Användarhandbok för notebook-dator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för notebook-dator"

Transkript

1 Användarhandbok för notebook-dator

2 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI och ATI Mobility Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. Microsoft och Windows är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Produktmeddelande I den här användarhandboken beskrivs de funktioner som finns på de flesta modellerna. Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga på datorn. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. Första utgåvan: April 2010 Dokumentets artikelnummer:

3 Säkerhetsmeddelande VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka föremål som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte nätadaptern ha direktkontakt med huden eller mjuka föremål, till exempel kuddar, tjocka mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii

4 iv Säkerhetsmeddelande

5 Innehåll 1 Funktioner... 1 Identifiera maskinvara... 1 Komponenter... 1 Komponenter på ovansidan... 1 Styrplatta... 1 Lampor... 2 Knappar och fingeravtrycksläsare (endast vissa modeller)... 3 Tangenter... 4 Komponenter på framsidan... 4 Komponenter på höger sida... 5 Komponenter på vänster sida... 5 Komponenter på undersidan... 6 Bildskärmskomponenter... 7 Trådlösa antenner... 8 Ytterligare maskinvarukomponenter... 8 Etiketter Nätverk Använda trådlösa enheter Identifiera statusikonerna för trådlöst och nätverk Använda kontrollerna för trådlöst Använda tangenten för trådlöst Använda HP Wireless Assistant Använda operativsystemkontroller Använda ett WLAN Installera ett WLAN Skydda ditt WLAN Ansluta till ett WLAN Roaming till ett annat nätverk Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) Bluetooth och Internet-anslutningsdelning Ansluta till ett lokalt nätverk Pekdon och tangentbord Använda pekdon Göra inställningar för pekdon Använda styrplattan Sätta på och stänga av styrplattan v

6 Använda rörelser för styrplattan Rulla Nypa Ansluta en extern mus Använda åtgärdstangenterna Använda snabbtangenterna Använda tangentborden Använda ett inbyggt numeriskt tangentbord Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval) Rengöra styrplatta och tangentbord Multimedia Multimediefunktioner Identifiera multimediekomponenterna Justera volymen Använda tangenterna för medieaktivitet Multimedieprogramvara Använda programvaran HP MediaSmart Använda annan förinstallerad multimedieprogramvara Installera multimedieprogramvara från en skiva Ljud Ansluta externa ljudenheter Kontrollera ljudfunktionerna Video Ansluta en extern bildskärm eller projektor Ansluta en HDMI-enhet Konfigurera ljudet för HDMI (endast vissa modeller) Webbkamera Energihantering Ställa in energialternativ Använda energisparlägen Initiera och avsluta strömsparläget Initiera och avsluta viloläget Använda batterimätaren Använda energischeman Visa aktuellt energischema Välja ett annat energischema Anpassa energischeman Ställa in lösenordsskydd för återaktivering Använda extern nätström Ansluta nätadaptern Använda batteriström vi

7 Hitta batteriinformation i Hjälp och support Använda Batterikontroll Visa återstående batteriladdning Sätta i eller ta ut batteriet Ladda ett batteri Maximera batteriets urladdningstid Hantera låg batteriladdningsnivå Identifiera låg batteriladdningsnivå Åtgärda låg batteriladdningsnivå Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till ett laddat batteri Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till en strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget Kalibrera ett batteri Spara på batteriet Förvara ett batteri Kassera ett använt batteri Byta ut batteriet Växla mellan grafiklägen (endast vissa modeller) Stänga av datorn Enheter Hantera lagringsenheter Optisk enhet Identifiera den installerade optiska enheten Använda optiska skivor Välja den rätta skivan (CD, DVD och BD) CD-R-skivor CD-RW-skivor DVD±R-skivor DVD±RW-skivor LightScribe DVD+R-skivor Blu-ray-skivor (BD) Spela en CD, DVD eller BD Konfigurera Automatisk uppspelning Ändra regionala inställningar för DVD Observera upphovsrättsvarningen Kopiera en CD eller DVD Skapa (bränna) en CD eller DVD Ta bort en CD, DVD eller BD vii

8 Använda externa enheter Förbättra hårddiskens prestanda Använda Diskdefragmenteraren Använda Diskrensning Byta ut en enhet i det primära hårddiskfacket Byta ut en enhet i det sekundära hårddiskfacket Externa enheter Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet Ta bort en USB-enhet Använda en esata-enhet Ansluta en esata-enhet Ta bort en esata-enhet Externa mediekort Använda digitala mediekort Sätta i ett digitalkort Ta ut ett digitalkort Minnesmoduler Säkerhet Skydda datorn Använda lösenord Ställa in lösenord i Windows Ställa in lösenord i Setup Utility Administrator password (Administratörslösenord) Hantera ett administratörslösenord Ange ett administratörslösenord Lösenord vid start Hantera ett startlösenord Ange ett startlösenord Använda antivirusprogramvara Använda brandväggsprogramvara Installera viktiga säkerhetsuppdateringar Installera en säkerhetskabel (tillbehör) Använda fingeravtrycksläsaren (endast vissa modeller) Hitta fingeravtrycksläsaren Registrera fingeravtryck Använda det registrerade fingeravtrycket för att logga in i Windows viii

9 11 Setup Utility (BIOS) Starta Setup Utility Använda Setup Utility Byta språk för Setup Utility Navigera och göra val i Setup Utility Visa systeminformation Återställa standardinställningarna i Setup Utility Avsluta Setup Utility Menyer i Setup Main, menyn (Huvudmenyn) Security, menyn System Configuration, menyn Diagnostics, menyn Programvaruuppdateringar Uppdatera BIOS Ta reda på BIOS-versionen Ladda ned en BIOS-uppdatering Uppdatera program och drivrutiner Säkerhetskopiering och återställning Skapa systemåterställningsskivor Säkerhetskopiera dina data Använda Säkerhetskopiering och återställning i Windows Använda systemåterställningspunkter När ska du skapa återställningspunkter? Skapa en systemåterställningspunkt Återställa systemet till ett tidigare tillstånd Utföra en återställning Återställa från återställningsskivorna Återställa från den särskilda återställningspartitionen (endast vissa modeller) Felsökning Det går inte att ansluta till ett WLAN Det går inte att ansluta till ett önskat nätverk Nätverksikonen visas inte De aktuella säkerhetskoderna för nätverket är inte tillgängliga WLAN-anslutningen är mycket svag Det går inte att ansluta till den trådlösa routern Det optiska skivfacket öppnas inte när jag vill ta ut en CD, en DVD eller en BD Datorn kan inte detektera enheten för CD, DVD eller BD En CD, DVD eller BD spelas inte upp En CD, DVD eller BD spelas inte automatiskt ix

10 Uppspelningen av en DVD- eller BD-film stoppas eller hoppar, eller spår spelas upp på måfå DVD-eller BD-filmen visas inte på en extern bildskärm Processen med att bränna en skiva eller en DVD startar inte, eller också avstannar den innan den är klar En DVD eller BD som spelas i Windows Media Player avger inget ljud/ingen bild En enhetsdrivrutin måste installeras om Hämta HP:s senaste enhetsdrivrutiner Hämta Windows senaste enhetsdrivrutiner Index x

11 1 Funktioner Identifiera maskinvara Så här visar du en lista över den maskinvara som finns installerad på datorn: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. 2. Klicka på Enhetshanteraren i avsnittet System. Lägg till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer med Enhetshanteraren. OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC) som bidrar till att skydda datorn. Du kan bli ombedd att tillåta eller ange ditt lösenord för uppgifter som att installera program, använda verktyg eller ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. Komponenter Komponenter på ovansidan Styrplatta Komponent Beskrivning (1) Styrplattans på/av-knapp Sätter på och stänger av styrplattan. Dubbelklicka på knappen två gånger för att sätta på/stänga av styrplattan. (2) Styrplattans zon* Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. (3) Vänster knapp på styrplattan* Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. Identifiera maskinvara 1

12 Komponent Beskrivning (4) Höger knapp på styrplattan* Fungerar som högerknappen på en extern mus. *I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Om du vill visa eller ändra pekdonens inställningar väljer du Start > Enheter och skrivare. Högerklicka sedan på den ikon som representerar din enhet och välj Musinställningar. Lampor Altern ativ Beskrivning Funktion (1) Caps Lock-lampa Lyser Caps Lock är aktiverat. (2) Strömlampa Lyser Datorn är påslagen. Blinkar Datorn är i strömsparläge. Släckt Datorn är avstängd eller i viloläge. (3) Lampa för avstängt ljud Bärnsten Datorljudet är avstängt. (4) Lampa för trådlöst Vit En inbyggd trådlös enhet, t.ex. ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) och/eller en Bluetooth -enhet, har upptäckts. Bärnsten Inga trådlösa enheter har upptäckts. (5) Styrplattans lampa Bärnsten Styrplattan är inaktiverad. (6) Lampa för fingeravtrycksläsare Vit Fingeravtrycket avlästes. Bärnsten Fingeravtrycket avlästes inte. 2 Kapitel 1 Funktioner

13 Knappar och fingeravtrycksläsare (endast vissa modeller) Altern ativ Beskrivning Funktion (1) Strömknapp Tryck på strömknappen för att: Starta datorn. Initiera Strömsparläge. Avsluta Strömsparläge. Avsluta viloläget. Om datorn har slutat svara och det inte går att använda avstängningsprocedurerna i Windows stänger du av datorn genom att hålla ner strömknappen i minst fem sekunder. Om du vill ha mer information om ströminställningarna väljer du Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. (2) Fingeravtrycksläsare (endast vissa modeller) Tillåter inloggning i Windows med fingeravtryck istället för med lösenord. I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Information om hur du ändrar fabriksinställningarna finns i Hjälp och support. Komponenter 3

14 Tangenter Alter nativ Beskrivning Funktion (1) esc-tangent Tryck på tangenterna esc och fn samtidigt för att visa systeminformation. (2) fn-tangent Tryck på tangenten fn samtidigt som du trycker på en funktionstangent eller tangenten esc för att utföra vanliga systemfunktioner. (3) Windows-tangenten Visar Start-menyn i Windows. (4) Windows-programtangent Visar en genvägsmeny för objekt under markören. (5) Integrerat numeriskt tangentbord Fungerar på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. (6) Åtgärdstangenter Utför ofta använda funktioner. Komponenter på framsidan Beskrivning Högtalare Funktion Producerar ljud. 4 Kapitel 1 Funktioner

15 Komponenter på höger sida Alter nativ Beskrivning Funktion (1) Strömlampa Lyser Datorn är påslagen. Blinkar Datorn är i strömsparläge. Släckt Datorn är avstängd eller i viloläge. (2) Lampa för hårddiskenhet Vit Hårddiskenheten är aktiv. Bärnsten Hårddiskenheten är parkerad. (3) USB-portar (2) Anslut valfria USB-enheter. (4) Lampa för optisk enhet Blinkar Den optiska enheten används. (5) Optisk enhet Läser optiska skivor och skriver till optiska skivor (på vissa modeller). (6) Nätadapterlampa Lyser Datorn är ansluten till elnätet. (7) Strömuttag Ansluter en nätadapter. Släckt Datorn är inte ansluten till elnätet. (8) Plats för säkerhetskabel Anslut en säkerhetskabel (tillval). Säkerhetskabeln är avsedd att användas i förebyggande syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. Komponenter på vänster sida Komponenter 5

16 Alter nativ Beskrivning Funktion (1) Ventiler (2) Gör att luften kan cirkulera och kyla interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (2) Port för extern bildskärm Ansluter en extern VGA-bildskärm eller projektor. (3) RJ-45-jack (nätverk) Ansluter en nätverkskabel. (4) HDMI-port Ansluter datorn till en extra ljud- eller videoenhet såsom HDTV eller någon annan kompatibel digital- eller ljudkomponent. (5) esata/usb-port (endast vissa modeller) Ansluter en extra esata-komponent med höga prestanda, t ex en extern esata-hårddisk, eller ansluter en extra USB-enhet. (6) USB-port Ansluter en extra USB-enhet. OBS! Beroende på vilken datormodell du använder kan datorn ha endast en USB-port. (7) Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en headset-mikrofon, stereoljudmikrofon eller en monomikrofon (extra tillbehör). (8) Jack för ljudutgång (hörlurar) Producerar ljud när det är anslutet till stereohögtalare (tillval), hörlurar, öronsnäckor, headset eller en TV-ljudingång. (9) SD-kortläsare Läser SD-kort som har satts in i läsaren. Komponenter på undersidan 6 Kapitel 1 Funktioner

17 Alter nativ Beskrivning Funktion (1) Batteriplats Rymmer batteriet. (2) Batteriets frigöringsspärr Frigör batteriet från batteriplatsen. (3) Ventiler (7) Gör att luften kan cirkulera och kyla interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. (4) Primärt hårddiskfack Rymmer den primära hårddisken, minnesmodulplatserna och WLAN-modulen (endast vissa modeller). (5) Inbyggd bashögtalare (endast vissa modeller) Ger bättre basljud. VIKTIGT: För att hindra att systemet inte svarar bör du byta ut den trådlösa modulen mot en trådlös modul som är godkänd för användning av den myndighet som reglerar bestämmelserna kring trådlösa enheter i ditt land eller din region. Om du byter ut modulen och sedan får ett varningsmeddelande tar du bort modulen och kontaktar teknisk support via Hjälp och support. Bildskärmskomponenter Alter nativ Beskrivning Funktion (1) Interna mikrofoner (2) Spelar in ljud. (2) Webbkameralampa Lyser Webbkameran används. (3) Webbkamera Spelar in video och tar stillbilder. Komponenter 7

18 Trådlösa antenner På vissa datormodeller finns det minst 2 antenner som sänder och tar emot signaler från en eller flera trådlösa enheter. Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. OBS! Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter finns i det avsnitt i Säkerhet, föreskrifter och miljö som gäller för ditt land. Dessa föreskrifter finns i Hjälp och support. Ytterligare maskinvarukomponenter Alter nativ Beskrivning Funktion (1) Nätsladd* Ansluter nätadaptern till ett eluttag. 8 Kapitel 1 Funktioner

19 Alter nativ Beskrivning Funktion (2) Nätadapter Omvandlar växelström till likström. (3) Batteri* Ger ström när datorn inte är ansluten till en extern strömkälla. Etiketter * Batterier och nätsladdar varierar i utseende efter land/region. På etiketterna som sitter på datorn finns information som du behöver när du felsöker systemet eller reser utomlands med datorn. Serviceetikett Innehåller viktig information såsom: Serviceetiketten sitter på datorns undersida. Ha denna information till hands när du kontaktar teknisk support. Alternativ Komponent Beskrivning (1) Produktnamn Det här är produktnamnet, som sitter på datorns framsida. (2) Serienummer Detta är ett alfanumeriskt ID som är unikt för varje produkt. (3) Produktnummer Detta är en alfanumerisk identifierare som ger specifik information om maskinvarukomponenterna. Produktnumret hjälper serviceteknikern att avgöra vilka komponenter och delar som behövs. (4) Garantiperiod Garantiperiodens varaktighet (i år) för den här datorn. (5) Modellbeskrivning (endast vissa modeller) Detta är en alfanumerisk identifierare som du använder för att hitta dokumentation, drivrutiner och support för din dator. Microsoft-äkthetsbevis Innehåller Windows-produktnyckeln. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka operativsystemet. Det här certifikatet sitter på datorns undersida. Myndighetsetikett Visar bestämmelser om datorn. Etiketten med föreskrifter sitter på batteriplatsens insida. Certifieringsetiketter för trådlöst (endast vissa modeller) Ger information om trådlösa tillvalsenheter samt godkännandemärkningar för några av de länder och regioner där enheterna har godkänts för användning. En tillvalsenhet kan vara en enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) eller en extra Bluetooth-enhet. Om datormodellen inkluderar en eller flera trådlösa enheter, följer en eller flera certifieringsetiketter med datorn. Du kan behöva denna information när du reser utomlands. Certifieringsetiketter för trådlöst sitter inuti batterifacket. Etiketter 9

20 SIM-etikett (endast vissa modeller) Anger SIM-modulens ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Etiketten sitter på insidan av batteriplatsen. Serienummeretikett för HP-modulen för mobilt bredband (endast vissa modeller) Anger serienumret för HP-modulen för mobilt bredband. Etiketten sitter på insidan av batterifacket. 10 Kapitel 1 Funktioner

21 2 Nätverk Använda trådlösa enheter Med trådlös teknik överförs data via radiovågor istället för via kablar. Datorn kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter: Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (kallas ofta Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i ditt hem och på allmänna platser såsom flygplatser, restauranger, kaféer, hotell och universitet. Inom ett WLAN kommunicerar varje bärbar trådlös enhet med en trådlös router eller åtkomstpunkt. Bluetooth-enhet (endast vissa modeller) Skapar ett personligt nätverk (PAN) för anslutning till andra Bluetooth-enheter såsom datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje enhet direkt med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra i normalfallet inom 10 meter. Datorer med WLAN-enheter kan stödja en eller flera av följande IEEE-industristandarder: b, den första allmänna standarden, stödjer datahastigheter upp till 11 Mbit/s och fungerar på frekvensen 2,4 GHz g stödjer datahastigheter upp till 54 Mbit/s och fungerar på frekvensen 2,4 GHz. En g WLAN-enhet är bakåtkompatibel med b-enheter, så att de kan fungera på samma nätverk a stödjer datahastigheter upp till 54 Mbit/s och fungerar på frekvensen 5 GHz. OBS! a är inte kompatibel med b och g n stödjer datahastigheter upp till 450 Mbit/s och kan fungera på frekvensen 2,4 eller 5 GHz och är därför bakåtkompatibel med a, b och g. Mer information om trådlös teknik finns i informationsmaterialet och webbplatslänkarna i Hjälp och support. Identifiera statusikonerna för trådlöst och nätverk Ikon Namn Beskrivning Trådlös (ansluten) Trådlös (inte ansluten) Identifierar platsen för lampan för trådlöst och tangenten för trådlöst på datorn. Identifierar även programmet HP Wireless Assistant på datorn och visar huruvida en eller flera av de trådlösa enheterna är påslagna. Identifierar programmet HP Wireless Assistant på datorn och visar att alla trådlösa enheter är avstängda. Kabelanslutet nätverk (anslutet) Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade och att en eller flera nätverksenheter är anslutna till ett kabelnätverk. Använda trådlösa enheter 11

22 Kabelanslutet nätverk (inaktiverat/frånkopplat) Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade och att inga nätverksenheter är anslutna (eller att alla nätverksenheter är inaktiverade i Kontrollpanelen i Windows). Nätverk (anslutet) Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade och att en eller flera nätverksenheter är anslutna till ett trådlöst nätverk. Nätverk (frånkopplat) Nätverk (inaktiverat/ frånkopplat) Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade, att trådlösa anslutningar finns tillgängliga och att inga nätverksenheter är anslutna till ett trådlöst nätverk. Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade och att inga trådlösa anslutningar är tillgängliga (eller att alla trådlösa nätverksenheter är inaktiverade via knappen för trådlöst eller HP Wireless Assistant). Använda kontrollerna för trådlöst Kontrollera de trådlösa enheterna på datorn med: Åtgärds- eller snabbtangent för trådlöst (fn+f12) Programmet HP Wireless Assistant Programmet HP Connection Manager (endast vissa modeller) Operativsystemkontroller Använda tangenten för trådlöst Datorn har en tangent för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en eller två lampor för trådlöst, beroende på modell. Alla trådlösa enheter på datorn är föraktiverade, vilket medför att lampan för trådlöst lyser vitt när du startar datorn. Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för enskilda enheter. Om lampan för trådlöst lyser vitt är minst en av de trådlösa enheterna påslagen. Om lampan för trådlöst lyser gult är alla trådlösa enheter avstängda. Eftersom de trådlösa enheterna är föraktiverade använder du tangenten för trådlöst när du vill stänga av eller starta de trådlösa enheterna samtidigt. Du kontrollerar de trådlösa enheterna separat via HP Wireless Assistant. Använda HP Wireless Assistant En trådlös enhet startas och stängs av i programmet HP Wireless Assistant. Om du har inaktiverat en trådlös enhet i Setup Utility måste du först återaktivera den i hjälpprogrammet innan du kan starta eller stänga av den via HP Wireless Assistant. OBS! Datorn ansluts inte automatiskt till ett nätverk eller en Bluetooth-enhet när du aktiverar eller sätter på en trådlös enhet. Du kan visa status för trådlösa enheter genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner, pilen längst till vänster i meddelandefältet, och sedan låta muspekaren vila över ikonen för trådlöst. 12 Kapitel 2 Nätverk

23 Om ikonen för trådlöst inte visas i meddelandefältet: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Windows Mobilitetscenter. 2. Klicka på ikonen för trådlöst i rutan för Wireless Assistant som du hittar längst ned i Windows Mobilitetscenter. Wireless Assistant visas. 3. Klicka på Egenskaper. 4. Markera kryssrutan bredvid ikonen HP Wireless Assistant i meddelandefältet. 5. Klicka på Apply (Verkställ). 6. Klicka på Stäng. Mer information finns i programvaruhjälpen för Wireless Assistant. Så här kommer du åt hjälpen: 1. Öppna Wireless Assistant genom att klicka på ikonen för trådlöst i Windows Mobilitetscenter. 2. Klicka på knappen Hjälp. Använda operativsystemkontroller I vissa operativsystem finns en metod för att hantera inbyggda trådlösa enheter och trådlösa anslutningar. I Windows finns till exempel Nätverks- och delningscenter där du kan skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta till ett nätverk, hantera trådlösa nätverk och diagnostisera och reparera nätverksproblem. Du når Nätverks- och delningscenter genom att välja Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. Mer information får du om du väljer Start > Hjälp och support. Använda ett WLAN Med en WLAN-enhet kan du få åtkomst till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som består av andra datorer och tillbehör länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt. OBS! Termerna trådlös åtkomstpunkt och trådlös router används ofta omväxlande. Ett större WLAN såsom ett WLAN i ett företag eller ett offentligt WLAN använder vanligtvis trådlösa åtkomstpunkter som tillåter anslutning av ett stort antal datorer och tillbehör och som kan separera viktiga nätverksfunktioner. Ett WLAN i hemmet eller på ett mindre kontor använder en trådlös router som låter flera trådlösa och kabelanslutna datorer dela en Internetanslutning, en skrivare och filer utan att kräva ytterligare maskin- eller programvara. Du måste ansluta till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör eller ett offentligt nätverk eller företagsnätverk) för att kunna använda WLAN-enheten i en dator. Installera ett WLAN Om du vill installera ett WLAN och ansluta till Internet behöver du: Ett bredbandsmodem (antingen DSL eller kabel) (1) och en Internet-tjänst med hög hastighet köpt från en Internet-leverantör (ISP) En trådlös router (köpt separat) (2) Den trådlösa datorn (3) Använda ett WLAN 13

24 I nedanstående bild visas ett exempel på en installation av ett trådlöst, Internet-anslutet nätverk. Allteftersom ditt nätverk växer, kan ytterligare trådlösa och fasta datorer anslutas till nätverket för att få åtkomst till Internet. Mer hjälp om hur du installerar ditt WLAN finns i informationen från routertillverkaren eller Internetleverantören. Skydda ditt WLAN Eftersom WLAN-standarden utformades med begränsade säkerhetsfunktioner (i stort sett endast för att förhindra tillfällig tjuvlyssning och inte mer kraftfulla attacker än så) är det viktigt att förstå att WLANnätverk är sårbara för välkända och väldokumenterade säkerhetsrisker. WLAN på offentliga platser eller "hotspots", som kaféer och flygplatser, kanske inte har någon säkerhet alls. Nya tekniker som gör offentliga miljöer säkrare och mer anonyma utvecklas av tillverkare av trådlösa produkter och Internetleverantörer. Om du oroar dig för din dators säkerhet på en "hotspot" bör du begränsa dina nätverksaktiviteter till ej viktig e-post och grundläggande Internetanvändning. När du konfigurerar ett WLAN eller använder ett befintligt WLAN måste du alltid se till att säkerhetsfunktionerna är aktiverade så att nätverket är skyddat mot obehörig åtkomst. De vanliga säkerhetsnivåerna är Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal och Wired Equivalent Privacy (WEP). Eftersom trådlösa radiosignaler skickas utanför nätverket, kan andra WLAN-enheter ta upp oskyddade signaler och antingen ansluta till ditt nätverk (oinbjudna) eller fånga upp information som sänds inom nätverket. Så här skyddar du WLAN: Använd en trådlös sändare med inbyggd säkerhet Många trådlösa basstationer, gateways eller routrar har inbyggda säkerhetsfunktioner, till exempel trådlösa säkerhetsprotokoll och brandväggar. Med rätt trådlös sändare kan du skydda ditt nätverk från de vanligaste trådlösa säkerhetsriskerna. Arbeta bakom en brandvägg En brandvägg är en barriär som kontrollerar både data och förfrågningar som skickas till ditt nätverk och stoppar eventuella misstänkta objekt. Det finns olika sorters brandväggar, både som programvara och maskinvara. I vissa nätverk används en kombination av båda. Använd trådlös kryptering Det finns olika typer av sofistikerade krypteringsprotokoll för WLAN. Hitta den lösning som fungerar bäst för säkerheten på ditt nätverk: Wired Equivalent Privacy (WEP) är ett trådlöst säkerhetsprotokoll som kodar eller krypterar alla nätverksdata innan de sänds med en WEP-nyckel. Nätverket tilldelar en WEP-nyckel, men du kan också konfigurera en egen nyckel, generera en annan nyckel eller välja andra avancerade alternativ. Ingen kan komma åt WLAN utan rätt nyckel. WPA (Wi-Fi Protected Access) använder, liksom WEP, säkerhetsinställningar för att kryptera och dekryptera data som sänds över nätverket. Men istället för att använda en statisk säkerhetsnyckel för kryptering som WEP, använder WPA krypteringsprotokollet TKIP (temporal key integrity protocol) för att dynamiskt skapa en ny nyckel för varje paket. Det genererar också andra uppsättningar med nycklar för varje dator i nätverket. 14 Kapitel 2 Nätverk

25 Ansluta till ett WLAN Så här ansluter du till WLAN: 1. Kontrollera att den trådlösa enheten är påslagen. Om den är påslagen lyser lampan för trådlöst vitt. Om lampan för trådlöst är släckt trycker du på tangenten för trådlöst. OBS! På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är avstängda. 2. Klicka på nätverksikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. 3. Välj önskat WLAN från listan. 4. Klicka på Anslut. OBS! Om det inte finns några WLAN på listan befinner du dig för långt ifrån en trådlös router eller åtkomstpunkt. Om nätverket är ett säkert WLAN anger du en säkerhetsnyckel för nätverket vid prompten, som utgörs av en säkerhetskod, och klickar på OK för att genomföra anslutningen. Om du inte kan se önskat nätverk klickar du på Öppna Nätverks- och delningscenter och klickar sedan på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk. En lista med alternativ visas. Sök efter och anslut till ett nätverk eller skapa en ny nätverksanslutning. När anslutningen har upprättats för du muspekaren över nätverksikonen i meddelandefältet för att verifiera anslutningens namn och status. OBS! Räckvidden (d.v.s. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen för datorn, routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar och golv. Mer information om hur du använder ett WLAN finns i: Informationen från din Internetleverantör och i användarhandböckerna som följer med den trådlösa routern och annan trådlös nätverksutrustning Information och webbplatslänkar i Hjälp och support Kontakta din Internetleverantör eller sök på Internet om du vill få en lista med öppna WLAN i din närhet. Några webbplatser som listar offentliga WLAN är Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist och Geektools. Information om kostnads- och anslutningskrav för varje öppet WLAN lämnas av respektive ägare. Roaming till ett annat nätverk När du flyttar datorn så att den hamnar inom ett annat WLAN-område, försöker Windows att ansluta till det nätverket. Om försöket lyckas ansluts datorn automatiskt till det nya nätverket. Om Windows inte känner igen det nya nätverket följer du instruktionerna i "Ansluta till ett trådlöst nätverk". Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd och ersätter de fysiska kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter som: datorer (stationära, bärbara, handhållna) telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner) Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) 15

26 bildhanteringsenheter (skrivare, kamera) ljudenheter (headset, högtalare) Bluetooth-enheter möjliggör direktkommunikation med andra enheter vilket gör att du kan konfigurera ett personligt nätverk (PAN) av Bluetooth-enheter. Information om hur du konfigurerar och använder Bluetooth-enheter finns i hjälpen till Bluetooth-programvaran. Bluetooth och Internet-anslutningsdelning HP rekommenderar inte att en dator med Bluetooth fungerar som värd och används som gateway genom vilken andra datorer kan ansluta till Internet. Om två eller flera datorer är anslutna till varandra via Bluetooth och Internetanslutningsdelning (ICS) är aktiverat på en av dem, kanske de andra datorerna inte kan ansluta till Internet via Bluetooth-nätverket. Avsikten med Bluetooth är att det ska gå att synkronisera överföring av information mellan datorn och trådlösa enheter såsom mobiltelefoner, skrivare, kameror och handdatorer. Att det inte smärtfritt går att ansluta två eller flera datorer till varandra för att dela en Internetanslutning beror på begränsningar i Bluetooth och Windows. Ansluta till ett lokalt nätverk För att du ska kunna ansluta till ett lokalt nätverk behöver du en RJ-45-nätverkskabel med åtta stift (köps separat). Om nätverkskabeln har ett störningsskydd (1) som förhindrar störningar från TV- och radiomottagning, riktar du in kabeln så att änden med störningsskyddet (2) är vänd mot datorn. VARNING: Minska risken för elstötar, brand eller skada på utrustningen genom att inte ansluta en modem- eller telefonkabel till RJ-45-jacket (nätverk). Så här ansluter du nätverkskabeln: 1. Anslut nätverkskabeln till nätverksjacket (1) på datorn. 16 Kapitel 2 Nätverk

27 2. Anslut den andra änden av kabeln till ett nätverksuttag i väggen (2). Ansluta till ett lokalt nätverk 17

28 3 Pekdon och tangentbord Använda pekdon Göra inställningar för pekdon Använd Egenskaper för mus i Windows om du vill anpassa inställningar för pekdon, till exempel knappkonfiguration, klickhastighet och pekaralternativ. Så här kommer du åt Egenskaper för mus: 1. Välj Start > Enheter och skrivare. 2. Högerklicka på den enhet som motsvarar datorn. 3. Välj Musinställningar. Använda styrplattan Sätta på och stänga av styrplattan Styrplattan aktiveras på fabriken. När styrplatteområdet är aktiverat är lampan släckt. Aktivera och inaktivera styrplattan genom att knacka snabbt två gånger på styrplattans indikator. Du flyttar pekaren genom att föra fingret på styrplattan i den riktning som pekaren ska flyttas. Styrplattans vänstra och högra knappar används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt genom att föra fingret vertikalt längs högra kanten på styrplattans rullningsområde. OBS! Om du flyttar pekaren genom att använda styrplattan måste du ta bort fingret från styrplattan innan du använder rullningsområdet. Rullningsfunktionen aktiveras inte om du bara drar fingret från styrplattan till rullningsområdet. 18 Kapitel 3 Pekdon och tangentbord

29 Använda rörelser för styrplattan Rulla Styrplattan stöder flera olika rörelser. Du aktiverar funktionen för rörelser genom att placera två fingrar på styrplattan enligt beskrivningen i följande avsnitt. Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för rörelser klickar du på ikonen Synaptics i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och markerar eller avmarkerar sedan Disable gestures (Inaktivera funktionen för rörelser). Om du vill aktivera eller inaktivera en viss rörelse väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus > Enhetsinställningar > Inställningar och markerar eller avmarkerar kryssrutan bredvid rörelsen du vill aktivera eller inaktivera. Du kan använda rullning när du vill flytta uppåt eller nedåt på en sida eller i en bild. När du vill rulla sätter du två fingrar lite isär på styrplattan och drar dem sedan uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster på styrplattan. OBS! Rullningshastigheten avgörs av hur fort du drar fingrarna. Nypa Genom att nypa kan du zooma in eller ut i objekt som PDF-filer och foton. Så här nyper du: Zooma in genom att hålla två fingrar ihop på styrplattan, och dra sedan isär fingrarna när du vill öka storleken på ett objekt. Zooma ut genom att hålla två fingrar en bit isär på styrplattan, och dra sedan ihop fingrarna när du vill minska storleken på ett objekt. Använda pekdon 19

30 Ansluta en extern mus Anslut en extern USB-mus till datorn via någon av datorns USB-portar. En USB-mus kan också anslutas till datorn via portarna på en dockningsenhet eller en expansionsprodukt (båda är tillval). Använda åtgärdstangenterna Åtgärdstangenter är anpassade åtgärder som tilldelas till specifika tangenter överst på tangentbordet. Du använder en åtgärdstangent genom att trycka in och hålla ned tangenten så att tilldelad funktion aktiveras. OBS! En snabbmeny öppnas i det program du använder när du trycker på fn och en åtgärdstangent. Dess utseende beror på vilket program det är. OBS! Åtgärdsknappfunktionen aktiveras på fabriken. Du kan stänga av denna funktion i Setup Utility. Om du har stängt av den i Setup Utility måste du trycka på fn och en åtgärdstangent för att aktivera den tilldelade funktionen. Mer information finns i Setup Utility (BIOS) på sidan 76. Ikon Beskrivning Öppnar Hjälp och support som innehåller information om Windows-operativsystemet och datorn, svar på frågor, handledningar samt uppdateringar för datorn. Hjälp och support innehåller också automatisk felsökning och länkar till supportspecialister. Minskar bildskärmens ljusstyrka stegvis när du håller tangenten nedtryckt. Ökar bildskärmens ljusstyrka stegvis när du håller tangenten nedtryckt. 20 Kapitel 3 Pekdon och tangentbord

31 Ikon Beskrivning Växlar skärmbilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till systemet. Om du till exempel ansluter en extern bildskärm till datorn kan du växla mellan visning på datorns bildskärm, visning på den externa bildskärmen och samtidig visning på både dator och bildskärm genom att trycka på den här tangenten. De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGA-video. Med tangenten Växla bildskärmsbild kan du även växla visningen mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn. Spelar föregående spår på en ljud-cd eller det tidigare avsnittet på en DVD eller en BD. Spelar upp, pausar eller återupptar uppspelning av en ljud-cd-skiva, en DVD eller en BD. Stoppar ljud- eller videouppspelning av en CD-skiva, en DVD eller en BD. Spelar nästa spår på en ljud-cd-skiva eller nästa avsnitt på en DVD eller BD. Minskar högtalarljudet stegvis när du håller tangenten nedtryckt. Ökar högtalarljudet stegvis när du håller tangenten nedtryckt. Stänger av eller återställer högtalarljudet. Sätter på och stänger av den trådlösa funktionen. OBS! Den här tangenten upprättar inte en trådlös anslutning. Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara installerat. prt sc Tar en ögonblicksbild eller bild av datorskärmen och kopierar den till Urklipp. Använda snabbtangenterna Snabbtangenter är kombinationer av esc-tangenten (1) och fn-tangenten (2). Använda snabbtangenterna 21

32 Tryck på fn+esc om du vill visa information om systemets maskinvarukomponenter och BIOSversionsnummer. Så här anger du ett snabbtangentkommando: Tryck på fn-tangenten och sedan på den andra tangenten i snabbtangentkommandot. eller Tryck och håll ned fn-tangenten, tryck på den andra tangenten i snabbtangentkommandot och släpp sedan båda tangenterna samtidigt. Använda tangentborden Datorn har ett inbyggt numeriskt tangentbord och stöder även ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord. Alter nativ Beskrivning Funktion (1) num lk-tangent Aktiverar eller inaktiverar det inbyggda numeriska tangentbordet. OBS! Den tangentbordsfunktion som är aktiv när datorn stängs av är aktiv när datorn startas igen. (2) Integrerat numeriskt tangentbord Fungerar på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. Använda ett inbyggt numeriskt tangentbord Tangenter på det inbyggda numeriska tangentbordet fungerar på olika sätt beroende på om Num lock är aktiverat eller inte. Num lock är avstängt som standard. När Num lock-läget är aktiverat fungerar tangenterna på det numeriska tangentbordet som siffertangenter. När Num lock-läget är inaktiverat fungerar siffertangenterna på det numeriska tangentbordet som piltangenter, pg up eller pg dn. Om du vill aktivera eller inaktivera num lock trycker du på num lk-tangenten på det inbyggda numeriska tangentbordet. 22 Kapitel 3 Pekdon och tangentbord

33 Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval) Tangenterna på de flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om num lock är aktiverat eller inte. (Num lock är inaktiverat som standard.) När num lock-läget är aktiverat fungerar tangenterna på de flesta numeriska tangentbord som siffertangenter. När num lock-läget är inaktiverat fungerar siffertangenterna på det numeriska tangentbordet som piltangenter, pg up eller pg dn. När num lock-läget aktiveras på ett externt numeriskt tangentbord lyser num lock-lampan på datorn. När num lock-läget inaktiveras på ett externt numeriskt tangentbord slocknar num lock-lampan på datorn. När du vill aktivera eller inaktivera num lock på ett externt numeriskt tangentbord trycker du på num lk-tangenten på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn. Rengöra styrplatta och tangentbord Fett och smuts på styrplattan gör att pekaren hoppar runt på skärmen. Du undviker detta genom att tvätta händerna ofta när du använder datorn och rengöra styrplattan med en fuktig duk. VARNING: Rengör aldrig tangentbordet med en vanlig dammsugare. Du kan få en elstöt och de interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på tangentbordsytan. Rengör tangentbordet regelbundet för att hindra att tangenter fastnar och för att ta bort damm, ludd och partiklar som har fastnat under tangenterna. Det bästa är att använda en behållare med komprimerad luft och blåsa på och runt tangenterna. Rengöra styrplatta och tangentbord 23

34 4 Multimedia Multimediefunktioner På datorn finns multimediefunktioner som du använder när du vill lyssna på musik, se på film och visa bilder. Datorn kan ha följande multimediekomponenter: Optisk enhet för uppspelning av ljud- och videoskivor Inbyggda högtalare när du vill lyssna på musik Inbyggd mikrofon när du vill spela in eget ljud Inbyggd webbkamera som du kan använda för att spela in och dela med dig av videofilmer Förinstallerad multimedieprogramvara när du vill spela in och hantera musik, filmer och bilder Multimedietangenter som ger snabb åtkomst till multimedieuppgifter OBS! Datorn har eventuellt inte alla uppräknade komponenter. Identifiera multimediekomponenterna 24 Kapitel 4 Multimedia

35 Alter nativ Beskrivning Funktion (1) Interna digitala mikrofoner med dubbel array (2) Spelar in ljud. (2) Webbkameralampa Tänds när videoprogramvaran aktiverar webbkameran. (3) Webbkamera Spelar in video och tar stillbilder. (4) Tangenten Volym ned Minskar volymen. (5) Tangenten Volym upp Ökar volymen. (6) Tangenten Stäng av ljud Stänger av och återställer högtalarljudet. (7) Högtalare (2) Producerar ljud. (8) Jack för ljudutgång (hörlurar) Producerar ljud när det är anslutet till stereohögtalare med egen strömförsörjning, hörlurar, öronsnäckor, headset eller en TVljudingång (tillval). VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Regleringar, säkerhets- och miljöföreskrifter. OBS! När en enhet är ansluten till hörlursjacket inaktiveras datorns högtalare. (9) Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en datorheadsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller en monoljudmikrofon (extra tillbehör). Justera volymen Använd följande tangenter på datorn när du justerar volymen: Tryck på tangenten Volym ned (1) om du vill sänka volymen. Tryck på tangenten Volym upp (2) om du vill öka volymen. Tryck på tangenten Stäng av ljud (3) om du vill stänga av eller återställa volymen. OBS! Du kan reglera volymen via operativsystemet Windows och vissa programvaror. Multimediefunktioner 25

36 Använda tangenterna för medieaktivitet Tangenterna för medieaktivitet kontrollerar hur en ljud-cd-skiva eller en DVD eller BD som sätts in i en extern optisk enhet (köps separat) spelas upp. När en ljud-cd-skiva eller DVD inte spelas upp kan du spela skivan genom att trycka på tangenten Spela upp/pausa (2). Använd följande tangenter när en ljud-cd-skiva eller en DVD spelas: Tryck på snabbtangenten Föregående spår (1) om du vill spela upp föregående spår på en ljud-cd-skiva eller föregående avsnitt på en DVD. Tryck på Spela upp/pausa (2) om du vill pausa respektive fortsätta att spela skivan. Tryck på tangenten Stopp (3) om du vill stoppa skivan. Tryck på tangenten Nästa spår (4) om du vill spela nästa spår på en ljud-cd-skiva eller nästa avsnitt på en DVD. Multimedieprogramvara Använd förinstallerad multimedieprogramvara när du vill spela musik och se på filmer och bilder. Använda programvaran HP MediaSmart HP MediaSmart förvandlar datorn till en mobil underhållningscentral. Njut av musik och DVD- och BDfilmer, titta på Internet-TV och hantera och redigera dina fotosamlingar. 26 Kapitel 4 Multimedia

37 MediaSmart inkluderar: Internet-TV Spela gamla klassiker, välj mellan massor med TV-program och TV-kanaler samt titta på HP:s TV-kanal med direktuppspelning i helskärmsformat på datorer med Internetanslutning. Stöd för uppladdning av foto och video Ladda upp MediaSmart-foton till fotoalbum på Internet, t.ex. Snapfish. Ladda upp hemvideofilmer (till exempel roliga videofilmer skapade med den inbyggda webbkameran) på YouTube. Pandora Internet-radio (endast Nordamerika) Lyssna på musik som valts ut särskilt för dig, direktuppspelad från Internet. Starta MediaSmart genom att dubbelklicka på MediaSmart-ikonen på datorns skrivbord. Mer information om hur du använder MediaSmart får du om du väljer Start > Hjälp och support och skriver MediaSmart i sökrutan. Använda annan förinstallerad multimedieprogramvara OBS! En del program kan vara placerade i undermappar. Så här hittar du annan förinstallerad multimedieprogramvara: 1. Välj Start > Alla program. 2. Öppna det multimedieprogram du vill använda. Om du exempelvis vill använda Windows Media Player när du ska spela upp en ljud-cd, klickar du på Windows Media Player. Installera multimedieprogramvara från en skiva Så här installerar du multimedieprogramvara från en CD eller DVD: 1. Sätt skivan i den optiska läsaren. 2. När installationsguiden öppnas följer du instruktionerna på skärmen. 3. Starta om datorn om du uppmanas till det. OBS! Om du vill veta mer om hur du använder den programvara som medföljer datorn kan du läsa tillverkarens instruktioner. De kan finnas i programvaran, på programvaruskivan eller på tillverkarens webbplats. Ljud På datorn finns olika ljudfunktioner som du kan använda om du vill: Spela musik via datorns högtalare och/eller anslutna externa högtalare. Spela in ljud med den interna mikrofonen eller en ansluten extern mikrofon. Ladda ned musik från Internet. Skapa multimediepresentationer med ljud och bilder. Överföra ljud och bilder med program för snabbmeddelanden. Direktuppspela radioprogram (endast vissa modeller) eller ta emot FM-radiosignaler. Skapa eller bränna ljud-cd-skivor. Ljud 27

38 Ansluta externa ljudenheter VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Regleringar, säkerhets- och miljöföreskrifter. Innan du ansluter externa enheter som externa högtalare, hörlurar eller mikrofon, bör du läsa informationen som medföljer enheten. För att få bästa resultat: Kontrollera att enhetens kabel sitter ordentligt i rätt jack på datorn. Kabelkontakter är för det mesta färgkodade med samma färg som motsvarande jack på datorn. Kontrollera att du installerar alla drivrutiner som behövs för den externa enheten. OBS! En drivrutin är ett nödvändigt program som fungerar som översättare mellan enheten och de program som använder enheten. Kontrollera ljudfunktionerna Video Så här kontrollerar du datorsystemets ljud: 1. Välj Start >Kontrollpanelen. 2. Klicka på Maskinvara och ljud. 3. Klicka på Ljud. 4. När fönstret Ljud visas klickar du på fliken Ljud. 5. Under Programhändelser väljer du valfri ljudhändelse, t.ex. en pip- eller larmsignal. 6. Klicka på knappen Testa. Ljud ska nu höras genom högtalarna eller anslutna hörlurar. Så här kontrollerar du inspelningsfunktionerna: 1. Välj Start >Alla program >Tillbehör >Ljudinspelaren. 2. Klicka på Starta inspelning och tala i mikrofonen. För bästa inspelningsresultat bör du tala direkt i mikrofonen och spela in ljudet i en tyst miljö. 3. Spara filen på skrivbordet. 4. Öppna Windows Media Player eller MediaSmart och spela upp ljudet. Kontrollera eller ändra datorns ljudinställningar genom att klicka på Start >Kontrollpanelen >Maskinvara och ljud >Ljud. På datorn finns olika videofunktioner som du kan använda om du vill: Se på film. Spela spel på Internet. Redigera bilder och videor att ta med i presentationer. Ansluta externa videoenheter. Se på TV, även HDTV (endast vissa modeller). 28 Kapitel 4 Multimedia

39 Ansluta en extern bildskärm eller projektor Med porten för extern bildskärm kan du ansluta en extern visningsenhet, t.ex. en extra bildskärm eller projektor, till datorn. Anslut visningsenheten genom att ansluta enhetens kabel till den externa bildskärmsporten. OBS! Om en extern visningsenhet som anslutits ordentligt inte visar någon bild, trycker du på tangenten Växla bildskärmsbild för att överföra bilden till enheten. Om du trycker upprepade gånger på tangenten Växla bildskärmsbild alternerar bilden mellan datorns bildskärm och enheten. Ansluta en HDMI-enhet Datorn har en HDMI-port (High Definition Multimedia Interface). HDMI-porten ansluter datorn till ett tillval i form av en extra video- eller ljudenhet såsom HDTV eller någon annan kompatibel digital- eller ljudkomponent. Datorn har stöd för en HDMI-enhet som är ansluten till HDMI-porten och samtidig visning av en bild på datorns bildskärm och på en annan extern bildskärm som stöds. OBS! Om du vill överföra videosignaler via HDMI-porten behöver du en HDMI-kabel (köps separat) som du hittar i de flesta butiker som säljer elektronisk utrustning. Video 29

40 Så här ansluter du en video- eller ljudenhet till HDMI-porten: 1. Anslut den ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-porten på datorn. 2. Anslut den andra änden av kabeln till videoenheten enligt instruktionerna från enhetens tillverkare. 3. Tryck på tangenten Växla bildskärmsbild på datorn när du vill växla datorbilden mellan visningsenheter som är anslutna till datorn. Konfigurera ljudet för HDMI (endast vissa modeller) Konfigurera HDMI-ljud: 1. Anslut en ljud- eller videoenhet, t.ex. en HDTV, till HDMI-porten. 2. Så här konfigurerar du standardenheten för ljuduppspelning: a. Högerklicka på ikonen Högtalare i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. b. Klicka på Ljuduppspelningsenheter. c. På fliken Uppspelning klickar du antingen på Digital utgång eller Digital Output Device (HDMI). d. Klicka på Ange standard. e. Klicka på OK. Så här återställer du ljudet till datorhögtalarna: 1. Högerklicka på ikonen Högtalare i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. 2. Klicka på Ljuduppspelningsenheter. 3. På fliken Uppspelning klickar du på Högtalare. 4. Klicka på Ange standard. 5. Klicka på OK. Webbkamera Datorn har en inbyggd webbkamera som sitter högst upp på bildskärmen. Webbkameran är en inmatningsenhet som spelar in och delar videoklipp. 30 Kapitel 4 Multimedia

41 Så här använder du webbkameran: 1. Klicka på ikonen HP MediaSmart på skrivbordet. 2. Välj videoikonen på SmartMenu i MediaSmart. 3. Klicka på Webbkamera. Mer information om hur du använder HP MediaSmart får du om du klickar på Start > Hjälp och support och skriver MediaSmart i sökrutan. För optimal webbkameraprestanda: Om du har problem med att visa eller skicka multimediefiler till någon inom ett annat LAN eller utanför brandväggen för ditt nätverk kan du tillfälligt inaktivera brandväggen. Utför sedan den åtgärd du fick problem med, och aktivera sedan brandväggen igen. Om du vill lösa problemet permanent konfigurerar du om brandväggen och ändrar sedan inställningarna i andra system som motverkar intrång. Om det är möjligt bör du placera starka ljuskällor bakom kameran och utanför bildområdet. Webbkamera 31

42 5 Energihantering Ställa in energialternativ Använda energisparlägen Datorn har två förkonfigurerade energisparlägen: strömsparläge och viloläge. När strömsparläget initieras blinkar strömlampan och sedan släcks skärmen. Ditt arbete sparas i minnet, vilket innebär att det går snabbare att avsluta strömsparläget än att avsluta viloläget. Om datorns strömsparläge har varit aktiverat länge, eller om en kritisk batterinivå nås när strömsparläget är aktiverat, initieras viloläget. När viloläget initieras sparas ditt arbete i en vilolägesfil på hårddisken och sedan stängs datorn av. VIKTIGT: Förhindra eventuell informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt problem med ljud- och videofunktionerna genom att inte initiera strömsparläget eller viloläget när information läses till eller från en skiva eller ett externt mediekort. OBS! Det går inte att initiera någon typ av nätverksanslutning eller utföra datorfunktioner när datorn är försatt i strömspar- eller viloläge. Initiera och avsluta strömsparläget Datorn är förinställd för initiering av strömsparläget efter 15 minuters inaktivitet om datorn körs med batteri, och efter 30 minuters inaktivitet om elnätet används. Du kan ändra ström- och timeout-inställningarna under Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows. Så här initierar du strömsparläget när datorn är påslagen: Tryck på strömknappen. Stäng skärmen. Klicka på Start, på pilen bredvid knappen Avsluta och sedan på Strömsparläge. Så här avslutar du strömsparläget: Tryck på strömknappen. Fäll upp skärmen om den är nedfälld. Tryck på en tangent på tangentbordet eller på en knapp på fjärrkontrollen (endast vissa modeller). Aktivera styrplattan. När strömsparläget avslutas tänds strömlampan varpå skärmen som var öppen när strömsparläget aktiverades visas. OBS! Om du måste ange ett lösenord för att avsluta strömsparläget anger du Windows-lösenordet vid prompten. 32 Kapitel 5 Energihantering

43 Initiera och avsluta viloläget Viloläget initieras efter en inaktivitet på minuter (18 timmar) vid både batteri- och nätdrift eller när batteriet når en kritiskt låg laddningsnivå. Du kan ändra ström- och timeout-inställningarna under Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows. Du initierar viloläget genom att klicka på Start, på pilen invid knappen Avsluta och sedan på Viloläge. Avsluta viloläget genom att trycka på strömknappen. Strömlampan tänds varpå skärmen som var öppen när viloläget aktiverades visas. OBS! Om du måste ange ett lösenord för att avsluta viloläget anger du Windows-lösenordet vid prompten. Använda batterimätaren Batterimätaren visas i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. Via batterimätaren kan du snabbt öppna energiinställningarna, visa återstående batteriladdning och välja ett nytt energischema. För pekaren över batterimätarikonen om du vill visa ett procentvärde för återstående batteriladdning och det aktuella energischemat. Klicka på batterimätarikonen och välj ett alternativ i listan om du vill visa energialternativen eller ändra energischemat. Olika batterimätarikoner visar om datorn körs på batteri eller på extern ström. Dessutom visas ett meddelande vid ikonerna om batteriet har nått en låg eller kritisk laddningsnivå eller reservbatterinivå. Så här döljer eller visar du batterimätarikonen: 1. Högerklicka på ikonen Visa dolda ikoner som är pilen till vänster i meddelandefältet. 2. Klicka på Anpassa meddelandeikoner. 3. Välj Visa ikoner och meddelanden för strömikonen under kolumnen Egenskaper. 4. Klicka på OK. Använda energischeman Ett energischema är en uppsättning av systeminställningar som styr datorns energiförbrukning. Med energischeman kan du spara energi och optimera datorns prestanda. Du kan ändra energischemaninställningar och skapa egna energischeman. Visa aktuellt energischema Så här visar du aktuellt energischema: Klicka på batterimätarikonen i meddelandefältet, längst till höger i aktivitetsfältet. eller Välj Start >Kontrollpanelen >System och säkerhet >Energialternativ. Ställa in energialternativ 33

44 Välja ett annat energischema Så här väljer du ett annat energischema: Klicka på batterimätarikonen i meddelandefältet och välj sedan ett energischema i listan längst till höger i aktivitetsfältet. eller Välj Start >Kontrollpanelen >System och säkerhet>alternativ och välj sedan ett energischema i listan. Anpassa energischeman Så här skapar du ett eget energischema: 1. Klicka på batterimätarikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och klicka sedan på Fler energialternativ. eller Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. 2. Markera ett energischema och klicka sedan på Ändra schemainställningar. 3. Ändra inställningarna efter behov. 4. Om du vill ändra fler inställningar klickar du på Ändra avancerade inställningar och gör sedan ändringarna. Ställa in lösenordsskydd för återaktivering Så här ställer du in att ett lösenord måste anges när datorns strömsparläge eller viloläge avslutas: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. 2. Klicka på Kräv lösenord vid återaktivering i vänster ruta. 3. Klicka på Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga. 4. Klicka på Kräv ett lösenord (rekommenderas). 5. Klicka på Spara ändringar. Använda extern nätström VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda den nätadapter som medföljer datorn, en reservnätadapter från HP eller en kompatibel nätadapter från HP. VARNING: Extern nätström tillförs via: Ladda inte datorns batteri när du är ombord på flygplan. En godkänd nätadapter En dockningsenhet eller expansionsprodukt (tillval) Anslut datorn till nätström: När du laddar eller kalibrerar ett batteri. När du installerar eller ändrar systemprogramvara. När du skriver information till en CD- eller DVD-skiva. 34 Kapitel 5 Energihantering

45 När du ansluter till extern nätström: Batteriet börjar laddas. Om datorn är på ändras batterimätarikonens utseende i meddelandefältet. När du kopplar bort datorn från extern nätström: Datorn drivs med batteriet. Skärmens ljusstyrka sänks automatiskt, så att batteriladdningen räcker längre. Om du vill öka skärmens ljusstyrka trycker du på snabbtangenten Öka bildskärmens ljusstyrka eller ansluter datorn till nätström. Ansluta nätadaptern VARNING: Så här minskar du risken för elstötar eller skada på utrustningen: Anslut strömkabeln till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt. Koppla bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget (inte genom att dra ut strömkabeln ur datorn). Om strömkabeln har en kontakt med tre kontaktstift sätter du i den i ett jordat trestiftsuttag. Inaktivera inte strömkabelns jordningsstift genom att till exempel ansluta en adapter med två stift. Jordningsstiftet har en viktig säkerhetsfunktion. Så här ansluter du datorn till elnätet: 1. Anslut nätadaptern till datorns strömingång (1). 2. Anslut strömkabeln till nätadaptern (2). 3. Anslut den andra änden av strömkabeln till ett nätuttag (3). Använda batteriström Om det finns ett laddat batteri i datorn och datorn inte är ansluten till elnätet, drivs den med batteriet. När datorn är ansluten till elnätet via nätadaptern drivs den med nätström. Om datorn innehåller ett laddat batteri och drivs med extern nätström via nätadaptern, växlar den till batteriström om nätadaptern kopplas ur. Använda batteriström 35

46 OBS! När du kopplar ur strömkabeln sänks skärmens ljusstyrka för att spara på batteriet. Om du vill öka skärmens ljusstyrka trycker du på snabbtangenten Öka bildskärmens ljusstyrka eller ansluter datorn till nätström. Låt batteriet vara kvar i datorn eller ta ut det för förvaring, beroende på hur du arbetar. Om du låter batteriet vara kvar i datorn laddas det när datorn är ansluten till nätström. Dessutom skyddas ditt arbete om det blir strömavbrott. Batteriet i datorn laddas dock ur långsamt om datorn är avstängd och inte ansluten till elnätet. VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda det batteri som medföljer datorn, ett reservbatteri från HP eller ett kompatibelt batteri från HP. Datorbatteriets livslängd beror på energisparinställningarna, vilka program som körs på datorn, skärmens ljusstyrka, eventuella externa enheter som är anslutna till datorn och andra faktorer. Hitta batteriinformation i Hjälp och support Under Hjälp och support hittar du följande verktyg och informationsresurser för batteriet: Ett batterikontrollverktyg för kontroll av batteriets kapacitet Information om kalibrering, energihantering och skötsel och förvaring för maximal batterilivslängd Information om batterityper, specifikationer, livscykler och kapacitet Visa batteriinformation genom att välja Start > Hjälp och support > Läs mer > Energischeman: Vanliga frågor och svar. Använda Batterikontroll Via Hjälp och support får du statusinformation om det batteri som sitter i datorn. OBS! Datorn måste vara ansluten till extern ström för att batterikontrollen ska fungera som den ska. Så här kör du Batterikontroll: 1. Anslut nätadaptern till datorn. 2. Välj Start > Hjälp och support > Felsökning > Ström, värme och mekaniskt. 3. Klicka på fliken Ström och sedan på Batterikontroll. Under en batterikontroll undersöks batteriet och battericellerna för att kontrollera att de fungerar som de ska varpå undersökningsresultaten rapporteras. Visa återstående batteriladdning Om du vill visa återstående batteriladdning för du pekaren över batterimätarikonen i meddelandefältet. Sätta i eller ta ut batteriet VIKTIGT: Om du tar ut ett batteri som är datorns enda strömkälla leder det till förlust av information. Du kan förhindra att information går förlorad genom att initiera Strömsparläge eller stänga av datorn via Windows innan du tar ut batteriet. Så här sätter du i batteriet: 1. Stäng skärmen. 2. Vänd datorn upp och ned på en plan yta. 3. Sätt i batteriet i batteriplatsen (1) och vrid det nedåt tills det sitter ordentligt (2). 36 Kapitel 5 Energihantering

47 Batteriets frigöringsspärr låser automatiskt batteriet på plats. Så här tar du ut batteriet: 1. Stäng skärmen. 2. Vänd datorn upp och ned på en plan yta. 3. Skjut batterifrigöringsspärren (1) för att frigöra batteriet. 4. Sväng batteriet uppåt (2) och ta ut det ur datorn (3). Ladda ett batteri VARNING: Ladda inte datorns batteri när du är ombord på flygplan. Använda batteriström 37

48 Batteriet laddas när datorn är ansluten till elnätet via en nätadapter, en strömadapter (tillval), en expansionsprodukt eller en dockningsenhet. Batteriet laddas oavsett om datorn är avstängd eller används, men det laddas snabbare om datorn är avstängd. Laddningen kan ta längre tid om batteriet är nytt, inte har använts på två veckor eller längre eller om det är varmare eller kallare än normal rumstemperatur. Så här förlänger du batteriets livslängd och förbättrar visningen av korrekt batteriladdning: Ett nytt batteri bör laddas upp helt innan du startar datorn. Låt batteriet laddas ur till under fem procent av full laddning vid normal användning innan du laddar det. Om batteriet inte har använts på en månad eller mer bör du kalibrera batteriet i stället för att bara ladda det. Maximera batteriets urladdningstid Batteriets urladdningstid varierar beroende på vilka funktioner som du använder när du kör datorn på batteriström. Den längsta urladdningstiden minskar gradvis i takt med att batteriets naturliga lagringskapacitet minskar. Så här maximerar du batteriets urladdningstid: Sänk bildskärmens ljusstyrka. Markera alternativet Energisparläge under Energialternativ. Ta bort batteriet från datorn när det inte används eller laddas. Förvara batteriet svalt och torrt. Hantera låg batteriladdningsnivå I detta avsnitt beskrivs de varningar och systemåtgärder som har ställts in på fabriken. En del varningsmeddelanden och systemåtgärder för låga batteriladdningsnivåer kan du ändra i fönstret Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows. De inställningar som har gjorts med Energialternativ påverkar inte lampor. Identifiera låg batteriladdningsnivå Om en låg batteriladdningsnivå inte åtgärdas går datorn in i ett tillstånd av kritiskt låg batteriladdningsnivå. Följande åtgärder utförs när en låg batteriladdningsnivå nås: Om viloläget är aktiverat och datorn är påslagen eller i strömsparläge, initieras viloläget. Om viloläget är inaktiverat och datorn är påslagen eller i strömsparläge, förblir den i strömsparläge och stängs sedan av varvid information som inte har sparats går förlorad. Åtgärda låg batteriladdningsnivå VIKTIGT: Genom att inte återställa strömmen förrän strömlamporna har släckts minskar du risken för att förlora information när en kritiskt låg batteriladdningsnivå nås och viloläget aktiveras. 38 Kapitel 5 Energihantering

49 Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla Om du behöver åtgärda låg batteriladdningsnivå när extern ström finns tillgänglig ansluter du en av följande enheter: nätadapter Valfri expansionsprodukt eller dockningsenhet Extra strömadapter Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till ett laddat batteri Om du behöver åtgärda låg batteriladdningsnivå när ett laddat batteri finns tillgängligt: 1. Stäng av datorn eller initiera viloläge. 2. Ta bort det urladdade batteriet och sätt i det laddade batteriet. 3. Starta datorn. Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till en strömkälla Om du behöver åtgärda låg batteriladdningsnivå när ingen strömkälla finns tillgänglig initierar du viloläget eller sparar arbetet och stänger av datorn. Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget Om du behöver åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget: 1. Sätt i ett laddat batteri eller anslut datorn till extern ström. 2. Avsluta viloläget genom att trycka på strömknappen. Kalibrera ett batteri Kalibrera batteriet när: Visningen av batteriladdningen verkar felaktig. Du märker en betydande förändring av batteridriftstiden. Ett batteri som används mycket bör bara kalibreras en gång i månaden. Du ska inte kalibrera ett nytt batteri. Så här kalibrerar du batteriet: 1. Ladda batteriet helt. VARNING: Ladda inte datorns batteri när du är ombord på flygplan. OBS! Batteriet laddas medan datorn är avstängd eller i bruk, men det laddas snabbare om datorn är avstängd. Använda batteriström 39

50 Så här laddar du batteriet helt: a. Sätt in batteriet i datorn. b. Anslut datorn till en nätadapter eller till en strömadapter (tillval), expansionsenhet (tillval) eller dockningsenhet (tillval) och anslut sedan adaptern eller enheten till en extern strömkälla. c. Låt datorn vara ansluten till den externa strömkällan tills batteriet är helt laddat. 2. Inaktivera vilo- och strömsparläget. Så här inaktiverar du vilo- och strömsparläget: a. Klicka på batterimätarikonen i meddelandefältet och därefter på Fler energialternativ. eller Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. b. Klicka på Ändra schemainställningar under det aktuella energischemat. c. Notera inställningarna för Stäng av skärmen efter i kolumnen Vid batteridrift så att de kan återställas efter kalibreringen. d. Ändra inställningarna för Stäng av skärmen efter till Aldrig. e. Klicka på Ändra avancerade inställningar. f. Klicka på plustecknet vid Strömsparläge och sedan på plustecknet vid Viloläge efter. g. Notera inställningen för Vid batteridrift under Viloläge efter så att du kan återställa den efter kalibreringen. h. Ändra inställningen Vid batteridrift till Aldrig. i. Klicka på OK. j. Klicka på Spara ändringar. 3. Ladda ur batteriet. Så här laddar du ur batteriet: a. Koppla bort datorn från den externa strömkällan men stäng inte av den. b. Kör datorn på batteri tills batteriet är urladdat. Datorn måste vara på när batteriet laddas ur. Batteriet laddas ur oavsett om du använder datorn eller inte, men det laddas ur snabbare om datorn används. Om du vill lämna datorn obevakad under urladdningen bör du spara ditt arbete innan du startar urladdningen. Om du använder datorn då och då under urladdningen bör du tänka på att viloläget är avstängt, vilket innebär följande: Bildskärmen stängs inte av automatiskt. Hårddiskhastigheten sänks inte automatiskt när datorn är overksam. Systeminitierat viloläge aktiveras inte. 40 Kapitel 5 Energihantering

51 4. Ladda batteriet. Så här laddar du batteriet: a. Anslut datorn till den externa strömkällan tills batteriet är helt laddat. Du kan använda datorn medan batteriet laddas, men batteriet laddas snabbare om datorn är avstängd. b. Om datorn är avstängd startar du den när batteriet är helt laddat. 5. Återaktivera vilo- och strömsparläget. Så här återaktiverar du vilo- och strömsparläget: VIKTIGT: Om du inte återaktiverar viloläget efter kalibreringen kan batteriet laddas ur helt och information gå förlorad om en kritiskt låg batteriladdningsnivå nås. a. Klicka på batterimätarikonen i meddelandefältet och därefter på Fler energialternativ. eller Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. b. Klicka på Ändra schemainställningar under det aktuella energischemat. c. Ange på nytt de inställningar som du noterade tidigare för posterna i kolumnen Vid batteridrift. d. Klicka på Ändra avancerade inställningar. e. Klicka på plustecknet vid Strömsparläge och sedan på plustecknet vid Viloläge efter. f. Ange på nytt den inställning som du noterade för Vid batteridrift. g. Klicka på OK. Spara på batteriet h. Klicka på Spara ändringar. Så här sparar du batteriström: Välj Kontrollpanelen i Windows > System och säkerhet > Energialternativ > energischemat Energisparläge. Stäng av trådlösa anslutningar och anslutningar för lokalt nätverk och avsluta modemprogram när du inte använder dem. Koppla bort externa enheter som inte är anslutna till elnätet om du inte använder dem. Stoppa, inaktivera eller ta ut eventuella externa mediekort som du inte använder. Om du vill justera skärmens ljusstyrka trycker du på tangenten Minska bildskärmens ljusstyrka eller tangenten Öka bildskärmens ljusstyrka efter behov. Initiera strömsparläge eller viloläge eller stäng av datorn om du tar en paus i arbetet. Förvara ett batteri VIKTIGT: Batterier kan skadas om du utsätter dem för hög temperatur under en längre tid. Om en dator ska stå oanvänd och frånkopplad från elnätet i mer än två veckor ska du ta ut batteriet och förvara det separat. Ett batteri som förvaras på en sval och torr plats laddas ur långsammare. OBS! Ett batteri som inte används bör kontrolleras en gång varje halvår. Om kapaciteten understiger 50 procent ska du ladda batteriet innan du lägger undan det igen. Använda batteriström 41

52 Kalibrera ett batteri som har legat oanvänt i en månad eller mer innan du använder det. Kassera ett använt batteri VARNING: Eftersom det föreligger risk för brand eller brännskador får du inte ta isär, krossa eller punktera ett batteri. Du får inte heller kortsluta batteriets kontakter. Släng inte heller batteriet i eld eller vatten. Mer information finns i Regleringar, säkerhets- och miljöföreskrifter som medföljer den här datorn. Byta ut batteriet Datorbatteriets livslängd beror på energisparinställningarna, vilka program som körs på datorn, skärmens ljusstyrka, eventuella externa enheter som är anslutna till datorn och andra faktorer. Batterikontroll uppmanar dig att byta batteri när en intern cell inte laddas ordentligt eller när batteriets lagringskapacitet är svag. Ett meddelande hänvisar dig till HP:s webbplats där det finns mer information om hur du beställer ett nytt batteri. Om batteriet täcks av en HP-garanti innehåller instruktionerna ett garanti-id. OBS! HP rekommenderar att du köper ett nytt batteri när lampan för lagringskapacitet lyser gulgrönt. Växla mellan grafiklägen (endast vissa modeller) Datorn är utrustad med växlingsbar grafik och har två grafikbearbetningslägen. När du byter från nätström till batteri växlar datorn från det högpresterande grafikläget till energisparläget för att spara på batteriet. När du på liknande sätt byter från batteri till nätström växlar datorn tillbaka till det högpresterande grafikläget. OBS! För att optimera datorns prestanda kan det hända att systemet inte tillåter växling mellan grafiklägen eller uppmanar dig att byta läge. Det kan hända att du måste avsluta alla program innan du byter läge. OBS! HDMI fungerar bara i det högpresterande grafikläget. HDMI kan inte användas i energisparläget. När du växlar mellan nät- och batteridrift får du ett meddelande om att datorn kommer att växla grafikläge. Om du så föredrar kan du fortsätta använda samma grafikläge. När datorn växlar läge blir skärmen svart i ett par sekunder. När allt är klart visas ett meddelande i meddelandeområdet och bilden visas återigen på skärmen. OBS! När vissa datormodeller används i skrivplatteläge återställs skärmorienteringarna när du växlar mellan grafiklägen. Om du vill veta vilket grafikläge du använder högerklickar du på skrivbordet i Windows och klickar på Configure Switchable Graphics (Konfigurera växlingsbar grafik) eller Configure ATI PowerXpress (Konfigurera ATI PowerXpress ). Stänga av datorn VIKTIGT: Information som inte har sparats går förlorad om datorn stängs av. OBS! Om datorn är i strömsparläge eller viloläge avslutar du strömsparläget eller viloläget innan du stänger av datorn. Avstängningskommandot innebär att alla öppna program avslutas, inklusive operativsystemet. Därefter stängs skärm och dator av. 42 Kapitel 5 Energihantering

53 Stäng av datorn när: Batteriet måste bytas eller om du behöver komma åt komponenter inuti datorn. Du ansluter en extern maskinvaruenhet som inte ansluts till en USB-port. Du kopplar bort datorn från elnätet för en längre period. Även om du kan stänga av datorn med strömknappen rekommenderar HP att du använder avstängningskommandot i Windows. Så här stänger du av datorn: 1. Spara arbetet och avsluta alla öppna program. 2. Klicka på Start. 3. Klicka på Stäng av. Om datorn inte svarar och det inte går att använda ovanstående rekommenderade avstängningsmetoder kan du försöka med följande nödavstängningsprocedurer: 1. Tryck på ctrl+alt+delete och sedan på strömknappen. 2. Håll strömknappen nedtryckt i minst fem sekunder. 3. Koppla bort datorn från elnätet och ta ut batteriet. Stänga av datorn 43

54 6 Enheter Hantera lagringsenheter Diskenheter och optiska enheter är ömtåliga datorkomponenter som måste hanteras varligt. Läs följande försiktighetsåtgärder innan du hanterar enheterna: VIKTIGT: Så här minskar du risken för att datorn eller en diskenhet skadas eller att viktig information går förlorad: Innan du flyttar en dator som är ansluten till en extern hårddisk ska du övergå till strömsparläge och vänta tills skärmen har tömts, eller koppla bort den från den externa hårddisken på ett korrekt sätt. Ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade metallytan på diskenheten innan du hanterar den. Rör inte vid kontaktstiften på enheten eller datorn. Var försiktig när du hanterar en enhet. Undvik att tappa en enhet eller att placera föremål på den. Stäng av datorn innan du tar ut eller sätter i en enhet. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i strömspar- eller viloläge slår du på datorn och stänger sedan av den via operativsystemet. Använd inte våld när du sätter enheten på plats. Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn när den optiska enheten skriver till en skiva. Vibrationer kan störa skrivfunktionen. Om batteriet är den enda strömkällan bör du se till att det är tillräckligt laddat innan du skriver till ett medium. Utsätt inga lagringsenheter för extrema temperaturer eller fukt. Utsätt inga lagringsenheter för vätskor. Spreja dem inte med rengöringsmedel. Ta ut mediet från diskenheten innan du tar bort enheten från enhetsplatsen, eller innan du reser med, transporterar eller lägger undan den för förvaring. Om en diskenhet måste skickas som postförsändelse bör du placera den i en varupåse med bubbelfolie eller annan lämplig skyddande förpackning med etiketten FRAGILE (Ömtåligt). Undvik att utsätta en enhet för magnetiska fält. Säkerhetsenheter med magnetiska fält inkluderar säkerhetsutrustning på flygplatser som du passerar gående och handburna metalldetektorer. För säkerhetsutrustning på flygplatser som används för att kontrollera kabinbagage, till exempel löpande band, används röntgen i stället för magnetism, vilket inte skadar enheten. Optisk enhet Datorn har en optisk enhet som utökar dess funktion. Med den optiska enheten kan du läsa dataskivor, spela musik och se på film. Om datorn har en Blu-ray Disc ROM-enhet (BD) kan du också titta på HDvideo. 44 Kapitel 6 Enheter

55 Identifiera den installerade optiska enheten Så här identifierar du en optisk enhet: 1. Välj Start > Dator. En lista över de enheter som finns installerade i datorn visas. 2. Identifiera den optiska enhet som har installerats i datorn. Till de optiska enheter som kan vara installerade på datorn hör: OBS! Det kan finnas enheter som datorn inte har stöd för. Kombinerad LightScribe DVD±RW/R- och CD-RW-enhet med stöd för dubbla lager (DL) Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL-enhet Blu-ray ROM med LightScribe DVD+/-RW med stöd för dubbla lager (DL) Optisk enhet 45

56 Använda optiska skivor VIKTIGT: Hindra försämrad ljud- och videokvalitet, informationsförlust och förlust av ljud- eller videouppspelningsfunktioner genom att inte initiera strömsparläget eller viloläget medan information läses till eller från en CD- eller DVD. En optisk enhet, t ex en DVD-ROM-enhet, stöder optiska skivor (DVD- och/eller CD-skivor). Sådana skivor lagrar information, t.ex. musik, foton och filmer. Om den optiska enheten är en Blu-ray Disc ROMenhet läser den även Blu-ray-skivor. OBS! Det kan hända att datorn inte har stöd för vissa enheter i listan. Typ av optisk enhet Skriva till CD-RW Skriva till DVD±RW/ R Skriva till DVD+RW DL Skriva etikett på LightScribe CD eller DVD ±RW/R Kombinerad SuperMulti LightScribe DVD±RW- och CD- RW-enhet med DLstöd Blu-ray ROM med LightScribe DVD+/- RW med stöd för dubbla lager (DL) Blu-ray ROM DVD+/- RW SuperMulti DLenhet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 46 Kapitel 6 Enheter

57 Välja den rätta skivan (CD, DVD och BD) CD-skivor, som används för lagring av digitala data, används också för kommersiella ljudinspelningar och passar bra för personliga lagringsbehov. DVD- och BD-skivor används i första hand till filmer, programvara och databackup. DVD- och BD-skivor ser ut som CD-skivor men har betydligt större lagringskapacitet. OBS! Den optiska enheten kanske inte har stöd för alla typer av optiska skivor. CD-R-skivor CD-RW-skivor DVD±R-skivor CD-R-skivor (för engångsskrivning) används ofta för att skapa permanenta datakopior som kan delas med andra efter behov. Typiska användningsområden inkluderar följande: Distribuering av stora presentationer Spridning av skannade och digitala foton, videoklipp och skriftlig information Framställning av egna CD-skivor för musik Förvaring av permanenta arkiv med datorfiler och skannade hemregister Flyttning av filer från hårddisken för att frigöra diskutrymme Använd CD-RW-skivor (återlagringsbar CD-version) när du behöver lagra stora projekt som måste uppdateras ofta. Typiska användningsområden: Framställning och underhåll av stora dokument och projektfiler Transport av arbetsfiler Veckovisa säkerhetskopior av filer på hårddisken Kontinuerlig uppdatering av foton, videor, ljud och data Använd DVD±R-skivor när du vill lagra stora mängder information permanent. Data som har lagrats kan inte raderas eller skrivas över. DVD±RW-skivor Använd DVD±RW-skivor om du vill radera eller skriva över data som du tidigare sparat. Den här typen av skivor är perfekta när du vill testa ljud- och videoinspelningar innan du bränner dem på en CD eller DVD som inte kan ändras. LightScribe DVD+R-skivor Använd LightScribe DVD+R-skivor när du vill dela med dig av och lagra data, hemmavideor och foton. Skivorna är läskompatibla med de flesta DVD-ROM-enheter och DVD-spelare. Med en LightScribeförberedd enhet och LightScribe-programvara kan du lagra data på skivan och sedan lägga till en egen etikett på skivan. Blu-ray-skivor (BD) OBS! Blu-ray är ett nytt format som bygger på ny teknik. Vissa problem kan uppstå med skivan, den digitala anslutningen, kompatibiliteten och/eller prestandan. Det betyder inte att det är fel på produkten. Felfri uppspelning på alla system kan inte garanteras. Optisk enhet 47

58 BD är ett optiskt skivformat med hög densitet för lagring av digital information som exempelvis HD-video. På en Blu-ray-skiva med ett lager kan du lagra 25 GB, alltså mer än fem gånger så mycket som de 4,7 GB som ryms på en DVD-skiva med ett lager. På en Blu-ray Disc-skiva med dubbla lager kan du lagra 50 GB, d.v.s nästan sex gånger så mycket lagringskapacitet som de 8,5 GB som ryms på en DVD med dubbla lager. Typiska användningsområden: Lagra stora mängder data Lagring och uppspelning av HD-video Datorspel Spela en CD, DVD eller BD Så här spelar du en optisk skiva: 1. Starta datorn. 2. Tryck på frigöringsknappen (1) på enhetens panel så att skivfacket frigörs. 3. Dra försiktigt ut facket (2). 4. Håll skivan i kanterna och undvik att vidröra de plana ytorna. Placera skivan på spindeln i facket med etikettsidan uppåt. OBS! Om facket inte är helt åtkomligt lutar du skivan försiktigt så att den ligger över spindeln och trycker den sedan på plats. 5. Tryck ned skivan (3) försiktigt på spindeln i facket tills den sitter på plats. 6. Stäng skivfacket. Om du inte har konfigurerat Automatisk uppspelning visas dialogrutan Automatisk uppspelning. Du uppmanas välja hur du vill använda medieinnehållet. Mer information finns i Konfigurera Automatisk uppspelning. OBS! en BD. Du får bästa resultat om nätadaptern är ansluten till en extern strömkälla medan du spelar upp 48 Kapitel 6 Enheter

59 Konfigurera Automatisk uppspelning Så här konfigurerar du Automatisk uppspelning: 1. Välj Start > Standardprogram > Ändra inställningarna för Spela upp automatiskt. 2. Kontrollera att kryssrutan Använd Spela upp automatiskt för alla medier och enheter är markerad. 3. Klicka på Välj ett standardvärde och välj sedan ett av de tillgängliga alternativen för varje uppräknad medietyp. OBS! Välj HP MediaSmart för att spela upp DVD-skivor. 4. Klicka på Spara. Mer information om Automatisk uppspelning finns i Hjälp och support. Ändra regionala inställningar för DVD VIKTIGT: Regionsinställningen på DVD-enheten kan bara ändras fem gånger. Den regionsinställning som du väljer den femte gången blir den permanenta regionsinställningen på DVD-enheten. Hur många regionsändringar som återstår visas på fliken DVD-region. De flesta DVD-skivor som innehåller upphovsrättsskyddade filer innehåller även regionskoder. Dessa regionskoder ger upphovsrättsskydd internationellt. Du kan spela upp en DVD-skiva som har en regionskod bara om regionskoden på skivan matchar regionsinställningen på DVD-enheten. Så här ändrar du regionsinställningarna via operativsystemet: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. 2. Klicka på Enhetshanteraren i avsnittet System. OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC) som bidrar till att skydda datorn och datorns inställningar. Du kan bli ombedd att tillåta eller ange ditt lösenord för åtgärder som att installera program, använda verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Windows Hjälp och support. 3. Utöka listan med DVD-/CD-ROM-enheter så att den visar alla installerade enheter. 4. Högerklicka på den DVD-enhet vars regionsinställningar du vill ändra och klicka sedan på Egenskaper. 5. Klicka på fliken DVD-region och ändra inställningarna. 6. Klicka på OK. Observera upphovsrättsvarningen Det är ett brott mot gällande upphovsrättslagar att göra otillåtna kopior av upphovsrättsskyddat material. Till detta hör bland annat datorprogram, filmer, TV- och radioutsändningar samt ljudupptagningar. Använd inte datorn i sådana syften. Optisk enhet 49

60 VIKTIGT: Så här hindrar du informationsförlust eller skada på en skiva: Innan du skriver till en skiva ska du ansluta datorn till en tillförlitlig extern strömkälla. Skriv inte till en skiva när datorn körs på batteri. Innan du skriver till en skiva bör du avsluta alla program utom skivans programvara. Kopiera inte direkt från en källskiva till en målskiva, eller från en nätverksdisk till en målskiva. Spara informationen på hårddisken och bränn den sedan från hårddisken till målskivan. Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn när datorn skriver till en skiva. Vibrationer kan störa skrivfunktionen. Mer information om hur du använder programvaran som följer med datorn finns i programvarutillverkarens instruktioner. Dessa instruktioner kan finnas på skiva, i programvaruhjälpen eller på tillverkarens webbplats. Kopiera en CD eller DVD Så här gör du en kopia av en CD eller DVD: 1. Välj Start > Alla program > Cyberlink DVD Suites > Power2Go. 2. Sätt i skivan du vill kopiera i den optiska enheten. 3. Klicka på Kopiera längst ned till höger på skärmen. Power2Go läser källskivan och kopierar data på den till en tillfällig mapp på hårddisken. 4. Ta ut källskivan från den optiska enheten när du uppmanas göra det och sätt in en tom skiva i enheten. När informationen har kopierats matas den nya skivan ut automatiskt. Skapa (bränna) en CD eller DVD VIKTIGT: Observera copyright-varningen. Det är ett brott mot gällande copyright-lagar att göra otillåtna kopior av copyright-skyddat material, inklusive datorprogram, filmer, TV- och radioutsändningar och ljudupptagningar. Använd inte datorn i sådana syften. Om datorn har en optisk CD-RW-, DVD-RW- eller DVD±RW-enhet kan du använda program som Windows Media Player eller CyberLink Power2Go för att bränna data-, video- och ljudfiler, t.ex. MP3- och WAV-musikfiler. Observera följande när du bränner en CD eller DVD: Innan du bränner en skiva, måste du spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program. En CD-R eller DVD-R passar bäst till ljudfiler eftersom informationen inte kan ändras när den väl har kopierats. OBS! Du kan inte skapa en ljud-dvd med CyberLink Power2Go. Eftersom en del hemma- och bilstereoanläggningar inte kan spela CD-RW-skivor bör du bränna musik på CD-R-skivor. En CD-RW eller DVD-RW passar oftast bäst till att bränna datafiler eller till att testa ljud- och videoinspelningar innan du bränner dem på en icke ändringsbar CD eller DVD. 50 Kapitel 6 Enheter

61 DVD-spelare som används i hemmasystem har inte stöd för alla DVD-format. I DVD-spelarens användarhandbok hittar du en lista över alla format som stöds. En MP3-fil använder mindre utrymme än andra musikfilformat, och man skapar en MP3-skiva på samma sätt som en datafil. MP3-filer kan spelas på MP3-spelare och datorer som har MP3- program installerade. Så här bränner du en CD eller DVD: 1. Ladda ned eller kopiera källfilerna till en mapp på hårddisken. 2. Sätt in en tom CD eller DVD i den optiska enheten. 3. Välj Start > Alla program och klicka sedan på namnet på den programvara du vill använda. OBS! En del program kan vara placerade i undermappar. 4. Välj vilken typ av CD eller DVD du vill skapa data, ljud eller video. 5. Högerklicka på Start, klicka på Utforska och navigera till mappen med källfilerna. 6. Öppna mappen och dra sedan filerna till enheten med den tomma optiska skivan där du släpper dem. 7. Starta brännprocessen enligt instruktionerna för det program du har valt. Om du vill ha specifika instruktioner för hur du använder programmet läser du tillverkarens instruktioner som kan finnas i programmet, på tillverkarens webbplats eller på en skiva. Optisk enhet 51

62 Ta bort en CD, DVD eller BD Så här tar du bort en optisk skiva: 1. Tryck på frigöringsknappen (1) på enhetens täckram så att skivfacket frigörs. 2. Dra försiktigt ut facket (2) tills det tar emot. 3. Ta bort skivan från facket genom att försiktigt trycka nedåt på spindeln medan du lyfter i skivans ytterkanter (3). Håll skivan i kanterna och undvik att röra vid de plana ytorna. OBS! Om facket inte är helt åtkomligt lutar du på skivan försiktigt när du tar ut den. 4. Stäng skivfacket och placera skivan i ett skyddsfodral. Använda externa enheter Flyttbara externa enheter utökar möjligheterna att lagra och komma åt information. En USB-mus kan anslutas till systemet via portar på en dockningsenhet eller expansionsprodukt (tillval). Exempel på USB-enheter: 1,44 MB diskettenhet Hårddiskmodul (en hårddisk med adapter) DVD-ROM-enhet Kombinerad DVD/CD-RW-enhet DVD±RW- och CD-RW-kombinationsenhet Mer information om nödvändig programvara och drivrutiner eller vilken port på datorn som ska användas finns i tillverkarens instruktioner. Så här ansluter du en extern enhet till datorn: VIKTIGT: Du kan minska risken för att skada utrustningen när en elnätsdriven enhet ska anslutas genom att se till att strömkabeln är urdragen. 1. Anslut enheten till datorn. 2. Om du ansluter en elnätsdriven enhet sätter du strömkabeln i ett jordat eluttag. 52 Kapitel 6 Enheter

63 Så här kopplar du bort en elnätsdriven enhet: 1. Koppla bort enheten från datorn. 2. Dra ur strömkabeln. Förbättra hårddiskens prestanda Använda Diskdefragmenteraren Allteftersom du använder datorn blir filerna på hårddisken fragmenterade. Diskdefragmenteraren sammanfogar de fragmenterade filerna och mapparna på hårddisken så att systemet kan arbeta mer effektivt. När du har startat Diskdefragmenteraren arbetar den utan övervakning. Beroende på hur stor hårddisken är och hur många fragmenterade filer du har kan detta ta mer än en timme. Ställ in Defragmenteraren så att den körs under natten eller vid en annan tidpunkt när du inte behöver datorn. HP rekommenderar att du defragmenterar hårddisken minst en gång i månaden. Ställ in Diskdefragmenteraren så att den körs en gång i månaden. Du kan även defragmentera datorn manuellt när du vill. Så här gör du för att använda Diskdefragmenteraren: 1. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskdefragmenteraren. 2. Klicka på Defragmentera disk. OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC) som bidrar till att skydda datorn och datorns inställningar. Du kan bli ombedd att tillåta eller ange ditt lösenord för åtgärder som att installera program, använda verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. Mer information finns i programvaruhjälpen för Diskdefragmenteraren. Använda Diskrensning Diskrensning söker igenom hårddisken efter onödiga filer som, när du tryggt kan ta bort dem, frigör diskutrymme och hjälper datorn att arbeta mer effektivt. Så här gör du för att använda Diskrensning: 1. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskrensning. 2. Följ instruktionerna på skärmen. Byta ut en enhet i det primära hårddiskfacket VIKTIGT: Så här förhindrar du systemlåsning och förlust av information: Stäng av datorn innan du tar bort hårddisken från hårddiskplatsen. Ta inte ut hårddisken när datorn är på, i strömsparläge eller i viloläge. Om du är osäker på om datorn är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge sätter du på datorn genom att trycka på strömknappen och stänger sedan av den via operativsystemet. Förbättra hårddiskens prestanda 53

64 Så här tar du bort den primära hårddisken: 1. Spara ditt arbete. 2. Stäng av datorn och stäng bildskärmen. 3. Koppla från alla externa maskinvaruenheter som är anslutna till datorn. 4. Dra ut strömkabeln ur eluttaget. 5. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med datorns hårddiskplats mot dig. 6. Ta ut batteriet ur datorn. 7. Ta bort de fem skruvarna på hårddiskens skyddslock (1). 8. Lyft bort hårddisklocket från datorn (2). 9. Ta bort hårddiskkabeln från anslutningen på moderkortet (1). 10. Ta bort de fyra skruvarna från hårddisken (2). 54 Kapitel 6 Enheter

65 11. Ta bort hårddisklocket vertikalt från datorn (3). Så här installerar du den primära hårddisken: 1. Sätt i hårddisken på hårddiskplatsen (1). 2. Dra åt de fyra skruvarna på hårddisken (2). 3. Anslut hårddiskkabeln till hårddiskuttaget på moderkortet (3). 4. Rikta in flikarna på hårddiskhöljet mot skårorna på datorn (1). 5. Stäng locket (2). Byta ut en enhet i det primära hårddiskfacket 55

66 6. Dra åt skruvarna på skyddslocket (3). 7. Sätt tillbaka batteriet. 8. Vänd datorn åt rätt håll igen och återanslut sedan den externa strömmen och de externa enheterna. 9. Starta datorn. Byta ut en enhet i det sekundära hårddiskfacket VIKTIGT: Så här förhindrar du systemlåsning och förlust av information: Stäng av datorn innan du tar bort hårddisken från hårddiskplatsen. Ta inte ut hårddisken när datorn är på, i strömsparläge eller viloläge. Om du är osäker på om datorn är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge sätter du på datorn genom att trycka på strömknappen och stänger sedan av den via operativsystemet. Datorn är utrustad med ett sekundärt hårddiskfack. Detta fack kan vara tomt eller upptaget av en sekundär hårddisk. Så här tar du bort den sekundära hårddisken: 1. Spara ditt arbete. 2. Stäng av datorn och stäng bildskärmen. 3. Koppla från alla externa maskinvaruenheter som är anslutna till datorn. 4. Dra ut strömkabeln ur eluttaget. 5. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med datorns hårddiskplats mot dig. 6. Ta ut batteriet ur datorn. 7. Ta bort de fem skruvarna på hårddiskens skyddslock (1). 56 Kapitel 6 Enheter

67 8. Lyft bort hårddisklocket från datorn (2). 9. Ta bort hårddiskkabeln från anslutningen på moderkortet (1). 10. Ta bort de fyra skruvarna från hårddisken (2). 11. Ta bort hårddisklocket vertikalt från datorn (3). Så här installerar du den sekundära hårddisken: 1. Sätt i hårddisken på hårddiskplatsen (1). 2. Dra åt de fyra skruvarna på hårddisken (2). Byta ut en enhet i det sekundära hårddiskfacket 57

68 3. Anslut hårddiskkabeln till hårddiskuttaget på moderkortet (3). 4. Rikta in flikarna på hårddiskhöljet mot skårorna på datorn (1). 5. Stäng locket (2). 6. Dra åt skruvarna på skyddslocket (3). 7. Sätt tillbaka batteriet. 8. Vänd datorn åt rätt håll igen och återanslut sedan den externa strömmen och de externa enheterna. 9. Starta datorn. 58 Kapitel 6 Enheter

69 7 Externa enheter Använda en USB-enhet Via en USB-port ansluts en extra extern USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus, diskenhet, skrivare, skanner eller hubb, till datorn eller till en extra expansionsprodukt. En del USB-enheter kan kräva ytterligare supportprogramvara som vanligtvis medföljer enheten. Mer information om enhetsspecifik programvara finns i tillverkarens instruktioner. Datorn har 3 USB-portar, vilka stöder USB 1.0-, USB 1.1- och USB 2.0-enheter. Om du vill lägga till fler USB-portar ansluter du en extra hubb eller expansionsprodukt. Ansluta en USB-enhet VIKTIGT: Undvik skador på USB-kontakten genom att använda så lite kraft som möjligt när du ansluter en USB-enhet. Du ansluter en USB-enhet till datorn genom att ansluta enhetens USB-kabel till USB-porten. En ljudsignal talar om när USB-enheten har upptäckts. OBS! Första gången du ansluter en USB-enhet visas meddelandet "Installerar drivrutinsprogram" i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. Ta bort en USB-enhet VIKTIGT: Undvik att förlora information eller att datorn slutar svara genom att följa instruktionerna i "Ta bort en USB-enhet". VIKTIGT: Var försiktig så att inte USB-kontakten skadas när du tar bort USB-enheten. Dra inte i själva kabeln utan håll i kontakten. Använda en USB-enhet 59

70 Så här tar du bort en USB-enhet: 1. Klicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara och medieutmatning i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. Visa ikonen Säker borttagning av maskinvara och medieutmatning genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner som är pilen till vänster om meddelandefältet. 2. Klicka på enhetens namn i listan. Du får nu ett meddelande om att du kan ta bort enheten. 3. Ta bort enheten. Använda en esata-enhet En esata-port ansluter en extra esata-komponent med hög prestanda, t ex en extern esatahårddisk. En del esata-enheter kan kräva ytterligare supportprogramvara som vanligtvis medföljer enheten. Mer information om enhetsspecifik programvara finns i programvarutillverkarens instruktioner. Dessa instruktioner kan finnas i programvaran, på en skiva, i programvaruhjälpen eller på tillverkarens webbplats. OBS! esata-porten har också stöd för en tillvalsenhet av USB-typ. Ansluta en esata-enhet VIKTIGT: Förhindra skada på esata-portkontakten genom att använda så lite kraft som möjligt vid anslutning av enheten. Anslut en esata-enhet till datorn genom att ansluta enhetens esata-kabel till esata-porten. En ljudsigal talar om att enheten är kopplad till datorn. Ta bort en esata-enhet VIKTIGT: Undvik informationsförlust eller att datorn slutar svara genom att följa instruktionerna i "Ta bort en esata-enhet". VIKTIGT: Undvik skada på esata-kontakten genom att inte dra i kabeln när du kopplar ur esataenheten. 60 Kapitel 7 Externa enheter

71 Så här tar du bort en esata-enhet: 1. Klicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara och medieutmatning i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. Visa ikonen Säker borttagning av maskinvara och medieutmatning genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner som är pilen till vänster om meddelandefältet. 2. Klicka på enhetens namn i listan. Du får nu ett meddelande om att du kan ta bort enheten. 3. Ta bort enheten. Använda en esata-enhet 61

72 8 Externa mediekort Använda digitala mediekort Med digitalkort (tillval) kan du lagra data på ett säkert sätt och enkelt dela data med andra. Korten används i såväl digitalkameror och handdatorer som andra datorer. Digitalmedieplatsen stöder följande digitala kortformat: Memory Stick (MS) Memory Stick Pro (MSP) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital-minneskort (SD) SDHC-minneskort (Secure Digital High Capacity) xd-picture-kort (XD) xd-picture-kort (XD) typ H xd-picture-kort (XD) typ M Sätta i ett digitalkort VIKTIGT: skadas. VIKTIGT: skadas. Sätt inte i något nätverkskort på digitalmedieplatsen eftersom digitalkortet eller datorn kan Använd så lite kraft som möjligt när du sätter i ett digitalkort så att inte kortkontakterna 1. Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot datorn. 2. För in kortet försiktigt i digitalmedieplatsen tills det sitter på plats. En ljudsignal talar om när en enhet har upptäckts och en meny med alternativ visas. 62 Kapitel 8 Externa mediekort

73 Ta ut ett digitalkort VIKTIGT: Undvik dataförlust eller att datorn slutar svara genom att följa instruktionerna i "Ta ut ett digitalkort". OBS! Avbryt en dataöverföring genom att klicka på Avbryt i operativsystemets kopieringsfönster. Så här tar du ut ett digitalkort: 1. Spara all information och stäng alla program som är kopplade till digitalkortet. 2. Klicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara och medieutmatning i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. Visa ikonen Säker borttagning av maskinvara och medieutmatning genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner som är pilen till vänster om meddelandefältet. 3. Klicka på digitalkortets namn i listan. Det visas ett meddelande om att du kan ta bort maskinvaruenheten. 4. Tryck digitalkortet inåt (1) och ta sedan ut det från kortplatsen (2). Använda digitala mediekort 63

74 9 Minnesmoduler Datorn har ett minnesmodulfack som sitter på undersidan. Du uppgraderar datorns minneskapacitet genom att lägga till en minnesmodul i den tomma expansionsminnesmodulplatsen eller genom att uppgradera den befintliga minnesmodulen i den primära minnesmodulplatsen. VARNING: Minska risken för elstötar och skador på utrustningen genom att dra ur strömkabeln och ta ut alla batterier innan du sätter i en minnesmodul. VIKTIGT: Elektrostatiska urladdningar skadar elektroniska komponenter. Se till att du laddar ur all statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål innan du påbörjar någon procedur. OBS! För att kunna använda en tvåkanalskonfiguration när du lägger till en andra minnesmodul, måste du se till att båda minnesmodulerna har samma storlek. Så här lägger du till eller byter ut en minnesmodul: 1. Spara ditt arbete. 2. Stäng av datorn och stäng bildskärmen. Om du är osäker på om datorn är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge sätter du på datorn genom att trycka på strömknappen och stänger sedan av den via operativsystemet. 3. Koppla bort alla externa enheter som är anslutna till datorn. 4. Dra ut strömkabeln ur eluttaget. 5. Vänd datorn upp och ned på en plan yta. 6. Ta ut batteriet ur datorn. 7. Ta bort de fem skruvarna från minnesmodulfacket (1). 64 Kapitel 9 Minnesmoduler

75 8. Lyft bort minnesmodulfackets lock (2) från datorn. 9. Om du tänker byta ut minnesmodulen tar du bort den befintliga minnesmodulen genom att: a. Dra undan platshållarna (1) på ömse sidor om minnesmodulen. Minnesmodulen fälls upp. VIKTIGT: Håll bara i kanterna på minnesmodulen så att den inte skadas. Rör inte vid komponenterna på minnesmodulen. b. Ta tag i kanten på minnesmodulen (2) och dra försiktigt ut den ur minnesmodulplatsen. Skydda den borttagna minnesmodulen genom att lägga den i en antistatisk förpackning. 65

76 10. Sätt i en ny minnesmodul genom att: VIKTIGT: Håll bara i kanterna på minnesmodulen så att den inte skadas. Ta inte i komponenterna på minnesmodulen och böj den inte. a. Rikta in den skårade kanten (1) på minnesmodulen mot fliken i minnesmodulplatsen. b. Håll minnesmodulen i 45 graders vinkel mot ytan på minnesmodulfacket och tryck in modulen (2) i minnesmodulplatsen tills den sitter på plats. c. Tryck försiktigt ner minnesmodulen (3) med ett jämnt tryck på både vänstra och högra kanten tills platshållarna knäpps på plats. 11. Rikta in flikarna (1) på minnesmodulfackets lock mot skårorna i datorn. 12. Stäng locket (2). 66 Kapitel 9 Minnesmoduler

77 13. Dra åt de fem skruvarna på minnesmodulfacket (3). 14. Sätt tillbaka batteriet. 15. Vänd datorn. 16. Anslut externa enheter till datorn. 17. Anslut datorn till elnätet. 18. Starta datorn. 67

78 10 Säkerhet Skydda datorn De standardsäkerhetsfunktioner som finns i operativsystemet Windows och i det icke-windowsbaserade Setup Utility skyddar dina personliga inställningar och data från en mängd olika hot. Följ procedurerna i denna handbok om du vill använda: Lösenord Antivirusprogramvara Brandväggsprogramvara Viktiga säkerhetsuppdateringar Extra säkerhetskabel Fingeravtrycksläsare (endast vissa modeller) OBS! Säkerhetslösningar är menade att användas i avvärjande syfte, men de kan inte alltid avvärja attacker via programvara eller hindra att datorn blir skadad eller stulen. OBS! Innan du skickar in datorn för service ska du ta bort alla lösenords- och fingeravtrycksinställningar. Datorrisk Obehörig användning av datorn Datorvirus Säkerhetsfunktion Lösenord vid start Programvaran Norton Internet Security Obehörig åtkomst till data Brandväggsprogramvara Windows-uppdateringar Obehörig åtkomst till Setup Utility, BIOS-inställningar och annan systemidentifieringsinformation Pågående eller framtida hot mot datorn Obehörig tillgång till ett användarkonto i Windows Obehörig förflyttning av datorn Administrator password (Administratörslösenord) Viktiga säkerhetsuppdateringar från Microsoft Användarlösenord Plats för säkerhetskabel (används med en extra säkerhetskabel) Använda lösenord Ett lösenord är en grupp tecken som du väljer för att skydda informationen på datorn. Flera typer av lösenord kan ställas in, beroende på hur du vill kontrollera åtkomst till din information. Lösenord ställs in i Windows eller i det icke-windows-baserade Setup Utility som finns förinstallerat på datorn. VIKTIGT: Skriv upp och förvara alla lösenord du ställer in så att du inte blir utestängd från datorn. Det är viktigt att skriva upp varje lösenord direkt och förvara det på ett säkert ställe eftersom de flesta lösenord inte visas när de väl är inställda. 68 Kapitel 10 Säkerhet

79 Använd samma lösenord för en funktion i Setup Utility som för en säkerhetsfunktion i Windows. Du kan använda samma lösenord för mer än en funktion i Setup Utility. Så här ställer du in ett lösenord i Setup Utility: Kombinera upp till 8 bokstäver och siffror. Lösenord är skiftlägeskänsliga. Ange lösenordet vid en uppmaning om detta i Setup Utility. Ett lösenord som har ställts in för Windows måste anges vid förfrågan från Windows. Så här skapar och sparar du lösenord på ett säkert sätt: Följ de krav som anges i programmet. Skriv ner dina lösenord och förvara dem på en säker plats, skild från datorn. Spara inte lösenord i en fil i datorn. Använd inte namn eller annan personlig information som någon utomstående lätt kan ta reda på. Om du vill veta mer om Windows-lösenord, t.ex. lösenord för skärmsläckaren, väljer du Start > Hjälp och support. Ställa in lösenord i Windows Lösenord Administrator password (Administratörslösenord) Funktion Skyddar mot åtkomst till datorns innehåll på administratörsnivå. OBS! Detta lösenord kan inte användas för åtkomst till innehållet i Installationsverktyg. Användarlösenord Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows. Det skyddar också åtkomst till datorns innehåll och måste anges när du avslutar strömspar- eller viloläge. Ställa in lösenord i Setup Utility Lösenord Funktion Administrator password (Administratörslösenord) Skyddar mot åtkomst till Setup Utility. När lösenordet har ställts in ska du ange det varje gång du vill ha åtkomst till Setup Utility. VIKTIGT: Om du glömmer ditt administratörslösenord får du inte åtkomst till Setup Utility. Lösenord vid start Skyddar åtkomst till datorns innehåll. När detta lösenord har ställts in måste det anges varje gång du slår på eller startar om datorn eller avslutar viloläget. VIKTIGT: Om du glömmer startlösenordet går det inte att slå på eller starta om datorn eller avsluta viloläget. Mer information om lösenord finns i Administratörslösenord eller Startlösenord. Använda lösenord 69

80 Administrator password (Administratörslösenord) Ditt administratörslösenord skyddar konfigurationsinställningarna och systemidentifieringsinformationen i Setup Utility. När lösenordet har ställts in måste du ange det varje gång du vill ha åtkomst till Setup Utility. Ditt administratörslösenord går inte att byta ut mot ett administratörslösenord som ställts in i Windows. Det visas inte heller när det är inställt, angivet, ändrat eller borttaget. Var noga med att skriva upp ditt lösenord och förvara det på ett säkert ställe. Hantera ett administratörslösenord Så här ställer du in, ändrar eller raderar du lösenordet: 1. Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. Tryck på f10 när meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned till vänster på skärmen. eller Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. Tryck på esc när meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned till vänster på skärmen. När startmenyn visas trycker du på f Välj Security (Säkerhet) > Set Administrator Password (Skapa administratörslösenord) med piltangenterna och tryck sedan på retur. Om du vill skapa ett administratörslösenord skriver du lösenordet i fälten Enter New Password (Ange nytt lösenord) och Confirm New Password (Bekräfta nytt lösenord) och trycker sedan på retur. Om du vill ändra ett administratörslösenord skriver du det nuvarande lösenordet i fältet Enter Current Password (Ange aktuellt lösenord), skriver det nya lösenordet i fälten Enter New Password (Ange nytt lösenord) och Confirm New Password (Bekräfta nytt lösenord) och trycker sedan på retur. Du tar bort ett administratörslösenord genom att skriva det aktuella lösenordet i fältet Enter Password (Ange lösenord) och sedan trycka på retur fyra gånger. 3. Spara ändringarna och avsluta Setup Utility genom att använda piltangenterna för att välja Exit (Avsluta) > Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringar). Ändringarna börjar gälla när datorn startas om. Ange ett administratörslösenord Vid prompten Enter Password (Ange lösenord) skriver du ditt administratörslösenord och trycker på retur. Efter tre misslyckade försök att ange administratörslösenordet måste du starta om datorn innan du kan försöka igen. Lösenord vid start Startlösenordet förhindrar obehörig användning av datorn. När detta lösenord har ställts in måste det anges varje gång du slår på eller startar om datorn eller avslutar viloläget. Ett startlösenord visas inte på skärmen när det skapas, anges, ändras eller tas bort. 70 Kapitel 10 Säkerhet

81 Hantera ett startlösenord Så här ställer du in, ändrar eller tar du bort ett startlösenord: 1. Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. Tryck på f10 när meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned till vänster på skärmen. eller Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. Tryck på esc när meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned till vänster på skärmen. När startmenyn visas trycker du på f Välj Security (Säkerhet) > Set Power-On Password (Skapa startlösenord) med piltangenterna och tryck sedan på retur. Om du vill skapa ett startlösenord skriver du lösenordet i fälten Enter New Password (Ange nytt lösenord) och Confirm New Password (Bekräfta nytt lösenord) och trycker sedan på retur. Om du vill ändra ett startlösenord skriver du det nuvarande lösenordet i fältet Enter Current Password (Ange aktuellt lösenord), skriver det nya lösenordet i fälten Enter New Password (Ange nytt lösenord) och Confirm New Password (Bekräfta nytt lösenord) och trycker sedan på retur. Du tar bort ett startlösenord genom att skriva det aktuella lösenordet i fältet Enter Current Password (Ange aktuellt lösenord) och sedan trycka på retur fyra gånger. 3. Spara ändringarna och avsluta Setup Utility genom att använda piltangenterna för att välja Exit (Avsluta) > Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringar). Ändringarna börjar gälla när datorn startas om. Ange ett startlösenord Vid prompten Enter Password (Ange lösenord) skriver du ditt lösenord och trycker på retur. Efter tre misslyckade försök att ange lösenordet måste du starta om datorn innan du kan försöka igen. Använda antivirusprogramvara När du använder datorn för att komma åt e-post, nätverk eller Internet är datorn utsatt för datorvirus. Datorvirus kan inaktivera operativsystemet, program eller hjälpprogram eller leda till att de fungerar felaktigt. Antivirusprogramvara identifierar de flesta virus, förstör dem och, i de flesta fall, reparerar skador som de har orsakat. Om du vill upprätthålla ett ständigt aktuellt skydd mot nya virus ser du till att antivirusprogrammet hålls uppdaterat. Norton Internet Security är ett antivirusprogram som är förinstallerat på datorn. I programmet ingår 60 dagars gratis uppdateringar. HP rekommenderar att du skyddar datorn mot nya virus även efter dessa 60 dagar genom att köpa en utökad uppdateringstjänst. Instruktioner för hur du använder och uppdaterar Norton Internet Security och hur du köper förlängd uppdateringstjänst medföljer programmet. Du visar och kommer åt Norton Internet Security genom att välja Start > Alla program > Norton Internet Security. Mer information om datorvirus får du om du skriver virus i sökrutan i Hjälp och support. Använda antivirusprogramvara 71

82 Använda brandväggsprogramvara När du använder datorn för att få åtkomst till e-post, nätverk eller Internet, kan obehöriga personer få tillgång till din dator, dina personliga filer och information om dig. Du skyddar din integritet genom att använda den brandväggsprogramvara som är förinstallerad i datorn. Brandväggsfunktionerna består bl.a. av registrering och rapportering av nätverksaktivitet och övervakar automatiskt all inkommande och utgående trafik. Läs i användarhandboken för brandväggen eller kontakta brandväggstillverkaren för att få mer information. OBS! I en del fall kan brandväggen spärra åtkomst till Internetspel, störa skrivare eller fildelning i ett nätverk eller blockera tillåtna e-postbilagor. Du löser problemet tillfälligt genom att inaktivera brandväggen, utföra önskad uppgift och sedan aktivera brandväggen igen. För att mer permanent lösa problemet måste du konfigurera om brandväggen. Installera viktiga säkerhetsuppdateringar VIKTIGT: Microsoft skickar information om viktiga uppdateringar. För att skydda datorn från säkerhetsläckor och datorvirus rekommenderar vi att du installerar alla viktiga uppdateringar så snart du får meddelande från Microsoft om att de är tillgängliga. Uppdateringar av operativsystemet och annan programvara kan bli tillgängliga efter det att datorn levererats. Så här ser du till att alla tillgängliga uppdateringar är installerade på datorn: Kör Windows Update efter att du har ställt in datorn. Använd uppdateringslänken som du når via Start > Alla program > Windows Update. Kör Windows Update varje månad därefter. Hämta uppdateringar av Windows och andra Microsoft-program allteftersom de lanseras på Microsofts webbplats och via uppdateringslänken i Hjälp och support. Installera en säkerhetskabel (tillbehör) OBS! En säkerhetskabel är avsedd att användas i förebyggande syfte, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. OBS! Platsen för säkerhetskabel sitter på olika ställen på olika datormodeller. Så här ansluter du en säkerhetskabel: 1. Dra säkerhetskabeln runt ett fastbyggt föremål. 2. Sätt nyckeln (1) i kabellåset (2). 3. Sätt i kabellåset på platsen för säkerhetskabel (3) och lås sedan kabellåset med nyckeln. 72 Kapitel 10 Säkerhet

83 Använda fingeravtrycksläsaren (endast vissa modeller) OBS! Placeringen av fingeravtrycksläsaren varierar beroende på datormodell. Hitta fingeravtrycksläsaren Fingeravtrycksläsaren är en liten metallsensor som finns: Intill den nedre delen av styrplattan På höger sida av tangentbordet På den övre högra sidan av bildskärmen På vänster sida av bildskärmen Beroende på vilken datormodell du använder kan fingeravtrycksläsaren ha horisontell eller vertikal orientering. För båda orienteringarna drar du med fingret vinkelrätt mot metallsensorn. Använda fingeravtrycksläsaren (endast vissa modeller) 73

84 Registrera fingeravtryck Med en fingeravtrycksläsare kan du logga in i Windows med ett fingeravtryck som du har registrerat med programmet DigitalPersona Personal istället för att använda ett Windows-lösenord. Så här registrerar du ett eller flera fingeravtryck: 1. I Windows klickar du på ikonen DigitalPersona Personal i meddelandefältet. 2. Läs välkomsttexten och klicka på Nästa. Fönstret Verify Your Identity (Bekräfta din identitet) visas. 3. Skriv ditt Windows-lösenord, om du har ställt in ett sådant, och klicka på Nästa. OBS! Om du inte har ett Windows-lösenord visas fönstret Protect Your Windows Account (Skydda ditt Windows-konto). Skapa ett Windows-lösenord med en gång eller hoppa över detta steg genom att klicka på Nästa. Om du ställer in ett Windows-lösenord ökar det säkerheten på datorn. Fönstret Fingerprint Registration Training (Registrering av fingeravtryck utbildning) visas. 4. Visa demonstrationen och klicka på Nästa. Fönstret Register a Fingerprint (Registrera ett fingeravtryck) visas. 5. Klicka på det finger på skärmen som motsvarar det finger du vill registrera. I nästa fönster visas konturen av det fingret i grönt. 6. Dra långsamt med valt finger över fingeravtrycksläsaren. OBS! Om du inte drar fingret på rätt sätt visas ett meddelande som förklarar varför du inte lyckades. OBS! Du får bäst resultat om du drar med samma finger i samma riktning varje gång du använder fingeravtrycksläsaren. 7. Fortsätt dra med samma finger över fingeravtrycksläsaren tills du har gjort det fyra gånger med lyckat resultat. När fingeravtrycket är registrerat öppnas fönstret Register a Fingerprint (Registrera ett fingeravtryck) och du kan registrera fler fingeravtryck. Upprepa steg 5 till 7 om du vill registrera fler fingeravtryck. 8. När du är klar med registreringen av fingeravtryck klickar du på Nästa. Om du bara registrerar ett fingeravtryck visas ett meddelande som rekommenderar att du registrerar fler. Klicka på Yes (Ja) och registrera fler fingeravtryck. Upprepa sedan steg 1 till 8 för varje registrerat fingeravtryck. eller Klicka på Nej om du inte vill registrera fler fingeravtryck. Fönstret Registration Complete (Registrering har utförts) öppnas. 9. Klicka på Slutför. OBS! Upprepa steg 1 till 9 för varje ny användare. 74 Kapitel 10 Säkerhet

85 Använda det registrerade fingeravtrycket för att logga in i Windows Så här loggar du in i Windows med hjälp av ditt fingeravtryck: 1. När du har registrerat dina fingeravtryck startar du om Windows. 2. Dra någon av de fingrar du registrerat över sensorn för att logga in i Windows. Använda fingeravtrycksläsaren (endast vissa modeller) 75

86 11 Setup Utility (BIOS) Starta Setup Utility Setup Utility är ett ROM-baserat verktyg som ger dig information om datorn och hjälper dig att göra inställningar även om operativsystemet Windows inte är igång. OBS! Du kan inte få åtkomst till Setup Utility med fingeravtrycksläsaren (finns endast på vissa modeller). Setup Utility visar information om datorn och tillhandahåller inställningar för start, säkerhet och andra funktioner. Så här startar du Setup Utility: Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. När meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas trycker du på f10. eller Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. När meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas trycker du på esc. När startmenyn visas trycker du på f10. Använda Setup Utility Byta språk för Setup Utility Så här ändrar du språk för Setup Utility: OBS! Om Setup Utility inte är igång börjar du med steg 1. Om Setup Utility redan är igång börjar du med steg Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. När meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas trycker du på f10. eller Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. När meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas trycker du på esc. När startmenyn visas trycker du på f Välj System Configuration (Systemkonfiguration) > Language (Språk) med piltangenterna och tryck sedan på retur. 3. Välj ett språk med piltangenterna och tryck sedan på retur. 4. När en bekräftelse för det valda språket visas trycker du på retur. 5. Spara ändringen och avsluta Setup Utility genom att använda piltangenterna för att välja Exit (Avsluta) > Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringar) och tryck sedan på retur. Ändringarna börjar gälla omedelbart. 76 Kapitel 11 Setup Utility (BIOS)

87 Navigera och göra val i Setup Utility Eftersom Setup Utility inte är Windows-baserat saknas stöd för styrplattan. Tangentbordet används för all navigering och alla inställningar. Så här navigerar du i Setup Utility: Använd piltangenterna när du vill välja en meny eller ett menyalternativ. Använd piltangenterna eller tryck på f5 eller f6 om du vill välja ett alternativ i en lista eller bläddra till ett fält, t.ex. ett Enable/Disable-fält (Aktivera/inaktivera). Tryck på retur om du vill välja ett alternativ. Tryck på esc om du vill stänga en textruta eller återgå till menyskärmen. Tryck på f1 om du vill visa mer information om hur du navigerar och väljer alternativ. Visa systeminformation Använd Setup Utility om du vill visa systemklocka och datum samt information som identifierar datorn. Så här visar du systeminformation med Setup Utility: OBS! Om Setup Utility är igång börjar du med steg 1. Om Setup Utility inte är igång börjar du med steg Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. När meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas trycker du på f10. eller Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. När meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas trycker du på esc. När startmenyn visas trycker du på f Välj menyn Main (Huvudmenyn). 3. Om du vill avsluta Setup Utility utan att spara några ändringar använder du piltangenterna för att välja Exit (Avsluta) > Exit Discarding Changes (Avsluta utan att spara ändringar) och trycker sedan på retur. Återställa standardinställningarna i Setup Utility Så här återställer du standardinställningarna i Setup Utility: OBS! Om Setup Utility inte är igång börjar du med steg 1. Om Setup Utility redan är igång börjar du med steg Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. När meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas trycker du på f10. eller Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. När meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas trycker du på esc. När startmenyn visas trycker du på f Välj Exit (Avsluta) > Load Setup Defaults (Läs in grundinställningar) med piltangenterna och tryck sedan på retur. Använda Setup Utility 77

88 3. När installationen bekräftats trycker du på retur. 4. Spara ändringen och avsluta Setup Utility genom att använda piltangenterna för att välja Exit (Avsluta) > Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringar) och tryck sedan på retur. Standardinställningarna i Setup Utility börjar gälla så snart datorn startats om. OBS! Inställningarna för lösenord, språk och säkerhet ändras inte när du återställer fabriksinställningarna. Avsluta Setup Utility Avsluta Setup Utility och välja att spara eller ignorera gjorda ändringar. Så här avslutar du Setup Utility och sparar de ändringar du har gjort: Om menyerna i Setup inte är synliga trycker du på esc för att återgå till menybilden. Välj sedan Exit (Avsluta) > Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringar) med piltangenterna och tryck sedan på retur. Så här avslutar du Setup Utility utan att spara de ändringar du gjort: Om menyerna i Setup inte är synliga trycker du på esc för att återgå till menybilden. Välj sedan Exit (Avsluta) > Exit Discarding Changes (Avsluta utan att spara ändringar) med piltangenterna och tryck sedan på retur. Oavsett vad du väljer startas datorn om i Windows. Menyer i Setup Menytabellerna visar en översikt över alternativen i Setup Utility. OBS! Det kan hända att datorn inte har stöd för en del av menyalternativen i Setup Utility. Main, menyn (Huvudmenyn) Välj Funktion Systeminformation Visa och ändra systemklocka och datum. Visa identifieringsinformation om datorn. Visa specifik information om processor, minne, system-bios och version av tangentbordskontroller (endast på vissa modeller). Security, menyn Välj Administrator password (Administratörslösenord) Power-On Password (Startlösenord) Funktion Skapa, ändra eller ta bort ett administratörslösenord. Skapa, ändra eller ta bort ett startlösenord. 78 Kapitel 11 Setup Utility (BIOS)

89 System Configuration, menyn Välj Language Support (Språkstöd) Virtualization Technology (endast vissa modeller) LAN Power Saving (Energibesparing för LAN; endast vissa modeller) Fan Always On (Fläkt alltid på) Action Keys Mode (Åtgärdstangentläge) Funktion Ändra språk för Setup Utility Aktivera/inaktivera processorns virtualiseringsteknik. Aktivera/inaktivera energibesparing för LAN. Alternativet sparar ström när det är aktivt och datorn är i DC-läge. Aktivera/inaktivera Fan Always On (Fläkt alltid på). När detta är aktivt är datorns fläkt alltid på. Aktivera/inaktivera åtgärdstangenterna. Boot Options (Startalternativ) POST (power-on self test) (självtest vid start) f10 och f12 Delay (sec.) Ställer in fördröjningen för f10- och f12-funktionerna i Setup Utility i steg om 5 sekunder (0, 5, 10, 15, 20). CD-ROM Boot (Start från CD-ROM) Aktiverar/inaktiverar start från CD-ROM. Floppy Boot (Start från diskett) Aktiverar/inaktiverar start från diskett. Internal Network Adapter Boot (Start från det interna nätverkskortet) Aktiverar/inaktiverar start från det interna nätverkskortet. Boot Order (Startordning) Ställ in startordningen för: Notebook Hard Drive (Hårddisk i notebook-datorn) Internal CD/DVD ROM Drive (Intern CD/DVD ROM-enhet) USB Diskette on Key/USB Hard Drive (USB-minne/hårddisk) USB CD/DVD ROM Drive (USB CD/DVD ROM-enhet) USB Floppy (USB-diskett) Network Adapter (Nätverkskort) Diagnostics, menyn Välj Primary Hard Disk Self Test (Självtest för primär hårddisk) Secondary Hard Disk Self Test (Självtest för sekundär hårddisk) (bara vissa modeller) Memory Test (Minnestest) Funktion Köra en fullständig självtest på hårddisken. Köra en fullständig självtest på en sekundär hårddisk. Köra ett diagnostest av systemminnet. Menyer i Setup 79

90 12 Programvaruuppdateringar Uppdaterade versioner av programvaran som medföljer datorn kan finnas tillgängliga på HP:s webbplats. De festa program- och BIOS-uppdateringarna på HP:s webbplats är paketerade i komprimerade filer som kallas SoftPaqs. Vissa nedladdningspaket innehåller en fil med namnet Readme.txt som innehåller information om installation och felsökning av programvaran. Så här uppdaterar du programvaran: 1. Identifiera datormodell, produktkategori och serie eller familj. Förbered en uppdatering av system- BIOS genom att ta reda på vilken BIOS-version som är installerad på datorn. Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du rådgör med nätverksadministratören innan du installerar programvaruuppdateringar, i synnerhet uppdateringar av system-bios. OBS! Datorsystemets BIOS är lagrat i systemets ROM-minne. BIOS initierar operativsystemet, bestämmer hur datorn ska samverka med maskinvaruenheterna och överför data mellan maskinvaruenheter, inklusive tid och datum. OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC) som bidrar till att skydda datorn och datorns inställningar. Du kan bli ombedd att tillåta eller ange ditt lösenord för åtgärder som att installera program, använda verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. 2. Du hittar uppdateringarna på HP:s webbplats på 3. Installera uppdateringarna. Uppdatera BIOS När du ska uppdatera BIOS måste du först ta reda på vilken BIOS-version du har och sedan ladda ned och installera det nya BIOS. Ta reda på BIOS-versionen Du kan avgöra om tillgängliga BIOS-uppdateringar innehåller senare BIOS-versioner än de som för tillfället är installerade på datorn genom att ta reda på vilken version av system-bios som är installerad. Du kan visa information om BIOS-versionen (kallas även för ROM date (ROM-datum) och System BIOS) genom att trycka på fn+esc (om Windows redan körs) eller genom att starta Setup Utility. 80 Kapitel 12 Programvaruuppdateringar

91 Så här använder du Setup Utility för att visa BIOS-information: 1. Starta Setup Utility genom att slå på eller starta om datorn. När meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas trycker du på f Om Setup Utility inte startar så att systeminformationen syns använder du piltangenterna för att välja menyn Main (Huvudmeny). När huvudmenyn har valts visas BIOS och annan systeminformation. 3. Du avslutar Setup Utility genom att använda piltangenterna för att välja Exit (Avsluta) > Exit Discarding Changes (Avsluta utan att spara ändringar) och sedan trycka på retur. Ladda ned en BIOS-uppdatering VIKTIGT: Förhindra allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att endast ladda ned och installera en BIOS-uppdatering medan datorn är ansluten till en tillförlitlig extern strömkälla via nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan datorn drivs med batteri, är dockad i en valfri dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Följ dessa anvisningar under nedladdning och installation: Koppla inte bort strömmen från datorn genom att dra ur nätsladden från eluttaget. Stäng inte av datorn och initiera inte sömnläge eller viloläge. Du får inte sätta i, ta ut, ansluta eller koppla bort någon enhet, kabel eller sladd. Så här laddar du ned en BIOS-uppdatering: 1. Välj Start > Hjälp och support > Underhåll > Programvaruuppdateringar så kommer du till den sida på HP:s webbplats där det finns programvara för datorn. 2. Följ instruktionerna på skärmen för att identifiera datorn och hitta den BIOS-uppdatering du vill ladda ned. 3. För nedladdningen: a. Identifiera den BIOS-uppdatering som är nyare än den som för närvarande är installerad på datorn. Anteckna datum, namn eller annan identifierare. Du kan behöva den här informationen för att hitta uppdateringen längre fram när den har laddats ned till hårddisken. b. Ladda ned ditt val till hårddisken genom att följa instruktionerna på skärmen. Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken där BIOS-uppdateringen laddas ned. Använd den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen. OBS! Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du rådgör med nätverksadministratören innan du installerar programvaruuppdateringar, särskilt uppdateringar av system-bios. Installationsprocedurerna för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när nedladdningen är klar. Om inga instruktioner visas: 1. Öppna Utforskaren i Windows genom att välja Start > Dator. 2. Dubbelklicka på hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är i typfallet Lokal disk (C:). 3. Följ den sökväg som du antecknade tidigare för att öppna den mapp på hårddisken som innehåller uppdateringen. 4. Dubbelklicka på filen som har filnamnstillägget.exe (t.ex. filnamn.exe). Uppdatera BIOS 81

92 BIOS-installationen börjar. 5. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. När BIOS har uppdaterats stängs systemet av automatiskt. OBS! När ett meddelande på skärmen visar att installationen är slutförd kan du ta bort den nedladdade filen från hårddisken. Uppdatera program och drivrutiner Så här hämtar och installerar du annan programvara än BIOS-uppdateringar: 1. Öppna en webbläsare, gå till och välj sedan land eller region. 2. Klicka på alternativet för nedladdning av programvara och drivrutiner, skriv datorns modellnummer i sökrutan och tryck sedan på retur. 3. Klicka på din specifika produkt bland modellerna i listan. 4. Välj operativsystem. 5. När listan med drivrutiner visas klickar du på en uppdaterad drivrutin så att ett fönster med ytterligare information öppnas. 6. Klicka på Install now (Installera nu) för att installera den uppdaterade drivrutinen. OBS! På vissa platser kan du ha möjlighet att hämta drivrutinen för att installera den senare. Om du vill göra detta klickar du på Endast hämta för att spara filen på datorn. Klicka på Spara när du uppmanas till detta och välj sedan en lagringsplats på hårddisken. När filen har hämtats, navigerar du till mappen där filen lagrades och dubbelklickar på filen så att den installeras. 7. Om du uppmanas att starta om datorn efter installationen gör du det och kontrollerar sedan att enheten fungerar. 82 Kapitel 12 Programvaruuppdateringar

93 13 Säkerhetskopiering och återställning En återställning som utförs efter ett systemhaveri blir lika fullständig som den senaste säkerhetskopieringen. HP rekommenderar att du skapar återställningsskivor så snart du har konfigurerat programvaran. Allteftersom du lägger till nya program och datafiler fortsätter du att säkerhetskopiera systemet regelbundet så att du alltid har en någorlunda aktuell säkerhetskopia. De verktyg som ingår i operativsystemet och programvaran HP Recovery Manager är utformade för att hjälpa dig med följande uppgifter för att skydda din information och återställa den om systemet skulle krascha: Skapa en uppsättning återställningsskivor (en funktion i programmet Recovery Manager) Återställningsskivor används för att starta datorn och återställa operativsystemet och programvara till fabriksinställningarna om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Säkerhetskopiera dina data med jämna mellanrum som skydd för viktiga systemfiler. Skapa systemåterställningspunkter (en funktion i operativsystemet) Med systemåterställningspunkter kan du upphäva oönskade ändringar i datorn genom att återställa datorns alla inställningar så som de var vid en tidigare tidpunkt. Återställa ett program eller en drivrutin (en funktion i programvaran Recovery Manager) Den här funktionen hjälper dig att installera om ett program eller en drivrutin utan att du behöver göra en fullständig systemåterställning. Utföra en fullständig systemåterställning (en funktion i programvaran Recovery Manager) Med Recovery Manager återställer du den kompletta fabriksavbildningen om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Recovery Manager arbetar från en särskild återställningspartition på hårddisken (endast vissa modeller) eller från återställningsskivor som du skapar. OBS! Om datorn innehåller en inbyggd flashminnesenhet (SSD, solid-state drive) kan det hända att en återställningspartition inte är inkluderad. Datorer utan återställningspartition levereras med återställningsskivor. Använd de här skivorna när du vill återställa operativsystemet och programvara. Kontrollera om det finns en återställningspartition genom att välja Start > Dator. Om det finns en partition visas en HP-återställningshårddisk i listan i avsnittet Hard Disk Drives (Hårddiskar) i fönstret. Skapa systemåterställningsskivor HP rekommenderar att du skapar återställningsskivor så att du kan återställa systemet till dess ursprungliga fabriksinställningar om systemet skulle krascha eller bli instabilt. Skapa dessa skivor när du konfigurerat datorn för första gången. Var försiktig när du hanterar dessa skivor och förvara dem på ett säkert ställe. Programvaran skapar endast en uppsättning återställningsskivor. OBS! Om datorn inte har en intern optisk enhet kan du använda en optisk extern enhet (köps separat) för att skapa återställningsskivor, eller köpa återställningsskivor till din dator från HP:s webbplats. Skapa systemåterställningsskivor 83

94 Innan du skapar återställningsskivorna: Du behöver DVD-R-, DVD+R-, BD-R- (skrivbara Blu-ray) eller CD-R-skivor av hög kvalitet. Alla dessa skivor köps separat. DVD- och BD-skivor har mycket större lagringskapacitet än CD-skivor. Om du använder CD-skivor kan det krävas upp till 20 stycken, medan det bara krävs ett fåtal DVDeller BD-skivor. OBS! Läs- och skrivbara skivor, t.ex. CD-RW, DVD±RW, DVD±RW med dubbla lager och BD- RE-skivor (återskrivningsbara Blu-ray), är inte kompatibla med programmet Recovery Manager. När du skapar återställningsskivor måste datorn vara ansluten till nätström. Bara en uppsättning återställningsskivor skapas per dator. Numrera varje skiva innan du sätter in den i den optiska enheten. Du kan avsluta programmet innan du är klar med att skapa återställningsskivorna om det skulle bli nödvändigt. Nästa gång du öppnar Recovery Manager uppmanas du att fortsätta med processen att skapa skivor. Så här skapar du en uppsättning återställningsskivor: 1. Välj Start > Alla program > Recovery Manager > Skapa återställningsskiva. 2. Följ instruktionerna på skärmen. Säkerhetskopiera dina data I takt med att du installerar ny programvara och skapar nya filer bör du regelbundet säkerhetskopiera systemet så att du alltid har en någorlunda aktuell säkerhetskopia. Säkerhetskopiera systemet vid följande tillfällen: Vid regelbundna, schemalagda tider OBS! Ställ in påminnelser med jämna mellanrum om att säkerhetskopiera din information. Innan du reparerar eller återställer datorn Innan du lägger till eller ändrar maskin- eller programvara Vid säkerhetskopieringen: Skapa systemåterställningspunkter med hjälp av Windows Systemåterställning och kopiera dem med jämna mellanrum till skivor. Lagra personliga filer i mappen Dokument och säkerhetskopiera denna mapp med jämna mellanrum. Säkerhetskopiera mallar som lagras under respektive program. Spara egna inställningar för ett fönster, ett verktygsfält eller ett menyfält genom att ta en skärmbild av dina inställningar. Använd den här skärmbilden för att spara tid när du måste återställa dina inställningar. Så här kopierar du en skärmbild och klistrar in den i ett ordbehandlingsdokument: 1. Öppna skärmen. 2. Kopiera skärmen: Om bara det aktiva fönstret ska kopieras trycker du på alt+fn+prt sc. Om du vill kopiera hela skärmen trycker du på fn+prt sc. 84 Kapitel 13 Säkerhetskopiering och återställning

95 3. Öppna ett ordbehandlingsdokument och välj sedan Redigera > Klistra in. 4. Spara dokumentet. Säkerhetskopiera din information på en extra extern hårddisk, en nätverksenhet eller på skivor. När du säkerhetskopierar till skivor ska du använda någon av följande skivtyper (köps separat): CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R eller DVD±RW. Vilka skivor som går att använda beror på vilken typ av optisk enhet du har installerat i datorn. OBS! DVD-skivor har högre lagringskapacitet än CD-skivor, varför färre sådana krävs när du skapar återställningsskivor. När du säkerhetskopierar till skiva ska nu numrera varje skiva innan du sätter in den i datorns optiska enhet. Använda Säkerhetskopiering och återställning i Windows Så här skapar du en säkerhetskopia med Säkerhetskopiera och återställa i Windows: OBS! Kontrollera att datorn är ansluten till elnätet innan du påbörjar säkerhetskopieringen. OBS! Säkerhetskopieringen kan ta över en timme, beroende på filernas storlek och datorns kapacitet. 1. Välj Start > Alla program > Underhåll > Säkerhetskopiering och återställning. 2. Följ instruktionerna på skärmen. OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC) som bidrar till att skydda datorn och datorns inställningar. Du kan bli ombedd att tillåta eller ange ditt lösenord för åtgärder som att installera program, använda verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. Använda systemåterställningspunkter När du säkerhetskopierar systemet skapar du en systemåterställningspunkt. Med en systemåterställningspunkt sparar och namnger du en ögonblicksbild av hårddisken vid en särskild tidpunkt. Du kan senare återgå till den punkten om du vill ångra påföljande ändringar som gjorts i systemet. OBS! Återställning till en tidigare återställningspunkt påverkar inte datafiler som sparats eller e- postmeddelanden som skapats efter den återställningspunkten. Skapa ytterligare återställningspunkter för att få utökat skydd av systemfiler och inställningar. När ska du skapa återställningspunkter? Skapa återställningspunkter: Innan du lägger till eller gör större ändringar av program- eller maskinvara Regelbundet när systemet fungerar optimalt. OBS! Om du återgår till en återställningspunkt och sedan ändrar dig kan du upphäva återställningen. Skapa en systemåterställningspunkt Så här skapar du en systemåterställningspunkt: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > System. 2. Klicka på Systemskydd till vänster. Säkerhetskopiera dina data 85

96 3. Klicka på fliken Systemskydd. 4. Under Skyddsinställningar väljer du den diskenhet för vilken du vill skapa en återställningspunkt. 5. Klicka på Skapa. 6. Följ instruktionerna på skärmen. Återställa systemet till ett tidigare tillstånd Så här återgår du till en återställningspunkt (som skapats vid ett tidigare tillfälle) då datorn fungerade optimalt: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > System. 2. Klicka på Systemskydd till vänster. 3. Klicka på fliken Systemskydd. 4. Klicka på Systemåterställning. 5. Följ instruktionerna på skärmen. Utföra en återställning OBS! Återställ endast filer som du tidigare har säkerhetskopierat. HP rekommenderar att du använder HP Recovery Manager för att skapa en uppsättning återställningsskivor (fullständig säkerhetskopia av diskenheten) så fort du har konfigurerat datorn. Med programmet Recovery Manager kan du reparera eller återställa systemet om systemet kraschar eller blir instabilt. Recovery Manager arbetar från återställningsskivor eller från en särskild återställningspartition på hårddisken (endast vissa modeller). Om dator innehåller en inbyggd flashminnesenhet (SSD, solid-state drive) kan det hända att du inte har någon återställningspartition. Om så är fallet har du fått återställningsskivor tillsammans med datorn. Använd de här skivorna när du vill återställa operativsystemet och programvara. OBS! Det finns inbyggda reparationsfunktioner i Windows, t.ex. Systemåterställning. Om du inte har provat dessa funktioner redan bör du göra detta innan du använder Recovery Manager. OBS! Recovery Manager återställer endast sådan programvara som var fabriksinstallerad. Programvara som inte medföljer datorn måste laddas ned från tillverkarens webbplats eller installeras om från den skiva som tillverkaren tillhandahållit. Återställa från återställningsskivorna Så här återställer du systemet från återställningsskivorna: 1. Säkerhetskopiera alla personliga filer. 2. Sätt i den första återställningsskivan i den optiska enheten och starta om datorn. 3. Följ instruktionerna på skärmen. Återställa från den särskilda återställningspartitionen (endast vissa modeller) 86 Kapitel 13 Säkerhetskopiering och återställning

97 OBS! Om datorn innehåller en inbyggd flashminnesenhet (SSD, solid-state drive) kan det hända att en återställningspartition inte är inkluderad. Datorer utan återställningspartition levereras med återställningsskivor. Använd de här skivorna när du vill återställa operativsystemet och programvara. Kontrollera om det finns en återställningspartition genom att välja Start > Dator. Om det finns en partition visas en HP-återställningshårddisk i listan i avsnittet Hard Disk Drives (Hårddiskar) i fönstret. På vissa modeller kan du genomföra en återställning från partitionen på hårddisken. Då återställs datorn till det skick den hade då den lämnade fabriken. Så här återställer du systemet från partitionen: 1. Öppna Recovery Manager genom att: Välja Start > Alla program > Recovery Manager > Recovery Manager. eller Slå på eller starta om datorn och tryck på esc när meddelandet "Press the ESC key for Startup Menu" (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas. Tryck sedan på f11 när skärmen "Press <F11> for recovery" (Tryck på F11 för återställning) visas. 2. Klicka på Systemåterställning i fönstret Recovery Manager. 3. Följ instruktionerna på skärmen. Utföra en återställning 87

98 14 Felsökning Det går inte att ansluta till ett WLAN Innan du felsöker ett problem med en nätverksanslutning kontrollerar du att drivrutinerna är installerade för alla trådlösa enheter. OBS! Trådlösa nätverksenheter medföljer endast vissa datormodeller. Om trådlöst nätverk inte finns med i listan över datorns funktioner på originalförpackningen lägger du till trådlös nätverksfunktion genom att köpa en trådlös nätverksenhet. Möjliga orsaker till problem med trådlösa anslutningar: Ändring av nätverkskonfigurationen (SSID eller säkerhetsinställningar) Inaktivering eller felaktig installation av trådlös enhet En trådlös enhets eller routers maskinvara fungerar inte Andra enheter stör Om du inte kan ansluta till ett WLAN ser du till att den inbyggda WLAN-enheten är korrekt installerad på datorn: OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC) som bidrar till att skydda datorn och datorns inställningar. Du kan bli ombedd att tillåta eller ange ditt lösenord för åtgärder som att installera program, använda verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. 2. Klicka på Enhetshanteraren i avsnittet System. 3. Utöka listan med nätverkskort genom att klicka på plustecknet (+). 4. Identifiera WLAN-enheten i listan Nätverkskort. WLAN-enheten kan betecknas som trådlös, trådlöst LAN, WLAN, Wi-Fi eller Om inga WLAN-enheter visas har datorn antingen inte någon inbyggd WLAN-enhet eller också är drivrutinen för WLAN-enheten felaktigt installerad. Mer information om felsökning av trådlösa nätverk finns på webbplatslänkarna i Hjälp och support. Det går inte att ansluta till ett önskat nätverk En felaktig WLAN-anslutning repareras automatiskt i Windows: Om en nätverksikon visas i meddelandefältet högerklickar du på ikonen och sedan på Felsök problem. Nätverksenheten återställs och ett försök görs att återansluta till ett av de önskade nätverken. Om det inte finns någon nätverksikon i meddelandefältet: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. 2. Klicka på Felsök problem och markera det nätverk som du vill reparera. 88 Kapitel 14 Felsökning

99 Nätverksikonen visas inte Om nätverksikonen inte visas i meddelandefältet när du har konfigurerat WLAN, saknas drivrutinen eller också är den skadad. Windows-felmeddelandet "Enheten gick inte att hitta" visas eventuellt. Installera om drivrutinen. Hämta den senaste versionen av WLAN-programvaran och drivrutiner till datorn från HP:s webbplats på Om du köpt WLAN-enheten separat måste du hämta den senaste programvaran på tillverkarens webbplats. Så här hämtar du den senaste versionen av programvaran för WLAN-enheten: 1. Öppna en webbläsare och gå till 2. Välj land eller region. 3. Klicka på alternativet för nedladdning av programvara och drivrutiner. 4. Skriv datorns modellnummer i sökrutan. 5. Tryck på retur och följ sedan instruktionerna på skärmen. OBS! Om du köpt WLAN-enheten separat måste du hämta den senaste programvaran på tillverkarens webbplats. De aktuella säkerhetskoderna för nätverket är inte tillgängliga Om du ombeds ange en nätverksnyckel eller ett namn (SSID) när du ansluter till ett WLAN är nätverket skyddat. Ange de aktuella koderna om du vill ansluta till ett skyddat nätverk. SSID och nätverksnyckeln är alfanumeriska koder som anges för att identifiera datorn för nätverket. Så här hittar du koderna: Om du försöker ansluta till din egen trådlösa router hittar du anvisningar om hur du ställer in samma kod på både routern och WLAN-enheten i routerns handbok. Om det gäller ett privat nätverk, t.ex. ett kontorsnätverk eller ett öppet chattrum på Internet, får du koderna från nätverksadministratören. Ange dem sedan när du ombeds göra det. I vissa nätverk ändras SSID:t eller nätverksnycklarna som används i routrarna eller åtkomstpunkterna regelbundet för att höja säkerheten. Ändra motsvarande kod i din dator. Om du får nya nätverksnycklar och ett nytt SSID till ett nätverk som du tidigare har anslutit datorn till, ansluter du datorn till nätverket så här: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. 2. Klicka på Hantera trådlösa nätverk i panelen till vänster. En lista med tillgängliga WLAN visas. Om du befinner dig på en hotspot där det finns flera aktiva WLAN visas flera nätverk. 3. Välj önskat nätverk i listan, högerklicka på nätverket och klicka sedan på Egenskaper. OBS! Om det nätverk du vill ansluta till inte finns i listan ska du fråga nätverksadministratören om routern eller åtkomstpunkten är i drift. 4. Klicka på fliken Säkerhet och skriv in rätt data för trådlös kryptering i rutan Network security key (Säkerhetsnyckel för nätverk). 5. Spara inställningarna genom att klicka på OK. Nätverksikonen visas inte 89

100 WLAN-anslutningen är mycket svag Om anslutningen är mycket svag eller om datorn inte kan ansluta till ett WLAN kan du minimera störningarna från andra enheter genom att: Flytta datorn närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Tillfälligt koppla från enheter som mikrovågsugn, trådlös telefon eller mobiltelefon. Så här tvingar du enheten att återställa alla anslutningsvärden: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. 2. Klicka på Hantera trådlösa nätverk i panelen till vänster. En lista med tillgängliga WLAN visas. Om du befinner dig på en hotspot där det finns flera aktiva WLAN visas flera nätverk. 3. Välj ett nätverk och klicka sedan på Ta bort. Det går inte att ansluta till den trådlösa routern Om du försöker ansluta till den trådlösa routern men inte lyckas med det, kan du återställa den trådlösa routern genom att stänga av den i 10 till 15 sekunder. Om datorn inte kan ansluta till ett WLAN startar du om den trådlösa routern. Mer information finns i routertillverkarens användarhandbok. Det optiska skivfacket öppnas inte när jag vill ta ut en CD, en DVD eller en BD 1. Sätt i ena änden av ett gem i hålet för manuell utmatning i täckramen för enhetens frontpanel (1). 2. Tryck försiktigt på gemet tills skivfacket frigörs och dra sedan ut facket tills det tar emot (2). 3. Ta bort skivan från facket genom att försiktigt trycka nedåt på spindeln medan du lyfter i skivans ytterkanter (3). Håll skivan i kanterna och undvik att röra vid de plana ytorna. OBS! Om facket inte är helt åtkomligt lutar du på skivan försiktigt när du tar ut den. 4. Stäng skivfacket och placera skivan i ett skyddsfodral. 90 Kapitel 14 Felsökning

101 Datorn kan inte detektera enheten för CD, DVD eller BD Om Windows inte upptäcker en installerad enhet kan det bero på att enhetsdrivrutinen saknas eller är skadad. Om du misstänker att den optiska enheten inte hittas kontrollerar du att den finns med i listan i Enhetshanteraren på följande sätt: 1. Ta bort eventuella skivor från den optiska enheten. 2. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. 3. Klicka på Enhetshanteraren i avsnittet System. 4. Klicka på pilen bredvid DVD-/CD-ROM-enheter i fönstret Enhetshanteraren för att utöka listan så att den visar alla installerade enheter. 5. Högerklicka på den optiska enheten och välj bland följande åtgärder: Uppdatera drivrutinen Inaktivera Avinstallera Sök efter ändringar av maskinvaran. Windows söker efter installerad maskinvara i systemet och installerar de drivrutiner som behövs. Klicka på Egenskaper för att kontrollera om enheten fungerar korrekt. Fönstret Egenskaper innehåller information om enheten som kan hjälpa dig att felsöka problem. Klicka på fliken Drivrutin om du vill uppdatera, inaktivera eller avinstallera drivrutinerna för den här enheten. Datorn kan inte detektera enheten för CD, DVD eller BD 91

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-4040SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4172154

Din manual HP PAVILION DV7-4040SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4172154 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-4040SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV7-4040SA

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens.

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok för Notebook PC

Användarhandbok för Notebook PC Användarhandbok för Notebook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel är

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok för notebookdator

Användarhandbok för notebookdator Användarhandbok för notebookdator Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G72-B10SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G72-B10SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för HP Envy 13

Användarhandbok för HP Envy 13 Användarhandbok för HP Envy 13 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok för Notebook PC

Användarhandbok för Notebook PC Användarhandbok för Notebook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

HP Pavilion Entertainment PC. Användarhandbok

HP Pavilion Entertainment PC. Användarhandbok HP Pavilion Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens.

Läs mer

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok Notebook-datorn HP Pavilion Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok för HP Notebook PC

Användarhandbok för HP Notebook PC Användarhandbok för HP Notebook PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och

Läs mer

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DM3-1105EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DM3-1105EA

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

HP Notebook PC Användarhandbok

HP Notebook PC Användarhandbok HP Notebook PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok

Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Bärbar dator från HP. Referensguide

Bärbar dator från HP. Referensguide Bärbar dator från HP Referensguide Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI och ATI Mobility Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP PAVILION DM1-1030SA

Din manual HP PAVILION DM1-1030SA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DM1-1030SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DM1-1030SA

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Bärbar dator från HP. Referensguide

Bärbar dator från HP. Referensguide Bärbar dator från HP Referensguide Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Intel

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Din manual HP PAVILION G6-1075SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4160318

Din manual HP PAVILION G6-1075SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4160318 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION G6-1075SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION G6-1075SA instruktionsbok

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP MINI 110-1130SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP MINI 110-1130SA instruktionsbok

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV3-2230EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171773

Din manual HP PAVILION DV3-2230EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171773 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV3-2230EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV3-2230EA

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Din manual HP ENVY 14-1050EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171176

Din manual HP ENVY 14-1050EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171176 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP ENVY 14-1050EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP ENVY 14-1050EA instruktionsbok

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G56-116SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G56-116SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok till HP ProBook

Användarhandbok till HP ProBook Användarhandbok till HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel är ett varumärke

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Bärbar dator från HP. Referensguide

Bärbar dator från HP. Referensguide Bärbar dator från HP Referensguide Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer