Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida"

Transkript

1 Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor nätverkskonfigurationssida skrivarens interna webbsida För installationsanvisningar klickar du på lämpligt avsnitt nedan: grundläggande information om Ethernet ansluta skrivaren till ett Ethernet-nätverk installationen av skrivarprogramvara på en dator i ett nätverk Se även: felsökning återställa skrivaren till fabrikens standardkonfiguration Ethernet-ordlista file:///c /svc/ug_ethernet_intro_fs.html [12/17/ :59:33 PM]

2 Ethernet-lampor Ethernet-lampor Skrivarens Ethernet-lampor anger status på skrivarens Ethernet-anslutning. 1. Link-lampa 2. aktivitetslampa Link-lampa Link-lampan är tänd när skrivaren är påslagen och ansluten till ett Ethernet-nätverk. Link-lampan... skrivaren... är ansluten till ett Ethernet-nätverk och på är inte ansluten till ett Ethernet-nätverk -eller- avstängd aktivitetslampa Aktivitetslampan blinkar när skrivaren tar emot eller överför data över Ethernet-anslutningen. aktivitetslampan... skrivaren... file:///c /svc/ug_ethernet_lights_fs.html (1 of 2) [12/17/ :59:35 PM]

3 Ethernet-lampor tar emot eller överför data över Ethernet-anslutningen tar inte emot och överför inte data över Ethernetanslutningen file:///c /svc/ug_ethernet_lights_fs.html (2 of 2) [12/17/ :59:35 PM]

4 nätverkskonfigurationssida nätverkskonfigurationssida Skrivarens nätverkskonfigurationssida ger praktisk information om skrivarens Ethernet-anslutning. skriva ut en nätverkskonfigurationssida När skrivaren är påslagen och ledig skriver du ut en nätverkskonfigurationssida genom att trycka på knappen Avbryt ( X ) på skrivaren. Om skrivaren precis har anslutits till ett nätverk, vänta då ett par minuter innan du skriver ut nätverkskonfigurationssidan så att skrivaren kan hämta giltiga nätverksinställningar. Du vet att inställningarna på konfigurationssidan är giltiga om Status är Succeeded. avsnitt på nätverkskonfigurationssidan Skrivarens nätverkskonfigurationssida är indelad i fyra avsnitt. file:///c /svc/ug_ethernet_network_page_fs.html (1 of 4) [12/17/ :59:36 PM]

5 nätverkskonfigurationssida 1. Allmänt 2. TCP/IP 3. Nätverksstatistik 4. Portkonfiguration allmänt 1. Network Name: Skrivarens egna namn. 2. URL: IP-adress för skrivarens interna webbsida. 3. MAC Address: Skrivarens maskinvaruadress (finns även på etiketten som finns på skrivarens baksida). 4. Serial Number: Skrivarens serienummer. TCP/IP file:///c /svc/ug_ethernet_network_page_fs.html (2 of 4) [12/17/ :59:36 PM]

6 nätverkskonfigurationssida 5. Status: Skrivarens nätverksstatus: Succeeded, Failed eller In Progress. 6. Configured by: Hur skrivaren hämtade sin IP-adress: DHCP, AutoIP, Manual, Unconfigured. 7. IP Address: Skrivarens IPadress. 8. Subnet Mask: Skrivarens nätmask. 9. Gateway: Skrivarens gatewayadress. nätverksstatistik file:///c /svc/ug_ethernet_network_page_fs.html (3 of 4) [12/17/ :59:36 PM]

7 nätverkskonfigurationssida 10. Total Packets Received: Antal mottagna paket utan fel. 11. Unicast Packets Received: Antal paket specifikt adresserade till skrivaren. 12. Broadcast Packets Received: Antal mottagna paket adresserade till alla enheter i nätverket. 13. Bad Packets Received: Antal mottagna paket med fel. 14. Total Packets Transmitted: Antal skickade paket utan fel. 15. Unicast Packets Transmitted: Antal överförda paket adresserade till en specifik enhet i nätverket. 16. Broadcast Packets Transmitted: Antal överförda paket adresserade till alla enheter i nätverket. 17. Transmission Error Packets: Antal paket som inte skickats på grund av fel. portkonfiguration 18. Port Configuration: Typ av Ethernet-port. Denna inställning avgörs av det nätverk som skrivaren är ansluten till och kan inte konfigureras från skrivaren. 10T FullDplx: Skrivaren kan överföra och ta emot data samtidigt (full duplex) med 10 Mb/sek. 10T HalfDplx: Skrivaren kan överföra och ta emot data med 10 Mb/sek, men måste överföra och ta emot separat (halv duplex). 100TX FullDplx: Skrivaren kan överföra och ta emot data samtidigt (full duplex) med 100 Mb/sek. 100TX HalfDplx: Skrivaren kan överföra och ta emot data med 100 Mb/sek, men måste överföra och ta emot separat (halv duplex). file:///c /svc/ug_ethernet_network_page_fs.html (4 of 4) [12/17/ :59:36 PM]

8 Ethernet-ordlista Ethernet-ordlista 10/100 Base-T: En teknisk term för "Ethernet". 10/100 avser den hastighet som Ethernetnätverket fungerar med. 10 indikerar 10 megabitar per sekund ( Mb/sek ) för normalt Ethernet och 100 indikerar 100 Mb/sek för Fast Ethernet. AutoIP: Den process som en enhet i ett nätverk använder för att automatiskt tilldela IPadresser till sig själv. Broadcast-paket: Ett paket som skickas från en enhet i ett nätverk till alla enheter i nätverket. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Ett protokoll som används för att automatiskt tilldela en IP-adress till varje enhet i ett nätverk. Ethernet: En populär form av fysiskt datornätverk för lokala nätverk (LAN). Ethernet-kabel: Det finns två typer av Ethernet-kablar. En rak kabel är den mest vanliga och den används för att ansluta enheter i ett nätverk till ett nav eller en router. En korskopplad kabel är en partvinnad patchkabel som styr överföringssignalerna från en enhet till mottagningssignalerna på en annan enhet. Använd en oskärmad CAT-5 rak kabel med en RJ-45- kontakt när du ansluter skrivaren till ett Ethernet-nätverk. Gateway: En särskild enhet ( router eller dator) som ansluter två olika nätverk. En dator i ett Ethernet-nätverk kan t.ex. fungera som en gateway mellan ett nätverk och Internet. Brandvägg: En kombination med maskinvara och programvara som skyddar ett nätverk från obehörigt intrång. Nav: En enkel enhet som fungerar som mittpunkt i ett Ethernet-nätverk. Andra enheter i nätverket ansluts till naven. ICS (Internet-anslutningsdelning): Ett Windows-program som gör det möjligt för en dator att fungera som gateway mellan Internet och ett lokalt nätverk (LAN). ICS eller Internetanslutningsdelningen använder DHCP när den tilldelar IP-adresser. Se Windowsdokumentationen för mer information om Internet-anslutningsdelning (ICS). IP-adress: Ett unikt nummer som identifierar en enhet i ett lokalt nätverk. IP-adressen tilldelas ofta automatiskt av DHCP eller AutoIP. Det finns dock möjlighet att manuellt tilldela en enhet en statisk IP-adress. Lokalt nätverk (LAN): Ett datornätverk av höghastighetstyp som ansluter enheter som är på ett relativt kort avstånd från varandra. Ethernet är en typ av lokalt nätverk. MAC-adress (Media Access Control): Maskinvaruadressen för en enhet i ett nätverk. Skrivarens MAC-adress visas på sidan med nätverkskonfiguration och på etiketten nära skrivarens Ethernet-port. Mb/sek (megabitar per sekund): Måttet på den hastighet som ett Ethernet-nätverk fungerar med. 1 Mb/sek är exempelvis lika med 1,000,000 bitar per sekund (eller 125,000 byte per sekund). Nätverksnamn: Det namn som skrivaren identifierar sig själv med (kallas även skrivarens "egna namn"). Skrivarens nätverksnamn (Network Name) är den första uppgiften på file:///c /svc/ug_ethernet_glossary_fs.html (1 of 2) [12/17/ :59:37 PM]

9 Ethernet-ordlista nätverkskonfigurationssidan. Använd Network Name när du ska öppna skrivarens interna webbsida. Paket: Ett meddelande som skickas från en enhet i ett nätverk till andra enheter i nätverket. Protokoll: Ett "språk" som enheter i ett nätverk använder när de kommunicerar med varandra. Ett populärt nätverksprotokoll är TCP/IP. RJ-45: Kontakttypen i änden av en Ethernet-kabel. Router: En avancerad enhet mellan nätverk som styr paket från ett nätverk till ett annat nätverk. En router kan fungera som en gateway mellan ett lokalt nätverk och Internet. Statisk IP-adress: En IP-adress som manuellt tilldelas en enhet i ett nätverk. En statisk IPadress förblir densamma tills den ändras manuellt. Alternativa metoder för tilldelning av IPadress är DHCP och AutoIP. Delnät: Ett "litet nätverk" som fungerar som en del av ett stort nätverk. Rekommendationen är att skrivaren och de datorer som använder den är i samma delnät. Nätmask: Ett nummer som identifierar vilket delnät en IP-adress tillhör. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Det protokoll för nätverkskommunikation som används på Internet. Skrivarens inbyggda Ethernet-funktion stöder lokala nätverk som använder TCP/IP. Enanropspaket: Ett paket som skickas från en enhet i ett nätverk till en annan enhet i nätverket. file:///c /svc/ug_ethernet_glossary_fs.html (2 of 2) [12/17/ :59:37 PM]

10 Ethernet-webbsida skrivarens interna webbsida Använd skrivarens interna webbsida för att göra följande: Justera nätverkskonfiguration Kontrollera beräknade bläcknivåer i patronerna Visa nätverksstatistik Länk till HP:s webbplats för support och inköp av förbrukningsartiklar innan du använder den interna webbsidan Innan du använder skrivarens interna webbsida ska du kontrollera att skrivaren och datorn är påslagna och anslutna till nätverket. Om du vill använda den interna webbsidan för att nå HP:s support eller köpa förbrukningsmaterial ska du bekräfta att datorn är ansluten till Internet. öppna den interna webbsidan Följ dessa steg när du vill öppna skrivarens interna webbsida. 1. Starta webbläsaren. Använd Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare eller Netscape 4.75 eller senare. 2. Ange ett av följande i adressrutan och tryck sedan på Retur. Skrivarens nätverksnamn Skrivarens webbadress Om skrivaren finns på ett annat delnät än datorn öppnar du den interna webbsidan genom att ange skrivarens webbadress i webbläsarens adressruta. Om du inte känner till något av ovanstående skriver du ut en nätverkskonfigurationssida. file:///c /svc/ug_ethernet_web_server_fs.html [12/17/ :59:37 PM]

11 grundläggande information om Ethernet grundläggande information om Ethernet Genom att använda skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett 10/100 Base-T Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. maskinvara nav och routrar I ett Ethernet-nätverk är både datorer och skrivaren anslutna till ett nav eller en router. exempel på ett Ethernet-nätverk Nav och routrar kan se ungefär likadana ut men det finns en viktig skillnad. Nav är passiva - andra enheter i nätverket ansluter till navet i syfte att kommunicera med varandra. Navet hanterar inte nätverket. Routrar är aktiva. Routrar har verktyg för nätverksadministration såsom brandväggar och DHCP. En router kan agera som en gateway, men det kan inte ett nav göra. kablar Anslut skrivaren till ett Ethernet-nätverk genom att använda en oskärmad CAT-5 Ethernet-kabel. Ethernet-kablar har en RJ-45-kontakt. file:///c /svc/ug_ethernet_basics_fs.html (1 of 4) [12/17/ :59:38 PM]

12 grundläggande information om Ethernet rj-45-kontakt Förebygg skada i skrivaren genom att inte använda en telefonsladd när du ansluter skrivaren till ett Ethernetnätverk och anslut inte skrivaren till ett telefonuttag. nätverkskommunikation TCP/IP Enheter i ett nätverk kommunicerar med varandra genom att använda ett "språk" som kallas ett protokoll. Skrivaren är utformad att fungera i nätverk som använder ett vanligt protokoll som kallas TCP/IP. IP-adress Varje enhet i ett nätverk identifieras med en unik IP-adress. Flertalet nätverk använder DHCP eller AutoIP för att automatiskt tilldela IP-adresser. Internet-anslutningar Ethernet-nätverk kan, men behöver inte, vara anslutna till Internet. Om du placerar skrivaren i ett Ethernet-nätverk som är anslutet till Internet rekommenderas det att du använder en gateway så att skrivarens IP-adress tilldelas genom DHCP. En gateway kan antingen vara en router eller en Windows-dator som kör Internetanslutningsdelning (ICS). Se dokumentationen som levererades med Windows-datorn för mer information om Internet-anslutningsdelning. exempel på Ethernet-nätverk file:///c /svc/ug_ethernet_basics_fs.html (2 of 4) [12/17/ :59:38 PM]

13 grundläggande information om Ethernet Här följer några vanliga konfigurationer för Ethernet-nätverk: delad Internet-anslutning med en router som fungerar som gateway I detta exempel är det en router som hanterar nätverksanslutningarna och fungerar som gateway mellan nätverket och Internet. delad Internet-anslutning med en dator som fungerar som gateway I detta exempel är nätverksenheterna anslutna till ett nav. En dator i nätverket fungerar som gateway mellan nätverket och Internet. Gateway-datorn använder Windows Internetanslutningsdelning (ICS) för att hantera nätverksanslutningarna och tillhandahålla Internetåtkomst till andra enheter. Internet-anslutning via DSL eller kabel utan gateway Detta exempel liknar det första exemplet. Men i detta exempel är nätverksenheterna anslutna till ett nav i stället för en router. Navet är direktanslutet till Internet. Viktigt HP rekommenderar inte denna konfiguration. Om det är möjligt ska du använda en gateway när du hanterar nätverkets Internet-åtkomst. Detta begränsar nätverksexponeringen för virus och skyddar mot obehörigt intrång. Ethernet-nätverk utan Internet-anslutning file:///c /svc/ug_ethernet_basics_fs.html (3 of 4) [12/17/ :59:38 PM]

14 grundläggande information om Ethernet I detta exempel är nätverksenheterna anslutna till ett nav. Enheterna använder AutoIP för att erhålla IP-adresser. använda skrivaren i Ethernet-nätverk Datorer i nätverket skickar utskriftsjobb direkt till skrivaren som skriver ut dem i den ordning de tas emot. skrivarens Ethernet-kapacitet Skrivaren kan ta emot utskrifter som skickats från fyra användare samtidigt. Om fem användare t.ex. skickar en utskrift vardera till skrivaren samtidigt tar skrivaren emot fyra utskrifter och avvisar den femte. Användaren som skickat den femte utskriften bör vänta ett par minuter och sedan skicka utskriften igen. file:///c /svc/ug_ethernet_basics_fs.html (4 of 4) [12/17/ :59:38 PM]

15 ansluta skrivaren till ett Ethernet-nätverk ansluta skrivaren till ett Ethernet-nätverk Följ dessa steg när du ansluter skrivaren till ett Ethernet-nätverk. 1. Om det behövs installerar du skrivarens maskinvara. För anvisningar om hur du installerar skrivarens maskinvara, se den installationsbroschyr som levererades med skrivaren. 2. Bekräfta att skrivaren är på. 3. Anslut Ethernet-kabeln till en tillgänglig port på Ethernets nav eller router. 4. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på skrivarens baksida. Förebygg skada i skrivaren genom att inte använda en telefonsladd när du ansluter skrivaren till ett Ethernetnätverk och anslut inte skrivaren till ett telefonuttag. 5. Gör något av följande: Link-lampa åtgärd file:///c /svc/ug_ethernet_install_most_fs.html (1 of 2) [12/17/ :59:39 PM]

16 ansluta skrivaren till ett Ethernet-nätverk Installera skrivarprogramvaran på datorerna i nätverket. Upprepa steg 2-4. Om lamporna fortfarande är släckta, bekräfta följande: Att skrivaren är på. Att navet eller routern är på. Att alla kablar är ordentligt anslutna. Att du använder en Ethernet-kabel. file:///c /svc/ug_ethernet_install_most_fs.html (2 of 2) [12/17/ :59:39 PM]

17 installation av Ethernet-programvara installationen av skrivarprogramvara på en dator i ett nätverk innan du installerar Innan du installerar skrivarprogramvara på en dator i ett nätverk ska du verifiera följande: Skrivaren är installerad och strömmen är på. Ethernets nav eller router är påslagen och fungerar ordentligt. Alla datorer i nätverket är påslagna och anslutna till nätverket. Skrivaren är ansluten till Ethernet-nätverket. Om skrivaren tidigare installerades på en dator med USB-kabel, koppla då bort USB-kabeln från skrivaren. Använd skrivarens program-cd och följ anvisningarna nedan för att installera en Ethernet-version av skrivarens drivrutin på datorn. installationssteg Följ dessa steg när du ska installera skrivarprogramvara på dator i nätverket: 1. Sätt i skrivarens program-cd i datorns cd-romenhet. Om cd:n inte spelas upp automatiskt öppnar du den i Windows och dubbelklickar på filen setup.exe. 2. Följ anvisningarna på bildskärmen och använd följande information när du ska slutföra installationen. Printer connection: Ansluten via nätverk Network setup: Grundläggande nätverksinstallation för dator eller server Om skrivaren inte upptäcks under installationen följer du anvisningarna under skrivaren upptäcks inte under programinstallationen i Ethernetfelsökning. 3. När installationen är klar följer du anvisningarna på bildskärmen för att skriva ut en testsida. file:///c /svc/ug_ethernet_install_dhcp_autoip_fs.html [12/17/ :59:40 PM]

18 ethernet-felsökning ethernet-felsökning Klicka på det alternativ som bäst beskriver problemet: Skrivaren skriver inte ut. Det går inte att bläddra till skrivarens interna webbsida. Skrivaren upptäcks inte under programinstallationen. skrivaren skriver inte ut Kontrollera följande: Skrivaren är installerad och strömmen är på. Att bläckpatronerna är installerade. Att skrivaren är påslagen och att det finns papper i pappersfacket. Att det inte finns papperstrassel. Klicka här om problemet är något av dem som beskrivs ovan. Besvara följande frågor: Lyser Link-lampan? Ja. till nästa fråga. Fortsätt Nej. Kontrollera följande: Att du inte använder en telefonsladd när du ansluter skrivaren till nätverket. Att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren. Att Ethernets nav eller router är på och fungerar ordentligt. Att den dator du använder är ansluten till nätverket. file:///c /svc/ug_ethernet_problems_fs.html (1 of 3) [12/17/ :59:41 PM]

19 ethernet-felsökning Fanns det fler än fyra personer som skrev ut till skrivaren samtidigt? Ja. Vänta tills skrivaren blir ledig och utför utskriftskommandot igen. Nej. Fortsätt till nästa fråga. Blinkar aktivitetslampan när du försöker skriva ut ett dokument? Ja. Om dokumentet inte skrivs ut, klicka här för mer felsökning. Nej. Kontrollera följande: Att skrivaren är vald i det program som du försöker skriva ut från. Att datorn är ansluten till nätverket. Om du fortfarande inte kan skriva ut, återställ skrivaren till den fabriksinställda konfigurationen. det går inte att bläddra till skrivarens interna webbsida Kontrollera följande: Att du inte använder en telefonsladd när du ansluter skrivaren till nätverket. Att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren. Att Ethernets nav eller router är på och fungerar ordentligt. Att den dator du använder är ansluten till nätverket. Om du fortfarande inte kan nå skrivarens interna webbsida gör du så här: 1. Skriv ut en nätverkskonfigurationssida. 2. Hitta skrivarens webbadress (post 2 på konfigurationssidan). 3. Starta webbläsaren. file:///c /svc/ug_ethernet_problems_fs.html (2 of 3) [12/17/ :59:41 PM]

20 ethernet-felsökning Använd Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare eller Netscape 4.75 eller senare. 4. Ange skrivarens webbadress i adressrutan, tryck sedan på Retur. Om du fortfarande inte kan öppna skrivarens interna webbsida med skrivaren, återställ den till den fabriksinställda konfigurationen. Skrivaren upptäcks inte under installationen av programvaran Följ dessa steg om skrivaren inte kan upptäckas under installationen av programvaran: 1. Skriv ut en nätverkskonfigurationssida. 2. Hitta skrivarens IP-adress (artikel 7 på konfigurationssidan). 3. På panelen Identify Printer i installationsprogrammet markerar du Specify a printer by address och klickar sedan på Next. 4. På panelen Specify Printer i installationsprogrammet väljer du IP Address. 5. Ange skrivarens IP-adress i rutan IP Address och klicka sedan på OK. 6. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen. file:///c /svc/ug_ethernet_problems_fs.html (3 of 3) [12/17/ :59:41 PM]

21 återställa skrivaren till fabrikens standardkonfiguration återställa skrivaren till fabrikens standardkonfiguration När skrivaren är konfigurerad på Ethernet sparas konfigurationsinställningar i minnet. Du kan behöva återställa skrivaren till dess fabriksinställda konfiguration om du inte kan: Skriva ut till skrivaren Öppna skrivarens interna webbsida Följ dessa steg för att återställa skrivaren till den fabriksinställda standardkonfigurationen: 1. Bekräfta att skrivaren är avstängd. 2. Tryck på och håll nere knappen Avbryt ( X ). 3. Samtidigt som du håller ner knappen Avbryt trycker du på strömbrytaren för att slå på skrivaren. 4. Släpp knappen Avbryt. 5. Bekräfta att alla tre skrivarlampor blinkar samtidigt två gånger. alla tre lampor blinkar samtidigt två gånger Om lamporna inte blinkar upprepar du steg 1-4. file:///c /svc/ug_ethernet_reset_fs.html [12/17/ :59:41 PM]

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar 1. Om du har köpt denna router för att kunna dela din bredbandsanslutning

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Handboken Nätverk & Internetkommunikation

Handboken Nätverk & Internetkommunikation Handboken Nätverk & Internetkommunikation Stationära datorer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft och

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide

BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator För mer detaljerade anvisningar om inställning

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

KUNDGUIDE. DNA Bredband

KUNDGUIDE. DNA Bredband KUNDGUIDE DNA Bredband 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till DNA-tjänsternas värld! 1. Datorinställningar... 4 2. Kopplingar... 6 2.1. Installation av ADSL- och VDSL-terminaler... 6 2.2. Trådlösa terminaler

Läs mer

Din manual LEXMARK X544 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270793

Din manual LEXMARK X544 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270793 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK X544. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART C6183 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4167433

Din manual HP PHOTOSMART C6183 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4167433 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART C6183. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket.

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. DATORTEKNIK 1A Router med WiFi Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi Namn: Datum: Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer,

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

HDMI Extender över Ethernet

HDMI Extender över Ethernet HDMI Extender över Ethernet MODEL:IP-1000 TX/RX Bäste kund Tack för att du köpt denna produkt. För optimal prestanda och säkerhet bör du läsa dessa instruktioner noggrant innan du ansluter, använder eller

Läs mer

Nätverks- & Internethandbok Arbetsdatorer

Nätverks- & Internethandbok Arbetsdatorer Nätverks- & Internethandbok Arbetsdatorer Dokumentets artikelnummer: 384570-101 Maj 2005 Denna handbok innehåller anvisningar och definitioner för användning av funktioner i det nätverkskort (NIC) som

Läs mer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Snabbstartsguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en ADSL2+ VPN Firewall Router,

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen STARTBOXEN innehåller INNEHÅLLER följande FÖLJANDE utrustning UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

Installationsmanual för Tyfon ADSL

Installationsmanual för Tyfon ADSL Installationsmanual för Tyfon ADSL Introduktion För att underlätta för våra kunder har vi valt att leverera samtliga tjänster med en DHCP-tilldelad IP-adress vilket underlättar för er som kund. Har ni

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

1 HP Deskjet 6800 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6800 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6800 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Skriva ut foton från en digitalkamera Skriva

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP.

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. 1.Öppna "Kontrollpanelen". Den här guiden beskriver hur du gör inställningarna i din dator för att kunna använda din bredbandsanslutning.

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

BIPAC-5100 / 5100W. (Trådlös) ADSL Router. Quick Start Guide

BIPAC-5100 / 5100W. (Trådlös) ADSL Router. Quick Start Guide BIPAC-5100 / 5100W (Trådlös) ADSL Router Quick Start Guide Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL-Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g.

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

WN3500RP Installationshandbok

WN3500RP Installationshandbok Universal dubbelbands WiFi-förlängare skrivbord/väggkontakt WN3500RP Installationshandbok ANSLUT TRÅDBUNDNA ENHETER TRÅDLÖST 2,4 OCH 5 GHz TRÅDLÖS UTÖKNING BEFINTLIG ROUTER Utökad trådlös räckvidd Befintlig

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema DESK LAN Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Din manual LEXMARK C543 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1271034

Din manual LEXMARK C543 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1271034 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK C543. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

1. Beskrivning av ingående komponenter

1. Beskrivning av ingående komponenter C External 1/9 Installationsmanual för G-CTRL STYRSYSTEM Det här dokumentet beskriver hur G-CTRL styrsystem ska installeras. Manualen är generell och kan därmed användas oavsett om systemet ska användas

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands Adaptern...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2.

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3

Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10550-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7300

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND

INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING BREDBAND INSTALLATIONSANVISNING FÖR DIG SOM HAR DYNAMISK IP-ADRESS INOMHUSNOD CTS HES-3109... 3 BRA ATT TÄNKA PÅ!... 4 WINDOWS 7... 5 WINDOWS VISTA... 8 WINDOWS XP... 11 WINDOWS

Läs mer