OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp."

Transkript

1 OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp.

2 UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba e-studio 6 MFP. Grundläggande maskininformation (fylla på papper, byte av tonerpatron, ta bort papper som fastnat, användning av tillval) Kopieringsfunktioner Lösa skrivarproblem Specifikationer Skärmbilderna och tillvägagångssätten i denna manual är i huvudsak för Windows XP. Med andra versioner av Windows är sannolikt informationen något annorlunda än de som visas/beskrivs i denna manual. För information om just ditt operativsystem vänligen se efter i manualen till ditt specifika operativsystem.. Trademark Acknowledgments Microsoft Windows operating system is a trademark or copyright of Microsoft Corporation in the U.S.A. and other countries. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT.0, Windows 000, and Windows XP are trademarks or copyrights of Microsoft Corporation in the U.S.A. and other countries. Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, and the Acrobat logo are trademarks of Adobe Systems Incorporated. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

3 Hur kan jag använda Online manualen Denna del förklarar hur du kan använda manualen. Vänligen läs informationen innan du börjar använda dig av skrivaren. För mer information om hur du använder programmet Acrobat Reader, se Acrobat Reader Hjälp. Hur navigerar jag i Online manualen I den här manualen kan du använda följande knappar som finns i slutet av varje sida. Klicka på knapparna när du snabbt vill förflytta dig till respektive ämne eller sida du vill komma till. Visar innehållet i denna manual. Klicka på ett ämne i innehållsförteckningen för att gå direkt till denna del av manualen. Visar index i denna manual. Klicka på ett ämne i indexförteckningen för att gå direkt till denna del av manualen. Tar dig framåt en sida i taget. Att följa länkar Manualen använder sig av länkar som ger dig möjlighet att "hoppa" direkt till en relaterad sida. Om du klickar på grön understruken text så kommer den relaterade sidan att visas. (I sektionerna Index och Innehåll, är de länkade områdena inte understrukna.) Exempel: För att återgå till föregående sida, klicka på knappen på menyreden i Acrobat Reader. Att använda Bokmärken Bokmärken har skapats på den vänstra sidan i denna manual. Du kan klicka på ett bokmärke för att komma direkt till denna del av manualen. Hur kan jag skriva ut denna manual För att skriva ut denna manual välj Utskrift/Skriv ut under rubriken Fil i Acrobat Readers meny längst upp till vänster ovan. Gör ditt val av skrivare och skrivarinställningar och klicka sedan OK/Skriv ut. Tar dig bakåt en sida i taget.

4 UTSKRIFT... Hur kan jag använda Online manualen... UTSKRIFT Grundläggande skrivarfunktioner & inställningar... 5 Öppna drivrutinen från "Start" knappen för att göra grundinställningar... 7 Inställningar av drivrutinen... 8 Att skriva ut fler sidor på ett pappersark... 9 Anpassa utskrifen till papperet... 0 Rotera utskriften 80 grader... Att skriva ut vattenstämpel... Skrivarens statusfönster... SKRIVARDELNING Dela ut skrivaren i Windows nätverk... Inställningar på delad skrivare...5 Inställningar på klient...6

5 UTSKRIFT Grundläggande skrivarfunktioner & inställningar (del ) Följande exempel beskriver hur du skriver ut ett dokument från applikationen WordPad. Innan du skriver ut, se till att du har rätt pappersformat som passar det du vill skriva ut tillgängligt i maskinen. Kontrollera att ON LINE indikatorn lyser på maskinens panel. Om ON LINE indikatorn inte lyser trycker du på [ON LINE] knappen ( ). När indikatorn: Lyser, är maskinen beredd att skriva ut. Blinkar, processar skrivaren ett jobb i minnet som skall skrivas ut eller skrivaren har blivit inställd i pausläge. Inte lyser, är maskinen ställd i off-line och kan inte skriva ut. Starta applikationen WordPad och öppna dokumentet du vill skriva ut. Välj "Skriv ut" från programmets "Fil" i menyraden. Dialogrutan för utskrift kommer att öppnas. 5 Se till att TOSHIBA e-studio 6 är vald som skrivare. Om du behöver göra ändringar i skrivarinställningarna, klicka då på "Inställningar" (i Windows 95/98/Me/NT.0 står det "Properties") för att komma till menyn för inställningar av drivrutinen. Windows 000 har ingen knapp för "Inställningar" i denna dialogruta. Välj inställningarna du behöver under respektive flik. Inställningar av drivrutinen, Att skriva ut fler sidor på ett pappersark, Anpassa utskrifen till papperet, Rotera utskriften 80 grader, Att skriva ut vattenstämpel, Klicka på knappen "Skriv ut" ("OK" knappen i Windows 95/98/Me/NT.0). Utskriften startar nu. När utskriften startar kommer kommer statusfönstret att öppnas automatiskt. Skrivarens statusfönster 5

6 UTSKRIFT Grundläggande skrivarfunktioner & inställningar (del ) Om skrivarens papper tar slut under en utskrift Fyll på papper i kassetten eller välj en annan kassett som innehåller samma papper genom att trycka på knappen [TRAY SELECT] ( ) på maskinens panel, tryck därefter på [ON LINE] ( ) för att återgå till utskrift. Notera att om automatisk kassettväxling är inställd på en maskin med kassetter installerade så kommer maskinen automatiskt att växla till en kassett med rätt papper tillgängligt i och fortsätta utskriften. Att göra paus under en utskrift För att göra en paus i en utskrift trycker du på [ON LINE] knappen ( ) på maskinens panel för att ställa in off-line läget. Utskriften kommer att pausas och ON LINE indikatorn blinkar. För att radera utskriften trycker du på [CLEAR] knappen ( ) eller [RESET] knappen ( ). För att fortsätta med utskriften, tryck på [ON LINE] knappen ( ) för att återgå till online läget. När "Papperskälla" är inställd på "Auto Select" Om "Papperskälla" är inställd på "Auto Select" i drivrutinens flik för "Papper" och rätt papper saknas i maskinen kommer utskriftsproceduren att variera beroende på hur inställningarna är gjorda i "Use Close Paper Size" i användar programmeringen (user programs). För mer information se: "User Programs" i användarmanualen. När "Use close Paper Size" inte är aktiverad Indikatorn för PAPER SIZE kommer att blinka. Du kan nu trycka på knappen [TRAY SELECT] ( ) på maskinens panel för att manuellt välja en annan kasssett eller fylla på papper i den manuella matningen och sedan trycka på [ON LINE] knappen ( ) för att återgå till utskriften. * Pappersformaten som finns på panelen varierar mellan olika länder och regioner. När "Use close Paper Size" är aktiverad Utskriften kommer då att ske på ett format som ligger närmast det valda formatet. Innan utskrift påbörjas se till att de pappersformat som finns inställda i "Set Tray Status" delen av drivrutinen är samma som de format som finns i maskinens kassetter. (Se "konfigutation av skrivarens drivrutin" i drivrutinens setup guide). Om du valt den kassett med pappersformatet som matchar ditt dokument kommer utskriften att ske automatiskt. (välj kassett i "Paper source" under fliken "Paper" i drivrutinens setup fönster). 6

7 UTSKRIFT Öppna drivrutinen från "Start" knappen för att göra grundinställningar Du kan öppna drivrutinen från Windows "Start" knapp. Inställningar som justeras på detta sätt kommer att vara grundinställningar när du skriver ut från en applikation som t ex MS Word, MS Excel m fl. (Om du ändrar inställningarna vid en utskrift kommer de inte att sparas utan drivrutinen återgår till den grundinställning du valt från "Start" menyn när du har stängt din appliaktion.) Windows 000/XP Klicka på "Start" knappen och välj sedan "Kontrollpanel". I Windows 000, klicka på "Start" knappen och välj sedan "Inställningar/Settings". Klicka på "Skrivare och annan hårdvara" och sedan på "Skrivare och faxar". I Windows 000, klicka på "Skrivare". Klicka på "TOSHIBA e-studio 6" drivrutinsikonen och välj "Inställningar/Properties" från "Fil/File" menyn. Windows 95/98/Me/NT.0 Klicka på "Start" knappen, välj "Inställningar/Settings" och klicka sedan på "Skrivare/Printers". Klicka på "TOSHIBA e-studio 6" drivrutinsikonen och välj "Inställningar/Properties" från "Fil/File" menyn. I windows NT.0, välj "Document Defaults" för att öppna skrivarens drivrutin setup. Klicka på "Skrivarinställningar/Printing Preferences" knappen i fliken "Generell/General". Nu kommer skrivarens drivrutins setup fönster att komma upp. Inställningar av drivrutinen Windows 95/98/Me, klicka på "Inställningar/Setup" fliken. Nu kommer skrivarens drivrutins setup fönster att komma upp. Inställningar av drivrutinen 7

8 UTSKRIFT Inställningar av drivrutinen För att se Hjälp för en inställning, klicka på knappen i det övre högra hörnet av fönstret och klicka sedan på inställningen. Det finns restriktioner för vissa kombinationer av inställningar som kan väljas i drivrutinens setup. När det finns en restriktion kommer en information i form av en ikon ( ) att komma upp brevid inställningen. Klicka då på ikonen för en förklaring till varför kombinationen inte är möjlig. Flik 6 "OK" knappen Inställningarna är grupperade Klicka på "OK" när du vill spara under olika flikar. Klicka på en en inställning du gjort. flik för att öppna den. 7 "Avbryt/Cancel" knappen Kryssruta Klicka på "Avbryt/Cancel" om Klicka i kryssrutan vid du vill stänga en dialogruta funktionen du önskar aktivera utan att spara inställningarna. eller deaktivera. 8 "Verkställ/Apply" knappen Bild på vald utskriftsinställning Klicka på "Verkställ/Apply" knappen för att spara Denna visar effekten av en vald inställning. inställningarna utan att stänga förnstret. Dropplist Windows NT.0 har Ger dig möjlighet att göra ett ingen på "Verkställ" val av olika 5 knapp. inställningsmöjligheter. "Verkställ" knappen 6 5 Bild på papperskassetter kommer inte att 7 8 Kassetten du valt i "Pappersval/Paper Selection" komma när du öppnar detta fönster i 9 under "Papper" fliken visas i en applikation. blått. Du kan även välja en 9 "Hjälp" knappen Inställningarna och bilden på maskinen varierar kassett genom att klicka på Klicka på denna knapp för att beroende på vilken modell du har. den. visa hjälpfilen till denna drivrutin. 8

9 UTSKRIFT Att skriva ut fler sidor på ett pappersark Denna funktion ger dig möjlighet att förminska dina sidor och skriva ut två eller fyra sidor på ett enda pappersark. För att att använda denna funktion, öppna drivrutinens inställningar/setup och välj " alt. sidor per ark för att kombinera dina sidor på samma ark på drivrutinens inställningsflik. Se Grundläggande skrivarfunktioner & inställningar för detaljer om hur du öppnar drivrutinen. "N-up utskrift" inställning är inte tillgängligt när du valt inställningen "Anpassa till pappersstorlek" som grundinställning. Anpassa utskrifen till papperet N-Up Kantlinje Kantlinje "-Up" "-Up" Om du väljer att klicka i "Kantlinje" rutan kommer du att får en kantlinje (ram) utskriven på varje sida. 9

10 UTSKRIFT Anpassa utskrifen till papperet Drivrutinen kan anpassa storleken på den den utskrivna bilden för att passa det papper som finns tillgängligt i maskinen. Följ stegen som visas nedan för att använda denna funktion. Förklaringen förutsätter att du avser att skriva ut ett dokument som är inställt på "Letter" storlek på ett A papper. Se Grundläggande skrivarfunktioner & inställningar för detaljer om hur du öppnar drivrutinen. Funktionen "Anpapassa Utskriften till Papperet" är inte tillgänglig när du valt funktionen "Att skriva ut flera sidor på ett pappersark. Att skriva ut fler sidor på ett pappersark Klicka på "Papper" fliken i drivrutinens inställningsläge. Välj originalstorlek på sidan som skall skrivas ut (Letter) i "pappersstorlek". Välj det aktuella formatet på papperet det skall skrivas ut på (A). Nu kommer utskriften automatiskt att förstoras/förmiskas för att passa det valda papperet. Pappersstorlek: Letter Anpapassa Utskriften till Papperet: A Klicka i rutan vid "Anpassa Utskriften till Papperet". Dokumentets storlek Letter (Pappersstorlek) A Papper (Anpapassa Utskriften till Papperet) 0

11 UTSKRIFT Rotera utskriften 80 grader Utskriften kan roteras 80 grader. Denna funktion används för att skriva på material som t ex kuvert som endast kan matas genom maskinen på en ledd pga att det har en öppen flik som inte kan matas in först. För att använda denna egenskap, väljer du "Rotera bild" under fliken "Papper" och klicka sedan i rutan vid "Rotera 80 grader". Se Grundläggande skrivarfunktioner & inställningar för detaljer om hur du öppnar drivrutinen. Följande exempel visar en korrekt och en felaktig rotering vid utskrift av en adress på ett kuvert. Liggande Rotera 80 grader Utskriftsresultat Liggande Rotera 80 grader ABCD ABCD I manualen finns beskrivet hur du laddar maskinen med brevpapper och andra material.

12 UTSKRIFT Att skriva ut vattenstämpel Du kan skriva ut vattenstämpel som "KONFIDENTIELLT" på ditt dokument. För att skriva en vattenstämpel, öppna skrivardrivrutinen, klicka på "Vattenstämpel" fliken och efterföljande steg. Se Grundläggande skrivarfunktioner & inställningar för detaljer om hur du öppnar drivrutinen. Hur man skriver ut vattenstämpel Från "Vattenstämpel" listen, välj det vattenmärke som du vill skriva ut (exempelvis "KONFIDENTIELLT"), och starta utskriften. Utskriftsexempel Det går att skapa egna vattenmärken. För mer detaljer om vattenstämplar, titta i drivrutinens hjälpavsnitt. Inställningar av drivrutinen

13 UTSKRIFT Skrivarens statusfönster När en utskrift startas öppnas skrivarens statusfönster automatiskt. Statusfönstret ger dig en direkt övervakning och visar t ex namnet på det aktuella dokumentet som skrivs ut men även information om något skulle störa utskriften såsom att papper eller toner är slut Statusfönster Ger aktuell information om skrivarens status. Statusikon Statusikonen öppnas för att göra dig uppmärksam på eventuella fel som uppstår i skrivaren. Ikonen kommer aldrig upp om utskriften sker utan problem. Ikonerna beskrivs nedan. Följ instruktionerna i statusfönstret för att lösa problem som uppkommer. Ikon Utskriftstatus Ett fel har uppstått som kräver ommedelbar åtgärd. Ett fel har uppstått som kräver åtgärd inom kort Flik Klicka på en flik för att öppna funktionerna/inställningarn a som finns just där. Dokumentnamn Visar namnet på det dokument som skrivs ut. "Avsluta utskrift" knappen Klicka på denna knapp när du vill avbryta en pågående utskrift. "Hjälp" knappen Klicka på denna knapp när du önskar hjälp i utskriftstatusen. "Avsluta" knappen Klicka på denna knapp när du vill stänga fönstret med utskriftstatus.

14 SKRIVARDELNING Dela ut skrivaren i Windows nätverk Maskinen kan användas som en utdelad skrivare i ett Windows 95/ 98/ Me/ NT.0/ 000/ XP nätverk. Kund Skrivarserver Delad skrivare Kund Kund "Skrivarserver" som omnämns här är en dator som är direkt ansluten till maskinen och en klient ar en dator som är ansluten på sämma nätverk. Inställningar på delad skrivare (på printservern) Inställningar på klient

15 SKRIVARDELNING Inställningar på delad skrivare På datorn som är direkt ansluten till maskinen Följ dom efterkommande stegen för att använda datorn som är direkt ansluten till maskinen som printserver. Om ert operativsystem är Windows 95/ 98/ Me, starta från steg. Om ert operativsystem är Windows NT/ 000 eller XP Hom Edition, öppna kontrollpanelen och starta från steg 6. Om ert operativsystem är Windows XP Professional, hänvisas till manualen eller till hjälpfilen i ditt operativsystem. 5 Klicka på "Start" knappen, välj "Inställningar" och klicka på inställningar. Dubbbelklicka på "Nätverks"- ikonen ( ). Om "Nätverks-ikonen inte syns i Windows Me, klicka på "visa alla kontrollpanel alternativ". Klicka på "Fil och skrivardelnings" knappen. Aktivera "Jag vill kunna ge andra tillåtelse att använda mina skrivare" genom att markera i rutan och sedan klicka "OK". Klicka "OK" i "Nätverks"- dialog rutan Om ett meddelande som talar om för dig att starta om datorn dyker upp, klicka på "Ja"-knappen och starta om datorn. Öppna sedan skrivarmappen och fortsätt installationen från Steg 6. Klicka "Skrivare och övrig hårdvara" i kontrollpanelen, och klicka "Skrivare och Fax". I operativsystem annat än WindowsXP, dubbelklicka på skrivarikonen. Klicka på "TOSHIBA e-studio6" skrivar drivrutinsikonen och markera"delning" från "Fil"- menyn. Fastställ inställningarna för delning och klicka på "OK"- knappen. För information om någon inställning, klicka knappen i övre högra hörnet i dialogrutan och sedan på inställningen du vill ha hjälp om. Inställningar på klient 5

16 SKRIVARDELNING Inställningar på klient (del ) Följ proceduren som följer för att installera skrivardrivrutinen på klienten. Denna sida tillhandahåller endast steg för Windows XP Home Edition. Om ert operativsystem är Windows 95 /98 / Me/ 000/ XP Professional,hänvisas till manualen eller till hjälpfilen i ditt operativsystem. Om ert operativsystem är Windows NT.0, hänvisa till "Inställningar på Windows NT.0". Klicka på "Start"-knappen och sedan på "Kontrollpanel". Klicka "Nästa" knappen. Klicka "Skrivare och annan hårdvara" och klicka "Skrivare och fax". Klicka "Lägg till skrivare" i "Skrivaraktiviteter". "Lägg till skrivare" - guiden kommer att öppnas. 6

17 SKRIVARDELNING Inställningar på klient (del ) 5 Välj "En nätverksskrivare elle en skrivare som är ansluten till en annan dator" och klicka "Nästa". 7 Välj skrivaren som är utdelad i nätverket och klicka "Nästa". 6 Välj "Bläddra efter en skrivare" och klicka "Nästa". 8 Innehållet i denna ruta kan variera beroende hur ert nätverk ser ut. Välj inställningar i "Standard skrivare" rutan och klicka "Nästa". 9 Klicka på "Avsluta"- Knappen. 7

18 SKRIVARDELNING Inställningar på klient Inställningar på Windows NT.0 Om ert operativsystem är Windows NT.0, skapa inställningar som följer under skrivaregenskaper efter installation av skrivardrivrutinen. För proceduren att installera skrivardrivrutinen, se "INSTALLERA SKIVARDRIVRUTIN" i Printer Driver Setup Guide. Klicka "Start" knappen, välj "Inställningar" och klicka sedan "Skrivare". Klicka på "TOSHIBA e-studio6" skivardrivrutins ikon och välj "Egenskaper" från "Fil"-menyn. Skrivarens egenskaper kommer att synas. Klicka på "Portar"-fliken och klicka "Lägg till port"- knappen. Dialogen "Printer portar" kommer att synas. 5 Klicka på "Ny Port"- knappen. Dialogen "Portnamn" kommer att synas. (del ) Skriv "\\(Namn på datorn som är kopplad till skrivaren)\(namn på den utdelade skrivaren)". Klicka därefter på "OK"- knappen. 6 benämning på delad skrivare benämning på server kopplad till maskinen Klicka på "Stäng"- knappen i Skrivarports fönstret. Klicka sedan "OK"- knappen i fönstret Skrivaregenskaper. 8

19 Index För detaljerad information över printerinställningar i Skrivardrivrutin och Print Status Fönstret, Se Hjälpfilen för respektive del. A Anpassa utskriften till papperet...0 Att använda OnLine Manualen... D Dela skrivaren i ett Windowsnätverk... Drivrutinsinställningar...8 G Grundinställningar...7 Grundläggande skrivarfunktioner...5 I Introduktion... K Kantlinje...9 N N-up utskrifter...9 O OnLine... 5 P Pausa en utskrift... 6 Problemlösning... R Radera en utskrift... 6 Rotera utskriften 80 grader S Skriva ut... 5 Statusfönster... Statusinformation... V Vattenstämpel... 9

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Din manual SHARP AR-M310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873909

Din manual SHARP AR-M310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873909 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP AR- M310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL (för skrivare och scanner)

ANVÄNDARMANUAL (för skrivare och scanner) ANVÄNDARMANUAL (för skrivare och scanner) DIGITALT MULTIFUNKTION SYSTEM Sida INLEDNING... INNEHÅLL...2 SKRIVA UT... DELA SKRIVARE... SCANNA...5 HUVUDOPERATÖRSPROGRAM...26 FELSÖKNING...28 SPECIFIKATIONER...2

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Innehåll. 1 Hur man använder denna online manual Hur man använder denna online manual 1

Innehåll. 1 Hur man använder denna online manual Hur man använder denna online manual 1 Innehåll 1 Hur man använder denna online manual Hur man använder denna online manual 1 2 Skriv ut 2 Skriv ut Utskrift av översikt 2 Grundläggande utskrift 3 Starta skrivarens drivrutin med "Start" knappen

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift Start Administratörsguiden Klicka på "Start"-knappen. Copyright 2003 Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, anpassning

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9)

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Inledning Detta dokument är framtaget för att ge generell hjälp med att skapa ett PDF/A-dokument av ett Microsoft Word-dokument. Även hur man ställer in

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

Din manual SHARP AR-M160

Din manual SHARP AR-M160 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP AR- M160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra Kom igång med Etikettskrivaren Följande är en lathund över de installationer/inställningar som behöver göras i ditt operativsystem för att skrivaren ska fungera fullt ut. Vi utgår ifrån att du har en skrivare

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 Användarmanual till AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34 "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35 Ange utskriftsalternativ

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sida 2-36 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sida 2-42 Ange utskriftsalternativ Många utskriftsalternativ är tillgängliga

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Snabbguide till GC160203. Dessa delar ska finnas med i kartongen när du får din Craft Robo skärplotter. Kontrollera att så är fallet.

Snabbguide till GC160203. Dessa delar ska finnas med i kartongen när du får din Craft Robo skärplotter. Kontrollera att så är fallet. Snabbguide till GC160203 Dessa delar ska finnas med i kartongen när du får din Craft Robo skärplotter. Kontrollera att så är fallet. Delar som ska finnas i kartongen tillsammans med Craft ROBO skärplotter.

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer