hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska"

Transkript

1 hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows

2 Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer och ). MMX och Pentium är i USA registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Novell och NetWare är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. TrueType är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Uppgifterna i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard lämnar inga garantier avseende detta material, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Hewlett-Packard skall ej hållas ansvarigt för några fel eller för tillfälliga skador eller följdskador i anslutning till tillhandahållandet, prestandan i eller användningen av detta material. Alla rättigheter förbehålles. Reproduktion, modifiering och översättning av denna handbok är ej tillåtet utan föregående, skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company, förutom i de fall då detta är tillåtet enligt lagen om upphovsrätt. Inga delar av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company. Första utgåvan, juli 2000 Copyright Hewlett-Packard Company 2000

3 Innehåll 1 Använda skrivaren i ett nätverk Installera skrivaren Lokalt delad skrivaranslutning Installera en lokalt delad skrivare Operativsystem för en lokalt delad anslutning Installera Windows 95- och 98-värdar Installera värdar med Windows Installera värdar med Windows NT Installera värdar med Windows for Workgroups Installera skrivarprogrammet på alla klientdatorer Alternativ 1: Peka och Skriv ut-installation Alternativ 2: Lägg till skrivare-installation Alternativ 3: Windows for Workgroups installation Peer-to-peer-anslutning Installera en peer-to-peer-anslutning för skrivare Operativsystem för en peer-to-peer-anslutning Installera skrivarprogrammet på alla klienter Windows 95- och 98-klientdatorer Windows 2000-klientdatorer Windows NT 4.0-klientdatorer Nätverksanslutning medklientserver Operativsystem för klientserveranslutningen Windows Terminal Server Installera en klientserver i Windows 2000 eller NT Installera en klientserver i NetWare Använda skrivarprogrammet Hitta HP Egenskaper för skrivare i Windows 95, 98, 2000 eller NT HP Egenskaper för skrivare HP DeskJet Verktygslåda Windows för Workgroups Bilaga Språkbeteckningar Windows 95, 98, 2000 och NT Windows för Workgroups 3.11-klienter Sakregister i

4

5 Använda skrivaren i ett nätverk Din HP DeskJet-skrivare kan delas över ett nätverk på tre sätt: Lokalt delad: dela skrivaren med andra nätverksanslutna datorer genom att aktivera skrivardelning på datorn. Se Lokalt delad skrivaranslutning sidan 5. Skrivare Värd Klienter Peer-to-Peer: Anslut skrivaren till ett nätverk via en HP JetDirect External Print Server. Se Peer-to-peer-anslutning sidan 17. Skrivarserver Skrivare Klienter Nätverksanslutning med klientserver: Anslut skrivaren till ett nätverk via en HP JetDirect External Print Server. Klienter skriver ut genom en Windows NT-, Windows 2000 or eller NetWare-server. Se Nätverksanslutning medklientserver sidan 21. Skrivarserver Skrivare Server Klienter 1

6 Installera skrivaren Om du vill dela din skrivare i ett nätverk måste du ansluta skrivaren till nätverket med någon av de metoder som återfinns på sidan 1. Innan du installerar skrivaren måste du kontrollera att datorn fungerar och att den klarar minimikraven under "Systemkrav" i den elektroniska Användarhandboken. Så här installerar du skrivaren: 1 Anslut modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. a Vrid handtaget på skrivarens bakre lucka motsols och lyft därefter bort hela luckan. b Sätt i modulen i skrivarens baksida. 2

7 2 Anslut parallellkabeln till en värddator eller en HP JetDirect External Print Server. Lokalt delad: Anslut skrivaren till parallellporten på värddatorn. Se Lokalt delad skrivaranslutning sidan 5 för detaljerad information. Peer-to-Peer: Anslut skrivaren till parallellporten på en nätverksansluten HP JetDirect External Print Server. Läs Peer-to-peer-anslutning på sidan 17 om du vill ha detaljerad information, och titta i dokumentationen till skrivarservern om du vill ha hjälp med att installera skrivarservern. Nätverksanslutning för klientservrar: Anslut skrivaren till parallellporten på en HP JetDirect External Print Server om du vill dela skrivaren på en Windows NT-, Windows eller NetWare-server. Se Nätverksanslutning medklientserver på sidan 21 för detaljerad information. 3 Sätt i nätkabeln. 3

8 4 Fyll på vitt papper. Utskriftssida 5 Sätt i bläckpatroner. a Kontrollera att utmatningsfacket är i nedåtläge och tryck på strömknappen för att slå på skrivaren. b Öppna den övre luckan och lyft upp spärren till hållaren. c Ta bort tejpen från bläckpatronerna. Vidrör eller avlägsna INTE kopparremsan på bläckpatronerna. d Tryck bläckpatronen rakt ner i hållaren. e Stäng igen spärren och stäng sedan den övre luckan. En kalibreringssida skrivs ut. Tri-Color Utmatningsfacket i nedåtläge Obs! artikelnumren för de två bläckpatroner du kan använda är: Black HP Serie (svart) s eller HP No. 45 C Tri-Color HP C6578 Series (trefärg) eller HP No. 78 4

9 Lokalt delad skrivaranslutning I en lokalt delad anslutning är skrivaren ansluten direkt till parallell- eller USB-porten på en bestämd dator som fungerar som värd för andra datorer i nätverket. Om du vill dela din skrivare lokalt måste skrivarprogrammet installeras på värddatorn och alla klientdatorer. Obs! USB kan bara användas i Windows 98 och Skrivare Värd Klienter Installera en lokalt delad skrivare 1 Installera skrivaren. Se Installera skrivaren på sidan 2. Skrivare Värd Obs! Du får bäst resultat om du inte installerar några parallellanslutna enheter, t.ex. skanner och system för säkerhetskopiering av band, mellan skrivaren och datorn. 2 Installera skrivarprogrammet på värddatorn och dela skrivaren i nätverket. Anvisningar för ditt operativsystem finns i avsnittet Operativsystem för en lokalt delad anslutning på sidan 6. 3 Installera skrivarprogrammet på var och en av klientdatorerna. Anvisningar för ditt operativsystem finns i avsnittet Operativsystem för en lokalt delad anslutning på sidan 6. 5

10 Operativsystem för en lokalt delad anslutning Se nedan för information om var du hittar installationsanvisningar för de operativsystem som stöds: Operativsystem Värd Klient Windows 95 och 98 Se sidan 6 Se sidan 13 Windows 2000 Se sidan 8 Se sidan 13 Windows NT 4.0 Se sidan 10 Se sidan 13 Windows för Workgroups 3.11 Se sidan 12 Se sidan 16 Installera Windows 95- och 98-värdar Värd Förbereda datorn för att dela skrivaren i nätverket 1 Slå på värddatorn. 2 Klicka på Start Inställningar Kontrollpanelen. 3 Dubbelklicka på Nätverk i Kontrollpanelen. 4 Klicka på knappen Fil- och skrivardelning. 5 Markera Jag vill kunna låta andra använda min skrivare. 6 Klicka på OK och därefter på OK för att stänga dialogrutan Nätverk. Starta om Windows om datorn kräver det. 6

11 Installera skrivarprogram på en värd med Windows 95 eller 98 1 Klicka på Start Inställningar Skrivare. 2 Dubbelklicka på Lägg till skrivare och klicka därefter på Nästa. 3 Välj Lokal skrivare som skrivaranslutning och klicka sedan på Nästa. 4 Klicka på Diskett finns och sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för hp deskjet 900c series i CD-enheten. 5 I dialogrutan Installera från diskett klickar du på Bläddra, gå sedan till hpf9x01.inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows 95/98. Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel: Om du vill använda hpf9x01.inf-filen för engelska och operativsystemet Windows 95 eller 98 går du till enu\driver\win9x_me\hpf9x01.inf. 6 Klicka på OK och därefter på OK för att stänga dialogrutan Installera från diskett. 7 Klicka på Nästa. 8 Välj skrivarport ur listan Tillgängliga portar (LPT1 rekommenderas) och klicka därefter på Nästa. 9 Acceptera standardnamnet för skrivaren (rekommenderas) eller ange ett nytt namn. Om du vill att den här skrivaren ska vara din standardskrivare klickar du på Ja, annars klickar du på Nej. 10 Klicka på Slutför. Dela skrivaren i nätverket 1 Välj Start Inställningar Skrivare. 2 Högerklicka på skrivarikonen hp deskjet 900c series och välj Dela ut på snabbmenyn. 3 Välj Delad och ange det namn du vill använda på skrivaren i nätverket. Om du vill begränsa andras tillgång till skrivaren kan du ange ett lösenord i rutan Lösenord. Samtliga användare måste sedan ange lösenordet för att kunna använda skrivaren. Obs! Titta i dokumentationen till Windows 95 eller 98 om du vill ha mer information om att dela skrivare. 4 Klicka på OK. 5 Om du angav ett lösenord skriver du det igen och klickar på OK. 7

12 Installera värdar med Windows2000 Värd Installera skrivarprogram på en värd med Windows Slå på värddatorn. 2 Klicka på Start Inställningar Skrivare. 3 Dubbelklicka på Lägg till skrivare och klicka därefter på Nästa. 4 Välj Lokal skrivare som skrivaranslutning och klicka sedan på Nästa. 5 Välj en skrivarport ur listan Använd följande port (LPT1 rekommenderas) och klicka sedan på Nästa. 6 Klicka på knappen Diskett finns. 7 Sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för hp deskjet 900c series i CD-enheten. 8 Klicka på Bläddra. 9 Gå till hpf2k01.inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel: Om du vill använda hpf2k01.inf-filen för engelska och Operativsystemet Windows 2000 går du till enu\driver\win_2k\hpf2k01.inf. 10 Klicka på Öppna och därefter på OK för att stänga dialogrutan Installera från diskett. 11 Klicka på Nästa. 12 Acceptera standardnamnet för skrivaren (rekommenderas) eller ange ett nytt namn. Om du vill att den här skrivaren ska vara din standardskrivare klickar du på Ja, annars klickar du på Nej. 13 Klicka på Nästa. 8

13 14 Välj Dela som och ange det namn du vill använda på skrivaren i nätverket. 15 Klicka på Nästa. 16 Ange plats för skrivaren och eventuellt ytterligare kommentarer (valfritt) och klicka sedan på Nästa. 17 Om du vill skriva ut en testsida klickar du på Ja, om inte klickar du på Nej. Klicka på Nästa. 18 Klicka på Slutför. Obs! Du kan kopiera skrivarprogrammet för Windows 95 eller 98 till värddatorn för att kunna utföra en Peka och Skriv ut-installation av skrivarprogrammet på klientdatorer med Windows 95 och 98. Klicka på Start Inställningar Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper. Klicka på fliken Dela ut och därefter på Dela som. Klicka på Ytterligare drivrutiner. Klicka på en drivrutin i listan Ytterligare drivrutiner. Klicka på OK och följ sedan anvisningarna på skärmen. En alternativ drivrutin behövs inte för en Peka och Skriv ut-installation på en Windows NT 4.0-klient. 9

14 Installera värdar med Windows NT 4.0 Värd Installera skrivarprogram på en värd med Windows NT 4.0 Obs! För att kunna installera programvaran på ett system med Windows NT 4.0 måste du ha administratörsbehörighet. 1 Slå på värddatorn. 2 Klicka på Start Inställningar Skrivare. 3 Dubbelklicka på Lägg till skrivare. 4 Välj Den här datorn som skrivaranslutning och klicka sedan på Nästa. 5 Välj en skrivarport ur listan Tillgängliga portar (LPT1 rekommenderas) och klicka därefter på Nästa. 6 Klicka på Diskett finns och sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för hp deskjet 900c series i CD-enheten. 7 I dialogrutan Installera från diskett klickar du på Bläddra,gå sedan till hpfnt01.inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows NT 4.0. Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel: Om du vill använda hpfnt01.inf-filen för engelska och operativsystemet Windows NT 4.0 går du till enu\driver\win_nt\hpfnt01.inf 8 Klicka på Öppna och sedan på OK. 9 Klicka på Nästa. 10 Acceptera standardnamnet för skrivaren (rekommenderas) eller ange ett nytt namn och klicka sedan på Nästa. 10

15 11 Klicka på Delad och ange namnet som skrivaren ska ha i nätverket. 12 Om du vill skriva ut en testsida klickar du på Ja, om inte klickar du på Nej. Klicka på Slutför. Obs! Du kan kopiera skrivarprogrammet för Windows 95 och 98 till värddatorn för att kunna utföra en Peka och Skriv ut-installation av skrivarprogrammet på klientdatorer med Windows 95 och 98. Klicka på Start Inställningar Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper. Klicka på fliken Dela ut och därefter på Delad. Klicka på en drivrutin i listan Alternativa drivrutiner. Klicka på OK och följ sedan anvisningarna på skärmen. En alternativ drivrutin behövs inte för en Peka och Skriv ut-installation på en Windows 2000-klient. 11

16 Installera värdar med Windows for Workgroups 3.11 Värd Installera skrivarprogrammet på värd med Windows for Workgroups Slå på värddatorn. 2 Stäng av antivirusprogram och andra program som körs på datorn. 3 Sätt i CD-skivan med skrivarporgrammet för hp deskjet 900c series i CD-enheten och välj Arkiv Kör i Filhanteraren. 4 Om CD-enheten har enhetsbeteckningen D skriver du D:\setup.exe. Om inte, skriver du [din CD-enhets enhetsbeteckning]:\setup.exe. 5 Klicka på OK. 6 Följ anvisningarna på skärmen för att installera skrivarprogrammet. Dela skrivaren i nätverket 1 Gå till programgruppen Huvudgrupp och dubbelklicka på Utskriftshanteraren. 2 Välj skrivarikonen för hp deskjet 900c series och markera Dela på menyn Skrivare. 3 Välj din skrivare på snabbmenyn Skrivare. 4 Ange ett delat namn på skrivaren. 12

17 Installera skrivarprogrammet på alla klientdatorer Klientdatorer i nätverk Viktigt Försäkra dig om att du har installerat skrivarprogrammet på värden och delat skrivaren innan du installerar något skrivarprogram på klientdatorn. När du installerar programvaran för en lokalt delad skrivare på en klientdator har du tre alternativ: Peka och Skriv ut-installation (se sidan 13): Det här alternativet är snabbare än Lägg till skrivare-installationen. Det fungerar i Windows 95, 98, 2000 och NT. Lägg till skrivare-installation (se sidan 14): Det här alternativet tar längre tid än Peka och Skriv ut-installationen. Det fungerar i Windows 95, 98, 2000 och NT. Windows for Workgroups 3.11-installation (se sidan 16): Med det här alternativet installeras skrivarprogrammet med hjälp av setup.exe-filen. Alternativ 1: Peka och Skriv ut-installation Obs! Om värddatorn är en Windows NT 4.0- eller 2000-server och du har installerat skrivarprogram för andra Windows-operativsystem på den (se Obs! på sidorna 9 och 11), kan du använda Peka och Skriv ut för att installera skrivarporgrammet på klientdatorer som kör Windows 95, 98, 2000 eller NT 4.0, direkt från värddatorn. 1 Gå till skrivbordet i Windows. 2 Dubbelklicka på ikonen för Nätverket. 3 Dubbelklicka på ikonen för den dator som skrivaren är installerad på. 4 Högerklicka på skrivarikonen och välj Installera. Dialogrutan Guiden Lägg till skrivare öppnas. 5 Om du vill skriva ut från MS-DOS-baserade program klickar du på Ja. 6 Klicka på Nästa. 7 Acceptera standardnamnet för skrivaren (rekommenderas) eller ange ett nytt namn. 8 Om du vill att den här skrivaren ska vara din standardskrivare klickar du på Ja, annars klickar du på Nej. 13

18 9 Klicka på Nästa. 10 Om du vill skriva ut en testsida klickar du på Ja, om inte klickar du på Nej. 11 Klicka på Slutför. Obs! Ytterligare alternativ för Peka och Skriv ut-installation finns i dokumentationen till Windows 95, 98, 2000 och Windows NT 4.0. Alternativ 2: Lägg till skrivare-installation Installera skrivarprogram på Windows 95- eller Windows 98-klienter 1 Klicka på Start Inställningar Skrivare. 2 Dubbelklicka på Lägg till skrivare och klicka därefter på Nästa. 3 Välj Nätverksskrivare som skrivaranslutning och klicka sedan på Nästa. 4 Klicka på Bläddra. Dubbelklicka på den värddator som skrivaren är installerad på och klicka sedan på skrivaren. Klicka på OK och sedan på Nästa. eller Skriv sökvägen till skrivaren eller namnet på skrivarkön och klicka sedan på Nästa. Du kan till exempel skriva: \\värddatorns namn\skrivarens namn eller \\serverns namn\skrivarköns namn. 5 Klicka på Diskett finns och sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för hp deskjet 900c series i CD-enheten. 6 I dialogrutan Installera från diskett klickar du på Bläddra, gå sedan till hpf9x01.inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows 95/98. Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel: Om du vill använda hpf9x01.inf-filen för engelska och operativsystemet Windows 95 eller Windows 98 går du till enu\driver\win9x_me_\hpf9x01.inf. 7 Klicka på OK och därefter på OK för att stänga dialogrutan Installera från diskett. 8 Klicka på Nästa. 9 Acceptera standardnamnet för skrivaren (rekommenderas) eller ange ett nytt namn. 10 Klicka på Slutför. 14

19 Installera skrivarprogram på klienter med Windows Klicka på Start Inställningar Skrivare. 2 Dubbelklicka på Lägg till skrivare. 3 Klicka på Nästa. 4 Välj Nätverksskrivare som skrivaranslutning och klicka sedan på Nästa. 5 Klicka på Ange skrivarnamnet eller klicka på Nästa för att bläddra efter en skrivare. Obs! Du kan också hitta en skrivare genom att söka i katalogen eller ansluta till en skrivare på Internet eller intranätet. Mer information om de här alternativen finns i Microsofts dokumentation till Windows Klicka på Nästa för att bläddra efter skrivaren. 7 Dubbelklicka på den värddator som skrivaren är installerad på i rutan Delade skrivare och klicka sedan på skrivaren. Klicka på Nästa. 8 Om du vill att den här skrivaren ska vara din standardskrivare klickar du på Ja, annars klickar du på Nej. 9 Klicka på Nästa. 10 Klicka på Slutför. Installera skrivarprogram på Windows NT 4.0-klienter Obs! För att kunna installera programvaran på ett system med Windows NT 4.0 måste du ha administratörsbehörighet. 1 Klicka på Start Inställningar Skrivare. 2 Dubbelklicka på Lägg till skrivare och klicka därefter på Nästa. 3 Välj Utskriftsserver som skrivaranslutning och klicka sedan på Nästa. 4 Bläddra i listrutan Delade skrivare efter värddatorn och skrivaren. eller Skriv sökvägen till skrivaren eller namnet på skrivarkön. Du kan till exempel skriva: \\värddatorns namn\skrivarens namn eller \\serverns namn\skrivarköns namn Obs! Om värddatorn är en dator med Windows 95 eller 98 måste du installera skrivarprogrammet från CD-skivan med skrivarprogrammet. 15

20 5 Om du vill att den här skrivaren ska vara din standardskrivare klickar du på Ja, annars klickar du på Nej. 6 Klicka på Nästa och sedan på Slutför. 7 Vid uppmaning, starta om Windows. Alternativ 3: Windows for Workgroups installation 1 Sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för hp deskjet 900c series i CD-enheten och välj Kör i Programhanterarens Arkiv-meny. 2 Om CD-enheten har enhetsbeteckningen D skriver du D:\setup.exe, och klickar på OK. Om inte, skriver du [din CD-enhets enhetsbeteckning]:\setup.exe och klickar på OK. 3 När du uppmanas ange skrivarens namn och port markerar du porten LPT1. 4 Klicka på OK och avsluta installationen. 5 Vid uppmaning, starta om Windows. 6 Dubbelklicka på Skrivare i Kontrollpanelen. 7 Välj skrivaren hp deskjet 900c series och klicka på Anslut. 8 Välj den port som skrivaren är ansluten till. 9 Klicka på Nätverk och bläddra dig sedan fram till skrivarköns eller serverns namn. Om du vill göra skrivaren till en fast nätverksskrivare markerar du rutan Permanent. 10 Klicka på Anslut. 16

21 Peer-to-peer-anslutning I en jämlik och direkt nätverkskonfiguration, peer-to-peer, är skrivaren ansluten direkt till nätverket via en HP JetDirect External Print Server. Varje dator i nätverket skickar utskriftsjobb direkt till HP JetDirect External Print Server. Installera en peer-to-peer-anslutning för skrivare 1 Installera skrivaren. Se Installera skrivaren på sidan 2. I steg 2 ansluter du skrivaren till HP JetDirect External Print Server med en parallellkabel. Skrivarserver Skrivare 2 Installera HP JetDirect External Print Server. Installera och konfigurera HP JetDirect External Print Server enligt anvisningarna som medföljer skrivarservern. 3 Installera skrivarprogrammet HP DeskJet 900c series på alla klientdatorer. Anvisningar om ditt operativsystem finns i avsnittet Operativsystem för en peer-to-peer-anslutning på sidan

22 Operativsystem för en peer-to-peer-anslutning Se nedan för information om var du hittar installationsanvisningar för de operativsystem som stöds: Operativsystem Sidan Windows 95 och Windows Windows NT Obs! Om Lägg till skrivare-installationen startar automatiskt börjar du med steg 4 i lämpligt avsnitt. Installera skrivarprogrammet på alla klienter Klienter 18 Windows 95- och 98-klientdatorer 1 Installera programvaran för HP JetDirect-porten på var och en av klienterna enligt anvisningarna som medföljer skrivarservern. 2 Klicka på Start Inställningar Skrivare. 3 Dubbelklicka på Lägg till skrivare. 4 Klicka på Nästa. 5 Välj Lokal skrivare som skrivaranslutning och klicka sedan på Nästa. 6 Klicka på knappen Diskett finns och sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för HP DeskJet 900c series i datorns CD-enhet. 7 I dialogrutan Installera från diskett klickar du på Bläddra,gå sedan till hpf9x01.inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows 95/98. Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel: Om du vill använda hpf9x01.inf-filen för engelska och operativsystemet Windows 95/98 går du till enu\driver\win9x_me\hpf9x01.inf. 8 Klicka på OK och därefter på OK för att stänga dialogrutan Installera från diskett. 9 Klicka på Nästa.

23 10 Välj skrivarport ur listan Tillgängliga portar som du konfigurerade när du installerade HP JetDirect External Print Server, och klicka därefter på Nästa. 11 Acceptera standardnamnet för skrivaren (rekommenderas) eller ange ett nytt namn. Om du vill att den här skrivaren ska vara din standardskrivare klickar du på Ja, annars klickar du på Nej. 12 Klicka på Slutför för att avsluta installationen av skrivarprogrammet för HP DeskJet. Windows 2000-klientdatorer 1 Installera programvaran för HP JetDirect-porten på var och en av klienterna enligt anvisningarna som medföljer skrivarservern. 2 Klicka på Start Inställningar Skrivare. 3 Dubbelklicka på Lägg till skrivare. 4 Klicka på Nästa. 5 Välj Lokal skrivare som skrivaranslutning och klicka sedan på Nästa. 6 Välj skrivarport ur listan Använd följande port som du konfigurerade när du installerade HP JetDirect External Print Server, och klicka därefter på Nästa. 7 Klicka på knappen Diskett finns. 8 Sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för HP DeskJet 900c series i CD-enheten. 9 Klicka på Bläddra. 10 Gå till hpf2k01.inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel: Om du vill använda hpf2k01.inf-filen för engelska och Operativsystemet Windows 2000 går du till enu\driver\win_2k\hpf2k01.inf. 11 Klicka på Öppna och därefter på OK för att stänga dialogrutan Installera från diskett. 12 Klicka på Nästa. 13 Acceptera standardnamnet för skrivaren (rekommenderas) eller ange ett nytt namn. Om du vill att den här skrivaren ska vara din standardskrivare klickar du på Ja, annars klickar du på Nej. 14 Klicka på Nästa. 19

24 15 Klicka på Nästa. 16 Ange plats för skrivaren och eventuellt ytterligare kommentarer (valfritt) och klicka sedan på Nästa. 17 Om du vill skriva ut en testsida klickar du på Ja, om inte klickar du på Nej. Klicka på Nästa. 18 Klicka på Slutför. Windows NT 4.0-klientdatorer 1 Installera programvaran för HP JetDirect-porten på var och en av klienterna enligt anvisningarna som medföljer skrivarservern. 2 Klicka på Start Inställningar Skrivare. 3 Dubbelklicka på Lägg till skrivare. 4 Välj Den här datorn som skrivaranslutning och klicka sedan på Nästa. 5 Välj skrivarport ur listan Tillgängliga portar som du konfigurerade när du installerade HP JetDirect External Print Server, och klicka därefter på Nästa. 6 Klicka på knappen Diskett finns och sätt i CD-skivan med skrivarprogrammet för HP DeskJet 900c series i datorns CD-enhet. 7 I dialogrutan Installera från diskett klickar du på Bläddra,gå sedan till hpfnt01.inf-filen i mappen för ditt språk och operativsystemet Windows NT 4.0. Se tabellen över språkbeteckningar på sidan 27. Exempel: Om du vill använda hpfnt01.inf-filen för engelska och operativsystemet Windows NT 4.0 går du till enu\driver\win_nt\hpfnt01.inf 8 Klicka på Öppna och sedan på OK. 9 Klicka på Nästa. 10 Acceptera standardnamnet för skrivaren (rekommenderas) eller ange ett nytt namn och klicka sedan på Nästa. 11 Om du vill skriva ut en testsida klickar du på Ja, om inte klickar du på Nej. 12 Klicka på Slutför. 20

25 Nätverksanslutning medklientserver I en klientserveranslutning ansluter du skrivaren hp deskjet 900c series till nätverket med en HP JetDirect External Print Server. Klienterna skriver ut till en Windows 2000-, NT- eller NetWare-server som betjänas av en HP JetDirect External Print Server. Skrivarserver Skrivare Server Klienter Operativsystem för klientserveranslutningen Se nedan för information om var du hittar installationsanvisningar för de operativsystem som stöds: Operativsystem för servrar Sidan Operativsystem för klienter Sidan Windows Windows 95 eller Windows NT Windows NetWare 23 Windows NT Windows för Workgroups Windows Terminal Server Windows Terminal Server stöds i Windows 2000 på skrivaren HP DeskJet 990c series genom Lägg till-installationssökväg för skrivarprogram. Senaste versionen av skrivarprogrammet finns på HP:s webbplats på Ytterligare information finns i Microsofts dokumentation till Windows Terminal Server. 21

26 Installera en klientserver i Windows 2000 eller NT Installera skrivaren. Se Installera skrivaren sidan 2. I steg 2 ansluter du skrivaren till en HP JetDirect External Print Server med en parallellkabel. Skrivarserver Skrivare 2 Installera HP JetDirect External Print Server. Installera och konfigurera HP JetDirect External Print Server enligt anvisningarna som medföljer skrivarservern. 3 Windows 2000 Server: Installera skrivarprogrammet på Windows 2000-servern om du vill dela skrivaren i nätverket. Se Installera skrivarprogram på en värd med Windows 2000 på sidan 8. I steg 5 väljer du porten du konfigurerade när du installerade HP JetDirect External Print Server. Windows NT 4.0 Server: Installera skrivarprogrammet på Windows NT 4.0-servern om du vill dela skrivaren i nätverket. Se Installera skrivarprogram på en värd med Windows NT 4.0 på sidan 10. I steg 5 väljer du porten du konfigurerade när du installerade HP JetDirect External Print Server. Windows 2000 och NT Server 4 Installera skrivarprogrammet på var och en av klientdatorerna. Se Installera skrivarprogrammet på alla klientdatorer på sidan 13. Klienter 22

27 Installera en klientserver i NetWare Mer information om NetWare, skrivarinstallationer och klientprogram finns i Novells dokumentation och på Novells webbplats. Titta i dokumentationen som medföljer HP JetDirect External Print Server. Besök HP:s webbplats på och gå till sidan med nätverksskrivare om du vill ha information om hur du installerar en HP JetDirect External Print Server i en NetWare-miljö och ytterligare information om nätverksskrivare. Du kan kopiera programvaran för hp deskjet 900c series till en NetWare-enhet. Titta i tabellen över språkbeteckningar på sidan 27 för att kopiera rätt språk och operativsystem. 23

28 24

29 Använda skrivarprogrammet Använd dialogrutan HP Egenskaper för skrivare i ditt skrivarprogram om du vill styra hur och vad du skriver ut. Med HP DeskJet Verktygslåda kan du dessutom underhålla skrivaren och få tillgång till en elektronisk kopia av användarhandboken. Hitta HP Egenskaper för skrivare i Windows 95, 98, 2000 eller NT I ditt program klickar du på Arkiv Skriv ut. Programmet öppnar dialogrutan Skriv ut. 2 I dialogrutan Skriv ut klickar du på Egenskaper. Dialogrutan HP Egenskaper för skrivare öppnas. HP Egenskaper för skrivare I dialogrutan HP Egenskaper för skrivare kan du själv bestämma utskriftskvalitet, pappersstorlek, papperstyp och mycket annat genom några enkla musklickningar. Du kan högerklicka på valfri ikon i dialogrutan HP Egenskaper för skrivare för att visa hjälpavsnitt om dem. 25

30 HP DeskJet Verktygslåda När du installerar skrivaren i ett nätverk finns fliken Underhåll i dialogrutan HP Egenskaper för skrivare, varifrån du kommer åt HP DeskJet Verktygslåda. Klicka på fliken Underhåll och därefter på Öppna HP DeskJet Verktygslåda så öppnas HP Verktygslåda. På fliken Underhåll i verktygslådan kan du utföra skrivarunderhåll. Du kan högerklicka på valfri ikon i verktyglådan för att visa hjälpavsnitt om den. Windows för Workgroups 3.11 Läs avsnittet om hur du skriver ut i Windows 3.1x i den elektroniska Användarhandboken om du vill ha information om skrivarprogram i Windows 3.1x- och Windows for Workgroups 3.11-miljöer. 26

31 Bilaga Språkbeteckningar Windows 95, 98, 2000 och NT 4.0 Om du installerar med funktionen "Lägg till skrivare" ska du gå till INF-filen i mappen för ditt språk och datorns operativsystem: Windows 95, 98: [enhetsbokstaven för CD-enheten]:\[språkkod]\driver\win9x_me\hpf9x01.inf Windows 2000: [enhetsbokstaven för CD-enheten]:\[språkkod]\driver\win_2k\hpf2k01.inf Windows NT: [enhetsbokstaven för CD-enheten]:\[språkkod]\driver\win_nt\hpfnt01.inf Windows för Workgroups 3.11-klienter Om du vill kopiera skrivarprogrammet för Windows for Workgroups 3.11 till en delad nätverksresurs och senare installera på klienten från nätverket, ska du kopiera följande filer: [enhetsbokstaven för CD-enheten]:\[språkkod]\31\*.*. Beteckningen för ditt operativsystems språk återfinner du i tabellen nedan. Språk Språk beteckning Språk Språk beteckning Bahasa-indonesiska bin Norska non Bulgariska bul Polska plk Danska dan Portugisiska ptb Engelska enu Ryska rus Finska fin Spanska esm Förenklad kinesiska chs svc Franska fra Thailändska tha Holländska nld Tjeckiska csy Italienska ita Traditionell kinesiska cht Japanska jpn Tyska deu Kazachiska kzh Ungerska hun Koreanska kor 27

32 Sakregister B Bläckpatroner 4 D Dela skrivare 1 Lokalt 1, 5 Windows 2000-värd 9 Windows 95/98-värd 6, 7 Windows for Workgroups 3.11-värd 12 Windows NT 4.0-värd 10 E Egenskaper, skrivare 25 H HP DeskJet Verktygslåda 25, 26 HP JetDirect Print Server 1, 17, 22 hpf2k01.inf Windows , 19 hpf9x01.inf Windows 95/98 7, 14, 18 hpfnt01.inf Windows NT , 20 I Installera Din skrivare 2 Modul för automatisk dubbelsidig utskrift 2 Installera skrivaren 2 Klientserver för Netware 23 Klientserver för Windows 2000/NT Lokalt delad 5 Peer-to-peer 17 Installera skrivarprogram NetWare Server 23 Windows 2000 Server 22 Windows 2000-klient 13, 15, 19 Windows 2000-värd 8 Windows 95/98-klient 13, 14, 18 Windows 95/98-värd 6 Windows för Workgroups 3.11-klient 16 Windows för Workgroups 3.11-värd 12 Windows NT 4.0 Server 22 Windows NT 4.0-klient 13, 15, 20 Windows NT 4.0-värd 10 K Klienter Klientserver för Netware 23 Klientserver för Windows Klientserver för Windows NT Lokalt delad 13 Peer-to-peer 18 Klientserveranslutning 21 NetWare 23 Operativsystem 21 Windows 2000/NT L Lägg till skrivare-installation 13 Windows Windows 95/98 14 Windows för Workgroups Windows NT Lokalt delad skrivaranslutning 5 Installera 5 Klientprogram 13 Operativsystem 6 Värdar med Windows Värdar med Windows 95/98 6 Värdar med Windows for Workgroups Värdar med Windows NT LPT1 Windows Windows 95/98 7 Windows NT 10 M Modul för automatisk dubbelsidig utskrift 2 N Nätverksanslutning 1 Klientserver 1, 21 Lokalt 1, 5 Peer-to-peer 1, 17 Novell Netware 1, 21, 23 O Operativsystem Klientserveranslutning 21 Lokal skrivaranslutning 6 Peer-to-peer-anslutning 18 P Papper, fylla på 4 Parallellkabel, ansluta 2 Peer-to-peer-anslutning 17 Installera 17 Klientprogram 18 Operativsystem 18 Peka och Skriv ut-installation Windows 95/98/ Windows NT S Sätta i bläckpatronerna 4 Skrivare Egenskaper 25 Fliken Inställningar 25 programvara, använda 25 Skrivarprogram, se Installera skrivarprogram Skrivarserver, se HP JetDirect Print Server Språkbeteckningar 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 27 V Verktygslåda 25, 26 W Windows 2000 Installera programvara för klienter 13, 15, 19 Installera serverprogram 22 Installera värddatorprogramvara 8 Windows 95/98 Dela skrivare 7 Förbereda datorn för att dela skrivaren 6 Installera programvara för klienter 13, 14, 18 Installera programvara i värddatorn 7 Windows for Workgroups 3.11 Dela skrivare 12 Installera värddatorprogramvara 12 Windows för Workgroups 3.11 Installera programvara för klienter 16 Windows NT 4.0 Installera programvara för klienter 13, 15, 20 Installera serverprogram 22 Installera värddatorprogramvara 10 Windows Terminal Server 21 28

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900022

Din manual HP DESKJET 970C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900022 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 970C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

HP DeskJet Skrivaren

HP DeskJet Skrivaren HP DeskJet Skrivaren Användarhandbok För Windows 895C Series 880C Series 810C Series HP DeskJet Användarhandbok för Windows Serie 895C Serie 880C Serie 810C Svenska Tillkännagivanden Microsoft, MS, MS-DOS

Läs mer

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift Start Administratörsguiden Klicka på "Start"-knappen. Copyright 2003 Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, anpassning

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra Kom igång med Etikettskrivaren Följande är en lathund över de installationer/inställningar som behöver göras i ditt operativsystem för att skrivaren ska fungera fullt ut. Vi utgår ifrån att du har en skrivare

Läs mer

Guide för anslutning. Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare. Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows

Guide för anslutning. Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare. Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows Sida 1 av 5 Guide för anslutning Windows-anvisningar för en lokalt ansluten skrivare Innan du installerar skrivarprogramvara för Windows En lokalt ansluten skrivare är en skrivare som är ansluten till

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66 Office Synchronizer Versionsinformation Version 1,66 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA Telefon: +1-408-481-8000 Avgiftsfritt:

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide Sida 1 av 6 Anslutningsguide Operativsystem som kan användas Med d-skivan med programvara kan du installera skrivarprogrammet på följande operativsystem: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NÄTVERKSUTSKRIFT

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NÄTVERKSUTSKRIFT HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer NÄTVERKSUTSKRIFT Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704

Din manual HP COLOR INKJET CP1700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894704 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537

Din manual HP DESKJET 840/842/843C http://sv.yourpdfguides.com/dref/899537 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 840/842/843C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34 "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35 Ange utskriftsalternativ

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Användarhandbok. Innehållsförteckning

Användarhandbok. Innehållsförteckning Användarhandbok Innehållsförteckning Navigera i användarhandboken.......................................2 Ställ i ordning skrivaren.......................... 3 Anslut skrivaren med en parallell skrivarkabel.........................3

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer