7 Mamut Client Manager

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 Mamut Client Manager"

Transkript

1 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera flera databaser. Detta gäller också databaser som ligger på olika ställen. Programmen är till för användare som till exempel revisorer, som administrerar flera databaser för flera klienter eller ASPleverantörer. Denna dokumentation beskriver hur Mamut Client Manager sätts upp i de olika användarmiljöerna, hur programmen används samt hur du kan dela upp och organisera databaserna. Innehåll Inledning 2 Inrätta 3 Inrätta en ASP-miljö...3 Att installera för externa användare (klienter)...6 Client Start 8 Client Update 9 Administration av databaser 11 Flytting av klienter till egna databaser

2 MAMUT CLIENT MANAGER Inledning Vad ingår i Mamut Client Manager? Start Mamut Client Start ger användaren möjlighet att starta olika Mamut databaser från samma ställe. En typisk användare av detta program är revisorer som vill sköta olika klienter. Client Update Client Update ger användaren möjlighet att uppdatera flera databaser samtidigt. Programmet är till för systemadministratörer med ansvar för flera databaser. Hur kommer du dit? Programmen ligger färdig installerade tillsammans med din Mamut installation. Du kan alltså starta programmen från stället där du installerat Mamut, under mappen ClientManager. Installationsprogrammet som installerar och uppdaterar din Mamut installation skapar ingen egen genväg till tilläggsprogrammen. Det rekommenderas därför att du skapar egna genvägar. 2

3 INRÄTTA Inrätta Inrätta en ASP-miljö I en ASP-miljö har kunderna sin databas hos ASP-leverantören och loggar in på sin databas via en tunn klient. ASP-leverantören kan öppna kundens databas lokalt. Många redovisningskonsulter väljer en sådan lösning där varje enskild klient avskiljs i den egna databasen och där både redovisningskonsulten och kunden kan arbeta i databasen samtidigt. Det rekommenderas att man installerar 2 separata mamut installationer på ASP-servern. Anledningen till att det installeras 2 uppsättningar av Mamuts programfiler är att vid användning av Mamut ASP-program kommer sökvägen till Mamuts databas att ändras i Mamut.ini. Eftersom Mamut.ini ligger tillsammans med programfilerna kommer alla som använder detta sättet med programfiler att få samma databas om de inte använder ASP-programmet vid uppstart av Mamut. Om man har 2 installationer av programfilerna kan man använda en installation tillsammans med ASP-programmet och låta externa kunder använda den andra. Externa användare kommer att knyta sig till databasen via en nätverksstation som automatiskt kopplas upp av ett påloggningsskript. De kommer då inte att kunna se vilka andra kunder och databaser som ligger i systemet. På varje CD-ROM med Mamut ligger det både ett vanligt installationssätt och ett Setup2- installationssätt. Dessa installeras i var sin mapp efter instruktionerna i avsnittet Speciellt för uppsättning av Mamut för ASP-leverantör i användardokumentationen för Mamut Client Manager. Installation 1: (Används av klienter som ska logga in sig via terminal server klient) D:\Setup\Install\setup.exe Installation 2: (Används av systemadministrator och administratörer det är denna installation som administrationsverktyget (Mamut Client Manager) knyts upp mot) D:\Setup\Install\setup2\setup.exe Innan du ska installera i en ASP-miljö bör följande genomföras 1. Server för ASP är färdig installerad och användare kan logga in. 2. Mamut är installerat och eventuellt uppdaterat utifrån instruktionerna för Installation/uppdatering av Mamut på Windows 2000 Terminal Server i användardokumentationen för Mamut Client Manager. 3. Avsnittet Speciellt för att sätta upp för Mamut för ASP-leverantör i användardokumentationen för Mamut Client Manager gås detta igenom. Installation/uppgradering av Mamut Business Software på Windows 2000 Terminal Server När du ska installera Mamut Business Software i Windows 2000 Terminal Server miljö är det flera saker som du måste tänka på. Innehållet i denna artikel gäller även användare av Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. 3

4 MAMUT CLIENT MANAGER Detta bör du ta hänsyn till vid installation av Mamut Business Software på Windows 2000 Terminal Server: Installera Terminal Server tjänsten på Windows 2000 servern i Application Server Mode. Installera Mamut Business Software som fleranvändare med databasen lokalt. Du bör inte lägga databasen på en nätverksenhet när den ligger lokalt på servern. Detta gäller inte för ASP-leverantörer. När det gäller ASP se länken sist i artikeln. Så här installerar du: 1. Logga in på Terminal Servern som Administrator. Det rekommenderas att du arbetar lokalt på servern under installationen. 2. Om Mamut Business Software redan är installerat kontrollera var programfiler och databasfiler ligger. Vanligtvis ligger programfilerna på sökvägen C:\Program Files\Mamut och databasfilerna under C:\Program Files\Mamut\Data. Kontrollera var programfilerna ligger genom att högerklicka på genvägen och välj Properties. Du hittar sökvägen på fliken Shortcut. Kontrollera även var databasen ligger genom att gå in i filen Mamut.ini som ligger i samma katalog som programfilerna. Skriv ned sökvägen till databasfilerna. 3. Sätt in CD-skivan med den senaste versionen av Mamut Business Software och den senaste licensdisketten. 4. Tryck på [Start] knappen och välj Settings/Control Panel. 5. Dubbelklicka på Add/Remove Programs. 6. Klicka på knappen Add New Programs (i NT 4.0 heter knappen Install). 7. Klicka på knappen CD or Floppy och därefter Browse (i NT 4.0 klickar du på Browse en gång). 8. Bläddra dig fram till mappen X:\Setup\Install\ (där X är bokstavsenheten för din CD). 9. Dubbelklicka på filen Setup.exe. 10. Klicka OK. 11. Tryck Next. (I NT 4.0 får du en fråga om du ska installera för Alla användare eller Befintlig. Välj Alla användare.) 12. Installationsprogrammet för Mamut Business Software startar. 13. Följ den vanliga installationsanvisningen för programmet. 14. När Mamut Business Software är installerat klickar du på Avsluta. Om programmet vill att datorn ska startas om väljer du att göra detta senare. Installationsprogrammet för Mamut Business Software avslutas och du är tillbaks till installationsguiden till Terminal Server. Klicka på Next och därefter Finish. 15. Programmet är nu installerat på servern. Om du fick besked om att datorn skulle startas om gör du detta nu. Om du även har datorer som loggar in sig i programmet genom en vanlig klientinstallation måste även dessa uppgraderas. Detta beskrivs i den vanliga installationsanvisningen. 16. Starta Mamut Business Software och välj att skapa en ny fleranvändarinstallation med denna dator som server. Kopiera databasfilerna till ett annat ställe än där programfilerna är installerade. 4

5 INRÄTTA Obs! Det är viktigt att alla användare får full behörighet till mappen där Mamuts programfiler ligger. Att tänka på vid konfigurering av Mamut som ASP-leverantör Det finns flera saker som är speciella vid konfigurering av Mamut om man är ASP-leverantör, t ex skrivarkonfiguration och databaser. Databas: För en vanlig Terminal Server installation kan det löna sig att ha databasen på samma server. Detta ger maximal hastighet vid arbete mot databasen. För en ASP-leverantör är inte detta så praktiskt. En vanlig lösning på detta är att göra ett login script som vid inloggning kopplar användaren till en nätverksenhet (H: som exempel). Denna nätverksenhet är olika för varje kund men lika för alla användare till en kund. Dvs. kund AB har användare A, B och C som alla kopplar sig mot samma enhet, H:. Kund BC har användare D och E som kopplar sig till ett annat område med enhet H:. När Mamut startas första gången väljer du att skapa en ny fleranvändare med en annan dator som server. Här pekar du till en mapp på den mappade enheten H: (exempel H:\Mamut). Enheten H kommer vid den första starten av Mamut att ha en tom databas under mappen H:\Mamut. Denna databasen kan kopieras till nya kundområden så att kunder kan starta Mamut med att skapa sin egen företagsdatabas. Om Mamuts datastruktur: Det är mappen Data med innehåll som är hela Mamuts databas. När programfilerna installeras kommer det under mappen med programfilerna skapas en mapp Data som innehåller mappen Library. Mappen innehåller det som krävs för att skapa en ny databas. När du väljer att skapa en ny fleranvändare (som exempel på H:\Mamut) skapas det en ny Data mapp under mappen som man anger. Till datamappen kopieras först mappen Library. Därefter skapas resterande struktur till databasen när guiden vid uppstart körs för första gången. För att Mamut ska fungera måste det alltid finnas en mapp Data under mappen med programfilerna. Mappen Data måste innehålla mappen Library med tillhörande filer. Rättigheter: För att användare ska kunna använda Mamut så problemfritt som möjligt måste de ha tillgång till följande områden och tillhörande rättigheter: Datamappen. Alla användare av databasen måste ha fullständiga rättigheter. Programfilmappen. Här måste alla användare ha möjlighet till att skapa den egna tempfilen och kunna radera dem. Standard tempmapp för användaren. Alla användare måste ha fullständiga rättigheter. Skrivare: I Mamut är det möjligt att använda skrivarinställningar i tre nivåer. Det är också möjligt att välja skrivare vid utskrift i de flesta moduler. 5

6 MAMUT CLIENT MANAGER Så här fungerar det: Första nivån: Om ingen skrivarinställning är gjord i Mamut så används standardskrivaren i Windows (terminal/citrix- sessionen). Andra nivån: Skrivarinställningar kan anges i Mamut och lagras då i Mamut.ini (Mamut.ini finns i samma mapp som programfilerna och används även till att hitta databasen). Detta är praktiskt för en ASP-leverantör då dessa inställningar är gemensamma för alla som startar programfilerna. Tredje nivån: Skrivarinställningar kan anges på enskilda rapporter. Då lagras detaljerade inställningar som namn, drivrutin, fack och drivrutinsinställningar i själva rapporten. Om du anger inställningar på rapporten kontaktlista kan dessa kopieras till alla andra rapporter som har använts. Eftersom rapporterna sparas i databasen kommer dessa inställningar endast gälla denna kund. Likväl kan detta vara opraktiskt för en ASP-leverantör om man har valt att koppla till en klientskrivare från kunden då dessa ofta har olika namn för olika användare. Till sist kan du från de flesta moduler i Mamut kryssa för så att möjlighet finns att välja skrivare vid utskrift. Vid utskrift får man välja vilken skrivare som ska användas endast för detta skrivjobb. Det mest praktiska för en ASP-leverantör är att inte ha någon skrivarinställning satt i Mamut, så att standardskrivaren i sessionen används som standard av Mamut. Detta är en fördel när de flesta användarna vill ansluta lokala skrivare och namnen på dessa skiljer sig ofta från maskin till maskin. Det är möjligt att gå in i användarinställningar i Mamut och ange att man alltid ska ange skrivare vid utskrift. Detta gör man genom att välja Visa Inställningar Säkerhet Användaradministration. Gå in på en användare och dess användarprofil och välj fliken Rapporter, sätt där kryss för Välj alltid skrivare. Användaren kommer därefter alltid få en dialogruta där skrivare kan väljas. På enstaka rapporter går det inte att välja skrivare och då skrivs rapporten alltid ut på standardskrivaren. Att installera för externa användare (klienter) Detta avsnitt förklarar hur man ger tillgång till server för användare som är knutna genom via terminal server. Installationen för de externa användarna måste kopplas till en databas via en nätverksstation. Det finns två sätt att koppla upp denna nätverksstation: Hemområde Inloggningsskript Hemområde När en användare är skapad i ActiveDirectory har användaren en flik med namn Profil där. Under denna flik har man en inställning för Home folder. På denna kan man sätta att en bestämd stationsbokstav ska kopplas till en bestämd adress vid inloggning. Man måste här alltid använda samma bokstav för alla användare men låter denna peka till mappen med den aktuella användarens databas. Inloggningsskript 6

7 INRÄTTA På samma flik som beskrivs under Hemområde är det också en inställning för User profile. En av raderna för detta heter Logon script. Här kan man skriva in namnet på en fil som innehåller skript för att bland annat koppla upp stationsbokstaven mot områden. Dessa filer ska ligga i en mapp som är avskild från servern med namnet Netlogon. Filerna kan ha efternamn.bat eller.cmd och innehåller skript som körs när användaren loggar in. Filnamnet ska uppges UTAN komplett sökväg. Bara med filnamn. Här är ett exempel på text som kan ligga i ett sådant use H: use I: \\server\kund1\gemensam Detta skript kommer att ge användaren 2 stationer vid inloggning. En som är kopplad till området där Mamut databas kan ligga och en som till exempel är för gemensamma filer för användarens företag. Egentligen är det bara nödvändigt med uppkoppling av en station med tillgång till Mamuts databas. 7

8 MAMUT CLIENT MANAGER Client Start Med Client Start kan du öppna olika databaser som ligger på olika områden från samma fönster. Du anger själv namnet på databasen och var den har sparats, i ett eget register, så att du kan välja databas från en lista när du ska öppna en databas. Så här startar du Client Start Start programmet genom att dubbelklicka på programfilen ClientStart.exe från mappen ClientManager. Som standard är Mamut vald under Start program nedan. I rullgardinsmenyn kan du också välja att reindexera en databas eller att starta Import/export. Så här skapar du en länk till en ny databas 1. Klicka på Ny i översiktsfönstret och skriv in ett Databasnamn. Databasnamnet behöver inte vara identiskt med databasens egentliga namn. Listan används för att skilja dem från varandra när du ska starta upp databaserna. 2. Skriv in Sökväg till databsen. Programmet kontrollerar om det finns en databas i den sökvägen som du har angett. I stället för att skriva in Sökväg kan det vara lättare att klicka på Sök-knappen och bläddra dig fram till databasen. En Mamutdatabas kommer att vara placerad i mappen Data. 8

9 CLIENT UPDATE Fleranvändarinstallationer Client Update Har du installerat Mamut på flera datorer, kan du också använda Client Start från alla dessa. Begränsningar som finns för användning är de som finns i förhållande till din licens. Inställningarna är individuella per dator. Detta betyder att en person som vanligtvis arbetar i enskilda databaser kan lägga upp dessa i sin Client Start, medan en annan användare kan ha en annan uppsättning i sin installation. Med hjälp av Client Update kan du uppdatera många databaser samtidigt. Så här uppdaterar du databaser 3. Start programmet genom att dubbelklicka på programfilen ClientUpdate.exe från mappen ClientManager. Filen som ska användas till uppdateringen ska alltså vara de nyaste filerna. Programmet kommer själv att kontrollera om det finns databaser som inte är uppdaterade, i förhållande till databaserna du har registrerat i Client Start. 9

10 MAMUT CLIENT MANAGER 4. Avmarkera om det är någon av databaserna som du inte vill uppdatera. 5. Klicka på Nästa och därefter Slutför för att starta uppdateringen. OBS! Uppdateringen kan ta lång tid vid stora datamängder. Det är viktigt att uppdateringen slutförs. När uppdateringen är utförd får du upp ett statusfönsster som talar om för dig att Guiden är slutförd. 10

11 ADMINISTRATION AV DATABASER Administration av databaser Flytting av klienter till egna databaser Om du önskar att avskilja företagsdatabaser (klienter) från din databas för att öka hastigheten, säkerheten och möjligheten till att arbeta mer effektivt i flera databaser samtidigt, så kan detta enkelt göras genom att följa förklaringen under. Upprättande av en bas för avskiljande av företags-databaserna Detta görs om det gäller en separat dator: 1. Installera programmet som en vanlig installation. 2. Genomför en förstagångs uppstart men välj fleranvändare och skapa en ny installation mot en annan server. 3. Lägg in testinformation i registreringsfönstret som till exempel Testföretag. 4. Välj att utvärdera Enterprise E5. 5. Ta bort markeringen för att installera en exempeldatabas och ange namn och aliasnamn som till exempel Testdatabasen. Lägg inte in mer information, slutför bara upprättandet av databasen. 6. Du har nu skapat en tom databas utan licens som ligger lokalt på din dator. 7. Avsluta Mamut. 8. Högerklicka på genvägen till Mamut och välj Egenskaper. Välj sedan fliken för Genvägar och klicka på knappen Gå till mål. 9. Från fönstret som kommer upp, kopiera mappen Data till en mapp på deras server. Ta vara på denna databasen då du kommer att använda den senare varje gång som du ska avskilja en företagsdatabas. Detta görs om det gäller en server: 1. Skapa ett hemområde för kunden om företagsdatabasen ska avskiljas. 2. Sätt upp kundens användare till att automatiskt koppla sig till dataområdet som blev upplagt i punkt Kopiera denna tomma databas från dataområdet till kunden. 4. Öppna Client Start, klicka på Ny och skriv in sökvägen till den nya databasen. 5. Nu är en tom databas tilgängelig. 11

12 MAMUT CLIENT MANAGER Avskiljning av en företagsdatabas till en separat databas Så här avskiljer du företagsdatabasen 1. Starta programmet via Client Start och välj databasen som innehåller företagsdatabasen som ska avskiljas. 2. Ta en säkerhetskopia i Mamut av företagsdatabasen som ska avskiljas utan systemfiler. Lägg denna säkerhetskopia på ett lätt tillgängligt ställe. 3. Stäng Mamut. 4. Starta programmet via Client Start och välj den tomma databasen. 5. Återkopiera säkerhetskopian från punkt Om du vill kan du nu öppna den ursprungliga databasen som företagsdatabasen blivit avskilld ifrån och radera företagsdatabasen där. Alla företagets data ligger nu i den tidigare tomma databasen. Lägg in licensen till kunden i denna och skapa de användare som behövs. 12

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Manual. 2016-01-08 Version 1.0.1.4

Manual. 2016-01-08 Version 1.0.1.4 Manual 2016-01-08 Version 1.0.1.4 Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 5 Möjligheter och begränsningar... 5 Installation... 6 Introduktion... 9 Kom igång... 10 Server & Klient... 12 Användare...

Läs mer

Installation av SpeechMagic

Installation av SpeechMagic 1 (10). 2 (10) Innehåll 1 Versioner... 3 2 Bilagor... 3 3 Syfte... 4 4 Förutsättningar... 4 5 Installation... 7 5.1 Philips Speech Drivers for Windows... 7 5.1.1 Installation av Philips Speech Drivers...

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Fullständig installationsanvisning Sid. 1 av 5 HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Avinstallera ev. tidigare version av HotCalc. Stäng därefter av samtliga öppna program samt

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

I detta dokument finns beskrivet hur en nyinstallation av Tidbok skall göras.

I detta dokument finns beskrivet hur en nyinstallation av Tidbok skall göras. Installationsguide Inledning I detta dokument finns beskrivet hur en nyinstallation av Tidbok skall göras. 1. Förberedelser Börja med att ta redan på svaren på nedan frågor. Denna information kan komma

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DIBS Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DIBS Version: 12.1 Innehåll BETALNINGSTJÄNSTER FÖR BETALNING I WEBBUTIK...

Läs mer

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016)

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) SDC Violweb Kom-igång-guide En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) Sammanfattning Den här anvisningen är till för dig som ska börja använda dig av SDCs tjänster. Anvisningen förklarar hur

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16 Version 7.1 2013-10-16 BOOK-IT OFFLINE Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Glimmervägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Inloggning...

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Hogia Transaktionsanalys Proffs

Hogia Transaktionsanalys Proffs installationsanvisning Hogia Transaktionsanalys Proffs Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Hogia Transaktionsanalys Proffs Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika

Läs mer

Installationsmanual Onepix SVENSK

Installationsmanual Onepix SVENSK Installationsmanual Onepix SVENSK Onepix1.1_IFI_SE_001 2 3 SERVER installation OBSERVERA! Denna installation kräver.net Framework 3.5. I Windows 8 och Server 2012 är.net Framework 3.5 inaktiverat som standard.

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd

Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd Beställnings- och installationsguide av Dubbelskydd 1. Logga in i lokalnätbutiken med ditt användarnamn. Om du inte har något användarnamn kan du skapa ett genom att registrera dig som användare. a. Användarnamnet

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Installationsmanual för SolidWorks 2014

Installationsmanual för SolidWorks 2014 Installationsmanual för SolidWorks 2014 ATT TÄNKA PÅ FÖRE INSTALLATION DEL1: INSTALLATION AV FASTA LICENSER DEL2: INSTALLATION AV FLYTANDE LICENSER DEL3: AVINSTALLATION PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING Novell Filr är som Dropbox, men betydligt säkrare. Från och med nu kan alla anställda och studerande inom Ålands gymnasium arbeta med sina

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

HOGIA skatteanalys. Installationsguiden startar med en välkomstdialog för produkten. Klicka på Nästa.

HOGIA skatteanalys. Installationsguiden startar med en välkomstdialog för produkten. Klicka på Nästa. installationsanvisning HOGIA skatteanalys Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Mina produkter Hogia Skatt. Här laddar du ner och installerar direkt eller sparar först

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP.

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. 1.Öppna "Kontrollpanelen". Den här guiden beskriver hur du gör inställningarna i din dator för att kunna använda din bredbandsanslutning.

Läs mer

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog BM-win konvertering 2.1

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Handledning. Procapita Vård och Omsorg Certifikatinstallation avseende LEFI Online Version 9.2 2012-11-01

Handledning. Procapita Vård och Omsorg Certifikatinstallation avseende LEFI Online Version 9.2 2012-11-01 Handledning Procapita Vård och Omsorg Certifikatinstallation avseende LEFI Online Version 9.2 2012-11-01 Sida 2/15 Innehållsförteckning 1.1 Teknik...3 1.2 Installation av Certifikat...4 Sida 3/15 1.1 Teknik

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

RVS5000PC. Allmänt. RVS5000PC produktblad

RVS5000PC. Allmänt. RVS5000PC produktblad 1 RVS5000PC Allmänt RVS5000PC är ett hjälpmedel och ett administrativt verktyg för RVS5000 systemet. Det hjälper och underlättar hanteringar av artiklar och styckevikter, gör att ansvariga kan göra produktionsuppföljningar

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Frågor och svar om TNC-term

Frågor och svar om TNC-term Frågor och svar om TNC-term Allmänt: Onlineversion av TNC-term dröjer Installation: Det går inte att lagra databasen på hårddisk eller exportera posterna till annat söksystem Installation: Singelinstallation

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare

Din guide till. Hogia Webbrapporter. Ett tillval som hjälper dig arbeta effektivare Din guide till Hogia Webbrapporter Välkommen till Hogia Webbrapporter Med hjälp av Hogia Webbrapporter kan dina medarbetare/klienter hämta rapporter direkt från företagets/ redovisningsbyråns ekonomisystem

Läs mer

Macro Key Manager Användarhandbok

Macro Key Manager Användarhandbok Macro Key Manager Användarhandbok SE Macro Key Manager Inledning Macro Key Manager är ett särskilt program för ritplattor. Med Macro Key Manager kan du definiera tangentbordshändelser (t ex Kopiera = Ctrl+C

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Komma Igång Med Connect-to-Class Software

Komma Igång Med Connect-to-Class Software Komma Igång Med Connect-to-Class Software Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer