Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok"

Transkript

1 Notebook-datorn HP Pavilion Användarhandbok

2 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator. Du hittar den allra senaste informationen i din Användarhandbok på HP:s webbplats Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. Andra utgåvan: augusti 2010 Första utgåvan: april 2010 Dokumentartikelnummer:

3 Säkerhetsmeddelande VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte nätadaptern ha direktkontakt med huden eller mjuka ytor, till exempel kuddar, tjocka mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii

4 iv Säkerhetsmeddelande

5 Innehåll 1 Funktioner... 1 Identifiera maskinvaran... 1 Komponenter på ovansidan... 1 Styrplatta... 1 Lampor... 2 Strömknapp och fingeravtrycksläsare... 3 Tangenter... 4 Komponenter på framsidan... 5 Komponenter på höger sida... 5 Komponenter på vänster sida... 6 Bildskärmskomponenter... 7 Komponenter på undersidan... 8 Trådlösa antenner... 8 Ytterligare maskinvarukomponenter Etiketter Nätverk Använda trådlösa enheter Identifiera statusikonerna för trådlöst och nätverk Använda kontrollerna för trådlöst Använda åtgärdstangenten för trådlöst Använda programmet HP Wireless Assistant Använda operativsystemkontroller Använda WLAN Installera ett WLAN Skydda ditt WLAN Ansluta till ett trådlöst nätverk Roaming till ett annat nätverk Använda HP Mobilt bredband (endast vissa modeller) Sätta i ett SIM-kort Ta ut ett SIM-kort Använda trådlösa Bluetooth-enheter Bluetooth och Internet-anslutningsdelning Felsöka problem med trådlösa anslutningar Det går inte att ansluta till ett WLAN Det går inte att ansluta till önskat trådlöst nätverk Nätverksikonen visas inte Aktuella säkerhetskoder till det trådlösa nätverket är inte tillgängliga v

6 WLAN-anslutningen är mycket dålig Kan inte ansluta till den trådlösa routern Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) Pekdon och tangentbord Använda pekdon Göra inställningar för pekdon Använda styrplattan Sätta på och stänga av styrplattan Navigera Välja Använda rörelser för styrplattan Rulla Nypa/zooma Ansluta en extern mus Använda åtgärdstangenterna Använda snabbtangenterna Rengöra styrplattan och tangentbordet Multimedia Multimediefunktioner Identifiera multimediekomponenterna Använda funktionerna för medieaktivitet Använda åtgärdstangenterna för medieaktivitet Multimedieprogramvara Öppna förinstallerad medieprogramvara Använda programvaran HP MediaSmart Använda annan multimedieprogramvara Installera multimedieprogramvara från en skiva Ljud Ansluta externa ljudenheter Kontrollera ljudfunktionerna Använda jacket för ljudutgång (hörlurar) Använda jacket för ljudingång (mikrofon) Video Använda porten för extern bildskärm Ansluta en HDMI-enhet Konfigurera ljudet för HDMI (endast vissa modeller) Optisk enhet Identifiera den installerade optiska enheten Använda optiska skivor (CD, DVD och BD) Välja rätt skivor (CD, DVD och BD) CD-R-skivor vi

7 CD-RW-skivor DVD±R-skivor DVD±RW-skivor LightScribe DVD+R-skivor Blu-ray Disc-skivor (BD) Spela upp en CD, DVD eller BD Konfigurera Automatisk uppspelning Ändra regionala inställningar för DVD Respektera upphovsrätten Kopiera en CD eller DVD Skapa (bränna) en CD, DVD eller BD Ta ut en optisk skiva (CD, DVD eller BD) Felsökning Facket för optiska skivor öppnas inte när jag vill ta ut en CD, DVD eller BD Datorn kan inte detektera den optiska enheten Förhindra avbrott i uppspelningen Skivan spelas inte Skivan spelas inte automatiskt En DVD-film stannar upp, hoppar över delar eller hoppar fram och tillbaka En DVD-film visas inte på en extern bildskärm Processen med att bränna en skiva startar inte, eller avstannar innan den är klar En enhetsdrivrutin måste ominstalleras Hämta HP:s senaste enhetsdrivrutiner Hämta Windows senaste enhetsdrivrutiner Webbkamera Justera egenskaperna för webbkameran Energisparfunktioner Ställa in energialternativ Använda energibesparande lägen Initiera och avsluta sömnläget Initiera och avsluta viloläget Använda batterimätaren Använda energischeman Visa aktuellt energischema Välja ett annat energischema Anpassa energischeman Ställa in lösenordsskydd för återaktivering Använda extern nätström Ansluta nätadaptern Testa en nätadapter Använda batteriström Identifiera batterier vii

8 Hitta batteriinformation i Hjälp och support Använda Batterikontroll Visa återstående batteriladdning Sätta i eller ta ut batteriet Ladda ett batteri Maximera batteriets urladdningstid Hantera låg batteriladdningsnivå Identifiera låg batteriladdningsnivå Åtgärda låg batteriladdningsnivå Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till ett laddat batteri Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till en strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget Kalibrera ett batteri Steg 1: Ladda batteriet helt Steg 2: Inaktivera sömn- och viloläget Steg 3: Ladda ur batteriet Steg 4: Ladda batteriet helt Steg 5: Återaktivera sömn- och viloläget Spara på batteriet Förvara ett batteri Kassera ett använt batteri Byta batteriet Växla mellan grafiklägen (endast vissa modeller) Stänga av datorn Enheter Identifiera installerade enheter Hantera lagringsenheter Förbättra hårddiskens prestanda Använda Diskdefragmenteraren Använda Diskrensning Använda HP ProtectSmart hårddiskskydd Identifiera HP ProtectSmart Hard Drive Protections status Använda programmet HP ProtectSmart Hard Drive Protection Byta ut hårddisken Externa enheter Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet viii

9 Ta bort en USB-enhet Använda en esata-enhet Ansluta en esata-enhet Ta bort en esata-enhet Externa mediekort Använda kort för ett digitalt PBX-system Sätta i ett digitalkort Ta ut ett digitalkort Minnesmoduler Lägga till eller byta ut minnesmoduler Lägga till eller ta bort en minnesmodul i expansionsminnesmodulplatsen Uppgradera en minnesmodul i det primära minnesmodulsfacket Säkerhet Skydda datorn Använda lösenord Ställa in lösenord i Windows Ställa in lösenord i Setup Utility Administrator password (Administratörslösenord) Hantera ett administratörslösenord Ange ett administratörslösenord Lösenord vid start Hantera ett startlösenord Ange ett startlösenord Använda antivirusprogram Använda brandväggsprogram Installera kritiska säkerhetsuppdateringar Installera en säkerhetskabel (tillbehör) Använda fingeravtrycksläsaren Hitta fingeravtrycksläsaren Registrera fingeravtryck Använda det registrerade fingeravtrycket för att logga in i Windows HP QuickWeb Aktivera och inaktivera QuickWeb Hjälpprogrammet Setup Starta hjälpprogrammet Setup Använda hjälpprogrammet Setup Byta språk för hjälpprogrammet Setup ix

10 Navigera och göra val i hjälpprogrammet Setup Visa systeminformation Återställa standardinställningarna i hjälpprogrammet Setup Avsluta hjälpprogrammet Setup Menyer i Setup Utility Menyn Main (huvudmenyn) Menyn Security (säkerhet) Menyn System Configuration (systemkonfiguration) Menyn Diagnostics (diagnostik) Programvaruuppdateringar Uppdatera BIOS Ta reda på BIOS-versionen Ladda ned en BIOS-uppdatering Uppdatera program och drivrutiner Säkerhetskopiering och återställning Skapa systemåterställningsskivor Säkerhetskopiera dina data Använda Windows Säkerhetskopiering och återställning Använda systemåterställningspunkter När ska du skapa återställningspunkter Skapa en systemåterställningspunkt Återställa systemet till ett tidigare tillstånd Utföra en återställning Återställa från återställningsskivorna Återställa från den särskilda återställningspartitionen (endast vissa modeller) Index x

11 1 Funktioner Identifiera maskinvaran Vilka komponenter som ingår i datorn kan variera beroende på var du har köpt datorn och på vilken modell du har. Bilderna i det här kapitlet visar de standardfunktioner som finns i de flesta datormodeller. Så här visar du en lista över den maskinvara som finns installerad i datorn: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. 2. Klicka på Enhetshanteraren i området System. Du kan också lägga till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer med Enhetshanteraren. Komponenter på ovansidan Styrplatta Komponent Beskrivning (1) Styrplattans på/av-knapp Sätter på och stänger av styrplattan. Dubbelklicka på knappen två gånger för att sätta på/stänga av styrplattan. (2) Styrplatta* Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. (3) Vänster knapp på styrplattan* Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (4) Höger knapp på styrplattan* Fungerar som högerknappen på en extern mus. *I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. När du vill visa eller ändra inställningarna för pekdonen, väljer du Start > Enheter och skrivare. Högerklicka sedan på den ikon som representerar din enhet och välj Musinställningar. Identifiera maskinvaran 1

12 Lampor Komponent Beskrivning (1) Strömlampa Vit: Strömmen är på. Blinkar vitt: Datorn är i strömsparläge. OBS! Det finns en annan strömlampa på vänster sida om datorn. (2) Lampa för avstängt ljud Gulbrun: Högtalarljudet är avstängt. (3) Lampa för trådlöst Vit: En inbyggd trådlös enhet, till exempel en enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth -enhet, är på. OBS! Trådlösa enheter är aktiverade som standard. Gulbrun: Alla trådlösa enheter är avstängda. (4) Caps lock-lampa Vit: Caps lock är aktiverat. (5) Styrplattans lampa Gulbrun: Styrplattan är avstängd. (6) Lampa för fingeravtrycksläsare Vit: Fingeravtrycket gick att avläsa. Gulbrun: Fingeravtrycket gick inte att avläsa. 2 Kapitel 1 Funktioner

13 Strömknapp och fingeravtrycksläsare Komponent Beskrivning (1) Strömknapp* När datorn är avstängd sätter du på datorn genom att trycka på knappen. När datorn är påslagen aktiverar du sömnläget genom en snabb tryckning på knappen. När datorn är i sömnläge avslutar du detta genom en snabb tryckning på knappen. När datorn är i viloläge avslutar du detta genom en snabb tryckning på knappen. Om datorn har slutat svara och det inte går att använda avstängningsprocedurerna i Windows, stänger du av datorn genom att hålla ner strömknappen i minst 5 sekunder. Om du vill veta mer om dina ströminställningar väljer du Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. (2) Fingeravtrycksläsare Tillåter inloggning i Windows med fingeravtryck istället för med lösenord. *I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Information om hur du ändrar fabriksinställningarna finns i användarhandböckerna i Hjälp- och support. Identifiera maskinvaran 3

14 Tangenter Komponent Beskrivning (1) esc-tangent Visar systeminformation när du trycker på den i kombination med fn-tangenten. (2) fn-tangent Visar systeminformation när du trycker på den och esc-tangenten samtidigt. (3) Windows logotyptangent Visar Start-menyn i Windows. (4) Windows-programtangent Visar en genvägsmeny för objekt under pekaren. (5) Åtgärdstangenter Utför ofta använda funktioner. 4 Kapitel 1 Funktioner

15 Komponenter på framsidan Komponent Beskrivning (1) Digitalmedieplats Stöder följande format för digitalkort (tillval): Memory Stick (MS) Memory Stick Pro (MSP) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital-minneskort (SD) SDHC-minneskort (Secure Digital High Capacity; standardstorlek och stor storlek) xd-picture-kort (XD) (2) Högtalare (2) Producerar ljud. Komponenter på höger sida Komponent Beskrivning (1) Lampa för optisk enhet Tänd: Den optiska enheten används. Släckt: Den optiska enheten används inte. (2) Optisk enhet Läser/skriver optiska skivor. (3) USB-portar (2) Ansluter extra USB-enheter. (4) Batterilampa Vit: Datorn är ansluten till extern ström och batteriet är helt laddat. Gulbrun: Datorn är ansluten till extern ström och batteriet laddas. Blinkande: Ett batteri som är datorns enda tillgängliga strömkälla har nått låg batteriladdningsnivå. När batteriet har nått kritiskt låg batteriladdningsnivå fortsätter batterilampan att blinka. (5) Strömuttag Ansluter en nätadapter. Identifiera maskinvaran 5

16 Komponenter på vänster sida Komponent Beskrivning (1) Plats för säkerhetskabel Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn. OBS! Säkerhetskabeln är avsedd att användas i avvärjande syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. (2) Extern bildskärmsport Här ansluts en extern visningsenhet (tillval) till datorn, t.ex. en bildskärm eller en projektor. (3) Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en datorheadsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller en monoljudmikrofon (extra tillbehör). (4) Jack för ljudutgång (hörlurar) Producerar ljud när det är anslutet till stereohögtalare (tillval), hörlurar, öronsnäckor, headset eller en TV-ljudingång. (5) Enhetslampa Vit: Hårddisken används. Gulbrun: HP ProtectSmart Hard Drive Protection har temporärt parkerat hårddisken. (6) Strömlampa Tänd: Strömmen är på. Blinkande: Datorn är i strömsparläge. OBS! Det finns en annan strömlampa bredvid strömknappen. (7) Ventiler (3) Släpper in och ut luft som kyler interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (8) RJ-45-lampor (nätverk) Vit: Nätverket är anslutet. Gulbrun: Det är aktivitet på nätverket. (9) RJ-45-jack (nätverk) Här ansluts en nätverkskabel. 6 Kapitel 1 Funktioner

17 Komponent Beskrivning (10) HDMI-port Ansluter en extra HDMI-enhet. (11) Kombinerad esata/usb-port Ansluter en extra USB-enhet eller esatakomponent med höga prestanda, t ex en extern esata-hårddisk. Bildskärmskomponenter Komponent Beskrivning (1) Intern bildskärmsströmbrytare Stänger av skärmen om den stängs medan strömmen är på. (2) Webbkameralampa Vit: Webbkameran används. (3) Webbkamera Spelar in video och tar stillbilder. (4) Interna mikrofoner Spelar in ljud. Identifiera maskinvaran 7

18 Komponenter på undersidan Komponent Beskrivning (1) Batterifack Rymmer batteriet. (2) Batteriets frigöringsspärr Frigör batteriet från batteriplatsen. (3) Ventiler (6) Släpper in luft som kyler av interna komponenter. (4) Hårddiskfack Rymmer hårddisken. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (5) Fack för minne/trådlös modul Rymmer en trådlös LAN-modul, en trådlös WAN-modul och minnesmoduler. OBS! För att förhindra att systemet inte svarar ska du endast byta ut den trådlösa modulen mot en trådlös modul som är godkänd för användning i datorn av den myndighet som reglerar bestämmelserna kring trådlösa enheter i ditt land eller din region. Om du byter ut modulen och sedan får ett varningsmeddelande, ta då bort modulen och kontakta teknisk support via Hjälp och support. Trådlösa antenner På vissa datormodeller finns det minst två antenner som sänder och tar emot signaler från en eller flera trådlösa enheter. Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. 8 Kapitel 1 Funktioner

19 Komponent Beskrivning (1) WLAN-antenner (2)* Skickar och tar emot trådlösa signaler för att kommunicera med trådlösa LAN-nätverk (WLAN). (2) WWAN-antenner (2) (endast vissa modeller)* Skickar och tar emot trådlösa signaler för att kommunicera med trådlösa WAN-nätverk (WWAN). *Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter finns i det avsnitt i Säkerhet, föreskrifter och miljö som gäller för ditt land. Dessa föreskrifter finns i Hjälp och support. Identifiera maskinvaran 9

20 Ytterligare maskinvarukomponenter Komponent Beskrivning (1) Nätsladd* Ansluter nätadaptern till ett eluttag. (2) nätadapter Omvandlar växelström till likström. (3) Batteri* Driver datorn när den inte är ansluten till extern ström. *Batterier och nätsladdar varierar i utseende efter land/region. Etiketter På etiketterna som sitter på datorn finns information som du behöver när du felsöker systemet eller reser utomlands med datorn. Serviceetikett Innehåller viktig information såsom: Serviceetiketten sitter på datorns undersida. Ha denna information till hands när du kontaktar teknisk support. Alternativ Komponent Beskrivning (1) Produktnamn Det här är produktnamnet, som sitter på datorns framsida. (2) Serienummer Detta är ett alfanumeriskt ID som är unikt för varje produkt. 10 Kapitel 1 Funktioner

21 Alternativ Komponent Beskrivning (3) Produktnummer Detta är en alfanumerisk identifierare som ger specifik information om maskinvarukomponenterna. Produktnumret hjälper serviceteknikern att avgöra vilka komponenter och delar som behövs. (4) Garantiperiod Garantiperiodens varaktighet (i år) för den här datorn. (5) Modellbeskrivning (endast vissa modeller) Detta är en alfanumerisk identifierare som du använder för att hitta dokumentation, drivrutiner och support för din dator. Microsofts äkthetscertifikat Innehåller Windows-produktnyckeln. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka operativsystemet. Det här certifikatet sitter på datorns undersida. Myndighetsetikett Visar bestämmelser om datorn. Myndighetsetiketten sitter på batteriplatsens insida. Certifieringsetiketter för trådlöst (endast vissa modeller) Ger information om trådlösa tillvalsenheter samt godkännandemärkningar för några av de länder och regioner där enheterna har godkänts för användning. En tillvalsenhet kan vara en enhet för trådlösa lokala nätverk (WLAN) eller en extra Bluetooth-enhet. Om datormodellen inkluderar en eller flera trådlösa enheter, följer en eller flera certifieringsetiketter med datorn. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Certifieringsetiketter för trådlöst sitter inuti batterifacket. SIM-etikett (endast vissa modeller) Anger SIM-modulens ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Etiketten finns inuti batteriplatsen. Serienummeretikett för HP-modulen för mobilt bredband (endast vissa modeller) Anger serienumret för HP-modulen för mobilt bredband. Etiketten sitter på insidan av batterifacket. Etiketter 11

22 2 Nätverk Använda trådlösa enheter Trådlös teknologi överför data via radiovågor istället för ledningar. Datorn kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter: Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (kallas ofta Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i ditt hem och på allmänna platser såsom flygplatser, restauranger, kaféer, hotell och universitet. Inom ett WLAN kommunicerar varje bärbar trådlös enhet med en trådlös router eller åtkomstpunkt. HP Mobile Broadband Module En enhet för trådlöst utbrett nätverk (WWAN) som ger åtkomst till information där tjänster från mobila nätverksoperatörer finns tillgängliga. I ett WWAN kommunicerar varje bärbar enhet med en mobil nätverksoperatörs basstation. Mobila nätverksoperatörer installerar nätverk av basstationer (liknande mobiltelefonmaster) på stora geografiska områden, vilket effektivt ger en täckning över hela delstater, regioner eller länder. Bluetooth-enhet Skapar ett personligt nätverk (PAN) för att ansluta till andra Bluetooth-enheter som datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje enhet direkt med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra i normalfallet inom tio meter. Datorer med WLAN-enheter kan stödja en eller flera av följande IEEE-industristandarder: b, den första allmänna standarden, stödjer datahastigheter upp till 11 Mbit/s och fungerar på frekvensen 2,4 GHz g stödjer datahastigheter upp till 54 Mbit/s och fungerar på frekvensen 2,4 GHz. En g WLAN-enhet är bakåtkompatibel med b-enheter, så de kan fungera på samma nätverk a stödjer datahastigheter upp till 54 Mbit/s och fungerar på frekvensen 5 GHz. OBS! a är inte kompatibel med b och g n stödjer datahastigheter upp till 450 Mbit/s, fungerar på frekvensen 2,4 eller 5 GHz och är bakåtkompatibel med a, b, och g. Mer information om trådlös teknik finns i tillhörande informationsmaterial och webbplatslänkarna i Hjälp och support. Identifiera statusikonerna för trådlöst och nätverk Ikon Namn Beskrivning Trådlös (ansluten) Trådlös (inte ansluten) Visar var lampan och åtgärdstangenten för trådlöst finns på datorn. Identifierar även programmet Wireless Assistant på datorn och huruvida en eller flera trådlösa enheter är påslagna. Identifierar programvaran Wireless Assistant på datorn och anger att alla trådlösa enheter är avstängda. 12 Kapitel 2 Nätverk

23 Ikon Namn Beskrivning Trådbundet nätverk (anslutet) Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade och att en eller flera nätverksenheter är anslutna till nätverket. Trådbundet nätverk (inaktiverat/frånkopplat) Nätverk (inaktiverat/frånkopplat) Nätverk (anslutet) Nätverk (frånkopplat) Visar att en eller flera av dina nätverksdrivrutiner har installerats, att alla nätverksenheter eller alla trådlösa enheter har inaktiverats på Kontrollpanelen och inga nätverksenheter är anslutna till det trådlösa nätverket. Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade, att inga trådlösa anslutningar är tillgängliga eller att alla trådlösa nätverksenheter är inaktiverade via åtgärdstangenten för trådlöst eller Wireless Assistant och att inga nätverksenheter är anslutna till ett kabelanslutet nätverk. Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade, att en eller flera nätverksenheter är anslutna till ett trådlöst nätverk och att en eller flera nätverksenheter är anslutna till ett trådbundet nätverk. Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade och att trådlösa anslutningar finns tillgängliga, men att inga nätverksenheter är anslutna till ett trådbundet eller trådlöst nätverk. Använda kontrollerna för trådlöst Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i din dator med hjälp av en av dessa metoder: Åtgärdstangent för trådlöst HP Wireless Assistant Operativsystemkontroller Använda åtgärdstangenten för trådlöst Datorn har en åtgärdstangent för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en lampa för trådlöst. Alla trådlösa enheter på datorn är föraktiverade, vilket medför att lampan för trådlöst tänds (vit) när du startar datorn. Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för enskilda enheter. Om lampan för trådlöst lyser vit är minst en av de trådlösa enheterna påslagen. Om lampan för trådlöst är gul, är alla trådlösa enheter avstängda. Eftersom de trådlösa enheterna aktiveras på fabriken, kan du använda åtgärdstangenten för trådlöst för att starta eller stänga av dem samtidigt. Du kan styra de trådlösa enheterna separat via programmet HP Wireless Assistant. Använda programmet HP Wireless Assistant En trådlös enhet kan slås på och stängas av med programmet HP Wireless Assistant. Om du inaktiverar en trådlös enhet i Setup Utility måste du först återaktivera den i Setup Utility innan du kan sätta på eller stänga av den med hjälp av Wireless Assistant. OBS! Datorn ansluts inte automatiskt till ett nätverk eller en Bluetooth-enhet när du aktiverar eller sätter på en trådlös enhet. Använda trådlösa enheter 13

24 Du kan visa status för trådlösa enheter genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner, pilen längst till vänster i meddelandefältet, och sedan låta muspekaren vila över ikonen för trådlöst. Om ikonen för trådlöst inte visas i meddelandefältet går du igenom följande steg för att ändra egenskaper för Wireless Assistant: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Windows Mobilitetscenter. 2. Klicka på ikonen för trådlöst i rutan för Wireless Assistant längst ned i Windows Mobilitetscenter. 3. Klicka på Egenskaper. 4. Markera kryssrutan intill ikonen HP Wireless Assistant i meddelandefältet. 5. Klicka på Verkställ. 6. Klicka på Stäng. Mer information finns i hjälpen för programvaran Wireless Assistant. 1. Öppna Wireless Assistant genom att klicka på ikonen för trådlöst i Windows mobilitetscenter. 2. Klicka på knappen Hjälp. Använda operativsystemkontroller Vissa operativsystem erbjuder också metoder för att hantera inbyggda trådlösa enheter och trådlösa anslutningar. I Windows finns till exempel Nätverks- och delningscenter där du kan skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta till ett nätverk, hantera trådlösa nätverk och diagnostisera och reparera nätverksproblem. Du når Nätverks- och delningscenter genom att välja Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. Mer information får du om du väljer Start > Hjälp och support. Använda WLAN Med en WLAN-enhet kan du få åtkomst till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som består av andra datorer och tillbehör länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt. OBS! Termerna trådlös åtkomstpunkt och trådlös router används ofta omväxlande. Ett större WLAN såsom ett WLAN i ett företag eller publik WLAN-hotspot använder vanligtvis trådlösa åtkomstpunkter som kan hysa ett stort antal datorer och tillbehör och kan separera kritiska nätverksfunktioner. Ett WLAN i hemmet eller på ett mindre kontor använder vanligtvis en trådlös router som tillåter flera trådlösa och trådanslutna datorer att dela en Internet-anslutning, en skrivare och filer utan att kräva ytterligare maskin- eller programvara. Du måste ansluta till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör eller ett publikt nätverk eller företagsnätverk) för att kunna använda WLAN-enheten i din dator. 14 Kapitel 2 Nätverk

25 Installera ett WLAN Om du vill installera ett WLAN och ansluta till Internet behöver du följande utrustning: Ett bredbandsmodem (antingen DSL eller kabel) (1) och en Internet-tjänst med hög hastighet köpt från en Internet-leverantör (ISP) En trådlös router (köpt separat) (2) Den trådlösa datorn (3) Nedanstående bild visar ett exempel på en installation av ett trådlöst nätverk anslutet till Internet. Allteftersom ditt nätverk växer, kan ytterligare trådlösa och fasta datorer anslutas till nätverket för att få åtkomst till Internet. Mer hjälp om hur du installerar ditt WLAN finns i informationen från routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP). Skydda ditt WLAN Eftersom WLAN-standarden utformades med begränsade säkerhetsfunktioner (i stort sett endast för att förhindra tillfällig tjuvlyssning och inte mer kraftfulla attacker än så) är det viktigt att förstå att WLAN-nätverk är sårbara för välkända och väldokumenterade säkerhetsrisker. För WLAN på offentliga platser eller hotspots, som kaféer och flygplatser, kanske det inte finns någon säkerhet alls. Nya tekniker som gör offentliga miljöer säkrare och mer anonyma utvecklas av tillverkare av trådlösa produkter och Internetleverantörer. Om du oroar dig för din dators säkerhet på en hotspot bör du begränsa dina nätverksaktiviteter till icke-kritisk e-post och grundläggande Internetanvändning. När du installerar ett WLAN eller använder ett befintligt WLAN måste du alltid se till att säkerhetsfunktionerna är aktiverade, så att ditt nätverk skyddas mot obehörig åtkomst. De vanliga säkerhetsnivåerna är Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal and Wired Equivalent Privacy (WEP). Eftersom trådlösa radiosignaler skickas utanför nätverket, kan andra WLAN-enheter ta upp oskyddade signaler och antingen ansluta till ditt nätverk (oinbjudna) eller fånga upp information som sänds inom nätverket. Du kan emellertid vidta åtgärder för att skydda ditt WLAN: Använd en trådlös sändare med inbyggd säkerhet Många trådlösa basstationer, gatewayar eller routrar har inbyggda säkerhetsfunktioner, till exempel trådlösa säkerhetsprotokoll och brandväggar. Med rätt trådlös sändare kan du skydda nätverket från de vanligaste hoten vid trådlös kommunikation. Arbeta bakom en brandvägg En brandvägg är en barriär som kontrollerar både data och förfrågningar om data som skickas till ditt nätverk och stoppar eventuella misstänkta objekt. Det finns olika sorters brandväggar, både som programvara och maskinvara. För vissa nätverk används en kombination av de båda typerna. Använd trådlös kryptering Använda WLAN 15

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

SW8582 September 2013 Bärbar dator

SW8582 September 2013 Bärbar dator SW8582 September 2013 Bärbar dator E-Manual Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5

imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5 imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5 K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Regleringsmodell: T06G Regleringstyp: T06G001 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT!

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer