WN3500RP Installationshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WN3500RP Installationshandbok"

Transkript

1 Universal dubbelbands WiFi-förlängare skrivbord/väggkontakt WN3500RP Installationshandbok ANSLUT TRÅDBUNDNA ENHETER TRÅDLÖST 2,4 OCH 5 GHz TRÅDLÖS UTÖKNING BEFINTLIG ROUTER Utökad trådlös räckvidd Befintlig räckvidd för routern 5 GHz trådlöst Trådlös 2,4 GHz-anslutning

2 Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen Du måste registrera denna produkt innan du kan använda NETGEAR:s telefonsupport. NETGEAR rekommenderar att du registrerar din produkt genom NETGEAR:s webbplats. Telefon (endast USA): NETGEAR Telefon (andra länder): Se Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. Andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. NETGEAR, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR ansvarar inte för eventuella följder orsakade av användningen av den/de produkt/er eller kretslayout(er) som beskrivs häri.

3 Innehåll Maskinvarufunktioner Komma igång Placera förlängaren och slå på strömmen Ansluta förlängarentill ett befintligt WiFi-nätverk Förlängarens prestanda FastLane -teknik WiFi-adapter med en port När du ska använda förlängarens trådlösa nätverk ReadySHARE Printer Musikuppspelning: Trådlösa SSID och lösenord Vanliga frågor och svar

4 Maskinvarufunktioner Indikatorlamporna framtill visar hur förlängaren fungerar. Länkhastighet. Indikerar en 2,4 GHz eller 5 GHz trådlös anslutning mellan förlängaren och en router. Lämpliga indikatorlampor tänds för att indikera typen av anslutning: Grönt är bäst. Orange är bra. Rött är dåligt. Av. Inte ansluten till routern. Trådlös enhet till förlängare. Denna indikator lyser grön när förlängaren är ansluten till en trådlös enhet. WPS Den här indikatorlampan indikerar en trådlös WPS-anslutning. Grön (fast sken). Det finns trådlös säkerhet (WPA eller WPA2). Blinkar grön. En WPS-anslutning är aktiv. Av. Ingen trådlös säkerhet. Ström på/av Länkhastighet 2,4 GHz Länkhastighet 5 GHz Trådlös enhet till förlängare WPS 2

5 Topp- och sidopaneler har följande funktioner: På/av-knapp. Använd denna knapp för att sätta på/stänga av förlängaren. WPS-knapp. Använd denna knapp för att ansluta förlängaren till ditt befintliga WiFi-nätverk. För mer information, se Ansluta förlängarentill ett befintligt WiFi-nätverk på sida 7. Ethernet-port. Använd Ethernet-porten på förlängaren för att ansluta en Ethernet-aktiverad enhet trådlöst till ditt nätverk. Ljudport. Använd ljudporten för att ansluta förlängaren till din högtalare. USB-port. Använd USB-porten för att ansluta förlängaren till en skrivare. Återställa fabriksinställningarna. Du kan återställa förlängaren till dess ursprungliga fabriksinställningar genom att sticka in ett gem i återställningshålet och hålla kvar tills strömlampan blinkar. På/av-knapp WPS-knapp Ljudport USB-port Återställa fabriksinställningar. Ethernet-port 3

6 För in växelströmskontakten så här: 4

7 Anslut stativet så här: 5

8 Komma igång WiFi-räckviddsförlängaren utökar det trådlösa nätverket till att omfatta området utanför räckvidden för ditt befintliga Wi-Fi-nätverk. Förlängaren stöder både skrivbords- och väggkontaktsplacering. Följ dessa steg för att ställa in förlängaren. Placera förlängaren och slå på strömmen 1. Placera förlängaren på samma avstånd från routern och den trådlösa enheten som befinner sig utom routerns räckvidd. GÖR SÅ HÄR GÖR INTE SÅ HÄR Tips: Om du måste vara på en annan plats flyttar du förlängaren närmare enheten men så att den fortfarande är inom routerns räckvidd. Konfigurera förlängarenoch routern i samma rum. När du väl har bekräftat att anslutningen fungerar, flytta förlängaren till en plats som befinner sig halvvägs mellan routern och din dator, och som fortfarande uppvisar en grön länkhastighet. 2. Anslut förlängaren till ett nätuttag och vänta i en minut tills förlängaren startas. Strömlampan lyser grönt. 6

9 Ansluta förlängarentill ett befintligt WiFi-nätverk För att utöka räckvidden för ditt WiFi-nätverk måste du ansluta förlängaren till ditt befintliga WiFi-nätvrk. Du kan ansluta förlängaren till ditt nätverk på två sätt. Alternativ 1: Ansluta med WPS (Wi-Fi Protected Setup) Med WPS kan du enkelt få ett skyddat WiFi-nätverk utan att behöva ange nätverksnamnet och ett lösenord. WPS-knappen är en fysisk knapp på WiFi-routern, WiFi-gateway-enheten eller WiFi-åtkomstpunkten. Om routern har funktioner för WPS (Wi-Fi Protected Setup ), rekommenderar vi på NETGEAR att du använder alternativ 1. I annat fall går du till alternativ 2. Tips: WPS har inte funktioner för WEP-nätverkssäkerhet. Om du använder WEP-säkerhet ska du använda alternativ 2 för att ansluta. Alternativ 2: Ansluta med konfigurationsguiden i webbläsare och utan WPS Med konfigurationsguiden i en webbläsare leds du genom obligatoriska steg för anslutning av förlängaren till ett befintligt Wi-Fi-nätverk. 7

10 Ansluta med WPS (alternativ 1) 1. Tryck på knappen WPS på förlängarens bakpanel. WPS-indikatorlampan på framsidan blinkar. 2. Inom två minuter trycker du på WPS-knappen på din trådlösa router, gateway eller åtkomstpunkt. Om det lyckas lyser WPS-indikatorlampan på förlängaren med ett fast grönt sken, indikatorlampan för länkhastigheten 2,4 GHz tänds och förlängaren är ansluten till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk. Obs: Om indikatorlampan för länkhastigheten 2,4 GHz inte lyser upprepar du steg 1 och 2 eller ser till att routern har funktioner för WPS. 3. Om routern har funktioner för 5 GHz-bandet upprepar du steg 1 och 2 för att ansluta förlängaren till 5 GHz-bandet. Indikatorlampan för länkhastigheten 5 GHz på förlängaren ska lysa. Förlängarens namn på det trådlösa nätverket (SSID) ändras till namnet på ditt befintliga Wi-Fi-nätverk ett _2GEXT eller _5GEXT i slutet av namnet, beroende på om förlängaren är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk på 2,4 eller 5 GHz. Befintligt WiFi-nätverksnamn: Mitt_nätverksnamn Nytt namn på förlängarnätverk: Mitt_nätverksnamn_2GEXT Om du vill ansluta ytterligare Wi-Fi-enheter till ditt förlängarextendernätverk använder du samma nätverkssäkerhetsnyckel (lösenord) som konfigurerats på ditt trådlösa nätverk/router. 8

11 Alternativ 2: Ansluta med konfigurationsguiden i webbläsare 1. När förlängaren slagits på och strömlampan lyser grönt använder du ett hanteringsverktyg för trådlösa nätverk på datorn till att hitta och ansluta till det trådlösa nätverket NETGEAR_EXT (SSID). Tips: Du kan använda valfritt hanteringsverktyg för trådlösa nätverk på datorn eller surfplattan till att hitta och ansluta till det trådlösa förlängarnätverket. När anslutningen till datorn upprättats lyser indikatorlampan för den trådlösa enheten till förlängaren grön. Nästa steg är att ansluta förlängaren till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk. 9

12 2. Öppna en webbläsare från samma dator så visas konfigurationsguiden i webbläsaren. Tips: Du kan alltid komma åt extenderinställningarna igen genom att skriva i webbläsarens adressfält. 10

13 3. Konfigurationsguiden leder dig genom följande steg: Väljadet befintliga WiFi-nätverk du vill förlänga. Ange säkerhetslösenordet för det befintliga nätverket. Välj namn på det nya förlängarnätverket. Anslut dina trådlösa enheter till det nya förlängarnätverket. Konfigurationsinställningar för förlängaren Om du vill göra nya ändringar efter installationen eller om du vill göra installationen igen kan du alltid få åtkomst till förlängarens konfigurationsinställningar. Så här får du åtkomst till inställningarna: 1. Kontrollera att din enhet är ansluten till WN3500RP. 2. Skriv in följande i adressfältet i enhetens webbläsare: 3. När du uppmanas att logga in använder du följande information: Användarnamn: admin Lösenord: password 11

14 Förlängarens prestanda Indikatorlampan för länkhastighet indikerar prestanda för den trådlösa anslutningen på 2,4 eller 5 GHz från förlängaren till en router. Bästa prestanda har du om indikatorlampan för länkhastighet lyser grönt. Godtagbar prestanda har du om indikatorlampan för länkhastighet lyser orange. Om indikatorlampan för länkhastighet lyser rött innebär det att anslutningen är dålig eller obefintlig. Om indikatorlampan för länkhastighet är släckt finns det ingen anslutning mellan förlängaren och routern. Tips: Se till att indikatorlampan för trådlös enhet till förlängaren lyser grönt innan du kontrollerar indikatorlampan för länkhastighet för att avgöra prestanda. 12

15 Så här kan du förbättra förlängarens prestanda: 1. Flytta förlängaren närmare routern eller till en annan plats där sikten är friare. 2. När du flyttar förlängaren kontrollerar du statusindikatorlamporna för länkhastighet och för anslutning mellan trådlös anslutning och router på förlängarens framsida tills du hittar en bra placering. Dessa indikatorlampor ska ortsätta att lysa gröna. 13

16 FastLane -teknik Tekniken Fastlane ger maximal Wi-Fi-prestanda. Den ger snabb Wi-Fi med ett dedikerat band som ansluter förlängaren och den trådlösa enheten, och ett sekundärt band som ansluter förlängaren och routern. Det är perfekt för spel och videoströmning i HD. Så här aktiverar du FastLane-teknik: 1. När du har konfigurerat förlängaren växlar du till FastLane-läge genom att logga in på för att få åtkomst till sidan med förlängarinställningar. 2. Bland menyalternativen på vänster sida av tabellen Settings (Inställningar) väljer du Advanced > Operating Mode (Avancerat > Driftläge). 3. Välj FastLane Technology (FastLane-teknik). 4. Granska de två alternativen för FastLane-teknik och välj det som passar din installation. 5. Klicka på Apply (tillämpa). Tips: FastLane begränsar enhetens anslutning till det band du väljer för att maximera prestanda. NETGEAR rekommenderar att du väljer det band som går att använda med de flesta av dina enheter. 14

17 WiFi-adapter med en port När förlängaren är ansluten till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk kan du använda Ethernet-porten på förlängaren till att ansluta en enhet trådlöst till ditt nätverk.. Anslut helt enkelt Ethernet-kabeln från din Ethernet-aktiverade enhet (TV, Blu-ray-spelare, spelkonsol) till förlängarens Ethernet-port och njut av trådlös anslutning. När du ska använda förlängarens trådlösa nätverk NETGEAR rekommenderar att du endast ansluter via det trådlösa förlängarnätverket när en dator eller trådlös enhet befinner sig i en "död zon" där nätverksanslutningen till routern är mycket dålig eller obefintlig. Det beror på att datatrafik som skickas genom det trådlösa förlängarnätverket är långsammare än trafik som skickas direkt via det ursprungliga trådlösa routernätverket. Om du inte kan ansluta från din trådlösa enhet till förlängaren flyttar du förlängaren till en ny plats, halvvägs mellan enheten och routern. Om enheten inte kan ansluta till förlängaren trots att du har testat flera olika platser flyttar du förlängaren närmare enheten. 15

18 ReadySHARE Printer Med ReadySHARE Printer kan du ansluta en USB-skrivare till förlängarens USB-port och få trådlös åtkomst. Så här aktiverar du ReadySHARE Printer: 1. Anslut USB-skrivaren till förlängarens USB-port med en USB-skrivarkabel. 2. Installera drivrutinen till USB-skrivaren på alla de datorer som ska dela skrivare. Om du inte har drivrutinen till skrivaren kontaktar du tillverkaren för att hitta och hämta den senaste programvaran med skrivardrivrutinen. 3. Hämta verktyget NETGEAR USB Control Center och installera det på de datorer som ska dela skrivare. NETGEAR USB-verktyger har en Mac-version och en Windows-version som du kan komma åt från ReadySHARE Printer-området på den sida du får åtkomst till genom att använda följande URL: 16

19 Obs! Du måste installera verktyget innan du använder funktionen ReadySHARE Printer. För att funktionen ReadySHARE Printer ska fungera måste verktyget köras i bakgrunden. När statusen är Available (tillgänglig) kan du använda USB-skrivaren. Viss brandväggsprogramvara, t.ex. Comodo, blockerar verktyget ReadySHARE Print från åtkomst till USB-skrivaren. Om du inte ser skrivaren i verktyget kan du avaktivera brandväggen tillfälligt så att verktyget fungerar. 4. Om skrivaren har skanningsfunktioner ska du se till att skrivaren befinner sig i läget Available (tillgänglig) och klicka på knappen Network Scanner (nätverksskanner). Nu aktiveras skannerfönstret så att du kan använda skrivaren för skanning. Mer detaljerad information om ReadySHARE Printer finns i användarhandboken om du klickar på länken Documentation (dokumentation) i routerhanteringsgränssnittet eller på WN3500RPproduktsidan på webbplatsen för: 17

20 Musikuppspelning WN3500RP stöder DLNA DMR-funktionen, ch därmed kan du strömma din nätverksmusik och spela upp den via ljuduttaget på WN3500RP. Windows7-användare kan använda Windows Media Player (WMP) för att spela upp musik. Android phone-, iphone- eller ipad-användare kan hämta NETGEAR genie för att spela upp musik (gå till DLNA DMR stöder MP3-, wave-, flac- och aac-filformat. 3,5 mm stereoporten stöder hörlurar och effekthögtalare. Trådlösa SSID och lösenord Använd detta utrymme till att anteckna namnet på ditt nya förlängarnätverk (SSID) och säkerhetsinställningarna för förlängaren, utifall att du skulle behöva ansluta ytterligare trådlösa enheter till förlängaren i framtiden. Ange information om ditt trådlösa nätverk här: Routernätverkets namn (SSID) Routerns säkerhetslösenord Förlängarnätverkerkets namn (SSID) Förlängarens säkerhetslösenord 18

21 Vanliga frågor och svar Du hittar mer information om din produkt i användarhandboken som finns på 1. Jag får en upprepad fråga av NETGEAR Genie om mitt lösenord för trådlöst trots att jag är säker på att jag anger rätt lösenord. Vad ska jag göra? Det är troligt att förlängaren är placerad precis på gränsen av det område som täcks av routern. Lös problemet genom att följa instruktionerna i Komma igång på sida 6. Om du använder WEP-säkerhet ska du se till att du skriver in nyckeln för trådlös säkerhet i rätt fält. 2. Jag anslöt till NETGEAR_EXT och öppnade en webbläsare. Varför kan jag inte se NETGEAR Genie? Först ska du kontrollera att datorn är inställd på att använda DHCP (de flesta är det). Därefter kontrollerar du att indikatorlampan för anslutning mellan trådlös enhet och förlängare lyser grönt och att du har en giltig IP-adress. Slutligen öppnar du webbläsaren igen och anger adressen 3. Fungerar förlängaren om jag ansluter den till routern med en Ethernet-kabel? Nej. Förlängaren är utformad att ansluta trådlöst till routern. 4. Vilket är användarnamnet och lösenordet för inloggning på förlängaren? Användarnamnet är admin och standardlösenordet är password. Båda är skiftlägeskänsliga. 19

22 5. Jag har aktiverat ett trådlöst MAC-filter (trådlös åtkomstkontroll ACL) på min router. Vad ska jag göra när jag installerar WN3500RP? Den trådlösa enhetens MAC-adress översätts till en annan MAC-adress när den trådlösa enheten ansluter till WN3500RP. Om routerns MAC-filter är aktiverat, kan den trådlösa enheten inte hämta IP-adressen från WN3500RP. För att låta den trådlösa enheten få åtkomst till Internet, måste du lägga till den översatta MAC-adressen i routern. Så här hämtar du den översatta MAC-adressen: a. Inaktivera MAC-filtret på din router. b. Sätt på WN3500RP och anslut alla dina trådlösa enheter till WN3500RP. c. Kontrollera att indikatorlampan för länkhastighet förblir tänd. d. Logga in på din router och kontrollera den anslutna enheterna på skärmen över anslutna enheter. Lägg till alla MAC-adresser som börjar med 02:0F:B5 i routerns MAC-filtertabell. 20

23 6. Min routersäkerhet är WEP, och jag angav fel lösenordsfras eller säkerhetsnyckel på WN3500RP. Jag kommer inte åt WN3500RP längre. Vad ska jag göra? WN3500RP kan inte kontrollera ifall WEP-lösenordsfrasen är korrekt. Om du angav fel lösenordsfras, kan din trådlösa enhet inte hämta IP-adressen från WN3500RP. Du måste återställa WN3500RP till fabriksinställningarna för att få tillbaka IP-adressen. 7. Jag har slutfört installationsguiden, men mina trådlösa enheter kan inte hämta IP-adressen från WN3500RP. Vad ska jag göra? Kontrollera att den lösenordsfras du angav i din trådlösa enheter är korrekt, och stäng av och sätt på WN3500RP och din router. Om din enhet fortfarande inte kan hämta IP-adressen: a. Flytta WN3500RP närmare din router, och flytta din trådlösa enhet närmare WN3500RP. b. Inaktivera det trådlösa gränssnittet och aktivera det därefter igen och kontrollera om din trådlösa enhet kan hämta IP-adressen. c. Om din router har ett MAC-filter (trådlös åtkomstkontroll), inaktivera det och följ Vanliga frågor och svar för att lägga till enhetens MAC-adress i din router. 21

24 Användarhandbok Du kan hämta användarhandboken online på eller genom en länk i produktens användargränssnitt. Efterlevnad För fullständig EU-överensstämmelsedeklaration, gå till: Den här symbolen anger att EU-direktiv 2002/96 för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE-direktivet) efterlevs. Om produkten kasseras inom EU ska den omhändertas och återanvändas i enlighet med nationella föreskrifter och tillämpning av WEEE-direktivet. Endast för inomhusbruk i alla EU-länder samt Schweiz. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Augusti 2012

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Installation N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200 Få ut mer Lär dig mer om din EX6200 Innehåll Upplev nästa generations WiFi..................................... 3 Optimera din WiFi................................................ 4 Dela filer i hela nätverket..........................................

Läs mer

Innehåll Dela en USB-enhet på nätverket... 3 Dela en USB-skrivare... 5 Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine... 6 NETGEAR genie-programmet...

Innehåll Dela en USB-enhet på nätverket... 3 Dela en USB-skrivare... 5 Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine... 6 NETGEAR genie-programmet... Premiumfunktioner Innehåll Dela en USB-enhet på nätverket... 3 Dela en USB-skrivare... 5 Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine... 6 NETGEAR genie-programmet... 8 2 Dela en USB-enhet på nätverket ReadySHARE

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Snabbstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi Router Modell R8500. Förpackningens innehåll

Snabbstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi Router Modell R8500. Förpackningens innehåll Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender

Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Easy, Reliable & Secure Installationshandbok Installationshandbok för N300RE WiFi Range Extender Komma igång WiFi Range Extender utökar det trådlösa nätverket så att det inkluderar området utanför din

Läs mer

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender

NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender PR2000 Installationshandbok NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Innehåll Kom igång............................................ 3 Ansluta på resan....................................

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6300 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RPv2

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RPv2 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RPv2 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare.

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. NETGEAR rekommenderar att du endast använder den officiella NETGEARkundtjänsten. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten

Läs mer

Support. Förpackningens innehåll. D6200 WiFi DSL-modemrouter Installationshandbok

Support. Förpackningens innehåll. D6200 WiFi DSL-modemrouter Installationshandbok Support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

N600 WiFi Range Extender

N600 WiFi Range Extender Installationshandbok N600 WiFi Range Extender Modell WN2500RP Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du din extender.................................. 4 Frontpanelen.......................................

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-router Modell R7000 installationshandbok

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-router Modell R7000 installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Installationsguide för Powerline Music Extender (XAUB2511)

Installationsguide för Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsguide för Powerline Music Extender (XAUB2511) 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router DGND3700v2

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Installationshandbok för N600 Wireless Dual Band Gigabit ADSL2+ Modem Router DGND3700v2 Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen NETGEAR.com/register.

Läs mer

Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3

Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 Installationshandbok för N150 Wireless Router WNR1000v3 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10550-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR och

Läs mer

Snabbstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Modell R8000. Förpackningens innehåll

Snabbstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Modell R8000. Förpackningens innehåll Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

N900 Wireless Dual Band Gigabit Router

N900 Wireless Dual Band Gigabit Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell WN2000RPTv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Snabbstart Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten

Läs mer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll - EW-7438RPn Air - CD med snabbinstallationsguide och bruksanvisning på flera språk - Snabbinstallationsguide

Läs mer

Snabbstart. AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Snabbstart. AC1600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Snabbstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-router Modell R7500. Förpackningens innehåll. Installationsvideo

Snabbstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-router Modell R7500. Förpackningens innehåll. Installationsvideo Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Installationshandbok för Powerline 600 Mbit/s PassThru 4-port XAVB6504

Installationshandbok för Powerline 600 Mbit/s PassThru 4-port XAVB6504 Installationshandbok för Powerline 600 Mbit/s PassThru 4-port XAVB6504 Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

Universal WiFi-förlängare Powerline Edition (XAVN2001) Installationshandbok

Universal WiFi-förlängare Powerline Edition (XAVN2001) Installationshandbok Universal WiFi-förlängare Powerline Edition (XAVN2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installation Powerline 500 Modell XAVB5221 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-nätverkslösningarna ger dig ett alternativ till endast-etherneteller

Läs mer

Snabbstart. AC1750 Smart WiFi Router Modell R6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Snabbstart. AC1750 Smart WiFi Router Modell R6400. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på dekalen på produkten och använd det för att registrera din produkt på https://my.netgear.com.

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på dekalen på din produkt och använd det för att registrera din produkt på https://my.netgear.com.

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. Dual Band 11ac WiFi Router R6200 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen www.netgear.com/register.

Läs mer

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationshandbok

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationshandbok Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationshandbok Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2-port Installationshandbok för XAVB5602 Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Beskrivning Strömlampa Grön (fast sken). Strömmen är på. Orange (fast sken). Adaptern

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL Modem Router DGND4000 Premium Edition Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL Modem Router DGND4000 Premium Edition Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen NETGEAR.com/register.

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet med kabel...6 Vad

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på enheten och använder det till att registrera enheten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide Vad medföljer? Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Helt trådlös kamera Magnetisk väggmontering Litium 123-batterier Monteringsskruv 2 3 Sätt i batterierna

Läs mer

Teknisk support. Förpackningens innehåll. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installationshandbok

Teknisk support. Förpackningens innehåll. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installationshandbok Teknisk support När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på enheten och använder det till att registrera enheten på adressen https://my.netgear.com. Du måste registrera denna

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installationshandbok för Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Din manual NETGEAR N 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2944947

Din manual NETGEAR N 300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2944947 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NETGEAR N 300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Få ut mer. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6200

Få ut mer. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6200 Få ut mer AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6200 Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad

Läs mer

Få ut mer. AC1600 WiFi VDSL/ADSL-modemrouter. Modell D6400

Få ut mer. AC1600 WiFi VDSL/ADSL-modemrouter. Modell D6400 Få ut mer AC1600 WiFi VDSL/ADSL-modemrouter Modell D6400 Nätverksnamn och lösenord för WiFi Det förinställda WiFi-nätverksnamnet (SSID) och lösenordet (nätverksnyckeln) är unika för din modemrouter, som

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk AC1900 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7000

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk AC1900 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7000 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e 1 INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopplade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den här guiden,

Läs mer

Installation. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-router Modell R7500. Förpackningens innehåll. Installationsvideo

Installation. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-router Modell R7500. Förpackningens innehåll. Installationsvideo Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P)

Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus Home Network Adapter (PL500P) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Strömlampa LED med höga prestanda Ethernetlampa Beskrivning Grön (fast sken).

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200

Snabbstart. Powerline 1200 Modell PL1200 Snabbstart Powerline 1200 Modell PL1200 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. 2 Komma igång Powerline-adaptrar ger dig en alternativ möjlighet att utöka ditt nätverk

Läs mer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NÄTADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

N150 Wireless Micro USB-adapter WNA1000M Installationshandbok

N150 Wireless Micro USB-adapter WNA1000M Installationshandbok N150 Wireless Micro USB-adapter WNA1000M Installationshandbok I den här handboken förklaras expressinstallationen med NETGEAR Smart Wizard och installation av fristående Windows-drivrutin. Obs! Mer information

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer