Installationsguide ELCAD 7.10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsguide ELCAD 7.10"

Transkript

1 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda hem svensk applikation... 2 Installation... 3 Installera den internationella ELCAD versionen... 3 Installation av drivrutin för licens... 5 Installera servicepack... 7 Installera den svenska ELCAD applikationen... 7 Starta ELCAD... 8 Lägga ut ikon på skrivbordet... 8 ELCAD med hårdvarulås, USB- eller parallellportslås... 8 Skriva in licensnummer och aktivera hårdvarulås... 8 ELCAD med Felics licensserver... 9 Lägga till versionslicens... 9 Aktivera olika moduler och optioner ELCAD med FlexNet licensserver Installation av ELCAD Underhåll Ta bort filer som du inte behöver ELCAD International version Svensk applikation ECC Svensk applikation ECC Copyright AUCOTEC Sweden AB Vi förbehåller oss alla rättigheter till detta dokument. Återgivning och användning till tredje part utan vårt skriftliga medgivande är strängt förbjudet. Sida 1 / 12

2 Inledning Det här dokumentet är tänkt att använda elektroniskt. Det finns länkar som ni kan klicka på för att komma till olika platser på internet där ni kan ladda hem programvaror. Det är också möjligt att direkt från innehållsförteckningen klicka på en rad för att komma till rätt avsnitt. Installation av ELCAD 7.10 Viktiga nyheter om installationen Denna version av ELCAD kan installeras på följande versioner av Windows: Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 RC Windows Vista Windows 8.1, 8 och 7 En rekommendation till er som fortfarande kör Vista eller Windows Server 2003 RC är att, så fort som möjligt, byta till Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2. När supporten upphör görs inga nya säkerhetsuppgraderingar av Microsoft och din data kan bli utsatt för risker. De svenska applikationerna ECC1 och ECC4 installeras i följande mappar: Programfiler (de svenska språkfilerna är gemensamma för ECC1 och ECC4): C:\Program Files (x86)\aucotec\elcad\7100_iec Alla övriga filer, dvs Data- och användarmappar (exempelprojekt, symboler, user, etc.): %HOMEPATH%\Documents\Elcad\ Normalt är det C:\Users\<username>\Documents\Elcad\ Vid installationen så installeras både ECC1 och ECC4 parallellt. Före installationen Denna anvisning syftar till att installera ELCAD komplett med svensk applikation. Det finns två olika svenska applikationer. Vår nya applikation ECC4 som bygger på symbolbiblioteket Elcad- 704 och senare. Och en tidigare applikation ECC1, för er som har projekt skapade med symbolbibliotek IEC587 och tidigare. Från och med den här versionen har vi gjort en ändring i installationsförfarandet. Alla användare installerar först den internationella versionen av ELCAD, media laddas hem från (se länk nedan). Vi i Sverige tillhandahåller en zip-filer som man laddar hem (se länk nedan) och extraherar i Dokumentmappen (Documents folder). Installationen består av följande steg: Installera ELCAD internationell version och eventuella servicepack Extrahera zipfil Elcad710SE.zip Kopiera tre språkfiler till C:\Program Files (x86)\aucotec\elcad\7100_iec Ladda hem internationell version För att ladda ned internationell ELCAD 7.10 update och eventuella Servicepack, klicka här Om inte filen går att ladda hem från länken på raden ovan kan ni högerklicka på länken och kopiera genvägen och klistra in den i er web-läsare. Kontrollera gärna då och då om det finns något nytt servicepack till din ELCAD installation. Ladda hem svensk applikation För att ladda hem svensk applikation ELCAD 7.10, klicka här Sida 2 / 12

3 Om inte filen går att ladda hem från länken på raden ovan kan ni högerklicka på länken och kopiera genvägen och klistra in den i er web-läsare. Obs! För att utföra installationen måste du ha administratörsrättigheter på datorn. Tänk på att om olika användare installerar den internationella och den svenska versionen så används två olika mappar under C:\Users. Installation Installera den internationella ELCAD versionen När filen Elcad iso är nedladdad kan du antingen montera den som en drive eller bränna ut den på en CD/DVD. Efter det så klickar du på filen Setup.exe. Följ instruktionerna i installationsguiden. Nedan visas ett exempel på bilder som kan visas där man ska göra specifika val, det är fler bilder som visas och det är inte säkert att alla bilder som finns nedan visas. Välj IEC International Installation och klicka på Next. Sida 3 / 12

4 Välj Complete Installation och klicka på Next. Välj i första hand ELCAD, om ni vill installera en annan produkt så markera den och klicka på Next. Sida 4 / 12

5 Nedan visas ett lämpligt val för installationen, om ni inte vill installera Aucotecs internationella exempelprojekt och dess symboler så kan ni bocka ur Sample data. Klicka sedan på Next. Välj lämplig drivrutin för licensiering och klicka på Nästa. Installation av drivrutin för licens Följ guiderna för respektive drivrutin. Installation av Hardlock Driver Sida 5 / 12

6 Om du väljer att starta installationen av Hardlock Driver och får ett meddelande att drivrutinen redan är installerad så avbryter du installationen. I annat fall så kommer installationen att slutföras normalt. Tips! Om installationen misslyckas kan du starta om den senare genom att dubbelklicka på filen Hldinst522.exe i mappen \Installera\Hardlock. Installation av Flying License driver Felics är det det program som används för Flying License driver, därför använder vi det namnet i det här stycket. Om Felics servern redan är klar och du inte har använt tidigare versioner av ELCAD så ska du installera Felics agenten på din dator. Har du använt ELCAD med Felics licenshanterare tidigare så behöver bara Felics servern uppdateras med ny versionslicens. Dvs du behöver inte installera Felics agenten på nytt, då väljer du det tredje alternativet ovan. Har du en ny dator eller inte använt Felics liceshanterare tidigare så väljer du att installera andra alternativet. Nedan visas bilder där man gör specifika val Skriv in namn, företag och klicka på Next. Sida 6 / 12

7 Välj att bara installera Felics Agenten, markera enligt bild och klicka på Next. Skriv in Felics servernamn eller dess IP adress och port ska vara Markera enligt bild och klicka på Next. Slutför installationen av Felics Agent. Tips! Om installationen misslyckas kan du starta om den senare genom att dubbelklicka på filen Setup.exe i mappen \Installera\FELICS_Agent_Server_Tools. Installera servicepack Installera det senaste servicepack som du laddat hem. Öppna zip-filen och spara filerna till en tillfällig mapp. Kopiera sedan alla filer till mappen C:\Program Files (x86)\aucotec\elcad\7100_iec, skriv över befintliga filer. Installera den svenska ELCAD applikationen När du laddat hem filen Elcad710SE.zip så flyttar eller kopierar du den till Documentmappen (Documentsfolder). Extrahera zipfilen till Dokumentmappen (Documentsfolder), nu skapas en ny mapp som heter Elcad. Om det redan finns en mapp med det namnet så får du frågan om de ska slås ihop (eller liknande), svara Ja. Efter extraheringen så finns följande filer och mappar i Elcad mappen. Sida 7 / 12

8 De tre filer som är markerade ska kopieras till mappen C:\Program Files (x86)\aucotec\elcad\7100_iec. När de är kopierade kan de tas bort i Elcad mappen. Starta ELCAD Lägga ut ikon på skrivbordet I den svenska applikationen finns det ikoner som har rätt inställningar för den installation och extrahering som beskrivs i det här dokumentet. Ikonerna ligger i mappen %HOMEPATH%\Documents\Elcad\7100_ecc1 \installera\ikoner eller %HOMEPATH%\Documents\Elcad\7100_ecc4 \installera\ikoner I vardera mapp finns två ikoner, en för hårdvarulås och en för Felics licensserver. Kopiera den du ska använda och klistra in den där du vill att den ska ligga, på skrivbordet kan vara lämpligt. Du kan också skicka den till skrivbordet som genväg. ELCAD med hårdvarulås, USB- eller parallellportslås Sätt in ditt hårdvarulås i lämplig port på din dator. Om du har ett USB-lås så kommer det att konfigureras automatiskt. Vänta med att starta ELCAD tills datorn visar att konfigurationen av ditt hårdvarulås är klar. Starta ELCAD genom att dubbelklicka på ikonen för programmet. Nu startar programmet i demomode. Hur du aktiverar din licens ser du på raderna nedan. Skriva in licensnummer och aktivera hårdvarulås För att kunna använda ELCAD med hårdvarulås måste du också skriva in ett antal licensnummer i filen Elcad_id. Gör följande: Om en ritning är öppen så stäng ritningen på menyn Arkiv, Stäng ritning. Öppna filen Elcad_id från menyn Verktyg, Verktygsfält, Licensnummer och fyll i dina licensnummer. Det är flera licensnummer som ska fyllas i, minst ELCAD licensen och versionslicensen. Vid köpet av ELCAD fick du ett Software License Certificate, du har också fått ett nytt certifikat vid varje uppdatering. Med den här uppdateringen följer ett certifikat som innehåller alla dina licensnummer. När du fyllt i alla nummer så sparar du filen och startar om programmet. Omstarten är nödvändig för att licensen ska bli aktiv. Sida 8 / 12

9 Installationen är nu klar och du kan börja använda ELCAD. Tips! Om ni har flera licenser kan alla licensnummer skrivas in i samma fil. Filen kopieras sedan till alla användarnas \user.7100 mapp, kopiera den även till mappen \Installera\usr_default. Obs! För att aktivera andra moduler eller optioner ska även dessa licensnummer läggas in filen Elcad_id. T.ex. för att aktivera ELCAD Underhåll behöver du bara lägga till licensnumret för ELCAD Underhåll i filen Elcad_id. ELCAD med Felics licensserver Vi beskriver inte installationen av Felics licensserver då den är ersatt med FlexNet licensserver. Nedan beskrivs hur man lägger till den nya versionslicensen i Felics servern och hur man väljer vilka moduler och optioner som ska vara aktiverade. Lägga till versionslicens För att lägga till licensnummer används att hjälpprogram som heter Rembrand. Obs! Rembrand fungerar bara med 32 bitars operativsystem. Starta Rembrand och anslut till servern, ange server och eventuellt lösenord. Port ska normalt inte behöva ändras. Sida 9 / 12

10 I fältet Key-controlled Licence framgår vilka ELCAD produkter som är installerade. Tryck på knappen New Key för att mata in nya licensnummer. Komplettera med versionslicensen för ELCAD 7.10, övriga licensnummer ska redan finnas där. Aktivera olika moduler och optioner Ikonen som vi skickar med för att starta ELCAD med Felics licensserver är anpassad för att starta ELCAD Professional utan moduler eller optioner. Du kan enkelt ändra så att du startar ELCAD med dina moduler och optioner. Vill du göra en ändring så går du in på ikonens egenskaper och skriver in lämplig optionstext. På raden Mål (Target) i ikonen finns texten usr PROF, det betyder att ELCAD Professional ska starta utan optioner. Sida 10 / 12

11 Exempel på startinformation usr i ikonen. PROF betyder att det finns en sektion i ELCADs konfigurationsinställningsfil Aucotec.ini som ligger i mappen \user Vi har preparerat den filen med några olika sektioner, dvs. ELCAD Professional med olika optionskombinationer. Om du t.ex. vill starta ELCAD Professional med optionen DXF så ändrar du texten PROF till PROF_DXF på raden Mål (Target) i ikonen. I bilden nedan ser du skillnaden på sektionen [PROF] och [PROF_DXF] Du kan också lägga till egna optionskombinationer i filen Aucotec.ini. Gör det genom att avsluta ELCAD och öppna filen Aucotec.ini med t.ex. Anteckningar (Notes). I början på filen finns dessa sektioner, skapa din egen sektion t.ex. PROF_PDF och ändra sedan i ikonen, till usr PROF_PDF. När du nu startar ELCAD Professional så är optionen PDF aktiv om du har köpt den. Nedan beskrivs de olika optionstexterna (sektioner i Aucotec.ini) som vi har preparerat. [PROF] [PROF_DXF] [PROF_DWG] [PROF_DXF_DWG] [PROF_DXF_VNS] [START] [EDIT] [VIEW] ELCAD Professional ELCAD Professional + DXF ELCAD Professional + DWG ELCAD Professional + DXF + DWG ELCAD Professional + DXF + VNS ELCAD Start ELCAD Edit ELCAD Underhåll Sida 11 / 12

12 [LOCAL] Aktiverar licens från hårdvarulås Obs! ELCAD Underhåll startas med tillägget usr WIEV. ELCAD med FlexNet licensserver FlexNet license server är den aktuella programvaran för flytande licenser. Till nya kunder så levereras FlexNet licensserver istället för Felics licensserver. Programvara och installationsanvisning hittar du under länken här Ladda hem den och läs bifogade Readme filer. Installation av ELCAD Underhåll Det finns ingen speciellt installationsprogram för ELCAD Underhåll. För att installera ELCAD Underhåll gör du först en installation som beskrivs i det här dokumentet. För att aktivera ELCAD Underhåll behöver du bara lägga in licensnumret i filen Elcad_id. Om du har Felics licensserver så ändrar du till usr VIEV på raden Mål (Target) i ikonen. Ta bort filer som du inte behöver Vid installationen installeras filer för ELCAD International version, ECC1 och ECC4. Det är projekt, symboler mm. Om du vet att du inte behöver dessa kan de tas bort. Om du är osäker är det bättre att du inte tar bort någon fil. ELCAD International version Ta bort följande mappar Användarmappen: %LocalAppData%\aucotec\elcad\7100_iec (kan vara en dold mapp) Projekt, symboler mm: "C:\Users\Public\Documents\aucotec\elcad\7100_iec Ikoner: Ta bort Elcad ikonen. Det finns ingen unik plats den ligger på, ett exempel kan vara C:\Users\Public\Desktop. Svensk applikation ECC1 %HOMEPATH% är oftast C:\Users\<användare>\Documents. Samtliga filer ligger i mappen: %HOMEPATH%\Documents\Elcad\7100_ecc1 Svensk applikation ECC4 %HOMEPATH% är oftast C:\Users\<användare>\Documents. Samtliga filer ligger i mappen: %HOMEPATH%\Documents\Elcad\7100_ecc4 Sida 12 / 12

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

DDS-CAD 9. DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning

DDS-CAD 9. DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning DDS-CAD 9 DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning 3 1 LOKAL INSTALLATION INGEN ÄLDRE VERSION ÄR INSTALLERAD... 4 1.1 STARTA INSTALLATIONEN... 4 2 LOKAL INSTALLATION ÄLDRE VERSION ÄR INSTALLERAD...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 6.1

Chaos desktop manual. Version 6.1 Chaos desktop manual Version 6.1 Innehållsförteckning System...1 Systemkrav för Chaos desktop 6.1...1 Reset...2 Generellt...3 Introduktion...3 Installation...4 Registrering... 10 Installationsfiler...

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Mer information Mamut Business Software Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Version 14 MBS.BKL.IMU.SE.140.2 1 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Innehåll Om installation

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.41A (Version 2.0. 150709) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2011

Användarmanual Godman Redovisning 2011 Användarmanual Godman Redovisning Version 2011 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2011 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer