelysning, identifiera 5 tangentbordsbelysning, identifiera knapp 5, 7 tangenter esc 6 fn 6 funktion 6 numeriskt tangentbord 6 Windows-logotyp 6 Windows-program 6 trådlösa enheter, fack 12 U USB-portar, identifiera 9 uttag, ström 8 V ventil 10, 11 ventil, identifiera 12 volymavstängningsknapp, identifiera 4 volymens rullningszon, identifiera 4 vridbart gångjärn 5 W Windows logotyptangent, identifiera 6 Windows programtangent, identifiera 6 Windows-säkerhetsknapp, identifiera 8 WLAN-antenn, identifiera 13 WLAN-enhet 15 WLAN-etikett 15 WWAN-antenn, identifiera 13 Ä Äkthetsbevisetikett 15 Äkthetsbevisetikett från Microsoft 15 Index 17

24

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Java är ett

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Java är

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Notebook-datorn en översikt Användarhandbok

Notebook-datorn en översikt Användarhandbok Notebook-datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Maskinoch programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 b Maskinoch programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Maskinoch programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin-

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. SD-logotypen

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Notebook-datorn - en översikt

Notebook-datorn - en översikt Notebook-datorn - en översikt Dokumentartikelnummer: 419443-101 Januari 2007 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 på ovansidan....................... 1 2 Lampor....................................

Läs mer

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G56-116SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G56-116SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP MINI 110-1130SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP MINI 110-1130SA instruktionsbok

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 367186-102 September 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner i notebook-datorn

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens.

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV5120EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171897

Din manual HP PAVILION DV5120EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171897 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV5120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV5120EA instruktionsbok

Läs mer

Notebook-datorn - en översikt

Notebook-datorn - en översikt Notebook-datorn - en översikt Dokumentartikelnummer: 406849-101 April 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 på ovansidan....................... 1 2 Lampor.....................................

Läs mer

Din manual HP COMPAQ PRESARIO V5150EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171095

Din manual HP COMPAQ PRESARIO V5150EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ PRESARIO V5150EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ PRESARIO

Läs mer

Din manual HP PAVILION G7-1004SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4162089

Din manual HP PAVILION G7-1004SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4162089 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION G7-1004SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION G7-1004SA instruktionsbok

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Compaq Tablet PC-serie Dokumentartikelnummer: 367426-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner på Tablet PC:n inklusive

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Notebook-datorn - en översikt

Notebook-datorn - en översikt Notebook-datorn - en översikt Dokumentartikelnummer: 430357-101 Januari 2007 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 på ovansidan...................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok b Maskin- och programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375803-101 December 2004 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien

Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien b Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien Dokumentartikelnummer: 311245-101 Juni 2003 Del 1: Start I startdelen av den här handboken beskrivs hur du ställer in notebook-datorn första gången.

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 366536-101 November 2004 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin- och

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Notebook-datorn en översikt

Notebook-datorn en översikt Notebook-datorn en översikt Dokumentartikelnummer: 419589-101 Januari 2007 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan...................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Villkor för programvaran. Produktmeddelande. Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Villkor för programvaran. Produktmeddelande. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel är ett varumärke som tillhör Intel

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DM3-1105EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DM3-1105EA

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Komma igång. HP Notebook

Komma igång. HP Notebook Komma igång HP Notebook Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

HP Notebook PC Användarhandbok

HP Notebook PC Användarhandbok HP Notebook PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Notebook-datorn en översikt

Notebook-datorn en översikt Notebook-datorn en översikt Dokumentartikelnummer: 393523-101 Oktober 2005 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan......................... 2 Tangenter....................................

Läs mer

Användarhandbok för Notebook PC

Användarhandbok för Notebook PC Användarhandbok för Notebook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel, Celeron, Centrino och Pentium är varumärken

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Användarhandbok till HP Mini

Användarhandbok till HP Mini Användarhandbok till HP Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-101 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 4:01 PM komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentartikelnummer: 304921-101 Maj 2003 304921-101 Getting Started.book Page ii Tuesday,

Läs mer

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G72-B10SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G72-B10SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel, Celeron, Centrino och

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer