Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok"

Transkript

1 Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok

2 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. SDlogotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. Första utgåvan: Januari 2010 Dokumentartikelnummer:

3 Säkerhetsmeddelande VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte nätadaptern ha direktkontakt med huden eller mjuka ytor, till exempel kuddar, tjocka mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii

4 iv Säkerhetsmeddelande

5 Innehåll 1 Egenskaper Identifiera den installerade maskin- och programvaran... 2 Identifiera maskinvara... 2 Identifiera programvara... 2 Komponenter... 3 Komponenter på ovansidan... 3 Styrplatta... 3 Lampor... 4 Tangenter... 5 Komponenter på framsidan... 5 Komponenter på höger sida... 6 Komponenter på vänster sida... 8 Bildskärmskomponenter... 9 Komponenter på baksidan Komponenter på undersidan Nätverk Välja en Internetleverantör Använda Internettjänster och erbjudanden Använda ikoner från Internetleverantören Använda guiden Anslut till Internet i Windows Upprätta en trådlös nätverksanslutning Identifiera ikoner och kontroller för trådlöst Identifiera statusikonerna för trådlöst och nätverk Använda tangenten och knappen för trådlöst Använda programvaran Wireless Assistant Använda operativsystemkontroller Ansluta till ett trådlöst nätverk Ansluta till ett befintligt trådlöst nätverk Installera ett trådlöst nätverk Steg 1: Köp en Internettjänst med hög hastighet Steg 2: Köp och installera en trådlös router Steg 3: Konfigurera datorn för att ansluta till det trådlösa nätverket v

6 Skydda ditt trådlösa nätverk (WLAN) Roaming till ett annat nätverk Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) Sätta i ett SIM-kort Ta ut ett SIM-kort Använda trådlösa Bluetooth-enheter Bluetooth och Internet-anslutningsdelning Ansluta till ett kabelnätverk Pekdon, pekskärm och tangentbord Använda pekdonen Göra inställningar för pekdon Använda styrplattan Sätta på och stänga av styrplattan Använda rörelser för styrplattan Rulla Nypa/zooma Rotera Använda digitaliseringspennan Identifiera pennkomponenterna Hålla pennan Förvara pennan Använda pekskärmen Rotera bildskärmen Använda roteringsknappen Använda pekskärmsgester Peka (eller klicka) Gester Dra Rulla Rotera Nypa Inställningar för pekskärmen Använda åtgärdstangenterna Använda snabbtangenterna Multimedia Multimediefunktioner Använda tangenterna för medieaktivitet Multimedieprogramvara Använda programmet HP TouchSmart eller HP MediaSmart Använda multimedieprogramvara Installera multimedieprogramvara från en skiva vi

7 Ljud Justera volymen Ansluta externa ljudenheter Webbkamera Justera egenskaperna för webbkameran Video Använda porten för extern bildskärm Ansluta en HDMI-enhet Konfigurera ljudet för HDMI Energisparfunktioner Stänga av datorn Ställa in energialternativ Använda energibesparande lägen Initiera och avsluta sömnläget Initiera och avsluta viloläget Spara ström Använda batterimätaren Använda energischeman Visa aktuellt energischema Välja ett annat energischema Anpassa energischeman Ställa in lösenordsskydd för återaktivering Använda batteriström Hitta batteriinformation i Hjälp och support Använda Batterikontroll Visa återstående batteriladdning Ta ut eller sätta i batteriet Ladda ett batteri Maximera batteriets urladdningstid Hantera låg batteriladdningsnivå Identifiera låg batteriladdningsnivå Åtgärda låg batteriladdningsnivå Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till ett laddat batteri Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till en strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget Kalibrera ett batteri Förvara ett batteri Kassera ett använt batteri vii

8 Byta ut batteriet Växla mellan grafiklägen (endast vissa modeller) Använda extern nätström Ansluta nätström Testa en nätadapter Externa enheter Använda digitala mediekort Sätta i ett digitalkort Ta ut ett digitalkort Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet Ta bort en USB-enhet Enheter Hantera lagringsenheter Förbättra hårddiskens prestanda Använda Diskdefragmenteraren Använda Diskrensning Använda HP ProtectSmart Hard Drive Protection Identifiera HP ProtectSmart Hard Drive Protections status Hantera ström med en parkerad hårddisk Använda programmet HP ProtectSmart Hard Drive Protection Byta ut hårddisken Använda externa enheter Ansluta externa enheter (tillval) Använda en extern optisk enhet (endast vissa modeller) Ta bort en optisk skiva när skivfacket inte går att öppna Dela en optisk enhet Minnesmoduler Lägga till eller ersätta minnesmoduler Säkerhet Skydda datorn Använda lösenord Ställa in lösenord i Windows Ställa in lösenord i hjälpprogrammet Setup Administrator password (Administratörslösenord) Hantera ett administratörslösenord Ange ett administratörslösenord Lösenord vid start Hantera ett startlösenord viii

9 Ange ett startlösenord Använda antivirusprogram Använda brandväggsprogram Installera kritiska säkerhetsuppdateringar Installera en säkerhetskabel (tillbehör) Använda fingeravtrycksläsaren (endast vissa modeller) Registrera fingeravtryck Använda det registrerade fingeravtrycket för att logga in i Windows Säkerhetskopiering och återställning Skapa återställningsskivor Säkerhetskopiera information Använda Säkerhetskopiering och återställning i Windows Använda systemåterställningspunkter När ska du skapa återställningspunkter? Skapa en systemåterställningspunkt Återställa systemet till ett tidigare tillstånd Utföra en återställning Återställa från återställningsskivorna Återställa från den särskilda återställningspartitionen (endast vissa modeller) Hjälpprogrammet Setup (BIOS) Starta hjälpprogrammet Setup Använda hjälpprogrammet Setup Byta språk för hjälpprogrammet Setup Navigera och göra val i hjälpprogrammet Setup Visa systeminformation Återställa standardinställningarna i hjälpprogrammet Setup Avsluta hjälpprogrammet Setup Menyer i hjälpprogrammet Setup Main, menyn (Huvudmenyn) Security, menyn System Configuration, menyn Diagnostics, menyn Uppdatering av BIOS Ta reda på BIOS-versionen Ladda ned en BIOS-uppdatering Bilaga A Produktinformation Ineffekt Driftsmiljö Resa med datorn Rutinmässig skötsel ix

10 Rengöra bildskärmen Rengöra styrplatta och tangentbord Etiketter Index x

11 1 Egenskaper 1

12 Identifiera den installerade maskin- och programvaran Identifiera maskinvara Så här visar du en lista över den maskinvara som finns installerad i datorn: Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. Klicka sedan på Enhetshanteraren i fältet System. Du kan också lägga till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer med Enhetshanteraren. OBS! Windows innehåller säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC). Du kan bli ombedd att ge tillåtelse eller ange ditt lösenord för uppgifter som att installera programvara, köra verktyg eller ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. Identifiera programvara Så här visar du en lista med den programvara som har installerats på datorn: Välj Start > Alla program. 2 Kapitel 1 Egenskaper

13 Komponenter Komponenter på ovansidan Styrplatta Komponent Beskrivning (1) Styrplattans indikator Vill du aktivera eller inaktivera styrplattans zon dubbelklickar du snabbt på indikatorn på styrplattan. OBS! När styrplattans zon är aktiv är lampan av. (2) Vänster knapp på styrplattan Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (3) Höger knapp på styrplattan Fungerar som högerknappen på en extern mus. (4) Styrplatta Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. Komponenter 3

14 Lampor Komponent Beskrivning (1) Caps lock-lampa Vit: Caps lock är aktiverat. (2) Lampa för avstängt ljud Gulbrun: Datorljudet är avstängt. (3) Lampa för trådlöst Vit: En inbyggd trådlös enhet, till exempel en enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth enhet, är på. OBS! Trådlösa enheter är aktiverade som standard. Gulbrun: Alla trådlösa enheter är avstängda. (4) Styrplattans indikator Gulbrun: Styrplattan är av. Släckt: Styrplattan är på. 4 Kapitel 1 Egenskaper

15 Tangenter Komponent Beskrivning (1) esc-tangent Visar systeminformation när du trycker på den i kombination med fn-tangenten. (2) fn-tangent Utför vanliga systemfunktioner när den trycks ned i kombination med en piltangent eller esc-tangenten. (3) Windows logotyptangent Visar Start-menyn i Windows. (4) Windows-programtangent Visar en genvägsmeny för objekt under markören. (5) Åtgärdstangenter Utför ofta använda systemfunktioner. Komponenter på framsidan Komponenter 5

16 Komponent Beskrivning (1) Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (2) Extern WWAN-antenn Skickar och tar emot trådlösa signaler över WWAN-nätverk. OBS! Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennen är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter finns i det avsnitt i Säkerhet, föreskrifter och miljö som gäller för ditt land. Dessa föreskrifter finns i Hjälp och support. Komponenter på höger sida Komponent Beskrivning (1) Fingeravtrycksläsare (bara vissa modeller) Tillåter inloggning i Windows med fingeravtryck istället för lösenord. (2) Roteringsknapp Roterar bilden på skärmen moturs till fyra orienteringar: liggande-primär, stående-primär, liggande-sekundär och stående-sekundär. OBS! På datorer med WWAN-funktion kan bara orienteringarna liggande-primär och stående-sekundär användas. (3) Strömlampa Vit: Datorn är påslagen. Blinkar vitt: Datorn är i strömsparläge. Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. (4) Strömbrytare Starta datorn genom att skjuta strömbrytaren åt sidan. Om datorn är på avslutar du strömsparläget genom att hastigt skjuta strömbrytaren åt sidan. När datorn är i strömsparläge avslutar du detta genom att snabbt skjuta strömbrytaren åt sidan. När datorn är i viloläge avslutar du detta genom att skjuta strömbrytaren hastigt åt sidan. 6 Kapitel 1 Egenskaper

17 Komponent Beskrivning Om datorn har slutat svara och det inte går att använda avstängningsprocedurerna i Windows, stänger du av datorn genom att skjuta strömbrytaren åt sidan i minst 5 sekunder. Om du vill veta mer om dina ströminställningar väljer du Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. (5) Lampa för trådlöst Vit: En inbyggd trådlös enhet, till exempel en enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth enhet, är på. OBS! Trådlösa enheter är aktiverade som standard. Gulbrun: Alla trådlösa enheter är avstängda. (6) Knappen för trådlöst Slår på eller stänger av den trådlösa funktionen men upprättar ingen trådlös anslutning. OBS! Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara installerat. (7) Digitalmedieplats Stöder följande format på digitalkort: Memory Stick Memory Stick Pro MultiMediaCard SD-minneskort (Secure Digital) XD-kort (xd-picture Card) (8) USB-portar (2) Ansluter extra USB-enheter. (9) Batterilampa Släckt: Datorn körs på batteriström. Blinkar gulbrunt: Batteriet har nått en låg batteriladdningsnivå, en kritisk batteriladdningsnivå, eller så är det något fel på batteriet. Gulbrun: Ett batteri laddas. Vit: Datorn är ansluten till extern ström och batteriet är helt laddat. (10) Strömuttag Ansluter en nätadapter. Komponenter 7

18 Komponenter på vänster sida Komponent Beskrivning (1) Ventil Aktiverar luftflöde som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (2) HDMI-port Ansluter datorn till en extra ljud- eller videoenhet såsom HDTV eller någon annan kompatibel digital- eller ljudkomponent. (3) USB-port Ansluter en extra USB-enhet. (4) Jack för ljudutgång (hörlurar)/jack för ljudingång (mikrofon) Producerar ljud när det är anslutet till extra stereohögtalare med egen strömförsörjning, hörlurar, öronsnäckor, ett headset eller en TV-ljudingång. Ansluter även en extra headset-mikrofon. OBS! När en enhet är ansluten till jacket inaktiveras enhetshögtalarna. (5) Enhetslampa Blinkar vitt: Hårddisken används. Gulbrun: HP ProtectSmart Hard Drive Protection har temporärt parkerat hårddisken. (6) Hål för pennfästband Här fästs pennfästbandet. (7) Pennhållare Håller digitaliseringspennan. 8 Kapitel 1 Egenskaper

19 Bildskärmskomponenter Komponent Beskrivning (1) WWAN-antenner (2)* (endast vissa modeller) Skickar och tar emot trådlösa signaler över trådlösa utbredda nätverk (WWAN). (2) WLAN-antenner (2)* Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa nätverk (WLAN). (3) Interna mikrofoner (2) Spelar in ljud. (4) Webbkameralampa Tänd: Webbkameran används. (5) Webbkamera Spelar in video och tar stillbilder. (6) Högtalare (2) Producerar ljud. (7) Vridbart gångjärn Bildskärmen svängs runt gångjärnet, varvid datorn övergår från vanligt notebook-läge till skrivplatteläge eller vice versa. I skrivplatteläge roteras bildskärmen och viks ned, så att du kan se skärmen samtidigt som du bär datorn. *Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter finns i det avsnitt i Säkerhet, föreskrifter och miljö som gäller för ditt land. Dessa föreskrifter finns i Hjälp och support. Komponenter 9

20 Komponenter på baksidan Komponent Beskrivning (1) Plats för säkerhetskabel Kopplar en säkerhetskabel (extra tillbehör) till datorn. OBS! Säkerhetskabeln är menad att användas i avvärjande syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. (2) Port för extern bildskärm Ansluter en extern VGA-bildskärm eller projektor. (3) RJ 45-jack (nätverk) Ansluter en nätverkskabel. Komponenter på undersidan Komponent Beskrivning (1) Batteriets frigöringsspärr Frigör batteriet från batteriplatsen. 10 Kapitel 1 Egenskaper

21 Komponent Beskrivning (2) Batteriplats Rymmer batteriet. OBS! Batteriet förinstalleras i batterifacket på fabriken. (3) Ventiler (4) Släpper in luft som kyler av interna komponenter. (4) Plats för hårddisk Rymmer hårddisken. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (5) Minnesmodulfack Rymmer minnesmodulplatserna. Komponenter 11

22 2 Nätverk Datorn har stöd för 2 typer av Internetåtkomst: Trådlös För mobil Internetåtkomst kan du använda en trådlös anslutning. Mer information om hur du ansluter datorn till ett befintligt nätverk eller konfigurerar ett trådlöst nätverk finns i Upprätta en trådlös nätverksanslutning på sidan 15. Kabelanslutet Du kan ansluta till Internet genom att ansluta till ett bredbandsnätverk via RJ-45- jacket (nätverksjacket). Mer information om hur du ansluter via RJ-45-jacket finns i Ansluta till ett kabelnätverk på sidan Kapitel 2 Nätverk

23 Välja en Internetleverantör Du måste ställa in en Internettjänst innan du kan ansluta datorn till Internet. Datorn innehåller följande programvarufunktioner som hjälper dig att skapa ett nytt Internetkonto eller konfigurera datorn för att använda ett befintligt: Internettjänster och erbjudanden (tillgängliga på vissa platser) Ikoner från Internetleverantören (tillgängligt på vissa platser) Guiden Anslut till Internet i Windows (tillgänglig överallt) Använda Internettjänster och erbjudanden Om hjälpprogrammet Internettjänster och erbjudanden finns i det land eller i den region där du köpt datorn kan du starta det på något av följande sätt: Välj Start > Alla program > Online-tjänster > Koppla upp dig. Med hjälpprogrammet Internettjänster och erbjudanden får du hjälp att: Teckna dig för ett nytt Internetkonto Konfigurera datorn för att använda ett befintligt konto Använda ikoner från Internetleverantören Om ikoner från Internetleverantören tillhandahålls i det land eller den region där du köpte datorn kan ikonerna antingen visas individuellt på skrivbordet eller ligga i en mapp med namnet Onlinetjänster. Du skapar ett nytt Internetkonto eller ställer in datorn för att använda ett befintligt konto genom att dubbelklicka på en ikon och sedan följa instruktionerna på skärmen. Välja en Internetleverantör 13

24 Använda guiden Anslut till Internet i Windows Du kan använda guiden Anslut till Internet i Windows för att ansluta datorn till Internet i följande situationer: Om du redan har ett konto hos en Internetleverantör. Om du har en skiva från en Internetleverantör. Om du inte har något Internetkonto, och vill välja en leverantör ur listan i guiden. (Listan med Internetleverantörer finns inte i alla regioner.) Om du har valt en Internetleverantör som inte finns med i listan, och leverantören har gett dig uppgifter om en specifik IP-adress samt inställningar för POP3 och SMTP. Du kommer åt guiden Anslut till Internet samt instruktioner om hur du använder den genom att välja Start > Hjälp och support. OBS! Om du blir ombedd att välja mellan att aktivera eller inaktivera Windows brandvägg i guiden ska du välja att aktivera den. 14 Kapitel 2 Nätverk

25 Upprätta en trådlös nätverksanslutning Trådlös teknik överför data via radiovågor istället för via ledningar. Datorn kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter: Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (kallas ofta Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i ditt hem och på allmänna platser såsom flygplatser, restauranger, kaféer, hotell och universitet. Inom ett WLAN kommunicerar varje bärbar trådlös enhet med en trådlös router eller åtkomstpunkt. HP:s mobila bredbandsmodul En trådlös WWAN-enhet som ger åtkomst till information överallt där mobilnätoperatörens tjänster är tillgängliga. I ett WWAN kommunicerar varje mobil enhet med en basstation i ett mobilnät. Mobilnätoperatörer installerar nätverk med basstationer (som liknar mobiltelefonmaster) i stora geografiska områden som täcker hela delstater, regioner eller länder. Bluetooth -enhet Skapar ett personligt nätverk (PAN) för att ansluta till andra Bluetooth-enheter såsom datorer, telefoner, skrivare, headsets, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje enhet direkt med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra i normalfallet inom 10 meter. Mer information om trådlös teknik finns i tillhörande informationsmaterial och webbplatslänkarna i Hjälp och support. Identifiera ikoner och kontroller för trådlöst Identifiera statusikonerna för trådlöst och nätverk Ikon Namn Beskrivning Trådlös (ansluten) Trådlös (inte ansluten) Visar var lampan för trådlöst och tangenten och knappen wireless (trådlöst) finns på datorn. Identifierar även programmet Wireless Assistant på datorn och huruvida en eller flera trådlösa enheter är påslagna. Identifierar programvaran Wireless Assistant på datorn och anger att alla trådlösa enheter är avstängda. HP Connection Manager (HP:s anslutningshanterare) Startar HP Connection Manager, som du kan använda för att upprätta en anslutning via en HP-enhet för mobilt bredband (endast vissa modeller). Nätverksstatus Visar både kabelanslutna och trådlösa nätverksanslutningars status. Mer detaljerad information visas när du rör muspekaren över ikonerna. Upprätta en trådlös nätverksanslutning 15

26 Använda tangenten och knappen för trådlöst Datorn har en wireless-tangent (trådlöst) (1), en knapp för trådlöst (2), två lampor för trådlöst (3) och en eller flera trådlösa enheter. Alla trådlösa enheter på din dator är aktiverade som standard. Om lamporna för trådlöst är bärnstensfärgade är alla trådlösa enheter avstängda. Om lamporna för trådlöst är vita är en integrerad trådlös enhet på, t.ex. ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN)och/eller en Bluetooth -enhet. Lamporna för trådlöst visar det sammantagna energiläget för de trådlösa enheterna, inte statusen för enskilda enheter. Tryck på tangenten wireless (trådlöst) eller på knappen för trådlöst om du vill stänga av eller starta de trådlösa enheterna. Eftersom de trådlösa enheterna aktiveras på fabriken kan du använda tangenten wireless (trådlöst) eller knappen för trådlöst för att stänga av eller starta de trådlösa enheterna samtidigt. Du kan styra de trådlösa enheterna separat via programmet Wireless Assistant. Använda programvaran Wireless Assistant En trådlös enhet kan startas eller stängas av med hjälp av programmet Wireless Assistant. Om du inaktiverar en trådlös enhet i hjälpprogrammet Setup måste du först återaktivera den i hjälpprogrammet innan du kan sätta på eller stänga av den med hjälp av Wireless Assistant. OBS! Datorn ansluts inte automatiskt till ett nätverk eller en Bluetooth-enhet när du aktiverar eller sätter på en trådlös enhet. Du kan visa status för trådlösa enheter genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner, pilen längst till vänster i meddelandefältet, och sedan låta muspekaren vila över ikonen för trådlöst. 16 Kapitel 2 Nätverk

27 Om ikonen för trådlöst inte visas i meddelandefältet går du igenom följande steg för att ändra egenskaper för Wireless Assistant: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Windows Mobilitetscenter. 2. Klicka på ikonen för trådlöst i rutan för Wireless Assistant som du hittar längst ned i Windows Mobilitetscenter. 3. Klicka på Egenskaper. 4. Markera kryssrutan intill ikonen HP Wireless Assistant i meddelandefältet. 5. Klicka på Verkställ. 6. Klicka på Stäng. Mer information finns i hjälpen för programvaran Wireless Assistant. 1. Öppna Wireless Assistant genom att klicka på ikonen för trådlöst i Windows Mobilitetscenter. 2. Klicka på knappen Hjälp. Använda operativsystemkontroller Vissa operativsystem erbjuder också metoder för att hantera inbyggda trådlösa enheter och trådlösa anslutningar. I Windows finns till exempel Nätverks- och delningscenter där du kan skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta till ett nätverk, hantera trådlösa nätverk och diagnostisera och reparera nätverksproblem. Du når Nätverks- och delningscenter genom att välja Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. Mer information får du om du väljer Start > Hjälp och support. Ansluta till ett trådlöst nätverk Med en WLAN-enhet kan du få åtkomst till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som består av andra datorer och tillbehör länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt. OBS! Termerna trådlös åtkomstpunkt och trådlös router används ofta omväxlande. Ett större WLAN såsom ett WLAN i ett företag eller publik WLAN-hotspot använder vanligtvis trådlösa åtkomstpunkter som kan hysa ett stort antal datorer och tillbehör och kan separera kritiska nätverksfunktioner. Ett WLAN i hemmet eller på ett mindre kontor använder vanligtvis en trådlös router som tillåter flera trådlösa och trådanslutna datorer att dela en Internet-anslutning, en skrivare och filer utan att kräva ytterligare maskin- eller programvara. Du måste ansluta till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör eller ett publikt nätverk eller företagsnätverk) för att kunna använda WLAN-enheten i din dator. Upprätta en trådlös nätverksanslutning 17

28 Ansluta till ett befintligt trådlöst nätverk Så här ansluter du datorn till ett befintligt trådlöst nätverk: 1. Kontrollera att den trådlösa enheten är på (lampan för trådlöst är vit). Tryck på tangenten wireless (trådlöst) eller på knappen för trådlöst om lampan för trådlöst är bärnstensfärgad. 2. Klicka på nätverksikonen i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet. 3. Välj det nätverk du vill ansluta till. 4. Klicka på Anslut. 5. Om nätverket är ett skyddat WLAN blir du ombedd att ange en säkerhetsnyckel för nätverket, vilket innebär en säkerhetskod. Ange koden och klicka sedan på OK för att etablera anslutningen. Installera ett trådlöst nätverk Om du vill installera ett WLAN och ansluta till Internet behöver du följande utrustning: Ett bredbandsmodem (antingen DSL eller kabel) (1) och en Internet-tjänst med hög hastighet köpt från en Internet-leverantör (ISP) En trådlös router (köpt separat) (2) Den trådlösa datorn (3) I nedanstående bild visas ett exempel på en installation av ett trådlöst, Internet-anslutet nätverk. OBS! När du ställer in en trådlös anslutning måste du kontrollera att din dator och den trådlösa routern är synkroniserade. Stäng av datorn och den trådlösa routern och starta dem på nytt för att synkronisera dem. Allteftersom ditt nätverk växer, kan ytterligare trådlösa och fasta datorer anslutas till nätverket för att få åtkomst till Internet. Mer hjälp om hur du ställer in ditt WLAN finns i informationen från routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP). 18 Kapitel 2 Nätverk

29 Steg 1: Köp en Internettjänst med hög hastighet Om du redan har en snabb Internettjänst (DSL, kabel eller satellit) börjar du med avsnittet Steg 2: Köp och installera en trådlös router på sidan 19. Gör så här om du inte har en Internettjänst med hög hastighet: 1. Kontakta en Internetleverantör och teckna dig för en Internettjänst med hög hastighet och ett DSLeller kabelmodem. Internetleverantören hjälper dig att installera modemet och nätverkskabeln för att ansluta din trådlösa dator till modemet, och testar att Internettjänsten fungerar. 2. Internetleverantören ger dig ett användarnamn och ett lösenord för Internetanslutningen. Anteckna dessa och förvara dem på en säker plats. Steg 2: Köp och installera en trådlös router Läs det här avsnittet noga innan du installerar den trådlösa routern med hjälp av bruksanvisningen från routertillverkaren och den trådlösa datorn. Om du behöver teknisk hjälp med att installera routern ska du kontakta routertillverkaren. OBS! Vi rekommenderar att du tillfälligt ansluter din nya trådlösa dator till routern med den nätverkskabel som medföljer routern. På så sätt kan du kontrollera att datorn kan ansluta till Internet. 1. Kontrollera att lampan för trådlöst på datorn lyser vitt. Tryck på tangenten wireless (trådlöst) eller knappen för trådlöst om lampan för trådlöst är bärnstensfärgad. 2. När du installerar routern kan du med hjälp av routertillverkarens programvara ändra nätverkets namn (SSID) och aktivera säkerhetsfunktionen för att skydda det trådlösa nätverket. Många routrar levereras med ett standardnamn på nätverket och med inaktiverad säkerhet. Var noga med att anteckna och spara den nya informationen om du ändrar standardnamnet eller aktiverar säkerheten under installationen av routern. Du kommer att behöva informationen när du konfigurerar din dator och eventuella andra befintliga datorer för åtkomst till routern. OBS! Om du inte aktiverar säkerheten kan obehöriga användare trådlöst få tillgång till information på din dator och använda din Internetanslutning utan att du vet om det. Mer information om hur du skyddar ditt trådlösa nätverk hittar du i guiden Trådlöst i Hjälp och support. Operativsystemet Windows har också verktyg för att installera ditt trådlösa nätverk för första gången. Så här ställer du in nätverket med verktygen i Windows: Välj Start > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter > Skapa en ny anslutning eller ett nätverk > Skapa ett nytt nätverk. Följ sedan instruktionerna på skärmen. Steg 3: Konfigurera datorn för att ansluta till det trådlösa nätverket 1. Kontrollera att den trådlösa enheten är på (lampan för trådlöst är vit). Tryck på tangenten wireless (trådlöst) eller knappen för trådlöst om lampan för trådlöst är bärnstensfärgad. 2. Klicka på nätverksikonen i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet. 3. Välj det nätverk du vill ansluta till. 4. Klicka på Anslut. 5. Om nätverket är ett skyddat WLAN blir du ombedd att ange en säkerhetsnyckel för nätverket, vilket innebär en säkerhetskod. Ange koden och klicka sedan på OK för att etablera anslutningen. 6. Testa det trådlösa nätverket genom att öppna webbläsaren och gå till en webbplats. Upprätta en trådlös nätverksanslutning 19

30 Skydda ditt trådlösa nätverk (WLAN) Eftersom WLAN-standarden utformades med begränsade säkerhetsfunktioner (i stort sett endast för att förhindra tillfällig tjuvlyssning och inte mer kraftfulla attacker än så) är det viktigt att förstå att WLANnätverk är sårbara för välkända och väldokumenterade säkerhetsrisker. För WLAN på offentliga platser eller hotspots, som kaféer och flygplatser, kanske det inte finns någon säkerhet alls. Nya tekniker som gör offentliga miljöer säkrare och mer anonyma utvecklas av tillverkare av trådlösa produkter och av Internetleverantörer. Om du oroar dig för din dators säkerhet på en hotspot bör du begränsa dina nätverksaktiviteter till icke-kritisk e-post och grundläggande Internetanvändning. När du installerar ett WLAN eller använder ett befintligt WLAN måste du alltid se till att säkerhetsfunktionerna är aktiverade, så att ditt nätverk skyddas mot obehörig åtkomst. De vanliga säkerhetsnivåerna är Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal and Wired Equivalent Privacy (WEP). Eftersom trådlösa radiosignaler skickas utanför nätverket, kan andra WLAN-enheter ta upp oskyddade signaler och antingen ansluta till ditt nätverk (oinbjudna) eller fånga upp information som sänds inom nätverket. Du kan emellertid vidta åtgärder för att skydda ditt WLAN: Använd en trådlös sändare med inbyggd säkerhet Många trådlösa basstationer, gateways och routrar har inbyggda säkerhetsfunktioner, till exempel trådlösa säkerhetsprotokoll och brandväggar. Med rätt trådlös sändare kan du skydda ditt nätverk från de vanligaste trådlösa säkerhetsriskerna. Arbeta bakom en brandvägg En brandvägg är en barriär som kontrollerar både data och förfrågningar om data som skickas till ditt nätverk och stoppar eventuella misstänkta objekt. Det finns olika sorters brandväggar, både som programvara och maskinvara. För vissa nätverk används en kombination av de båda typerna. Använd trådlös kryptering Det finns olika typer av sofistikerade krypteringsprotokoll för WLAN. Hitta den lösning som fungerar bäst för säkerheten på ditt nätverk: Wired Equivalent Privacy (WEP) är ett trådlöst säkerhetsprotokoll som kodar eller krypterar alla nätverksdata innan de sänds med en WEP-nyckel. Vanligtvis kan du låta nätverket ange WEP-nyckeln. Alternativt kan du ange din egen nyckel, skapa en annan nyckel eller välja andra avancerade alternativ. Andra kommer inte att kunna använda ditt WLAN utan rätt nyckel. WPA (Wi-Fi Protected Access) använder, liksom WEP, säkerhetsinställningar för att kryptera och dekryptera data som sänds över nätverket. Men istället för att använda en statisk säkerhetsnyckel för kryptering som WEP, använder WPA krypteringsprotokollet TKIP (temporal key integrity protocol) för att dynamiskt skapa en ny nyckel för varje paket. Det skapar också olika uppsättningar av nycklar för varje dator på nätverket. Roaming till ett annat nätverk När du flyttar datorn så att den hamnar inom ett annat WLAN-område, försöker Windows att ansluta till det nätverket. Om försöket lyckas ansluts din dator automatiskt till det nya nätverket. Om Windows inte känner igen det nya nätverket ska du följa samma anvisningar som när du först anslöt till ditt WLAN. 20 Kapitel 2 Nätverk

31 Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller) HP:s mobila bredband gör att du kan använda WWAN för att ansluta till Internet från flera platser och inom större områden än vad som är möjligt med trådlösa lokala nätverk. För att du ska kunna använda HP:s mobila bredband måste du ha tecknat ett avtal hos en tjänsteleverantör (mobiloperatör) som i de flesta fall är en mobiltelefonioperatör. Täckningen för HP:s mobila bredband är i stort sett densamma som för mobiltelefonin. När HP Mobile Broadband används med en tjänst från en mobil nätverksoperatör har du möjlighet att förbli uppkopplad mot Internet, skicka e-post eller ansluta till ditt företagsnät även om du befinner dig på resande fot eller utanför täckningsområdet för Wi-Fi-nätverk. OBS! På datorer med WWAN-funktion kan bara orienteringarna liggande-primär och ståendesekundär användas. HP Mobile Broadband stöder följande tekniker: HSPA (high speed packet access) som ger åtkomst till nätverk baserade på telekommunikationsstandarden GSM (global system for mobile communications). EV-DO-modulen (Evolution Data Optimized) ger åtkomst till nätverk som är baserade på CDMAtelekommunikationsstandarden (Code Division Multiple Access). Du kan behöva serienumret till HP:s mobila bredbandsmodul för att kunna aktivera den mobila bredbandstjänsten. Serienumret finns tryckt på en etikett inne i datorns batterifack. Vissa mobiloperatörer kräver att du har ett SIM-kort. Ett SIM-kort innehåller grundläggande information om dig, t.ex. en PIN-kod, samt nätverksinformation. Vissa datorer har ett SIM-kort förinstallerat i batterifacket. Om SIM-kortet inte är förinstallerat kan det finnas tillsammans med den information om HP:s mobila bredband som medföljde datorn, eller också kan mobiloperatören ha valt att leverera kortet separat från datorn. Information om hur du sätter i och tar ut SIM-kortet finns i Sätta i ett SIM-kort på sidan 21 och Ta ut ett SIM-kort på sidan 22. Information om HP:s mobila bredband och om hur du aktiverar tjänsten hos den operatör du har valt hittar du i den information om HP:s mobila bredband som medföljde datorn. Du hittar mer information på HP:s webbplats på adressen (endast USA). Sätta i ett SIM-kort VIKTIGT: Var försiktig när du sätter i SIM-kortet så att kontakterna inte skadas. Så här sätter du i ett SIM-kort: 1. Stäng av datorn. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i viloläge sätter du på den genom att skjuta strömbrytaren åt sidan. Stäng sedan av datorn via operativsystemet. 2. Stäng skärmen. 3. Koppla från alla externa enheter som är anslutna till datorn. 4. Dra ut nätsladden från eluttaget. 5. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med batteriplatsen mot dig. 6. Ta ut batteriet. Upprätta en trådlös nätverksanslutning 21

32 7. För försiktigt in SIM-kortet i SIM-platsen och skjut in det försiktigt tills det sitter stadigt på plats. 8. Sätt tillbaka batteriet. OBS! HP Mobile Broadband kommer att inaktiveras om batteriet inte sätts tillbaka. 9. Vänd datorn åt rätt håll igen, och återanslut sedan den externa strömmen och de externa enheterna. 10. Starta datorn. Ta ut ett SIM-kort Så här tar du ut ett SIM-kort: 1. Stäng av datorn. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i viloläge sätter du på den genom att skjuta strömbrytaren åt sidan. Stäng sedan av datorn via operativsystemet. 2. Stäng skärmen. 3. Koppla från alla externa enheter som är anslutna till datorn. 4. Dra ut nätsladden från eluttaget. 5. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med batteriplatsen mot dig. 6. Ta ut batteriet. 22 Kapitel 2 Nätverk

33 7. Tryck in SIM-kortet (1) och plocka sedan bort det från kortuttaget (2). 8. Sätt tillbaka batteriet. 9. Vänd datorn åt rätt håll igen, och återanslut sedan den externa strömmen och de externa enheterna. 10. Starta datorn. Använda trådlösa Bluetooth-enheter En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd och ersätter de fysiska kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter, till exempel dessa: datorer (stationära, bärbara, handhållna) telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner) bildhanteringsenheter (skrivare, kamera) ljudenheter (headset, högtalare) Bluetooth-enheter tillhandahåller direktkommunikation med andra enheter vilket gör att du kan installera ett PAN (personal area network) av Bluetooth-enheter. Information om hur du konfigurerar och använder Bluetooth-enheter finns i hjälpen för Bluetooth-programvara. Bluetooth och Internet-anslutningsdelning HP rekommenderar inte att du installerar en dator med Bluetooth som värd och använder den som gateway för att ansluta andra datorer till Internet. När två eller fler datorer är anslutna med Bluetooth, och Internet-anslutningsdelning (ICS) är aktiverad på en av datorerna, kanske inte de andra datorerna kan ansluta till Internet med Bluetooth-nätverket. Bluetooths styrka ligger i att synkronisera informationsöverföringar mellan din dator och trådlösa enheter som mobiltelefoner, skrivare, kameror och handhållna enheter. Det faktum att det inte är möjligt att hålla två eller flera datorer anslutna för att dela Internetuppkopplingen via Bluetooth, är en begränsning som beror på Bluetooth och operativsystemet Windows. Upprätta en trådlös nätverksanslutning 23

34 Ansluta till ett kabelnätverk För att du ska kunna ansluta till ett lokalt nätverk behöver du en RJ-45-nätverkskabel med 8 stift (köps separat). Om nätverkskabeln har ett störningsskydd (1) som skyddar mot störningar från TV- och radioutsändningar, riktar du in kabeln så att änden med störningsskyddet (2) är vänd mot datorn. Så här ansluter du till ett lokalt nätverk: 1. Anslut nätverkskabeln till nätverksjacket (1) på datorn. 2. Anslut den andra änden av nätverkskabeln till ett nätverksuttag i väggen (2). VARNING: Du kan minska riskerna för elstötar, eldsvåda och skador på utrustningen genom att inte ansluta en modem- eller telefonkabel till ett RJ-45-jack. 24 Kapitel 2 Nätverk

35 3 Pekdon, pekskärm och tangentbord 25

36 Använda pekdonen OBS! Förutom styrplattan kan du även ansluta en extern USB-mus till någon av datorns USB-portar. Göra inställningar för pekdon Använd Egenskaper för mus på Kontrollpanelen i Windows om du vill anpassa inställningar för pekdon, till exempel knappkonfigurationer, klickhastighet och pekaralternativ. Om du vill komma åt musegenskaperna väljer du Start > Enheter och skrivare. Högerklicka sedan på den enhet som representerar din dator, och välj Musinställningar. Använda styrplattan Du flyttar pekaren genom att dra ett finger på styrplattan i den riktning som du vill att pekaren ska flyttas. Styrplattans högra och vänstra knapp används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. OBS! Under Styrplatta på sidan 3 finns information om hur du identifierar styrplattans komponenter. Sätta på och stänga av styrplattan Styrplattan aktiveras på fabriken. När styrplattans zon är aktiv är lampan av. Vill du aktivera eller inaktivera styrplattan dubbelklickar du snabbt på indikatorn på styrplattan. Använda rörelser för styrplattan Styrplattan stöder flera olika rörelser. Om du vill aktivera dessa styrplatterörelser sätter du två fingrar på styrplattan enligt beskrivningarna i följande avsnitt. 26 Kapitel 3 Pekdon, pekskärm och tangentbord

37 OBS! Du kan bläddra och nypa var som helst på styrplattans yta. Roteringsgesten måste göras inom styrplattans zon. De styrplatterörelser som beskrivs i det här avsnittet är aktiverade som standard. Så här inaktiverar eller återaktiverar du rörelserna: 1. Dubbelklicka på ikonen Synaptics i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Enhetsinställningar. 2. Markera enheten och klicka sedan på Inställningar. 3. Välj den gest som du vill stänga av eller aktivera. 4. Klicka på Verkställ och sedan på OK. OBS! Datorn stöder också ytterligare styrplattefunktioner som har inaktiverats som standard. Om du vill visa och aktivera de här funktionerna, klickar du på ikonen Synaptics i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Enhetsinställningar. Markera enheten och sedan på Inställningar. Rulla Rullning är praktisk när du vill flytta uppåt eller nedåt i en sida eller bild. När du vill rulla sätter du två fingrar lite isär på styrplattan och drar dem sedan uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster på styrplattan. OBS! Hastigheten för rullningen styrs av fingrarnas hastighet. Nypa/zooma Med hjälp av nypning/zoomning kan du zooma objekt som PDF-filer, bilder och fotografier in eller ut. Zooma in genom att hålla två fingrar ihop på styrplattan och sedan dra isär dem för att gradvis öka objektets storlek. Zooma ut genom att hålla två fingrar isär på styrplattan och sedan dra föra samman dem för att gradvis minska objektets storlek. Använda pekdonen 27

38 Rotera Med hjälp av rotationsfunktionen kan du rotera t.ex. fotografier och sidor. När du vill rotera håller du vänster pekfinger på styrplattan zon. Rör höger pekfinger runt det vänstra pekfingret i en svepande gest, från klockan tolv till klockan tre. Rotera åt andra hållet genom att flytta höger pekfinger från klockan tre till klockan tolv. OBS! Rotering måste göras inom styrplattans zon. 28 Kapitel 3 Pekdon, pekskärm och tangentbord

39 Använda digitaliseringspennan Du kan skriva med pennan i pennspecifika program såsom Inmatningspanel för Tablet PC, i alla Microsoft Office-program och i de flesta andra program och verktyg för Windows. Informationen som du skriver på skärmen med pennan går att spara, söka igenom och dela mellan de flesta Windowsprogram. Identifiera pennkomponenterna Pennan interagerar med datorn när spetsen (1) på pennan trycks mot skärmen. Med öglan för pennfästband (2) kan du ansluta ett fästband från pennan till hålet för fästband på datorn. Hålla pennan Håll pennan som när du skriver med en vanlig penna eller blyertspenna. Förvara pennan När du inte använder pennan förvarar du den i pennhållaren på datorn. Sätt in pennan i hållaren med spetsen först. Använda digitaliseringspennan 29

40 Använda pekskärmen Rotera bildskärmen Så här roterar du bildskärmen och använder datorn i skrivplatteläge: 1. Öppna bildskärmen. 2. Rotera bildskärmen 180 grader antingen medurs eller moturs. 3. Sänk ned bildskärmen över tangentbordet. 30 Kapitel 3 Pekdon, pekskärm och tangentbord

41 OBS! Minska risken för skador på datorn genom att inte vrida bildskärmen mer än 180 grader och inte transportera datorn i skrivplatteläge. Använda roteringsknappen Tryck på roteringsknappen (på höger sida av datorn) när datorn är i skrivplatteläge om du vill kunna flytta skärmen till någon av fyra olika orienteringar. När du ändrar skärmorienteringen, roterar skärmens översida 90 grader medurs till följande orienteringar. liggande-sekundär (1), stående-primär (2), liggande-primär (3) och stående-sekundär (4). OBS! Datorer med WWAN-funktion kan bara använda orienteringarna liggande-primär (3) och stående-sekundär (4). Använda pekskärmsgester Du kan utföra vissa åtgärder på pekskärmen med fingrarna eller med digitaliseringspennan. OBS! Anvisningarna i det här avsnittet baseras på de inställningar som gjorts vid fabriken. Du kan ändra inställningar för de klickningar och rörelser som känns igen genom att välja Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Penna och pekskärm. OBS! Vissa gester stöds inte i alla program. Peka (eller klicka) Klicka eller dubbelklicka på ett objekt på skärmen, precis som du skulle göra med styrplattan eller en extern mus. Tryck på och håll ned ett objekt om du vill visa den snabbmenyn, precis som du skulle göra med den högra knappen på styrplattan. OBS! Du måste trycka och hålla ned med fingret ända tills operativsystemet ritar en cirkel runt det område du pekar på, först därefter visas snabbmenyn. Använda pekskärmen 31

42 Gester Peka på skärmen med en lätt, snabb gest riktad uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att växla mellan skärmar eller snabbt bläddra genom dokument. OBS! För att gesterna ska fungera måste det finnas en rullningslist i det aktiva fönstret. Dra Tryck med fingret på ett objekt på skärmen och dra det till en annan plats genom att röra fingret. Du kan även använda den här gesten för att långsamt bläddra genom dokument. Rulla Rullning är praktisk när du vill flytta uppåt eller nedåt i en sida eller bild. Rulla sidan genom att placera två fingrar något isär på skärmen och sedan dra dem över skärmen, uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. OBS! Hastigheten för rullningen styrs av fingrarnas hastighet. 32 Kapitel 3 Pekdon, pekskärm och tangentbord

43 Rotera Med hjälp av rotationsfunktionen kan du rotera t.ex. fotografier och sidor. Du roterar dem genom att låta tummen vila på skärmen och sedan flytta pekfingret i en halvcirkel kring tummen. Nypa Med hjälp av nypningen kan du zooma in eller ut objekt som t.ex. PDF-filer, bilder och fotografier. Så här nyper du: Zooma ut genom att hålla två fingrar en bit isär på skärmen, och dra sedan ihop fingrarna när du vill minska storleken på ett objekt. Zooma in genom att hålla två fingrar ihop på skärmen, och dra sedan isär fingrarna när du vill öka storleken på ett objekt. Använda pekskärmen 33

44 Inställningar för pekskärmen Du ställer in egenskaperna för visuell återkoppling genom att välja Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Penna och pekskärm. Dessa inställningar är specifika för just pekskärmen och datorn. Du kan göra inställningar för vänster- och högerhänta användare genom att välja Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Inställningar för Tablet PC > fliken Övrigt. Dessa inställningar är specifika för just pekskärmen och datorn. Du kan ställa in egenskaper för pekdon, t.ex. pekarhastighet, klickhastighet och musspår genom att välja Start > Enheter och skrivare. Högerklicka sedan på den enhet som representerar din dator, och välj Musinställningar. De här inställningarna gäller för alla pekdon i systemet. Så här ändrar eller testar du klickinställningarna: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Penna och pekskärm > fliken Penninställningar. 2. Under Pennåtgärder väljer du åtgärd och klickar sedan på Inställningar. 3. Klicka på OK när du har ändrat eller testat inställningarna. Så här ändrar du de funktioner som tilldelats en gest eller skapar tilldelningar: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Penna och pekskärm > fliken Snärtningar. 2. Klicka på Snärtningar för navigering och redigering, och sedan på Anpassa. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att ändra eller skapa en snärttilldelning. 4. Klicka på OK. 34 Kapitel 3 Pekdon, pekskärm och tangentbord

45 Använda åtgärdstangenterna Åtgärdstangenterna är specialiserade åtgärder som tilldelats till specifika tangenter längst upp på tangentbordet. Tryck och håll ned den aktuella åtgärdstangenten för att aktivera den tilldelade åtgärden. OBS! En snabbmeny öppnas i det program du använder när du trycker på fn och en åtgärdstangent, och dess utseende beror på vilket program det är. OBS! Åtgärdsknappfunktionen aktiveras på fabriken. Du kan inaktivera den här funktionen i hjälpprogrammet Setup (BIOS) och återgå till att trycka på fn-tangenten och någon av åtgärdstangenterna för att aktivera den tilldelade åtgärden. Mer information finns i Hjälpprogrammet Setup (BIOS) på sidan 103. Ikon Åtgärd Beskrivning Hjälp och support Öppnar Hjälp och support som innehåller information om Windows-operativsystemet och din dator, ger svar på frågor och handledningar samt uppdateringar för din dator. Hjälp och support innehåller också automatisk felsökning och länkar till supportspecialister. Minska bildskärmens ljusstyrka Öka bildskärmens ljusstyrka Sänker bildskärmens ljusstyrka stegvis när du håller ned den här tangenten. Ökar bildskärmens ljusstyrka stegvis när du håller ned den här tangenten. Växla bildskärm Växlar bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Om du till exempel ansluter en extern bildskärm till datorn kan du växla mellan visning på datorns bildskärm, visning på den externa bildskärmen och samtidig visning på både dator och bildskärm genom att trycka på den här tangenten. De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGA-video. Med tangenten växla bildskärmsbild kan du även växla visningen mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn. Föregående spår Spela upp/pausa Spelar föregående spår på en ljud-cd eller det tidigare avsnittet på en DVD eller en BD. Spelar upp, pausar eller återupptar uppspelning av en ljud-cd, DVD eller BD. Om en ljud-cd, DVD eller BD inte spelas trycker du på den här tangenten så att uppspelningen startas eller återupptas. Om en ljud-cd, DVD eller BD spelas upp trycker du på den här tangenten för att pausa uppspelningen. Stopp Stoppar ljud- eller videouppspelning av en CD-, en DVD- eller en BD-skiva. Använda åtgärdstangenterna 35

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DM3-1105EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DM3-1105EA

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok för Notebook PC

Användarhandbok för Notebook PC Användarhandbok för Notebook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G72-B10SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G72-B10SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HP Notebook PC Användarhandbok

HP Notebook PC Användarhandbok HP Notebook PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-4040SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4172154

Din manual HP PAVILION DV7-4040SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4172154 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-4040SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV7-4040SA

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok Notebook-datorn HP Pavilion Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Användarhandbok för Notebook PC

Användarhandbok för Notebook PC Användarhandbok för Notebook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel är

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP MINI 110-1130SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP MINI 110-1130SA instruktionsbok

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft

Läs mer

Användarhandbok för HP Notebook PC

Användarhandbok för HP Notebook PC Användarhandbok för HP Notebook PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och

Läs mer

Bärbar dator från HP. Referensguide

Bärbar dator från HP. Referensguide Bärbar dator från HP Referensguide Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Användarhandbok. HP Notebook

Användarhandbok. HP Notebook Användarhandbok HP Notebook Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. AMD är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1030SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134432

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1030SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134432 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1030SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1030SA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1020SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134409

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1020SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1020SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1020SA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134363

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134363 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1015EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1015EA

Läs mer

Komma igång. HP Notebook

Komma igång. HP Notebook Komma igång HP Notebook Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV3-2230EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171773

Din manual HP PAVILION DV3-2230EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171773 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV3-2230EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV3-2230EA

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Bärbar dator från HP. Referensguide

Bärbar dator från HP. Referensguide Bärbar dator från HP Referensguide Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok till HP Mini

Användarhandbok till HP Mini Användarhandbok till HP Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok till HP EliteBook

Användarhandbok till HP EliteBook Användarhandbok till HP EliteBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel är ett varumärke

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Bärbar dator från HP. Referensguide

Bärbar dator från HP. Referensguide Bärbar dator från HP Referensguide Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI och ATI Mobility Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP PAVILION G7-1004SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4162089

Din manual HP PAVILION G7-1004SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4162089 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION G7-1004SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION G7-1004SA instruktionsbok

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G56-116SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G56-116SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens.

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI CQ10-110EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134583

Din manual HP COMPAQ MINI CQ10-110EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134583 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI CQ10-110EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI CQ10-110EA

Läs mer

Användarhandbok för HP Envy 13

Användarhandbok för HP Envy 13 Användarhandbok för HP Envy 13 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-1103EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

HP Pavilion Entertainment PC. Användarhandbok

HP Pavilion Entertainment PC. Användarhandbok HP Pavilion Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens.

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP PAVILION G6-1075SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4160318

Din manual HP PAVILION G6-1075SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4160318 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION G6-1075SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION G6-1075SA instruktionsbok

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Användarhandbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok HP avancerad dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer