Din manual HP DESKJET 990C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok HP DESKJET 990C Manual HP DESKJET 990C Bruksanvisning HP DESKJET 990C Användarguide HP DESKJET 990C Bruksanvisningar HP DESKJET 990C Din manual HP DESKJET 990C

2 Utdrag ur manual: MMX och Pentium är i USA registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Novell och NetWare är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. TrueType är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Obs! Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard lämnar inga garantier avseende detta material, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för några fel eller för tillfälliga skador eller följdskador i anslutning till tillhandahållandet, prestandan i eller användningen av detta material. Alla rättigheter förbehålles. Reproduktion, modifiering och översättning av denna handbok är ej tillåtet utan föregående, skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company, förutom i de fall då detta är tillåtet enligt lagen om upphovsrätt. Inga delar av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company. Första utgåvan, juli 2000 Copyright Hewlett-Packard Company 2000 Innehåll 1 2 Använda skrivaren i ett nätverk Installera skrivaren.. 2 Lokalt delad skrivaranslutning Installera en lokalt delad skrivare Operativsystem för en lokalt delad anslutning. 6 Installera Windows 95- och 98-värdar Installera värdar med Windows Installera värdar med Windows NT Installera värdar med Windows for Workgroups

3 Installera skrivarprogrammet på alla klientdatorer Alternativ 1: Peka och Skriv ut-installation.. 13 Alternativ 2: Lägg till skrivare-installation.. 14 Alternativ 3: Windows for Workgroups installation Operativsystem för en peer-to-peer-anslutning Installera skrivarprogrammet på alla klienter Windows 95- och 98-klientdatorer Windows 2000-klientdatorer..

4 .. 19 Windows NT 4.0-klientdatorer.. 21 Windows Terminal Server 21 Installera en klientserver i Windows 2000 eller NT Installera en klientserver i NetWare HP Egenskaper för skrivare HP DeskJet Verktygslåda.

5 ..26 Windows för Workgroups Bilaga Språkbeteckningar. 27 Windows 95, 98, 2000 och NT Windows för Workgroups 3.11-klienter Sakregister "Lokalt delad skrivaranslutning" sidan 5. Skrivare Värd Klienter Peer-to-Peer: Anslut skrivaren till ett nätverk via en HP JetDirect External Print Server. Se "Peer-to-peer-anslutning" sidan 17. Skrivarserver Svenska Skrivare Klienter Nätverksanslutning med klientserver: Anslut skrivaren till ett nätverk via en HP JetDirect External Print Server. Klienter skriver ut genom en Windows NT-, Windows 2000 or eller NetWare-server. Se "Nätverksanslutning medklientserver" sidan 21. Skrivarserver Skrivare Server Klienter 1 Installera skrivaren Om du vill dela din skrivare i ett nätverk måste du ansluta skrivaren till nätverket med någon av de metoder som återfinns på sidan 1. "Lokalt delad skrivaranslutning" sidan 5 för detaljerad information. Svenska Peer-to-Peer: Anslut skrivaren till parallellporten på en nätverksansluten HP JetDirect External Print Server. Läs "Peer-to-peer-anslutning" på sidan 17 om du vill ha detaljerad information, och titta i dokumentationen till skrivarservern om du vill ha hjälp med att installera skrivarservern. Nätverksanslutning för klientservrar: Anslut skrivaren till parallellporten på en HP JetDirect External Print Server om du vill dela skrivaren på en Windows NT-, Windows eller NetWare-server. Se "Nätverksanslutning medklientserver" på sidan 21 för detaljerad information. 3 Sätt i nätkabeln. 3 4 Fyll på vitt papper. Utskriftssida 5 Sätt i bläckpatroner. a Kontrollera att utmatningsfacket är i nedåtläge och tryck på strömknappen för att slå på skrivaren. Svenska b Öppna den övre luckan och lyft upp spärren till hållaren. c Ta bort tejpen från bläckpatronerna. Vidrör eller avlägsna INTE kopparremsan på bläckpatronerna. d Tryck bläckpatronen rakt ner i hållaren. e Stäng igen spärren och stäng sedan den övre luckan. En

6 kalibreringssida skrivs ut. Tri-Color Utmatningsfacket i nedåtläge Obs! artikelnumren för de två bläckpatroner du kan använda är: Black HP Serie (svart) s eller HP No. 45 Tri- Color HP C6578 Series (trefärg) eller HP No. 78 C 4 Lokalt delad skrivaranslutning I en lokalt delad anslutning är skrivaren ansluten direkt till parallelleller USB-porten på en bestämd dator som fungerar som värd för andra datorer i nätverket. Om du vill dela din skrivare lokalt måste skrivarprogrammet installeras på värddatorn och alla klientdatorer. Obs! USB kan bara användas i Windows 98 och Din manual HP DESKJET 990C

7 Skrivare Värd Klienter Svenska Installera en lokalt delad skrivare 1 Installera skrivaren. Klicka på knappen Fil- och skrivardelning. 5 Markera Jag vill kunna låta andra använda min skrivare. Klicka på Diskett finns och sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för hp deskjet 900c series i CD-enheten. 5 I dialogrutan Installera från diskett klickar du på Bläddra, gå sedan till hpf9x01. inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows 95/98. Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel: Om du vill använda hpf9x01.inf-filen för engelska och operativsystemet Windows 95 eller 98 går du till enu\driver\win9x_me\hpf9x01.inf. 6 Klicka på OK och därefter på OK för att stänga dialogrutan Installera från diskett. 7 Klicka på Nästa. 8 Välj skrivarport ur listan Tillgängliga portar (LPT1 rekommenderas) och klicka därefter på Nästa. Svenska 9 Acceptera standardnamnet för skrivavaranslutning och klicka sedan på Nästa. 5 Välj en skrivarport ur listan Tillgängliga portar (LPT1 rekommenderas) och klicka därefter på Nästa. 6 Klicka på Diskett finns och sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för hp deskjet 900c series i CD-enheten. 7 I dialogrutan Installera från diskett klickar du på Bläddra,gå sedan till hpfnt01.inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows NT 4.0. Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel:ning, starta om Windows. 6 Dubbelklicka på Skrivare i Kontrollpanelen. 7 Välj skrivaren hp deskjet 900c series och klicka på Anslut. 8 Välj den port som skrivaren är ansluten till. 9 Klicka på Nätverk och bläddra dig sedan fram till skrivarköns eller serverns namn. Om du vill göra skrivaren till en fast nätverksskrivare markerar du rutan Permanent. 10 Klicka på Anslut. 16 Peer-to-peer-anslutning I en jämlik och direkt nätverkskonfiguration, peer-to-peer, är skrivaren ansluten direkt till nätverket via en HP JetDirect External Print Server. Varje dator i nätverket skickar utskriftsjobb direkt till HP JetDirect External Print Server. Installera en peer-to-peer-anslutning för skrivare 1 Installera skrivaren. Se "Installera skrivaren" på sidan 2. I steg 2 ansluter du skrivaren till HP JetDirect External Print Server med en parallellkabel. Skrivarserver Svenska Skrivare 2 Installera HP JetDirect External Print Server. Installera och konfigurera HP JetDirect External Print Server enligt anvisningarna som medföljer skrivarservern. 3 Installera skrivarprogrammet HP DeskJet 900c series på alla klientdatorer. Anvisningar om ditt operativsystem finns i avsnittet "Operativsystem för en peer-to-peer-anslutning" på sidan Operativsystem för en peer-to-peeranslutning Se nedan för information om var du hittar installationsanvisningar för de operativsystem som stöds: Operativsystem Windows 95 och 98 Windows 2000 Windows NT 4.0 Sidan Obs! Svenska Om Lägg till skrivare-installationen startar automatiskt börjar du med steg 4 i lämpligt avsnitt. Installera skrivarprogrammet på alla klienter Klienter Windows 95- och 98-klientdatorer 1 Installera programvaran för HP JetDirect-porten på var och en av klienterna enligt anvisningarna som medföljer skrivarservern. 2 Klicka på Start 4 Klicka på Nästa. Inställningar Skrivare. 3 Dubbelklicka på Lägg till skrivare. Klicka på knappen Diskett finns och sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för HP DeskJet 900c series i datorns CD-enhet. 7 I dialogrutan Installera från diskett klickar du på Bläddra,gå sedan till hpf9x01.inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows 95/98. Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel: Om du vill använda hpf9x01.inf-filen för engelska och operativsystemet Windows 95/98 går du till enu\driver\win9x_me\hpf9x01.inf. 8 Klicka på OK och därefter på OK för att stänga dialogrutan Installera från diskett. 9 Klicka på Nästa Välj skrivarport ur listan Tillgängliga portar som du konfigurerade när du installerade HP JetDirect External Print Server, och klicka därefter på Nästa. 11 Acceptera standardnamnet för skrivaren (rekommenderas) eller ange ett nytt namn. Om du vill att den här skrivaren ska vara din standardskrivare klickar du på Ja, annars klickar du på Nej. 12 Klicka på Slutför för att avsluta installationen av skrivarprogrammet för HP DeskJet. Windows 2000-klientdatorer 1 Installera programvaran för HP JetDirect-porten på var och en av klienterna enligt anvisningarna som medföljer skrivarservern. 2 Klicka på Start Inställningar Skrivare. Svenska 3 Dubbelklicka på Lägg till skrivare. 4 Klicka på Nästa. Klicka på Bläddra. Klicka på Nästa. på Nästa. 18 Klicka på Slutför. Välj Den här datorn som skrivaranslutning och klicka sedan på Nästa. 5 Välj skrivarport ur listan Tillgängliga portar som du konfigurerade när du installerade HP JetDirect External Print Server, och klicka därefter på Nästa. 6 Klicka på knappen Diskett finns och sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för HP DeskJet 900c series i datorns CD-enhet. 7 I dialogrutan Installera från diskett klickar du på Bläddra,gå sedan till hpfnt01.inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows NT 4.0. Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel: Om du vill använda hpfnt01.inf-filen för engelska och operativsystemet Windows NT 4.0 går du till enu\driver\win_nt\hpfnt01.inf 8 Klicka på Öppna och sedan på OK. 9 Klicka på Nästa. 10 Acceptera standardnamnet för skrivaren (rekommenderas) eller ange ett nytt namn och klicka sedan på Nästa. 11 Om du vill skriva ut en testsida klickar du på Ja, om inte klickar du på Nej. 12 Klicka på Slutför. 20 Nätverksanslutning medklientserver I en klientserveranslutning ansluter du skrivaren hp deskjet 900c series till nätverket med en HP JetDirect External Print Server. Klienterna skriver ut till en Windows 2000-, NT- eller NetWare-server som betjänas av en HP JetDirect External Print Server. Din manual HP DESKJET 990C

8 Powered by TCPDF ( Skrivarserver Skrivare Server Klienter Operativsystem för klientserveranslutningen Svenska Se nedan för information om var du hittar installationsanvisningar för de operativsystem som stöds: Operativsystem för servrar Windows 2000 Windows NT 4.0 NetWare Sidan Operativsystem för klienter Windows 95 eller 98 Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows för Workgroups 3.11 Sidan Windows Terminal Server Windows Terminal Server stöds i Windows 2000 på skrivaren HP DeskJet 990c series genom Lägg till-installationssökväg för skrivarprogram. Senaste versionen av skrivarprogrammet finns på HP:s webbplats på hp.com. Ytterligare information finns i Microsofts dokumentation till Windows Terminal Server. 21 Installera en klientserver i Windows 2000 eller NT Installera skrivaren. Se "Installera skrivaren" sidan 2. NT 4.0 Server: Installera skrivarprogrammet på Windows NT 4.0-servern om du vill dela skrivaren i nätverket. Se "Installera skrivarprogram på en värd med Windows NT 4. 0" på sidan 10. Windows 2000 och NT Server 4 Installera skrivarprogrammet på var och en av klientdatorerna. ut. HP Egenskaper för skrivare Svenska HP Egenskaper för skrivare I dialogrutan HP Egenskaper för skrivare kan du själv bestämma utskriftskvalitet, pappersstorlek, papperstyp och mycket annat genom några enkla musklickningar. Du kan högerklicka på valfri ikon i dialogrutan HP Egenskaper för skrivare för att visa hjälpavsnitt om dem. 25 HP DeskJet Verktygslåda När du installerar skrivaren i ett nätverk finns fliken Underhåll i dialogrutan HP Egenskaper för skrivare, varifrån du kommer åt HP DeskJet Verktygslåda. Klicka på fliken Underhåll och därefter på Öppna HP DeskJet Verktygslåda så öppnas HP Verktygslåda. Svenska På fliken Underhåll i verktygslådan kan du utföra skrivarunderhåll. Du kan högerklicka på valfri ikon i verktyglådan för att visa hjälpavsnitt om den. Windows för Workgroups Läs avsnittet om hur du skriver ut i Windows 3.1x i den elektroniska Användarhandboken om du vill ha information om skrivarprogram i Windows 3.1xoch Windows for Workgroups 3.11-miljöer. 26 Bilaga Språkbeteckningar Windows 95, 98, 2000 och NT 4.0 Om du installerar med funktionen "Lägg till skrivare" ska du gå till INF-filen i mappen för ditt språk och datorns operativsystem: Windows 95, 98: [enhetsbokstaven för CDenheten]:\[språkkod]\driver\win9x_me\hpf9x01.inf Windows 2000: [enhetsbokstaven för CD-enheten]:\[språkkod]\driver\win_2k\hpf2k01.inf Windows NT: [enhetsbokstaven för CD-enheten]:\[språkkod]\driver\win_nt\hpfnt01.inf Svenska Windows för Workgroups 3.11-klienter Om du vill kopiera skrivarprogrammet för Windows for Workgroups till en delad nätverksresurs och senare installera på klienten från nätverket, ska du kopiera följande filer: [enhetsbokstaven för CDenheten]:\[språkkod]\31\*.*. Beteckningen för ditt operativsystems språk återfinner du i tabellen nedan. Språk Bahasa-indonesiska Bulgariska Danska Engelska Finska Förenklad kinesiska Franska Holländska Italienska Japanska Kazachiska Koreanska Språk beteckning bin bul dan enu fin chs fra nld ita jpn kzh kor Norska Polska Språk Språk beteckning non plk ptb rus esm svc tha csy cht deu hun Portugisiska Ryska Spanska Svenska Thailändska Tjeckiska Traditionell kinesiska Tyska Ungerska 27 Sakregister B Bläckpatroner 4 K Klienter Klientserver för Netware 23 Klientserver för Windows Klientserver för Windows NT Lokalt delad 13 Peer-to-peer 18 Klientserveranslutning 21 NetWare 23 Operativsystem 21 Windows 2000/NT P Papper, fylla på 4 Parallellkabel, ansluta 2 Peer-to-peer-anslutning 17 Installera 17 Klientprogram 18 Operativsystem 18 Peka och Skriv ut-installation Windows 95/98/ Windows NT D Dela skrivare 1 Lokalt 1, 5 Windows 2000-värd 9 Windows 95/98-värd 6, 7 Windows for Workgroups 3.11-värd 12 Windows NT 4.0-värd 10 E Egenskaper, skrivare 25 S Sätta i bläckpatronerna 4 Skrivare Egenskaper 25 Fliken Inställningar 25 programvara, använda 25 Skrivarprogram, se Installera skrivarprogram Skrivarserver, se HP JetDirect Print Server Språkbeteckningar 7, 8, 10, 14, 18, Svenska H HP DeskJet Verktygslåda 25, 26 HP JetDirect Print Server 1, 17, 22 hpf2k01.inf Windows , 19 hpf9x01. inf Windows 95/98 7, 14, 18 hpfnt01.inf Windows NT , 20 L Lägg till skrivare-installation 13 Windows Windows 95/98 14 Windows för Workgroups Windows NT Lokalt delad skrivaranslutning 5 Installera 5 Klientprogram 13 Operativsystem 6 Värdar med Windows Värdar med Windows 95/98 6 Värdar med Windows for Workgroups Värdar med Windows NT LPT1 Windows Windows 95/98 7 Windows NT 10 19, 20, 27 I Installera Din skrivare 2 Modul för automatisk dubbelsidig utskrift 2 Installera skrivaren 2 Klientserver för Netware 23 Klientserver för Windows 2000/NT Lokalt delad 5 Peer-to-peer 17 Installera skrivarprogram NetWare Server 23 Windows 2000 Server 22 Windows 2000-klient 13, 15, 19 Windows 2000-värd 8 Windows 95/98-klient 13, 14, 18 Windows 95/98-värd 6 Windows för Workgroups 3.11-klient 16 Windows för Workgroups 3.11-värd 12 Windows NT 4. 0 Server 22 Windows NT 4.0-klient 13, 15, V Verktygslåda 25, 26 W Windows 2000 Installera programvara för klienter 13, 15, 19 Installera serverprogram 22 Installera värddatorprogramvara 8 Windows 95/98 Dela skrivare 7 Förbereda datorn för att dela skrivaren 6 Installera programvara för klienter 13, 14, 18 Installera programvara i värddatorn 7 Windows for Workgroups 3.11 Dela skrivare 12 Installera värddatorprogramvara 12 Windows för Workgroups 3.11 Installera programvara för klienter 16 Windows NT 4.0 Installera programvara för klienter 13, 15, 20 Installera serverprogram 22 Installera värddatorprogramvara 10 Windows Terminal Server 21 M Modul för automatisk dubbelsidig utskrift 2 N Nätverksanslutning 1 Klientserver 1, 21 Lokalt 1, 5 Peer-to-peer 1, 17 Novell Netware 1, 21, 23 O Operativsystem Klientserveranslutning 21 Lokal skrivaranslutning 6 Peer-to-peer-anslutning Windows NT 4.0-värd Din manual HP DESKJET 990C

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900022

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900022 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 970C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA TME-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA TME-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Installationsmanual Onepix SVENSK

Installationsmanual Onepix SVENSK Installationsmanual Onepix SVENSK Onepix1.1_IFI_SE_001 2 3 SERVER installation OBSERVERA! Denna installation kräver.net Framework 3.5. I Windows 8 och Server 2012 är.net Framework 3.5 inaktiverat som standard.

Läs mer

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 840/842/843C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D1460. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D1460 instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339

Din manual HP DESKJET D4100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/900339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D4100. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D4100 instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP.

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. 1.Öppna "Kontrollpanelen". Den här guiden beskriver hur du gör inställningarna i din dator för att kunna använda din bredbandsanslutning.

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Användarhandbok. Innehållsförteckning

Användarhandbok. Innehållsförteckning Användarhandbok Innehållsförteckning Navigera i användarhandboken.......................................2 Ställ i ordning skrivaren.......................... 3 Anslut din skrivare med en parallell skrivarkabel......................3

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66 Office Synchronizer Versionsinformation Version 1,66 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA Telefon: +1-408-481-8000 Avgiftsfritt:

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Windows 2000/XP-nätverk

Windows 2000/XP-nätverk Phaser 4400 laserskrivare I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner om installation och felsökning för Windows 2000/XP: Förberedelser se sida 23. Snabbinstallation från cd-romskiva se sida 23.

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Hur BitTorrent fungerar

Hur BitTorrent fungerar Hur BitTorrent fungerar dator8.info Introduktion till hur BitTorrent fungerar BitTorrent är ett protokoll som möjliggör snabb nedladdning av stora filer med minst Internet bandbredd. Det kostar inget att

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide Sida 1 av 6 Anslutningsguide Operativsystem som kan användas Med d-skivan med programvara kan du installera skrivarprogrammet på följande operativsystem: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900021

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900021 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 970C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lär dig skriva ut... 1

Lär dig skriva ut... 1 Snabbhjälp- innehåll Lär dig skriva ut Skriva ut på papper och andra material Specialfunktioner Produktunderhåll Lös ett problem Produktspecifikationer Snabbhjälp hp deskjet 995c series Innehållsförteckning

Läs mer

Installationsmanual för Tyfon ADSL

Installationsmanual för Tyfon ADSL Installationsmanual för Tyfon ADSL Introduktion För att underlätta för våra kunder har vi valt att leverera samtliga tjänster med en DHCP-tilldelad IP-adress vilket underlättar för er som kund. Har ni

Läs mer

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 4500 laserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 4500 laserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-21 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-21 "Andra installationsmetoder" på sidan 3-22 "Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP)"

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Din manual HP DESKJET 640/642C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899163

Din manual HP DESKJET 640/642C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899163 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 640/642C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog BM-win konvertering 2.1

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Grafisk referenshandbok

Grafisk referenshandbok Grafisk referenshandbok Xerox CX-skrivarserver Innehåller Creo Color Server-teknik för skrivaren Xerox Color 550/560 653-0177A-SV Kabelanslutningar till CX-skrivarserverdatorn 1 3 4 5 1VDC POWER CX-skrivarservern

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Trådlös skrivaradapter. Användarhandbok

HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Trådlös skrivaradapter. Användarhandbok HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Trådlös skrivaradapter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Följande information kan ändras utan föregående meddelande. Återgivning, bearbetning

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift Start Administratörsguiden Klicka på "Start"-knappen. Copyright 2003 Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, anpassning

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Handboken Nätverk & Internetkommunikation

Handboken Nätverk & Internetkommunikation Handboken Nätverk & Internetkommunikation Stationära datorer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft och

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd 1. Logga in i lokalnätbutiken med ditt användarnamn. Om du inte har något användarnamn kan du skapa ett genom att registrera dig som användare. a. Användarnamnet

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer