Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DM3-1105EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DM3-1105EA instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok HP PAVILION DM3-1105EA Manual HP PAVILION DM3-1105EA Bruksanvisning HP PAVILION DM3-1105EA Användarguide HP PAVILION DM3-1105EA Bruksanvisningar HP PAVILION DM3-1105EA Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

2 Utdrag ur manual: Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. bara datorn på en hård, plan yta. inte nätadaptern ha direktkontakt med huden eller mjuka ytor, till exempel kuddar, tjocka mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii iv Säkerhetsinformation Innehåll 1 Komma igång Använda HP QuickWeb (endast vissa modeller) Funktioner Identifiera maskinvara.. 2 Komponenter. 2 Komponenter på ovansidan...

3 ... 2 Styrplatta Lampor Tangenter.

4 .. 4 Komponenter på framsidan Komponenter på höger sida. 5 Komponenter på vänster sida... 6 Komponenter på undersidan Bildskärmskomponenter.

5 . 9 Trådlösa antenner Ytterligare maskinvarukomponenter Etiketter..

6 11 3 Trådlösa och lokala nätverk Använda trådlösa enheter Identifiera statusikonerna för trådlöst och nätverk. 13 Använda kontrollerna för trådlöst.. 14 Använda knappen för trådlöst Använda programvaran Wireless Assistant.

7 15 Använda HP Connection Manager (endast vissa modeller). 15 Använda operativsystemkontroller Använda WLAN Installera ett WLAN...

8 Skydda ditt WLAN Roaming till ett annat nätverk.. 17 Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) Sätta i ett SIM-kort Ta ut ett SIM-kort...

9 .. 19 Använda trådlösa Bluetooth-enheter Bluetooth och Internet-anslutningsdelning Felsöka problem med trådlösa anslutningar Det går inte att ansluta till ett WLAN.

10 . 20 v Det går inte att ansluta till önskat trådlöst nätverk Nätverksikonen för WLAN visas inte Aktuella säkerhetskoder till det trådlösa nätverket är inte tillgängliga WLAN-anslutningen är mycket dålig.. 22 Kan inte ansluta till den trådlösa routern Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN)...

11 Pekdon och tangentbord Använda pekdonen Göra inställningar för pekdon Använda styrplattan.. 24 Tvåfingersrullning...

12 24 Rotera (endast vissa modeller) Nypning (endast vissa modeller) Använda åtgärdstangenterna Använda snabbtangenterna..

13 Använda tangentborden.. 28 Använda det inbäddade numeriska tangentbordet Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval) Rengöra styrplatta och tangentbord...

14 30 5 Multimedia Multimediefunktioner.. 31 Justera volymen Använda tangenterna för medieaktivitet. 32 Multimedieprogramvara...

15 Använda programvaran HP MediaSmart Använda multimedieprogramvara. 33 Installera multimedieprogramvara från en skiva Ljud.

16 Ansluta externa ljudenheter Kontrollera ljudfunktionerna Video Ansluta en extern bildskärm eller projektor.

17 . 35 Ansluta en HDMI-enhet Konfigurera ljudet för HDMI (endast vissa modeller) Webbkamera Webbkameratips...

18 Justera egenskaperna för webbkameran Energisparfunktioner vi Ställa in energialternativ Använda energibesparande lägen Initiera och avsluta sömnläget Initiera och avsluta viloläget.

19 .. 39 Använda batterimätaren Använda energischeman Visa aktuellt energischema Välja ett annat energischema. 40 Anpassa energischeman...

20 Ställa in lösenordsskydd för återaktivering.. 40 Använda extern nätström Identifiera installerade enheter..

21 Hantera lagringsenheter Förbättra h&aring Ändra QuickWeb-inställningar Aktivera och inaktivera QuickWeb.. 69 viii Bilaga A Hjälpprogrammet Setup (BIOS) Starta hjälpprogrammet Setup.. 70 Använda hjälpprogrammet Setup...

22 70 Navigera och göra val i hjälpprogrammet Setup Byta språk för hjälpprogrammet Setup Visa systeminformation Återställa standardinställningarna i hjälpprogrammet Setup Avsluta hjälpprogrammet Setup.

23 Menyer i hjälpprogrammet Setup Main, menyn (Huvudmenyn) Security, menyn System Configuration, menyn..

24 73 Diagnostics, menyn.. 74 Uppdatering av BIOS Ta reda på BIOS-versionen Ladda ned en BIOS-uppdatering..

25 Uppdatera program och drivrutiner Bilaga B Säkerhetskopiering och återställning Skapa återställningsskivor Säkerhetskopiera information Använda Säkerhetskopiering och återställning i Windows...

26 Använda systemåterställningspunkter När ska du skapa återställningspunkter? Skapa en systemåterställningspunkt Återställa systemet till ett tidigare tillstånd Utföra en återställning Återställa med hjälp av återställningsskivorna...

27 Återställa från den reserverade återställningspartitionen Index ix x 1 Komma igång Datorns huvudoperativsystem är Microsoft Windows. HP QuickWeb kanske också finns på datorn (endast vissa modeller). Operativsystemet Microsoft Windows visas på bildskärmens skrivbord och kontrollerar datorns maskinvara, kringutrustning och programvara. Om QuickWeb finns på datorn kan du använda det för att snabbt surfa på Internet, visa digitalfoton, lyssna på musik eller hålla kontakten via e-post, snabbmeddelanden eller Skype (endast på vissa modeller), utan att du behöver starta huvudoperativsystemet. OBS! Om du vill inaktivera eller återaktivera QuickWeb ska du läsa kapitel 10, "Ändra QuickWebinställningar." Du kan öppna programvaruhjälpen när du använder QuickWeb genom att klicka på Hjälpikonen i meddelandefältet. Använda HP QuickWeb (endast vissa modeller) Starta QuickWeb: Starta datorn. Skärmen HP QuickWeb öppnas. Klicka på en ikon på QuickWeb-skärmen för att starta ett program. Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

28 Starta QuickWeb från Microsoft Windows: Klicka på Start, på pilen invid knappen Avsluta, och klicka sedan på Starta om. Datorn startas om och hemsidan för QuickWeb visas. OBS! Läs i programvaruhjälpen som medföljer QuickWeb om du vill lära dig mer om HP QuickWeb. Använda HP QuickWeb (endast vissa modeller) 1 2 Funktioner Identifiera maskinvara Du kan visa en lista över den maskinvara som finns installerad i datorn genom att välja Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. Klicka sedan på Enhetshanteraren i fältet System. Du kan också lägga till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer med Enhetshanteraren. OBS! Windows innehåller säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC). Du kan bli ombedd att ge tillåtelse eller ange ditt lösenord för uppgifter som att installera programvara, köra verktyg eller ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. Komponenter Komponenter på ovansidan Styrplatta Komponent (1) Styrplattans lampa Beskrivning Vit: Styrplattan är aktiverad. Gulbrun: Styrplattan är avstängd. (2) (3) (4) Styrplatta* Vänster knapp på styrplattan* Styrplattans på/av-knapp Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. Aktiverar/stänger av styrplattan. 2 Kapitel 2 Funktioner Komponent (5) (6) Styrplattans rullningszon Höger knapp på styrplattan* Beskrivning För rullning uppåt och nedåt. Fungerar som högerknappen på en extern mus. *I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Om du vill visa eller ändra pekdonens inställningar väljer du Start > Enheter och skrivare. Högerklicka sedan på den enhet som representerar din dator, och klicka på Musinställningar. Lampor Komponent (1) (2) (3) Caps lock-lampa Lampa för avstängt ljud Num lock-lampa Beskrivning Tänd: Caps lock är aktiverat. Tänd: Datorljudet är avstängt. Tänd: Det inbäddade numeriska tangentbordet eller Num lock på ett externt numeriskt tangentbord (tillval) har aktiverats. Komponenter 3 Tangenter Komponent (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) esc-tangent fn-tangent Windows logotyptangent Windows-programtangent Inbäddade numeriska tangenter Åtgärdstangenter num lk-tangent Beskrivning Visar systeminformation när du trycker på den i kombination med fn-tangenten. Utför vanliga systemfunktioner när den trycks ned i kombination med en piltangent, num lk-tangenten eller esc-tangenten. Visar Start-menyn i Windows. Visar en genvägsmeny för objekt under markören. När tangentbordet har aktiverats kan tangenterna användas på samma sätt som på ett externt numeriskt tangentbord. Utför ofta använda systemfunktioner. Aktiverar/inaktiverar det inbäddade numeriska tangentbordet när du trycker på den i kombination med fntangenten. 4 Kapitel 2 Funktioner Komponenter på framsidan Komponent (1) (2) Högtalare (2) Batterilampa Beskrivning Producerar ljud. Tänd: Ett batteri laddas. Blinkande: Ett batteri som är datorns enda tillgängliga strömkälla når låg batteriladdningsnivå. När batteriet har nått en kritiskt låg batteriladdningsnivå börjar batterilampan blinka snabbt. Släckt: Om datorn är ansluten till en extern strömkälla släcks lampan när alla batterier i datorn är fulladdade. Om datorn inte är ansluten till extern ström är lampan släckt tills batteriet når låg batteriladdningsnivå. (3) Enhetslampa Vit: Hårddisken används. Blinkande: Hårddisken eller en extern optisk enhet (tillval) används. Gulbrun: HP ProtectSmart Hard Drive Protection har temporärt parkerat hårddisken. Komponenter på höger sida Komponent (1) Strömlampa Beskrivning Tänd: Datorn är påslagen. Blinkande: Datorn är i strömsparläge. Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Starta datorn genom att skjuta strömbrytaren åt sidan. Om datorn är på, aktiverar du strömsparläget genom att hastigt skjuta strömbrytaren åt sidan. (2) Strömbrytare Komponenter 5 Komponent Beskrivning När datorn är i strömsparläge avslutar du detta genom att hastigt skjuta strömbrytaren åt sidan. När datorn är i viloläge avslutar du detta genom att skjuta strömbrytaren hastigt åt sidan. Om datorn har slutat svara och det inte går att använda avstängningsprocedurerna i Windows, stänger du av datorn genom att skjuta strömbrytaren åt sidan i minst 5 sekunder. Om du vill veta mer om dina ströminställningar väljer du Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. (3) Lampa för trådlöst (4) Knappen för trådlöst Blå: En inbyggd trådlös enhet, t.ex. en WLAN/WWAN-enhet och/eller en Bluetooth -enhet, är påslagen. Gulbrun: Alla trådlösa enheter är avstängda. Slår på eller stänger av den trådlösa funktionen men upprättar ingen trådlös anslutning. OBS! Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara installerat. (5) (6) USB-portar (2) Ventil Ansluter extra USB-enheter. Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (7) Plats för säkerhetskabel Kopplar en säkerhetskabel (extra tillbehör) till datorn. OBS! Säkerhetskabeln är menad att användas i avvärjande syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. Komponenter på vänster sida Komponent (1) (2) Strömuttag Nätadapterlampa Beskrivning Ansluter en nätadapter. Tänd: Datorn är ansluten till elnätet. Släckt: Datorn är inte ansluten till elnätet. (3) (4) RJ 45-jack (nätverk) Port för extern bildskärm Ansluter en nätverkskabel. Ansluter en extern VGA-bildskärm eller projektor. 6 Kapitel 2 Funktioner Komponent (5) (6) HDMI-port USB-portar (2) Beskrivning Ansluter datorn till en extra ljud- eller videoenhet såsom HDTV eller någon annan kompatibel digital- eller ljudkomponent. Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

29 Ansluter extra USB-enheter. OBS! Vissa modeller kan ha en extern optisk skivenhet (tillval) som ansluts via USB. Mer information finns i den tryckta foldern Snabbinstallation. (7) Digitalmedieplats Stöder följande digitalkortsformat: Memory Stick (MS) Memory Stick Pro (MSP) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital (SD) Memory Card Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Card xd-picture Card (XD) xd-picture Card (XD) typ H xd-picture Card (XD) typ M (8) Jack för ljudutgång (hörlurar) Producerar ljud när det är anslutet till extra stereohögtalare, hörlurar, öronsnäckor, headset eller en TV-ljudingång. OBS! När en enhet är ansluten till hörlursjacket inaktiveras datorns högtalare. (9) Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en datorheadsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller en monoljudmikrofon (extra tillbehör). Komponenter 7 Komponenter på undersidan Komponent (1) (2) (3) (4) SIM-kortfack (endast vissa modeller) Batteriplats Batteriets frigöringsspärr Ventiler (6) Beskrivning Sitter på insidan av batterifacket. Rymmer batteriet. Frigör batteriet från batteriplatsen. Släpper in luft som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (5) Minnesmodulfack Innehåller minnesmodulplatsen (2 platser på vissa modeller) och ett fack för en trådlös nätverksmodul (WLAN). VIKTIGT: För att förhindra att systemet inte svarar ska du endast byta ut den trådlösa modulen mot en trådlös modul som är godkänd för användning i datorn av den myndighet som reglerar bestämmelserna kring trådlösa enheter i ditt land eller din region. Om du byter ut modulen och sedan får ett varningsmeddelande, ta då bort modulen och kontakta teknisk support via Hjälp och support. (6) Plats för hårddisk Rymmer hårddisken och WWAN-modulen (endast vissa modeller). 8 Kapitel 2 Funktioner Komponent Beskrivning VIKTIGT: För att förhindra att systemet inte svarar ska du endast byta ut den trådlösa modulen mot en trådlös modul som är godkänd för användning i datorn av den myndighet som reglerar bestämmelserna kring trådlösa enheter i ditt land eller din region. Om du byter ut modulen och sedan får ett varningsmeddelande, ta då bort modulen och kontakta teknisk support via Hjälp och support. Bildskärmskomponenter Komponent (1) (2) (3) Interna mikrofoner Webbkameralampa Webbkamera Beskrivning Spelar in ljud. Tänd: Webbkameran används. Spelar in video och tar stillbilder. Komponenter 9 Trådlösa antenner Komponent (1) (2) WWAN-antenner (2) (endast vissa modeller)* WLANantenner (2)* Beskrivning Skickar och tar emot trådlösa signaler för att kommunicera med trådlösa WAN (WWAN). Skickar och tar emot trådlösa signaler för att kommunicera med trådlösa LAN (WLAN). *Antennerna är inte synliga från enhetens utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter finns i det avsnitt i Säkerhet, föreskrifter och miljö som gäller för ditt land. Dessa föreskrifter finns i Hjälp och support. 10 Kapitel 2 Funktioner Ytterligare maskinvarukomponenter Komponent (1) (2) (3) Nätsladd* Nätadapter Batteri* Beskrivning Ansluter nätadaptern. Omvandlar växelström till likström. Driver datorn när den inte är ansluten till nätström. *Batterier och nätsladdar varierar i utseende beroende på land/region. Etiketter På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser utomlands med datorn. Serviceetikett Innehåller viktig information om följande: Produktnamn (1). Detta är produktnamnet som finns angivet på framsidan av din bärbara dator. Serienummer (s/n) (2). Detta är ett alfanumeriskt ID som är unikt för varje produkt. Artikelnummer/Produktnummer (p/n) (3). Detta nummer ger specifik information om produktens maskinvarukomponenter. Artikelnumret hjälper serviceteknikern att avgöra vilka komponenter och delar som behövs. Etiketter 11 Modellbeskrivning (4). Detta är den alfanumeriska identifierare du använder för att hitta dokumentation, drivrutiner och support för din dator. Garantiperiod (5). Denna siffra anger hur lång garantitiden är för datorn. Ha denna information till hands när du kontaktar teknisk support. Serviceetiketten sitter på datorns undersida. Microsofts äkthetscertifikat Innehåller Windows -produktnyckel. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka operativsystemet. Det här certifikatet sitter på datorns undersida. Myndighetsetikett Visar bestämmelser om datorn. Myndighetsetiketten är placerad under batteriluckan. Certifieringsetikett(er) för trådlöst Ger information om extra trådlösa enheter och godkännandemärkningar för några av de länder och regioner där enheterna har godkänts för användning. En extra enhet kan vara en trådlös enhet, t.ex. en enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN), en HP-modul för mobilt bredband eller en extra Bluetooth -enhet. Om din datormodell inkluderar en eller flera trådlösa enheter, följer en eller flera certifieringsetiketter med datorn. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Certifieringsetiketter för trådlöst sitter på datorns undersida. SIM-etikett (subscriber identity module; endast vissa modeller) Anger SIM-modulens ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Etiketten sitter på insidan av batteriplatsen. Serienummeretikett för HP-modulen för mobilt bredband (endast vissa modeller) Anger serienumret för HP-modulen för mobilt bredband. Etiketten sitter på insidan av batterifacket. 12 Kapitel 2 Funktioner 3 Trådlösa och lokala nätverk Använda trådlösa enheter Trådlös teknologi överför data via radiovågor istället för ledningar. Datorn kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter: Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (kallas ofta Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i ditt hem och på allmänna platser såsom flygplatser, restauranger, kaféer, hotell och universitet. Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

30 Inom ett WLAN kommunicerar varje bärbar trådlös enhet med en trådlös router eller åtkomstpunkt. HP-modul för mobilt bredband En enhet för trådlöst utbrett nätverk (WWAN) som ger åtkomst till information där tjänster från mobila nätverksoperatörer finns tillgängliga. I ett WWAN kommunicerar varje bärbar enhet med en mobil nätverksoperatörs basstation. Mobila nätverksoperatörer installerar nätverk av basstationer (liknande mobiltelefonmaster) på stora geografiska områden, vilket effektivt ger en täckning över hela delstater, regioner eller länder. Bluetooth -enhet Skapar ett personligt nätverk (PAN) för att ansluta till andra Bluetooth-enheter såsom datorer, telefoner, skrivare, headsets, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje enhet direkt med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra i normalfallet inom 10 meter. Datorer med WLAN-enheter kan stödja en eller flera av följande IEEE-industristandarder: b, den första allmänna standarden, stödjer datahastigheter upp till 11 Mbit/s och fungerar på frekvensen 2,4 GHz g stödjer datahastigheter upp till 54 Mbit/s och fungerar på frekvensen 2,4 GHz. En g WLAN-enhet är bakåtkompatibel med b-enheter, så de kan fungera på samma nätverk a stödjer datahastigheter upp till 54 Mbit/s och fungerar på frekvensen 5 GHz. OBS! a är inte kompatibel med b och g n stödjer datahastigheter upp till 450 Mbit/s, fungerar på frekvensen 2,4 eller 5 GHz och är bakåtkompatibel med a, b, och g. Mer information om trådlös teknik finns i tillhörande informationsmaterial och webbplatslänkarna i Hjälp och support. Identifiera statusikonerna för trådlöst och nätverk Ikon Namn Trådlös (ansluten) Beskrivning Identifierar placeringen av lampan och knappen för trådlöst på datorn. Identifierar även programmet Wireless Assistant på datorn och huruvida en eller flera trådlösa enheter är påslagna. Identifierar programvaran Wireless Assistant på datorn och anger att alla trådlösa enheter är avstängda. Trådlös (inte ansluten) Använda trådlösa enheter 13 HP Connection Manager (HP:s anslutningshanterare) Startar HP Connection Manager, som du kan använda för att upprätta en anslutning via en HP-enhet för mobilt bredband (endast vissa modeller). Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade och att en eller flera nätverksenheter är anslutna till nätverket. Trådbundet nätverk (anslutet) Nätverk (anslutet) Visar att följande statuslägen föreligger: En eller flera nätverksdrivrutiner är installerade. En eller flera nätverksenheter är anslutna till ett trådlöst nätverk. En eller flera nätverksenheter är anslutna till ett trådbundet nätverk. Nätverk (inaktiverat/frånkopplat) Visar att följande statuslägen föreligger: En eller flera nätverksdrivrutiner är installerade. Antingen är inga trådlösa anslutningar tillgängliga eller också är alla trådlösa nätverksenheter inaktiverade via knappen för trådlöst eller Wireless Assistant. Trådbundet nätverk (inaktiverat/frånkopplat) Visar att följande statuslägen föreligger: En eller flera nätverksdrivrutiner är installerade. Alla nätverksenheter eller alla trådlösa enheter har inaktiverats i Kontrollpanelen i Windows. Nätverk (frånkopplat) Visar att följande statuslägen föreligger: En eller flera nätverksdrivrutiner är installerade. Trådlösa anslutningar är tillgängliga. Använda kontrollerna för trådlöst Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i din dator med hjälp av en av dessa metoder: Knapp eller omkopplare för trådlöst (kallas i denna handbok för knapp för trådlöst) Wireless Assistant, programvara Programmet HP Connection Manager (endast vissa modeller) Operativsystemkontroller Använda knappen för trådlöst Datorn har en knapp för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en eller två lampor för trådlöst, beroende på modell. Alla enheter för trådlöst på datorn är aktiverade i fabriksinställningen, så lampan för trådlöst tänds (blå) när du sätter på datorn. Lampan för trådlöst indikerar sammantagen energistatus för de trådlösa enheterna, inte status för enskilda enheter. Om lampan för trådlöst lyser blått, betyder det att åtminstone en av de trådlösa enheterna är på. Om lampan för trådlöst är släckt, betyder det att alla trådlösa enheter är av. OBS! På vissa modeller lyser lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är avstängda. 14 Kapitel 3 Trådlösa och lokala nätverk Eftersom de trådlösa enheterna är aktiverade i fabriksinställningen, kan du använda knappen för trådlöst för att starta eller stänga av alla trådlösa enheter samtidigt. Du kan styra de trådlösa enheterna separat via programmet Wireless Assistant. Använda programvaran Wireless Assistant En trådlös enhet kan startas eller stängas av med hjälp av programmet Wireless Assistant. Om du inaktiverar en trådlös enhet i hjälpprogrammet Setup måste du först återaktivera den i hjälpprogrammet innan du kan sätta på eller stänga av den med hjälp av Wireless Assistant. OBS! Datorn ansluts inte automatiskt till ett nätverk eller en Bluetooth-enhet när du aktiverar eller sätter på en trådlös enhet. Du kan visa status för trådlösa enheter genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner, pilen längst till vänster i meddelandefältet, och sedan låta muspekaren vila över ikonen för trådlöst. Om ikonen för trådlöst inte visas i meddelandefältet går du igenom följande steg för att ändra egenskaper för Wireless Assistant: 1. Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

31 Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara > Windows Mobilitetscenter. Klicka på ikonen för trådlöst i rutan för Wireless Assistant som du hittar längst ned i Windows Mobilitetscenter. Klicka på Egenskaper. Markera kryssrutan intill ikonen HP Wireless Assistant i meddelandefältet. Klicka på Verkställ. Klicka på Stäng. Mer information finns i hjälpen för programvaran Wireless Assistant Öppna Wireless Assistant genom att klicka på ikonen för trådlöst i Windows mobilitetscenter. Klicka på knappen Hjälp. Använda HP Connection Manager (endast vissa modeller) Du kan använda HP Connection Manager när du vill ansluta till trådlösa mobila nätverk med datorns trådlösa bredbandsmodul från HP (endast vissa modeller). Starta Connection Manager genom att klicka på ikonen Connection Manager i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. eller Välj Start > Alla program > HP Connection Manager > HP Connection Manager. Mer information om hur du använder Connection Manager finns i direkthjälpen för programmet Connection Manager. Använda operativsystemkontroller Vissa operativsystem erbjuder också metoder för att hantera inbyggda trådlösa enheter och trådlösa anslutningar. I Windows finns till exempel Nätverks- och delningscenter där du kan skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta till ett nätverk, hantera trådlösa nätverk och diagnostisera och reparera nätverksproblem. Du når Nätverks- och delningscenter genom att välja Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. Använda trådlösa enheter 15 Mer information får du om du väljer Start > Hjälp och support. Använda WLAN Med en WLAN-enhet kan du få åtkomst till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som består av andra datorer och tillbehör länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt. OBS! Termerna trådlös åtkomstpunkt och trådlös router används ofta omväxlande. Ett större WLAN såsom ett WLAN i ett företag eller en publik WLAN-hotspot använder vanligtvis trådlösa åtkomstpunkter som kan hysa ett stort antal datorer och tillbehör och kan separera kritiska nätverksfunktioner. Ett WLAN i hemmet eller på ett mindre kontor använder vanligtvis en trådlös router som tillåter flera trådlösa och trådanslutna datorer att dela en Internet-anslutning, en skrivare och filer utan att kräva ytterligare maskin- eller programvara. Du måste ansluta till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör eller ett publikt nätverk eller företagsnätverk) för att kunna använda WLAN-enheten i din dator. Installera ett WLAN Om du vill installera ett WLAN och ansluta till Internet behöver du följande utrustning: Ett bredbandsmodem (antingen DSL eller kabel) (1) och en Internet-tjänst med hög hastighet köpt från en Internet-leverantör (ISP) En trådlös router (köpt separat) (2) Den trådlösa datorn (3) I nedanstående bild visas ett exempel på en installation av ett trådlöst, Internet-anslutet nätverk. Allteftersom ditt nätverk växer kan ytterligare trådlösa och fasta datorer anslutas till nätverket för att få åtkomst till Internet. Mer hjälp om hur du installerar ditt WLAN finns i informationen från routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP). Skydda ditt WLAN Eftersom WLAN-standarden utformades med begränsade säkerhetsfunktioner (i stort sett endast för att förhindra tillfällig tjuvlyssning och inte mer kraftfulla attacker än så) är det viktigt att förstå att WLANnätverk är sårbara för välkända och väldokumenterade säkerhetsrisker. För WLAN på offentliga platser eller "hotspots", som kaféer och flygplatser, kanske det inte finns någon säkerhet alls. Nya tekniker som gör offentliga miljöer säkrare och mer anonyma utvecklas av tillverkare av trådlösa produkter och Internetleverantörer. Om du oroar dig för din dators säkerhet på en "hotspot" bör du begränsa dina nätverksaktiviteter till icke-kritisk e-post och grundläggande Internetanvändning. 16 Kapitel 3 Trådlösa och lokala nätverk När du installerar ett WLAN eller använder ett befintligt WLAN måste du alltid se till att säkerhetsfunktionerna är aktiverade, så att ditt nätverk skyddas mot obehörig åtkomst. De vanliga säkerhetsnivåerna är Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal and Wired Equivalent Privacy (WEP). Eftersom trådlösa radiosignaler skickas utanför nätverket, kan andra WLAN-enheter ta upp oskyddade signaler och antingen ansluta till ditt nätverk (oinbjudna) eller fånga upp information som sänds inom nätverket. Du kan emellertid vidta åtgärder för att skydda ditt WLAN: Använd en trådlös sändare med inbyggd säkerhet Många trådlösa basstationer, gateways eller routrar har inbyggda säkerhetsfunktioner, till exempel trådlösa säkerhetsprotokoll och brandväggar. Med rätt trådlös sändare kan du skydda ditt nätverk från de vanligaste trådlösa säkerhetsriskerna. Arbeta bakom en brandvägg En brandvägg är en barriär som kontrollerar både data och förfrågningar om data som skickas till ditt nätverk och stoppar eventuella misstänkta objekt. Det finns olika sorters brandväggar, både som programvara och maskinvara. För vissa nätverk används en kombination av de båda typerna. Använd trådlös kryptering Det finns olika typer av sofistikerade krypteringsprotokoll för WLAN. Hitta den lösning som fungerar bäst för säkerheten på ditt nätverk: Wired Equivalent Privacy (WEP) är ett trådlöst säkerhetsprotokoll som kodar eller krypterar alla nätverksdata innan de sänds med en WEP-nyckel. Vanligtvis kan du låta nätverket ange WEP-nyckeln. Alternativt kan du ange din egen nyckel, skapa en annan nyckel eller välja andra avancerade alternativ. Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

32 Andra kommer inte att kunna använda ditt WLAN utan rätt nyckel. WPA (Wi-Fi Protected Access) använder, liksom WEP, säkerhetsinställningar för att kryptera och dekryptera data som sänds över nätverket. Men istället för att använda en statisk säkerhetsnyckel för kryptering som WEP, använder WPA krypteringsprotokollet TKIP (temporal key integrity protocol) för att dynamiskt skapa en ny nyckel för varje paket. Det skapar också olika uppsättningar av nycklar för varje dator på nätverket. Roaming till ett annat nätverk När du flyttar datorn så att den hamnar inom ett annat WLAN-område, försöker Windows att ansluta till det nätverket. Om försöket lyckas ansluts din dator automatiskt till det nya nätverket. Om Windows inte känner igen det nya nätverket ska du följa samma anvisningar som när du först anslöt till ditt WLAN. Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) HP:s mobila bredband innebär att datorn kan utnyttja trådlösa nätverk (WWAN) för att komma ut på Internet från fler platser och över större områden än vad som är möjligt med WLAN. För att du ska kunna använda HP:s mobila bredband måste du ha tecknat ett avtal hos en tjänsteleverantör (mobiloperatör) som i de flesta fall är en mobiltelefonioperatör. Täckningen för HP:s mobila bredband är i stort sett densamma som för mobiltelefonin. När HP Mobilt bredband används med en tjänst från en mobil nätverksoperatör har du möjlighet att förbli uppkopplad mot Internet, skicka e-post eller ansluta till ditt företagsnät även om du befinner dig på resande fot eller utanför täckningsområdet för Wi-Fi-nätverk. Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) 17 HP Mobilt bredband stöder följande tekniker: HSPA (high speed packet access) som ger åtkomst till nätverk baserade på telekommunikationsstandarden GSM (global system for mobile communications). EV-DOmodulen (Evolution Data Optimized) ger åtkomst till nätverk som är baserade på CDMAtelekommunikationsstandarden (Code Division Multiple Access). Du kan behöva serienumret till HP-modulen för mobilt bredband för att kunna aktivera den mobila bredbandstjänsten. Serienumret finns tryckt på en etikett inne i datorns batterifack. Vissa mobiloperatörer kräver att du har ett SIM-kort. Ett SIM-kort innehåller grundläggande information om dig, t.ex. en PIN-kod, samt nätverksinformation. Vissa datorer har ett SIM-kort förinstallerat i batterifacket. Om det inte finns något förinstallerat SIM-kort kan det finnas i paketet med information om HP:s mobila bredband som medföljer datorn, eller också kan mobilnätoperatören tillhandahålla det separat. Information om hur du sätter i och tar bort SIM-kortet finns i avsnitten "Sätta i ett SIM-kort" och "Ta ut ett SIM-kort" i detta kapitel. Information om HP Mobilt bredband och hur du aktiverar tjänsten med en förvald mobil nätverksoperatör finns i den information om HP Mobilt bredband som medföljde datorn. Mer information får du på HP:s webbsida com/go/mobilebroadband (på engelska). Sätta i ett SIM-kort VIKTIGT: Var försiktig när du sätter i SIM-kortet så att kontakterna inte skadas. Så här sätter du i ett SIM-kort: Stäng av datorn. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i viloläge sätter du på den genom att skjuta strömbrytaren åt sidan. Stäng sedan av datorn via operativsystemet. Stäng skärmen. Koppla från alla externa enheter som är anslutna till datorn. Dra ut nätsladden från eluttaget. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med batteriplatsen mot dig. Ta ut batteriet. För försiktigt in SIM-kortet i SIM-platsen och skjut in det försiktigt tills det sitter stadigt på plats. 18 Kapitel 3 Trådlösa och lokala nätverk 8. Sätt tillbaka batteriet. OBS! HP Mobilt bredband inaktiveras om batteriet inte byts ut. 9. Anslut den externa strömmen igen. 10. Anslut externa enheter igen. 11. Starta datorn. Ta ut ett SIM-kort Så här tar du ut ett SIM-kort: Stäng av datorn. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i viloläge sätter du på den genom att skjuta strömbrytaren åt sidan. Stäng sedan av datorn via operativsystemet. Stäng skärmen. Koppla från alla externa enheter som är anslutna till datorn. Dra ut nätsladden från eluttaget. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med batteriplatsen mot dig. Ta ut batteriet. Tryck in SIM-kortet (1) och plocka sedan bort det från kortuttaget (2) Sätt tillbaka batteriet. Anslut den externa strömmen igen. 10. Anslut externa enheter igen. 11. Starta datorn. Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) 19 Använda trådlösa Bluetooth-enheter En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd och ersätter de fysiska kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter, till exempel dessa: datorer (stationära, bärbara, handhållna) telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner) bildhanteringsenheter (skrivare, kamera) ljudenheter (headset, högtalare) Bluetooth-enheter tillhandahåller direktkommunikation med andra enheter vilket gör att du kan installera ett PAN (personal area network) av Bluetoothenheter. Information om hur du konfigurerar och använder Bluetooth-enheter finns i hjälpen för Bluetooth-programvara. Bluetooth och Internetanslutningsdelning HP rekommenderar inte att du installerar en dator med Bluetooth som värd och använder den som gateway för att ansluta andra datorer till Internet. När två eller fler datorer är anslutna med Bluetooth, och Internet-anslutningsdelning (ICS) är aktiverad på en av datorerna, kanske inte de andra datorerna kan ansluta till Internet med Bluetooth-nätverket. Bluetooths styrka ligger i att synkronisera informationsöverföringar mellan din dator och trådlösa enheter som mobiltelefoner, skrivare, kameror och handhållna enheter. Det faktum att det inte är möjligt att hålla två eller flera datorer anslutna för att dela Internetuppkopplingen via Bluetooth, är en begränsning som beror på Bluetooth och operativsystemet Windows. Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

33 Felsöka problem med trådlösa anslutningar Möjliga orsaker som kan ligga bakom problem med trådlös anslutning är bland annat följande: Nätverkskonfigurationen (SSID eller säkerhet) har ändrats. Den trådlösa enheten är inte korrekt installerad eller har inaktiverats. Den trådlösa enhetens eller routerns maskinvara fungerar inte. Den trådlösa enheten störs av andra enheter. OBS! Trådlösa nätverksenheter medföljer endast vissa datormodeller. Om trådlöst nätverk inte finns med i listan över datorns funktioner på sidan av originalförpackningen, kan du lägga till trådlös nätverksfunktion genom att köpa en trådlös nätverksenhet. Innan du går igenom möjliga lösningar på ditt problem med nätverksanslutningen ska du kontrollera att alla trådlösa enheters drivrutiner är installerade. Med hjälp av metoderna i det här kapitlet kan du diagnostisera och reparera en dator som inte ansluter till det nätverk som du vill använda. Det går inte att ansluta till ett WLAN Om du har problem med att ansluta till ett WLAN ska du kontrollera att den integrerade WLAN-enheten är korrekt installerad på din dator. 20 Kapitel 3 Trådlösa och lokala nätverk OBS! Funktionen Kontroll av användarkonto finns i Windows för att förbättra datorns säkerhet. Du kan bli ombedd att ange behörighet eller lösenord för uppgifter som att installera programvara, köra verktyg eller ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. Klicka på Enhetshanteraren i området System. Klicka på pilen invid Nätverkskort för att utöka listan och visa alla kort. Identifiera WLAN-enheten i listan med nätverkskort. Posten för en WLAN-enhet kan innehålla något av orden wireless, wireless LAN, WLAN, Wi-Fi eller Om du inte kan se någon trådlös enhet saknar antingen datorn en inbyggd WLAN-enhet, eller också har drivrutinen för den trådlösa enheten inte installerats korrekt. Mer information om felsökning av WLAN får du med hjälp av webbplatslänkarna i Hjälp och support. Det går inte att ansluta till önskat trådlöst nätverk Windows kan reparera en korrupt WLAN-anslutning automatiskt: Om du kan se en nätverksikon i meddelandefältet, till höger om Aktivitetsfältet, högerklickar du på ikonen och sedan på Felsök problem. Windows återställer din nätverksenhet och försöker att återansluta till ett av de förvalda nätverken. Gör så här om du inte kan se någon nätverksikon i meddelandefältet: Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. Klicka på Felsök problem och välj det nätverk du vill reparera. Nätverksikonen för WLAN visas inte Om ikonen för nätverksstatus inte visas i meddelandefältet när du har konfigurerat ditt WLAN, finns inte programvarans drivrutin, eller också är den korrupt. Eventuellt visas även ett felmeddelande från Windows: "Det går inte att hitta enheten". Drivrutinen måste ominstalleras. Hämta den senaste versionen av programvaran för den trådlösa enheten och drivrutiner till datorn från HP:s webbplats på Om den trådlösa enhet du använder har köpts separat bör du besöka tillverkarens webbplats för att där få tag i den senaste programvaran. Följ dessa steg för hämta den senaste versionen av WLAN-enhetens programvara för din dator: Öppna webbläsaren och besök com/support. Välj ditt land eller region. Klicka på alternativet för nedladdning av programvara och drivrutiner. Ange sedan datormodell och nummer i sökrutan. Tryck på retur och följ sedan instruktionerna på skärmen. OBS! Om du köpte den WLAN-enhet som du använder separat, bör du gå till tillverkarens webbsida för att hitta den senaste programvaran. Aktuella säkerhetskoder till det trådlösa nätverket är inte tillgängliga Om du blir ombedd att ange en nätverksnyckel eller ett namn (SSID) när du ansluter till ett trådlöst nätverk är nätverket skyddat. Du måste ha gällande koder för att kunna ansluta till ett skyddat nätverk. Felsöka problem med trådlösa anslutningar 21 SSID och nätverksnyckeln är alfanumeriska koder som du anger på din dator och som identifierar denna i kontakterna med nätverket. När det gäller ett nätverk som är anslutet till din personliga trådlösa router ska du titta i routerns användarhandbok efter anvisningar om hur du installerar samma koder på både routern och WLAN-enheten. När det gäller ett privat nätverk, som till exempel ett nätverk på ett kontor eller i ett offentligt chattrum, ska du kontakta nätverksadministratören för att få koderna. Ange sedan dessa koder när du ombeds att göra så. Vissa nätverk byter regelbundet ut de SSID eller nätverksnycklar som används för deras routrar eller åtkomstpunkter för att öka säkerheten. Du måste då ändra motsvarande kod i din dator. Om du får nya trådlösa nätverksnycklar och SSID för ett nätverk, och om du tidigare har anslutit till det nätverket, följ anvisningarna nedan när du ska ansluta till nätverket: Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. Klicka på Hantera trådlösa nätverk i panelen till vänster. En lista med tillgängliga trådlösa nätverk visas. Om du befinner dig i en hotspot där flera trådlösa nätverk är tillgängliga kommer också flera nätverk att visas. 3. Högerklicka på nätverket och klicka sedan på Egenskaper. OBS! Om det nätverk du vill ansluta till inte finns i listan ska du fråga nätverksadministratören om routern eller åtkomstpunkten är i drift Klicka på fliken Säkerhet och skriv in rätt data för trådlös kryptering i rutan Network security key (Säkerhetsnyckel för nätverk). Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

34 Klicka på OK för att spara inställningarna. WLAN-anslutningen är mycket dålig Om anslutningen är mycket dålig, eller om datorn inte kan ansluta till ett WLAN, följer du nedanstående steg för att minimera störningarna från andra enheter: Flytta datorn närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Stäng tillfälligt av enheter som t.ex. mikrovågsugn, sladdlös telefon och mobiltelefoner för att kontrollera att andra trådlösa enheter inte stör anslutningen. Kan inte ansluta till den trådlösa routern Om du försöker att ansluta till den trådlösa routern utan att lyckas kan du prova att återställa den trådlösa routern genom att göra den strömlös under 10 till 15 sekunder. Om datorn fortfarande inte kan ansluta till ett WLAN kan du starta om den trådlösa routern. Mer information finns i routertillverkarens användarhandbok. Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) För att du ska kunna ansluta till ett lokalt nätverk behöver du en RJ-45-nätverkskabel med 8 stift (köps separat). Om nätverkskabeln har ett störningsskydd (1), som förhindrar störningar från TV- och radiomottagning, ska du vända kabeländen med skyddet (2) mot enheten. 22 Kapitel 3 Trådlösa och lokala nätverk Så här ansluter du nätverkskabeln: VARNING: Du kan minska riskerna för elstötar, eldsvåda och skador på utrustningen genom att inte ansluta en modem- eller telefonkabel till ett RJ-45-jack Anslut nätverkskabeln till nätverksjacket (1) på datorn. Sätt den andra änden av kabeln i ett nätverksväggjack (2). Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) 23 4 Pekdon och tangentbord Använda pekdonen OBS! Förutom styrplattan kan du även ansluta en extern USB-mus till datorn via någon av dess USBportar. Göra inställningar för pekdon Om du vill komma åt musegenskaperna väljer du Start > Enheter och skrivare. Högerklicka sedan på den enhet som representerar din dator, och klicka på Musinställningar. Använd Egenskaper för mus på Kontrollpanelen i Windows om du vill anpassa inställningar för pekdon, till exempel knappkonfigurationer, klickhastighet och pekaralternativ. Använda styrplattan Du flyttar pekaren genom att föra fingret på styrplattan i den riktning som pekaren ska flyttas. Styrplattans knappar används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt genom att föra fingret uppåt och nedåt på räfflorna i styrplattans vertikala rullningsområde. OBS! Om du flyttar pekaren genom att använda styrplattan måste du ta bort fingret från styrplattan innan du använder rullningsområdet. Rullningsfunktionen aktiveras inte om du bara drar fingret från styrplattan till rullningsområdet. OBS! Information om hur du identifierar styrplattans komponenter finns i Styrplatta på sidan 2 Följande funktioner finns inte i all programvara. De fungerar endast i programvara som har stöd för dem. Tvåfingersrullning Tvåfingerrullning är praktisk när du vill flytta uppåt eller nedåt i en sida eller bild. Du rullar sidan genom att placera två fingrar på styrplattan och sedan dra dem över plattan, uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. OBS! Hastigheten för rullningen styrs av fingrarnas hastighet. OBS! Tvåfingersrullningen aktiveras på fabriken. Om du vill inaktivera tvåfingersrullningen väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus > Multitouch Gestures (Multiberöringsgester). Avmarkera sedan kryssrutan invid den funktion du vill inaktivera. 24 Kapitel 4 Pekdon och tangentbord Rotera (endast vissa modeller) OBS! På vissa datormodeller aktiveras rotation redan på fabriken. Om du vill inaktivera rotation väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus > Multitouch Gestures (Multiberöringsgester). Avmarkera sedan kryssrutan invid den funktion du vill inaktivera. Med hjälp av rotationsfunktionen kan du rotera t.ex. fotografier och sidor. Du roterar dem genom att låta tummen vila på styrplattan och sedan flytta pekfingret i en halvcirkel kring tummen. Nypning (endast vissa modeller) OBS! På vissa datormodeller aktiveras nypning redan på fabriken. Om du vill inaktivera nypningen väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus > Multitouch Gestures (Multiberöringsgester). Avmarkera sedan kryssrutan invid den funktion du vill inaktivera. Med hjälp av nypningen kan du zooma in eller ut objekt som t.ex. PDF-filer, bilder och fotografier. Så här nyper du: Zooma in genom att hålla två fingrar ihop på styrplattan, och dra sedan isär fingrarna när du vill öka storleken på ett objekt. Zooma ut genom att hålla två fingrar en bit isär på styrplattan, och dra sedan ihop fingrarna när du vill minska storleken på ett objekt. Använda pekdonen 25 OBS! Datorn har även stöd för ytterligare styrplattefunktioner Du aktiverar dessa funktioner genom att välja Start > Enheter och skrivare. Högerklicka sedan på den enhet som representerar din dator, och välj Musinställningar. Använda åtgärdstangenterna Åtgärdstangenterna är specialiserade åtgärder som tilldelats till specifika tangenter längst upp på tangentbordet. Du använder en åtgärdstangent genom att trycka in och hålla ned tangenten så att tilldelad funktion aktiveras. OBS! En snabbmeny öppnas i det program du använder när du trycker på fn-tangenten och en åtgärdstangent. Dess utseende beror på vilket program det är. OBS! Åtgärdsknappfunktionen aktiveras på fabriken. Du kan inaktivera den här funktionen i hjälpprogrammet Setup (BIOS) och återgå till att trycka på fn-tangenten och en av åtgärdsknapparna när du vill aktivera den tilldelade funktionen. Mer information finns i Hjälpprogrammet Setup (BIOS) på sidan Kapitel 4 Pekdon och tangentbord Tangent Minska ljusstyrkan Ikon Beskrivning Minskar skärmens ljusstyrka stegvis. Öka ljusstyrkan Ökar skärmens ljusstyrka stegvis. Strömspar Initiera strömsparläge. Växla bildskärm Växlar bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

35 Powered by TCPDF ( Om du till exempel ansluter en extern bildskärm till datorn kan du växla mellan visning på datorns bildskärm, visning på den externa bildskärmen och samtidig visning på både dator och bildskärm genom att upprepade gånger trycka på snabbtangenten för skärmbyte. De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGA-video eller HDMI. Med snabbtangenten för skärmbyte kan du även växla bilderna mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn. QuickLock Initierar säkerhetsfunktionen QuickLock. Avstängt ljud Stänger av eller återställer högtalarljudet. Volymsänkning Sänker högtalarljudet stegvis. Volymhöjning Höjer högtalarljudet stegvis. Föregående spår Spelar upp föregående spår eller avsnitt på en ljud-cd eller DVD/BD. Spela upp/pausa Spelar upp, pausar eller återupptar uppspelning av en ljud-cd, DVD eller BD. Nästa spår Spelar upp nästa spår eller avsnitt på en ljud-cd eller DVD/BD. Stopp Stoppar ljuduppspelningen från en CD, DVD eller BD. Använda snabbtangenterna Snabbtangenter är kombinationer av fn-tangenten (1) och antingen esc-tangenten (2) eller en av piltangenterna (3). Använda snabbtangenterna 27 Snabbtangent fn+esc fn+uppil fn+nedpil fn+vänsterpil Beskrivning Visar information om systemets maskinvarukomponenter och BIOS-systemets versionsnummer. Bläddrar uppåt på sidan. Bläddrar nedåt på sidan. Beroende på programvaran inträffar något av följande: Markören återförs till början av den rad där den befinner sig. eller fn+högerpil Återgår till början av dokumentet. Beroende på programvaran inträffar något av följande: Placerar markören i slutet av raden. eller Bläddrar till slutet av dokumentet. Om du vill använda ett snabbtangentkommando gör du något av följande: Tryck snabbt på fn-tangenten och sedan snabbt på den andra tangenten i snabbtangentkommandot. eller Tryck och håll ned fn-tangenten, tryck snabbt på den andra tangenten i snabbtangentkommandot och släpp sedan upp båda tangenterna samtidigt. Använda tangentborden Datorn har ett inbäddat numeriskt tangentbord och stöder även ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord. 28 Kapitel 4 Pekdon och tangentbord Komponent (1) (2) (3) (4) fntangent Inbäddat numeriskt tangentbord num lk-tangent Num lock-lampa Beskrivning Aktiverar/inaktiverar det inbäddade numeriska tangentbordet när den trycks ned i kombination med num lk-tangenten. Kan användas på samma sätt som ett externt numeriskt tangentbord. Aktiverar/inaktiverar det inbäddade numeriska tangentbordet när du trycker på den i kombination med fn-tangenten. Tänd: Det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat. eller Tänd: Num lock är aktiverat på ett extra anslutet numeriskt tangentbord. Använda det inbäddade numeriska tangentbordet De 15 tangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. När det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat utför varje tangent på det de funktioner som anges av ikonen i det övre högra hörnet av tangenten. Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet Om du vill aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet trycker du på fn+num lk. Num lock-lampan tänds. Om du trycker på fn+num lk igen återställer du tangenternas normala tangentbordsfunktioner. OBS! Det inbäddade numeriska tangentbordet fungerar inte när ett externt tangentbord eller ett numeriskt tangentbord är anslutet till datorn eller till en extra dockningsenhet eller expansionsprodukt. Använda tangentborden 29 Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet Du kan tillfälligt växla funktionen hos funktionstangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet mellan deras vanliga och deras inbäddade funktion genom att trycka på fn-tangenten eller kombinationen fn+shift. Om du vill använda en funktion på det numeriska tangentbordet när det är avstängt, trycker du på fn-tangenten och håller den nedtryckt samtidigt som du trycker på tangenten på det numeriska tangentbordet. Så här använder du tillfälligt tangenterna på det numeriska tangentbordet som standardtangenter när det numeriska tangentbordet är aktiverat: Håll ned fn-tangenten om du vill skriva med gemener. Håll ned fn+shift om du vill skriva med versaler. Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval) Tangenterna på de flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om Num lock är aktiverat eller inte. (Num lock är inaktiverat som standard.) Exempel: När Num lock-läget är aktiverat fungerar tangenterna på de flesta numeriska tangentbord som siffertangenter. När Num lock-läget är inaktiverat fungerar de siffertangenterna på det numeriska tangentbordet som piltangenter, pg up eller pg dn. När Num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds num lock-lampan på datorn. När Num lock-läget är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks Num lock-lampan på datorn. Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock-läget på ett externt tangentbord när du arbetar: Tryck på num lk-tangenten på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn. Rengöra styrplatta och tangentbord Fett och smuts på styrplattan kan göra att pekaren hoppar runt på skärmen. Du undviker detta genom att tvätta händerna ofta när du använder datorn och rengöra styrplattan med en fuktig duk. VARNING: Rengör aldrig tangentbordet med en vanlig dammsugare. Du kan få en elstöt och de interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på tangentbordsytan. Rengör tangentbordet regelbundet. På så vis förhindrar du att tangenter fastnar och du tar också bort damm, ludd och partiklar som kan ha fastnat under tangenterna. Din manual HP PAVILION DM3-1105EA

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G72-B10SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G72-B10SA instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Notebook PC Användarhandbok

HP Notebook PC Användarhandbok HP Notebook PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Användarhandbok för Notebook PC

Användarhandbok för Notebook PC Användarhandbok för Notebook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-4040SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4172154

Din manual HP PAVILION DV7-4040SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4172154 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-4040SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV7-4040SA

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1030SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134432

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1030SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134432 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1030SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1030SA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1020SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134409

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1020SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1020SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1020SA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134363

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134363 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1015EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1015EA

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP MINI 110-1130SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP MINI 110-1130SA instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok till HP Mini

Användarhandbok till HP Mini Användarhandbok till HP Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G56-116SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G56-116SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

Din manual HP PAVILION G7-1004SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4162089

Din manual HP PAVILION G7-1004SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4162089 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION G7-1004SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION G7-1004SA instruktionsbok

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Notebook-datorn en översikt Användarhandbok

Notebook-datorn en översikt Användarhandbok Notebook-datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Komma igång. HP Notebook

Komma igång. HP Notebook Komma igång HP Notebook Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Bärbar dator från HP. Referensguide

Bärbar dator från HP. Referensguide Bärbar dator från HP Referensguide Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Användarhandbok. HP Notebook

Användarhandbok. HP Notebook Användarhandbok HP Notebook Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. AMD är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Bärbar dator från HP. Referensguide

Bärbar dator från HP. Referensguide Bärbar dator från HP Referensguide Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Java är ett

Läs mer

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Maskinoch programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 b Maskinoch programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och som används av HP Inc. på licens. Intel, Celeron, Centrino och Pentium är varumärken

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel, Celeron, Centrino och Pentium är varumärken

Läs mer

Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Produktmeddelande. Villkor för programvaran

Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Produktmeddelande. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Intel är ett varumärke som

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel, Celeron, Centrino och

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Maskinoch programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin-

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

HP ElitePad 1000 G2-rondplatta. Användarhandbok

HP ElitePad 1000 G2-rondplatta. Användarhandbok HP ElitePad 1000 G2-rondplatta Användarhandbok Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java är ett varumärke som tillhör Oracle. MicroSD Card är ett varumärke eller registrerat varumärke

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV5120EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171897

Din manual HP PAVILION DV5120EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171897 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV5120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV5120EA instruktionsbok

Läs mer

Villkor för programvaran. Produktmeddelande. Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Villkor för programvaran. Produktmeddelande. Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Intel är ett varumärke som

Läs mer

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval)

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval) 2 Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Denna alldeles nya, förstklassiga bärbara dator kommer att ge dig en utmärkt och professionell användarupplevelse. Vi är stolta

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV3-2230EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171773

Din manual HP PAVILION DV3-2230EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171773 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV3-2230EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV3-2230EA

Läs mer

Villkor för programvaran. Produktmeddelande. Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Villkor för programvaran. Produktmeddelande. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel är ett varumärke som tillhör Intel

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 367186-102 September 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner i notebook-datorn

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe Photoshop Lighthouse är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok

Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer