Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presenterar. Mustek Systems, Inc."

Transkript

1 Presenterar Mustek Systems, Inc.

2 Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något som helst ändamål, utan skriftligt tillstånd från Mustek Systems, Inc. Mustek kan ha patent eller patentansökningar, varumärken, upphovsrätter eller andra rättigheter till immateriell egendom som rör innehållet i detta dokument. Erhållandet av detta dokument ger dig inte licens till dessa patent, varumärken, upphovsrätter eller annan immateriell egendom förutom det som uttryckligen tillhandahållits i något skriftligt licensavtal från Mustek Mustek Systems, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Artikelnr

3 Innehåll Välkommen...1 Hur du får hjälp...2 Uppackning av scannern...3 Installation av drivrutiner...3 Scannerns delar...4 Installation av maskinvara...4 Om det inträffar...5 Att använda scannerknapparna på kontrollpanelen...6 Inställningar för scannerns maskinvaruknappar...6 Standardinställningar för scannern (ej ändringsbara)...7 Scanna...8 Kopiera...8 Fax...9 E-post...10 BearPaw-panelen...10 Inställningar för BearPaw-panelen...11 Standardinställningar för BearPaw-panelen (ej ändringsbara)...11 Scanna...12 Kopiera...12 Fax...13 E-post...14 OCR...14 Personligt utseende...15 Standardinställningar för personligt utseende (ej ändringsbara)...17 Länk...17 Övriga inställningar...18 Energisparfunktion...18 Att använda dialogrutan TWAIN...19 Produktbeskrivning...20 iii

4 Välkommen Välkommen till en underbar värld med BearPaw scanner. Med BearPaw kommer allt du gjorde tidigare med din scanner att bli enklare och snabbare och allt som du alltid velat göra är nu möjligt. Denna skrift hjälper dig att bekanta dig med BearPaw scanner och gör att du snabbt kommer igång. Den visar dig hur du utför de vanligaste arbetsuppgifterna, du får tips samt vägledning till nya roliga och spännande funktioner som medföljer din BearPaw scanner. Om du vill utforska BearPaw scanner mera på djupet eller lära dig mer om några av de mer tekniska aspekterna i BearPaw, visar det första avsnittet i denna avdelning Var du finner den information du söker dig vägen till andra informationskällor. För att göra din BearPaw-upplevelse så angenäm som möjligt har vi tagit fram följande tillämpningsprogram för olika scannerfunktioner i BearPaw-programmet och Scannerpanelen och vi har därmed eliminerat behovet av andra program: SCANNA enbart kompatibelt med Photo Express 3.0 FAXA enbart kompatibelt med faxprogramverktygen för Mustek som följde med när du installerade programdrivrutinerna OCR enbart kompatibelt med TextBridge OCR kompatibelt med som lägst Microsoft Internet Explorer 4.0 ELLER Netscape Communicator 4.5 ELLER Lotus cc:mail 8.2. Se till att anpassa ditt e-postprogram på rätt sätt. Se dokumentationen som medföljde ditt e- postprogram eller kontakta din systemadministratör om du fortfarande har problem. 1

5 Hur du får hjälp Hjälp om tillvägagångssätt Hjälp är den primära informationskällan om BearPaw scanner. Följande illustration visar dig var du kan hitta Hjälp Det finns olika sätt att erhålla information om felsökning och hantering. 1. Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och leta sedan upp din scannermodell under Program. Klicka på Hjälpsystem eller 2. Välj Scanner Hjälp under ikonen Direktscanna i aktivitetsfältet i Windows eller 3. Klicka på knappen Hjälp som finns i BearPawpanelen eller 4. Klicka på knappen Länka och sedan på Hjälpsystem. Hjälp finns även på

6 Uppackning av scannern Packa upp paketet och inspektera innehållet noga för att säkerställa att inga delar är skadade. Paketet ska innehålla: Scannern Nätadapter Användarhandledning för BearPaw Scanner Installations-CD Handbok för scanningsverktyg (antingen inkluderad på installations-cd:n eller i separat tryck) Installation av drivrutiner Se till att utföra drivrutinsinstallationen innan scannern installeras. Anslut inte nätadaptern till scannern i detta skede. 1.Placera CD:n för drivrutinsinstallation i CD- ROM-enheten. 2.Följ alla instruktioner på skärmen. Om välkomstskärmen inte visas efter du har satt in CD:n för drivrutinsinstallation i CD-ROMenheten gör du följande: 1.Klicka på Start och välj Kör. 2.I dialogrutan Kör anger du enhet:\run, varvid enhet representerar din CD-ROM-enhet. Klicka därefter på OK. D:\run 3

7 Scannerns delar När du erbjuds alternativet att starta om Windows efter att drivrutinsinstallationen är färdig, ska du välja Ja. Dokumentlock Scannerns baksida Lysdiod Kontrollpanel Installation av maskinvara Följ nedanstående illustration och steg för anslutning av scannern: 1.Med datorn påslagen ansluter du scannerns USB-kabel till datorns USB-port. 2.Anslut nätaggregatet till scannern och i ett lämpligt eluttag. När nätadaptern ansluts kommer Windows operativsystem att automatiskt upptäcka din scanner och uppdatera din systemkonfiguration. Scannerns USBkabel Eluttag 4

8 Om det inträffar När drivrutinerna har installerats och nätadaptern anslutits och om dialogrutan Guiden lägg till ny maskinvara visas ska du utföra följande steg: 1. Klicka på knappen Nästa. 2. I nästa skärmbild väljer du följande alternativ och går in i katalogen Win98 på din installations-cd. 3. Klicka på knappen OK och på nästa skärmbild kommer Windows att bekräfta att drivrutinen har hittats för din scanner. 4.Klicka på knappen Slutför för att avsluta. 5

9 Att använda scannerknapparna på kontrollpanelen Se till att Direktscanna är aktiverat (visas) i aktivitetsfältet i Windows för att scannerknapparna ska kunna fungera. Om Direktscanna är inaktiverat och användaren vill aktivera det, utför följande: Direktscanna Inställningar för scannerns maskinvaruknappar 1. Klicka på knappen Start i aktivitetsfältet i Windows. 2. Klicka på Program och välj din Scannermodell. 3. Klicka på Direktscanna. När du högerklickar på ikonen Direktscanna som finns i aktivitetsfältet i Windows så visas följande meny: Klicka på Scannerinställningar och följande visas och du kan göra ändringar i inställningarna för scannerns kontrollpanelknappar. 6

10 Standardinställningar för scannern (ej ändringsbara) SCANNA Scanningsstorlek Auto-beskära Filformat BMP E-POST Scanningsstorlek Auto-beskära Scanningsupplösning Komprimeringsformat 200 dpi (färg/grått) 300 dpi (streckat) JPEG KOPIERA Scanningsstorlek Scanningsupplösning Auto-beskära 300 dpi 7

11 Avancerad funktionalitet med snabb och lättåtkomlig hantering via fem knappar: Scanna Om du vill scanna ska du göra följande: 1 Lägg dokumentet med bilden som du vill scanna med framsidan nedåt på scannerglaset. 2. Tryck på knappen SCAN. Visningen på skärmen kommer att visa scanningsförloppet. När 100% har uppnåtts kommer systemet automatiskt att ladda Photo Express. Kopiera Om du vill kopiera ska du göra följande: 1. Lägg dokumentet med bilden som du vill kopiera med framsidan nedåt på scannerglaset. 2. Tryck på knappen COPY. Visningen på skärmen kommer att visa kopieringsförloppet. När 100% uppnåtts kommer systemet att automatiskt skicka bilden till skrivaren för utskrift. Säkerställ att din skrivare är ordentligt ansluten samt att den är påkopplad. Denna funktion kan bara skriva ut en kopia åt gången. För att göra flera kopior använder du knappen KOPIERA som finns placerad på BearPaw-panelen. 8

12 Fax Om du vill faxa ska du göra följande: 1.Lägg dokumentet med bilden som du vill faxa med framsidan nedåt på scannerglaset. 2.Tryck på knappen FAX. Efter scanningen kommer faxkonsolen att visas på skärmen. Ikonen Telefonbok Knappen Ring upp 3. Klicka på numret som du vill ringa eller klicka på ikonen för telefonboken om du vill öppna ditt telefonregister och välja numret som du ska slå. 4.Klicka på knappen Ring upp. Om linjen är upptagen kommer systemet att ringa upp igen och lysdiodspanelen kommer att visa aktuell status. Säkerställ att du har en godkänd anslutning för faxmodem. Om faxmodemet är anslutet till en kontorsväxel måste du först slå numret för att få en utgående linje innan du slår telefonnumret (t ex 0 och sedan ). 9

13 E-post Om du vill skicka e-post ska du göra följande: 1.Lägg dokumentet med bilden som du vill skicka som e-post med framsidan nedåt på scannerglaset. 2.Tryck på knappen . Visningen på skärmen kommer att visa förloppet för e-post. När 100% har uppnåtts kommer systemet automatiskt att ladda programmet för e-post som du använder som standard och den scannade bilden kommer att bifogas i filformatet JPEG. BearPaw-panelen Status- och förloppsfält Webblänk Inställningar Hjälp Personligt utseende Stopp/Avbryt Länk Kopiera Fax Scanna E-post OCR För att använda BearPaw-panelen trycker du på knappen PANEL så visas BearPaw-panelen på skärmen. Om du trycker på någon scannerknapp när BearPaw-panelen är öppen kommer BearPaw-panelen att döljas och scannerknappens funktion fungerar som vanligt. 10

14 Inställningar för BearPawpanelen Om du klickar på knappen Inställningar som finns på BearPaw-panelen kommer följande skärm att visas där du kan göra ändringar i inställningarna för BearPaw-panelen. Standardinställningar för BearPaw-panelen (ej ändringsbara) SCANNA Scanningsstorlek Auto-beskära Filformat BMP OCR Scanningsstorlek Auto-beskära Scanningsupplösning 300 dpi Filformat DOC E-POST Scanningsstorlek Auto-beskära Scanningsupplösning Komprimeringsformat 200 dpi (färg/grått) 300 dpi (streckat) JPEG 11

15 Scanna Om du vill scanna ska du göra följande: 1.Lägg dokumentet med bilden som du vill scanna med framsidan nedåt på scannerglaset. 2.Klicka på knappen Scanna. Scanningsförloppet visas i status- och förloppsfältet. När det är klart kommer systemet automatiskt att ladda Photo Express. Kopiera Om du vill kopiera ska du göra följande: 1.Lägg dokumentet med bilden som du vill kopiera med framsidan nedåt på scannerglaset. 2.Klicka på knappen Kopiera så visas följande på skärmen. Klicka på skärmen och använd knappen plus (+) och minus ( ) för att ändra värdet ELLER Klicka på denna knapp om du vill få upp skärmen Kopiera panelinställningar Knappen Kopiera 3.Gör de ändringar som behövs under Läge, Skalning och Antal kopior (utskrift). 4.Klicka på knappen Kopiera så visas kopieringsförloppet i Status- och förloppsfältet. När det är klart kommer systemet att automatiskt skicka bilden till skrivaren för utskrift. 12

16 Fax Om du vill faxa ska du göra följande: 1.Lägg dokumentet med bilden som du vill faxa med framsidan nedåt på scannerglaset. 2.Klicka på knappen Faxa. Efter scanningen kommer faxkonsolen att visas på skärmen. Ikonen Telefonbok Knappen Ring upp 3.Klicka på numret som du vill ringa eller klicka på ikonen för telefonboken om du vill öppna ditt telefonregister och välja numret som du ska slå. 4.Klicka på knappen Ring upp. Om linjen är upptagen kommer systemet att ringa upp igen och lysdiodspanelen kommer att visa aktuell status. Säkerställ att du har en godkänd anslutning för faxmodem. Om faxmodemet är anslutet till en kontorsväxel måste du först slå numret för att få en utgående linje innan du slår telefonnumret (t ex 0 och sedan ). 13

17 E-post Om du vill skicka e-post ska du göra följande: 1.Lägg dokumentet med bilden som du vill skicka som e-post med framsidan nedåt på scannerglaset. 2.Klicka på knappen E-post. E-post-förloppet visas i Status- och förloppsfältet. När det är klart kommer systemet automatiskt att ladda det program för e-post som du använder som standard och den scannade bilden kommer att bifogas i filformatet JPEG. För att ställa in det program för e-post som du använder som standard hänvisas till Inställningar för BearPaw-panelen. OCR Om du vill utföra en OCR (optisk teckenigenkänning) ska du göra följande: 1.Lägg dokumentet med bilderna/tecknen som du vill ha avsökta med framsidan nedåt på scannerglaset. 2.Klicka på knappen OCR så visas OCR-förloppet i Status- och förloppsfältet. När det är klart kommer systemet automatiskt att ladda det ordbehandlingsprogram som du använder som standard och det scannade dokumentet kommer att visas på skärmen i filformatet DOC. Det ordbehandlingsprogram som du använder som standard beror på vilket tillämpningsprogram som har installerats i din dator. 14

18 Personligt utseende Här kan du ändra systemets startskärmbild, skrivbordsunderlägg, systemlogo, ikoner, markör, skärmsläckare, avstängningsskärmbild och även återställa standardinställningarna för ovanstående genom att göra följande: Hur du ändrar startskärmbild, skrivbordsunderlägg, systemlogo, skärmsläckare eller avstängningsskärmbild: 1.Lägg dokumentet med bilden som du vill scanna med framsidan nedåt på scannerglaset. 2.Klicka på knappen Personligt utseende så visas en nedrullningsbar meny. 3.Klicka på posten som du vill ändra så visas förloppet i Status- och förloppsfältet. När det är klart kommer systemet automatiskt att uppdatera systemposten som du vill ändra. Om du vill ändra ikonen för Den här datorn, Nätverket, Papperskorgen (tom och full): 1.Lägg dokumentet med bilden som du vill scanna med framsidan nedåt på scannerglaset. 2.Klicka på knappen Personligt utseende så visas en nedrullningsbar meny. 3.Klicka på Ikon så visas följande skärm på höger sida. 4.Klicka på ikonen som du vill ändra så visas skärmen Beskärningsområde. 5.Använd knappen Förstora (+ och -) för att zooma in eller ut och för att flytta beskärningsmarkeringarna till det bästa läget. 6.Verifiera i fönstret Förhandsgranska om det önskade bildområdet har valts. 7.Klicka på knappen Kryssmarkering så kommer systemet automatiskt att uppdatera systemikonen som du vill ändra. Systemet kommer att återgå till skärmen för ikonval. För att avsluta, klicka på X -knappen eller ändra till en annan ikon. 15

19 För att ändra din Windows -markör: 1.Lägg dokumentet med bilden som du vill scanna med framsidan nedåt på scannerglaset. 2.Klicka på knappen Personligt utseende så visas en nedrullningsbar meny. 3.Klicka på Markör så visas förloppet i Statusoch förloppsfältet. När det är klart visas följande skärm: 4.Använd knappen Förstora (+ eller -) för att zooma in eller ut och för att flytta beskärningsmarkeringarna till det bästa läget. 5.Verifiera i fönstret Förhandsgranska om det önskade bildområdet har valts. 6.Klicka på knappen Kryssmarkering så kommer systemet automatiskt att uppdatera din Windows -markör. För att använda funktionen Återställ: Startskärmbild, systemlogo, ikoner [Den här datorn, Nätverket, Papperskorgen (tom och full)], markör och skärmsläckare kan ändras till Windows standardinställning. 1.Klicka på knappen Personligt utseende så visas en nedrullningsbar meny. 2.Klicka på Återställ så visas en annan nedrullningsbar meny. 3.Klicka på posten som du vill ha återställd till Windows -standard. Förloppet visas i Statusoch förloppsfältet. När det är klart kommer systemet automatiskt att återställa systemposten som du valde. Skrivbordsunderlägg och skärmsläckare kan inte återställas till Windows -standardinställning med hjälp av denna metod. 16

20 Standardinställningar för personligt utseende (ej ändringsbara) Startskärmbild 72 dpi 320 x 400 Skrivbordsunderlägg 72 dpi skärmstorlek Systemlogo 72 dpi 180 x 105 Ikon 150 dpi 32 x 32 Markör 150 dpi 32 x 32 Skärmsläckare 72 dpi ursprunglig storlek Avstängningsskärmbild 72 dpi 320 x 400 Alla bilder scannas i färgläge. Länk För att använda ytterligare program med din scanner ska du klicka på knappen Länk så visas följande poster: 1.BearPaw VIP-område koppla upp dig direkt till vår hemsida för de senaste förbättringarna för en angenäm BearPaw-upplevelse. 2.Medföljande programvara ytterligare program som följer med din scanner för att förbättra din bildredigeringsskicklighet. 3.Ersättning av panel ersätt din befintliga BearPaw-panel med en ny. 4.Hjälpsystem innehåller ovärderlig hjälp så att du får en bättre förståelse för din scanners olika egenskaper och funktioner. 5.Spel dessa interaktiva spel låter dig använda dina egna scannade bilder för att skapa personligt anpassade bilder vilket gör scanningen rolig och festlig. 17

21 Övriga inställningar Energisparfunktion Med denna funktion kan du ställa in en period av inaktivitet (1 till 20 minuter) innan lampan inuti scannern släcks vilket förlänger lampans livslängd. Se till att Direktscanna är aktiverat (visas) i aktivitetsfältet i Windows för att scannerknapparna ska kunna fungera. Om Direktscanna är inaktiverat och användaren vill aktivera det, utför följande: Direktscanna 1. Klicka på knappen Start i aktivitetsfältet i Windows. 2.Klicka på Program och välj din Scannermodell. 3.Klicka på Direktscanna. När du högerklickar på ikonen Direktscanna som finns i aktivitetsfältet i Windows så visas följande meny: Klicka på Scannerinställningar om du vill aktivera eller inaktivera posten Energisparfunktion på skärmen Scannerinställningar samt ställa in tiden. 18

22 Att använda dialogrutan TWAIN Det finns tre olika metoder att scanna en bild: 1.Knappen SCAN på scannerns kontrollpanel. 2.BearPaw-panelen. 3.Dialogrutan TWAIN. Se handboken för scanningsverktyg för en beskrivning av dessa för enklare användning av scannern eller läs i den direktkopplade handboken och hjälpsystemet när som helst under användningen av scannerprogramvaran. Detta lättanvända system innehåller detaljerad information om scanneravsnitt och funktioner. För att nå dialogrutan TWAIN kan du göra följande: 1. Starta det TWAIN-anpassade programmet (t.ex. iphoto Express ). 2. Öppna kommandot Läs in under menyn Arkiv och välj Scanner ELLER klicka på ikonen Scanner. Dialogrutan Välj datakälla visas. 3. Välj din scannermodell från listan. 4. Klicka på knappen Läs in. Dialogrutan Välj datakälla stängs. Dialogrutan TWAIN visas. 19

23 Produktbeskrivning Scannertyp Scanningsområde Scanningslägen: True Color Gråläge Flatbädd, färg 21,6 cm x 29,7 cm 36 bitar (internt), 68,7 miljarder färger 24 bitar (externt), 16,7 miljoner färger 48 bitar (programvaruförbättrad) 12 bitar (internt), 4096 grånyanser 8 bitar (externt), 256 grånyanser 1 bit/bildpunkt (2 nivåer) Enpasscanning Text/konturer Scanningsmetod Styrning av upplösning: Optisk 600dpi (H) x 1200dpi (V) Förbättrad 19200dpi x 19200dpi (programvarustyrd) Scanningsdatabuffert 512 KB (maximum Gränssnitt USB (Universal Serial Bus) Spänningskrav V, Hz Energiförbrukning 15W (12V DC), 1,25 A omkopplande nätadapter Temperatur vid drift 10 C - 40 C Luftfuktighet vid drift 35% - 80% RF, ej kondenserande Förvaringstemperatur -10 C - 60 C Luftfuktighet vid förvaring20% - 80% RF, ej kondenserande Storlek 464 x 290 x 100 mm (L x B x H) Vikt 2,8 Kg 20

Presenterar. ScanExpress 2400 USB

Presenterar. ScanExpress 2400 USB Presenterar ScanExpress 2400 USB Innehåll Välkommen...1 Hur du får hjälp...2 Uppackning av scannern...2 Installation av drivrutiner...3 Scannerns delar...4 Installation av maskinvara...4 Om det inträffar...5

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Scanner Användarhandledning

Scanner Användarhandledning Scanner Användarhandledning BearPaw-panelen Dialogrutan TWAIN Bilaga 2 Innehåll 3 Scanning Metoder...4 BearPaw-panelen... 5 För att nå BearPaw-panelen...6 Inställningar för BearPaw-panelen...7 Standardinställningar

Läs mer

Scanner Användarhandledning

Scanner Användarhandledning Scanner Användarhandledning Dialogrutan TWAIN Bilaga 2 Innehåll Dialogrutan TWAIN... 3 För att nå Dialogrutan TWAIN kan du göra Följande... 4 Scanna en Bild eller ett Dokument... 5 (1) Dokumentplacering...

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP.

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. 1.Öppna "Kontrollpanelen". Den här guiden beskriver hur du gör inställningarna i din dator för att kunna använda din bredbandsanslutning.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok A3-scanner Svenska Användarhandbok Hämta TWAIN-drivrutinen för scannern TWAIN-drivrutinen är den scanningsmodul som tillhandahålls med din scanner. Den är lätt att nå från de medföljande scannerprogrammen

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Installation av SaySo med Dolphin Bookshelf - hemanva ndningslicens

Installation av SaySo med Dolphin Bookshelf - hemanva ndningslicens Installation av SaySo med Dolphin Bookshelf - hemanva ndningslicens För att ladda ned, installera och aktivera en SaySo med Dolphin Bookshelf-licens, nedan kallad SaySo, på din dator följ dessa instruktioner.

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_1-1305 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Kom igång med Telia Touchpoint pp Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint pp i

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

- Trådlös USB-adapter - USB förlängningskabel - Cd med drivrutin och den fullständiga bruksanvisningen - Bruksanvisning

- Trådlös USB-adapter - USB förlängningskabel - Cd med drivrutin och den fullständiga bruksanvisningen - Bruksanvisning B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 5 T I L L Ä M P N I N G 6

Läs mer

Extra inställningar i Mozilla Thunderbird

Extra inställningar i Mozilla Thunderbird Extra inställningar i Mozilla Thunderbird Mozilla Thunderbird kan användas för att läsa E-post i den universtitetsgemensamma e- postlösningen via protokollet IMAP. Det ger endast till gång till E-post

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll - EW-7438RPn Air - CD med snabbinstallationsguide och bruksanvisning på flera språk - Snabbinstallationsguide

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Startsida. Högskolan Dalarna

Startsida. Högskolan Dalarna Logga in myprint-webbplatsen ger tillgång till myprint-funktioner (utskrift, inköpskredit, hantering av extra e- postadresser...). Den kan användas av studenter och personal på. Du måste logga in med din

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Macro Key Manager Användarhandbok

Macro Key Manager Användarhandbok Macro Key Manager Användarhandbok SE Macro Key Manager Inledning Macro Key Manager är ett särskilt program för ritplattor. Med Macro Key Manager kan du definiera tangentbordshändelser (t ex Kopiera = Ctrl+C

Läs mer

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten Administration av landstingsstatistik Statistiktjänsten Versionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Zara Sarén Första versionen för Statistiktjänsten 3.0 1.1 Zara Sarén I avsnittet Om landstingsstatistik,

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT TM SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 GroupWise är ett program som tillgodoser alla dina behov inom kommunikation, schemaläggning, planering och dokumenthantering.

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Tid för mötet Primärvården Telefonnummer

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska VTE-1016

Snabbhandledning. Svenska VTE-1016 Snabbhandledning Svenska VTE-1016 7025691 1 Så låt oss komma igång! Anslut din handkontroll till ditt PlayStation TVsystem Du kan använda den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3 eller DUALSHOCK 4 med ditt

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se Om MacElda Classic Denna version av Elda finns kvar av historiska skäl. Om du använder operativsystemet OSX, rekommenderas du att använda OSX-versionen av MacElda, EldaX. Skillnaderna mellan MacElda Classic

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna guide gäller följande modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUT WIRELE KEYBOARD & MOUE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Wireless Keyboard & Mouse. Rådfråga ett av våra Trust Customer Care

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen Workshop Support Guide eller Dealer Development Platform...

Läs mer

Installationsmanual Onepix SVENSK

Installationsmanual Onepix SVENSK Installationsmanual Onepix SVENSK Onepix1.1_IFI_SE_001 2 3 SERVER installation OBSERVERA! Denna installation kräver.net Framework 3.5. I Windows 8 och Server 2012 är.net Framework 3.5 inaktiverat som standard.

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Fullständig installationsanvisning Sid. 1 av 5 HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Avinstallera ev. tidigare version av HotCalc. Stäng därefter av samtliga öppna program samt

Läs mer