AC1600 Smart WiFi Router

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AC1600 Smart WiFi Router"

Transkript

1 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Efterlevnad För aktuella EU-efterlevnadsdeklarationer, gå till För information om efterlevnad av bestämmelser, gå till Läs dokumentet om överensstämmelse innan du ansluter nätadaptern. Endast för inomhusbruk. Får säljas i alla EU-medlemsländer, EFTA-länder och Schweiz. AC1600 Smart WiFi Router Modell R6250 Installationshandbok Förpackningens innehåll Förpackningen innehåller följande artiklar. Om någon del är felaktig, skadad eller saknas helt kontaktar du din NETGEARåterförsäljare. Ethernet-kabel NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA R6250 WiFi-router Strömadapter Augusti 2014 I vissa regioner medföljer en resurs-cd i paketet.

2 1. Förbered modemet. Koppla ur modemet. Om det har ett reservbatteri tar du ur det. 2. Anslut modemet. Internet Koppla in modemet. Sätt i batteriet igen. Anslut sedan modemet till routerns internetport. DSL eller kabel 3. Sätt på routern. Router 4. Anslut till en dator. Vänta tills WiFi-lampan lyser. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 5. Öppna en webbläsare. NETGEAR genie visas. Om guideprogrammet inte visas, skriv Skriv admin som användarnamn och password som lösenord. Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com. Du måste registrera denna produkt innan du kan använda NETGEAR:s telefonsupport. NETGEAR rekommenderar att du registrerar din produkt genom NETGEAR:s webbplats. Produktuppdateringar och webbsupport finns på NETGEAR rekommenderar att du endast använder officiella NETGEAR-supportresurser. Du kan hämta användarhandboken på eller via en länk i produktens användargränssnitt. Modem Du kan hämta användarhandboken på eller genom en länk i produktens användargränssnitt.

3 Innehåll Installera din router Trådlöst nätverk och säkerhet Ansluta till det trådlösa nätverket Få åtkomst till routern för att göra fler ändringar Logga in på routern Ändra administratörslösenordet Återskapa ett administratörslösenord du har glömt ReadySHARE-åtkomst Säkerhetskopieringsprogrammet ReadySHARE Vault ReadySHARE Printer Personlig FTP-server NETGEAR genie App

4 Installera din router Se till att din internettjänst är aktiv innan du installerar routern. Så här installerar du routern: 1. Förbered modemet. a. Koppla ur strömmen till modemet. DSL eller kabel b. Om modemet har reservbatterier tar du ur dem. Internet c. Om modemet redan var anslutet till en annan router kopplar du ur kabeln mellan modemet och den routern. Modem Se till att modemet är avstängt och endast anslutet till vägguttaget för din internettjänst. 2

5 2. Anslut modemet. Router Modem a. Anslut och slå sedan på modemet. (Byt ut batterierna om du tog ur dem tidigare.) b. Använd den gula Ethernet-kabeln som medföljde routern och anslut modemet till internetporten på routern. 3

6 3. Koppla ström till routern. På/av-knapp a. Anslut strömsladden till routern och anslut strömadaptern till ett uttag. b. Vänta tills WiFi-lampan på frontpanelen lyser. Om inga lampor lyser trycker du på Ström på/av-knappen på baksidan av routern. 4

7 4. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. Ansluter du med kabel använder du en Ethernet-kabel (medföljer inte) för att koppla datorn till en svart Ethernet LAN-port på routern. Om du vill ansluta trådlöst använder du de förinställda inställningarna för trådlös säkerhet på routeretiketten. 5. Öppna en webbläsare. Första gången du ansluter till routern visas guideskärmen. Följ stegen i guiden för att ansluta till internet. Om guideskärmen inte visas stänger du och öppnar sedan webbläsaren igen. Skriv i adressfältet, och ange användarnamnet admin och standardlösenordet (password). 5

8 Försök med följande om NETGEAR genie fortfarande inte visas: Kontrollera att datorn är ansluten till en av de fyra LAN Ethernet-portarna, eller trådlöst till routern. Kontrollera att routern får ström och att strömlysdioden lyser. För att säkerställa att webbläsaren inte sparar den föregående sidan i cacheminnet stänger du webbläsaren och öppnar den igen. Skriv sedan Om datorn är inställd på statisk eller fast IP-adress (ovanligt) ändrar du det så att du får en IP-adress automatiskt från routern. Trådlöst nätverk och säkerhet Produkten har ett unikt WiFi-nätverksnamn (SSID) och nätverksnyckel (password). Det standardinställda SSID:t och lösenordet genereras unikt för varje enhet, som ett serienummer, för att skydda och maximera din WiFi-säkerhet. Den här informationen finns på routeretiketten. 6

9 NETGEAR rekommenderar att du inte ändrar det trådlösa nätverkets förinställda SSID och lösenord. Om du ändrar inställningarna gäller inte längre SSID:t och lösenordet på etiketten. Skriv ner de förinställda WiFi-inställningarna som finns på etiketten i utrymmet nedan som referens. WiFi-nätverksnamn (SSID): Nätverksnyckel (password): Om du ändrar standardinställningarna skriver du ner dem här som referens, och sparar den här broschyren på ett säkert ställe. WiFi-nätverksnamn (SSID): Nätverksnyckel (password): Om du vill hämta eller uppdatera ditt WiFi-lösenord: 1. Skriv i en webbläsare. 2. Logga in med användarnamnet (admin) och standardlösenordet (password). 3. Välj Wireless Settings (trådlösa inställningar). 7

10 Ansluta till det trådlösa nätverket Du kan använda WPS-metoden (Wi-Fi Protected Setup) eller den manuella metoden för att ansluta till ditt WiFi-nätverk. Ansluta till nätverket med WPS: 1. Tryck på WPS-knappen på routern. 2. Tryck på WPS-knappen på den trådlösa datorn eller enheten inom två minuter, eller följ den trådlösa enhetens instruktioner för WPS. Obs: En del äldre trådlösa datorer eller enheter kan inte använda WPS. Så här ansluter du manuellt till nätverket: 1. På din dator eller trådlösa enhet, öppna den programvara som hanterar dina trådlösa anslutningar. Programvaran söker efter WiFi-nätverk i närområdet. 2. Titta efter WiFi-nätverksnamnet (SSID) och välj det. SSID:t står på routeretiketten. Om du ändrade namnet på ditt nätverk under installationsprocessen söker du efter det nätverksnamnet. 3. Ange det förinställda lösenordet (eller ditt eget lösenord om du ändrat det) och klicka på knappen Connect (anslut). 8

11 Få åtkomst till routern för att göra fler ändringar När du har använt NETGEAR genie för att ställa in routern, kan du logga in på routern för att visa eller ändra dess inställningar. Logga in på routern Så här loggar du in på routern: 1. Öppna en webbläsare från en dator eller trådlös enhet som är ansluten till routern. 2. Skriv eller i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas. 3. Ange admin som användarnamn och password som lösenord. Den grundläggande startskärmen visas. Ändra administratörslösenordet Ändra lösenord för routerns användarnamn: 1. Logga in på routern. 2. På fliken ADVANCED (avancerat) väljer du Administration > Set Password (ange lösenord). 9

12 3. Skriv ditt gamla lösenord, och skriv det nya lösenordet två gånger. 4. Markera kryssrutan Enable Password Recovery (aktivera lösenordsåterställning). 5. Klicka på knappen Apply (tillämpa). 6. Svara på frågorna när du blir ombedd. Svaren sparas. Återskapa ett administratörslösenord du har glömt Det standardinställda lösenordet för användarnamn för admin är password. Om du har ändrat lösenordet och använt funktionen för lösenordsåterställning kan du hämta det här lösenordet. Så här hämtar du ett lösenord du har glömt: 1. Öppna en webbläsare från en dator eller trådlös enhet som är ansluten till routern. 2. Skriv eller i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas. 3. Klicka på knappen Cancel (avbryt). Om lösenordåterställning är aktiverat uppmanas du att besvara två säkerhetsfrågor. 4. Ange svaren du sparat på säkerhetsfrågorna. 10

13 ReadySHARE-åtkomst Du kan ansluta en USB-lagringsenhet eller skrivare till routerns USBport och dela den i nätverket. Så här kommer du åt USB-enheten på en Windowsdator: 1. Anslut USB-lagringsenheten till routerns USB-port. 2. Om din USB-enhet har en strömkälla måste du använda den när du ansluter USB-enheten till routern. När du ansluter USB-enheten till routerns USB-port kan det ta upp till två minuter innan den är redo att delas. Som standard är USB-enheten tillgänglig för alla datorer i det lokala nätverket. 3. Välj Start > Run (kör). 4. Ange \\readyshare i dialogrutan. 5. Klicka på knappen OK. Så här får du åtkomst till USB-enheten från en Mac: 1. Anslut USB-lagringsenheten till routerns USB-port. 2. Om din USB-enhet har en strömkälla måste du använda den när du ansluter USB-enheten till routern. 11

14 När du ansluter USB-enheten till routerns USB-port kan det ta upp till två minuter innan den är redo att delas. Som standard är USB-enheten tillgänglig för alla datorer i det lokala nätverket. 3. Välj Go (gå) > Connect to Server (anslut till server). 4. Ange smb://readyshare som serveradress. 5. Klicka på knappen Connect (anslut). Säkerhetskopieringsprogrammet ReadySHARE Vault Din router har kostnadsfri programvara för säkerhetskopiering av alla Windows-datorer i hemmet. Om du ansluter en USB-hårddisk till USB-porten på routern får du tillgång till central, kontinuerlig och automatiserad säkerhetskopiering. Så här säkerhetskopierar du dina Windows-datorer: 1. Anslut en USB-hårddisk till en USB-port på routern. Du får bästa prestanda om du ansluter en USB 3.0-hårddisk till routerns USB 3.0-port. 2. Installera guideprogrammet på alla Windows-datorer. 3. Hämta ReadySHARE Vault från och installera det på Windows-datorerna. 12

15 4. Starta ReadySHARE Vault. 5. Klicka på fliken Dashboard (instrumentpanel) eller Backup (säkerhetskopiering) för att ställa in och köra säkerhetskopiering. ReadySHARE Printer Installera ReadySHARE Printer: 1. Anslut USB-skrivaren till routerns USB-port med en USBskrivarkabel. 2. Installera skrivardrivrutinen (tillhandahålls av skrivartillverkaren) på de datorer som ska dela skrivaren. 3. Hämta verktyget NETGEAR USB Control Center på och installera det på de datorer som ska dela skrivaren. 13

16 4. För konfiguration av ReadySHARE Printer följer du de enkla till konfigurationsanvisningarna som du hittar online precis ovanför hämtningslänkarna. Personlig FTP-server Med en anpassad och kostnadsfri URL-adress får du fjärråtkomst till din egen FTP-server i hemnätverket. Konfigurera FTP och kostnadsfri URL-adress på routern: 1. Öppna fliken ADVANCED (avancerat) och välj USB Storage > Advanced Settings (USB-lagring > avancerade inställningar). 2. Markera kryssrutan FTP (via internet). 3. Klicka på knappen Apply (tillämpa). 4. Öppna fliken ADVANCED (avancerat), välj Advanced Settings > Dynamic DNS (avancerade inställningar > dynamisk DNS) och välj NETGEAR som tjänsteleverantör. Du hittar mer information om de här funktionerna i användarhandboken som finns online på adressen eller via en länk som visas när du loggar in på routern. 14

17 NETGEAR genie App Hämta det kostnadsfria guideprogrammet från Fixa automatiskt vanliga nätverksproblem och hantera enkelt dina anslutningar till hemnätverket. 15

18 16

Snabbstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Modell R8000. Förpackningens innehåll

Snabbstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Modell R8000. Förpackningens innehåll Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-router Modell R7000 installationshandbok

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-router Modell R7000 installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Snabbstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-router Modell R7500. Förpackningens innehåll. Installationsvideo

Snabbstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-router Modell R7500. Förpackningens innehåll. Installationsvideo Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200 Få ut mer Lär dig mer om din EX6200 Innehåll Upplev nästa generations WiFi..................................... 3 Optimera din WiFi................................................ 4 Dela filer i hela nätverket..........................................

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Mobile Broadband 11n Wireless Router MBR1310

Mobile Broadband 11n Wireless Router MBR1310 Mobile Broadband 11n Wireless Router MBR1310 användarhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA januari 2012 202-11012-01 v1.0 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt Ingen del av denna publikation

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0

Stora. användarhandbok. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Mars 2011 202-10796-02 v1.0 Stora användarhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2011 202-10796-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

My Net. N900 Central-routern. Användarhandbok

My Net. N900 Central-routern. Användarhandbok My Net N900 Central-routern Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska

Läs mer

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok

My Net. N600, N750 och N900 routrar. Användarhandbok My Net N600, N750 och N900 routrar Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

My Net. AC1300 Router. Användarhandbok

My Net. AC1300 Router. Användarhandbok My Net AC1300 Router Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor

Läs mer

ReadyNAS for Home. Användarhandbok. Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer

ReadyNAS for Home. Användarhandbok. Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer ReadyNAS for Home Användarhandbok Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA December 2010 202-10762-01 v1.0 2010

Läs mer

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Wireless WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP Installationsguide WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON.

Läs mer

SpeedTouch 576(v6) Installationsguide. Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk. Power Ethernet WLAN DSL. Internet

SpeedTouch 576(v6) Installationsguide. Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk. Power Ethernet WLAN DSL. Internet DSL SpeedTouch 576(v6) Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk Installationsguide Power Ethernet WLAN Internet SpeedTouch 576(v6) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON. Med ensamrätt. Vidarebefordran

Läs mer

SpeedTouch 716v5 (WL)

SpeedTouch 716v5 (WL) SpeedTouch 716v5 (WL) (Trådlös) DSL-Gateway för hemmabruk med röst Installationsguide Release R5.3.1 SpeedTouch 716v5 WL SpeedTouch 716v5 (WL) Installationsguide R5.3.1 Copyright Copyright 1999-2005 THOMSON.

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

SpeedTouch 546(v6) Installationsguide. ADSL-Gateway för hemmabruk. Power. Ethernet DSL. Internet

SpeedTouch 546(v6) Installationsguide. ADSL-Gateway för hemmabruk. Power. Ethernet DSL. Internet SpeedTouch 546(v6) ADSL-Gateway för hemmabruk Installationsguide Power DSL Ethernet Internet SpeedTouch 546(v6) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON. Med ensamrätt. Vidarebefordran

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer