Information till användare av trådlöst LAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till användare av trådlöst LAN"

Transkript

1 Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk.

2 Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar hur du ansluter maskinen till nätverket via ett trådlöst lokalt nätverksgränssnitt. Ad hoc-läge stöds ej. Ethernet och trådlös LAN-inställning kan inte aktiveras samtidigt. Kontrollera din trådlösa nätverksmiljö Innan du konfigurerar dina trådlösa LAN-inställningar ska du konfigurera maskinens IP-adress. Mer information om hur man konfigurerar maskinens IP-adress finns i kapitel 2, i Användarhandbok. Kontrollera att åtkomstpunkten fungerar. CHV600 Sätt i den trådlösa LAN-kabeln i Ethernet-porten innan du konfigurerar de trådlösa LANinställningarna. CHV601 1

3 Ändra [LAN-typ] till [IEEE b/g/n] innan du konfigurerar de trådlösa LAN-inställningarna. Tangenten [Användarverktyg] [Logga in] Ange lösenord. (standard: ) [Systeminst.] [Gränssnittsinställningar] [Nätverk] [LAN-typ] [IEEE b/g/n] och slå av maskinen. Slå på maskinen. CHV632 2

4 Välja metod för konfigurering Metod för konfiguration beror på vilken åtkomstpunkt som används. "Enkel inst." är en funktion för att automatisk konfigurera de trådlösa LAN-inställningarna. Funktionens faktiska namn kan variera beroende på vilken åtkomstpunkt som används. Se handboken som hör till åtkomstpunkten. Har åtkomstpunkten stöd för "Enkel inst." för trådlöst LAN? Ja Nej Har åtkomstpunkten en kommandoknapp? Ja Enkel inst. "PCB-metod" Sidan 4 "Snabbinstallation med hjälp av WPS-knappen" Nej Enkel inst. "PIN-metod" Sidan 6 "Snabbinstallation med hjälp av en PIN-kod" Manuell inställning Sidan 8 "Manuell inställning" CHV604 Manuell inställning: "Konfigurera inställningar med Web Image Monitor" Manuell inställning: "Konfigurera inställningar via kontrollpanelen" 3

5 Snabbinstallation med WPS-knappen 1. Slå på maskinen. 2. Tryck på [Användarverktyg]. CHV Tryck på [Logga in]. CHV Ange lösenordet och tryck på [OK]. Om det är första gången du loggar in anger du standardlösenordet "000000". 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa [Systeminst.] och tryck sedan på [OK]. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa [Gränssnittsinställningar] och tryck sedan på [OK]. 7. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa [IEEE ] och tryck sedan på [OK]. 8. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa [Enkel inst.] och tryck sedan på [OK]. IEEE b/g/n Detalj. inst. Enkel inst. Aktuell status 1/1 4

6 9. Tryck på WPS-knappen på åtkomstpunkten. WPS CHV Tryck på [ ] eller [ ] för att visa [PBC-metod] och tryck sedan på [OK]. Enkel inst.: PBC-metod 1/1 PIN-metod Om anslutningen lyckas visas "Anslutning till åtkomstpunkt har upprättats". Om anslutningen misslyckas visas "Anslutning till åtkomstpunkt misslyckades". I så fall ska då gå tillbaka till steg 8. Om felet kvarstår ska du kontrollera om åtkomstpunkten fungerar som den ska. Kontakta din sälj- eller servicerepresentant om åtkomstpunkten fungerar som den ska men problemet ändå kvarstår. Om åtkomstpunkten inte kan hittas inom 120 sekunder löper söktiden ut. 5

7 Snabbinstallation med hjälp av en PIN-kod 1. Slå på maskinen. 2. Tryck på [Användarverktyg]. CHV Tryck på [Logga in]. CHV Ange lösenordet och tryck på [OK]. Om det är första gången du loggar in anger du standardlösenordet "000000". 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa [Systeminst.] och tryck sedan på OK. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa [Gränssnittsinställningar] och tryck sedan på OK. 7. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa [IEEE ] och tryck sedan på OK. 8. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa [Enkel inst.] och tryck sedan på OK. IEEE b/g/n Detalj. inst. Enkel inst. Aktuell status 1/1 6

8 9. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa [PIN-metod] och tryck sedan på OK. Enkel inst.: PBC-metod 1/1 PIN-metod 10. Kontrollera maskinens PIN. PIN-metod: Ansluta 11. Ange maskinens PIN-kod på åtkomstpunktens webbsida. CHV609 För mer information, se handboken som medföljer åtkomstpunkten för trådlöst LAN. 12. Kör WPS (PIN-system) från åtkomstpunktens webbsida. 13. Tryck på [Ansluta]. Om anslutningen lyckas visas "Anslutning till åtkomstpunkt har upprättats". Om anslutningen misslyckas visas "Anslutning till åtkomstpunkt misslyckades". I så fall ska du gå tillbaka till steg 10. Om felet kvarstår ska du kontrollera om åtkomstpunkten fungerar som den ska. Kontakta din sälj- eller servicerepresentant om åtkomstpunkten fungerar som den ska men problemet ändå kvarstår. 7

9 Manuell inställning Om du inte kan bekräfta inställningarna för vilken åtkomstpunkt som används eller om åtkomstpunkten inte stödjer WPS ska du konfigurera de trådlösa LAN-inställningarna manuellt. Du kan konfigurera inställningarna med Web Image Monitor eller med kontrollpanelen. Den här handboken förklarar huvudsakligen konfigurering med Web Image Monitor. Konfigurera inställningar med Web Image Monitor Anslut maskin och dator med en Ethernet-kabel innan du konfigurerar inställningarna. Kontrollera vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder. Ändra [LAN-typ] till [Ethernet] innan du konfigurerar inställningarna för trådlöst LAN. CHV619 Tangenten [Användarverktyg] [Logga in] Ange lösenordet. (standard: ) [Systeminst.] [Gränssnittsinställningar] [Nätverk] [LAN-typ] [Ethernet] [OK] Slå av maskinen. Slå på maskinen. CHV632 8

10 Kontrollera maskinens IP-adress. 1 2 tangenten [Användarverktyg] (1) [Systeminst.] [Gränssnittsinställningar] [Nätverk] [Maskinens IPv4-adress] [IP-adr.] [Escape] (2) Kontrollpanelen återgår till startskärmen. Mask. IPv4-adr : Auto-hämta (DHCP) 1/1 Specificera IP-adr. Subnmask MAC-adr. CHV654 9

11 1. Starta webbläsaren. 2. Ange "http://(maskinens IP-adress eller värdnamn)/" i adressfältet. 3. Ange lösenordet och klicka på [Inloggning]. Om det är första gången du loggar in anger du standardlösenordet "000000". CHV Klicka på [Konfiguration] i menyn. CHV638 10

12 5. Klicka på [Gränssnittsinställningar] under "Gränssnitt". CHV CHV Välj [Trådlöst LAN]. 2. Klicka på [OK]. 11

13 6. Klicka på [OK] när uppdateringen är slutförd. 7. Klicka på [Trådlösa LAN-inställningar] under "Gränssnitt". CHV640 Om inte någon säkerhetsmetod tillämpas CHV Ange åtkomstpunktens nätverksnamn. 2. Välj [Ej aktivt]. 3. Klicka på [OK]. 12

14 Om säkerhetsmetoden är WEP CHV Ange åtkomstpunktens nätverksnamn. 2. Välj [WEP]. 3. Ange åtkomstpunktens lösenord. Konfigurera ytterligare inställningar om så krävs. 4. Klicka på [OK]. 13

15 Om säkerhetsmetoden är WPA-PSK CHV Ange åtkomstpunktens nätverksnamn. 2. Välj [WPA-PSK]. 3. Välj [WPA(TKIP)], [WPA(AES)] eller [WPA2(AES)]. 4. Välj [Lösenfras] eller [Hex]. 5. Ange åtkomstpunktens lösenord. 6. Klicka på [OK]. 14

16 Om säkerhetsmetoden är WPA-EAP CHV Ange åtkomstpunktens nätverksnamn. 2. Välj [WPA-EAP]. 3. Välj [WPA(TKIP)], [WPA(AES)] eller [WPA2(AES)]. 4. Välj vilket utökningsbart autentiseringsprotokoll (EAP) du vill använda. Ange användar-id för utökningsbart autentiseringsprotokoll (EAP). Ange användarnamnen som ska användas för RADIUS serverautentisering. Ange vilket lösenord som ska användas för RADIUS serverautentisering. Konfigurera ytterligare inställningar om så krävs. 5. Klicka på [OK]. 15

17 8. Klicka på [OK] när uppdateringen är slutförd. 9. Klicka på [Utloggning]. CHV Stäng av maskinen. 11. Ta bort Ethernet-kabeln och anslut sedan den trådlösa LAN-kabeln. 12. Slå på maskinen. Inställningen är klar. CHV601 16

18 Konfigurera inställningar med hjälp av kontrollpanelen Ändra [LAN-typ] till [IEEE b/g/n] innan du konfigurerar de trådlösa LAN-inställningarna. Mer information finns i kapitel 2, Användarhandbok.. 1. Ändra nätverkets gränssnittsinställningar. tangenten [Användarverktyg] [Logga in] Ange lösenordet. (standard: ) [Systeminst.] [Gränssnittsinställningar] [Nätverk] [LAN-typ] [IEEE b/g/n] [OK] Slå av maskinen. Slå på maskinen. 2. Konfigurera de trådlösa LAN-inställningarna. tangenten [Användarverktyg] [Logga in] Ange lösenordet. (standard: ) [Systeminst.] [Gränssnittsinställningar] [IEEE ] [Detalj. inst.] [OK] Slå av maskinen. Slå på maskinen. CHV632 17

19 Kontrollera status tangenten [Användarverktyg] [Systeminst.] [Gränssnittsinställningar] [IEEE ] [Aktuell status] [Status] CHV SV SE J

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

GYMNASIESK OLAN 1:1 ÖPPEN DATOR

GYMNASIESK OLAN 1:1 ÖPPEN DATOR GYMNASIESKOLAN 1:11 ÖPPEN DAT TOR Uppstart Felsökning Ansvarig utgivare: Leif Sköldberg Innehållsförteckning Uppstart dator... 3 Trådlöst nätverk... 3 Internet... 4 Skolterm/Terminalservermiljön skrivare,

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

Skanna till FTP-guide

Skanna till FTP-guide Skanna till FTP-guide För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin, se uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. För att hitta grundläggande

Läs mer

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC INTRODUKTION Vår nya Citrix-lösning är nu klar för våra användare. När ni har fått detta e-mail så innebär det att ni nu har möjlighet att använda

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Västerviks kommuns E-portal

Västerviks kommuns E-portal Västerviks kommuns E-portal Inledning Genom E-portalen får du åtkomst till vissa program och funktioner i kommunens IT-miljö utan att vara ansluten till kommunens interna nätverk. E-portalen är en säker

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in.

Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in. Efter inloggning så kommer detta felmeddelande upp. Följt av detta. Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in. Sidan 1 av

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress

Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress Här är lite instruktioner hur man gör för att för registrera sig på forumet. Observera att endast medlemmar i Tollarps Mc-klubb med den e-postadress som man fått av klubben kan registrera sig här. När

Läs mer

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer