Handbok för WiFi-inställningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för WiFi-inställningar"

Transkript

1 Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en enhet som stödjer trådlöst nätverk (t.ex. en bärbar dator). Denna handbok beskriver konfigurationen av trådlöst nätverk för infrastrukturläget. Infrastrukturläge Inställningarna är slutförda. Ska konfigureras. Dator Trådlös åtkomstpunkt (router) Maskin Information om hur man konfigurerar ad-hoc-läget finns i användarhandboken. Om du vill ansluta direkt till en enhet som stödjer trådlöst nätverk, t.ex. en bärbar dator, måste du konfigurera inställningarna manuellt. Med en direktanslutning är säkerheten svagare och anslutningsmetoden mer komplicerad, så det rekommenderas att ansluta via en åtkomstpujnkt som t.ex. en trådlös router. 1

2 CHV Kontrollera din trådlösa nätverksmiljö Kontrollera vilka trådlösa nätverksinställningar du behöver konfigurera med hjälp av följande bild: Anslutningsmetoden kan variera beroende på specifikationerna för den trådlösa åtkomstpunkt som du använder. Se handboken som hör till åtkomstpunkten. Se till att din åtkomstpunkt är ansluten till nätverket. Stödjer enheten WPS? Ja Nej Manuell inställning SP 200Nw/201Nw Mer information finns på sid 9 "Konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna manuellt". SP 203SFNw/204SFNw Mer information finns på sid 9 och 15 "Konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna manuellt". Har enheten en WPSknapp? *1 WPS Ja Nej PIN SP 200Nw/201Nw Mer information finns på sid 7 "Upprätta en anslutning med hjälp av PIN-koden". SP 203SFNw/204SFNw Mer information finns på sid 13 "Upprätta en anslutning med hjälp av PIN-koden". PBC SP 200Nw/201Nw Mer information finns på sid 6 "Upprätta en anslutning med hjälp av PBC". SP 203SFNw/204SFNw Mer information finns på sid 12 "Upprätta en anslutning med hjälp av PBC". *1 Namnet på knappen kan variera beroende på vilken enhet du använder. Om du inte hittar WPS-knappen, se handboken som medföljer den trådlösa åtkomstpunkten. uu Om säkerhet för WPS-anslutning Enhetens optimala säkerhetsinställningar konfigureras automatiskt i en WPS-anslutning. *Säkerhetsinställningarna beror på anslutningsmiljön. Därför kan du inte utgå från att de konfigurerade säkerhetsinställningarna är de mest optimala. 2

3 2. Före konfiguration av de trådlösa nätverksinställningarna Kontrollera den trådlösa åtkomstpunkten Denna information behövs när du konfigurerar trådlösa nätverksinställningar. Det går inte att läsa från maskinen. Kontrollera SSID:t och lösenordet (WEP-nyckel/lösenfras) Innan du konfigurerar de trådlösa nätverksinställningarna ska du bekräfta SSID:t och lösenordet. SSID:t och lösenordet för den trådlösa åtkomstpunkten kan stå på en etikett någonstans på åtkomstpunkten. Se åtkomstpunktens handbok för mer information om SSID:t och lösenordet. Konfigurera/kontrollera inställningarna på maskinen Skriv ut listan över nätverksinställningar om du vill ha den information som krävs för att konfigurera inställningarna innan du konfigurerar de trådlösa LAN-inställningarna. Skriva ut en lista över nätverksinställningar Det kan ta upp till två minuter att skriva ut listan över nätverksinställningarna. SP 200Nw/201Nw 1. Tryck på [Start]. CTT175 Håll knappen nedtryckt i två sekunder. 3

4 SP 203SFNw/204SFNw 1. Tryck på [User Tools]. CTT Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Skriv lista/rapport] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Lista ö nätverksinst] och tryck sedan på [OK]. Hämta de trådlösa nätverksuppgifterna från listan över nätverksinställningar För att konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna krävs följande information: Nätverksgränssnitt Om "Nätverksgränssnitt" är inställt på "Ethernet" ska du ändra till "Trådlöst LAN". Mer information om hur man ändrar LAN-typ finns i "Felsökning". WiFi-status Om "WiFi-status" visar "Ansluten" ska du återställa nätverksinställningarna. Mer information om att återställa nätverksinställningarna finns i "Felsökning". Kommunikationsläge Kontrollera att "Kommunikationsläge" är inställt på "Infrastrukturläge". Mer information om att konfigurera kommunikationsläget finns i "Felsökning". Pinkod IP-adress *1 För att byta IP-adress i listan över nätverksinställningar, se "Felsökning". MAC-adress *1 *1 Se informationen under "WiFi-status". 4

5 3. Installera drivrutinen Förfarandet för att konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna är olika för manuell konfiguration och konfiguration med hjälp av WPS. Konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna manuellt För att manuellt konfigurera inställningarna för trådlöst LAN via Smart Organizing Monitor måste du först installera Smart Organizing Monitor via en USB-anslutning. Installera drivrutinen med hjälp av [Snabbinstallation för USB]. Konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna med hjälp av WPS För att upprätta den trådlösa nätverksanslutningen med hjälp av WPS ska du först konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna och sedan installera drivrutinen. Installera drivrutinen med hjälp av [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] eller [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)]. Mer information om hur du installerar drivrutinen finns i Handbok för installation av programvara. 5

6 4. Konfigurera det trådlösa nätverket (SP 200Nw/201Nw) Upprätta en anslutning med hjälp av PBC I steg 4 till 7 ska du konfigurera varje inställning inom 120 sekunder. Om det tar längre tid än så avbryts de konfigurerade inställningarna och du måste göra om dem från steg Starta åtkomstpunkten för trådlöst LAN. 2. Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till maskinen. CTT Slå på maskinen. Gå till nästa steg när strömindikatorn har blinkat tre gånger. 4. Håll in knappen [Återställ jobb]. CTT216 Om du håller knappen nertryckt i minst två sekunder kommer strömindikatorn att börja blinka. 5. Tryck på [Start]. CTT218 Varningsindikatorn blinkar. Om maskinen är i ad-hoc-läge startar den om efter steg 5 och växlar till infrastrukturläget. Gör om steg 4 och 5 om detta sker. 6

7 6. Tryck på WPS-knappen på åtkomstpunkten. WPS CHV Tryck på [Start]. CTT Med hjälp av statusrapporten för WiFi kan du kontrollera om anslutningen har lyckats eller inte. Om [Statusrapport för trådlöst LAN:] är inställd till [På] skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN är slutförd. Om "OK" visas för "Anslutning" har anslutningen lyckats. Om det istället står "Misslyckades" under "Anslutning" kan du pröva att konfigurera inställningarna igen från steg 4. Om du fortfarande inte kan upprätta en anslutning bör du kontrollera "Felsökning" och sedan kontakta din servicerepresentant. Upprätta en anslutning med hjälp av PIN-kod I steg 5 till 8 ska du konfigurera varje inställning inom 120 sekunder. Om det tar längre tid än så avbryts de konfigurerade inställningarna och du måste göra om dem från steg Starta åtkomstpunkten för trådlöst LAN. 2. Öppna skärmen för PIN-kodskonfiguration för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten på din dator. 7

8 3. Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till maskinen. CTT Slå på maskinen. Gå till nästa steg när strömindikatorn har blinkat tre gånger. 5. Håll in knappen [Återställ jobb]. CTT216 Om du håller knappen nertryckt i minst två sekunder kommer strömindikatorn att börja blinka. 6. Ange maskinens PIN-kod på åtkomstpunktens webbsida. Ange PIN-koden du fått från listan över nätverksinställningar. Mer information finns i "Före konfiguration av de trådlösa nätverksinställningarna". 7. Tryck på [Start]. CTT218 Varningsindikatorn blinkar. Om maskinen är i ad-hoc-läge startar den om efter steg 7 och växlar till infrastrukturläget. Gör om steg 5 och 7 om detta sker. 8

9 8. Kör WPS (PIN-system) från åtkomstpunktens webbsida. 9. Med hjälp av statusrapporten för WiFi kan du kontrollera om anslutningen har lyckats eller inte. Om [Statusrapport för trådlöst LAN:] är inställd till [På] skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN är slutförd. Om "OK" visas för "Anslutning" har anslutningen lyckats. Om det står "Misslyckades" under "Anslutning" kan du pröva att konfigurera inställningarna igen från steg 5. Om du fortfarande inte kan upprätta en anslutning bör du kontrollera "Felsökning" och sedan kontakta din servicerepresentant. Konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna manuellt Om du inte kan fastställa inställningarna för åtkomstpunkten som används eller om åtkomstpunkten inte stödjer WPS ska du konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna manuellt. Kontrollera SSID:t och lösenordet (WEP-nyckeln/lösenfrasen) med hjälp av handboken till den trådlösa åtkomstpunkten. Ta reda på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder. Se åtkomstpunktens handbok om du är osäker på vilken säkerhetsmetod som stöds av den trådlösa åtkomstpunkten. 1. Starta åtkomstpunkten för trådlöst LAN. 2. Anslut maskinen till datorn med hjälp av en USB-kabel. CTT Slå på maskinen. 4. På [Start]-menyn klickar du på [Alla program]. 5. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 6. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 7. Om maskinen du använder inte är markerad, klickar du på [Välj enhet...] och väljer sedan maskinens modell. 8. Klicka på [OK]. 9. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Skrivarkonfiguration]. 10. På fliken [WiFi] anger du [Kommunikationsläge:] till [Infrastrukturläge]. 9

10 11. Under [SSID:] anger du SSID:t för åtkomstpunkten. Mer information om hur du kontrollerar SSID:t finns i "Före konfiguration av de trådlösa nätverksinställningarna". Följande tecken kan användas: ASCII 0x20-0x7e (32 tecken). 12. Välj [Säkerhetsmetod:]. Ta reda på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder. 13. Ange lämpliga inställningar i [WEP-/WPA-/WPA2-inställningar]. Det maximala antalet tecken som kan anges i [WEP-nyckel/Lösenfras (PSK):] beror på inställningarna i [Nyckellängd:] och [Nyckelformat:]. Ange inställningarna enligt följande tabell: CTT Säkerhetsmetod 2. Nyckellängd 3. Nyckelformat Öppet system - Inget * Öppet system - WEP 64 bit ASCII 5 tecken Hexadecimal 10 tecken 128 bit ASCII 13 tecken Hexadecimal 26 tecken Delad nyckel - WEP 64 bit ASCII 5 tecken Hexadecimal 10 tecken 128 bit ASCII 13 tecken Hexadecimal 26 tecken WPA2-PSK - AES *2 - ASCII 8-63 tecken WPA/WPA2 Bl. läge *2 - ASCII 8-63 tecken 4. WEP-nyckel/Lösenfras (Max antal tecken) *1 Nyckellängd, nyckelformat och WEP-nyckel/lösenfras kan inte konfigureras. *2 Nyckellängd kan inte konfigureras. 14. Under [WEP-nyckel/Lösenfras (PSK):] anger du åtkomstpunktens lösenord. Mer information om hur du kontrollerar lösenordet finns i "Före konfiguration av de trådlösa nätverksinställningarna". 10

11 15. Om du behöver konfigurera IPv4-adressen klickar du på [IPv4-konfiguration]. IPv6-adressen kan endast konfigureras med Web Image Monitor. För mer information om hur du konfiguerar IPv6-adressen, se Användarhandbok. 16. Klicka på [OK]. När en inställning har ändrats startar maskinen om automatiskt. 17. Med hjälp av statusrapporten för WiFi kan du kontrollera om anslutningen har lyckats eller inte. Om [Statusrapport för trådlöst LAN:] är inställd till [På] skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN är slutförd. Om "OK" visas för "Anslutning" har anslutningen lyckats. Om det står "Misslyckad" under "Anslutning" kan du försöka konfigurera inställningarna igen. Om du fortfarande inte kan upprätta en anslutning bör du kontrollera "Felsökning" och sedan kontakta din servicerepresentant. När du konfigurerar [Öppet system - WEP] kan anslutningen verka upprättad även om du anger fel WEPnyckel och anslutningen misslyckas. Ange korrekt WEP-nyckel om detta sker. 11

12 5. Konfigurera det trådlösa nätverket (SP 203SFNw/204SFNw) Upprätta en anslutning med hjälp av PBC Om åtkomstpunkten inte kan hittas inom 120 sekunder löper söktiden ut. 1. Starta åtkomstpunkten för trådlöst LAN. 2. Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till maskinen. CTT Slå på maskinen. 4. Tryck på [User Tools]. CTT Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Nätverksinställn.] och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [WiFi-inställningar] och tryck sedan på [OK]. 7. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [WiFi-anslutning] och tryck sedan på [OK]. 8. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Infrastrukturläge] och tryck sedan på [OK]. Om maskinen är i ad-hoc-läge startar den om efter steg 8 och växlar till infrastrukturläget. Gör om steg 4, 5, 6, 7 och 8 om detta sker. 9. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [WPS (PBC)] och tryck sedan på [OK]. 12

13 10. Tryck på WPS-knappen på åtkomstpunkten. WPS CHV607 Om anslutningen lyckades visas meddelandet "Anslutning lyckades". Om anslutningen misslyckades visas meddelandet "Anslut. misslyckades". Pröva att konfigurera inställningarna igen om detta sker. Om du fortfarande inte kan upprätta en anslutning bör du kontrollera "Felsökning" och sedan kontakta din servicerepresentant. Om [Statusrapport WiFi] är inställd till [På], skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN är slutförd. Upprätta en anslutning med hjälp av PIN-kod Om åtkomstpunkten inte kan hittas inom 120 sekunder löper söktiden ut. 1. Starta åtkomstpunkten för trådlöst LAN. 2. Öppna skärmen för PIN-kodskonfiguration för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten på din dator. 3. Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till maskinen. CTT Slå på maskinen. 13

14 5. Tryck på [User Tools]. CTT Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Nätverksinställn.] och tryck sedan på [OK]. 7. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [WiFi-inställningar] och tryck sedan på [OK]. 8. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [WiFi-anslutning] och tryck sedan på [OK]. 9. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Infrastrukturläge] och tryck sedan på [OK]. Om maskinen är i ad-hoc-läge startar den om efter steg 9 och växlar till infrastrukturläget. Gör om steg 5, 6, 7, 8 och 9 om detta sker. 10. Ange maskinens PIN-kod på åtkomstpunktens webbsida. Ange PIN-koden du fått från listan över nätverksinställningar. Mer information finns i "Före konfiguration av de trådlösa nätverksinställningarna". 11. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [WPS (PIN)] och tryck sedan på [OK]. 12. Kör WPS (PIN-system) från åtkomstpunktens webbsida. Om anslutningen lyckades visas meddelandet "Anslutning lyckades". Om anslutningen misslyckades visas meddelandet "Anslut. misslyckades". Pröva att konfigurera inställningarna igen om detta sker. Om du fortfarande inte kan upprätta en anslutning bör du kontrollera "Felsökning" och sedan kontakta din servicerepresentant. Om [Statusrapport WiFi] är inställd till [På], skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN är slutförd. 14

15 Konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna manuellt Om du inte kan fastställa inställningarna för åtkomstpunkten som används eller om åtkomstpunkten inte stödjer WPS ska du konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna manuellt. Kontrollera SSID:t och lösenordet (WEP-nyckeln/lösenfrasen) med hjälp av handboken till den trådlösa åtkomstpunkten. Ta reda på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder. Se åtkomstpunktens handbok om du är osäker på vilken säkerhetsmetod som stöds av den trådlösa åtkomstpunkten. Söka efter SSID:t 1. Starta åtkomstpunkten för trådlöst LAN. 2. Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till maskinen. CTT Slå på maskinen. 4. Tryck på [User Tools]. CTT Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Nätverksinställn.] och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [WiFi-inställningar] och tryck sedan på [OK]. 7. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [WiFi-anslutning] och tryck sedan på [OK]. 8. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Infrastrukturläge] och tryck sedan på [OK]. Om maskinen är i ad-hoc-läge startar den om efter steg 8 och växlar till infrastrukturläget. Gör om steg 4, 5, 6, 7 och 8 om detta sker. 9. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Sök SSID] och tryck sedan på [OK]. 10. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja SSID och tryck sedan på [OK]. Mer information om hur du kontrollerar SSID:t finns i "Före konfiguration av de trådlösa nätverksinställningarna". 15

16 11. Ange åtkomstpunktens lösenord (WEP-nyckel/lösenfras). Mer information om hur du kontrollerar lösenordet finns i "Före konfiguration av de trådlösa nätverksinställningarna". Om säkerhetsmetoden är inställd på "Öppet syst. - Ingen" behövs inget lösenord anges. 12. Tryck på [OK]-tangenten. Om anslutningen lyckades visas meddelandet "Anslutning lyckades". Om anslutningen misslyckades visas meddelandet "Anslut. misslyckades". Pröva att konfigurera inställningarna igen om detta sker. Om du fortfarande inte kan upprätta en anslutning bör du kontrollera "Felsökning" och sedan kontakta din servicerepresentant. Om [Statusrapport WiFi] är inställd till [På], skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN är slutförd. Öppna SSID Om du inte hittar åtkomstpunkten i "Söka efter SSID" kan du konfigurera SSID:t så här. När du konfigurerar inställningarna manuellt kan du även använda Smart Organizing Monitor. Det är praktiskt för att ange tecken som är svåra att ange med hjälp av kontrollpanelen. Mer information om hur man konfigurerar inställningarna finns i "Konfigurera det trådlösa nätverket (SP 200Nw/201Nw)". 1. Starta åtkomstpunkten för trådlöst LAN. 2. Slå på maskinen. 3. Kontrollera att Ethernet-kabeln inte är ansluten till maskinen. CTT Tryck på [Användarverktyg]. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Nätverksinställn.] och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [WiFi-inställningar] och tryck sedan på [OK]. 7. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [WiFi-anslutning] och tryck sedan på [OK]. 8. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Infrastrukturläge] och tryck sedan på [OK]. Om maskinen är i ad-hoc-läge startar den om efter steg 8 och växlar till infrastrukturläget. Gör om steg 4, 5, 6, 7 och 8 om detta sker. 9. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Ange SSID] och tryck sedan på [OK]. 16

17 10. Ange åtkomstpunktens SSID och tryck sedan på [OK]. Mer information om hur du kontrollerar SSID:t finns i "Före konfiguration av de trådlösa nätverksinställningarna". Håll ner [ ] för att ta bort ett tecken. Tryck på [ ] för att flytta tillbaka markören. Tryck på [ ] för att flytta fram markören. Följande tecken kan användas: ASCII 0x20-0x7e (32 tecken). 11. Välj säkerhetsmetod. Om du har valt [Öppet syst. - Ingen] går du vidare till steg Tryck på [OK]-tangenten. Om du har valt [WPA2-PSK - AES] eller [WPA/WPA2 Bl. läge] går du till steg Välj nyckellängd och tryck sedan på [OK]. 14. Välj nyckelformat och tryck sedan på [OK]. Det maximala antalet tecken som kan anges i lösenordsfältet beror på inställningarna för [Nyckellängd] och [Nyckelformat]. Mer information om att konfigurera dessa inställningar finns i "Konfigurera det trådlösa nätverket (SP 200Nw/201Nw)". 15. Ange åtkomstpunktens lösenord (WEP-nyckel/lösenfras). Mer information om hur du kontrollerar lösenordet finns i "Före konfiguration av de trådlösa nätverksinställningarna". 16. Tryck på [OK]-tangenten. Om anslutningen lyckades visas meddelandet "Anslutning lyckades". Om anslutningen misslyckades visas meddelandet "Anslut. misslyckades". Pröva att konfigurera inställningarna igen om detta sker. Om du fortfarande inte kan upprätta en anslutning bör du kontrollera "Felsökning" och sedan kontakta din servicerepresentant. Om [Statusrapport WiFi] är inställd till [På], skrivs en rapport ut som bekräftar att inställningen av trådlöst LAN är slutförd. När du konfigurerar [Öppet system - WEP] kan anslutningen verka upprättad även om du anger fel WEPnyckel och anslutningen misslyckas. Ange korrekt WEP-nyckel om detta sker. 17

18 6. Felsökning Anslutningsproblem Om problem uppstår även efter att du har konfigurerat anslutningsinställningarna på nytt, kontrollerar du följande: nn Är inställningarna för den trådlösa åtkomstpunkten korrekt konfigurerade? Kontrollera att WPS-funktionen inte är inställd på "Ej aktivt" eller "Av". WPS-funktionen kan störas av andra funktioner beroende på deras inställning. För mer information, se handböckerna som medföljer den trådlösa åtkomstpunkten. nnär den trådlösa åtkomstpunkten placerad på en plats där den eventuellt störs av radiovågor? De platser där radiovågor kan förekomma varierar beroende på byggnadens struktur. Om maskinen står långt ifrån den trådlösa åtkomstpunkten flyttar du den närmare. Anslut sedan maskinen till enheterna. nntryckte du på WPS-knappen? WPS-knappen har olika namn och nedtryckningstid beroende på vilken trådlös åtkomstpunkt som du använder. För mer information om vilken knapp du måste hålla nedtryckt och hur länge, se handboken. nn Är PIN-koden korrekt konfigurerad? Konfigurera PIN-koden korrekt enligt handboken som medföljer den trådlösa åtkomstpunkten. Kontrollera PIN-koden när den visas eller skrivs ut. nnär LAN-typen inställd på [Ethernet]? Ange LAN-typen till [Trådlöst LAN] SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) [Gränssnittsinställningar] [LAN-typ] [Trådlöst LAN] SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanelen) Tangenten [Användarverktyg] [Gränssnittsinställningar] [LAN-typ] [Trådlöst LAN] nnär en Ethernetsladd ansluten? Om maskinen är ansluten till nätverket via en Ethernet-kabel är Ethernet-anslutningen aktiverad. Om du vill använda det trådlösa nätverket kopplar du bort Ethernet-kabeln från maskinen. nnär kommunikationsläget satt till [ Ad-Hoc-läge]? Ange kommunikationsläget till [Infrastrukturläge]. SP 200Nw/201Nw (Kontrollpanelen) Håll ner tangenten [Återställ jobb] [Start]-knappen SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanelen) Tangenten [Användarverktyg] [Nätverksinställn.] [WiFi-inställningar] [WiFi-anslutning] [Infrastrukturläge] nn Har du angett SSID:t och lösenordet korrekt? Kontrollera att du har skrivit dem korrekt. SSID:t och lösenordet är skiftlägeskänsliga. 18

19 Anslutningen lyckades men trådlöst nätverk kan ej användas Om en anslutning har upprättats men det trådlösa nätverket kan inte användas kontrollerar du följande: nnkontrollera att en Ethernet-kabel inte är ansluten till maskinen. Om maskinen är ansluten till nätverket via en Ethernet-kabel är Ethernet-anslutningen aktiverad. Om du vill använda det trådlösa nätverket kopplar du bort Ethernet-kabeln från maskinen. nnanslutningen kan misslyckas på grund av störande radiovågor. Om det finns ett annat trådlöst nätverk i närheten kan den trådlösa anslutningen misslyckas. Vänta en stund och anslut sedan till nätverket igen. nnstatusrapporten för WiFi kan inte skrivas ut. Sätt statusrapporten för WiFi till [På]. SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) Fliken [Användarverktyg] [Skrivarkonfiguration] fliken [WiFi] [Statusrapport för trådlöst LAN:] [På] SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanelen) Tangenten [Användarverktyg] [Nätverksinställningar] [WiFi-inställningar] [Statusrapport WiFi] [På] nnden tidigare upprättade anslutningen kan inte upprättas igen. För att konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna igen behöver du först återställa nätverksinställningarna. SP 200Nw/201Nw 1. Håll [Återställ jobb] nedtryckt och slå på strömmen. SP 203SFNw/204SFNw 1. Håll tangenten [Radera/Stopp] på kontrollpanelen nedtryck och slå på strömmen. Håll tangenten nedtryckt i fem sekunder. Håll tangenten nedtryckt tills LED-varningslamporna tänds. När återställningen är klar startar maskinen om automatiskt. nn Är IP-adressinställningarna korrekt konfigurerade? Kontrollera att IP-adressinställningarna är korrekt konfigurerade. Konfigurera IPv4-adressen för trådlös nätverksanslutning SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) Fliken [Användarverktyg] [Skrivarkonfiguration] fliken [WiFi] [IPv4-konfiguration] SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanelen) Tangenten [Användarverktyg] [Nätverksinställn.] [WiFi-inställningar] [Maskinens IPv4-adr] Konfigurera IPv6-adressen för trådlös nätverksanslutning SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) Mer information finns i Användarhandbok. SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanelen) Tangenten [Användarverktyg] [Nätverksinställn.] [WiFi-inställningar] [Maskinens IPv6-adr] 19

20 Ordlista över termer rörande trådlösa nätverk Trådlöst åtkomstpunkt (router) Denna enhet överför data mellan enheter som stödjer trådlösa nätverk och Internet. Infrastrukturläge Välj detta läge för att kommunicera via en accesspunkt. Ad-Hoc-läge Välj detta läge för att ansluta direkt till en enhet som är utrustad med trådlöst LAN (t.ex. en bärbar dator). WPS (Wi-Fi Protected Setup) WPS är en standard för krypteringsinställningar för anslutningar mellan enheter som stöder WiFi. Enheter som stöder denna standard kan enkelt anslutas med hjäp av ett trådlöst nätverk med kryptering. PBC En WPS-anslutningsmetod där du använder en kommandoknapp. PIN En WPS-anslutningsmetod där du använder en PIN-kod. SSID Detta är en nätverksidentifierare för att skilja en trådlös åtkomstpunkt från en annan. Kallas även nätverksnamnet eller åtkomstpunktens namn. Lösenord (WEP-nyckel/lösenfras) Detta är lösenordet som behövs för att komma åt den trådlösa åtkomstpunkten. Kallas även nätverksnyckel eller krypteringsnyckel. SV 2013,2014 SE M A 20

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Polski Suomi Norsk Dansk Magyar eština Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare

Läs mer

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror Installationsguide Installera maskinen 1 Installera programvaran 2 Lysdiod-status Hur du köper förbrukningsvaror 1 2 1. Installera maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Nätverkshandbok NPD 5287-00 SV

Nätverkshandbok NPD 5287-00 SV NPD 5287-00 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett informationssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering,

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

M-BOX MANAGEMENT Index

M-BOX MANAGEMENT Index M-BOX MANAGEMENT Index Anslutning av M-BOX till en Silca Transpondermaskin... 2 Silca Remote Service installation och anslutning M-BOX... 4 M-BOX Registrering... 5 Ansluta M-BOX till INTERNET... 6 WI-FI

Läs mer

Nätverkshandbok NPD 5283-00 SV

Nätverkshandbok NPD 5283-00 SV NPD 5283-00 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett informationssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering,

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Installation N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Skanner/FAX och andra inställningar

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Skanner/FAX och andra inställningar Installationsguide Installera maskinen 1 Installera programvaran 2 Skanner/FAX och andra inställningar 1 2 För säker och korrekt användning, ska du läsa Säkerhetsinformationen innan du använder maskinen.

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...6 Inledning... 6 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

THOMSON TG121n. Trådlös USB-adapter. Installations- och användarguide

THOMSON TG121n. Trådlös USB-adapter. Installations- och användarguide THOMSON TG121n Trådlös USB-adapter Installations- och användarguide THOMSON TG121n Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att distribuera

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet-skrivarserver och trådlös skrivarserver för flera protokoll Denna Bruksanvisning för nätverksanvändare ger användbar information om inställningar för

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Konfigurera TP-link CPE210

Konfigurera TP-link CPE210 Konfigurera TP-link CPE210 Steg 1. Ladda ned senaste firmware Vi förbereder konfigurationen genom att ladda ned den senaste mjukvaran (firmware) till CPE210 från TP-links webbsida (kjll.cm/cpe210firmware).

Läs mer

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen 120419 50094 Fick-router MP-01 Accesspunkt/Utökning Förlänger nätverket, som Accesspunkt via trådbundet och utökar via trådlös överföring. Trådlös router Tar emot bredbandssignal och skickar ut trådlöst

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Nätverkshandbok NPD SV

Nätverkshandbok NPD SV NPD 5282-00 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett informationssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering,

Läs mer

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender

Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Installationshandbok för WN2000RPT WiFi Range Extender Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Pocket WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Tack för att du köpt den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn till alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet,

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok

Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Universal WiFi-räckviddsförlängare Powerline Edition (XAVNB2001) Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Multiprotokoll på Ethernet Multifunktion Skrivarserver och trådlös Multifunktion Skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE I Bruksanvisning för nätverksanvändare beskrivs praktisk information

Läs mer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NÄTADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-skrivarserver multifunktion och trådlös Ethernet-skrivarserver multifunktion för flera protokoll BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Denna Bruksanvisning för nätverksanvändare ger användbar

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Manual för Plextalks Inställningsverktyg

Manual för Plextalks Inställningsverktyg Manual för Plextalks Inställningsverktyg Rev.1. 2010/06 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1. Plextalks Inställningsverktyg Detta verktyg skapar en inställningsfil för att konfigurera nätverksinställningarna för

Läs mer

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare.

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. NETGEAR rekommenderar att du endast använder den officiella NETGEARkundtjänsten. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015

Installation. Netgear ac Wireless Access Point WAC120. Förpackningens innehåll. Februari 2015 Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös (IEEE 802.11b/g) Ethernetflerfunktionsskrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Läs igenom denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RPv2

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RPv2 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell WN3100RPv2 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF93D

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF93D Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF93D Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3

Installation. N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Installation N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RPv3 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Installera itach WF2xx på nätverket.

Installera itach WF2xx på nätverket. Installera itach WF2xx på nätverket. Sydia Teknik AB Allmänt Denna guide hjälper Dig att sätta upp och ansluta Din itach WiFi enhet till Ditt nätverk. Information om Ditt nätverk. För att Din itach skall

Läs mer

Support. Förpackningens innehåll. D6200 WiFi DSL-modemrouter Installationshandbok

Support. Förpackningens innehåll. D6200 WiFi DSL-modemrouter Installationshandbok Support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

THOMSON TG185n. Ethernet-till-WiFi konverter/trådlös-n repeterare. Installations- och användarguide

THOMSON TG185n. Ethernet-till-WiFi konverter/trådlös-n repeterare. Installations- och användarguide THOMSON TG185n Ethernet-till-WiFi konverter/trådlös-n repeterare Installations- och användarguide THOMSON TG185n Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 THOMSON. Med ensamrätt.

Läs mer

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning kabel-tv-modem Innehåll 1.Inkoppling till kabel-tv-nätet 2.Koppla in kabel-tv-modem 2.1 Cisco EPC 3010 2.2 Scientific Atlanta 2.3 Motorola Surfboard 3.Datorinställningar 3.1.Manuell

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE

Guide för AirPrint. Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE Guide för AirPrint Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE Tillämpliga modeller Den här guiden gäller följande modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definitioner

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Hantering Webbaserad hantering Fjärrhantering Möjliga användningsområden Skapa ett nätverk för flera användare, och dela Internet blixtsnabbt utan att behöva

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer