Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen."

Transkript

1 Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

2 Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens drift och anvisningar om hur du använder maskinen. För din säkerhet bör du läsa igenom denna handbok innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett lämpligt ställe i närheten av maskinen. Viktigt Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande. I största möjliga mån och i enlighet med tillämplig lag är tillverkaren under inga omständigheter ansvarig för några skador som kan uppstå vid funktionsavbrott för maskinen, förlust av registrerad information, eller vid användning av denna produkt och användarhandböcker som medföljer maskinen. Var noga med att alltid kopiera eller säkerhetskopiera den information som är registrerad i denna maskin. Dokument eller information kan raderas vid användarfel eller funktionsstörning för denna maskin. Tillverkaren är inte under några omständigheter ansvarig för några dokument skapade i maskinen eller några resultat till följd av din tillämpning av registrerad information. Två typer av måttenheter används i denna bruksanvisning. För den här maskinen hänvisar vi till den metriska versionen. Varumärken Microsoft, Windows och Windows Server är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. De officiella namnen på Windows operativsystem är:. Produktnamnen för Windows XP är som följer: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Produktnamnen för Windows Server 2003 är som följer: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Produktnamnen för Windows Server 2003 R2 är som följer: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Andra produktnamn i detta dokument används endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla eventuella rättigheter till dessa varumärken. OBS: En del illustrationer i denna handbok kan skilja sig något från den faktiska maskinen.

3 INNEHÅLL Handböcker till den här maskinen... 3 Hur handboken ska läsas...4 Symboler Funktioner som är tillgängliga i ett nätverk Använda skrivaren...5 TWAIN-nätverksskanner Ansluta nätverkskabeln till nätverket Bekräfta anslutningen... 7 Ansluta till Ethernet-gränssnittet Installera maskinen i ett nätverk Meny Användarverktyg(Gränssnittsinst.)...9 Skrivare... 9 TWAIN-nätverksskanner... 9 Nätverkskonfiguration Inställningar som du kan ändra med Användarverktyg Windows-konfiguration Konfigurera TCP/IP...13 Konfigurera en dator med Windows XP Konfigurera en dator med Windows Server Använda skrivarfunktionen Skriva ut med en skrivarserver...15 Skriva ut utan en skrivarserver...16 Använda Standard TCP/IP-port...16 Använda LPR-port Använda IPP-porten Konfigurera nätverkskortet med hjälp av en webbläsare Funktioner...19 Inställningar som kan ändra med en webbläsare Konfigurera inställningar för nätverkskortet Bilaga Använda DHCP...23 SNMP

4 Felmeddelanden på skärmen...25 Meddelanden utan kodnummer...25 Meddelanden med kodnummer...25 Specifikationer...27 INDEX

5 Handböcker till den här maskinen Följande handböcker beskriver hur denna maskin fungerar. För särskilda funktioner, se aktuella delar i handboken. Handböckerna är specifika för maskintypen. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader måste vara installerat om du vill läsa handböckerna som PDF-filer. Handbok för allmänna inställningar Ger en översikt över maskinen och beskriver systeminställningar (papperskassetter, administratörsverktyg etc.) och felsökning. Handbok för nätverk (denna handbok) Beskriver metoder för konfigurering av maskinen och datorer i ett nätverk. Handbok för kopiator Beskriver drift, funktioner och felsökning för maskinens kopieringsfunktion. Handbok för skrivare/skanner Beskriver systeminställningar, funktioner, felsökning och drift för maskinens skrivar- och skannerfunktioner. 3

6 Hur handboken ska läsas Symboler I den här manualen används följande symboler: Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation som, om föreskrifterna inte följs, kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Den här symbolen anger en potentiellt farlig situation. Om denna varning ignoreras kan det leda till person- eller egendomsskador. * Meddelandena ovan är till för din säkerhet. Om anvisningarna inte följs kan papper matas felaktigt, original skadas eller data gå förlorad. Var noga med att läsa informationen. Den här symbolen anger att förkunskaper eller förberedelser krävs före användning. Den här symbolen anger försiktighetsåtgärder vid drift eller åtgärder som bör vidtas vid funktionsfel. Symbolen indikerar numeriska gränser, funktioner som inte kan användas tillsammans eller förhållanden där en viss funktion inte kan användas. Denna symbol indikerar en handbok. [ ] Visar namn på de knappar som finns på maskinens display eller kontrollpaneler. 4

7 1. Funktioner som är tillgängliga i ett nätverk Den här maskinen har skrivar- och skannerfunktioner över ett nätverk. Använda skrivaren Du kan ansluta denna maskin till ett nätverk och använda den som en nätverksskrivare. CUA301 För mer information om vilka inställningar som ska göras, se s.9 "Meny Användarverktyg(Gränssnittsinst.)". För mer information om hur man använder den här funktionen, se s.15 "Skriva ut med en skrivarserver". 5

8 1. Funktioner som är tillgängliga i ett nätverk TWAIN-nätverksskanner Du kan använda den här maskinens skanningfunktion från en nätverksansluten dator. Du kan skanna dokument på samma sätt som du skulle göra om du använde en skanner som var ansluten direkt till datorn. CUA302 För mer information om vilka inställningar som ska göras, se s.9 "Meny Användarverktyg(Gränssnittsinst.)". För mer information om hur du använder denna funktion, se Handbok för skrivare/skanner. 6

9 2. Ansluta nätverkskabeln till nätverket Bekräfta anslutningen 1 CUA BASE-T/100BASE-TX-port Port för anslutning av nätverkskabeln. Ansluta till Ethernet-gränssnittet Var försiktig! En nätverkskabel med ferritkärna ska användas för RF-störningsskydd. Nätverkskortet stöder 10BASE-T- eller 100BASE-TX-anslutningar. 1. Slå av huvudströmbrytaren. Kontrollera att huvudströmmen är frånslagen. Se Handbok för kopiator 7

10 2. Ansluta nätverkskabeln till nätverket 2. Fäst den medföljande ferritkärnan till änden av en Ethernet-kabel. CUA Anslut nätverkskabel till 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. 4. Slå på huvudströmbrytaren. CUA CUA Indikator (orange) När data skickas eller tas emot lyser LED-indikatorn orange. När data inte skickas eller tas emot är den släckt. 2. Indikator (grön) När 10BASE-T eller 100BASE-TX är i drift lyser LED-indikatorn grönt. När maskinen inte är ansluten till nätverket är den släckt. 8

11 3. Installera maskinen i ett nätverk Meny Användarverktyg(Gränssnittsinst.) I det här avsnittet beskrivs de nätverksinställningar som du kan ändra i Användarverktyg (Gränssnittsinställningar). Gör inställningar enligt de funktioner du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. Inställningarna bör göras av systemadministratören eller enligt dennes anvisningar. För information om inställningar, se s.11 "Inställningar som du kan ändra med Användarverktyg". Visa informationen som visas i listan Dessa poster måste ställas in för att funktionen ska kunna användas. Var noga med att ställa in dem innan du försöker använda motsvarande funktion. Dessa poster måste ställas om så krävs. Skrivare Inställningar Gränssnittsinst./Nätverk Se s.11 "Gränssnittsinst.". IP-adress Gateway-adress Ethernethastig. TWAIN-nätverksskanner Inställningar Gränssnittsinst./Nätverk Se s.11 "Gränssnittsinst.". IP-adress Gateway-adress Ethernethastig. 9

12 3. Installera maskinen i ett nätverk Nätverkskonfiguration Alla ändringar du gör med Användarverktygen fortsätter att gälla även om huvudströmbrytaren eller driftströmbrytaren stängs av, eller om du trycker på knappen [Nollställ]. Konfigurera nätverket med hjälp av kontrollpanelen Åtgärder för Gränssnittsinställningar skiljer sig från andra åtgärder. Efter att ha använt Användarverktyg trycker du på [Användarverktyg/Räknare] för att avsluta. Om en administratörskod har angetts visas inmatningsskärmen för administratörskoden. Ange koden och tryck sedan på [OK]. För mer information om administratörskoden, se Handbok för allmänna inställningar. 1. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. 2. Välj [Gränssnittsinst.] med hjälp av [ ] eller [ ] och tryck sedan på [OK]. 3. Välj den inställning som du vill ändra och tryck sedan på [OK]. 4. Ändra inställningen och tryck sedan på [OK]. Tryck på [Escape] för att avbryta inställningen. 5. Tryck på tangenten [Användarverktyg/Räknare]. Konfigurera nätverket med hjälp av andra verktyg Förutom att använda kontrollpanelen kan du också göra nätverksinställningar med hjälp av verktyg som en webbläsare. Följande tabell visar tillgängliga inställningar: Indikerar maskininställningar som kan ändras. - indikerar att inställningen inte kan ändras från den enheten. 10

13 Meny Användarverktyg(Gränssnittsinst.) Benämning på kontrollpanelen Webbläsare Gränssnittsinst ällningar Nätverk IP-adress Auto-hämta (DHCP) Specificera IP-adr. Subnmask Mac-adr. - Gateway-adress Ethernethastig. - Inställningar som du kan ändra med Användarverktyg Gränssnittsinst. IP-adress Innan du använder maskinen i nätverksmiljön måste du konfigurera IP-adressen och subnätmasken. Auto-hämta (DHCP) Specificera När du väljer [Specificera] skriver du in "IP-adress" och "Subnätmask" som "xxx.xxx.xxx.xxx" ("x" indikerar en siffra). IP-adress: Subnätmask: Standard: Auto-hämta (DHCP) När du väljer [Specificera] ska du vara noga med att inte ställa in samma "IP-adress" som hos en annan maskin i nätverket. Den fysiska adressen (Mac-adressen) visas också. Gateway-adress En gateway är en anslutning eller en kopplingspunkt mellan två nätverk. Konfigurera gatewayadressen för routern eller värddatorn som används som en gateway. Gateway-adress: Standard:

14 3. Installera maskinen i ett nätverk Ethernet-hastighet Ställ in åtkomsthastigheten för nätverk. Välj en hastighet som stämmer överens med din nätverksmiljö. [Autoval] ska vanligtvis väljas. Autoval (Auto Select) 100 Mbps fast 10 Mbps fast Standard: Autoval 12

15 4. Windows-konfiguration Konfigurera TCP/IP Här beskrivs hur du konfigurerar Windows för TCP/IP och IPP. Konfigurera en dator med Windows XP Följ stegen nedan för att konfigurera en dator med Windows XP för att använda TCP/IP. 1. På [Start]-menyn klickar du på [Kontrollpanelen] och sedan på [Nätverksanslutningar]. 2. Klicka på [Nätverksanslutningar] och dubbelklicka sedan på [Anslutning till lokalt nätverk]. 3. På fliken [Allmänt] klickar du på [Egenskaper]. 4. Se till [Internet Protocol (TCP/IP)] har valts i rutan [Den här anslutningen använder följande objekt] på fliken [Allmänt]. Välj TCP/IP om det inte redan är markerat. Om TCP/IP inte är installerat klickar du på [Installera] på fliken [Allmänt] för att starta installationen. För mer information om hur du installerar TCP/IP, se hjälpavsnittet för Windows XP. 5. Klicka på [Egenskaper]. 6. Konfigurera TCP/IP med lämplig IP-adress, subnätmask och andra inställningar. Kontrollera med nätverksadministratören att inställningarna är korrekta. Konfigurera en dator med Windows Server 2003 Följ anvisningarna nedan för att konfigurera en dator med Windows Server 2003 för att använda TCP/IP. 1. På menyn [Start] pekar du på [Kontrollpanelen], pekar på [Nätverksanslutningar] och klickar sedan på [Anslutning till lokalt nätverk]. 2. På fliken [Allmänt] klickar du på [Egenskaper]. 3. Se till [Internet Protocol (TCP/IP)] har valts i rutan [Den här anslutningen använder följande objekt] på fliken [Allmänt]. Välj TCP/IP om det inte redan är markerat. 13

16 4. Windows-konfiguration Om TCP/IP inte är installerat klickar du på [Installera] på fliken [Allmänt] för att starta installationen. För mer information om hur du installerar TCP/IP, se hjälpavsnittet för Windows Server Klicka på [Egenskaper]. 5. Konfigurera TCP/IP med lämplig IP-adress, subnätmask och andra inställningar. Kontrollera med nätverksadministratören att inställningarna är korrekta. 14

17 5. Använda skrivarfunktionen Skriva ut med en skrivarserver Här beskrivs hur du konfigurerar en klientdator i ett nätverk som använder Windows XP eller Windows Server 2003 som en skrivarserver. När du använder en Windows XP- eller Windows Server 2003-skrivarserver väljer du en delad skrivare i Windows XP eller Windows Server I det här avsnittet beskrivs hur du kör [Guiden Lägg till skrivare] på varje klientdator, och hur du lägger till Windows XP- och Windows Server 2003-skrivarservrar som nätverksskrivare. Windows XP Windows Server 2003 Skrivarserver Windows XP Windows Server 2003 Klient SV CUA307 I det här avsnittet antas det att klientdatorn redan har konfigurerats för att kommunicera med en Windows XP- eller Windows Server 2003-skrivarserver. Påbörja inte följande process förrän klientdatorn har konfigurerats korrekt. 1. Högerklicka på [Nätverket] och klicka sedan på [Utforska] i snabbmenyn. 2. I nätverksträdet dubbelklickar du på namnet på den dator som används som skrivarserver. De skrivare som är anslutna till nätverket visas. 3. Dubbelklicka på namnet för den skrivare som du vill använda och klicka sedan på [Ja]. Skrivarikonen visas i fönstret [Skrivare]. 15

18 5. Använda skrivarfunktionen Skriva ut utan en skrivarserver Du kan använda den här maskinen som en nätverksskrivare utan att ansluta till en skrivarserver. Du kan konfigurera följande portar: Standard TCP/IP-port Du kan skriva ut via TCP/IP med hjälp av en vanlig TCP/IP-port. LPR-port En standard TCP/IP-port kan användas med Windows XP eller Windows Server Du kan skriva ut via TCP/IP med en LPR-port. IPP-port En LPR-port kan användas med Windows XP eller Windows Server Du kan skriva ut via ipp eller http med hjälp av en IPP-port. En IPP-port kan användas med Windows XP eller Windows Server Använda Standard TCP/IP-port Här beskrivs hur du ändrar portinställningarna under Windows XP när en skrivardrivrutin har installerats. 1. I fönstret [Skrivare och fax] klickar du på ikonen för den skrivare som du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 2. Klicka på fliken [Portar] och sedan på [Lägg till port]. 3. Klicka på [TCP/IP-standardport] och klicka sedan på [Ny port]. 4. Klicka på [Nästa >] i dialogrutan [Guiden Lägg till Standard TCP/IP-skrivarport]. 5. Ange maskinens namn eller IP-adress i rutan [Skrivarnamn eller IP-adress] och klicka sedan på [Nästa >]. 6. I dialogrutan [Guiden Lägg till Standard TCP/IP-skrivarport] klickar du på [Slutför]. 7. I dialogrutan [Skrivarportar] klickar du på [Stäng]. 8. Kontrollera platsen för den valda skrivaren och klicka på [Stäng]. Använda LPR-port Här beskrivs hur du ändrar portinställningarna under Windows XP när en skrivardrivrutin har installerats. 16

19 Skriva ut utan en skrivarserver 1. I fönstret [Skrivare och fax] klickar du på ikonen för den skrivare som du vill använda. Klicka på [Egenskaper] på menyn [Arkiv]. 2. Klicka på fliken [Portar] och sedan på [Lägg till port]. 3. Klicka på [LPR-port] och sedan på [Ny port]. 4. Ange skrivarens IP-adress i fältet [Namn eller sökväg för server med lpd]. 5. Ange "lp" i rutan [Namn på skrivaren som är ansluten till värddatorn] och klicka sedan på [OK]. 6. Klicka på [OK]. 7. I dialogrutan [Skrivarportar] klickar du på [Stäng]. 8. Kontrollera platsen för den valda skrivaren och klicka på [Stäng]. Använda IPP-porten En IPP-port kan användas med Windows XP eller Windows Server Här beskrivs hur du ställer in portinställningarna under Windows XP. 1. I fönstret [Skrivare och fax] klickar du på [Lägg till skrivare] i menyn [Arkiv]. Guiden Lägg till skrivare startar. 2. Klicka på [Nästa >]. 3. Klicka på [En nätverksskrivare eller en skrivare ansluten till en annan dator] och sedan på [Nästa >]. 4. Klicka på [Anslut till en skrivare på Internet eller i hem- eller kontorsnätverket:] och ange sedan " printer's IP address/ipp/port1" eller "ipp://printer's IP address/ipp/ port1" i rutan [URL:]. (Exempel: IP-adress är ) ipp:// /ipp/port1 5. Klicka på [Nästa >]. 6. Klicka på [Diskett finns] och sedan på [Bläddra]. 7. Välj skrivardrivrutinen. Drivrutinerna ligger i följande mappar på den medföljande CD-ROM-skivan. Skrivardrivrutin för 32-bit Windows DRIVERS\X86\DRIVERS\DDST\XP_VISTA\(language)\DISK1 Skrivardrivrutin för 64-bit Windows DRIVERS\X64\DRIVERS\DDST\X64\(language)\DISK1 17

20 5. Använda skrivarfunktionen 8. Klicka på [OK] och sedan på [OK]. 9. Klicka på [Nästa >] och sedan på [Slutför]. 18

21 6. Konfigurera nätverkskortet med hjälp av en webbläsare Funktioner Du kan kontrollera en maskins status och ändra dess inställningar med hjälp av webbläsaren. Vad kan man göra med en webbläsare? Du kan kontrollera en maskins status och ändra dess inställningar med hjälp av webbläsaren. Följande funktioner är tillgängliga via webbläsaren: Visa maskinens status/inställningar Återställa nätverksinställningar Göra maskininställningar Konfigurera maskinen Det krävs att TCP/IP har installerats. Efter att maskinen har konfigurerats för att använda TCP/IP kan du justera dess inställningar med hjälp av en webbläsare. Webbläsare För mer information om hur du konfigurerar maskinen för att använda TCP/IP, se s.9 "Meny Användarverktyg(Gränssnittsinst.)". Om du använder en proxyserver ska du ändra webbläsarens inställningar. Fråga din nätverksadministratör om inställningarna. Denna maskininformation kan inte uppdateras automatiskt. Klicka på [Läs in igen] eller [Uppdatera] på webbläsaren. Ange adressen I rutan [Adress] anger du adressen (till exempel där X är IP-adressens siffror). Om maskinens värdnamn är registrerat på DNS-servern eller WINS-servern kan du ange det. 19

22 6. Konfigurera nätverkskortet med hjälp av en webbläsare Inställningar som kan ändra med en webbläsare System Protokoll Övriga Återställ Återställ inställningarna för den här maskinen. Fabriksinställningar Återställ inställningarna för denna maskin till fabriksinställningarna. Enhetsstatus Visa maskinens nätverksinställningar Nätverksadress Visa maskinens serienummer och Ethernet-adress (MAC-adress). Byt lösenord Byt lösenordet. Ställ in TCP/IP Konfigurera maskinens inställningar för TCP/IP. Ställ in IPP Konfigurera maskinens IPP-inställningar. Skrivarstatus Visa maskinens skrivarstatus. 20

23 Konfigurera inställningar för nätverkskortet Konfigurera inställningar för nätverkskortet 1. Starta webbläsaren. 2. I rutan [Adress] anger du maskinens IP-adress (till exempel där X är IP-adressens siffror). Status för den maskin som du väljer visas i webbläsaren. 3. Välj ett alternativ från menyn och gör de inställningar som krävs. Ange eventuellt ett lösenord. Standardlösenordet är "sysadm". 21

24 22 6. Konfigurera nätverkskortet med hjälp av en webbläsare

25 7. Bilaga Använda DHCP Om maskinen har konfigurerats för DHCP och DHCP-begäran misslyckas fyra gånger kommer BOOTP att ta över begäran. Om BOOTP-begäran misslyckas tre gånger används standard-ip-adressen. 23

26 7. Bilaga SNMP Maskinen är utrustad med en SNMP-agent (Simple Network Management Protocol) som arbetar under UDP och IPX på Ethernet-gränssnittet. Via SNMP-hanteraren får du information om maskinen. Standardgruppnamnen är "public" och "private". Du kan få MIB-information genom att använda dessa gruppnamn. MIB:s som stöds MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 24

27 Felmeddelanden på skärmen Felmeddelanden på skärmen I det här avsnittet beskrivs de vanligaste nätverksrelaterade meddelanden som visas på skärmen. Om det visas ett meddelande som inte beskrivs här, följer du det meddelandets anvisningar. Meddelanden utan kodnummer Innan du stänger av huvudströmmen, se Handbok för kopiator Meddelande Orsaker Lösningar " Kan inte ansl. t. nätverk" "Kontrollera IP-adressen. " " Kan inte ansl. t. nätverk" "Kontakta administratören. " "Ethernetkortfel" " Komm. m server misslyck." "Kontakta administratören. " Kan inte ansluta till nätverket. Kan inte ansluta till nätverket. Ett fel har uppstått på Ethernetkortet. Fel i kommunikationen med servern. Kontrollera maskinens IP-adress. Kontrollera nätverket. Om det här meddelandet återkommer ska du kontakta administratören. Slå av huvudströmbrytaren och slå sedan på den igen. Om meddelandet återkommer kontaktar du återförsäljaren eller en servicetekniker. Kontrollera servern. Om det här meddelandet återkommer ska du kontakta administratören. Meddelanden med kodnummer Ett felmeddelande visas på skärmen. Meddelande Orsaker Lösningar Kodnummer "Kan inte ansluta till DHCP-servern" DHCP-servern kan inte hittas. Kontrollera att DHCPservern körs på nätverket

28 7. Bilaga Meddelande Orsaker Lösningar Kodnummer "Samma IP-adress finns redan" Den angivna IP-adressen överlappar en annan IPadress. Den IP-adress som anges för maskinen överlappar en annan IP-adress som används. Kontrollera adressen för enheten som anges i <MAC address>. 102 "Kontrollera nätverksinställningarna" Ett otillåtet värde har angetts som IP-adress eller gateway-adress. Ändra IP-adress, subnätmask eller gatewayadress till korrekt värde. 103 "Samma IP-adress finns på flera gränssnitt." IP-adresser överlappar i flera olika gränssnitt. IP-adresser till gränssnitt som arbetar samtidigt överlappar. IP-adressen till det angivna gränssnittet överlappar IPadressen i ett annat gränssnitt. Konfigurera IPadressen så att den inte överlappar. 004 "Kan inte ställa in i samma subnetintervall" Subnätmasker överlappar i flera olika gränssnitt. Subnätmasker till gränssnitt som arbetar samtidigt överlappar. Subnätområdet för det angivna gränssnittet överlappar subnätområdet i ett annat gränssnitt. Konfigurera subnätmasken så att den inte överlappar. 005 Kodnummer Fel visas i gränssnittet. 1XX: Ethernet 0XX: Oberoende av gränssnitt 26

29 Specifikationer Specifikationer Gränssnitt Protokoll SNMP 100BASE-TX, 10BASE-T Skrivare TCP/IP LPR IPP Nätverksskanner TCP/IP Hanteringsfunktion TCP/IP SNMP HTTP DHCP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 27

30 28 7. Bilaga

31 INDEX W 10BASE-T/100BASE-TX-port...7 Webbläsare...19, 20, 21 D DHCP...23 E Ethernet-gränssnitt...7 Ethernet-hastighet F Felmeddelande...25 utan kodnummer with code numbers...25 G Gateway-adress...11 Gränssnittsinställningar...9, 11 Ethernet-hastighet Gateway-adress IP-adress...11 I IP-adress...11 K Konfiguration Webbläsare M MIB N Nätverksskrivare... 5 S Skriva ut med en skrivarserver...15 utan en skrivarserver...16 SNMP...24 Specifikationer...27 T TCP/IP...13 TWAIN-nätverksskanner

32 30 MEMO

33 MEMO 31

34 MEMO 32 SV SE D

35

36 SV SE D

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurering

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP.

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. 1.Öppna "Kontrollpanelen". Den här guiden beskriver hur du gör inställningarna i din dator för att kunna använda din bredbandsanslutning.

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Installationsmanual för Tyfon ADSL

Installationsmanual för Tyfon ADSL Installationsmanual för Tyfon ADSL Introduktion För att underlätta för våra kunder har vi valt att leverera samtliga tjänster med en DHCP-tilldelad IP-adress vilket underlättar för er som kund. Har ni

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Windows 2000/XP-nätverk

Windows 2000/XP-nätverk Phaser 4400 laserskrivare I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner om installation och felsökning för Windows 2000/XP: Förberedelser se sida 23. Snabbinstallation från cd-romskiva se sida 23.

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Handboken Nätverk & Internetkommunikation

Handboken Nätverk & Internetkommunikation Handboken Nätverk & Internetkommunikation Stationära datorer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft och

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 4500 laserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 4500 laserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-21 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-21 "Andra installationsmetoder" på sidan 3-22 "Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP)"

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Direktutskrift från digitalkamera (PictBridge) Skrivarinställningar

Läs mer

BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide

BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator För mer detaljerade anvisningar om inställning

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Grafisk referenshandbok

Grafisk referenshandbok Grafisk referenshandbok Xerox CX-skrivarserver Innehåller Creo Color Server-teknik för skrivaren Xerox Color 550/560 653-0177A-SV Kabelanslutningar till CX-skrivarserverdatorn 1 3 4 5 1VDC POWER CX-skrivarservern

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING FÖR DIG SOM HAR DYNAMISK IP-ADRESS INOMHUSNOD CTS HES-3109... 3 BRA ATT TÄNKA PÅ!... 4 WINDOWS 7... 5 WINDOWS VISTA... 8 WINDOWS XP... 11 WINDOWS

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide Sida 1 av 6 Anslutningsguide Operativsystem som kan användas Med d-skivan med programvara kan du installera skrivarprogrammet på följande operativsystem: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Snabbstartsguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en ADSL2+ VPN Firewall Router,

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N f Intern skrivarserver för flera protokoll Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa bruksanvisningen

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Macro Key Manager Användarhandbok

Macro Key Manager Användarhandbok Macro Key Manager Användarhandbok SE Macro Key Manager Inledning Macro Key Manager är ett särskilt program för ritplattor. Med Macro Key Manager kan du definiera tangentbordshändelser (t ex Kopiera = Ctrl+C

Läs mer

BIPAC-5100 / 5100W. (Trådlös) ADSL Router. Quick Start Guide

BIPAC-5100 / 5100W. (Trådlös) ADSL Router. Quick Start Guide BIPAC-5100 / 5100W (Trådlös) ADSL Router Quick Start Guide Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL-Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g.

Läs mer

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden Message Broadcasting Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet.

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Installationsmanual Onepix SVENSK

Installationsmanual Onepix SVENSK Installationsmanual Onepix SVENSK Onepix1.1_IFI_SE_001 2 3 SERVER installation OBSERVERA! Denna installation kräver.net Framework 3.5. I Windows 8 och Server 2012 är.net Framework 3.5 inaktiverat som standard.

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-30 "Snabbinstallation från cd skiva" på sidan 3-31 "Andra installationsmetoder" på sidan 3-31 "Felsökning i " på sidan 3-33 Förberedelser 1. Kontrollera

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

KUNDGUIDE. DNA Bredband

KUNDGUIDE. DNA Bredband KUNDGUIDE DNA Bredband 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till DNA-tjänsternas värld! 1. Datorinställningar... 4 2. Kopplingar... 6 2.1. Installation av ADSL- och VDSL-terminaler... 6 2.2. Trådlösa terminaler

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Installationsguide för programvara HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Installationsguide för programvara Upphovsrätt och licens 2011 Hewlett-Packard Development

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för uppdatering av firmware

Bruksanvisning Handbok för uppdatering av firmware Bruksanvisning Handbok för uppdatering av firmware Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. INNEHÅLL 1. Handbok för

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell

Läs mer