Datorn en översikt Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorn en översikt Användarhandbok"

Transkript

1 Datorn en översikt Användarhandbok

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. SDlogotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Java är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc. Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Första utgåvan: september 2008 Dokumentartikelnummer:

3 Säkerhetsinformation VARNING: För att minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning av datorn bör du inte placera datorn direkt i knät eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t.ex. kuddar, mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii

4 iv Säkerhetsinformation

5 Innehåll 1 Identifiera maskinvara 2 Komponenter Komponenter på ovansidan... 2 Pekdonsenheter... 2 Lampor... 4 Knappar och strömbrytare... 6 Bildskärmskomponenter... 7 Tangenter... 8 Komponenter på framsidan... 9 Komponenter på baksidan Komponenter på höger sida Komponenter på vänster sida Komponenter på undersidan Trådlösa antenner (endast vissa modeller) Ytterligare maskinvarukomponenter Använda Tablet PC Tablet PC:s bildskärmskomponenter Rotera bildskärmen Tablet-läge Notebook-läge Etiketter Index v

6 vi

7 1 Identifiera maskinvara Så här visar du en lista med den maskinvara som är installerad på datorn: 1. Välj Start > Den här datorn. 2. I vänster ruta i fönstret Systemaktiviteter klickar du på Visa systeminformation. 3. Välj fliken Maskinvara och välj sedan > Enhetshanteraren. Du kan också lägga till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer med Enhetshanteraren. 1

8 2 Komponenter Komponenter på ovansidan Pekdonsenheter Komponent Beskrivning (1) Styrplattans lampa Släckt: Styrplattan är aktiverad. Gul: Styrplattan är inaktiverad. (2) Styrplattans på/av-kontroll Aktiverar/inaktiverar styrplattan när den trycks ned i kombination med fn-tangenten. (3) Styrspak* Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. (4) fn-tangent Aktiverar/inaktiverar styrplattan när den trycks ned i kombination med f5-tangenten. (5) Vänster styrspaksknapp* Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (6) Styrplatta* Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. (7) Vänster knapp på styrplattan* Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (8) Höger knapp på styrplattan* Fungerar som högerknappen på en extern mus. (9) Styrplattans rullningsområde* För rullning uppåt och nedåt. 2 Kapitel 2 Komponenter

9 Komponent Beskrivning (10) Höger styrspaksknapp* Fungerar som högerknappen på en extern mus. *I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Om du vill visa eller ändra pekdonens inställningar väljer du Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus. Komponenter på ovansidan 3

10 Lampor Komponent Beskrivning (1) Strömlampa Tänd: Datorn är påslagen. Blinkande: Datorn är i vänteläge. Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. (2) Batterilampa Gul: Ett batteri laddas. Turkos: Ett batteri är nästan fulladdat. Blinkande gul: Ett batteri som är datorns enda tillgängliga strömkälla når låg batteriladdningsnivå. När batteriet har nått en kritiskt låg batteriladdningsnivå börjar batterilampan blinka snabbt. Släckt: Om datorn är ansluten till en extern strömkälla släcks lampan när alla batterier i datorn är fulladdade. Om datorn inte är ansluten till extern ström är lampan släckt tills batteriet når låg batteriladdningsnivå. (3) Enhetslampa Blinkande turkos: Hårddisken används. Gulbrun: HP 3D DriveGuard har temporärt parkerat den interna hårddisken. (4) Caps lock-lampa Tänd: Caps lock är aktiverat. (5) Styrplattans lampa Släckt: Styrplattan är aktiverad. Gul: Styrplattan är inaktiverad. (6) Lampa för avstängt ljud Turkos: Datorljudet är på. Gul: Datorljudet är avstängt. (7) Lampa för nedsatt ljud Blinkande: Volymens rullningsområde används för att sänka högtalarvolymen. 4 Kapitel 2 Komponenter

11 Komponent Beskrivning (8) Lampa för höjt ljud Blinkande: Volymens rullningsområde används för att höja högtalarvolymen. (9) Num lock-lampa Tänd: Num lock eller det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat. Komponenter på ovansidan 5

12 Knappar och strömbrytare Komponent Beskrivning (1) Intern skärmströmbrytare Stänger av skärmen om den stängs medan strömmen är på. (2) Presentationsknapp Startar presentationsfunktionen. (3) Ljudavstängningsknapp Stänger av och återställer ljudet i datorn. (4) Volymens rullningsområde Justerar högtalarvolymen: Dra fingret över volymens rullningsområde från höger till vänster när du vill sänka volymen. Du kan också hålla den vänstra sidan av volymens rullningsområde nedtryckt. Dra fingret över volymens rullningsområde från vänster till höger när du vill höja volymen. Du kan också hålla den högra sidan av volymens rullningsområde nedtryckt. 6 Kapitel 2 Komponenter

13 Bildskärmskomponenter Komponent Beskrivning (1) Webbkameralampa (endast på vissa modeller) Tänd: Webbkameran används. (2) Webbkamera (endast vissa modeller) Spelar in ljud och video och tar stillbilder. (3) Tangentbordsbelysning Lyser upp tangentbordet i svagt ljus när du trycker på knappen för tangentbordsbelysning. (4) Knappen för tangentbordsbelysning Öppnar och tänder tangentbordsbelysningen. (5) HP:s fingeravtryckssensor (fingeravtrycksläsare) Tillåter inloggning till Windows med hjälp av fingeravtryck i stället för lösenord. (6) Interna mikrofoner (2) Spelar in ljud och överför ljud för videokonferenser och VoIP (Voice over IP). (7) Sensor för omgivande ljus Justerar automatiskt bildskärmens ljusstyrka utifrån ljusförhållandena i din miljö. (8) Gångjärn Vrider bildskärmen och omvandlar datorn från traditionellt notebook-läge till tablet-läge eller tvärtom. Komponenter på ovansidan 7

14 Tangenter Komponent Beskrivning (1) esc-tangent Visar systeminformation när du trycker på den i kombination med fn-tangenten. (2) fn-tangent Utför vanliga systemfunktioner när den trycks ned i kombination med en funktionstangent eller esc-tangenten. (3) Windows logotyptangent Visar Start-menyn i Windows. (4) Windows-programtangent Visar en genvägsmeny för objekt under pekaren. (5) Inbäddade numeriska tangenter Kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. (6) Funktionstangenter Utför systemfunktioner som används ofta, när du trycker på dem i kombination med fn-tangenten. 8 Kapitel 2 Komponenter

15 Komponenter på framsidan Komponent Beskrivning (1) Strömbrytare När datorn är avstängd startar du den genom att föra strömbrytaren åt höger. När datorn är på stänger du av den genom att föra strömbrytaren åt höger. När datorn är i vänteläge avslutar du vänteläget genom att snabbt föra strömbrytaren åt höger. När datorn är i viloläge avslutar du viloläget genom att snabbt föra strömbrytaren åt höger. Om datorn har slutat svara och avstängningsprocedurerna i Windows inte fungerar, ska du stänga av datorn genom att föra strömbrytaren åt höger och hålla kvar den i minst 5 sekunder. Om du vill veta mer om ströminställningarna, välj Start > Kontrollpanelen > System och underhåll > Energialternativ. (2) Visitkortsplats Håller ett visitkort på plats så att webbkameran kan ta en bild. (3) Frikopplingsmekanism för bildskärm Öppnar datorn. (4) Knappen för tangentbordsbelysning Öppnar och tänder tangentbordsbelysningen. (5) Extern WWAN-antennknapp Öppnar den externa WWAN-antennen. (6) Bluetooth -fack Innehåller en extra Bluetooth-enhet. Komponenter på framsidan 9

16 Komponenter på baksidan Komponent Beskrivning (1) Rullhjul Fungerar i tablet-läge som tangenten enter och uppåt- och nedåtpil på ett vanligt tangentbord. Tryck in hjulet när du vill verkställa ett kommando. Rulla hjulet uppåt när du vill bläddra uppåt. Rulla hjulet nedåt när du vill bläddra nedåt. (2) Knappen Esc I tablet-läge avslutar denna knapp ett program. (3) Knappen Rotera I tablet-läge växlar denna knapp bilden mellan liggande och stående format. (4) Knappen Ctrl+alt+del I tablet-läge: Medan Windows körs trycker du på denna knapp med pennan för att ange kommandot ctrl+alt+del.* När hjälpprogrammet Setup körs trycker du på denna knapp med pennan för att ange kommandot återställning. Datorn återställs och all information som inte sparats går förlorad. Du kan använda återställningsfunktionen för att återställa funktionaliteten när systemet inte svarar. (5) RJ-11-jack (modem) Ansluter en modemkabel. (6) RJ 45-jack (nätverk) Ansluter en nätverkskabel. (7) Port för extern bildskärm Ansluter en extern VGA-bildskärm eller projektor. (8) Strömuttag Ansluter en nätadapter. *För att ditt arbete och systemet ska skyddas kan du inte ange kommandot ctrl+alt+delete med tangenterna ctrl, alt och del på tangentbordet på skärmen. 10 Kapitel 2 Komponenter

17 Komponenter på höger sida Komponent Beskrivning (1) HP:s fingeravtryckssensor (fingeravtrycksläsare) Tillåter inloggning till Windows med hjälp av fingeravtryck i stället för lösenord. (2) 1394-port Ansluter en IEEE eller 1394a-enhet, t ex en videokamera. (3) Jack för ljudutgång (hörlurar) Producerar ljud när det är anslutet till extra stereohögtalare, hörlurar, öronsnäckor, headset eller en TV-ljudingång. (4) Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en datorheadsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller en monoljudmikrofon (extra tillbehör). (5) SD-kortläsare Stöder följande digitala tillvalskort: Secure Digital (SD) Memory Card MultiMediaCard (MMC) (6) USB-port Ansluter en extra USB-enhet. (7) Plats för säkerhetskabel Kopplar en säkerhetskabel (extra tillbehör) till datorn. OBS! Säkerhetskabeln är menad att användas i avvärjande syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. Komponenter på höger sida 11

18 Komponenter på vänster sida OBS! Gå till den illustration som närmast motsvarar din dator. Komponent Beskrivning (1) Pennhållare Plats för pennan. (2) Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. (3) ExpressCard-kortplats (endast vissa modeller) Stöder extra ExpressCard-kort. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (4) Lampa för trådlöst En inbyggd trådlös enhet, t.ex. en enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN), HP:s mobila bredbandsmodul och/eller en Bluetooth-enhet, är på. Gulbrun: Alla trådlösa enheter är avstängda. (5) Trådlös enhet Slår på eller stänger av den trådlösa funktionen men upprättar ingen trådlös anslutning. OBS! Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara installerat. (6) Infoknapp Startar Info Center som gör att du kan öppna olika programvarulösningar. (7) Strömdriven USB-port Strömförsörjer en USB-enhet, t ex en extra extern MultiBay, om den används med strömdriven USB-kabel. Komponent Beskrivning (1) Pennhållare Plats för pennan. (2) Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. 12 Kapitel 2 Komponenter

19 Komponent Beskrivning OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (3) Smart card-läsare (endast vissa modeller) Stöder extra smart card-kort och Java Card-kort. (4) Lampa för trådlöst En inbyggd trådlös enhet, t.ex. en enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN), HP:s mobila bredbandsmodul och/eller en Bluetooth-enhet, är på. Gulbrun: Alla trådlösa enheter är avstängda. (5) Trådlös enhet Slår på eller stänger av den trådlösa funktionen men upprättar ingen trådlös anslutning. OBS! Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara installerat. (6) Infoknapp Startar Info Center som gör att du kan öppna olika programvarulösningar. (7) Strömdriven USB-port Strömförsörjer en USB-enhet, t ex en extra extern MultiBay, om den används med strömdriven USB-kabel. Komponenter på vänster sida 13

20 Komponenter på undersidan Komponent Beskrivning (1) Hårddiskplats Rymmer hårddisken, minnesmodulplatser, WLAN-modul (endast vissa modeller) och WWAN-modul (endast vissa modeller). (2) Ventiler (4) Släpper in luft som kyler av interna komponenter. (3) Högtalare Producerar ljud. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (4) Batteriplats Rymmer batteriet och en SIM-modul (subscriber identity module). (5) Laddningsnivåindikator Visar ungefärlig återstående batteriladdning. (6) Lucka till uttag för extrabatteri Skjuts åt sidan så att uttaget för extrabatteri syns. (7) Uttag för extrabatteri Ansluter ett extrabatteri. (8) Batteriets frikopplingsmekanism Frigör batteriet från batteriplatsen. (9) Dockningskontakt Ansluter en extra dockningsenhet. 14 Kapitel 2 Komponenter

21 Trådlösa antenner (endast vissa modeller) På vissa datormodeller finns det trådlösa antenner som skickar och tar emot signaler från en eller flera trådlösa enheter. Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. Komponent Beskrivning (1) WWAN-antenn* Skickar och tar emot trådlösa signaler över trådlösa utbredda nätverk (WWAN). (2) WLAN-antenner (2)* Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa nätverk (WLAN). (3) Extern WWAN-antenn Skickar och tar emot trådlösa signaler över trådlösa utbredda nätverk (WWAN). *Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter gällande ditt land finns i landets avsnitt i Säkerhet, föreskrifter och miljö i Hjälp och support. Trådlösa antenner (endast vissa modeller) 15

22 Ytterligare maskinvarukomponenter Komponent Beskrivning (1) Strömkabel* Ansluter nätadaptern till ett eluttag. (2) Nätadapter Omvandlar växelström till likström. (3) Batteri* Driver datorn när den inte är ansluten till nätström. (4) Modemkabel (endast vissa modeller) Ansluter det inbyggda modemet till ett RJ-11-telefonjack eller till en lands- eller regionsspecifik modemkabelkontakt. (5) Lands- eller regionsspecifik modemkabeladapter (endast vissa modeller) Anpassar modemkabel till telefonjack som inte är av RJ-11-typ. *Batterier och strömkablar varierar i utseende efter land/region. Modemkabeln behövs bara om du använder uppringt nätverk. 16 Kapitel 2 Komponenter

23 3 Använda Tablet PC 17

24 Tablet PC:s bildskärmskomponenter Komponent Beskrivning (1) Knappen Ctrl+alt+del* Medan Windows körs trycker du på denna knapp med pennan för att ange kommandot ctrl+alt+delete. När hjälpprogrammet Setup körs trycker du på denna knapp med pennan för att ange kommandot återställning. Datorn återställs och all information som inte sparats går förlorad. Du kan använda återställningsfunktionen för att återställa funktionaliteten när systemet inte svarar. (2) Knappen Rotera Växlar bilden mellan liggande och stående format. (3) Gångjärn Vrider bildskärmen och omvandlar datorn från traditionellt notebookläge till tablet-läge eller tvärtom. (4) Knappen Esc Avslutar ett program. (5) Rullhjul* Fungerar som tangenten enter och uppåt- och nedåtpil på ett vanligt tangentbord: Tryck in hjulet när du vill verkställa ett kommando. Rulla hjulet uppåt när du vill bläddra uppåt. Rulla hjulet nedåt när du vill bläddra nedåt. (6) Pennhållare Plats för pennan. *I den här tabellen beskrivs standardinställningarna. Information om hur du ändrar funktionen hos Ctrl+alt+del-knappen och rullhjulet får du om du väljerstart > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara> Inställningar för Tablet PC. För att ditt arbete och systemet ska skyddas kan du inte ange kommandot ctrl+alt+delete med tangenterna ctrl, alt och del på tangentbordet på skärmen. 18 Kapitel 3 Använda Tablet PC

25 Rotera bildskärmen Datorns bildskärm kan roteras från vanligt notebook-läge till tablet-läge. OBS! När datorn är dockad i notebook- eller tablet-läge kan bildskärmen inte roteras. Tablet-läge Så här ändrar du datorns läge från notebook- till tablet-läge: 1. Skjut frikopplingsmekanismen för bildskärmen åt sidan så att bildskärmen (1) frikopplas och fäll sedan upp bildskärmen (2). Rotera bildskärmen 19

26 2. Rotera bildskärmen medurs tills den snäpper på plats vänd bort från tangentbordet. 3. Luta bildskärmen nedåt över tangentbordet tills den snäpper på plats. I tablet-läge växlar skärmbilden automatiskt från stående till liggande format när den vänds. OBS! Om du håller datorns antenner nära kroppen, kan de förhindra den automatiska roteringen av bildskärmen. 20 Kapitel 3 Använda Tablet PC

27 Notebook-läge Så här ändrar du datorns läge från tablet- till notebook-läge: 1. Skjut bildskärmens frikopplingsmekanism åt sidan (1). 2. Fäll upp bildskärmen (2). 3. Rotera bildskärmen moturs tills den snäpper på plats mot tangentbordet. Rotera bildskärmen 21

28 OBS! Se till att batteriet sitter ordentligt, så att inte datorn förhindras att ge respons när du startar den. 22 Kapitel 3 Använda Tablet PC

29 4 Etiketter På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser utomlands med datorn. Serviceetikett Visar viktig information om datorn som produktvarumärke och serienamn, serienummer (s/n) och produktnummer (p/n). Produktnamn (1). Produktnamnet, som sitter på datorns framsida. Serienummer (s/n) (2). Alfanumerisk sekvens som är unik för varje produkt. Artikelnummer/produktnummer (p/n) (3). Specifik information om produktens maskinvarukomponenter. Artikelnumret hjälper serviceteknikern att avgöra vilka komponenter och delar som behövs. Modellbeskrivning (4). Nummer som du behöver för att hitta rätt dokument, drivrutiner och support för datorn. Garantitid (5). Information om hur lång garanti den här datorn har. Ha denna information till hands när du kontaktar teknisk support. Serviceetiketten sitter på datorns undersida. Äkthetsbevis från Microsoft Innehåller Windows produktnyckel. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka operativsystemet. Det här certifikatet sitter på datorns undersida. Föreskrifter Visar bestämmelser som är relevanta för datorn. Myndighetsetiketten sitter på batteriplatsens insida. Typgodkännande (modem) Visar bestämmelser om modemet och typgodkännanden som krävs av en del länder/regioner där modemet har godkänts för användning. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Modemgodkännandeetiketten sitter på batteriplatsens insida. Certifieringsetiketter för trådlöst nätverk Visar information om trådlösa tillvalsenheter och typgodkännanden för några av de länder där enheter har godkänts för användning. En extra enhet kan vara en trådlös enhet, t.ex. en enhet för trådlöst lokalt nätverk (LAN) eller en extra Bluetooth enhet. Om det finns en eller flera trådlösa enheter i din dator, följer en eller flera certifieringsetiketter 23

30 med datorn. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Certifieringsetiketter för trådlöst sitter på insidan av batteriplatsen och hårddiskfacket. SIM-etikett (subscriber identity module) (endast vissa modeller) Anger SIM-modulens ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Etiketten finns inuti batteriplatsen. Serienummeretikett för HP:s mobila bredbandsmodul (endast vissa modeller) Visar serienumret på HP:s mobila bredbandsmodul. Etiketten sitter på insidan av hårddiskplatsen. 24 Kapitel 4 Etiketter

31 Index Symboler/nummer 1394-port, identifiera 11 B batteri, identifiera 16 batteriets frikopplingsmekanism, identifiera 14 batterilampa, identifiera 4 batteriplats 14, 23 bildskärm notebook-läge 21 rotera 19 tablet-läge 19 bildskärm, identifiera frikopplingsmekanism 9 bildskärmsport, extern 10 Bluetooth-etikett 24 Bluetooth-fack, identifiera 9 C caps lock-lampa, identifiera 4 certifieringsetikett för trådlöst 24 Ctrl+alt+del, identifiera knapp 10, 18 D dockningskontakt, identifiera 14 E enhetslampa, identifiera 4 Esc-knapp, identifiera 10, 18 esc-tangent, identifiera 8 etiketter bestämmelser 23 Bluetooth 24 certifiering för trådlöst 24 HP:s mobila bredband 24 modemgodkännande 23 serviceetikett 23 SIM 24 WLAN 24 äkthetsbevis från Microsoft 23 ExpressCard-kortplats 12 extern WWAN-antenn, identifiera 15 extern WWAN-antennknapp, identifiera 9 extrabatteri, identifiera uttag 14 F fingeravtrycksläsare, identifiera 7, 11 fn-tangent, använda 2 fn+-tangent, identifiera 8 frikopplingsmekanism, batteriets 14 funktionstangenter, identifiera 8 föreskrifter certifieringsetiketter för trådlöst 24 myndighetsföreskrifter 23 typgodkännandeetikett 23 G gångjärn 7, 18 gångjärn, identifiera 7, 18 H hållare, penna 18 hårddiskplats, identifiera 14 högtalare, identifiera 14 I IEEE 1394-port, identifiera 11 interna mikrofoner, identifiera 7 intern skärmströmbrytare, identifiera 6 J jack ljudingång (mikrofon) 11 ljudutgång (hörlurar) 11 RJ-11 (modem) 10 RJ-45 (nätverk) 10 jack för hörlurar (ljudutgång) 11 jack för ljudingång (mikrofon), identifiera 11 jack för ljudutgång (hörlurar), identifiera 11 K knappar avstängt ljud 6 Ctrl+alt+del 10, 18 Esc 10, 18 extern WWAN-antenn 9 info 12 presentation 6 Rotera 10, 18 styrplatta 2 styrspak 2 tangentbordsbelysning 7, 9 knappen info 12 komponenter baksidan 10 bildskärm 7 extra maskinvara 16 framsidan 9 höger sida 11 ovansidan 2 trådlösa antenner 15 undersidan 14 vänster sida 12 L laddningsnivåindikator, identifiera 14 Index 25

32 lampa för avstängt ljud, identifiera 4 lampa för höjt ljud, identifiera 5 lampa för nedsatt ljud, identifiera 4 lampa för trådlöst, identifiera 12, 13 lampor avstängt ljud 4 batteri 4 caps lock 4 enhet 4 Num Lock 5 ström 4 styrplatta 2, 4 stäng av 4 tangentbord 7 trådlöst 12, 13 webbkamera 7 volymhöjning 5 volymsänkning 4 ljudavstängningsknapp, identifiera 6 läsare, fingeravtryck 7, 11 M mikrofoner, interna 7 mikrofonjack (ljudingång) 11 minnesmodul 14 modemadapter, identifiera 16 modemgodkännande, etikett 23 modemkabel, identifiera 16 N numeriska tangenter, identifiera 8 num lock-lampa, identifiera 5 nätadapter, identifiera 16 O omgivande ljus, identifiera sensor 7 omkopplare trådlöst 12, 13 omkopplare för trådlös funktion, identifiera 12, 13 operativsystem produktnyckel 23 äkthetsbevisetikett från Microsoft 23 P pennhållare 18 pennhållare, identifiera 12 platser batteri 14, 23 ExpressCard 12 hårddisk 14 minnesmodul 14 SD-kortläsare 11 SIM 14 säkerhetskabel 11 visitkort 9 portar extern bildskärm 10 USB 11 port för extern bildskärm, identifiera 10 presentationsknapp, identifiera 6 produktnamn och -nummer, dator 23 produktnyckel 23 programtangent, Windows 8 R resa med datorn certifieringsetiketter för trådlöst 24 typgodkännandeetikett 23 RJ-11-jack (modem), identifiera 10 RJ-45-jack (nätverk), identifiera 10 Rotera, identifiera knapp 10, 18 rullhjul, identifiera 10, 18 rullningsområde, styrplatta 2 S SD-kortläsare, identifiera 11 serienummer, dator 23 Serienummeretikett för HP:s mobila bredbandsmodul 24 serviceetikett 23 SIM-etikett 24 skärmströmbrytare, identifiera 6 smart card-läsare, identifiera 13 spärr, batteriets frigörings- 14 strömbrytare, identifiera 9 strömkabel 16 strömkabel, identifiera 16 strömlampor, identifiera 4 strömuttag, identifiera 10 styrplatta identifiera 2 knappar 2 rullningsområde 2 styrplattans lampa 2, 4 styrplattans på/av-kontroll 2 styrspak, identifiera 2 styrspaksknappar, identifiera 2 säkerhetskabel, identifiera plats 11 T tablet PC, bildskärmskomponenter 18 tangentbordsbelysning, identifiera 7 tangentbordsbelysning, identifiera knapp 7, 9 tangenter esc 8 fn 8 funktion 8 numeriskt tangentbord 8 Windows-logotyp 8 Windows-program 8 trådlösa enheter 14 U USB-port, strömdriven 12, 13 USB-portar, identifiera 11 uttag, ström 10 V ventiler, identifiera 12, 14 visitkortsplats 9 volymavstängningsknapp, identifiera 6 volymens rullningsområde, identifiera 6 W webbkamera, identifiera 7 webbkameralampa, identifiera 7 Windows logotyptangent, identifiera 8 Windows programtangent, identifiera 8 WLAN-antenn, identifiera 15 WLAN-enhet Index

33 WLAN-etikett 24 WWAN-antenn, identifiera 15 Ä äkthetsbevisetikett 23 äkthetsbevis från Microsoft 23 Index 27

34

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G56-116SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G56-116SA instruktionsbok (information,

Läs mer

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101

programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Maskinoch programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375382-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101

programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 b Maskinoch programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375341-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102

programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Maskinoch programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 372368-102 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin-

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP MINI 110-1130SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP MINI 110-1130SA instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP PAVILION G7-1004SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4162089

Din manual HP PAVILION G7-1004SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4162089 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION G7-1004SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION G7-1004SA instruktionsbok

Läs mer

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens.

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Compaq Tablet PC-serie Dokumentartikelnummer: 367426-101 Mars 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner på Tablet PC:n inklusive

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 367186-102 September 2005 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner i notebook-datorn

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV5120EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171897

Din manual HP PAVILION DV5120EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171897 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV5120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV5120EA instruktionsbok

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok b Maskin- och programvaruhandbok Compaq Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 375803-101 December 2004 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Din manual HP COMPAQ PRESARIO V5150EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171095

Din manual HP COMPAQ PRESARIO V5150EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ PRESARIO V5150EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ PRESARIO

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Notebook-datorserie Dokumentartikelnummer: 366536-101 November 2004 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin- och

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

HP Notebook PC Användarhandbok

HP Notebook PC Användarhandbok HP Notebook PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien

Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien b Start- och referenshandboken Compaq Notebook-datorserien Dokumentartikelnummer: 311245-101 Juni 2003 Del 1: Start I startdelen av den här handboken beskrivs hur du ställer in notebook-datorn första gången.

Läs mer

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DM3-1105EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DM3-1105EA

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Komma igång. HP Notebook

Komma igång. HP Notebook Komma igång HP Notebook Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok till HP Mini

Användarhandbok till HP Mini Användarhandbok till HP Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Villkor för programvaran. Produktmeddelande. Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Villkor för programvaran. Produktmeddelande. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel är ett varumärke som tillhör Intel

Läs mer

Notebook-datorn en översikt

Notebook-datorn en översikt Notebook-datorn en översikt Dokumentartikelnummer: 419589-101 Januari 2007 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan...................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Notebook-datorn en översikt Användarhandbok

Notebook-datorn en översikt Användarhandbok Notebook-datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens.

Läs mer

Användarhandbok för Notebook PC

Användarhandbok för Notebook PC Användarhandbok för Notebook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel, Celeron, Centrino och Pentium är varumärken

Läs mer

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G72-B10SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G72-B10SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1030SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134432

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1030SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134432 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1030SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1030SA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1020SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134409

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1020SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1020SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1020SA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134363

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134363 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1015EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1015EA

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-4040SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4172154

Din manual HP PAVILION DV7-4040SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4172154 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-4040SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV7-4040SA

Läs mer

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-101 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 4:01 PM komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentartikelnummer: 304921-101 Maj 2003 304921-101 Getting Started.book Page ii Tuesday,

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel, Celeron, Centrino och

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Produktmeddelande. Villkor för programvaran

Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Produktmeddelande. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Villkor för programvaran. Produktmeddelande. Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Villkor för programvaran. Produktmeddelande. Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Intel är ett varumärke som

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval)

Uppackning. Högkapacitetsbatterier av litiumjontyp. Växelströmsadapter och nätkabel. Bärväska (tillval) 2 Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Denna alldeles nya, förstklassiga bärbara dator kommer att ge dig en utmärkt och professionell användarupplevelse. Vi är stolta

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och som används av HP Inc. på licens. Intel, Celeron, Centrino och Pentium är varumärken

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer