Datorn en översikt Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorn en översikt Användarhandbok"

Transkript

1 Datorn en översikt Användarhandbok

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. SDlogotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. Första utgåvan: Juni 2008 Dokumentartikelnummer:

3 Säkerhetsinformation VARNING: För att minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning av datorn bör du inte placera datorn direkt i knät eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t ex kuddar, mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii

4 iv Säkerhetsinformation

5 Innehåll 1 Identifiera maskinvara 2 Komponenter Produktmeddelande... 2 Komponenter på ovansidan... 2 Styrplatta... 2 Tangenter... 3 Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare... 4 Komponenter på framsidan... 6 Komponenter på baksidan... 7 Komponenter på höger sida... 8 Komponenter på vänster sida... 9 Komponenter på undersidan Bildskärmskomponenter Lampor Medieknapp Knappar för medieaktivitet Rengöra bildskärmen Trådlösa antenner (endast vissa modeller) Ytterligare maskinvarukomponenter Etiketter Index v

6 vi

7 1 Identifiera maskinvara Så här visar du en lista med den maskinvara som är installerad i datorn: 1. Välj Start > Dator > Systemegenskaper. 2. Klicka på Enhetshanteraren i vänster ruta. Du kan också lägga till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer med Enhetshanteraren. OBS! Windows innehåller säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC). Du kan bli ombedd att ge tillåtelse eller ange ett lösenord för uppgifter som att installera program, köra hjälpprogram eller ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Windows Hjälp. 1

8 2 Komponenter Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator. Komponenter på ovansidan Styrplatta Komponent (1) Styrplattans på/av-knapp Aktiverar/stänger av styrplattan. (2) Styrplatta* Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. (3) Vänster knapp på styrplattan* Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (4) Styrplattans lampa Vit: Styrplattan är aktiverad. Gulbrun: Styrplattan är avstängd. (5) Styrplattans vertikala rullningsområde För rullning uppåt och nedåt. (6) Höger knapp på styrplattan* Fungerar som högerknappen på en extern mus. *I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Om du vill visa och ändra TouchPad-inställningarna väljer du Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus. 2 Kapitel 2 Komponenter

9 Tangenter Komponent (1) esc-tangent Visar systeminformation om datorn när du trycker på den i kombination med fn-tangenten. (2) fn-tangent Utför vanliga systemfunktioner när den trycks ned i kombination med en funktionstangent eller esc-tangenten. (3) Windows logotyptangent Visar Start-menyn i Windows. (4) Windows-programtangent Visar en genvägsmeny för objekt under pekaren. (5) Inbäddade numeriska tangenter Kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. (6) Funktionstangenter Utför systemfunktioner som används ofta, när du trycker på dem i kombination med fn-tangenten. Komponenter på ovansidan 3

10 Knappar, högtalare och fingeravtrycksläsare Komponent (1) Högtalare (2) Producerar ljud. (2) Strömknapp* När datorn är avstängd sätter du på datorn genom att trycka på knappen. När datorn är påslagen aktiverar du sömnläget genom en snabb tryckning på knappen. När datorn är i sömnläge avslutar du detta genom en snabb tryckning på knappen. När datorn är i viloläge avslutar du detta genom en snabb tryckning på knappen. Om datorn har slutat svara och det inte går att använda avstängningsprocedurerna i Windows, stänger du av datorn genom att hålla ned strömknappen i minst 5 sekunder. Om du vill veta mer om dina ströminställningar väljer du Start > Kontrollpanelen > System och underhåll > Energialternativ. (3) Medieknapp Startar QuickPlay-programmet (för modeller som har QuickPlay förinstallerat). OBS! Om datorn är inställd att kräva ett inloggningslösenord, kan du bli ombedd att logga in i Windows. QuickPlay startar när du har loggat in. Mer information finns i programvaruhjälpen för QuickPlay. (4) Ljudavstängningsknapp Stänger av och återställer högtalarljudet. 4 Kapitel 2 Komponenter

11 Komponent (5) Volymens rullningsområde Justerar högtalarvolymen. Dra fingret till vänster för att sänka och till höger för att höja volymen. Du kan också trycka på minustecknet eller den vänstra halvan av rullningsområdet för att sänka volymen eller på plustecknet eller den högra halvan för att höja den. (6) Knappen Föregående/Spola tillbaka Spelar upp föregående spår eller kapitel om du trycker på knappen en gång. Skivan spolas tillbaka om du trycker på knappen samtdigt som du håller knappen fn nedtryckt. (7) Knappen Spela upp/pausa Spelar upp eller pausar skivan. (8) Knappen Nästa/Spola framåt Spelar upp nästa spår eller kapitel om du trycker på knappen en gång. Snabbspolar mediet framåt om du trycker på knappen samtdigt som du håller knappen fn nedtryckt. (9) Stoppknapp Stoppar uppspelningen. (10) Knappen för trådlöst Slår på eller stänger av den trådlösa funktionen men upprättar ingen trådlös anslutning. OBS! Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara installerat. (11) Fingeravtrycksläsare (bara vissa modeller) Tillåter inloggning i Windows via fingeravtryck istället för lösenord. *I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Information om hur du ändrar fabriksinställningarna finns i användarhandböckerna i Hjälp- och supportcenter. Komponenter på ovansidan 5

12 Komponenter på framsidan Komponent (1) Strömlampa Tänd: Datorn är påslagen. Blinkande: Datorn är i sömnläge. Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. (2) Batterilampa Tänd: Ett batteri laddas. Blinkande: Ett batteri som är datorns enda tillgängliga strömkälla har nått låg batteriladdningsnivå. När batteriet har nått en kritiskt låg batteriladdningsnivå börjar batterilampan att blinka snabbt. Släckt: Om datorn är ansluten till en extern strömkälla släcks lampan när alla batterier i datorn är fulladdade. Om datorn inte är ansluten till extern ström är lampan släckt tills batteriet når låg batteriladdningsnivå. (3) Enhetslampa Blinkande: Hårddisken eller den optiska enheten används. (4) Extern IR-lins Tar emot en signal från HP-fjärrkontrollen. (5) Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en datorheadsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller en monoljudmikrofon (extra tillbehör). (6) Jack för ljudutgång (hörlurar) (2) Producerar ljud när det är anslutet till stereohögtalare, hörlurar, öronsnäckor, headset (extra tillbehör) eller en TV-ljudingång. OBS! I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Information om hur du ändrar fabriksinställningarna finns i användarhandböckerna i Hjälp- och support. 6 Kapitel 2 Komponenter

13 Komponenter på baksidan Komponent Ventiler (2) Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. Komponenter på baksidan 7

14 Komponenter på höger sida Komponent (1) Lampa för optisk enhet Blinkande: Den optiska enheten används. (2) Optisk enhet Läser optiska skivor och (på vissa modeller) skriver även till optiska skivor. (3) USB-portar (2) Ansluter extra USB-enheter. (4) Antenn-/kabeljack för TV (bara vissa modeller) För anslutning av en TV-antenn, digital kabelenhet eller satellitmottagare som tar emot vanliga eller HD-upplösta TVsändningar. (5) RJ-11-jack (modem) (endast vissa modeller) Ansluter en modemkabel. (6) Plats för säkerhetskabel Kopplar en säkerhetskabel (extra tillbehör) till datorn. (7) Strömuttag Ansluter en nätadapter. OBS! Säkerhetskabeln är menad att användas i avvärjande syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. 8 Kapitel 2 Komponenter

15 Komponenter på vänster sida Komponent (1) Port för extern bildskärm Ansluter en extern VGA-bildskärm eller projektor. (2) Expansionsport 3 Ansluter datorn till en extra dockningsenhet eller expansionsprodukt. (3) RJ 45-jack (nätverk) Ansluter en nätverkskabel. OBS! Datorn har bara en expansionsport. Begreppet expansionsport 3 beskriver typen av expansionsport. (4) HDMI-port Ansluter datorn till en extra ljud- eller videoenhet såsom HDTV eller någon annan kompatibel digital- eller ljudkomponent. (5) esata/usb (eller endast USB-port på vissa modeller) Ansluter en extra USB-enhet eller en esata-komponent med hög prestanda (bara vissa modeller), t ex en extern esata-hårddisk. (6) USB-port Ansluter en extra USB-enhet. (7) 1394-port (endast vissa modeller) Ansluter en IEEE eller 1394a-enhet, t.ex. en videokamera. (8) Lampa för digitalmedieplats Tänd: Ett digitalt kort används av datorn. (9) digitalmedieplats Stöder följande format för extra digitalkort: SD-minneskort (Secure Digital), MMC-kort (MultiMediaCard), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MSP), xd-kort, xd-kort typ H, xd-kort typ M. (10) ExpressCard-kortplats Stöder ExpressCard/54-kort (extra tillbehör). Komponenter på vänster sida 9

16 Komponenter på undersidan Komponent (1) Mini Card-fack Innehåller TV-mottagarkort, och vissa modeller även Intel Turbo Memory-kort. (2) Ventiler (8) Släpper in luft som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (3) Minnesmodulfack Rymmer minnesmodulplatserna. (4) Hårddiskfack och WLAN-modul Rymmer hårddisken och WLAN-modulen. (5) Batteriplats Rymmer batteriet. VIKTIGT: För att förhindra att systemet inte svarar ska du endast byta ut den trådlösa modulen mot en trådlös modul som är godkänd för användning i datorn av den myndighet som reglerar bestämmelserna kring trådlösa enheter i ditt land eller din region. Om du byter ut modulen och sedan får ett varningsmeddelande, ta då bort modulen och kontakta teknisk support via Hjälp och support. (6) Batteriets frigöringsspärr Frigör batteriet från batteriplatsen. 10 Kapitel 2 Komponenter

17 Bildskärmskomponenter Komponent (1) Intern skärmströmbrytare Stänger av skärmen och aktiverar sömnläge om bildskärmen stängs medan strömmen är på. (2) Interna mikrofoner (2) Spelar in ljud. (3) Inbyggd webbkameralampa Tänd: Den inbyggda webbkameran används. (4) Inbyggd webbkamera Spelar in video och tar stillbilder. Bildskärmskomponenter 11

18 Lampor Komponent (1) Strömlampor* (2) Tänd: Datorn är påslagen. Blinkande: Datorn är i sömnläge. Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. (2) Batterilampa Tänd: Ett batteri laddas. Blinkande: Ett batteri som är datorns enda tillgängliga strömkälla har nått låg batteriladdningsnivå. När batteriet har nått en kritiskt låg batteriladdningsnivå börjar batterilampan att blinka snabbt. Släckt: Om datorn är ansluten till en extern strömkälla släcks lampan när alla batterier i datorn är fulladdade. Om datorn inte är ansluten till extern ström är lampan släckt tills batteriet når låg batteriladdningsnivå. (3) Enhetslampa Blinkande: Hårddisken eller den optiska enheten används. (4) Caps lock-lampa Tänd: Caps lock är aktiverat. (5) Lampa för avstängt ljud Vit: Datorljudet är påslaget. Gulbrun: Datorljudet är avstängt. (6) Lampa för nedsatt ljud Tänd: Volymens rullningsområde används för att sänka högtalarvolymen. (7) Lampa för höjt ljud Tänd: Volymens rullningsområde används för att höja högtalarvolymen. 12 Kapitel 2 Komponenter

19 Komponent (8) Lampa för trådlöst Blå: En inbyggd trådlös enhet, t.ex. ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) eller en Bluetooth -enhet, är påslagen. Gulbrun: Alla trådlösa enheter är avstängda. (9) Num lock-lampa Tänd: Num lock eller det integrerade numeriska tangentbordet är aktiverat. *De två strömlamporna visar samma information. Lampan till strömknappen syns bara när datorn är öppen. Strömlampan på datorns framsida syns både när datorn är öppen och när den är stängd. Medieknapp Komponent Medieknapp Startar QuickPlay-programmet. OBS! Om datorn har konfigurerats så att ett inloggningslösenord krävs, kan du bli ombedd att logga in i Windows. QuickPlay startas när du loggat in. Mer information finns i programvaruhjälpen för QuickPlay. Bildskärmskomponenter 13

20 Knappar för medieaktivitet Komponent (1) Knappen Föregående/Spola tillbaka Spelar upp föregående spår eller kapitel om du trycker på knappen en gång. Mediet spolas tillbaka om du trycker på knappen samtidigt som du håller knappen fn nedtryckt. (2) Knappen Spela upp/pausa Spelar upp eller pausar mediet. (3) Knappen Nästa/Spola framåt Spelar upp nästa spår eller kapitel om du trycker på knappen en gång. Snabbspolar mediet framåt när den trycks in samtidigt som fn-tangenten. (4) Stoppknapp Stoppar uppspelningen. Rengöra bildskärmen Ta bort fläckar och ludd genom att regelbundet rengöra bildskärmen med en mjuk, fuktig och luddfri duk. Om du behöver rengöra bildskärmen ytterligare använder du antistatiskt skärmrengöringsmedel eller fuktade antistatiska servetter. VIKTIGT: Du kan förhindra bestående skador på datorn genom att aldrig spreja vatten, rengöringsvätskor eller kemikalier direkt på skärmen. 14 Kapitel 2 Komponenter

21 Trådlösa antenner (endast vissa modeller) På vissa datormodeller finns det minst två trådlösa antenner som skickar och tar emot signaler från en eller flera trådlösa enheter. Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. OBS! Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter finns i det avsnitt i Säkerhet, föreskrifter och miljö som gäller för ditt land. Dessa föreskrifter finns i Hjälp och support. Trådlösa antenner (endast vissa modeller) 15

22 Ytterligare maskinvarukomponenter Komponent (1) Nätsladd* Ansluter nätadaptern till ett eluttag. (2) Batteri* Driver datorn när den inte är ansluten till extern ström. (3) Nätadapter Omvandlar växelström till likström. (4) Modemkabel* (bara vissa modeller) Ansluter det inbyggda modemet till ett RJ-11-telefonjack eller till en lands- eller regionspecifik modemadapter. (5) Lands- eller regionspecifik modemkabeladapter (endast vissa modeller) Anpassar modemkabel till telefonjack som inte är av RJ-11-typ. *Modemkablar, batterier och nätsladdar varierar i utseende efter land/region. 16 Kapitel 2 Komponenter

23 3 Etiketter På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser utomlands med datorn. Serviceetikett: Anger produktvarumärke och serie, serienummer (s/n) och produktnummer (p/n) för datorn. Ha denna information till hands när du kontaktar teknisk support. Serviceetiketten sitter på datorns undersida. Äkthetsbevis från Microsoft : Innehåller produktnyckeln för Windows. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka operativsystemet. Det här certifikatet sitter på datorns undersida. Myndighetsföreskrifter: Visar bestämmelser om datorn. Myndighetsetiketten sitter på batteriplatsens insida. Typgodkännandeetikett (modem): Visar bestämmelser om modemet och typgodkännanden som krävs av en del länder/regioner där modemet har godkänts för användning. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Modemgodkännandeetiketten sitter på insidan av luckan till hårddisken och WLAN-modulen. Certifieringsetikett(er) för trådlöst nätverk (endast vissa modeller): Ger information om trådlösa tillvalsenheter och godkännandemärkningar för några av länderna eller regionerna där enheterna har godkänts för användning. En extra enhet kan vara en trådlös enhet, t ex en enhet för trådlöst lokalt nätverk (LAN) eller en extra Bluetooth -enhet.om din datormodell inkluderar en eller flera trådlösa enheter, följer en eller flera certifieringsetiketter med datorn. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Certifieringsetiketter för trådlöst sitter på insidan av luckan till hårddisken och WLAN-modulen. Etikett för SIM-modulfack (endast vissa modeller): Varje SIM-kort identifieras unikt genom sitt ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Etiketten finns inuti batteriplatsen. Serienummeretikett för HP-modul för trådlöst bredband (endast vissa modeller): Anger serienumret för HP-modulen för trådlöst bredband. Etiketten finns inuti batteriplatsen. 17

24 Index Symboler/nummer 1394-port, identifiera 9 A antenn-/kabeljack för TV, identifiera 8 antenner 15 B batteri, identifiera 16 batteriets frigöringsspärr, identifiera 10 batterilampa, identifiera 6, 12 batteriplats 17 batteriplats, identifiera 10 bildskärmsport, extern 9 Bluetooth-etikett 17 C caps lock, lampor 12 certifieringsetikett för trådlöst 17 D digitalmedieplats, identifiera 9 diskar, hårddiskar 10 E enhetslampa, identifiera 6, 12 esata/usb-port, identifiera 9 esc-tangent, identifiera 3 etiketter bestämmelser 17 Bluetooth 17 certifiering för trådlöst 17 HP:s bredbandsmodul 17 modemgodkännande 17 serviceetikett 17 SIM 17 WLAN 17 Äkthetsbevis från Microsoft 17 expansionsport, identifiera 9 ExpressCard-plats, identifiera 9 F fack minnesmodul 10 WLAN-modul 10 fingeravtrycksläsare, identifiera 5 fn+-tangent, identifiera 3 funktionstangenter, identifiera 3 föregående/spola tillbaka, identifiera 5 Föregående/Spola tillbaka, identifiera 14 föreskrifter certifieringsetiketter för trådlöst 17 modemgodkännandetikett 17 myndighetsföreskrifter 17 H HDMI-port, identifiera 9 hårddiskplats, identifiera 10 högtalare, identifiera 4 I IEEE 1394-port, identifiera 9 inbyggd webbkamera, identifiera 11 intern mikrofon, identifiera 11 intern skärmströmbrytare, identifiera 11 IR-lins, identifiera 6 J jack ljudingång (mikrofon) 6 ljudutgång (hörlurar) 6 RJ-11 (modem) 8 RJ-45 (nätverk) 9 TV-antenn/kabel 8 jack för hörlurar (ljudutgång) 6 jack för ljudingång (mikrofon), identifiera 6 jack för ljudutgång (hörlurar), identifiera 6 K knappar avstängt ljud 4 föregående/spola tillbaka 5, 14 medie 4, 13 nästa/spola framåt 5, 14 spela upp/pausa 5, 14 stopp 5, 14 ström 4 styrplatta 2 styrplatta på/av 2 knappen nästa/spola framåt, identifiera 5, 14 knappen spela upp/pausa, identifiera 5, 14 komponenter baksidan 7 bildskärm 11 extra maskinvara 16 framsidan 6 höger sida 8 ovansidan 2 undersidan 10 vänster sida 9 L lampa för avstängt ljud, identifiera 12 lampa för digitalmedieplats, identifiera 9 lampa för höjt ljud, identifiera Index

25 lampa för nedsatt ljud, identifiera 12 lampa för trådlöst, identifiera 13 lampor avstängt ljud 12 batteri 6, 12 caps lock 12 digitalmedieplats 9 enhet 6, 12 num lock 13 ström 6, 12 styrplatta 2 trådlöst 13 volymhöjning 12 volymsänkning 12 ljudavstängningsknapp, identifiera 4 M medieaktivitetsknappar, identifiera 5, 14 medieknapp, identifiera 4, 13 mikrofon, intern 11 mikrofonjack (ljudingång) 6 minnesmodulfack, identifiera 10 modemkabel, identifiera 16 modemkabeladapter, lands- eller regionsspecifik 16 N numeriska tangenter, identifiera 3 num lock-lampa, identifiera 13 nätadapter, identifiera 16 nätsladd 16 nätsladd, identifiera 16 O operativsystem Produktnyckel 17 Äkthetsbevisetikett från Microsoft 17 optisk enhet, identifiera 8 P platser batteri 10, 17 digitalt medium 9 ExpressCard 9 hårddisk 10 minnesmodul 10 säkerhetskabel 8 plats för säkerhetskabel, identifiera 8 portar esata/usb 9 expansion 9 extern bildskärm 9 HDMI 9 USB 8, 9 port för extern bildskärm, identifiera 9 produktnamn och nummer, dator 17 Produktnyckel 17 programtangent, Windows 3 R rengöra bildskärmen 14 resa med datorn certifieringsetiketter för trådlöst 17 modemgodkännandetikett 17 RJ-11-jack (modem), identifiera 8 RJ-45-jack (nätverk), identifiera 9 rullningsområden, styrplatta 2 S serienummer, dator 17 serienummeretikett för HP-modul för trådlöst bredband 17 serviceetikett 17 SIM-etikett 17 skärmströmbrytare, identifiera 11 spärrar battery release 10 stoppknapp, identifiera 5, 14 strömknapp, identifiera 4 strömlampor, identifiera 6, 12 strömuttag, identifiera 8 styrplatta, identifiera 2 styrplattans knappar, identifiera 2 styrplattans lampa, identifiera 2 Styrplattans på/av-knapp 2 styrplattans rullningsområden, identifiera 2 T tangenter esc 3 fn 3 funktion 3 numeriskt tangentbord 3 Windows-logotyp 3 Windows-program 3 trådlösa antenner 15 typgodkännandeetikett 17 U USB-portar, identifiera 8, 9 uttag, ström 8 V ventil, identifiera 7, 10 volymens rullningsområde, identifiera 5 W webbkamera, identifiera 11 webbkameralampa, identifiera 11 Windows logotyptangent, identifiera 3 Windows programtangent, identifiera 3 WLAN-enhet 17 WLAN-etikett 17 WLAN-modulfack, identifiera 10 Ä Äkthetsbevisetikett 17 Äkthetsbevisetikett från Microsoft 17 Index 19

26

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5

imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5 imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5 K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

SW8582 September 2013 Bärbar dator

SW8582 September 2013 Bärbar dator SW8582 September 2013 Bärbar dator E-Manual Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER

Läs mer

Personal Computer. Användarhandbok. PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285

Personal Computer. Användarhandbok. PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 Personal Computer Användarhandbok PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 Personal Computer Användarhandbok PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 IBM Anmärkning Läs den allmänna

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Nokia N85 Komma igång

Nokia N85 Komma igång Nokia N85 Komma igång 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi och Nokia Care är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer