Användarhandbok för notebookdator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för notebookdator"

Transkript

1 Användarhandbok för notebookdator

2 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Intel är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SDlogotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på datorn. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. Andra utgåvan: december 2010 Första utgåvan: april 2010 Dokumentets artikelnummer:

3 Säkerhetsmeddelande VARNING: Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte nätadaptern ha direktkontakt med huden eller mjuka ytor, till exempel kuddar, tjocka mattor eller klädesplagg, under drift. Yttemperaturen på de delar av datorn och nätadaptern som är åtkomliga för användaren följer de temperaturgränser som har definierats av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii

4 iv Säkerhetsmeddelande

5 Innehåll 1 Funktioner... 1 Identifiera maskinvara... 1 Komponenter... 2 Komponenter på ovansidan... 2 Styrplatta... 2 Knappar på styrplattan... 3 Lampor... 4 Knappar och fingeravtrycksläsare (endast vissa modeller)... 5 Tangenter... 6 Komponenter på framsidan... 7 Komponenter på höger sida... 7 Komponenter på vänster sida... 8 Komponenter på undersidan... 9 Bildskärmskomponenter Trådlösa antenner (endast vissa modeller) Ytterligare maskinvarukomponenter Etiketter Trådlösa och lokala nätverk och modem Använda trådlösa enheter Identifiera statusikonerna för trådlöst och nätverk Använda kontrollerna för trådlöst Använda tangenten för trådlöst Använda HP Wireless Assistant Använda operativsystemkontroller Använda WLAN Installera ett WLAN Skydda ditt WLAN Ansluta till ett WLAN Roaming till ett annat nätverk Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) Bluetooth och Internet-anslutningsdelning Ansluta till ett lokalt nätverk v

6 3 Pekdon och tangentbord Använda pekdonen Göra inställningar för pekdon Använda styrplattan Sätter på och stänger av styrplattan Använda rörelser för styrplattan Rullning Nypa Rotera Använda pekskärmen (endast vissa modeller) Kalibrera pekskärmen Utföra åtgärder på pekskärmen Utföra klick Utföra snärtningar Ändra och testa klickinställningar Ändra och skapa snärtinställningar Ställa in pekskärmens inställningar Ansluta en extern mus Använda åtgärdstangenterna Använda snabbtangenterna Rengöra styrplatta och tangentbord Multimedia Multimediefunktioner Identifiera multimediekomponenterna Justera volymen Använda tangenterna för medieaktivitet Multimedieprogramvara Använda programvaran HP MediaSmart Använda annan förinstallerad multimedieprogramvara Installera multimedieprogramvara från en skiva Ljud Ansluta externa ljudenheter Kontrollera ljudfunktionerna Video Ansluta en extern bildskärm eller projektor Ansluta en HDMI-enhet Konfigurera ljudet för HDMI (endast vissa modeller) Webbkamera Energisparfunktioner Ställa in energialternativ Använda energisparlägen vi

7 Initiera och avsluta strömsparläget Initiera och avsluta viloläget Använda batterimätaren Använda energischeman Visa aktuellt energischema Välja ett annat energischema Anpassa energischeman Ställa in lösenordsskydd för återaktivering Använda extern nätström Ansluta nätadaptern Använda batteridrift Hitta batteriinformation i Hjälp och support Använda Batterikontroll Visa återstående batteriladdning Sätta i eller ta ut ett batteri Ladda ett batteri Maximera batteriets urladdningstid Hantera låg batteriladdningsnivå Identifiera låg batteriladdningsnivå Åtgärda låg batteriladdningsnivå Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till ett laddat batteri Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till en strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget Kalibrera ett batteri Spara på batteriet Förvara ett batteri Kassera ett använt batteri Byta batteriet Växla mellan grafiklägen (endast vissa modeller) Stänga av datorn Enheter Hantera lagringsenheter Optisk enhet Identifiera den installerade optiska enheten Använda optiska skivor Välja den rätta skivan (CD, DVD och BD) CD-R-skivor CD-RW-skivor vii

8 DVD±R-skivor DVD±RW-skivor LightScribe DVD+R-skivor Blu-ray-skivor (BD) Spela en CD, DVD eller BD Konfigurera Automatisk uppspelning Ändra regionala inställningar för DVD Observera upphovsrättsvarningen Kopiera en CD eller DVD Skapa (bränna) en CD eller DVD Ta bort en CD, DVD eller BD Använda externa enheter Förbättra hårddiskens prestanda Använda Diskdefragmenteraren Använda Diskrensning Använda HP ProtectSmart Hard Drive Protection Identifiera status för HP ProtectSmart Hard Drive Protection Hantera ström med en parkerad hårddisk Använda programmet HP ProtectSmart Hard Drive Protection Byta ut en enhet i det primära hårddiskfacket Externa enheter Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet Ta bort en USB-enhet Använda en esata-enhet Ansluta en esata-enhet Ta bort en esata-enhet Externa mediekort Använda digitala mediekort Sätta i ett digitalkort Ta ut ett digitalkort Minnesmoduler Säkerhet Skydda datorn Använda lösenord Ställa in lösenord i Windows Ställa in lösenord i hjälpprogrammet Setup Administrator password (Administratörslösenord) Hantera ett administratörslösenord viii

9 Ange ett administratörslösenord Lösenord vid start Hantera ett startlösenord Ange ett startlösenord Använda antivirusprogramvara Använda brandväggsprogramvara Installera viktiga säkerhetsuppdateringar Installera en säkerhetskabel (tillbehör) Använda fingeravtrycksläsaren (bara vissa modeller) Hitta fingeravtrycksläsaren Registrera fingeravtryck Använda det registrerade fingeravtrycket för att logga in i Windows Felsökning Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk Kan inte ansluta till önskat nätverk Nätverksikonen visas inte Aktuella säkerhetskoder till nätverket är inte tillgängliga WLAN-anslutningen är mycket dålig Kan inte ansluta till den trådlösa routern Det optiska skivfacket öppnas inte när jag vill ta ut en CD, en DVD eller en BD Datorn kan inte detektera enheten för CD, DVD eller BD En CD, DVD eller BD spelas inte upp En CD, DVD eller BD spelas inte automatiskt Uppspelningen av en DVD- eller BD-film stoppas, hoppar eller spår spelas upp på måfå DVD-eller BD-filmen visas inte på en extern bildskärm Processen med att bränna en skiva eller en DVD startar inte, eller också avstannar den innan den är klar En DVD eller BD som spelas i Windows Media Player avger inget ljud/ingen bild En enhetsdrivrutin måste installeras om Hämta HP:s senaste enhetsdrivrutiner Hämta Windows senaste enhetsdrivrutiner Bilaga A Hjälpprogrammet Setup (BIOS) Starta hjälpprogrammet Setup Använda hjälpprogrammet Setup Byta språk för hjälpprogrammet Setup Navigera och göra val i hjälpprogrammet Setup Visa systeminformation Återställa standardinställningarna i hjälpprogrammet Setup Avsluta hjälpprogrammet Setup Menyer i Setup Main, menyn (Huvudmenyn) ix

10 Security, menyn System Configuration, menyn Diagnostics, menyn Bilaga B Programvaruuppdateringar Uppdatera BIOS Ta reda på BIOS-versionen Ladda ned en BIOS-uppdatering Uppdatera program och drivrutiner Bilaga C Säkerhetskopiering och återställning Skapa systemåterställningsskivor Säkerhetskopiera dina data Använda Säkerhetskopiering och återställning i Windows Använda systemåterställningspunkter När ska du skapa återställningspunkter? Skapa en systemåterställningspunkt Återställa systemet till ett tidigare tillstånd Utföra en återställning Återställa från återställningsskivorna Återställa från den särskilda återställningspartitionen (endast vissa modeller) Index x

11 1 Funktioner Identifiera maskinvara Så här visar du en lista över maskinvaran som har installerats på datorn: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. 2. Klicka på Enhetshanteraren i avsnittet System. Använd Enhetshanteraren när du vill lägga till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer. OBS! Windows innehåller säkerhetsfunktionen UAC (User Account Control kontroll av användarkonto). Du kan bli ombedd att tillåta eller uppge ditt lösenord för vissa åtgärder, t.ex. installera programvara, köra verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. Identifiera maskinvara 1

12 Komponenter Komponenter på ovansidan Styrplatta Komponent Styrplatta Funktion Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. Så här visar eller ändrar du inställningar av pekdon: 1. Välj Start > Enheter och skrivare. 2. Högerklicka på enheten som representerar datorn. 3. Välj Musinställningar. 2 Kapitel 1 Funktioner

13 Knappar på styrplattan Element Beskrivning Funktion 1 På/av-knapp för styrplatta Sätter på och stänger av styrplattan. Tryck ned knappen i två sekunder när du vill starta eller stänga av styrplattan. 2 Vänster knapp på styrplattan Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. 3 Höger knapp på styrplattan Fungerar som högerknappen på en extern mus. Så här visar eller ändrar du inställningar av pekdon: 1. Välj Start > Enheter och skrivare. 2. Högerklicka på enheten som representerar datorn. 3. Välj Musinställningar. Komponenter 3

14 Lampor Element Beskrivning Funktion 1 Lampa för styrplatta Bärnstensfärg styrplattan är inaktiverad. 2 Caps lock-lampa Lyser Caps Lock är aktiverat. 3 Strömlampa Lyser datorn är påslagen. Blinkar datorn är i strömsparläge. Släckt datorn är avstängd eller i viloläge. 4 Lampa för avstängt ljud Bärnstensfärg datorljudet är avstängt. 5 Lampa för trådlöst Vitt en inbyggd trådlös enhet, t.ex. ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) eller en Bluetooth -enhet, har upptäckts. Bärnstensfärg ingen trådlös enhet har upptäckts. 6 Lampa för fingeravtrycksläsare Vitt fingeravtrycket lästes av. Bärnstensfärg fingeravtrycket lästes inte av. 4 Kapitel 1 Funktioner

15 Knappar och fingeravtrycksläsare (endast vissa modeller) Element Beskrivning Funktion 1 Strömknapp Tryck på strömknappen när du vill: Starta datorn. Initiera strömsparläget. Avsluta strömsparläget. Avsluta viloläget. Om datorn har slutat att svara och det inte går att använda avstängningsprocedurerna i Windows kan du stänga av datorn genom att hålla ned strömknappen i minst fem sekunder. Mer information om ströminställningarna får du om du väljer Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. 2 Fingeravtrycksläsare (bara vissa modeller) Tillåter inloggning i Windows med fingeravtryck istället för med lösenord. Mer information om hur du ändrar fabriksinställningarna finns i Hjälp och support. Komponenter 5

16 Tangenter Element Beskrivning Funktion 1 esc-tangent Tryck samtidigt på esc och fn när du vill visa systeminformation. 2 E-posttangent Öppnar ett e-postmeddelande i standardprogrammet för e-post. 3 Medieprogramtangent Startar programmet MediaSmart. 4 Webbläsartangent Öppnar standardwebbläsaren. 5 Utskriftstangent Skickar det aktiva dokumentet till standardskrivaren. 6 Kalkylatortangent Startar kalkylatorprogrammet. 7 fn-tangent Tryck samtidigt på fn och en funktionstangent eller esc när du vill köra ofta använda systemfunktioner. 8 Windows-logotyptangent Visar Start-menyn i Windows. 9 Funktionstangenter Tryck samtidigt på en funktionstangent och fn när du vill köra ofta använda systemfunktioner. 10 Windows-programtangent Visar en genvägsmeny för objekt under pekaren. 11 QuickLock-tangent Initierar QuickLock. 12 Bakgrundsljustangent Tänder eller släcker tangentbordets bakgrundsbelysning. 6 Kapitel 1 Funktioner

17 Komponenter på framsidan Beskrivning Högtalare Funktion Producerar ljud. Komponenter på höger sida Element Beskrivning Funktion 1 USB-portar (2) Ansluter extra USB-enheter. 2 Optisk enhet Läser optiska skivor och skriver även till optiska skivor (på vissa modeller). 3 Lampa för optisk enhet Blinkar den optiska enheten används. 4 Lampa för viloläge Vitt datorn är i viloläget. 5 Hårddisklampa Vitt hårddisken används. Bärnstensfärg hårddisken har parkerats. 6 Nätadapterlampa Lyser datorn är ansluten till elnätet. 7 Strömuttag Ansluter en nätadapter. Släckt datorn är inte ansluten till elnätet. 8 Plats för säkerhetskabel Här går det att fästa en säkerhetskabel (tillbehör). Säkerhetskabeln är avsedd att användas som skydd, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. Komponenter 7

18 Komponenter på vänster sida Element Beskrivning Funktion 1 Ventiler (2) Släpper in luft som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. 2 Port för extern bildskärm Ansluter en extern VGA-bildskärm eller projektor. 3 RJ-45-jack (nätverk) Ansluter en nätverkskabel. 4 HDMI-port Ansluter datorn till en extra ljud- eller videoenhet såsom HDTV eller någon annan kompatibel digital- eller ljudkomponent. 5 esata/usb-port (endast vissa modeller) Ansluter en extra esata-komponent med höga prestanda, t ex en extern esata-hårddisk, eller ansluter en extra USB-enhet. OBS! Beroende på datormodell har datorn eventuellt bara en USB-port. 6 USB-port Ansluter en extra USB-enhet. 7 Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en headsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller en monoljudmikrofon (extra tillbehör). 8 Jack för ljudutgång (hörlurar) Producerar ljud när det är anslutet till extra stereohögtalare, hörlurar, öronsnäckor, headset eller en TV-ljudingång. 9 SD-kortläsare Läser SD-kort som sätts in i läsaren. 8 Kapitel 1 Funktioner

19 Komponenter på undersidan Element Beskrivning Funktion 1 Batteriplats Rymmer batteriet. 2 Ventiler (6) Släpper in luft som kyler av interna komponenter. OBS! Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift. 3 Batteriets frigöringsspärr Frigör batteriet från batteriplatsen. 4 Primärt hårddiskfack Rymmer den primära hårddisken, minnesmodulplatserna och WLAN-modulen (endast vissa modeller). VIKTIGT: Undvik att datorn inte svarar genom att byta ut den trådlösa modulen mot en trådlös modul som är godkänd för användning av den myndighet som reglerar bestämmelserna kring trådlösa enheter i landet eller regionen där du befinner dig. Om du byter ut modulen och sedan får ett varningsmeddelande, ta då bort modulen och kontakta teknisk support via Hjälp och support. Komponenter 9

20 Bildskärmskomponenter Element Beskrivning Funktion 1 Interna mikrofoner (2) Spelar in ljud. 2 Webbkameralampa Lyser webbkameran används. 3 Webbkamera Spelar in video och tar stillbilder. 10 Kapitel 1 Funktioner

21 Trådlösa antenner (endast vissa modeller) På vissa datormodeller finns det minst två antenner som sänder och tar emot signaler från en eller flera trådlösa enheter. Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. OBS! Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter finns i det landsspecifika avsnittet i Säkerhet, föreskrifter och miljö i Hjälp och support. Komponenter 11

22 Ytterligare maskinvarukomponenter Element Beskrivning Funktion 1 Nätsladd* Ansluter nätadaptern till ett eluttag. 2 Nätadapter Omvandlar växelström till likström. 3 Batteri* Ger ström när datorn inte är ansluten till en extern strömkälla. * Batterier och nätsladdar varierar i utseende efter land/region. 12 Kapitel 1 Funktioner

23 Etiketter På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser utomlands med datorn. Serviceetikett Innehåller viktig information såsom: Serviceetiketten sitter på datorns undersida. Ha informationen till hands när du kontaktar den tekniska supporten. Element Beskrivning Funktion 1 Serienummer (s/n) Ett alfanumeriskt id som är unikt för varje produkt. 2 Produktnamn Namnet som sitter på datorns framsida. 3 Garantiperiod Garantiperiodens längd i år för datorn. Microsofts äkthetscertifikat Innehåller Windows-produktnyckeln. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka operativsystemet. Det här certifikatet sitter på datorns undersida. Myndighetsetikett Visar bestämmelser om datorn. Etiketten med föreskrifter sitter på batteriplatsens insida. Typgodkännande (modem) Visar bestämmelser om modemet och typgodkännanden som krävs av en del länder/regioner där modemet har godkänts för användning. Du kan behöva informationen när du reser utomlands. Modemgodkännandeetiketten sitter på insidan av hårddiskens plats. Certifieringsetiketter för trådlös kommunikation (endast vissa modeller) Ger information om extra trådlösa enheter och godkännandemärkningar för några av de länder och regioner där enheterna har godkänts för användning. En extra enhet kan vara en trådlös enhet, t.ex. en enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) eller en extra Bluetooth-enhet. Om datormodellen har en eller flera trådlösa enheter medföljer en eller flera certifieringsetiketter. Du kan behöva informationen när du reser utomlands. Certifieringsetiketter för trådlöst sitter på insidan av Mini Card-facket. SIM-etikett (endast vissa modeller) Anger SIM-modulens ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Etiketten sitter på insidan av batteriplatsen. Serienummeretikett för HP-modulen för mobilt bredband (endast vissa modeller) Anger serienumret för HP-modulen för mobilt bredband. Etiketten sitter på insidan av batterifacket. Etiketter 13

24 2 Trådlösa och lokala nätverk och modem Använda trådlösa enheter Med trådlös teknik överförs data via radiovågor istället för via ledningar. Datorn kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter: Enhet för trådlöst lokalt nätverk (WLAN) Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (kallas ofta Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN eller WLAN) på företag, i ditt hem och på allmänna platser såsom flygplatser, restauranger, kaféer, hotell och universitet. Inom ett WLAN kommunicerar varje bärbar trådlös enhet med en trådlös router eller åtkomstpunkt. Bluetooth-enhet (endast vissa modeller) Skapar ett personligt nätverk (PAN) för anslutning till andra Bluetooth-enheter såsom datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje enhet direkt med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra i normalfallet inom 10 meter. Datorer med WLAN-enheter kan stödja en eller flera av följande IEEE-industristandarder: b, den första allmänna standarden, stödjer datahastigheter upp till 11 Mbit/s och fungerar på frekvensen 2,4 GHz g stödjer datahastigheter upp till 54 Mbit/s och fungerar på frekvensen 2,4 GHz. En g WLAN-enhet är bakåtkompatibel med b-enheter och de kan fungera i samma nätverk a stödjer datahastigheter upp till 54 Mbit/s och fungerar på frekvensen 5 GHz. OBS! a är inte kompatibel med b och g n stödjer datahastigheter upp till 450 Mbit/s, fungerar på frekvensen 2,4 eller 5 GHz och är bakåtkompatibel med a, b, och g. Mer information om trådlös teknik finns i tillhörande informationsmaterial och via webbplatslänkarna i Hjälp och support. 14 Kapitel 2 Trådlösa och lokala nätverk och modem

25 Identifiera statusikonerna för trådlöst och nätverk Ikon Namn Beskrivning Trådlös (ansluten) Kabelanslutet nätverk (anslutet) Identifierar platsen för lampan för trådlöst och tangenten för trådlöst på datorn. Identifierar även programmet HP Wireless Assistant på datorn och om en eller flera trådlösa enheter är påslagna. Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade och att en eller flera nätverksenheter är anslutna till kabelnätverket. Kabelanslutet nätverk (inaktiverat/frånkopplat) Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade, men att inga nätverksenheter är anslutna (alla nätverksenheter är inaktiverade i Kontrollpanelen i Windows). Nätverk (anslutet) Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade och att en eller flera nätverksenheter är anslutna till ett trådlöst nätverk. Nätverk (frånkopplat) Nätverk (inaktiverat/ frånkopplat) Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade och att trådlösa anslutningar är tillgängliga, men att inga nätverksenheter är anslutna till ett trådlöst nätverk. Visar att en eller flera nätverksdrivrutiner är installerade, men att inga trådlösa anslutningar är tillgängliga (alla trådlösa nätverksenheter har inaktiverats via den trådlösa anslutningstangenten eller av HP Wireless Assistant). Använda kontrollerna för trådlöst Styr de trådlösa enheterna på datorn via: Åtgärdstangenten eller snabbtangenten för trådlös anslutning (fn+f12) Programvaran HP Wireless Assistant Programmet HP Connection Manager (endast vissa modeller) Operativsystemkontroller Använda tangenten för trådlöst Datorn har en tangent för trådlös anslutning, en eller flera trådlösa enheter och en eller två lampor för trådlöst, beroende på modell. Alla trådlösa enheter på datorn är föraktiverade. Det innebär att lampan för trådlös anslutning tänds med vitt ljud när du startar datorn. Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för enskilda enheter. Om lampan för trådlös anslutning lyser vitt är minst en trådlös enhet aktiv. Om lampan för trådlöst är släckt, är alla trådlösa enheter avstängda. OBS! På vissa modeller lyser lampan med bärnstensfärg när alla trådlösa enheter är avstängda. Eftersom de trådlösa enheterna är aktiverade som standard stänger du av eller startar du alla trådlösa enheter samtidigt med hjälp av tangenten för trådlös anslutning. Du kan styra de trådlösa enheterna separat via programmet HP Wireless Assistant. Använda trådlösa enheter 15

26 Använda HP Wireless Assistant Du startar och stänger av en trådlös enhet med hjälp av programmet HP Wireless Assistant. Om du inaktiverar en trådlös enhet via hjälpprogrammet Setup måste du först återaktivera den i hjälpprogrammet innan du kan sätta på eller stänga av den med hjälp av Wireless Assistant. OBS! Datorn ansluts inte automatiskt till ett nätverk eller en Bluetooth-enhet när du aktiverar eller sätter på en trådlös enhet. Du kan visa status för trådlösa enheter genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner, pilen längst till vänster i meddelandefältet, och sedan låta muspekaren vila över ikonen för trådlöst. Om ikonen för trådlös anslutning inte visas i meddelandefältet: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Windows Mobilitetscenter. 2. Klicka på ikonen för trådlös anslutning i rutan för Wireless Assistant som du hittar längst ned i Windows Mobilitetscenter. Wireless Assistant öppnas. 3. Klicka på Egenskaper. 4. Markera kryssrutan intill ikonen HP Wireless Assistant i meddelandefältet. 5. Klicka på Apply (Verkställ). 6. Klicka på Stäng. Mer information finns i hjälpen för programvaran Wireless Assistant. Så här öppnar du hjälpen: 1. Öppna Wireless Assistant genom att klicka på ikonen för trådlös anslutning i Windows Mobilitetscenter. 2. Klicka på knappen Hjälp. Använda operativsystemkontroller I vissa operativsystem finns metoder för att hantera inbyggda trådlösa enheter och trådlösa anslutningar. I Windows finns till exempel Nätverks- och delningscenter där du kan skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta till ett nätverk, hantera trådlösa nätverk och diagnostisera och reparera nätverksproblem. Du når Nätverks- och delningscenter genom att välja Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. Mer information får du om du väljer Start > Hjälp och support. 16 Kapitel 2 Trådlösa och lokala nätverk och modem

27 Använda WLAN Med en WLAN-enhet kan du få tillgång till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som består av andra datorer och tillbehör länkade via en trådlös router eller en trådlös åtkomstpunkt. OBS! Termerna trådlös åtkomstpunkt och trådlös router används ofta omväxlande. Ett större trådlöst nätverk, som ett WLAN i ett företag eller en offentlig WLAN-hotspot, använder vanligtvis trådlösa åtkomstpunkter som rymmer ett stort antal datorer och tillbehör och som kan separera kritiska nätverksfunktioner. I ett trådlöst nätverk i hemmet eller på ett mindre kontor används en trådlös router som tillåter flera trådlösa och kabelanslutna datorer att dela en Internetanslutning, en skrivare och filer utan att det behövs ytterligare maskin- eller programvara. Anslut till en WLAN-infrastruktur (via en tjänsteleverantör, ett offentligt nätverk eller företagsnätverk) när du vill använda WLAN-enheten i datorn. Installera ett WLAN Om du vill ställa in ett trådlöst nätverk och ansluta till Internet behöver du: Ett bredbandsmodem (antingen DSL eller kabel) (1) och en Internet-tjänst med hög hastighet köpt från en Internet-leverantör (ISP) En trådlös router (köpt separat) (2) Den trådlösa datorn (3) I nedanstående bild visas ett exempel på en installation av ett trådlöst, Internet-anslutet nätverk. Allteftersom ditt nätverk växer, kan ytterligare trådlösa och fasta datorer anslutas till nätverket för att få åtkomst till Internet. Mer hjälp om hur du ställer in ett trådlöst nätverk finns i informationen från routertillverkaren eller Internetleverantören. Använda WLAN 17

28 Skydda ditt WLAN Eftersom WLAN-standarden utformades med begränsade säkerhetsfunktioner (i stort sett endast för att förhindra tillfällig tjuvlyssning och inte mer kraftfulla attacker än så) är det viktigt att förstå att WLAN-nätverk är sårbara för välkända och väldokumenterade säkerhetsrisker. I trådlösa nätverk på offentliga platser eller hotspots, som kaféer och flygplatser, kanske det inte finns någon säkerhet alls. Nya tekniker som gör offentliga miljöer säkrare och mer anonyma utvecklas av tillverkare av trådlösa produkter och Internetleverantörer. Om du oroar dig för datorns säkerhet på en hotspot bör du begränsa dina nätverksaktiviteter till icke-kritisk e-post och grundläggande Internetanvändning. När du ställer in ett trådlöst nätverk eller använder ett befintligt trådlöst nätverk måste du alltid se till att säkerhetsfunktionerna är aktiverade, så att ditt nätverk skyddas mot obehörig åtkomst. De vanliga säkerhetsnivåerna är Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal and Wired Equivalent Privacy (WEP). Eftersom trådlösa radiosignaler skickas utanför nätverket, kan andra WLAN-enheter ta upp oskyddade signaler och antingen ansluta till ditt nätverk (oinbjudna) eller fånga upp information som sänds inom nätverket. Så här skyddar du det trådlösa nätverket: Använd en trådlös sändare med inbyggd säkerhet Många trådlösa basstationer, gateways eller routrar har inbyggda säkerhetsfunktioner, till exempel trådlösa säkerhetsprotokoll och brandväggar. Med rätt trådlös sändare kan du skydda ditt nätverk från de vanligaste trådlösa säkerhetsriskerna. Arbeta bakom en brandvägg En brandvägg är en barriär som kontrollerar både data och förfrågningar som skickas till ditt nätverk och stoppar eventuella misstänkta objekt. Det finns olika sorters brandväggar, både som programvara och maskinvara. För vissa nätverk används en kombination av de båda typerna. Använd trådlös kryptering Det finns olika typer av sofistikerade krypteringsprotokoll för WLAN. Hitta den lösning som fungerar bäst för säkerheten på ditt nätverk: Wired Equivalent Privacy (WEP) är ett trådlöst säkerhetsprotokoll som kodar eller krypterar alla nätverksdata innan de sänds med en WEP-nyckel. Nätverket tilldelas en WEP-nyckel, men du kan ställa in en egen nyckel, skapa en annan nyckel eller välja andra alternativ. Andra kommer inte att kunna använda ditt nätverk utan rätt nyckel. WPA (Wi-Fi Protected Access) använder, liksom WEP, säkerhetsinställningar för att kryptera och dekryptera data som sänds över nätverket. Men istället för att använda en statisk säkerhetsnyckel för kryptering som WEP, använder WPA krypteringsprotokollet TKIP (temporal key integrity protocol) för att dynamiskt skapa en ny nyckel för varje paket. Det skapar också olika uppsättningar av nycklar för varje dator på nätverket. 18 Kapitel 2 Trådlösa och lokala nätverk och modem

29 Ansluta till ett WLAN Så här ansluter du till ett trådlöst nätverk: 1. Kontrollera att den trådlösa enheten är påslagen. Om enheten är påslagen lyser lampan för trådlös anslutning vitt. Om lampan för trådlös anslutning är släckt trycker du på tangenten för trådlös anslutning. OBS! På vissa modeller är lampan för trådlöst gul när alla trådlösa enheter är avstängda. 2. Klicka på nätverksikonen i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. 3. Välj önskat WLAN från listan. 4. Klicka på Anslut. OBS! Om det inte finns några WLAN på listan befinner du dig för långt ifrån en trådlös router eller åtkomstpunkt. Om nätverket är ett skyddat trådlöst nätverk anger du en nätverkssäkerhetsnyckel, d.v.s. en säkerhetskod, och sedan slutför du anslutningen genom att klicka på OK. Om du inte kan se önskat nätverk klickar du på Öppna Nätverks- och delningscenter och klickar sedan på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk. En lista med alternativ visas. Sök efter och anslut till ett nätverk manuellt eller skapa en ny nätverksanslutning. När anslutningen har upprättats placerar du muspekaren på nätverksikonen i meddelandefältet och kontrollerar anslutningens namn och status. OBS! Räckvidden (d.v.s. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen för datorn, routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar och golv. Mer information om hur du använder ett trådlöst nätverk får du via: Din Internetleverantör samt användarhandböckerna som följer med din trådlösa router och annan trådlös nätverksutrustning Hjälp och support och länkar på webbplatsen Kontakta din Internetleverantör eller sök på webben om du vill se en lista över offentliga trådlösa nätverk som finns nära dig. Webbplatser med listor över offentliga trådlösa nätverk är bl.a. Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist och Geektools. Information om kostnads- och anslutningskrav för varje offentligt trådlöst nätverk lämnas av respektive ägare. Roaming till ett annat nätverk När du flyttar datorn så att den hamnar i ett annat trådlöst nätverk försöker Windows att ansluta till det nätverket. Om försöket lyckas ansluts datorn automatiskt. Om Windows inte känner igen det nya nätverket följer du instruktionerna i Ansluta till ett trådlöst nätverk. Använda WLAN 19

30 Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa modeller) En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd och ersätter de fysiska kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter, exempelvis: datorer (stationära, bärbara, handhållna) telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner) bildhanteringsenheter (skrivare, kamera) ljudenheter (headset, högtalare) Bluetooth-enheter tillhandahåller direktkommunikation med andra enheter vilket gör att du kan installera ett PAN (personal area network) av Bluetooth-enheter. Information om hur du konfigurerar och använder Bluetooth-enheter finns i hjälpen för Bluetooth-programvaran. Bluetooth och Internet-anslutningsdelning HP rekommenderar inte att du ställer in en Bluetooth-dator som värddator och använder den som gateway för att ansluta andra datorer till Internet. När två eller fler datorer är anslutna med Bluetooth och ICS (Internet Connection Sharing Internetanslutningsdelning) är aktiverat på en av datorerna, kan inte de andra datorerna ansluta till Internet med Bluetooth-nätverket. Bluetooths styrka ligger i att synkronisera informationsöverföringar mellan datorn och trådlösa enheter som mobiltelefoner, skrivare, kameror och handhållna enheter. Det faktum att det inte är möjligt att hålla två eller flera datorer anslutna för att dela Internetuppkopplingen via Bluetooth, är en begränsning som beror på Bluetooth och operativsystemet Windows. 20 Kapitel 2 Trådlösa och lokala nätverk och modem

31 Ansluta till ett lokalt nätverk För att du ska kunna ansluta till ett lokalt nätverk behöver du en RJ-45-nätverkskabel med 8 stift (köps separat). Om nätverkskabeln har ett störningsskydd (1) som förhindrar störningar från TV- och radiomottagning, riktar du in kabeln så att änden med störningsskyddet (2) är vänd mot datorn. VARNING: Minska risken för elstötar, brand eller skada på utrustningen genom att inte ansluta en modem- eller telefonkabel till RJ-45-jacket (nätverk). Så här ansluter du nätverkskabeln: 1. Anslut nätverkskabeln till nätverksjacket (1) på datorn. 2. Anslut den andra änden av kabeln till ett nätverksuttag i väggen (2). Ansluta till ett lokalt nätverk 21

32 3 Pekdon och tangentbord Använda pekdonen Göra inställningar för pekdon Använd Egenskaper för mus på Kontrollpanelen i Windows om du vill anpassa inställningar för pekdon, t.ex. knappkonfigurationer, klickhastighet och pekaralternativ. Så här öppnar du Egenskaper för mus: 1. Välj Start > Enheter och skrivare. 2. Högerklicka på enheten som representerar datorn. 3. Välj Musinställningar. Använda styrplattan Följande bild och tabell beskriver datorns styrplatta. Komponent Beskrivning (1) styrplattans av-indikator Sätt på eller stäng av styrplattans zon genom att dubbelklicka på styrplattans av-indikator. OBS! Lampan släcks när styrplattans zon är aktiv. 22 Kapitel 3 Pekdon och tangentbord

33 Komponent Beskrivning (2) styrplattans zon Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. (3) Vänster knapp på styrplattan Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (4) Höger knapp på styrplattan Fungerar som högerknappen på en extern mus. Sätter på och stänger av styrplattan. Styrplattan är inaktiverad som standard. Lampan släcks när styrplattans zon är aktiv. Sätt på eller stäng av styrplattan genom att dubbelklicka på styrplattans av-indikator. Använda rörelser för styrplattan Rullning Styrplattan stöder flera olika rörelser. Du aktiverar funktionen för gester genom att placera två fingrar på styrplattan enligt beskrivningen i följande avsnitt. Aktivera eller inaktivera rörelser genom att på ikonen Synaptics i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet och markera eller avmarkera sedan Inaktivera rörelser. Du kan aktivera eller inaktivera en specifik rörelse genom att välja Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus > Enhetsinställningar > Inställningar och sedan markera eller avmarkera kryssrutan intill den rörelse som du vill aktivera eller inaktivera. Du kan använda rullning när du vill flytta uppåt eller nedåt på en sida eller i en bild. När du vill rulla sätter du två fingrar lite isär på styrplattan och drar dem sedan uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster på styrplattan. OBS! Rullningshastigheten avgörs av hur fort du drar fingrarna. Använda pekdonen 23

34 Nypa Genom att nypa kan du zooma in eller ut i objekt som PDF-filer och foton. Så här nyper du: Zooma in genom att hålla två fingrar intill varandra på styrplattan och sedan dra isär fingrarna för att öka objektets storlek. Zooma ut genom att hålla två fingrar ifrån varandra på styrplattan och sedan dra ihop fingrarna för att minska objektets storlek. Rotera Med roteringsfunktionen kan du rotera objekt som foton och sidor. När du vill rotera flyttar du tummen och pekfingret i en cirkelrörelse på styrplattan. 24 Kapitel 3 Pekdon och tangentbord

35 Använda pekskärmen (endast vissa modeller) Pekskärmen gör att du kan välja och aktivera objekt på skärmen genom att peka på objekten. Pekskärmen går att använda med standardkalibreringen eller med en kalibrering som har angetts av en annan användare. HP rekommenderar dock att du kalibrerar skärmen. Kalibreringen optimerar resultatet för alla användare och i synnerhet för vänsterhänta. Kalibrera pekskärmen Så här kalibrerar du pekskärmen: 1. Dubbelklicka på skrivbordsikonen för kalibreringen. eller Välj Start > Kontrollpanelen > Tablet Properties (Egenskaper för Tablet PC) och sedan fliken Calibrate Touch (Kalibrera pekskärm). 2. Följ instruktionerna på skärmen. Vidrör varje kalibreringsmarkering i mitten med fingret. Kalibreringsmarkeringarna visas på skärmen som plustecken (+). Det gör att själva pekningen kalibreras. Kalibrera pekningen i alla fyra orienteringarna på skärmen. Rotera skärmen med hjälp av skärmens roteringsknapp. Byt inte orientering förrän du har slutfört kalibreringen. Använda pekdonen 25

36 Utföra åtgärder på pekskärmen Utföra klick Utföra snärtningar Klicka eller snärta med hjälp av en plastdatorpenna eller naglarna. Anvisningarna i det här avsnittet baseras på de inställningar som gjorts vid fabriken. Du kan ändra inställningar för de klickningar och rörelser som känns igen genom att välja Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Penna och pekskärm. Så här klickar du på pekskärmen: Knacka en gång på ett objekt när du vill markera det som om du klickade med vänster musknapp. Tryck med fingret på ett objekt när du vill markera det som om du högerklickade med en mus. Knacka två gånger på ett objekt när du vill välja det som om du dubbelklickade med vänster musknapp. OBS! Snärtningar går inte att använda i alla program. Så här snärtar du på pekskärmen: Snärta uppåt när du vill bläddra uppåt. Snärta nedåt när du vill bläddra nedåt. Snärta åt vänster när du vill gå en sida eller skärm bakåt. Snärta åt höger när du vill gå en sida eller skärm framtåt. Ändra och testa klickinställningar Så här ändrar och testar du klickinställningarna: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Penna och pekskärm > fliken Penninställningar. 2. Välj åtgärd under Pennaktiviteter och klicka sedan på Inställningar. 3. Ändra eller testa inställningarna och klicka på OK. OBS! Alternativ för pennknappar går inte att använda. Ändra och skapa snärtinställningar Så här ändrar och skapar du snärtinställningar: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Penna och pekskärm > fliken Snärtningar. 2. Klicka på Snärtningar för navigering och redigering, och sedan på Anpassa. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att ändra eller skapa en snärttilldelning. 4. Klicka på OK. 26 Kapitel 3 Pekdon och tangentbord

37 Ställa in pekskärmens inställningar Så här ställer du in pekskärmen: För klickningar, snärtningar och visuell återkoppling väljer du Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Penna och pekskärm. Dessa inställningar är specifika för pekskärmen och datorn. Du kan göra inställningar för vänster- och högerhänta användare genom att välja Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Inställningar för Tablet PC > fliken Allmänt. Dessa inställningar är specifika för pekskärmen och datorn. För pekarhastigheten, klickningshastigheten och musspår väljer du Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus. De här inställningarna gäller för alla pekdon i systemet. Ansluta en extern mus Anslut en extern USB-mus till datorn med hjälp av en av datorns USB-portar. Det går också att ansluta en USB-mus till datorn via dockningsenhetsportar och expansionsprodukter (båda alternativen är tillval). Använda åtgärdstangenterna Åtgärdstangenter är anpassade åtgärder som tilldelas till specifika tangenter överst på tangentbordet. Du använder en åtgärdstangent genom att trycka in och hålla ned tangenten så att tilldelad funktion aktiveras. OBS! Åtgärdsknappfunktionen aktiveras på fabriken. Du kan inaktivera funktionen i hjälpprogrammet Setup. Om du inaktiverar funktionen i hjälpprogrammet Setup trycker du på fn och en åtgärdsknapp om du vill aktivera den tilldelade funktionen. Mer information finns i Hjälpprogrammet Setup (BIOS) på sidan 97. Ikon Beskrivning Öppnar Hjälp och support som innehåller information om Windows-operativsystemet och datorn, ger svar på frågor och handledningar samt uppdateringar till datorn. Hjälp och support innehåller också automatisk felsökning och länkar till supportspecialister. Sänker bildskärmens ljusstyrka stegvis när du håller ned den här tangenten. Ökar bildskärmens ljusstyrka stegvis när du håller ned den här tangenten. Använda åtgärdstangenterna 27

38 Ikon Beskrivning Växlar skärmbilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till systemet. Om du till exempel ansluter en extern bildskärm till datorn kan du växla mellan visning på datorns bildskärm, visning på den externa bildskärmen och samtidig visning på både dator och bildskärm genom att trycka på den här tangenten. De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGA-video. Med tangenten för bildskärmsväxling kan du även växla visningen mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn. Spelar föregående spår på en ljud-cd eller det tidigare avsnittet på en DVD eller en BD. Spelar upp, pausar eller återupptar uppspelning av en ljud-cd-skiva, en DVD eller en BD. Stoppar ljud- eller videouppspelning av en CD-skiva, en DVD eller en BD. Spelar nästa spår eller på en ljud-cd-skiva eller nästa avsnitt på en DVD eller en BD. Minskar högtalarljudet stegvis när du håller ned den här tangenten. Ökar högtalarljudet stegvis när du håller ned den här tangenten. Stänger av eller återställer högtalarljudet. Sätter på och stänger av den trådlösa funktionen. OBS! Den här tangenten upprättar inte en trådlös anslutning. Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara installerat. Initierar QuickLock. prt sc Tar en bild av datorskärmen och kopierar den till Urklipp. Tänder eller släcker bakgrundsbelysningen på tangentbordet. 28 Kapitel 3 Pekdon och tangentbord

39 Använda snabbtangenterna Snabbtangenter är kombinationer av fn-tangenten (1) och antingen esc-tangenten (2) eller en åtgärdstangent (3). Tryck på fn+esc om du vill visa information om datorns maskinvarukomponenter och BIOS-systemets versionsnummer. En snabbmeny öppnas i det program du använder när du trycker på fn och en åtgärdstangent. Så här använder snabbtangentskommandon: Tryck på fn och sedan på den andra tangenten i snabbtangentkommandot. eller Tryck och håll ned fn-tangenten, tryck på den andra tangenten i snabbtangentkommandot och släpp sedan upp båda tangenterna samtidigt. Använda snabbtangenterna 29

40 Rengöra styrplatta och tangentbord Fett och smuts på styrplattan gör att pekaren hoppar runt på skärmen. Du undviker detta genom att tvätta händerna ofta när du använder datorn och rengöra styrplattan med en fuktig duk. VARNING: Rengör aldrig tangentbordet med en vanlig dammsugare. Du kan få en elstöt och de interna komponenterna kan skadas. En dammsugare lämnar efter sig smuts på tangentbordsytan. Rengör tangentbordet regelbundet. På så vis förhindrar du att tangenter fastnar och du tar också bort damm, ludd och partiklar som har fastnat under tangenterna. Det bästa är att använda en behållare med komprimerad luft och blåsa på och runt tangenterna. 30 Kapitel 3 Pekdon och tangentbord

41 4 Multimedia Multimediefunktioner I datorn finns multimediefunktioner som gör att du kan lyssna på musik, se på film och visa bilder. Datorn kan ha följande multimediekomponenter: Optisk enhet för uppspelning av ljud- och videoskivor Inbyggda högtalare när du vill lyssna på musik Inbyggd mikrofon när du vill spela in eget ljud Inbyggd webbkamera som du kan använda för att spela in och dela med dig av videofilmer Förinstallerad multimedieprogramvara när du vill spela in och hantera musik, filmer och bilder Multimedietangenter som ger snabb åtkomst till multimedieuppgifter OBS! Dator har eventuellt inte alla uppräknade komponenter. Multimediefunktioner 31

42 Identifiera multimediekomponenterna Element Beskrivning Funktion 1 Intern digital mikrofon med dubbel array (2) Spelar in ljud. 2 Webbkameralampa Tänds när videoprogramvaran aktiverar webbkameran. 3 Webbkamera Spelar in video och tar stillbilder. 4 Knapp för volymsänkning Sänker volymen. 5 Knapp för volymhöjning Höjer volymen. 6 Tangent för avstängning av ljudet Stänger av och återställer högtalarljudet. 7 Högtalare (2) Producerar ljud. 8 Jack för ljudutgång (hörlurar) Producerar ljud när du ansluter extra stereohögtalare med egen strömförsörjning, hörlurar, öronsnäckor, ett headset eller en TV-ljudingång. VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Säkerhet, föreskrifter och miljö. OBS! När en enhet är ansluten till hörlursjacket inaktiveras datorns högtalare. 9 Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en datorheadsetmikrofon, stereoljudmikrofon eller en monoljudmikrofon (extra tillbehör). 32 Kapitel 4 Multimedia

43 Justera volymen Justera volymen med datorns volymtangenter. Tryck på knappen Volym ned (1) om du vill sänka volymen. Tryck på knappen Volym upp (2) om du vill öka volymen. Om du vill stänga av eller återställa volymen trycker du på knappen Stäng av ljud (3). OBS! Reglera volymnivån via operativsystemet Windows och vissa programvaror. Multimediefunktioner 33

44 Använda tangenterna för medieaktivitet Tangenterna för medieaktivitet kontrollerar hur en ljud-cd-skiva eller en DVD eller BD som sätts in i en extern optisk enhet (köps separat) spelas upp. När en ljud-cd-skiva eller DVD inte spelas upp kan du spela skivan genom att trycka på spela upp/pausa-knappen (2). Använd följande tangenter när en ljud-cd-skiva eller en DVD spelas: Tryck på föregående spår-knappen (1) om du vill spela upp föregående spår på en ljud-cdskiva eller föregående kapitel på en DVD. Du kan pausa respektive fortsätta att spela skivan genom att trycka på spela upp/pausaknappen (2). Tryck på Stopp (3) om du vill stoppa skivan. Med nästa spår-knappen (4) spelas nästa spår på en ljud-cd-skiva eller nästa kapitel på en DVD. 34 Kapitel 4 Multimedia

45 Multimedieprogramvara Förinstallerad multimedieprogramvara gör att du kan spela musik och titta på film och bilder. Använda programvaran HP MediaSmart HP MediaSmart förvandlar datorn till en mobil underhållningscentral. Lyssna på musik och titta på DVD- och BD-filmer, titta på Internet-TV och direktsänd TV och hantera och redigera dina fotosamlingar. OBS! Använd en inbyggd TV-mottagare (endast vissa modeller), eller en extra, extern TVmottagare (som köps separat) när du vill se på, spela in och göra pauser i direktsänd TV på datorn. MediaSmart innehåller: Internet-TV Spela gamla klassiker, välj mellan massor med TV-program och TV-kanaler samt titta på HP:s TV-kanal med direktuppspelning i helskärmsformat på datorer med Internetanslutning. Stöd för överföring av foto och video Överför MediaSmart-foton till fotoalbum på Internet, t.ex. Snapfish. Överför hemvideofilmer (t.ex. roliga videofilmer skapade med den inbyggda webbkameran) till YouTube. Pandora Internet-radio (endast Nordamerika) Lyssna på musik som valts ut särskilt för dig, direktuppspelad från Internet. När du vill starta MediaSmart dubbelklickar du på MediaSmart-ikonen på datorns skrivbord. Mer information om hur du använder MediaSmart får du om du väljer Start > Hjälp och support och skriver MediaSmart i sökrutan. Använda annan förinstallerad multimedieprogramvara OBS! En del program kan vara placerade i undermappar. Så här hittar du annan förinstallerad multimedieprogramvara: 1. Välj Start > Program 2. Öppna multimedieprogrammet du vill använda. Om du exempelvis vill använda Windows Media Player när du ska spela upp en ljud-cd, klickar du på Windows Media Player. Installera multimedieprogramvara från en skiva Så här installerar du multimedieprogramvara från en CD eller DVD: 1. Sätt skivan i den optiska läsaren. 2. När installationsguiden öppnas följer du instruktionerna på skärmen. 3. Starta om datorn om du uppmanas till det. OBS! Mer information om hur du använder den programvara som medföljer datorn finns i anvisningarna från tillverkaren. Instruktionerna kan finnas i programvaran, på skivan med programvaran eller på tillverkarens webbplats. Multimedieprogramvara 35

46 Ljud Datorn har många olika ljudfunktioner som gör att du kan: Spela musik via datorns högtalare och/eller anslutna externa högtalare. Spela in ljud med den inbyggda mikrofonen eller en ansluten extern mikrofon. Ladda ned musik från Internet. Skapa multimediepresentationer med ljud och bilder. Överföra ljud och bilder med program för snabbmeddelanden. Direktuppspela radioprogram (endast vissa modeller) eller ta emot FM-radiosignaler. Skapa eller bränna ljud-cd-skivor. Ansluta externa ljudenheter VARNING: Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i Säkerhet, föreskrifter och miljö. Innan du ansluter externa enheter som externa högtalare, hörlurar eller en mikrofon, bör du läsa informationen som medföljer enheten. Du får bäst resultat om du kontrollerar att: Enhetens kabel sitter ordentligt i rätt jack i datorn. Kabelkontakter är för det mesta färgkodade med samma färg som motsvarande jack i datorn. Alla drivrutiner som behövs till den externa enheten har installerats. OBS! En drivrutin är ett nödvändigt program som fungerar som översättare mellan enheten och de program som använder enheten. Kontrollera ljudfunktionerna Så här kontrollerar du datorns systemljud: 1. Välj Start > Kontrollpanelen. 2. Klicka på Maskinvara och ljud. 3. Klicka på Ljud. 4. Klicka på fliken Ljud i fönstret Ljud. 5. Välj en ljudhändelse, t.ex. en pip- eller larmsignal, under Programhändelser. 6. Klicka på knappen Testa. Ljud ska nu höras genom högtalarna eller anslutna hörlurar. Så här kontrollerar du inspelningsfunktionen: 1. Välj Start > Program > Tillbehör > Ljudinspelaren. 2. Klicka på Starta inspelning och tala i mikrofonen. För bästa inspelningsresultat bör du tala direkt i mikrofonen och spela in ljudet i en tyst miljö. 36 Kapitel 4 Multimedia

47 Video 3. Spara filen på skrivbordet. 4. Öppna Windows Media Player eller MediaSmart och spela upp ljudet. Kontrollera eller ändra datorns ljudinställningar genom att klicka på Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Ljud. Datorn har många olika videofunktioner som gör att du kan: Se på film. Spela spel på Internet. Redigera bilder och videor som ska ingå i presentationer. Ansluta externa videoenheter. Se på TV, även HDTV (endast vissa modeller). Ansluta en extern bildskärm eller projektor Med porten för extern bildskärm kan du ansluta en extern visningsenhet, t.ex. en extra bildskärm eller projektor, till datorn. Anslut visningsenheten genom att ansluta enhetens kabel till den externa bildskärmsporten. OBS! Om en extern visningsenhet som har anslutits korrekt inte visar någon bild trycker du på knappen för bildskärmsväxling för att överföra bilden till enheten. Om du trycker upprepade gånger på bildskärmsväxlingsknappen växlar bilden fram och tillbaka mellan datorns bildskärm och enheten. Video 37

48 Ansluta en HDMI-enhet Datorn har en HDMI-port (High Definition Multimedia Interface). HDMI-porten ansluter datorn till ett tillval i form av en extra video- eller ljudenhet såsom HDTV eller någon annan kompatibel digital- eller ljudkomponent. Det går att använda en HDMI-enhet i datorns HDMI-port. Då går det att samtidigt visa en bild på datorns bildskärm och på en annan extern bildskärm. OBS! Om du vill överföra videosignaler via HDMI-porten behöver du en HDMI-kabel (köps separat) som du hittar i de flesta butiker som säljer elektronisk utrustning. Så här ansluter du en video- eller ljudenhet till HDMI-porten: 1. Anslut den ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-porten på datorn. 2. Anslut den andra änden av kabeln till videoenheten enligt instruktionerna från enhetens tillverkare. 3. Tryck på knappen för bildskärmsväxling på datorn när du vill växla datorbilden mellan visningsenheter som är anslutna till datorn. Konfigurera ljudet för HDMI (endast vissa modeller) Så här ställer du in HDMI-ljud: 1. Anslut en ljud- eller videoenhet, t.ex. en HDTV, till HDMI-porten. 2. Konfigurera standardenheten för ljuduppspelning: a. Högerklicka på ikonen Högtalare i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. b. Klicka på Uppspelningsenheter. c. Klicka på Digital utgång eller Digital Output Device (HDMI) på uppspelningsfliken. d. Klicka på Standard. e. Klicka på OK. 38 Kapitel 4 Multimedia

49 Så här växlar du tillbaka ljudet till datorns högtalare: 1. Högerklicka på ikonen Högtalare i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. 2. Klicka på Uppspelningsenheter. 3. Klicka på Högtalare på uppspelningsfliken. 4. Klicka på Standard. 5. Klicka på OK. Webbkamera Datorn har en inbyggd webbkamera högst upp på bildskärmen. Webbkameran är en inmatningsenhet som gör att du kan spela in och dela med dig av videoklipp. Så här använder du webbkameran: 1. Klicka på ikonen HP MediaSmart på skrivbordet. 2. Välj videoikonen på MediaSmart SmartMenu. 3. Klicka på Webbkamera. Mer information om hur du använder HP MediaSmart får du om du väljer Start > Hjälp och support och skriver MediaSmart i sökrutan. Bäst resultat får du om du följer nedanstående tips: Om du har problem med att visa eller skicka multimediefiler till någon inom ett annat LAN eller utanför brandväggen för ditt nätverk kan du tillfälligt inaktivera brandväggen. Utför sedan den åtgärd du fick problem med, och aktivera sedan brandväggen igen. Utför sedan den åtgärd du fick problem med och aktivera sedan brandväggen igen. Om du vill lösa problemet permanent konfigurerar du om brandväggen och ändrar sedan inställningarna i andra system som motverkar intrång. Om det är möjligt bör du placera starka ljuskällor bakom kameran och utanför bildområdet. Webbkamera 39

50 5 Energisparfunktioner Ställa in energialternativ Använda energisparlägen Datorn har två förkonfigurerade energisparlägen: sömnläge och viloläge. När sömnläget initieras blinkar strömlampan och sedan släcks skärmen. Ditt arbete sparas i minnet, vilket innebär att det går snabbare att avsluta sömnläget än att avsluta viloläget. Om datorns sömnläge har varit aktiverat länge, eller om en kritisk batterinivå nås när sömnläget är aktiverat, initieras viloläget. När viloläget initieras sparas ditt arbete i en vilolägesfil på hårddisken och sedan stängs datorn av. VIKTIGT: Förhindra eventuell informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt problem med ljud- och videofunktionerna genom att inte initiera viloläget eller vänteläget när information läses till eller från en skiva eller ett externt mediekort. OBS! Det går inte att initiera någon typ av nätverksanslutning eller utföra datorfunktioner när datorn är försatt i vilo- eller vänteläge. Initiera och avsluta strömsparläget Datorn är förinställd på så sätt att strömsparläget initieras efter 15 minuters inaktivitet om datorn körs med batteri och efter 30 minuters inaktivitet om elnätet används. Du ändrar energi- och timeoutinställningarna under Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows. Så här initierar du strömsparläget när datorn är påslagen: Tryck på strömknappen. Stäng skärmen. Klicka på Start, på pilen vid knappen Stäng av och sedan på Strömspar. Så här avslutar du sömnläget: Tryck på strömknappen. Fäll upp skärmen om den är nedfälld. Tryck på en tangent på tangentbordet eller på en knapp på fjärrkontrollen (endast vissa modeller). Aktivera styrplattan. 40 Kapitel 5 Energisparfunktioner

51 När strömsparläget avslutas tänds strömlampan och därefter visas skärmen med de program som var öppna när strömsparläget initierades. OBS! Om du måste ange ett lösenord när strömsparläget avslutas anger du Windows-lösenordet. Initiera och avsluta viloläget Viloläget initieras efter minuter (18 timmar) minuters inaktivitet vid både batteri- och nätdrift och när batteriet når en kritisk laddningsnivå. Du ändrar energi- och timeoutinställningarna under Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows. Initiera viloläget genom att klicka på Start, på pilen invid avstängningsknappen och sedan på Viloläge. Avsluta viloläget genom att trycka på strömknappen. Strömknappen tänds och skärmen med de program som var öppna när viloläget initierades visas. OBS! Om du måste ange ett lösenord när viloläget avslutas anger du Windows-lösenordet. Använda batterimätaren Batterimätaren visas i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. Via batterimätaren kan du snabbt öppna energiinställningarna, visa återstående batteriladdning och välja ett nytt energischema. För pekaren över batterimätarikonen om du vill visa ett procentvärde för återstående batteriladdning och det aktuella energischemat. Klicka på batterimätarikonen och välj ett alternativ i listan om du vill visa energialternativen eller byta energischema. Olika batterimätarikoner visar om datorn körs på batteri eller på extern ström. Dessutom visas ett meddelande vid ikonerna om batteriet har nått en låg eller kritisk laddningsnivå eller reservbatterinivå. Så här döljer eller visar du batterimätarikonen: 1. Högerklicka på ikonen Visa dolda ikoner, d.v.s. pilen till vänster i meddelandefältet. 2. Klicka på Anpassa meddelandeikoner. 3. Välj Visa ikon och meddelanden för strömikonen i beteendekolumnen. 4. Klicka på OK. Använda energischeman Ett energischema är en uppsättning av systeminställningar som styr datorns energiförbrukning. Med energischeman kan du spara energi och optimera datorns prestanda. Du kan ändra energischemans inställningar och skapa egna energischeman. Ställa in energialternativ 41

52 Visa aktuellt energischema Så här visar du det gällande energischemat: Klicka på batterimätarikonen i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. eller Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ > energischemat Energisparläge. Välja ett annat energischema Så här väljer du ett annat energischema: Klicka på batterimätarikonen i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet och välj sedan ett energischema i listan. eller Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Alternativ och välj sedan ett energischema i listan. Anpassa energischeman Så här anpassar du ett energischema: 1. Klicka på batterimätarikonen i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Fler energialternativ. eller Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. 2. Markera ett energischema och klicka sedan på Ändra schemainställningar. 3. Ändra inställningarna efter behov. 4. Ändra fler inställningar genom att först klicka på Ändra avancerade inställningar och sedan göra ändringarna. Ställa in lösenordsskydd för återaktivering Så här anger du att ett lösenord måste anges när datorns strömsparläge eller viloläge avslutas: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. 2. Klicka på Kräv lösenord vid återaktivering i vänster ruta. 3. Klicka på Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga. 4. Klicka på Kräv ett lösenord (rekommenderas). 5. Klicka på Spara ändringar. 42 Kapitel 5 Energisparfunktioner

53 Använda extern nätström VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda den nätadapter som medföljer datorn, en reservnätadapter från HP eller en kompatibel nätadapter från HP. VARNING: Ladda inte datorns batteri när du är ombord på ett flygplan. Extern nätström tillförs via: En godkänd nätadapter En extra dockningsenhet eller expansionsprodukt Anslut datorn till extern ström: När du laddar eller kalibrerar ett batteri. När du installerar eller ändrar systemprogramvaran. När du skriver information på en CD- eller DVD-skiva. När datorn ansluts till extern ström: Batteriet börjar laddas. Om datorn är på ändras batterimätarikonens utseende i meddelandefältet. När datorn kopplas bort från extern ström: Datorn drivs med batteriet. Skärmens ljusstyrka sänks automatiskt, så att batteriladdningen räcker längre. Om du vill höja skärmens ljusstyrka trycker du på knappen Öka bildskärmens ljusstyrka eller ansluter datorn till nätström. Använda extern nätström 43

54 Ansluta nätadaptern VARNING: Så här minskar du risken för elstötar eller skada på utrustningen: Anslut strömkabeln till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt. Koppla bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget (inte genom att dra ut strömkabeln ur datorn). Om strömkabeln har tre stift i stickkontakten ansluter du den till ett jordat trestiftsuttag. Inaktivera inte strömkabelns jordningsstift genom att till exempel ansluta en 2-stiftsadapter. Jordningsstiftet har en viktig säkerhetsfunktion. Så här ansluter du datorn till elnätet: 1. Anslut nätadaptern till datorns strömingång. 2. Anslut strömkabeln till nätadaptern. 3. Anslut den andra änden av nätsladden till ett eluttag. 44 Kapitel 5 Energisparfunktioner

55 Använda batteridrift Datorn drivs med batteri om den inte är ansluten till elnätet och om det finns ett laddat batteri i datorn. När datorn är ansluten till elnätet via nätadaptern drivs den med nätström. Om datorn innehåller ett laddat batteri och drivs med extern nätström via nätadaptern, växlar den till batteriström om nätadaptern kopplas ur. OBS! När du kopplar ur strömkabeln sänks skärmens ljusstyrka för att spara på batteriet. Om du vill höja skärmens ljusstyrka trycker du på knappen Öka bildskärmens ljusstyrka eller ansluter datorn till nätström. Du kan låta batteriet vara kvar i datorn eller ta ut det för förvaring, beroende på hur du arbetar. Om du låter batteriet vara kvar i datorn laddas det när datorn är ansluten till nätström. Dessutom skyddas ditt arbete om det blir strömavbrott. Batteriet i datorn laddas dock ur långsamt om datorn är avstängd och inte ansluten till elnätet. VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda det batteri som medföljer datorn, ett reservbatteri från HP eller ett kompatibelt batteri från HP. Hitta batteriinformation i Hjälp och support Under Hjälp och support hittar du följande verktyg och informationsresurser för batteriet: Ett batterikontrollverktyg för kontroll av batteriets kapacitet Information om kalibrering, energihantering och skötsel och förvaring för maximal batterilivslängd Information om batterityper, specifikationer, livscykler och kapacitet Öppna batteriinformationen genom att välja Start > Hjälp och support > Lär > Energischeman: Vanliga frågor och svar. Använda Batterikontroll Via Hjälp och support får du statusinformation om det batteri som sitter i datorn. OBS! Datorn måste vara ansluten till extern ström för att batterikontrollen ska fungera som den ska. Så här kör du batterikontrollen: 1. Anslut nätadaptern till datorn. 2. Välj Start > Hjälp och support > Felsökning > Ström, värme och mekaniskt. 3. Klicka på fliken Ström och sedan på Batterikontroll. Under en batterikontroll undersöks batteriet och battericellerna för att se om de fungerar som de ska och undersökningsresultaten rapporteras. Visa återstående batteriladdning Visa den kvarvarande batteriladdningen genom att flytta pekaren till batterimätarikonen i meddelandefältet. Använda batteridrift 45

56 Sätta i eller ta ut ett batteri VIKTIGT: Om du tar ut ett batteri som är datorns enda tillgängliga strömkälla förloras informationen du arbetar med. Du kan förhindra att information går förlorad genom att initiera Strömsparläge eller stänga av datorn via Windows innan du tar ut batteriet. Så här sätter du i batteriet: 1. Vänd datorn upp och ned på en plan yta. 2. Sätt i batteriet i batteriplatsen (1) och vrid det nedåt tills det sitter ordentligt (2). Batteriets frigöringsspärr låser automatiskt batteriet på plats. Så här tar du ut batteriet: 1. Stäng skärmen. 2. Vänd datorn upp och ned på en plan yta. 3. Skjut batterifrigöringsspärren (1) åt sidan för att frigöra batteriet. 4. Sväng upp batteriet (2) och ta ut det ur datorn (3). 46 Kapitel 5 Energisparfunktioner

57 Ladda ett batteri VARNING: Ladda inte datorns batteri när du är ombord på ett flygplan. Batteriet laddas när datorn är ansluten till elnätet via en nätadapter, en strömadapter (tillval), en expansionsprodukt eller en dockningsenhet. Batteriet laddas oavsett om datorn är avstängd eller används, men det laddas snabbare om datorn är avstängd. Laddningen kan ta längre tid om batteriet är nytt, inte har använts på två veckor eller längre eller om det är varmare eller kallare än normal rumstemperatur. Så här förlänger du batteriets livslängd och optimerar precisionen för visning av batteriladdning: Ett nytt batteri bör laddas upp helt innan du startar datorn. Låt batteriet laddas ur till under ca fem procent av full laddning vid normal användning innan du laddar det. Om batteriet inte har använts på en månad eller mer bör du kalibrera batteriet i stället för att bara ladda det. Maximera batteriets urladdningstid Batteriets urladdningstid varierar, beroende på vilka funktioner du använder medan du kör datorn på batterikraft. Den längsta urladdningstiden minskar gradvis i takt med att batteriets naturliga lagringskapacitet minskar. Så här maximerar du batteriets urladdningstid: Sänk bildskärmens ljusstyrka. Markera alternativet Energisparläge under Energialternativ. Ta ut batteriet ur datorn när det inte används eller laddas. Förvara batteriet på en sval, torr plats. Använda batteridrift 47

58 Hantera låg batteriladdningsnivå I detta avsnitt beskrivs de varningar och systemsvar som har ställts in på fabriken. En del varningsmeddelanden och systemåtgärder för låga batteriladdningsnivåer kan du ändra i fönstret Energialternativ på Kontrollpanelen i Windows. De inställningar som har gjorts med Energialternativ påverkar inte lampor. Identifiera låg batteriladdningsnivå Om en låg batteriladdningsnivå inte åtgärdas går datorn in i ett tillstånd av kritiskt låg batteriladdningsnivå. Följande åtgärder utförs när en låg batteriladdningsnivå nås: Om viloläget är aktiverat och datorn är påslagen eller i strömsparläge, initieras viloläget. Om viloläget är inaktiverat och datorn är påslagen eller i strömsparläge, förblir den i strömsparläge och stängs sedan av varvid information som inte har sparats går förlorad. Åtgärda låg batteriladdningsnivå VIKTIGT: Genom att inte återställa strömmen förrän strömlamporna har släckts minskar du risken för att förlora information när en kritiskt låg batteriladdningsnivå nås och viloläget aktiveras. Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla genom att ansluta en av följande enheter: Nätadapter Valfri expansionsprodukt eller dockningsenhet Extra strömadapter Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till ett laddat batteri Så här åtgärdar du låg batteriladdningsnivå när du har tillgång till ett laddat batteri: 1. Stäng av datorn eller starta viloläget. 2. Ta bort det urladdade batteriet och sätt i det laddade batteriet. 3. Starta datorn. Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till en strömkälla Åtgärda låg batteriladdningsnivå när du inte har tillgång till ström genom att starta viloläget eller spara ditt arbete och sedan stänga av datorn. Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget Så här åtgärdar du låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget: 1. Sätt in ett laddat batteri eller anslut datorn till elnätet. 2. Avsluta viloläget genom att trycka på strömknappen. 48 Kapitel 5 Energisparfunktioner

59 Kalibrera ett batteri Kalibrera batteriet när: Visningen av batteriladdningen verkar vara felaktig. Du märker en betydande förändring av batteriets driftstid. Ett batteri som används mycket bör bara kalibreras en gång i månaden. Kalibrera inte ett nytt batteri. Så här kalibrerar du batteriet: 1. Ladda batteriet helt. VARNING: Ladda inte datorns batteri när du är ombord på ett flygplan. OBS! Batteriet laddas oavsett om datorn är avstängd eller används, men det laddas snabbare om datorn är avstängd. Så här laddar du batteriet helt: a. Sätt in batteriet i datorn. b. Anslut datorn till en nätadapter, strömadapter (tillval), expansionsenhet (tillval) eller dockningsenhet (tillval) och anslut sedan adaptern eller enheten till elnätet. c. Låt datorn vara ansluten till elnätet tills batteriet är helt laddat. 2. Inaktivera viloläget och strömsparläget. Så här inaktiverar du viloläget och strömsparläget: a. Klicka på batterimätarikonen i meddelandefältet och sedan på Fler energialternativ. eller Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. b. Klicka på Ändra schemainställningar under det aktuella energischemat. c. Anteckna de skärmavstängningsinställningar i kolumnen På batteri så att du kan återställa dem efter kalibreringen. d. Ändra inställningarna för Stäng av skärmen efter till Aldrig. e. Klicka på Ändra avancerade inställningar. f. Klicka på plustecknet vid Vila och sedan på plustecknet vid Viloläge efter. g. Notera inställningen På batteri under Viloläge efter, så att du kan återställa den efter kalibreringen. h. Ändra inställningen Vid batteridrift till Aldrig. i. Klicka på OK. j. Klicka på Spara ändringar. 3. Ladda ur batteriet. Så här laddar du ur batteriet: a. Koppla bort datorn från nätströmmen men stäng inte av den. b. Kör datorn på batteri tills batteriet är urladdat. Använda batteridrift 49

60 Datorn måste vara på när batteriet laddas ur. Batteriet laddas ur oavsett om du använder datorn eller inte, men det laddas ur snabbare om datorn används. Om du vill lämna datorn obevakad under urladdningen bör du spara ditt arbete innan du startar urladdningen. Om du använder datorn då och då under urladdningen bör du tänka på att viloläget är avstängt, vilket innebär följande: Bildskärmen stängs inte av automatiskt. Hårddiskhastigheten sänks inte automatiskt när datorn är overksam. Systeminitierat viloläge aktiveras inte. 4. Ladda batteriet. Så här laddar du batteriet: a. Låt datorn vara ansluten till elnätet tills batteriet är helt laddat. Du kan använda datorn medan batteriet laddas, men batteriet laddas snabbare om datorn är avstängd. b. Om datorn är avstängd startar du den när batteriet är helt laddat. 5. Återaktivera viloläget och strömsparläget. Så här återaktiverar du viloläget och strömsparläget: VIKTIGT: Om du inte aktiverar viloläget efter kalibreringen kan batteriet laddas ur helt och information gå förlorad om batteriladdningsnivån blir för låg. a. Klicka på batterimätarikonen i meddelandefältet och sedan på Fler energialternativ. eller Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ. b. Klicka på Ändra schemainställningar under det aktuella energischemat. c. Ange de inställningar du använde tidigare till posterna i kolumnen På batteri. d. Klicka på Ändra avancerade inställningar. e. Klicka på plustecknet vid Vila och sedan på plustecknet vid Viloläge efter. f. Ange den inställning du noterade för På batteri. g. Klicka på OK. Spara på batteriet h. Klicka på Spara ändringar. Så här sparar du på batteriet: Välj Kontrollpanelen > System och säkerhet > Energialternativ > Power Saver power plan (Energischema för energisparläge). Stäng av trådlösa anslutningar och anslutningar för lokalt nätverk när du inte använder dem. Koppla bort externa enheter som inte är anslutna till elnätet när du inte använder dem. Stoppa, inaktivera eller ta ut eventuella externa mediekort som du inte använder. 50 Kapitel 5 Energisparfunktioner

61 Justera skärmens ljusstyrka genom att trycka på knapparna Minska bildskärmens ljusstyrka och Öka bildskärmens ljusstyrka. Initiera strömsparläget eller viloläget eller stäng av datorn om du tar en paus i arbetet. Förvara ett batteri VIKTIGT: Batterier kan skadas om du utsätter dem för hög temperatur under en längre tid. Om datorn ska stå oanvänd i mer än två veckor och dessutom vara frånkopplad från elnätet under den tiden tar du ut batteriet och förvarar det separat. Ett batteri som förvaras på en sval och torr plats laddas ur långsammare. OBS! Ett batteri som förvaras bör kontrolleras var sjätte månad. Om kapaciteten understiger 50 procent ska du ladda batteriet innan du lägger undan det igen. Kalibrera ett batteri som har legat oanvänt i en månad eller mer innan du använder det. Kassera ett använt batteri VARNING: Ta inte isär batteriet och krossa eller punktera det inte eftersom det kan börja brinna. Kortslut inte de yttre kontakterna. Kasta inte batteriet i eld eller vatten. Byta batteriet Mer information finns i Säkerhet, föreskrifter och miljö som medföljer datorn. Datorbatteriets livslängd beror på energisparinställningarna, de program som körs på datorn, skärmens ljusstyrka, externa enheter som är anslutna till datorn och andra faktorer. Batterikontrollen uppmanar dig att byta batteri när en intern cell inte laddas ordentligt eller när batteriets lagringskapacitet är dålig. Ett meddelande visas där du hänvisas till HP:s webbplats där det finns mer information om hur du beställer ett nytt batteri. Om batteriet omfattas av en HP-garanti innehåller instruktionerna ett garanti-id. OBS! HP rekommenderar att du köper ett nytt batteri så fort indikatorn för lagringskapaciteten lyser gulgrön. Använda batteridrift 51

62 Växla mellan grafiklägen (endast vissa modeller) Datorn har två lägen för grafikbehandlingen. När du byter från nätström till batteriström växlar datorn från högprestandaläget till energisparläget för att spara på batteriet. När du byter tillbaka till nätström återgår datorn till högprestandaläget. OBS! För att optimera datorns prestanda ändras eventuellt inte lägena automatiskt eller också får du en fråga varje gång om du vill att läget ska ändras. Det kan vara nödvändigt att stänga alla program innan läget ändras. OBS! HDMI fungerar bara i högprestandaläget. Det går inte att använda HDMI i energisparläget. När du växlar mellan nätström och batteriström visas ett meddelande om att datorns grafikläge ändras. Om du vill kan du fortsätta att använda samma grafikläge som tidigare. När datorn växlar mellan grafiklägen blir skärmen svart i några sekunder. När övergången är klar visas ett meddelande i meddelandefältet och skärmbilden visas igen. OBS! När vissa datormodeller är i skrivplatteläget återställs skärmorienteringen när grafiklägena ändras. Ta reda på vilket grafikläge du använder genom att högerklicka på skrivbordet och sedan klicka på Configure Switchable Graphics (Konfigurera växlingsbara grafiklägen). Stänga av datorn VIKTIGT: Information som inte har sparats går förlorad om datorn stängs av. OBS! Om strömsparläget eller viloläget är aktiverat avslutar du läget innan du stänger av datorn. Kommandot Stäng av innebär att alla öppna program avslutas, inklusive operativsystemet. Därefter stängs skärm och dator av. Stäng av datorn när: Du byter batteri eller behöver komma åt komponenter inuti datorn. Du ansluter en extern maskinvaruenhet som inte ansluts till en USB-port. Datorn ska vara bortkopplad från nätström under en längre tid. Även om du kan stänga av datorn med strömbrytaren rekommenderas du att använda kommandot Stäng av i Windows. Så här stänger du av datorn: 1. Spara arbetet och avsluta alla öppna program. 2. Klicka på Start. 3. Klicka på Stäng av. 52 Kapitel 5 Energisparfunktioner

63 Om datorn inte svarar och det inte går att använda ovanstående avstängningsmetoder kan du prova följande nödavstängningsprocedurer: 1. Tryck på ctrl+alt+delete och sedan på strömknappen. 2. Håll ned strömknappen i minst fem sekunder. 3. Koppla bort datorn från elnätet och ta ut batteriet. Stänga av datorn 53

64 6 Enheter Hantera lagringsenheter Diskenheter och optiska enheter är ömtåliga datorkomponenter som måste hanteras varligt. Följ nedanstående försiktighetsråd när du hanterar enheterna. VIKTIGT: Så här minskar du risken för skador på datorn och enheter samt för att förlora information: Innan du flyttar en dator som är ansluten till en extern hårddisk initierar du först strömsparläget och sedan väntar du tills skärmen är tom. Du kan också koppla bort den externa hårddisken. Ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade metallytan på diskenheten innan du hanterar den. Rör inte vid kontaktstiften på enheten eller datorn. Hantera en enhet försiktigt. Tappa den inte och placera inte föremål på den. Stäng av datorn innan du tar ut eller sätter i en enhet. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i strömsparläget eller viloläget startar du datorn och stänger sedan av den via operativsystemet. Använd inte våld när du sätter enheten på plats. Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn när den optiska enheten skriver till en skiva. Vibrationer kan störa skrivfunktionen. Om batteriet är den enda strömkällan bör du se till att det är tillräckligt laddat innan du skriver till ett medium. Utsätt inga lagringsenheter för extrema temperaturer eller fukt. Utsätt inga lagringsenheter för vätskor. Spreja dem inte med rengöringsmedel. Ta ut mediet från diskenheten innan du tar bort enheten från enhetsplatsen, eller innan du reser med, transporterar eller lägger undan den för förvaring. Om en diskenhet måste skickas som postförsändelse bör du placera den i en varupåse med bubbelfolie eller annan lämplig skyddande förpackning med etiketten FRAGILE (Ömtåligt). Undvik att utsätta en enhet för magnetiska fält. Säkerhetsenheter med magnetiska fält inkluderar säkerhetsutrustning på flygplatser som du passerar gående och handburna metalldetektorer. I säkerhetsutrustningen på flygplatser som används för att kontrollera kabinbagage, t.ex. vid rullband, används röntgen i stället för magnetism, vilket inte skadar enheten. 54 Kapitel 6 Enheter

65 Optisk enhet Datorn har en optisk enhet som utökar dess funktion. Med den optiska enheten kan du läsa dataskivor, spela musik och se på film. Om datorn har en BD-enhet (Blu-ray Disc) kan du också titta på HD-video på skiva. Identifiera den installerade optiska enheten Så här identifierar du en optisk enhet: 1. Välj Start > Dator. En lista med alla installerade enheter på datorn visas. 2. Leta reda på den installerade optiska enheten. Optiska enheter som kan vara installerade på datorn är: OBS! Vissa enheter går eventuellt inte att använda på datorn. Kombinerad LightScribe DVD±RW/R- och CD-RW-enhet med stöd för dubbla lager (DL) Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL-enhet Blu-ray ROM med LightScribe DVD+/-RW med stöd för dubbla lager (DL) Använda optiska skivor VIKTIGT: Förhindra att ljud- och videokvaliteten försämras, informationsförlust och förlust av ljudeller videouppspelningsfunktioner genom att inte initiera strömsparläget eller viloläget medan information läses till eller från en CD- eller DVD. En optisk enhet, t ex en DVD-ROM-enhet, stöder optiska skivor (DVD- och/eller CD-skivor). Sådana skivor lagrar information, t.ex. musik, foton och filmer. Om den optiska enheten är en BD-enhet (Bluray Disc) kan den också läsa Blu-ray-skivor. OBS! Vissa enheter i listan går eventuellt inte att använda på datorn. Typ av optisk enhet Skriva till CD-RW Skriva till DVD±RW/ R Skriva till DVD+RW DL Skriva etikett på LightScribe CD eller DVD±RW/R Kombinerad SuperMulti LightScribe DVD±RW- och CD- RW-enhet med DLstöd Blu-ray ROM med LightScribe DVD+/- RW med stöd för dubbla lager (DL) Blu-ray ROM DVD+/- RW SuperMulti DLenhet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Optisk enhet 55

66 Välja den rätta skivan (CD, DVD och BD) CD-skivor, som används för lagring av digitala data, används också för kommersiella ljudinspelningar och passar bra för personliga lagringsbehov. DVD- och BD-skivor används i första hand till filmer, programvara och databackup. DVD och BD har samma fysiska storlek som CD-skivor, men mycket större lagringskapacitet. OBS! Det går eventuellt inte att använda alla typer av skivor i den optiska enheten. CD-R-skivor CD-RW-skivor DVD±R-skivor CD-R-skivor (för engångsskrivning) används ofta för att skapa permanenta datakopior som kan delas med andra efter behov. Vanliga användningsområden: Distribuering av stora presentationer Spridning av skannade och digitala foton, videoklipp och skriftlig information Framställning av egna CD-skivor för musik Förvaring av permanenta arkiv med datorfiler och skannade hemregister Flyttning av filer från hårddisken för att frigöra diskutrymme Använd CD-RW-skivor (återlagringsbar CD-version) när du behöver lagra stora projekt som måste uppdateras ofta. Vanliga användningsområden: Framställning och underhåll av stora dokument och projektfiler Transport av arbetsfiler Veckovisa säkerhetskopior av filer på hårddisken Kontinuerlig uppdatering av foton, videor, ljud och data Använd DVD±R-skivor när du vill lagra stora mängder information permanent. Data som har lagrats kan inte raderas eller skrivas över. DVD±RW-skivor Använd DVD±RW-skivor när du vill kunna radera eller skriva över data som du tidigare har sparat. Den här typen av skivor är perfekta när du vill testa ljud- och videoinspelningar innan du bränner dem på en CD eller DVD som inte kan ändras. LightScribe DVD+R-skivor Använd LightScribe DVD+R-skivor när du vill dela med dig av och lagra data, hemmavideor och foton. Skivorna är läskompatibla med de flesta DVD-ROM-enheter och DVD-spelare. Med en LightScribe-förberedd enhet och LightScribe-programvara kan du lagra data på skivan och sedan lägga till en egen etikett på skivan. 56 Kapitel 6 Enheter

67 Blu-ray-skivor (BD) OBS! Blu-ray är ett nytt teknikformat. Vissa problem kan uppstå med skivan, den digitala anslutningen, kompatibiliteten och/eller prestanda. Felfri uppspelning på alla system kan inte garanteras. BD är ett optiskt skivformat med hög densitet för lagring av digital information som exempelvis HDvideo. På en Blu-ray-skiva med ett lager kan du lagra 25 GB, alltså mer än fem gånger så mycket som de 4,7 GB som ryms på en DVD-skiva med ett lager. På en Blu-ray Disc-skiva med dubbla lager kan du lagra 50 GB, d.v.s. nästan sex gånger så mycket lagringskapacitet som de 8,5 GB som ryms på en DVD med dubbla lager. Vanliga användningsområden: Lagra stora mängder data Lagring och uppspelning av HD-video Datorspel Spela en CD, DVD eller BD Så här spelar du en optisk skiva: 1. Starta datorn. 2. Tryck på frigöringsknappen (1) på enhetens panel så att skivfacket frigörs. 3. Dra försiktigt ut facket (2). 4. Håll skivan i kanterna och undvik att vidröra de plana ytorna. Placera skivan på spindeln i facket med etikettsidan uppåt. OBS! Om facket inte är helt åtkomligt lutar du skivan försiktigt så att den ligger över spindeln och trycker den sedan på plats. 5. Tryck ned skivan (3) försiktigt på spindeln i facket tills den sitter på plats. 6. Stäng skivfacket. Optisk enhet 57

68 Om du inte har konfigurerat Automatisk uppspelning öppnas en dialogruta för Automatisk uppspelning. Du uppmanas där att välja hur du vill använda skivans innehåll. Mer information finns i Konfigurera Automatisk uppspelning. OBS! en BD. Du får bäst resultat om nätadaptern är ansluten till en extern strömkälla medan du spelar upp Konfigurera Automatisk uppspelning Så här konfigurerar du Automatisk uppspelning: 1. Välj Start > Standardprogram > Ändra inställningarna för Spela upp automatiskt. 2. Kontrollera att kryssrutan Använd Spela upp automatiskt för alla medier och enheter är markerad. 3. Klicka på Välj ett standardvärde och välj sedan ett av de tillgängliga alternativen för varje uppräknad medietyp. OBS! Välj HP MediaSmart för att spela upp DVD-skivor. 4. Klicka på Spara. Mer information om automatisk uppspelning finns i Hjälp och support. Ändra regionala inställningar för DVD VIKTIGT: Regionsinställningen på DVD-enheten kan bara ändras fem gånger. Regionsinställningen som du väljer den femte gången blir den permanenta inställningen på DVDenheten. Hur många regionsändringar som återstår visas på fliken DVD-region. De flesta DVD:er som innehåller upphovsrättsskyddade filer innehåller även regionskoder. Dessa regionskoder ger copyright-skydd internationellt. Spela upp en DVD som har en regionskod enbart om regionskoden på DVD:n matchar regionsinställningen på DVD-enheten. Så här ändrar du regionsinställningarna via operativsystemet: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. 2. Klicka på Enhetshanteraren i avsnittet System. OBS! Windows innehåller säkerhetsfunktionen UAC (User Account Control kontroll av användarkonto). Du kan bli ombedd att tillåta eller uppge ditt lösenord för vissa åtgärder, t.ex. installera programvara, köra verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Windows-hjälpen. 3. Öppna listan med DVD/CD-enheter när du vill visa alla installerade enheter. 4. Högerklicka på den DVD-enhet som du vill ändra och klicka sedan på Egenskaper. 5. Klicka på fliken DVD-region och ändra inställningarna. 6. Klicka på OK. 58 Kapitel 6 Enheter

69 Observera upphovsrättsvarningen Det är ett brott mot gällande upphovsrättslagar att göra otillåtna kopior av upphovsrättsskyddat material. Till detta hör bland annat datorprogram, filmer, TV- och radioutsändningar samt ljudupptagningar. Använd inte datorn i sådana syften. VIKTIGT: Så här förhindrar du att information går förlorad eller att en skiva skadas: Innan du skriver till en skiva ska du ansluta datorn till en tillförlitlig extern strömkälla. Skriv inte till en skiva när datorn körs på batteri. Innan du skriver till en skiva bör du avsluta alla program utom skivans programvara. Kopiera inte direkt från en källskiva till en målskiva, eller från en nätverksdisk till en målskiva. Spara informationen på hårddisken och bränn den sedan från hårddisken till målskivan. Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn när datorn skriver till en skiva. Vibrationer kan störa skrivfunktionen. Mer information om hur du använder programvaran som följer med datorn finns i programvarutillverkarens instruktioner. Dessa instruktioner kan finnas på skiva, i programvaruhjälpen eller på tillverkarens webbplats. Kopiera en CD eller DVD Så här kopierar du en CD eller DVD: 1. Välj Start > Alla program > Cyberlink DVD Suites > Power2Go. 2. Sätt i skivan du vill kopiera i den optiska enheten. 3. Klicka på Kopiera längst ned till höger på skärmen. Power2Go läser källskivan och kopierar data på den till en tillfällig mapp på hårddisken. 4. Ta ut källskivan från den optiska enheten när du uppmanas att göra det och sätt in en tom skiva i enheten. När informationen har kopierats, matas den nya skivan ut automatiskt. Optisk enhet 59

70 Skapa (bränna) en CD eller DVD VIKTIGT: Observera copyright-varningen. Det är ett brott mot gällande copyright-lagar att göra otillåtna kopior av copyright-skyddat material, inklusive datorprogram, filmer, TV- och radioutsändningar och ljudupptagningar. Använd inte datorn i sådana syften. Om datorn har en optisk CD-RW-, DVD-RW- eller DVD±RW-enhet kan du bränna data, video och ljudfiler, t.ex. MP3- och WAV-musikfiler, med hjälp av programvaror som Windows Media Player och CyberLink Power2Go. Observera följande när du bränner en CD eller DVD: Innan du bränner en skiva, måste du spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program. En CD-R eller DVD-R passar bäst till ljudfiler, eftersom informationen inte kan ändras när den väl har kopierats. OBS! Det går inte att skapa en ljud-dvd med CyberLink Power2Go. Använd CD-R-skivor när du bränner musikskivor eftersom vissa hemma- och bilstereoanläggningar inte kan spela CD-RW-skivor. En CD-RW eller DVD-RW passar oftast bäst till att bränna datafiler eller att testa ljud- och videoinspelningar innan du bränner dem på en icke ändringsbar CD eller DVD. DVD-spelare som används i hemmasystem kan inte spela upp alla DVD-format. En lista med format som går att använda finns i DVD-spelarens användarhandbok. En MP3-fil använder mindre utrymme än andra musikfilformat, och man skapar en MP3-skiva på samma sätt som en datafil. MP3-filer spelas på MP3-spelare och datorer med installerad MP3- programvara. Så här bränner du en CD eller DVD: 1. Ladda ned eller kopiera källfilerna till en mapp på hårddisken. 2. Sätt in en tom CD eller DVD i den optiska enheten. 3. Välj Start > Alla program och klicka sedan på namnet på den programvara du vill använda. OBS! En del program kan vara placerade i undermappar. 4. Välj vilken typ av CD eller DVD du vill skapa data, ljud eller video. 5. Högerklicka på Start, klicka på Utforska och navigera till mappen med källfilerna. 6. Öppna mappen och dra sedan filerna till enheten med den tomma optiska skivan. 7. Starta brännprocessen enligt anvisningarna i programmet. Specifika instruktioner finns i tillverkarens anvisningar som kan finnas på skivan, medfölja programvaran eller finnas på tillverkarens webbplats. 60 Kapitel 6 Enheter

71 Ta bort en CD, DVD eller BD Så här tar du ut en optisk skiva: 1. Tryck på frigöringsknappen (1) på enhetens panel så att skivfacket frigörs. 2. Dra försiktigt ut facket tills det tar stopp (2). 3. Ta ut skivan ur facket genom att trycka försiktigt nedåt på spindeln medan du lyfter i ytterkanterna på skivan (3). Håll skivan i kanterna och undvik att röra vid de platta ytorna. OBS! Om facket inte är helt åtkomligt lutar du på skivan försiktigt när du tar ut den. 4. Stäng skivfacket och placera skivan i ett skyddande fodral. Optisk enhet 61

72 Använda externa enheter Flyttbara externa enheter ökar dina möjligheter att lagra och komma åt information. En USB-mus kan anslutas till datorn med hjälp av portarna på en extra dockningsenhet eller expansionsprodukt. USB-enheter innefattar: 1,44 MB diskettenhet Hårddiskmodul (en hårddisk med adapter) DVD-ROM-enhet Kombinerad DVD/CD-RW-enhet DVD±RW- och CD-RW-kombinationsenhet Mer information om nödvändig programvara och drivrutiner och om vilken port på datorn som ska användas finns i tillverkarens instruktioner. Så här ansluter du en extern enhet till datorn: VIKTIGT: Minska risken för skador på utrustningen när en elnätsdriven enhet ansluts genom att först koppla bort strömkabeln. 1. Anslut enheten till datorn. 2. Om du ansluter en eldriven enhet sätter du strömkabeln i ett jordat eluttag. Så här kopplar du bort en eldriven enhet: 1. Koppla bort enheten från datorn. 2. Koppla bort strömkabeln. 62 Kapitel 6 Enheter

73 Förbättra hårddiskens prestanda Använda Diskdefragmenteraren Allteftersom du använder datorn blir filerna på hårddisken fragmenterade. Diskdefragmenteraren sammanfogar de fragmenterade filerna och mapparna på hårddisken på så sätt att systemet blir effektivare. När du har startat Diskdefragmenteraren arbetar den utan övervakning. Beroende på hur stor hårddisken är och hur många fragmenterade filer som finns kan detta ta över en timme. Det kan vara bra att köra defragmenteraren på natten eller någon annan gång när du inte behöver datorn. HP rekommenderar att du defragmenterar hårddisken minst en gång i månaden. Ange att diskdefragmenteraren ska köras på en bestämd tid en gång i månaden, men du kan också defragmentera datorn manuellt när som helst. Så här gör du för att använda Diskdefragmenteraren: 1. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskdefragmenteraren. 2. Klicka på Defragmentera disk. OBS! Windows innehåller säkerhetsfunktionen UAC (User Account Control kontroll av användarkonto). Du kan bli ombedd att tillåta eller uppge ditt lösenord för vissa åtgärder, t.ex. installera programvara, köra verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. Mer information finns i hjälpen för diskdefragmenteraren. Använda Diskrensning Diskrensning söker igenom hårddisken efter onödiga filer som du tryggt kan ta bort för att frigöra diskutrymme och hjälpa datorn att arbeta mer effektivt. Så här gör du för att använda Diskrensning: 1. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskrensning. 2. Följ instruktionerna på skärmen. Förbättra hårddiskens prestanda 63

74 Använda HP ProtectSmart Hard Drive Protection HP ProtectSmart Hard Drive Protection skyddar hårddisken genom att parkera enheten och stoppa I/O-förfrågningar under något av dessa förhållanden: Du tappar datorn. Du flyttar datorn med nedfälld bildskärm när datorn körs med batteri. Efter en sådan händelse återställer HP ProtectSmart Hard Drive Protection hårddisken till normal drift. OBS! Om SmartBay innehåller en hårddisk skyddas hårddisken av HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Hårddiskar som har installerats i dockningsenheter (tillval) eller som är anslutna till en USB-port skyddas inte av HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Mer information finns i programvaruhjälpen för HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Identifiera status för HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Hårddisklampan på datorn tänds för att visa att en hårddisk är parkerad. Du kan kontrollera om enheterna är skyddade och om en enhet är parkerad genom att välja Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Windows Mobilitetscenter. I Mobilitetscenter visas statusen för HP ProtectSmart Hard Drive Protection om: Programvaran är aktiverad. En grön bock visas över hårddiskikonen. Programvaran är inaktiverad. En vit diagonal linje visas över hårddiskikonen. Hårddisken är parkerad. En gul måne visas över hårddiskikonen. OBS! Ikonen i Mobilitetscenter visar eventuellt inte enhetens senaste status. Om du vill att ikonen ska uppdateras direkt så snart statusen förändras måste du aktivera ikonen i meddelandefältet. Så här aktiverar du meddelandefältsikonen: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > HP ProtectSmart Hard Drive Protection. OBS! Klicka på Ja om Kontroll av användarkonto uppmanar dig att göra det. 2. Klicka på Visa på ikonen i systemfältet. 3. Klicka på OK. Hantera ström med en parkerad hårddisk Om HP ProtectSmart Hard Drive Protection har parkerat en hårddisk: Datorn går inte att stänga av. Datorn initierar inte strömsparläget eller viloläget. OBS! Om datorn körs på batterikraft och når en kritiskt låg batterinivå kan viloläget initieras av HP ProtectSmart Hard Drive Protection. 64 Kapitel 6 Enheter

75 Innan du flyttar datorn rekommenderar HP att du stänger av datorn eller initierar strömsparläget eller viloläget. Använda programmet HP ProtectSmart Hard Drive Protection Programvaran HP ProtectSmart Hard Drive Protection: Aktiverar och inaktiverar HP ProtectSmart Hard Drive Protection. OBS! Beroende på vilka användarbehörigheter du har kan du eventuellt inte aktivera eller inaktivera HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Medlemmar i en administratörsgrupp kan ändra privilegierna för användare som inte är administratörer. Avgör om en enhet på datorn stöds. Så här öppnar du programvaran och ändrar inställningarna: 1. I Mobilitetscenter: Klicka på hårddiskikonen. Då öppnas fönstret HP ProtectSmart Hard Drive Protection. eller Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > HP ProtectSmart Hard Drive Protection. OBS! Klicka på Ja om Kontroll av användarkonto uppmanar dig att göra det. 2. Klicka på en knapp när du vill ändra inställningarna. 3. Klicka på OK. Använda HP ProtectSmart Hard Drive Protection 65

76 Byta ut en enhet i det primära hårddiskfacket VIKTIGT: Så här förhindrar du systemlåsning och förlust av information: Stäng av datorn innan du tar bort hårddisken från hårddiskplatsen. Ta inte ut hårddisken när datorn är på, i strömsparläget eller viloläget. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i strömsparläget eller viloläget startar du datorn genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan av datorn via operativsystemet. OBS! Det primära hårddiskfacket är markerat med 1 och det sekundära hårddiskfacket är markerat med 2. Så här tar du bort den primära hårddisken: 1. Spara ditt arbete. 2. Stäng av datorn och stäng bildskärmen. 3. Koppla från alla externa maskinvaruenheter som är anslutna till datorn. 4. Koppla bort strömkabeln från eluttaget. 5. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med datorns hårddiskplats mot dig. 6. Ta ut batteriet ur datorn. 7. Skruva bort de fyra skruvarna på hårddiskhöljet (1). 8. Lyft bort hårddisklocket från datorn (2). 9. Dra i plastfliken (1) på hårddiskkabeln med fast hand för att koppla bort den från moderkortet. 66 Kapitel 6 Enheter

77 10. Lyft hårddisken i en 45-gradig vinkel med hjälp av flik nr (2) på hårddiskens högra sida. Ta sedan bort hårddisken (3) från datorn. Så här installerar du den primära hårddisken: 1. Sätt i hårddisken på hårddiskplatsen (1). 2. Dra hårddisken åt höger med hjälp av flik nr (2) så att gummibrickorna fästs i öppningarna på hårddiskfackets högra sida. 3. Anslut hårddiskkabeln (3) till hårddiskuttaget på moderkortet. 4. Rikta in flikarna på hårddiskhöljet mot skårorna på datorn (1). 5. Stäng locket (2). Byta ut en enhet i det primära hårddiskfacket 67

78 6. Dra åt skruvarna på skyddslocket (3). 7. Sätt tillbaka batteriet. 8. Vänd datorn. 9. Anslut externa enheter till datorn. 10. Anslut datorn till nätström. 11. Starta datorn. 68 Kapitel 6 Enheter

79 7 Externa enheter Använda en USB-enhet Via en USB-port ansluts en extra extern USB-enhet, t.ex. tangentbord, mus, diskenhet, skrivare, skanner eller hubb, till datorn eller till en extra expansionsprodukt En del USB-enheter kan kräva ytterligare supportprogramvara som vanligtvis medföljer enheten. Mer information om enhetsspecifik programvara finns i tillverkarens användarhandbok till enheten. Datorn har 3 USB-portar, vilka stöder USB 1.0-, USB 1.1- och USB 2.0-enheter. Om du vill ha fler USB-portar kan du ansluta en extra hubb eller expansionsprodukt. Ansluta en USB-enhet VIKTIGT: Undvik skador på USB-kontakten genom att använda så lite kraft som möjligt när du ansluter en USB-enhet. Du ansluter en USB-enhet till datorn genom att ansluta enhetens USB-kabel till USB-porten. Ett ljud hörs när USB-enheten har upptäckts. OBS! Första gången du ansluter en USB-enhet visas meddelandet Installerar enhetsdrivrutiner i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. Använda en USB-enhet 69

80 Ta bort en USB-enhet VIKTIGT: Undvik att förlora information eller att datorn slutar svara genom att följa nedanstående instruktioner i Ta bort en USB-enhet. VIKTIGT: Var försiktig så att inte USB-kontakten skadas när du tar bort USB-enheten. Dra inte i själva kabeln utan håll i kontakten. Så här tar du bort en USB-enhet: 1. Klicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. Visa ikonen för säker borttagning av maskinvara och Mata ut media genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner, d.v.s. pilen till vänster om meddelandefältet. 2. Klicka på enhetens namn i listan. Du blir nu informerad om att du kan ta bort enheten. 3. Ta bort enheten. Använda en esata-enhet En esata-port ansluter en extra esata-komponent med hög prestanda, t ex en extern esatahårddisk. En del esata-enheter kan kräva ytterligare supportprogramvara som vanligtvis medföljer enheten. Mer information om enhetsspecifik programvara finns i instruktionerna från tillverkaren. Instruktionerna kan finnas i programvaran, på skivan med programvaran, i hjälpen till programvaran eller på tillverkarens webbplats. OBS! esata-porten har också stöd för en tillvalsenhet av USB-typ. 70 Kapitel 7 Externa enheter

81 Ansluta en esata-enhet VIKTIGT: Förhindra skada på esata-portkontakten genom att använda så lite kraft som möjligt vid anslutning av enheten. Anslut en esata-enhet till datorn genom att ansluta enhetens esata-kabel till esata-porten. Ett ljud hörs när enheten har anslutits till datorn. Använda en esata-enhet 71

82 Ta bort en esata-enhet VIKTIGT: Undvik att förlora information eller att datorn slutar svara genom att följa nedanstående instruktioner i Ta bort en esata-enhet. Undvik skada på esata-kontakten genom att inte dra i kabeln när du kopplar ur esata- VIKTIGT: enheten. Så här tar du bort en esata-enhet: 1. Klicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. Visa ikonen för säker borttagning av maskinvara och Mata ut media genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner, d.v.s. pilen till vänster om meddelandefältet. 2. Klicka på enhetens namn i listan. Du blir nu informerad om att du kan ta bort enheten. 3. Ta bort enheten. 72 Kapitel 7 Externa enheter

83 8 Externa mediekort Använda digitala mediekort Med digitalkort (tillval) kan du lagra data på ett säkert sätt och enkelt dela data med andra. Korten används i såväl digitalkameror som handdatorer och andra datorer. Digitalmedieplatsen stöder följande digitala kortformat: Memory Stick (MS) Memory Stick Pro (MSP) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital-minneskort (SD) SDHC-minneskort (Secure Digital High Capacity) xd-picture-kort (XD) xd-picture-kort (XD) typ H xd-picture-kort (XD) typ M Sätta i ett digitalkort VIKTIGT: Sätt inte i någon adapter på digitalmedieplatsen eftersom det kan skada det digitala kortet eller datorn. VIKTIGT: skadas. Använd så lite kraft som möjligt när du sätter i ett digitalkort så att inte kortkontakterna 1. Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända mot datorn. Använda digitala mediekort 73

84 2. För in kortet försiktigt i digitalmedieplatsen tills det sitter på plats. Ta ut ett digitalkort Ett ljud hörs och en meny öppnas när en enhet har upptäckts. VIKTIGT: Undvik att förlora information eller att datorn slutar svara genom att följa nedanstående instruktioner i Ta ut ett digitalkort. OBS! Avbryt en dataöverföring genom att klicka på Avbryt i operativsystemets kopieringsfönster. Så här tar du ut ett digitalkort: 1. Spara all information och stäng alla program som är kopplade till digitalkortet. 2. Klicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. Visa ikonen för säker borttagning av maskinvara och Mata ut media genom att klicka på ikonen Visa dolda ikoner, d.v.s. pilen till vänster om meddelandefältet. 3. Klicka på digitalkortets namn i listan. Det visas ett meddelande om att du kan ta bort maskinvaruenheten. 4. Tryck digitalkortet inåt (1) och ta sedan ut det från kortplatsen (2). 74 Kapitel 8 Externa mediekort

85 9 Minnesmoduler Datorn har ett minnesmodulfack som sitter på undersidan. Du kan uppgradera datorns minneskapacitet genom att lägga till en minnesmodul i den lediga minnesplatsen eller genom att uppgradera den befintliga minnesmodulen i den primära minnesplatsen. VARNING: Minska risken för stötar och att skada utrustningen genom att koppla bort strömsladden och ta bort alla batterier innan du installerar en minnesmodul. VIKTIGT: Elektrostatiska urladdningar skadar elektroniska komponenter. Innan du påbörjar proceduren ser du till att du inte är laddad med statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål. OBS! För att kunna använda en tvåkanalskonfiguration när du lägger till en andra minnesmodul, måste du se till att båda minnesmodulerna har samma storlek. Så här lägger du till eller byter ut en minnesmodul: 1. Spara ditt arbete. 2. Stäng av datorn och stäng bildskärmen. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i strömsparläget eller viloläget startar du datorn genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan av datorn via operativsystemet. 3. Koppla bort alla externa enheter som är anslutna till datorn. 4. Koppla bort strömkabeln från eluttaget. 5. Vänd datorn upp och ned på en plan yta. 6. Ta ut batteriet ur datorn. 7. Lossa de fyra skruvarna till locket över minnesmodulplatsen (1). 75

86 8. Lyft bort minnesmodulfackets lock (2) från datorn. 9. Om du byter ut en minnesmodul tar du bort den befintliga minnesmodulen genom att: a. Dra platshållarna (1) på minnesmodulens sidor åt sidan. Minnesmodulen fälls upp. VIKTIGT: Håll bara i kanterna på minnesmodulen så att den inte skadas. Rör inte vid komponenterna på minnesmodulen. b. Fatta tag i kanten på minnesmodulen (2). Dra sedan försiktigt ut den ur minnesmodulplatsen. Skydda den borttagna minnesmodulen genom att lägga den i en antistatisk förpackning. 10. Sätt in en ny minnesmodul genom att: 76 Kapitel 9 Minnesmoduler

87 VIKTIGT: Håll bara i kanterna på minnesmodulen så att den inte skadas. Ta inte i komponenterna på minnesmodulen och böj den inte. a. Rikta in den skårade kanten (1) på minnesmodulen mot fliken i minnesmodulplatsen. b. Håll minnesmodulen i 45 graders vinkel mot minnesmodulplatsens yta. Tryck ned modulen (2) i minnesmodulplatsen tills den sitter fast. c. Tryck minnesmodulen (3) nedåt med ett jämnt tryck mot både höger och vänster kant tills platshållarna fastnar. 11. Rikta in fliken (1) på minnesmodulfackets lock mot skåran i datorn. 12. Stäng locket (2). 13. Skruva fast de fyra skruvarna till locket över minnesmodulplatsen (3). 14. Sätt tillbaka batteriet. 15. Vänd datorn. 77

88 16. Anslut externa enheter till datorn. 17. Anslut datorn till nätström. 18. Starta datorn. 78 Kapitel 9 Minnesmoduler

89 10 Säkerhet Skydda datorn De standardsäkerhetsfunktioner som finns i operativsystemet Windows och hjälpprogrammet Setup skyddar dina personliga inställningar och data mot en mängd olika hot. Följ procedurerna i denna handledning när du vill använda: Lösenord Antivirusprogramvara Brandväggsprogramvara Viktiga säkerhetsuppdateringar Extra säkerhetskabel Fingeravtrycksläsare (bara vissa modeller) OBS! Säkerhetslösningar är avsedda att användas i avskräckande syfte, men de kan inte alltid avvärja attacker via programvara eller förhindra att datorn blir skadad eller stulen. OBS! Innan du skickar in datorn för service ska du ta bort alla lösenords- och fingeravtrycksinställningar. Datorrisk Säkerhetsfunktion Obehörig användning av datorn QuickLock Lösenord vid start Datorvirus Programvaran Norton Internet Security Obehörig åtkomst av data Brandväggsprogramvara Windows-uppdateringar Obehörig åtkomst till hjälpprogrammet Setup, BIOSinställningar och annan systemidentifieringsinformation Pågående eller framtida hot mot datorn Obehörig tillgång till ett användarkonto i Windows Obehörig förflyttning av datorn Administrator password (Administratörslösenord) Viktiga säkerhetsuppdateringar från Microsoft Användarlösenord Plats för säkerhetskabel (används med en extra säkerhetskabel) Skydda datorn 79

90 Använda lösenord Ett lösenord är en grupp tecken som du väljer för att skydda informationen på din dator. Flera typer av lösenord kan ställas in, beroende på hur du vill kontrollera åtkomst till din information. Lösenord ställs in i Windows eller i det icke-windowsbaserade hjälpprogrammet Setup som har förinstallerats på datorn. VIKTIGT: Spara alla lösenord på en säker plats för att du inte ska bli utestängd från datorn. Det är viktigt att skriva upp varje lösenord direkt och förvara det på ett säkert ställe eftersom de flesta lösenord inte visas när de väl är inställda. Om du använder samma lösenord till en funktion i hjälpprogrammet Setup och till en säkerhetsfunktion i Windows går det att använda lösenordet till fler än en funktion i Setup. Så här ställer du in ett lösenord i hjälpprogrammet Setup: Använd en kombination av upp till åtta bokstäver och siffror. Lösenord är skiftlägeskänsliga. Ange lösenordet när du uppmanas att göra det i hjälpprogrammet Setup. Ett lösenord som har ställts in för Windows måste anges vid förfrågan från Windows. Så här skapar och sparar du lösenord på ett säkert sätt: Följ kraven i programmet. Skriv ner dina lösenord och förvara dem på en säker plats, skild från datorn. Spara inte lösenord i en fil i datorn. Använd inte namn eller annan personlig information som någon utomstående lätt kan ta reda på. Om du vill veta mer om Windows-lösenord, t.ex. lösenord för skärmsläckaren, väljer du Start > Hjälp och support. Ställa in lösenord i Windows Lösenord Administrator password (Administratörslösenord) Funktion Skyddar mot åtkomst av datorns innehåll på administratörsnivå. OBS! Detta lösenord kan inte användas för åtkomst av innehållet i Installationsverktyg. Användarlösenord QuickLock Skyddar mot åtkomst av ett användarkonto i Windows. Det skyddar också åtkomst av datorns innehåll och måste anges när du avslutar sömn- eller viloläge. Skyddar datorn genom att ett lösenord måste anges i inloggningsdialogrutan i Windows innan det går att logga in. När du har angett ett användar- eller administratörslösenord gör du så här: 1. Initiera QuickLock genom att trycka på QuickLocktangenten. 2. Avsluta QuickLock genom att ange användar- eller administratörslösenordet för Windows. 80 Kapitel 10 Säkerhet

91 Ställa in lösenord i hjälpprogrammet Setup Lösenord Funktion Administratörslösenord Skyddar mot åtkomst av hjälpprogrammet Setup. När lösenordet har ställts in måste du ange det varje gång du vill öppna hjälpprogrammet Setup. VIKTIGT: Om du glömmer administratörslösenordet går det inte att öppna hjälpprogrammet Setup. Lösenord vid start Skyddar åtkomst av datorns innehåll. När detta lösenord har ställts in måste det anges varje gång du slår på eller startar om datorn eller avslutar viloläget. VIKTIGT: Om du glömmer startlösenordet går det inte att starta eller starta om datorn eller avsluta viloläget. Mer information om lösenord finns i Administratörslösenord och Lösenord vid start. Administrator password (Administratörslösenord) Ditt administratörslösenord skyddar konfigurationsinställningarna och systemidentifieringsinformationen i hjälpprogrammet Setup. När lösenordet har ställts in måste du ange det varje gång du vill ha åtkomst till hjälpprogrammet Setup. Ditt administratörslösenord går inte att byta ut mot ett administratörslösenord som ställts in i Windows. Det visas inte heller när det är inställt, angivet, ändrat eller borttaget. Var noga med att skriva upp ditt lösenord och förvara det på ett säkert ställe. Använda lösenord 81

92 Hantera ett administratörslösenord Så här anger, ändrar och raderar du lösenordet: 1. Starta hjälpprogrammet Setup genom att slå på eller starta om datorn. Tryck på f10 när meddelandet Press the ESC key for Startup Menu (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned till vänster på skärmen. eller Starta hjälpprogrammet Setup genom att slå på eller starta om datorn. Tryck på esc när meddelandet Press the ESC key for Startup Menu (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned till vänster på skärmen. Tryck på f10 när startmenyn visas. 2. Välj Security (Säkerhet) > Set Administrator Password (Skapa administratörslösenord) med piltangenterna och tryck sedan på retur. Om du vill skapa ett administratörslösenord skriver du lösenordet i fälten Enter New Password (Ange nytt lösenord) och Confirm New Password (Bekräfta nytt lösenord). Tryck sedan på retur. Om du vill ändra ett administratörslösenord skriver du det nuvarande lösenordet i fältet Enter Current Password (Ange aktuellt lösenord) och det nya lösenordet i fälten Enter New Password (Ange nytt lösenord) och Confirm New Password (Bekräfta nytt lösenord). Tryck sedan på retur. Om du vill ta bort ett administratörslösenord skriver du det nuvarande lösenordet i fältet Enter Password (Ange lösenord). Tryck sedan på retur fyra gånger. 3. Spara ändringarna och avsluta hjälpprogrammet Setup genom att använda piltangenterna för att välja Exit (Avsluta) > Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringar). Ändringarna börjar gälla när datorn startas om. Ange ett administratörslösenord Skriv administratörslösenordet vid Enter Password (Ange lösenord) och tryck på retur. Efter tre misslyckade försök att ange administratörslösenordet måste du starta om datorn innan du kan försöka igen. Lösenord vid start Startlösenordet förhindrar obehörig användning av datorn. När detta lösenord har ställts in måste det anges varje gång du slår på eller startar om datorn eller avslutar viloläget. Ett startlösenord visas inte på skärmen när det skapas, anges, ändras eller tas bort. 82 Kapitel 10 Säkerhet

93 Hantera ett startlösenord Så här anger, ändrar och raderar du ett startlösenord: 1. Starta hjälpprogrammet Setup genom att slå på eller starta om datorn. Tryck på f10 när meddelandet Press the ESC key for Startup Menu (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned till vänster på skärmen. eller Starta hjälpprogrammet Setup genom att slå på eller starta om datorn. Tryck på esc när meddelandet Press the ESC key for Startup Menu (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned till vänster på skärmen. Tryck på f10 när startmenyn visas. 2. Välj Security (Säkerhet) > Set Power-On Password (Skapa startlösenord) med piltangenterna och tryck sedan på retur. Om du vill skapa ett startlösenord skriver du lösenordet i fälten Enter New Password (Ange nytt lösenord) och Confirm New Password (Bekräfta nytt lösenord). Tryck sedan på retur. Om du vill ändra ett startlösenord skriver du det nuvarande lösenordet i fältet Enter Current Password (Ange aktuellt lösenord) och det nya lösenordet i fälten Enter New Password (Ange nytt lösenord) och Confirm New Password (Bekräfta nytt lösenord). Tryck sedan på retur. Om du vill ta bort ett startlösenord skriver du det nuvarande lösenordet i fältet Enter Current Password (Ange aktuellt lösenord). Tryck sedan på retur fyra gånger. 3. Spara ändringarna och avsluta hjälpprogrammet Setup genom att använda piltangenterna för att välja Exit (Avsluta) > Exit Saving Changes (Avsluta och spara ändringar). Ändringarna börjar gälla när datorn startas om. Ange ett startlösenord Skriv startlösenordet vid Enter Password (Ange lösenord) och tryck på retur. Efter tre misslyckade försök att ange startlösenordet måste du starta om datorn innan du kan försöka igen. Använda lösenord 83

94 Använda antivirusprogramvara När du använder datorn för att komma åt e-post, nätverk eller Internet exponeras datorn för datorvirus. Datorvirus kan inaktivera operativsystemet, program, hjälpprogram eller orsaka att de fungerar konstigt. Antivirusprogramvara kan identifiera de flesta virus, förstöra dem och, i de flesta fall, reparera skador som de har orsakat. Upprätthåll ett effektivt skydd av datorn mot nya virus genom att se till att antivirusprogramvaran alltid är uppdaterad. Norton Internet Security är ett antivirusprogram som är förinstallerat på datorn. I programmet ingår 60 dagars gratis uppdateringar. HP rekommenderar att du skyddar datorn mot virus även efter dessa 60 dagar genom att köpa en utökad uppdateringstjänst. Instruktioner för hur du använder och uppdaterar Norton Internet Security och hur du köper förlängd uppdateringstjänst medföljer programmet. Du visar och öppnar Norton Internet Security genom att välja Start > Program > Norton Internet Security. Mer information om datorvirus får du om du skriver virus i sökrutan i Hjälp och support. Använda brandväggsprogramvara När du använder datorn för att få tillgång till e-post, nätverk eller Internet, kan obehöriga personer få tillgång till din dator, dina personliga filer och information om dig. Du skyddar din integritet genom att använda den brandväggsprogramvara som är förinstallerad i datorn. Brandväggsfunktionerna består bl.a. av registrering och rapportering av nätverksaktivitet och övervakar automatiskt all inkommande och utgående trafik. Mer information finns i användarhandboken till brandväggen. Du kan också kontakta tillverkaren för att få mer information. OBS! I en del fall kan brandväggen spärra tillgången till Internetspel, störa skrivare eller fildelning i ett nätverk eller blockera tillåtna e-postbilagor. Du löser problemet tillfälligt genom att inaktivera brandväggen, utföra uppgiften och sedan aktivera brandväggen igen. För att mer permanent lösa problemet måste du konfigurera om brandväggen. 84 Kapitel 10 Säkerhet

95 Installera viktiga säkerhetsuppdateringar VIKTIGT: Microsoft skickar information om viktiga uppdateringar. För att skydda datorn från säkerhetsläckor och datorvirus rekommenderar vi att du installerar alla viktiga uppdateringar så snart du får meddelande från Microsoft om att de är tillgängliga. Uppdateringar av operativsystemet och annan programvara kan bli tillgängliga efter det att datorn har levererats. Så här vet du att alla tillgängliga uppdateringar har installerats på datorn: Kör Windows Update när du har ställt in datorn. Använd uppdateringslänken via Start > Program > Windows Update. Kör Windows Update varje månad därefter. Hämta uppdateringar av Windows och andra Microsoft-program allteftersom de lanseras på Microsofts webbplats och via uppdateringslänken i Hjälp och support. Installera en säkerhetskabel (tillbehör) OBS! Säkerhetskabeln är avsedd att användas som skydd, men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen. OBS! Platsen för säkerhetskabel sitter på olika ställen på olika datormodeller. Så här fäster du säkerhetskabeln: 1. Dra säkerhetskabeln runt ett fastbyggt föremål. 2. Sätt nyckeln (1) i kabellåset (2). 3. Sätt i kabellåset på platsen för säkerhetskabel (3) och lås sedan kabellåset med nyckeln. Installera viktiga säkerhetsuppdateringar 85

96 Använda fingeravtrycksläsaren (bara vissa modeller) OBS! Fingeravtrycksläsaren sitter på olika ställen på olika datormodeller. Hitta fingeravtrycksläsaren Fingeravtrycksläsaren är en liten sensor som är placerad: Intill den nedre delen av styrplattan På höger sida av tangentbordet På den övre högra sidan av bildskärmen På vänster sida av bildskärmen Fingeravtrycksläsaren är placerad vågrätt eller lodrätt, beroende på datormodell. Oavsett läge måste du dra fingret vinkelrätt mot sensorn. 86 Kapitel 10 Säkerhet

97 Registrera fingeravtryck En fingeravtrycksläsare gör att du kan logga in i Windows utan lösenord. I stället använder du ett fingeravtryck du tidigare har registrerat i programvaran DigitalPersona Personal. Så här registrerar du ett eller flera fingeravtryck: 1. Klicka på ikonen DigitalPersona Personal i meddelandefältet till höger i Aktivitetsfältet. 2. Läs välkomsttexten och klicka på Nästa. Fönstret för identitetsverifiering öppnas. 3. Skriv ditt Windows-lösenord, om du har ställt in ett sådant, och klicka på Nästa. OBS! Om du inte har ett Windows-lösenord öppnas fönstret för skydd av Windows-kontot. Skapa ett Windows-lösenord eller hoppa över steget genom att klicka på Nästa. Skyddet av datorn optimeras om du skapar ett Windows-lösenord. Övningsfönstret för fingeravtrycksregistrering öppnas. 4. Visa demonstrationen och klicka på Nästa. Fönstret för fingeravtrycksregistrering öppnas. 5. Klicka på det finger på skärmen som motsvarar det finger du vill registrera. Nästa fönster öppnas och fingret anges med grön markering. 6. Dra sakta fingret över fingeravtrycksläsaren. OBS! Om du inte drar fingret på rätt sätt visas ett meddelande som förklarar varför du inte lyckades. OBS! Bäst resultat får du om du drar samma finger i samma riktning varje gång du använder fingeravtrycksläsaren. 7. Dra samma finger över fingeravtrycksläsaren tills du har genomfört fyra lyckade drag. När fingeravtrycket har registrerats öppnas registreringsfönstret för fingeravtryck där du kan registrera fler fingeravtryck. Om du vill registrera fler fingeravtryck upprepar du steg 5 till När du är klar med registreringen av fingeravtryck klickar du på Nästa. Om du bara registrerar ett fingeravtryck visas ett meddelande som rekommenderar att du registrerar fler. Klicka på Yes (Ja) och registrera fler fingeravtryck. Upprepa sedan steg 1 till 8 för varje registrerat fingeravtryck. eller Klicka på Nej om du inte vill registrera fler fingeravtryck. Ett meddelande om att registreringen har slutförts visas. 9. Klicka på Slutför. OBS! Upprepa steg 1 till 9 för alla ytterligare användare. Använda fingeravtrycksläsaren (bara vissa modeller) 87

98 Använda det registrerade fingeravtrycket för att logga in i Windows Så här loggar du in i Windows med hjälp av fingeravtryck: 1. Starta om Windows när du har registrerat fingeravtrycket. 2. Dra någon av de fingrar du registrerat över sensorn för att logga in i Windows. 88 Kapitel 10 Säkerhet

99 11 Felsökning Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk Innan du felsöker ett anslutningsproblem kontrollerar du att drivrutinerna till alla trådlösa enheter har installerats. OBS! Enheter för trådlösa enheter ingår bara i vissa datormodeller. Om det inte anges någon funktion för trådlöst nätverk på datorns originalförpackning måste du köpa en trådlös enhet separat. Möjliga orsaker som kan ligga bakom problem med trådlös anslutning är bland annat: Nätverkskonfigurationen har ändrats (SSID eller säkerhet) Den trådlösa enheten är inte korrekt installerad eller har inaktiverats Den trådlösa enhetens eller routerns maskinvara fungerar inte Den trådlösa enheten störs av andra enheter Om du har problem med att ansluta till ett trådlöst nätverk kontrollerar du att den inbyggda WLANenheten har installerats korrekt i datorn: OBS! Windows innehåller säkerhetsfunktionen UAC (User Account Control kontroll av användarkonto). Du kan bli ombedd att tillåta eller uppge ditt lösenord för vissa åtgärder, t.ex. installera programvara, köra verktyg och ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. 2. Klicka på Enhetshanteraren i avsnittet System. 3. Öppna lista över nätverkskort genom att klicka på plustecknet (+). 4. Identifiera WLAN-enheten i listan med nätverkskort. WLAN-enheten kan betecknas som trådlöst, trådlöst LAN, WLAN, Wi-Fi eller Om ingen trådlös enhet visas har antingen inte datorn en inbyggd WLAN-enhet eller också har drivrutinen för den trådlösa enheten inte installerats korrekt. Mer information om hur du felsöker trådlösa nätverk får du via webbplatslänkarna i Hjälp och support. Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk 89

100 Kan inte ansluta till önskat nätverk Windows reparerar automatiskt en förstörd WLAN-anslutning: Om det visas en nätverksikon i meddelandefältet högerklickar du på ikonen och sedan på Felsök problem. Windows återställer din nätverksenhet och försöker att återansluta till ett av de förvalda nätverken. Om det inte finns en nätverksikon i meddelandefältet: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. 2. Klicka på Felsök problem och markera det nätverk som du vill reparera. Nätverksikonen visas inte Om nätverksikonen inte visas i meddelandefältet när du har konfigurerat det trådlösa nätverket saknas drivrutinen eller också är den skadad. Eventuellt visas ett meddelande i Windows om att enheten inte kan hittas. Installera om drivrutinen. Hämta den senaste versionen av programvaran för den trådlösa enheten och drivrutiner till datorn från HP:s webbplats på Om du har köpt den trådlösa enheten separat går du till tillverkarens webbplats och letar reda på den senaste programvaran. Den senaste versionen av programvaran för WLAN-enheten: 1. Öppna webbläsaren och gå till 2. Välj land eller region. 3. Klicka på alternativet för hämtning av program och drivrutiner. 4. Ange datorns modellnummer i sökrutan. 5. Tryck på retur och följ sedan instruktionerna på skärmen. OBS! Om du har köpt den trådlösa enheten separat går du till tillverkarens webbplats och letar reda på den senaste programvaran. Aktuella säkerhetskoder till nätverket är inte tillgängliga Om du blir ombedd att ange en nätverksnyckel eller ett namn (SSID) när du ansluter till ett trådlöst nätverk är nätverket skyddat. Ange de gällande koderna för att kunna ansluta till ett skyddat nätverk. SSID och nätverksnyckeln är alfanumeriska koder som identifierar datorn i nätverket. Så här hittar du koderna: När det gäller ett nätverk som är anslutet till din personliga trådlösa router ska du titta i routerns användarhandbok efter anvisningar om hur du installerar samma koder på både routern och WLAN-enheten. När det gäller ett privat nätverk, som t.ex. ett nätverk på ett kontor eller i ett offentligt chattrum, ska du kontakta nätverksadministratören för att få koderna. Ange sedan dessa koder när du ombeds att göra det. 90 Kapitel 11 Felsökning

101 Vissa nätverk byter regelbundet ut de SSID eller nätverksnycklar som används för deras routrar eller åtkomstpunkter för att öka säkerheten. Du måste då ändra motsvarande kod i datorn. Om du får nya trådlösa nätverksnycklar och SSID och om du tidigare har anslutit till nätverket följer du anvisningarna nedan när du ska ansluta till nätverket: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. 2. Klicka på Hantera trådlösa nätverk i panelen till vänster. En lista med tillgängliga trådlösa nätverk visas. Om du befinner dig vid en hotspot där flera aktiva WLAN är tillgängliga visas flera nätverk. 3. Välj önskat nätverk i listan, högerklicka på nätverket och klicka sedan på Egenskaper. OBS! Om det nätverk du vill ansluta till inte finns i listan ska du fråga nätverksadministratören om routern eller åtkomstpunkten är i drift. 4. Klicka på fliken Säkerhet och skriv in rätt data för trådlös kryptering i rutan Network security key (Säkerhetsnyckel för nätverk). 5. Klicka på OK för att spara inställningarna. WLAN-anslutningen är mycket dålig Om anslutningen är mycket dålig, eller om datorn inte kan ansluta till ett trådlöst nätverk minimerar du störningar från andra enheter så här: Flytta datorn närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Koppla tillfälligt bort enheter som t.ex. mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Så här tvingar du enheten att återupprätta alla värden för anslutningen: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverks- och delningscenter. 2. Klicka på Hantera trådlösa nätverk i panelen till vänster. En lista med tillgängliga trådlösa nätverk visas. Om du befinner dig vid en hotspot där flera aktiva WLAN är tillgängliga visas flera nätverk. 3. Markera ett nätverk och klicka sedan på Ta bort. Kan inte ansluta till den trådlösa routern Om du försöker att ansluta till den trådlösa routern utan att lyckas kan du prova att återställa den trådlösa routern genom att göra den strömlös under 10 till 15 sekunder. Om datorn inte kan ansluta till ett trådlöst nätverk startar du om den trådlösa routern. Mer information finns i routertillverkarens användarhandbok. WLAN-anslutningen är mycket dålig 91

102 Det optiska skivfacket öppnas inte när jag vill ta ut en CD, en DVD eller en BD 1. Sätt in ena änden av ett gem i hålet för manuell utmatning på enhetens frontpanel (1). 2. Tryck försiktigt på gemet tills skivfacket frigörs och dra sedan ut facket tills det tar stopp (2). 3. Ta ut skivan ur facket genom att trycka försiktigt nedåt på spindeln medan du lyfter i ytterkanterna på skivan (3). Håll skivan i kanterna och undvik att röra vid de platta ytorna. OBS! Om facket inte är helt åtkomligt lutar du på skivan försiktigt när du tar ut den. 4. Stäng skivfacket och placera skivan i ett skyddande fodral. Datorn kan inte detektera enheten för CD, DVD eller BD Om Windows inte kan identifiera en installerad enhet kan det bero på att enhetens drivrutin saknas eller är förstörd. Om du misstänker att den optiska enheten inte hittas kontrollerar du att den optiska enheten finns med i listan i Enhetshanteraren så här: 1. Ta ut eventuella skivor ur den optiska enheten. 2. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. 3. Klicka på Enhetshanteraren i avsnittet System. 92 Kapitel 11 Felsökning

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok för notebook-dator

Användarhandbok för notebook-dator Användarhandbok för notebook-dator Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI och ATI Mobility Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok

Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Notebookdatorn - en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens.

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-4040SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4172154

Din manual HP PAVILION DV7-4040SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4172154 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-4040SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV7-4040SA

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok för Notebook PC

Användarhandbok för Notebook PC Användarhandbok för Notebook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel är

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796

Din manual HP G72-B10SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4143796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G72-B10SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G72-B10SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Användarhandbok för Notebook PC

Användarhandbok för Notebook PC Användarhandbok för Notebook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Användarhandbok för HP Envy 13

Användarhandbok för HP Envy 13 Användarhandbok för HP Envy 13 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok Notebook-datorn HP Pavilion Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok HP Pavilion dm3 Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok

Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok Användarhandbok för HP TouchSmart Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

HP Pavilion Entertainment PC. Användarhandbok

HP Pavilion Entertainment PC. Användarhandbok HP Pavilion Entertainment PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens.

Läs mer

HP Notebook PC Användarhandbok

HP Notebook PC Användarhandbok HP Notebook PC Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och Windows

Läs mer

Användarhandbok för HP Notebook PC

Användarhandbok för HP Notebook PC Användarhandbok för HP Notebook PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och

Läs mer

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354

Din manual HP PAVILION DM3-1105EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4147354 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DM3-1105EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DM3-1105EA

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433

Din manual HP MINI 110-1130SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4144433 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP MINI 110-1130SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP MINI 110-1130SA instruktionsbok

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP PAVILION DM1-1030SA

Din manual HP PAVILION DM1-1030SA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DM1-1030SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DM1-1030SA

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV3-2230EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171773

Din manual HP PAVILION DV3-2230EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171773 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV3-2230EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV3-2230EA

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Bärbar dator från HP. Referensguide

Bärbar dator från HP. Referensguide Bärbar dator från HP Referensguide Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Användarhandbok till HP ProBook

Användarhandbok till HP ProBook Användarhandbok till HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Intel är ett varumärke

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725

Din manual HP G56-116SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4140725 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G56-116SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G56-116SA instruktionsbok (information,

Läs mer

Bärbar dator från HP. Referensguide

Bärbar dator från HP. Referensguide Bärbar dator från HP Referensguide Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI och ATI Mobility Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI CQ10-110EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134583

Din manual HP COMPAQ MINI CQ10-110EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134583 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI CQ10-110EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI CQ10-110EA

Läs mer

Användarhandbok. HP Notebook

Användarhandbok. HP Notebook Användarhandbok HP Notebook Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. AMD är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Notebook-datorn en översikt

Notebook-datorn en översikt Notebook-datorn en översikt Dokumentartikelnummer: 419589-101 Januari 2007 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan...................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

HP EliteBook Användarhandbok

HP EliteBook Användarhandbok HP EliteBook Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel är ett

Läs mer

Din manual HP PAVILION G6-1075SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4160318

Din manual HP PAVILION G6-1075SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4160318 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION G6-1075SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION G6-1075SA instruktionsbok

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Användarhandbok till HP Mini

Användarhandbok till HP Mini Användarhandbok till HP Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok till Mini

Användarhandbok till Mini Användarhandbok till Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1030SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134432

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1030SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134432 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1030SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1030SA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1020SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134409

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1020SA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1020SA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1020SA

Läs mer

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134363

Din manual HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4134363 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ MINI 311C-1015EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ MINI 311C-1015EA

Läs mer