7 Mamut Client Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 Mamut Client Manager"

Transkript

1 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera flera databaser. Detta gäller också databaser som ligger på olika ställen. Programmen är till för användare som till exempel revisorer, som administrerar flera databaser för flera klienter eller ASPleverantörer. Denna dokumentation beskriver hur Mamut Client Manager sätts upp i de olika användarmiljöerna, hur programmen används samt hur du kan dela upp och organisera databaserna. Innehåll Inledning 2 Inrätta 3 Inrätta en ASP-miljö...3 Att installera för externa användare (klienter)...6 Client Start 8 Client Update 9 Administration av databaser 11 Flytting av klienter till egna databaser

2 MAMUT CLIENT MANAGER Inledning Vad ingår i Mamut Client Manager? Start Mamut Client Start ger användaren möjlighet att starta olika Mamut databaser från samma ställe. En typisk användare av detta program är revisorer som vill sköta olika klienter. Client Update Client Update ger användaren möjlighet att uppdatera flera databaser samtidigt. Programmet är till för systemadministratörer med ansvar för flera databaser. Hur kommer du dit? Programmen ligger färdig installerade tillsammans med din Mamut installation. Du kan alltså starta programmen från stället där du installerat Mamut, under mappen ClientManager. Installationsprogrammet som installerar och uppdaterar din Mamut installation skapar ingen egen genväg till tilläggsprogrammen. Det rekommenderas därför att du skapar egna genvägar. 2

3 INRÄTTA Inrätta Inrätta en ASP-miljö I en ASP-miljö har kunderna sin databas hos ASP-leverantören och loggar in på sin databas via en tunn klient. ASP-leverantören kan öppna kundens databas lokalt. Många redovisningskonsulter väljer en sådan lösning där varje enskild klient avskiljs i den egna databasen och där både redovisningskonsulten och kunden kan arbeta i databasen samtidigt. Det rekommenderas att man installerar 2 separata mamut installationer på ASP-servern. Anledningen till att det installeras 2 uppsättningar av Mamuts programfiler är att vid användning av Mamut ASP-program kommer sökvägen till Mamuts databas att ändras i Mamut.ini. Eftersom Mamut.ini ligger tillsammans med programfilerna kommer alla som använder detta sättet med programfiler att få samma databas om de inte använder ASP-programmet vid uppstart av Mamut. Om man har 2 installationer av programfilerna kan man använda en installation tillsammans med ASP-programmet och låta externa kunder använda den andra. Externa användare kommer att knyta sig till databasen via en nätverksstation som automatiskt kopplas upp av ett påloggningsskript. De kommer då inte att kunna se vilka andra kunder och databaser som ligger i systemet. På varje CD-ROM med Mamut ligger det både ett vanligt installationssätt och ett Setup2- installationssätt. Dessa installeras i var sin mapp efter instruktionerna i avsnittet Speciellt för uppsättning av Mamut för ASP-leverantör i användardokumentationen för Mamut Client Manager. Installation 1: (Används av klienter som ska logga in sig via terminal server klient) D:\Setup\Install\setup.exe Installation 2: (Används av systemadministrator och administratörer det är denna installation som administrationsverktyget (Mamut Client Manager) knyts upp mot) D:\Setup\Install\setup2\setup.exe Innan du ska installera i en ASP-miljö bör följande genomföras 1. Server för ASP är färdig installerad och användare kan logga in. 2. Mamut är installerat och eventuellt uppdaterat utifrån instruktionerna för Installation/uppdatering av Mamut på Windows 2000 Terminal Server i användardokumentationen för Mamut Client Manager. 3. Avsnittet Speciellt för att sätta upp för Mamut för ASP-leverantör i användardokumentationen för Mamut Client Manager gås detta igenom. Installation/uppgradering av Mamut Business Software på Windows 2000 Terminal Server När du ska installera Mamut Business Software i Windows 2000 Terminal Server miljö är det flera saker som du måste tänka på. Innehållet i denna artikel gäller även användare av Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. 3

4 MAMUT CLIENT MANAGER Detta bör du ta hänsyn till vid installation av Mamut Business Software på Windows 2000 Terminal Server: Installera Terminal Server tjänsten på Windows 2000 servern i Application Server Mode. Installera Mamut Business Software som fleranvändare med databasen lokalt. Du bör inte lägga databasen på en nätverksenhet när den ligger lokalt på servern. Detta gäller inte för ASP-leverantörer. När det gäller ASP se länken sist i artikeln. Så här installerar du: 1. Logga in på Terminal Servern som Administrator. Det rekommenderas att du arbetar lokalt på servern under installationen. 2. Om Mamut Business Software redan är installerat kontrollera var programfiler och databasfiler ligger. Vanligtvis ligger programfilerna på sökvägen C:\Program Files\Mamut och databasfilerna under C:\Program Files\Mamut\Data. Kontrollera var programfilerna ligger genom att högerklicka på genvägen och välj Properties. Du hittar sökvägen på fliken Shortcut. Kontrollera även var databasen ligger genom att gå in i filen Mamut.ini som ligger i samma katalog som programfilerna. Skriv ned sökvägen till databasfilerna. 3. Sätt in CD-skivan med den senaste versionen av Mamut Business Software och den senaste licensdisketten. 4. Tryck på [Start] knappen och välj Settings/Control Panel. 5. Dubbelklicka på Add/Remove Programs. 6. Klicka på knappen Add New Programs (i NT 4.0 heter knappen Install). 7. Klicka på knappen CD or Floppy och därefter Browse (i NT 4.0 klickar du på Browse en gång). 8. Bläddra dig fram till mappen X:\Setup\Install\ (där X är bokstavsenheten för din CD). 9. Dubbelklicka på filen Setup.exe. 10. Klicka OK. 11. Tryck Next. (I NT 4.0 får du en fråga om du ska installera för Alla användare eller Befintlig. Välj Alla användare.) 12. Installationsprogrammet för Mamut Business Software startar. 13. Följ den vanliga installationsanvisningen för programmet. 14. När Mamut Business Software är installerat klickar du på Avsluta. Om programmet vill att datorn ska startas om väljer du att göra detta senare. Installationsprogrammet för Mamut Business Software avslutas och du är tillbaks till installationsguiden till Terminal Server. Klicka på Next och därefter Finish. 15. Programmet är nu installerat på servern. Om du fick besked om att datorn skulle startas om gör du detta nu. Om du även har datorer som loggar in sig i programmet genom en vanlig klientinstallation måste även dessa uppgraderas. Detta beskrivs i den vanliga installationsanvisningen. 16. Starta Mamut Business Software och välj att skapa en ny fleranvändarinstallation med denna dator som server. Kopiera databasfilerna till ett annat ställe än där programfilerna är installerade. 4

5 INRÄTTA Obs! Det är viktigt att alla användare får full behörighet till mappen där Mamuts programfiler ligger. Att tänka på vid konfigurering av Mamut som ASP-leverantör Det finns flera saker som är speciella vid konfigurering av Mamut om man är ASP-leverantör, t ex skrivarkonfiguration och databaser. Databas: För en vanlig Terminal Server installation kan det löna sig att ha databasen på samma server. Detta ger maximal hastighet vid arbete mot databasen. För en ASP-leverantör är inte detta så praktiskt. En vanlig lösning på detta är att göra ett login script som vid inloggning kopplar användaren till en nätverksenhet (H: som exempel). Denna nätverksenhet är olika för varje kund men lika för alla användare till en kund. Dvs. kund AB har användare A, B och C som alla kopplar sig mot samma enhet, H:. Kund BC har användare D och E som kopplar sig till ett annat område med enhet H:. När Mamut startas första gången väljer du att skapa en ny fleranvändare med en annan dator som server. Här pekar du till en mapp på den mappade enheten H: (exempel H:\Mamut). Enheten H kommer vid den första starten av Mamut att ha en tom databas under mappen H:\Mamut. Denna databasen kan kopieras till nya kundområden så att kunder kan starta Mamut med att skapa sin egen företagsdatabas. Om Mamuts datastruktur: Det är mappen Data med innehåll som är hela Mamuts databas. När programfilerna installeras kommer det under mappen med programfilerna skapas en mapp Data som innehåller mappen Library. Mappen innehåller det som krävs för att skapa en ny databas. När du väljer att skapa en ny fleranvändare (som exempel på H:\Mamut) skapas det en ny Data mapp under mappen som man anger. Till datamappen kopieras först mappen Library. Därefter skapas resterande struktur till databasen när guiden vid uppstart körs för första gången. För att Mamut ska fungera måste det alltid finnas en mapp Data under mappen med programfilerna. Mappen Data måste innehålla mappen Library med tillhörande filer. Rättigheter: För att användare ska kunna använda Mamut så problemfritt som möjligt måste de ha tillgång till följande områden och tillhörande rättigheter: Datamappen. Alla användare av databasen måste ha fullständiga rättigheter. Programfilmappen. Här måste alla användare ha möjlighet till att skapa den egna tempfilen och kunna radera dem. Standard tempmapp för användaren. Alla användare måste ha fullständiga rättigheter. Skrivare: I Mamut är det möjligt att använda skrivarinställningar i tre nivåer. Det är också möjligt att välja skrivare vid utskrift i de flesta moduler. 5

6 MAMUT CLIENT MANAGER Så här fungerar det: Första nivån: Om ingen skrivarinställning är gjord i Mamut så används standardskrivaren i Windows (terminal/citrix- sessionen). Andra nivån: Skrivarinställningar kan anges i Mamut och lagras då i Mamut.ini (Mamut.ini finns i samma mapp som programfilerna och används även till att hitta databasen). Detta är praktiskt för en ASP-leverantör då dessa inställningar är gemensamma för alla som startar programfilerna. Tredje nivån: Skrivarinställningar kan anges på enskilda rapporter. Då lagras detaljerade inställningar som namn, drivrutin, fack och drivrutinsinställningar i själva rapporten. Om du anger inställningar på rapporten kontaktlista kan dessa kopieras till alla andra rapporter som har använts. Eftersom rapporterna sparas i databasen kommer dessa inställningar endast gälla denna kund. Likväl kan detta vara opraktiskt för en ASP-leverantör om man har valt att koppla till en klientskrivare från kunden då dessa ofta har olika namn för olika användare. Till sist kan du från de flesta moduler i Mamut kryssa för så att möjlighet finns att välja skrivare vid utskrift. Vid utskrift får man välja vilken skrivare som ska användas endast för detta skrivjobb. Det mest praktiska för en ASP-leverantör är att inte ha någon skrivarinställning satt i Mamut, så att standardskrivaren i sessionen används som standard av Mamut. Detta är en fördel när de flesta användarna vill ansluta lokala skrivare och namnen på dessa skiljer sig ofta från maskin till maskin. Det är möjligt att gå in i användarinställningar i Mamut och ange att man alltid ska ange skrivare vid utskrift. Detta gör man genom att välja Visa Inställningar Säkerhet Användaradministration. Gå in på en användare och dess användarprofil och välj fliken Rapporter, sätt där kryss för Välj alltid skrivare. Användaren kommer därefter alltid få en dialogruta där skrivare kan väljas. På enstaka rapporter går det inte att välja skrivare och då skrivs rapporten alltid ut på standardskrivaren. Att installera för externa användare (klienter) Detta avsnitt förklarar hur man ger tillgång till server för användare som är knutna genom via terminal server. Installationen för de externa användarna måste kopplas till en databas via en nätverksstation. Det finns två sätt att koppla upp denna nätverksstation: Hemområde Inloggningsskript Hemområde När en användare är skapad i ActiveDirectory har användaren en flik med namn Profil där. Under denna flik har man en inställning för Home folder. På denna kan man sätta att en bestämd stationsbokstav ska kopplas till en bestämd adress vid inloggning. Man måste här alltid använda samma bokstav för alla användare men låter denna peka till mappen med den aktuella användarens databas. Inloggningsskript 6

7 INRÄTTA På samma flik som beskrivs under Hemområde är det också en inställning för User profile. En av raderna för detta heter Logon script. Här kan man skriva in namnet på en fil som innehåller skript för att bland annat koppla upp stationsbokstaven mot områden. Dessa filer ska ligga i en mapp som är avskild från servern med namnet Netlogon. Filerna kan ha efternamn.bat eller.cmd och innehåller skript som körs när användaren loggar in. Filnamnet ska uppges UTAN komplett sökväg. Bara med filnamn. Här är ett exempel på text som kan ligga i ett sådant use H: use I: \\server\kund1\gemensam Detta skript kommer att ge användaren 2 stationer vid inloggning. En som är kopplad till området där Mamut databas kan ligga och en som till exempel är för gemensamma filer för användarens företag. Egentligen är det bara nödvändigt med uppkoppling av en station med tillgång till Mamuts databas. 7

8 MAMUT CLIENT MANAGER Client Start Med Client Start kan du öppna olika databaser som ligger på olika områden från samma fönster. Du anger själv namnet på databasen och var den har sparats, i ett eget register, så att du kan välja databas från en lista när du ska öppna en databas. Så här startar du Client Start Start programmet genom att dubbelklicka på programfilen ClientStart.exe från mappen ClientManager. Som standard är Mamut vald under Start program nedan. I rullgardinsmenyn kan du också välja att reindexera en databas eller att starta Import/export. Så här skapar du en länk till en ny databas 1. Klicka på Ny i översiktsfönstret och skriv in ett Databasnamn. Databasnamnet behöver inte vara identiskt med databasens egentliga namn. Listan används för att skilja dem från varandra när du ska starta upp databaserna. 2. Skriv in Sökväg till databsen. Programmet kontrollerar om det finns en databas i den sökvägen som du har angett. I stället för att skriva in Sökväg kan det vara lättare att klicka på Sök-knappen och bläddra dig fram till databasen. En Mamutdatabas kommer att vara placerad i mappen Data. 8

9 CLIENT UPDATE Fleranvändarinstallationer Client Update Har du installerat Mamut på flera datorer, kan du också använda Client Start från alla dessa. Begränsningar som finns för användning är de som finns i förhållande till din licens. Inställningarna är individuella per dator. Detta betyder att en person som vanligtvis arbetar i enskilda databaser kan lägga upp dessa i sin Client Start, medan en annan användare kan ha en annan uppsättning i sin installation. Med hjälp av Client Update kan du uppdatera många databaser samtidigt. Så här uppdaterar du databaser 3. Start programmet genom att dubbelklicka på programfilen ClientUpdate.exe från mappen ClientManager. Filen som ska användas till uppdateringen ska alltså vara de nyaste filerna. Programmet kommer själv att kontrollera om det finns databaser som inte är uppdaterade, i förhållande till databaserna du har registrerat i Client Start. 9

10 MAMUT CLIENT MANAGER 4. Avmarkera om det är någon av databaserna som du inte vill uppdatera. 5. Klicka på Nästa och därefter Slutför för att starta uppdateringen. OBS! Uppdateringen kan ta lång tid vid stora datamängder. Det är viktigt att uppdateringen slutförs. När uppdateringen är utförd får du upp ett statusfönsster som talar om för dig att Guiden är slutförd. 10

11 ADMINISTRATION AV DATABASER Administration av databaser Flytting av klienter till egna databaser Om du önskar att avskilja företagsdatabaser (klienter) från din databas för att öka hastigheten, säkerheten och möjligheten till att arbeta mer effektivt i flera databaser samtidigt, så kan detta enkelt göras genom att följa förklaringen under. Upprättande av en bas för avskiljande av företags-databaserna Detta görs om det gäller en separat dator: 1. Installera programmet som en vanlig installation. 2. Genomför en förstagångs uppstart men välj fleranvändare och skapa en ny installation mot en annan server. 3. Lägg in testinformation i registreringsfönstret som till exempel Testföretag. 4. Välj att utvärdera Enterprise E5. 5. Ta bort markeringen för att installera en exempeldatabas och ange namn och aliasnamn som till exempel Testdatabasen. Lägg inte in mer information, slutför bara upprättandet av databasen. 6. Du har nu skapat en tom databas utan licens som ligger lokalt på din dator. 7. Avsluta Mamut. 8. Högerklicka på genvägen till Mamut och välj Egenskaper. Välj sedan fliken för Genvägar och klicka på knappen Gå till mål. 9. Från fönstret som kommer upp, kopiera mappen Data till en mapp på deras server. Ta vara på denna databasen då du kommer att använda den senare varje gång som du ska avskilja en företagsdatabas. Detta görs om det gäller en server: 1. Skapa ett hemområde för kunden om företagsdatabasen ska avskiljas. 2. Sätt upp kundens användare till att automatiskt koppla sig till dataområdet som blev upplagt i punkt Kopiera denna tomma databas från dataområdet till kunden. 4. Öppna Client Start, klicka på Ny och skriv in sökvägen till den nya databasen. 5. Nu är en tom databas tilgängelig. 11

12 MAMUT CLIENT MANAGER Avskiljning av en företagsdatabas till en separat databas Så här avskiljer du företagsdatabasen 1. Starta programmet via Client Start och välj databasen som innehåller företagsdatabasen som ska avskiljas. 2. Ta en säkerhetskopia i Mamut av företagsdatabasen som ska avskiljas utan systemfiler. Lägg denna säkerhetskopia på ett lätt tillgängligt ställe. 3. Stäng Mamut. 4. Starta programmet via Client Start och välj den tomma databasen. 5. Återkopiera säkerhetskopian från punkt Om du vill kan du nu öppna den ursprungliga databasen som företagsdatabasen blivit avskilld ifrån och radera företagsdatabasen där. Alla företagets data ligger nu i den tidigare tomma databasen. Lägg in licensen till kunden i denna och skapa de användare som behövs. 12

ebook140-9

ebook140-9 9 VPN VPN Novell BorderManager Windows NT PPTP V P N L A V P N V N P I n t e r n e t V P N 9.1 V P N Windows 98 Windows PPTP VPN Novell BorderManager T M I P s e c Wi n d o w s I n t e r n e t I S P I

Läs mer

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Läs mer

《米开朗琪罗传》

《米开朗琪罗传》 ! " # ! """"""""""""""""""" """"""""""""""""" """""""""""""""" $% """"""""""""" &# """"""""""""""" %# """"""""""""""" # """""""""""""""!$% """""""""""""""!&!! # $$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$!"#!%& (! "

Läs mer

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Läs mer

!"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!#

!# $%& %!# $%& %!#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!!# !"#$%& % ( % )& (% ( % (( )( !"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!# !"#$%& %!! "! # " $ # % & & ( ) *!+ !"#$%& % ( (*( (*+ "#$% $%%"# (*, (*% + +*(

Läs mer

2011-论文选集-2.cdr

2011-论文选集-2.cdr ! "#$# $$ "#$#$$" " $% &%!$ $ "#$$ " ! "!#!$ %" #& # ( #$ ) )& )# )$ ** "& ")! ! "" # $% & &( ( # ) )** )*+ )*$ )) ))" ),+ )," -./ ) ) ) " )++ )+" )%,, !"#" $ ! " #$% & ( & ) % #$% #$% & * #$%#$% #$% (

Läs mer

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Läs mer

Xeltek USB USB Windows INF USB USB INF , 2.1.2, CD-ROM CD-ROM CD-ROM CD-ROM Setup.exe 2

Xeltek USB USB Windows INF USB USB INF , 2.1.2, CD-ROM CD-ROM CD-ROM CD-ROM Setup.exe 2 2003-2006 XELTEK 2003-2006 XELTEK SUPERPRO For Windows SUPERPRO (XELTEK) 1 Xeltek USB USB Windows INF USB USB INF 2.1 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 2.1.5 2.1.1 CD-ROM CD-ROM CD-ROM CD-ROM Setup.exe 2 Setup 2.1.2

Läs mer

ebook140-8

ebook140-8 8 Microsoft VPN Windows NT 4 V P N Windows 98 Client 7 Vintage Air V P N 7 Wi n d o w s NT V P N 7 VPN ( ) 7 Novell NetWare VPN 8.1 PPTP NT4 VPN Q 154091 M i c r o s o f t Windows NT RAS [ ] Windows NT4

Läs mer

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Läs mer

Sophos Central 快速安裝手冊

Sophos Central 快速安裝手冊 Sophos Central 快速安裝手冊 1 1. Sophos Central...5 2....9 3....13 3.1. Enduser Protection...13 3.2. Intercept X...21 3.3....28 3.4....36 3.5....45 3.5.1...45 3.5.2...50 3.5.3...54 3.5.4...57 3.5.5...60 3.6...63

Läs mer

中華民國青溪協會第四屆第三次理監事聯席會議資料

中華民國青溪協會第四屆第三次理監事聯席會議資料 - 1 - 中 華 民 國 第 八 屆 第 四 次 理 監 事 聯 席 會 議 程 序 表 日 期 中 華 民 國 1 0 4 年 1 2 月 1 9 日 ( 星 期 六 ) 地 點 臺 南 南 紡 夢 時 代 雅 悅 會 館 五 樓 ( 臺 南 東 區 中 華 東 路 一 段 366 號 ) 項 次 程 序 起 訖 時 間 使 用 時 間 主 持 人 或 報 告 人 報 到 16:30~17:00

Läs mer

1.1 www.x431.com www.x431.com 2

1.1 www.x431.com www.x431.com 2 ...2 1.1...2 1.2...5 1.3...6 1.4 CF...9 1.5 CF...11 1.6...12 1.7...14 1.8...16 1 1.1 www.x431.com www.x431.com 2 [ ] www.x431.com X-431 [ ] X-431 3 [ ] 1) www.x431.com www.x431.com 2) [ ] Email Email Email,

Läs mer

Cadence SPB 15.2 VOICE Cadence SPB 15.2 PC Cadence 3 (1) CD1 1of 2 (2) CD2 2of 2 (3) CD3 Concept HDL 1of 1

Cadence SPB 15.2 VOICE Cadence SPB 15.2 PC Cadence 3 (1) CD1 1of 2 (2) CD2 2of 2 (3) CD3 Concept HDL 1of 1 Cadence SPB 15.2 VOICE 2005-05-07 Cadence SPB 15.2 PC Cadence 3 (1) CD1 1of 2 (2) CD2 2of 2 (3) CD3 Concept HDL 1of 1 1 1.1 Cadence SPB 15.2 2 Microsoft 1.1.1 Windows 2000 1.1.2 Windows XP Pro Windows

Läs mer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Läs mer

oracle-Ess-05.pdf

oracle-Ess-05.pdf 5 135 1 3 6 O r a c l e 1 3 7 1 3 8 O r a c l e 1 3 9 C O N N E C T R E S O U R C E D B A S Y S O P E R S Y S D B A E X P _ F U L L _ D A T A B A S E 1 4 0 I M P _ F U L L _ D A T A B A S E D E L E T E

Läs mer

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är 文件 - 通用 Var kan jag hitta formuläret Var kan för jag hitta? formulär 询问哪里可以获得表格 När var ditt [dokument] När utfärdat? var ditt [dokument] ut 询问文件何时签发的 Vart var ditt [dokument] Vart utfärdat? var ditt [dokument]

Läs mer

ebook

ebook 2 1Windows 9x N e t s c a p e P C N e t s c a p e... S a m b a Windows 9x D C Windows for Wo r k g r o u p sm S - D O S 21.1 2 21-1 21-2 21-1 21-1 21-2 21-2 D C 21-3 2 1-4 262 21-2 Wi n d o w s 9 x Windows

Läs mer

Chapter 2

Chapter 2 2 (Setup) ETAP PowerStation ETAP ETAP PowerStation PowerStation PowerPlot ODBC SQL Server Oracle SQL Server Oracle Windows SQL Server Oracle PowerStation PowerStation PowerStation PowerStation ETAP PowerStation

Läs mer

V39用户手册0227.doc

V39用户手册0227.doc 300 2004 (FCC) FCC I/O B Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilieur du Canada. Windows Windows 98 Windows 2000 Windows ME Windows XP Microsoft

Läs mer

!"#$!"%&!"$!""( )( )( #( "#*!&#) %&*!(+,- %.!/( )( #( ,-2 89 /

!#$!%&!$!( )( )( #( #*!&#) %&*!(+,- %.!/( )( #( ,-2 89 / "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Läs mer

$## ;!! " " " "!! "! #! " #$% # &! #!! # & ( )!! & & ( ) * +, ( ) #! & &! " " -. / 0. " # # & -.. 1% # # # &.2 -. % & 34! #! # ( )!! ( ) #$% #$% "!!(

$## ;!!  !! ! #! #$% # &! #!! # & ( )!! & & ( ) * +, ( ) #! & &!  -. / 0. # # & -.. 1% # # # &.2 -. % & 34! #! # ( )!! ( ) #$% #$% !!( ! &(( %) * &%!!!!!!!!!!!!! "#$%& $$!!!!!! $(() * +,-. +((# (- * (#+$ * $%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #+$!!!!!!!!!!!!!! #++!! $!!!!! #++ +!!! #+# #!!!!!!!!!!!!!! #+/ /!!!!!!! #+/ -!!!! #+-,!!!!!!!!!!!!!!! #+-

Läs mer

2. 下 列 理 解 和 分 析, 不 符 合 原 文 意 思 的 一 项 是 ( ) A. 水 手 在 伦 敦 讲 东 印 度 群 岛 的 所 见 所 闻, 匠 人 在 火 炉 边 讲 自 己 的 人 生 经 历, 他 们 讲 的 故 事 各 有 特 点, 但 同 属 于 传 统 故 事 模 式

2. 下 列 理 解 和 分 析, 不 符 合 原 文 意 思 的 一 项 是 ( ) A. 水 手 在 伦 敦 讲 东 印 度 群 岛 的 所 见 所 闻, 匠 人 在 火 炉 边 讲 自 己 的 人 生 经 历, 他 们 讲 的 故 事 各 有 特 点, 但 同 属 于 传 统 故 事 模 式 2016 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 新 课 标 卷 2) 语 文 第 I 卷 阅 读 题 甲 必 考 题 现 代 文 阅 读 (9 分, 每 小 题 3 分 ) 阅 读 下 面 的 文 宇, 完 成 1 3 題 人 们 常 说 小 说 是 讲 故 事 的 艺 术, 但 故 事 不 等 于 小 说, 故 事 讲 述 人 与 小 说 家 也 不 能 混 为 一 谈

Läs mer

WebSphere Studio Application Developer IBM Portal Toolkit... 2/21 1. WebSphere Portal Portal WebSphere Application Server stopserver.bat -configfile..

WebSphere Studio Application Developer IBM Portal Toolkit... 2/21 1. WebSphere Portal Portal WebSphere Application Server stopserver.bat -configfile.. WebSphere Studio Application Developer IBM Portal Toolkit... 1/21 WebSphere Studio Application Developer IBM Portal Toolkit Portlet Doug Phillips (dougep@us.ibm.com),, IBM Developer Technical Support Center

Läs mer

WinMDI 28

WinMDI 28 WinMDI WinMDI 2 Region Gate Marker Quadrant Excel FACScan IBM-PC MO WinMDI WinMDI IBM-PC Dr. Joseph Trotter the Scripps Research Institute WinMDI HP PC WinMDI WinMDI PC MS WORD, PowerPoint, Excel, LOTUS

Läs mer

Microsoft Word - Station说明书

Microsoft Word - Station说明书 Park-3000 智 能 停 车 场 系 统 Station Version 9.0 软 件 使 用 说 明 书 目 录 第 一 章 系 统 功 能 特 性...1 第 二 章 系 统 要 求...3 第 三 章 软 件 安 装 注 册...4 3.1 Station 安 装... 4 3.2 软 件 注 册... 5 3.3 安 装 与 配 置 Microsoft SQL Server 2000...

Läs mer

Microsoft Word - 武術-定稿.doc

Microsoft Word - 武術-定稿.doc 目 錄 第 一 章 緒 論 1 1-1 計 畫 緣 起 與 目 的 1 1-2 計 畫 團 隊 組 織 架 構 2 第 二 章 工 作 執 行 概 況 3 2-1 工 作 內 容 3 2-2 研 究 流 程 4 2-3 研 究 方 法 5 2-4 計 畫 執 行 時 程 表 6 第 三 章 文 獻 回 顧 7 3-1 文 獻 探 討 與 分 析 8 3-2 小 結 11 第 四 章 田 野 調 查

Läs mer

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %  % 1 % & ( * ) * %  %.! % 2!!+# ( &! ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Läs mer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Läs mer

! "#$! " # $%%&#! ()*+, - %& - %.,/ - /!! ! " ! #0 $ % &0 123.! 4(5 $%%& %3 &$!!!!!!!!!!!!!!! % % - /&%.&.33!!! &! 3%% - 3 % -

! #$! # $%%&#! ()*+, - %& - %.,/ - /!! ! ! #0 $ % &0 123.! 4(5 $%%& %3 &$!!!!!!!!!!!!!!! % % - /&%.&.33!!! &! 3%% - 3 % - ! ! "#$! " # $%%&#! ()*+, - %& - %.,/ - /!!0 0 0 0! "0 0 0 0! #0 $ - - - % - - - &0 123.! 4(5 $%%& %3 &$!!!!!!!!!!!!!!! % % - /&%.&.33!!! &! 3%% - 3 % - %.63! %%%!!! 7889!:::0 7;90 ;?!!! % % -.3.3

Läs mer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Läs mer

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Läs mer

(Microsoft Word - \302\315\301n\272\241\276\360\300Y2.doc)

(Microsoft Word - \302\315\301n\272\241\276\360\300Y2.doc) 農 業 世 界 雜 誌 第 265 期 2005 年 9 月 頁 88-92 詩 情 蟲 語 何 所 之 / 著 蟬 聲 滿 樹 頭 二 中 國 蟬 的 種 類 中 國 古 人 對 蟬 早 有 研 究, 殷 墟 甲 骨 上 已 經 有 蟬 字, 銅 器 也 有 蟬 形 的 飾 紋 蟬 可 能 也 是 殷 代 富 貴 人 家 所 喜 愛 的 珍 貴 食 品, 並 且 是 用 來 祭 拜 祖 先 的 東

Läs mer

2012年目录文件目录.xls

2012年目录文件目录.xls 27 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 2 4 4 3 3 8 3 5 11 4 6 3 20 1 1 7 5 2 3-10 2 1405 2 6 6 1 5 5 3 6 V2.0100 V2.0200 V2.0300 V2.0100 V2.0200 V2.0300 V2.0400 V2.0500 V2.0600 CD-ROM

Läs mer

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

Läs mer

保母人員丙級應檢資料第二部份 doc

保母人員丙級應檢資料第二部份 doc 15400903018 9 09 15 95 01 10 95 11 16 ...-3...4-9... 10...11-1...13-16...17-54... 55...56-64 1 5 3 154-90301154-9030 1 1 3 1 4 60 1 180 L 5 1 6 1 7 1 8 1 9 90 70 1 10 1 11 1 1 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17

Läs mer

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Läs mer

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Läs mer

导言

导言 RESEARCH REPORT 2007 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 1 2 3 2007 2007 4 5 6 2007 7 2007 8 1 2007 2007 1 2a bc de f g 3 4 a b c 2 2007 1 2007 ST ST 2007 1 3 2007 2a

Läs mer

穨IC-1000

穨IC-1000 IC-1000 LEDOMARS Information Coporation :(02)27913828 :(02)27945895 (04)2610628 (04)2650852 (07)3897016 (07)3897165 http://www.ledomars.com.tw 1 1. IC-1000 2. IC-1000 LED : ERROR LNK/ACT PWR TEST PWR(Power)

Läs mer

试卷

试卷 ( 试 题 中 凡 主 观 题 答 案 意 思 对 即 可, 若 与 答 案 不 同 而 言 之 成 理, 亦 可 酌 情 给 分 ) 一 ~ 二 (45 分 ) 1.B( 原 文 并 未 说 网 络 社 会 生 态 系 统 的 核 心 与 现 实 社 会 生 态 系 统 的 核 心 不 同 ) 2.D( 服 务 网 络 收 集 到 的 数 据 要 和 关 系 网 络 的 数 据 整 合 在 一 起,

Läs mer

untitled

untitled ...2...3...4...6...6...8...11...14...18...19...20...22...22...23...25...26...27...28...29...29...29 4-1 - ( ) 88 37 88 37 200121 2003 4 18 [2003]48 1.5 4-2 - ( ) 25 1 1 100032 2004 09 17 [1998]12 ( ) (

Läs mer

ansoft_setup21.doc

ansoft_setup21.doc Cadence Cadence Cadence 1000 (1) (2) CIC (3).. CIC Cadence (a) CIC license license server license CIC license CIC license (b) 2000 Cadence license 92 1 1 license server CIC 92 1 1 Cadence license licenser

Läs mer

STC-U10

STC-U10 TW STAMP MAKER STC-U10 AD-A12200L AC STC-PC10 USB / 0.17 fl.oz. (5 ml) 15 mm 15 mm ( 3 /5" 3 /5") (2) 29 48 1 ... 1... 2... 4... 4... 9... 10... 12... 12... 12... 13... 15... 15... 16... 16... 16... 17...

Läs mer

Microsoft Word - 國文封面

Microsoft Word - 國文封面 臺 北 區 公 立 高 中 九 十 七 學 年 度 第 二 學 期 大 學 入 學 指 定 科 目 第 一 次 聯 合 模 擬 考 試 國 文 考 科 - 作 答 注 意 事 項 - 考 試 時 間 :80 分 鐘 題 型 題 數.. 選 擇 題 共 24 題 非 選 擇 題 共 二 大 題 作 答 方 式 : 選 擇 題 用 2B 鉛 筆 在 答 案 卡 上 作 答, 修 正 時 應 以 橡 皮

Läs mer

epub83-1

epub83-1 C++Builder 1 C + + B u i l d e r C + + B u i l d e r C + + B u i l d e r C + + B u i l d e r 1.1 1.1.1 1-1 1. 1-1 1 2. 1-1 2 A c c e s s P a r a d o x Visual FoxPro 3. / C / S 2 C + + B u i l d e r / C

Läs mer

!##$!% "&! %( $#!##)!& $!##*!##*! "

!##$!% &! %( $#!##)!& $!##*!##*! "!! " " " " " " " " " " " " " " " " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!$% & &&% (!) &*% ( &++(!( &++* * ( )!+ #* #$ & # *, )!!!* &- &) #-! *, #,! " !##$!% "&! %( $#!##)!& $!##*!##*! " " 92 %, #$ %&#! 8$*2$*112

Läs mer

地 球 科 學 質 在 第 壹 部 分 ( 高 一 基 礎 地 球 科 學 ) 的 出 題 題 數 最 多, 氣 象 部 分 次 之, 而 天 文 與 氣 象 的 題 數 比 例 也 一 直 是 相 互 增 減, 由 此 可 以 看 出 命 題 委 員 在 命 題 時 仍 會 注 意 評 量 內 容

地 球 科 學 質 在 第 壹 部 分 ( 高 一 基 礎 地 球 科 學 ) 的 出 題 題 數 最 多, 氣 象 部 分 次 之, 而 天 文 與 氣 象 的 題 數 比 例 也 一 直 是 相 互 增 減, 由 此 可 以 看 出 命 題 委 員 在 命 題 時 仍 會 注 意 評 量 內 容 97 學 測 地 球 科 學 趨 勢 分 析 前 言 臺 中 一 中 藍 秀 茹 老 師 大 學 學 科 能 力 測 驗 到 現 今 已 有 14 年 了,83 年 ~90 年 採 用 的 是 舊 教 材 及 舊 方 式, 而 隨 著 使 用 新 教 材 及 教 科 書 開 放 民 間 書 商 編 寫 後,91 年 至 96 年 的 學 測 考 題 有 了 新 的 面 貌 自 91 年 開 始, 學

Läs mer

ebook 185-6

ebook 185-6 6 Red Hat Linux DB2 Universal Database 6.1 D B 2 Red Hat D B 2 Control Center D B 2 D B 2 D B 2 6.1 DB2 Universal Database [DB2]6.1 D B 2 O LT P O L A P D B 2 I B M P C We e k D B 2 D B 2 L i n u x Windows

Läs mer

Basic System Administration

Basic System Administration 基 本 系 统 管 理 ESX Server 3.5 ESX Server 3i 版 本 3.5 Virtual Center 2.5 基 本 管 理 指 南 基 本 管 理 指 南 修 订 时 间 :20080410 项 目 :VI-CHS-Q208-490 我 们 的 网 站 提 供 最 新 的 技 术 文 档, 网 址 为 : http://www.vmware.com/cn/support/

Läs mer

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 20-1 - 1.... 3 1.1....3 1.2. GV-R96P128D...3 2.... 4 2.1....4 2.2....5 2.3....6 3.... 8 3.1. Windows 98/98SEWindows MEWindows XP...8

Läs mer

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 11 6-1 - 1....3 1.1.... 3 1.2.... 3 2....4 2.1.... 4 2.2.... 5 2.3.... 6 3....8 3.1. Win XP... 8 3.1.1....8 3.1.2. DirectX...9 3.1.3.... 11 3.1.4....15

Läs mer

1 SQL Server 2005 SQL Server Microsoft Windows Server 2003NTFS NTFS SQL Server 2000 Randy Dyess DBA SQL Server SQL Server DBA SQL Server SQL Se

1 SQL Server 2005 SQL Server Microsoft Windows Server 2003NTFS NTFS SQL Server 2000 Randy Dyess DBA SQL Server SQL Server DBA SQL Server SQL Se 1 SQL Server 2005 DBA Microsoft SQL Server SQL ServerSQL Server SQL Server SQL Server SQL Server SQL Server 2005 SQL Server 2005 SQL Server 2005 o o o SQL Server 2005 1 SQL Server 2005... 3 2 SQL Server

Läs mer

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題 凡 答 案 卡 上 因 個 人 基 本 資 料 畫 記 錯 誤 或 不 完 全, 造 成 讀 卡 過 程 無 法 判 定 身 分 者, 本 科 此 次 定 期 考 分 數 扣 3 分 一 單 選 題 ( 每 題 2 分 )36% 1.( 甲 ) 乃 覺 三 十 里 :ㄐㄩㄝˊ( 乙 ) 經 宿 方 至 :ㄙㄨˋ( 丙 ) 乾 癟 :ㄅㄧㄢˇ( 丁 ) 垂 髫 : ㄊㄧㄠˊ( 戊 ) 一 綹 短 髮

Läs mer

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 13-1 - 1.... 3 1.1....3 1.2. GV-R98P256D...3 2.... 4 2.1....4 2.2....5 2.3....6 3.... 8 3.1. Windows 98/98SEWindows MEWindows XP...8

Läs mer

0! 0!""! #$!""!%& "!" &"!""!% (%&)*" +" *" +&!""!%*" &* *(!""!%& &, *-!""!,- *!""!%!""!%+ *"" (!!, &") " &" *"" +. *+!"!""!% &") "!" "!""!%& + *! "!""

0! 0!! #$!!%& ! &!!% (%&)* + * +&!!%* &* *(!!%& &, *-!!,- *!!%!!%+ * (!!, &) & * +. *+!!!% &) ! !!%& + *! ! !"!##! $! %& 0 " 0!""!!##!("# )!!* +#!##!() *! "*,# -.#!##!(+ $# "# "##!##!(,!##!("#!) / "##!##!(,-"#!* + "##!##!(/(" -!##*()("# ),!, $,#!##!(*(" -!##$($($" ),!, "!#!##!(, $/ "$ *#!##!(* ),!, +#!##!.$!".#!##!(,.$!"

Läs mer

目 录

目 录 1 Quick51...1 1.1 SmartSOPC Quick51...1 1.2 Quick51...1 1.3 Quick51...2 2 Keil C51 Quick51...4 2.1 Keil C51...4 2.2 Keil C51...4 2.3 1 Keil C51...4 2.4 Flash Magic...9 2.5 ISP...9 2.6...10 2.7 Keil C51...12

Läs mer

AL-M200 Series

AL-M200 Series NPD4754-00 TC ( ) Windows 7 1. [Start ( )] [Control Panel ()] [Network and Internet ( )] 2. [Network and Sharing Center ( )] 3. [Change adapter settings ( )] 4. 3 Windows XP 1. [Start ( )] [Control Panel

Läs mer

8idml_20_1_q

8idml_20_1_q Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD GBT ( ) GBT GBT, GBT 2002 3 15 1 1 11 3 12 AP64D(-H) 3 2 21 4 22 5 23 6 3 31 Win 98/98SE, WinME Win XP 8 311 8 312 Direct X 9 313 11 314 14 315 14 316 18 32 Windows

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AC4FBDBDA4FBB67DA96CAABA2DA743A67EAFC5AAA95FA7B9BD5A5F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AC4FBDBDA4FBB67DA96CAABA2DA743A67EAFC5AAA95FA7B9BD5A5F2E646F63> ( 閱 讀 前 ) 練 習 一 動 動 腦, 猜 一 猜 小 朋 友, 現 在 我 們 要 一 起 來 閱 讀 一 本 很 有 趣 的 書, 書 名 是 是 蝸 牛 開 始 的!, 請 動 動 你 的 腦 袋, 想 像 自 己 是 作 者, 猜 猜 這 本 書 在 說 什 麼 樣 的 故 事 呢? 我 覺 得 這 個 故 事 可 能 的 角 色 有 我 覺 得 這 個 故 事 可 能 發 生 的 地

Läs mer

PowerPoint 簡報

PowerPoint 簡報 國 家 賠 償 法 概 述 主 講 人 : 宋 恭 良 104.10.12 2015.10.30 1 Q. 老 師 是 否 是 公 務 員? 是 否 適 用 國 賠? 法 務 部 95 年 9 月 14 日 法 律 字 第 0170449 號 函 : 國 家 賠 償 法 第 2 條 第 1 項 規 定 本 法 所 稱 公 務 員 者, 謂 依 法 令 從 事 於 公 務 之 員, 係 採 最 廣 義

Läs mer

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Läs mer

Microsoft Word - Web Dynpro For ABAP跟踪测试工具简介 _2_.doc

Microsoft Word - Web Dynpro For ABAP跟踪测试工具简介 _2_.doc Web Dynpro For ABAP 跟 踪 测 试 工 具 简 介 概 述 从 传 统 ABAP UI 开 发 ( 如 Dynpro,ABAP List 等 等 ) 直 接 转 到 Web Dynpro For ABAP 开 发 来, 我 们 可 能 会 发 现 那 些 传 统 的 跟 踪 测 试 工 具 ( 如 SAT, 也 许 SAAB 还 是 一 个 简 单 易 用 的 合 适 的 工 具

Läs mer

Table of Contents Design Concept 03 Copyrights & TradeMark 04 Special Notice 05 Notice to concerned 05 Installation and Registration Introduction 07 s

Table of Contents Design Concept 03 Copyrights & TradeMark 04 Special Notice 05 Notice to concerned 05 Installation and Registration Introduction 07 s MapAsia MapKing TM User Guide Full Function Version (Pocket PC and PC) For Microsoft Pocket PC/ Pocket PC 2002/2003 Microsoft Windows XP/2000/Me/98 Edition 2004 ( : ) 2002-2004, MapAsia.com Limited Table

Läs mer

#$%# & (! )! *! +! +! &! +!! * &! * )!! +, )! + &)!) $! )!+ *! +. &) #!/ #! #$$% & #$$ & #0#1! ) * # #$$( &! ) * +,!

#$%# & (! )! *! +! +! &! +!! * &! * )!! +, )! + &)!) $! )!+ *! +. &) #!/ #! #$$% & #$$ & #0#1! ) * # #$$( &! ) * +,! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$$% #$$% #$$& #$$% #$$% #$$%!! #!! ( # #% ) #*! ) + + )!$ # # # # #! #$$&!! #$$! #$$, #$$,, #$$( # %% #$$&,,%! & (, #! # &,! #! #$%# & (! )! *! +! +! &! +!! * &! * )!! +,

Läs mer

93年各縣國中教師甄試最新考情.doc

93年各縣國中教師甄試最新考情.doc 93 7/8()~7/13() 7/11()~7/13() 7/17() 7/18() 7/18() 7/19() 7/21() 40% 20%( ( )) 20%( ) 1 35% 25% ( ) 70% 10%( ) 60% 1 20% 10% ( ) 6/1()~6/11() 6/12()~6/14() 6/19() 6/21() 6/26() 6/26()22:00 7/3() 40%( )

Läs mer

2 2 12 12 4 81 = 108 3 2 108 = 72 3 4 72 = 96 3 2 96 = 64 3 12 t = 2 1 2 11 12 12 12 2 l 2 l 2 l 2 12 ò ED = CB DA BA DE

Läs mer

菩提道次第廣論

菩提道次第廣論 菩 提 道 次 第 广 论 下 士 道 ( 二 ) 深 信 业 果 18 ( 分 别 业 的 轻 重 3 ) 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 我 们 继 续 说 明 为 什 么 业 特 别 重 大 的 原 因 第 二 个, 是 它 所 依 门, 所 依 门 的 缘 故, 依 它 所 依 的 内 容 而 有 轻 重 的 差 别 第 一 个, 它 所 依 的 是 什 么 呢? 就 是 你 是 不

Läs mer

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本 午 睡 中 午, 門 鈴 又 響, 我 去 開 門 門 眼 外 的 玄 關 很 暗, 燈 關 上 了, 我 看 見 一 個 男 人 站 在 門 外, 低 著 頭, 我 猜 他 在 看 信, 他 的 髮 旋 對 著 我, 沒 有 表 情 有 些 陌 生, 我 打 開 內 門, 那 個 男 人 露 出 臉, 隔 著 鐵 門 露 出 微 笑, 我 說 爸, 他 回 一 聲 我 遲 疑 著 轉 開 鎖, 打

Läs mer

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀 屏 東 縣 繁 華 國 小 慶 祝 101 學 年 度 母 親 節 活 動 實 施 計 劃 壹 依 據. 一. 本 校 101 年 度 推 廣 教 育 優 先 區 親 職 教 育 及 社 區 化 教 育 辦 理 二. 本 校 101 學 年 度 第 二 學 期 行 事 曆 計 劃 辦 理 貳 目 的. 一. 建 立 正 確 的 現 代 父 母 角 色, 發 揮 親 職 教 育 之 功 能 二. 增

Läs mer

45 45 67 1935 10 7 1937 4 6 1943 1945 4 1952 46 47 5 5 1 5 1979 1964 1949 1954 1966 1967 1 9 48 49 1960 70 12 16 1 2 3 4 5 6 1970 1964 1966 50 51 1993 2001 1990 1993 9 25 1950 6 5 7 96 811 12 8 10 1972

Läs mer

育儿小故事(四)

育儿小故事(四) 9998.00 (1CD, ) I...1...2...4...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...21...23...38...44...44...50...52...70...74...79...84...89...97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Läs mer

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區 序 農 產 品 經 營 業 者 名 稱 1 劉 士 魁 2 林 東 詳 3 林 俊 堯 廖 本 源 5 林 碧 龍 10 年 驗 戶 名 冊 ( 生 產 加 工 分 裝 流 通 ) 地 址 彰 化 縣 永 靖 鄉 崙 子 村 九 分 路 192 巷 21 屏 東 縣 屏 東 市 空 翔 里 2 鄰 迪 化 一 街 67 台 中 市 太 平 區 育 誠 街 12 巷 1 屏 東 縣 屏 東 市 華 盛

Läs mer

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,, :?, :?!,,,!,, :!!,,,,,,,,,,,, : 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,, :? :,? :? 3 ?,,, :,!, :,! : ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,, :!,,, :,! :

Läs mer

今天 2011年春季号 总 92 期

今天  2011年春季号 总 92 期 今 天 2011 年 春 季 号 总 92 期 目 录 业 余 诗 人 专 辑 这 些 业 余 诗 人 赵 野 海 波 的 诗 ( 七 首 ) 凄 凉 犯 简 史 海 波 吉 木 狼 格 的 诗 ( 六 首 ) 我 的 诗 歌 吉 木 朗 格 李 亚 伟 的 诗 ( 十 三 首 ) 口 语 和 八 十 年 代 李 亚 伟 默 默 的 诗 ( 十 三 首 ) 我 们 就 是 海 市 蜃 楼 一 个 人

Läs mer

*

* (1982.2 1987.12) 1982 2 20 6 23 6 4 7 14 20 7 28 [1982]148 670 20 9 10 12 10037 1581 126 ( 1 ) 1983 1 17 2 4 2 25 83 20 3 21 4 70 9 11 4 3 11 21 [1983]127 12 1984 8 4 20 3 5 5 7 12 29 12 1985 1 14 1 4

Läs mer

(2000 7 24 ) / / / / / / /

(2000 7 24 ) / / / / / / / (2000 7 24 ) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 19 (2000 7 24 ) (2000 7 24 ) ! 250 348 ! ! 0 1 (2000 7 25 ) 1952 1959 1926-1927 1988

Läs mer

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc)

(Microsoft Word - 8\244T\244\362\277\337\272]\244W\265L\246W.doc) 赤 川 次 郎 作 品 集 8 三 毛 貓 榜 上 無 名 1 偶 然, 是 件 有 趣 的 事 溫 水 小 百 合 知 道 之 後, 心 情 輕 鬆 了 不 少 光 是 這 個, 看 官 大 概 不 明 白 是 怎 麼 一 回 事 吧 若 要 理 解 小 百 合 的 感 受, 就 必 須 由 火 車 緩 緩 開 動, 從 車 窗 看 不 見 在 月 台 揮 手 的 母 親 時, 小 百 合 陷 入

Läs mer

Microsoft Word - 專家本色941202.doc

Microsoft Word - 專家本色941202.doc 專 家 本 色 : 名 師 教 學 實 錄 與 專 訪 前 言 本 次 所 拜 訪 的 學 校 是 位 於 彰 化 的 北 斗 家 商, 我 們 帶 著 既 緊 張 又 興 奮 的 心 情, 準 備 好 類 影 機 數 位 相 機 與 錄 音 筆, 希 望 能 將 訪 談 的 內 容 做 很 完 整 的 介 紹, 把 馮 老 師 的 教 學 精 華 全 部 呈 現 而 馮 傳 蓉 老 師 的 教 學

Läs mer

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去

但, 你 应 该 听 过 我 们 走 在 大 路 上 这 首 歌, 或 许 还 知 道 革 命 人 永 远 是 年 轻 那 支 歌 ; 并 且, 几 乎 可 以 肯 定, 你 在 戴 红 领 巾 的 那 阵, 必 然 唱 过 牛 儿 还 在 山 坡 吃 草, 放 牛 的 却 不 知 道 哪 儿 去 爹 亲 娘 亲 不 如 毛 主 席 亲 作 者 下 场 有 多 惨 http://www.aboluowang.com/2015/0821/601184.html 2015-08-19 22:01:59 李 劫 夫 是 中 国 近 现 代 著 名 作 曲 家, 他 曾 创 作 了 大 量 的 毛 泽 东 诗 词 歌 曲 和 毛 泽 东 语 录 歌 曲, 最 为 著 名 的 就 是 曾 风 行 一 时

Läs mer

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为

2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 华 净 藏 空 净 法 宗 师 学 主 会 讲 讲 记 组 整 理 临 终 助 念 答 问 2 临 终 助 念 答 问 序 临 终 关 怀, 由 佛 门 净 宗 古 来 祖 师 大 德 提 倡 助 念 往 生, 现 今 已 渐 为 社 会 大 众 所 重 视, 在 台 湾, 台 大 长 庚 等 各 大 医 院, 也 都 设 有 助 念 室 ; 大 陆 上 许 多 道 场, 也 有 专 为 临 命 终

Läs mer

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告-宏達組9804.doc 越 南 漢 文 學 與 民 俗 文 化 期 中 報 告 書 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 田 野 調 查 日 期 : 三 月 二 十 一 日 ( 六 ) 至 三 月 二 十 三 日 ( 日 ) 指 導 教 授 陳 益 源 老 師 成 員 古 佳 峻 戴 榮 冠 林 宏 達 阮 氏 清 水 澎 湖 縣 山 水 社 區 越 南 新 住 民 妊 娠

Läs mer

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032313230355FA8BEA861B8EAB7BDBEE3A658BB50C0B3A5CE28B773A6CBA5AB29> 編 修 校 園 災 害 防 救 計 畫 家 庭 防 災 卡 47/92 校 況 與 災 害 分 析 演 練 組 別 指 揮 官 搶 救 組 通 報 組 避 難 引 導 組 安 全 防 護 組 緊 急 救 護 組 準 備 器 材 安 全 帽 對 講 機 大 聲 公 收 音 機 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 消 防 器 材 圓 鍬 十 子 鎬 繩 子 哨 子 手 電 筒 安 全 帽 對 講 機 師

Läs mer

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報

之 原 則 及 國 防 部 訂 頒 國 軍 列 管 國 有 不 動 產 提 供 非 軍 方 單 位 使 用 處 理 原 則 規 定 不 符, 仍 應 以 出 租 方 式 辦 理 惟 可 就 偏 遠 地 區 提 供 官 兵 金 融 水 電 服 務 使 用 部 分, 研 議 降 低 租 金 標 準, 報 五 主 席 致 詞 :( 略 ) 六 座 談 內 容 :( 略 ) 七 實 地 訪 查 結 果 詳 如 附 件 訪 查 紀 錄 表 八 結 論 : ( 一 ) 實 地 訪 查 紀 錄 表 內 之 建 議 處 理 方 式, 請 國 防 部 配 合 辦 理 ( 二 ) 國 防 部 96 年 度 計 畫 釋 出 之 土 地, 請 准 就 地 上 建 物 併 同 變 更 為 非 公 用 財 產 或 報 廢

Läs mer

chineseall

chineseall 太 阳 照 在 天 鹅 洲 上 刘 继 明 1 上 篇 一 晚 饭 后 1 河 口 镇 派 出 所 的 所 长 周 斌 从 宿 舍 里 出 来 i 经 过 值 班 室 时 8 对 翘 着 二 郎 腿 看 电 视 的 民 警 王 长 征 喊 了 一 声 : 小 王 1 别 看 电 视 啦 i 陪 我 出 去 转 转 吧 y 在 民 警 小 王 的 印 象 中 上 周 斌 是 一 位 忠 于 职 守 的

Läs mer

釋禪波羅蜜次第法門

釋禪波羅蜜次第法門 释 禅 波 罗 蜜 次 第 法 门 第 十 二 讲 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 讲 于 新 加 坡 大 悲 佛 教 中 心 二 一 年 六 月 三 日 各 位 法 师! 各 位 居 士 大 德! 阿 弥 陀 佛! 我 们 今 晚 介 绍 魔 事 什 么 叫 魔 事 呢? 就 是 指 魔 罗 所 做 的 事, 叫 做 魔 事 那 魔 罗 做 什 么 事 呢? 就 是 经 常 以 破 坏 众

Läs mer

证券代码:600754 证券简称:锦江股份 公告编号:【】

证券代码:600754     证券简称:锦江股份     公告编号:【】 证 券 代 码 :600754/900934 证 券 简 称 : 锦 江 股 份 / 锦 江 B 股 公 告 编 号 :2016-017 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

Läs mer

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸

1700 装 卸 搬 运 7645 装 卸 搬 运 服 务 2100 建 筑 7410 工 程 服 务 11% 装 卸 搬 运 服 务, 是 指 使 用 装 卸 搬 运 工 具 或 者 人 力 畜 力 将 货 物 在 运 输 工 具 之 间 装 卸 现 场 之 间 或 者 运 输 工 具 与 装 卸 营 改 增 征 收 品 目 对 照 表 1110 铁 路 货 物 运 输 1120 铁 路 旅 客 运 输 7110 铁 路 运 输 服 务 11% 铁 路 运 输 服 务, 是 指 通 过 铁 路 运 送 货 物 或 者 旅 客 的 运 输 业 务 活 动 1210 公 路 货 物 运 输 1220 公 路 旅 客 运 输 1300 城 市 公 共 交 通 业 7120 其 他 陆 路 运 输 服

Läs mer

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而

前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 前 言 教 育 无 小 事, 它 成 就 着 学 生 的 未 来 作 为 教 师, 他 们 无 时 无 刻 不 在 关 注 着 学 生 的 成 长 学 生 的 未 来 学 生 就 像 一 朵 含 苞 待 放 的 花 朵, 需 要 老 师 们 的 细 心 呵 护, 给 学 生 需 要 的 东 西, 而 不 是 给 学 生 想 要 的 这 花 朵 需 要 水 分, 他 们 就 给 它 水 分 ; 需 要

Läs mer

《盗墓笔记》 南派三叔/著

《盗墓笔记》 南派三叔/著 盗 墓 笔 记 南 派 三 叔 / 著 五 十 年 前, 一 群 长 沙 土 夫 子 ( 盗 墓 贼 ) 挖 到 了 一 部 战 国 帛 书, 残 篇 中 记 载 了 一 座 奇 特 的 战 国 古 墓 的 位 置, 但 那 群 土 夫 子 在 地 下 碰 上 了 诡 异 事 件, 几 乎 全 部 身 亡 五 十 年 后, 其 中 一 个 土 夫 子 的 孙 子 在 先 人 笔 记 中 发 现 了

Läs mer

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是

平 凡 足 迹 李 本 川 作 者 为 中 国 科 学 院 海 洋 研 究 所 研 究 员,1935 年 生, 山 东 荣 成 人 我 今 年 63 岁 了 大 前 年 丈 夫 和 儿 子 在 一 个 月 内 先 后 离 开 了 人 世, 女 儿 又 已 出 嫁, 现 在 是 孑 然 一 身 我 是 序 这 是 一 群 在 五 十 年 代 的 阳 光 下 成 长 起 来 的 女 大 学 生 们 晚 年 的 回 忆 那 时 她 们 朝 气 蓬 勃, 满 怀 理 想 ; 她 们 对 英 特 纳 雄 奈 尔 一 定 要 实 现 坚 信 不 移 ; 她 们 将 艰 苦 奋 斗 作 为 自 己 必 修 的 功 课, 将 无 私 奉 公 作 为 自 己 道 德 修 养 的 最 高 境 界, 将 服 从 祖

Läs mer

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073>

<CFFBB7D1D5DFD0D0CEAAD1A72E6D7073> 第 3 章 消 费 者 的 需 要 与 动 机 学 习 目 标 /73 引 例 对 十 大 城 市 消 费 者 消 费 心 态 的 调 查 /74 3.1 消 费 者 需 要 的 特 征 与 形 态 /75 3.2 消 费 者 需 要 的 种 类 与 基 本 内 容 /78 3.3 消 费 者 的 购 买 动 机 /82 本 章 小 结 /89 主 要 概 念 和 观 念 /89 重 点 实 务 和

Läs mer

独立学院建设与发展

独立学院建设与发展 独 立 学 院 建 设 与 发 展 ( 专 辑 第 1 辑 ) 目 录 文 化 建 设 论 独 立 学 院 的 校 园 文 化 建 设 江 净 帆 (1) 大 学 文 化 学 理 与 校 长 引 领 下 的 独 立 学 院 文 化 建 设 包 万 平 (4) 独 立 学 院 校 园 文 化 建 设 的 现 状 与 对 策 陈 恒 初 (8) 管 理 体 制 改 革 与 完 善 我 国 独 立 学 院

Läs mer