Guide för Wi-Fi-inställningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för Wi-Fi-inställningar"

Transkript

1 Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet direkt Bilaga

2

3 INNEHÅLL 1. Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router...3 För Windows... 3 Installera skrivdrivrutinen och programvaran till RICOH Printer...3 Ställa in en åtkomstpunkt med hjälp av RICOH Printer...4 För Mac OS... 5 Installera skrivdrivrutinen och programvaran till RICOH Printer...5 Ställa in en åtkomstpunkt med hjälp av RICOH Printer Ansluta med en dator direkt...6 För Windows... 6 Aktivera funktionen Mjuk AP med hjälp av strömbrytarknappen på skrivaren...6 Aktivera funktionen Mjuk AP med hjälp av RICOH Printer Ansluta med en smartenhet via en Wi-Fi-router...8 För Android eller ios... 8 Ställa in en åtkomstpunkt med hjälp av RICOH Printer Ansluta med en smartenhet direkt...9 För Android eller ios... 9 Aktivera funktionen Mjuk AP med hjälp av strömbrytarknappen på skrivaren...9 Aktivera funktionen Mjuk AP med hjälp av RICOH Printer Bilaga Felsökning...11 Var hittar jag bruksanvisningarna till RICOH Printer? Det går inte att ansluta till skrivaren via ett Wi-Fi-nätverk Systemkrav...11 Varumärken

4 1. Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Du kan ansluta din dator eller smarta enhet till skrivaren via en Wi-Fi-router (åtkomstpunkt), eller anslut dem direkt genom att använda funktionen Mjuk AP. Anslutning via en Wi-Fi-router Anslutning med datorer Ja Finns det en Wi-Fi-router tillgänglig? Dator Wi-Fi-router Skrivare För Windows, se sidan 3 För Windows. För Mac OS, se sidan 5 För Mac OS. Direktanslutning Nej Se sidan 6 För Windows. Dator Skrivare Anslutning via en Wi-Fi-router Ja Wi-Fi-router Se sidan 8 För Android eller ios. Anslutning med smartenheter Finns det en Wi-Fi-router tillgänglig? Smartenhet Skrivare Direktanslutning Se sidan 9 För Android eller ios. Nej Smartenhet Skrivare För detaljerad information om hur du använder RICOH Printer, se Användarhandbok till RICOH Printer som finns på CD-ROMskivan eller på RICOH:s officiella webbplats på: 2

5 2. Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router 6. Välj [Konfigurera och installera Wi-Fi] i installationsmenyn. Du kan ansluta din dator till skrivaren via en Wi-Fi-router (trådlös åtkomstpunkt). Installera först skrivardrivrutinen och programvaran till RICOH Printer på datorn för att använda skrivaren via ett trådlöst nätverk. För Windows Installera skrivdrivrutinen och programvaran till RICOH Printer Förbered följande element för installation. CD-ROM-skiva som medföljer tillsammans med skrivaren* USB-kabel * Om din dator inte har någon CD-ROM-enhet kan du hämta installationsprogrammet på RICOH:s officiella webbplats som finns på: 1. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen för att slå på skrivaren. 2. Anslut datorn till en Wi-Fi-router. 3. Tryck in och håll ned strömbrytaren på skrivaren under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn börjar lysa med blått ljus vilket anger att Wi-Fi-funktionen är aktiverad på skrivaren. 4. Stoppa in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten på datorn eller starta installationsprogrammet som du hämtat från RICOH:s officiella webbplats. Installationsmenyn visas på skärmen. 7. Klicka på [Licensavtal] och läs licensavtalet. 8. Klicka på [Avsluta] för att stänga fönstret med licensavtalet. 9. Om du godkänner licensavtalet markerar du kryssrutan [Jag godkänner att använda Ricoh skrivdrivarrutin] och sedan på [Nästa]. Datorn söker efter tillgängliga åtkomstpunkter och de åtkomstpunkter som hittas kommer att visas i listan. Du kan inte fortsätta till nästa steg utan att godkänna licensavtalet. 10. Välj en åtkomstpunkt (den Wi-Fi-router som anslutits till datorn i steg 2). Klicka sedan på [Nästa]. 11. Ange lösenordet för att ansluta till den valda åtkomstpunkten och klicka på [Nästa]. 5. Anslut datorn till skrivaren med hjälp av USB-kabeln. Om inställningen för [Nyckelindex] visas väljer du det alternativ som motsvarar SSID-nyckeln och det angivna lösenordet från rullgardinslistan. 3

6 12. Markera skrivaren i listan och klicka på [Nästa]. För anslutning via Mjuk AP, se sidan 6 Ansluta med en dator direkt. 3. Klicka på ikonen RICOH Printer på skrivbordet. Programmets startas. Installationen påbörjas. 13. När meddelandet för avslutad installation visas klickar du på [Slutför]. 4. Klicka på [Inställningar]. Skrivardrivrutinen och programvaran för RICOH Printer har installerats på datorn och ikonen RICOH Printer skapas på skrivbordet. Du kan skriva ut filer från datorn med hjälp av skrivaren och Wi- Fi-routern genom att välja Skriv ut från Arkiv i programmenyn eller genom att använda funktionerna för RICOH Printer. 5. Klicka på [Wi-Fi]. Den Wi-Fi-router som har angivits vid installationstillfället kan ändras med hjälp av RICOH Printer. För mer information, se sidan 4 Ställa in en åtkomstpunkt med hjälp av RICOH Printer. Ställa in en åtkomstpunkt med hjälp av RICOH Printer Du kan ställa in en åtkomstpunkt (Wi-Fi-router) för att använda en trådlös anslutning med skrivaren genom att använda RICOH Printer på datorn. 6. Om Wi-Fi-inställningen är inaktiverad använder du brytaren [WLAN] för att aktivera Wi-Fi-funktionen. Installera RICOH Printer på din dator först. För mer information,se sidan 3 Installera skrivdrivrutinen och programvaran till RICOH Printer. 1. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen för att slå på skrivaren. 2. Anslut datorn till skrivare med hjälp av USB-kabeln, via en Wi-Fi-router eller genom att använda funktionen Mjuk AP. Om Wi-Fi-inställningen har justerats kan du ansluta datorn till skrivaren via en Wi-Fi-router. Aktivera Wi-Fi-anslutningen genom att trycka in och håll ned strömbrytaren på skrivaren under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn börjar lysa med blått ljus. Datorn söker efter tillgängliga åtkomstpunkter och de åtkomstpunkter som hittas kommer att visas i listan. Klicka på [Manuell Wi-Fi] för att ange en åtkomstpunkt genom manuell inmatning av SSID, krypteringsmetod och lösenord. Efter att du har angivit en åtkomstpunkt manuellt klickar du på [Anslut] för att upprätta en anslutning. 7. Klicka på den åtkomstpunkt som du vill använda. 4

7 8. Ange lösenordet för att ansluta till den valda åtkomstpunkten och klicka på [Anslut]. 4. Dubbelklicka på ikonen för CD-ROM på skrivbordet. 5. Dubbelklicka på ikonen [Installera]. Installationsprogrammet startas. Om alternativen för [WEP-nyckelID] visas väljer du det alternativ som motsvarar SSID-nyckeln och det angivna lösenordet. Om inställningen ändras kommer skärmbilden för angivande av autentiseringslösenord att visas när du klickar på [Anslut]. Ange administratörslösenordet (det förvalda lösenordet är Lösenordet kan ställas in från [Ändra lösenord] i menyn [Inställningar]). Klicka sedan på [Logga in]. Starta om skrivaren för att tillämpa de ändrade inställningarna på den. Om datorn är ansluten till skrivaren via en Wi-Fi-router kommer anslutningen att avbrytas när ändringarna för åtkomstpunkten tillämpas på skrivaren. Anslut datorn till samma åtkomstpunkt för att ansluta till skrivaren via Wi-Fi-routern. Du kan skriva ut filer från datorn med hjälp av skrivaren och Wi- Fi-routern genom att välja Skriv ut från Arkiv i programmenyn eller genom att använda funktionerna för RICOH Printer. För Mac OS Installera skrivdrivrutinen och programvaran till RICOH Printer Förbered följande element för installation. CD-ROM-skiva som medföljer tillsammans med skrivaren* USB-kabel * Om din dator inte har någon CD-ROM-enhet kan du hämta installationsprogrammet på RICOH:s officiella webbplats som finns på: 1. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen för att slå på skrivaren. 2. Anslut datorn till skrivaren med hjälp av USB-kabeln. 3. Stoppa in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten på datorn. Om din dator inte har någon CD-ROM-enhet kan du hämta installationsprogrammet på följande webbplats och starta installationsprogrammet Utför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen. 7. När installationen har slutförts öppnar du Systeminställningar och sedan Skrivare och skannrar på datorn. 8. Bekräfta att den anslutna skrivaren visas i listan. Om skrivaren inte visas listan kan du lägga till den genom att följa dessa anvisningar. 1. Klicka på Klicka på Förval. 3. Markera skrivaren och klicka på [Lägg till]. Ställa in en åtkomstpunkt med hjälp av RICOH Printer Du kan ställa in en åtkomstpunkt (Wi-Fi-router) för att använda en trådlös anslutning med skrivaren genom att använda RICOH Printer på datorn. Installera RICOH Printer på din dator först. För mer information, se sidan 5 Installera skrivdrivrutinen och programvaran till RICOH Printer. 1. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen för att slå på skrivaren. 2. Anslut datorn till skrivaren med hjälp av en USB-kabel eller via en Wi-Fi-router. När du ställer in en åtkomstpunkt för skrivaren för första gången måste du ansluta datorn till skrivaren med hjälp av en USB-kabel. Om Wi-Fi-inställningen har justerats kan du ansluta datorn till skrivaren via en Wi-Fi-router. 5

8 3. Tryck in och håll ned strömbrytaren på skrivaren under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn börjar lysa med blått ljus vilket anger att Wi-Fi-funktionen är aktiverad på skrivaren. 4. Starta RICOH Skrivaren på datorn. 5. Klicka på [Inställningar]. Välj [Manuell konfiguration] för att ange en åtkomstpunkt genom manuell inmatning av SSID, krypteringsmetod och lösenord. Efter att du har angivit en åtkomstpunkt manuellt klickar du på [Tillämpa] för att upprätta en anslutning. 8. Välj en åtkomstpunkt från rullgardinslistan för [SSID]. 9. Ange lösenordet för att ansluta till den valda åtkomstpunkten och klicka på [Tillämpa]. Om inställningen för [Nyckelindex] visas väljer du det alternativ som motsvarar SSID-nyckeln och det angivna lösenordet från rullgardinslistan. Om inställningen ändras kommer skärmbilden för angivande av autentiseringslösenord att visas när du klickar på [Tillämpa]. 6. Klicka på [Wi-Fi-konfiguration]. 7. Välj [Sök efter Wi-Fi] under [Wi-Fi-konfiguration]. Ange administratörslösenordet (det förvalda lösenordet är Lösenordet kan ställas in från [Ändra lösenord] i menyn [Inställning]). Klicka sedan på [Logga in]. Starta om skrivaren för att tillämpa de ändrade inställningarna på den. Om datorn är ansluten till skrivaren via en Wi-Fi-router kommer anslutningen att avbrytas när ändringarna för åtkomstpunkten tillämpas på skrivaren. Anslut datorn till samma åtkomstpunkt för att ansluta till skrivaren via Wi-Fi-routern. Du kan skriva ut filer från datorn med hjälp av skrivaren och Wi- Fi-routern genom att välja Skriv ut från Arkiv i programmenyn eller genom att använda funktionerna för RICOH Printer. 3. Ansluta med en dator direkt För Windows Aktivera funktionen Mjuk AP med hjälp av strömbrytarknappen på skrivaren Skrivaren stödjer funktionen Mjuk AP som gör att själva skrivaren kan fungera som en åtkomstpunkt (virtuell router). Du kan direktansluta din dator till skrivaren (utan att använda en Wi-Fi-router) med hjälp av funktionen Mjuk AP. 1. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen för att slå på skrivaren. 2. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn börjar lysa med blått ljus vilket anger att Wi-Fi-funktionen är aktiverad på skrivaren. Funktionen Mjuk AP fungerar inte med Mac OS. 6

9 3. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn blinkar två gånger vilket anger att funktionen Mjuk AP är aktiverad på skrivaren. 4. Ladda papper i skrivaren. 5. Tryck på strömbrytarknappen tre gånger i följd. Systeminställningarna skrivs ut via skrivaren. 6. Bekräfta att funktionen Mjuk AP är aktiverad på bladet Systeminställningar. [Aktivera] eller [Inaktivera] visas för [Mjuk AP] under kategorin [Trådlöst nätverk]. Om Mjuk AP inte är aktiverad utför du proceduren igen från steg 1 för att aktivera funktionen. 7. Klicka på ikonen för trådlöst nätverk i datorns aktivitetsfält. 3. Klicka på ikonen RICOH Printer på skrivbordet. Programmets startas. 4. Klicka på [Inställningar]. Datorn söker efter tillgängliga åtkomstpunkter och de åtkomstpunkter som hittas kommer att visas i listan. 8. Klicka på skrivaren i listan. 5. Klicka på [Mjuk AP]. 9. Ange lösenordet för Mjuk AP och klicka på [Anslut]. Du hittar lösenordet för Mjuk AP i [Passphrase] under [Soft AP] på bladet Systeminställningar. SSID-nyckeln och lösenordet för Mjuk AP kan ändras med hjälp av RICOH Printer. För mer information, se sidan 7 Aktivera funktionen Mjuk AP med hjälp av RICOH Printer. Om du vill inaktivera funktionen Mjuk AP trycker du in och håller ned strömbrytarknappen under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn blinkar tre gånger och funktionen inaktiveras. Du kan nu skriva ut filer från datorn via Wi-Fi-nätverket genom att välja Skriv ut från Arkiv i programmenyn eller genom att använda funktionerna för RICOH Printer. Aktivera funktionen Mjuk AP med hjälp av RICOH Printer SSID-nyckeln och lösenordet för skrivaren är inställda som förval. Du kan ändra SSID-nyckeln och lösenordet för Mjuk AP. Klicka på textrutan för [SSID] och ange en SSID-nyckel som innehåller mellan 1 och 32 tecken (du måste använda nordamerikanska ASCII-tecken). Klicka på textrutan för [Lösenord] och ange ett lösenord som innehåller mellan 8 och 63 tecken. 6. Växla brytaren till läget Öppen för att aktivera funktionen Mjuk AP och klicka sedan på [Tillämpa]. Installera RICOH Printer på din dator först. För mer information, se sidan 3 Installera skrivdrivrutinen och programvaran till RICOH Printer. 1. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen för att slå på skrivaren. 2. Anslut datorn till skrivaren med hjälp av en USB-kabel eller via en Wi-Fi-router. För information om hur du gör anslutningen till en Wi-Fi-router, se sidan 3 Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router. 7

10 Om inställningen ändras kommer skärmbilden för angivande av autentiseringslösenord att visas när du klickar på [Tillämpa]. Datorn söker efter tillgängliga åtkomstpunkter och de åtkomstpunkter som hittas kommer att visas i listan. 8. Klicka på skrivaren i listan. Ange administratörslösenordet (det förvalda lösenordet är Lösenordet kan ställas in från [Ändra lösenord] i menyn [Inställningar]). Klicka sedan på [Logga in]. Starta om skrivaren för att tillämpa de ändrade inställningarna på den. 7. Klicka på ikonen för trådlöst nätverk i datorns aktivitetsfält. 9. Ange lösenordet för Mjuk AP och klicka på [Anslut]. Du hittar lösenordet för Mjuk AP i [Passphrase] under [Soft AP] på bladet Systeminställningar. Du kan nu skriva ut filer från datorn via Wi-Fi-nätverket genom att välja Skriv ut från Arkiv i programmenyn eller genom att använda funktionerna för RICOH Printer. 4. Ansluta med en smartenhet via en Wi-Fi-router 2. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen för att slå på skrivaren. 3. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn börjar lysa med blått ljus vilket anger att Wi-Fi-funktionen är aktiverad på skrivaren. Du kan ansluta dina smartenheter (smartmobil, iphone, pekplatta osv.) till skrivaren via en Wi-Fi-router (trådlös åtkomstpunkt). Installera först appen för RICOH Printer på din smartenhet för att använda skrivaren. Vissa av bilderna eller beskrivningarna i denna handbok kan se annorlunda ut i verkligheten på grund av ändringar som görs för att förbättra appen eller smartenheterna. För Android eller ios Ställa in en åtkomstpunkt med hjälp av RICOH Printer När du ställer in en åtkomstpunkt (Wi-Fi-router) för skrivaren för första gången utför du följande procedur från steg 1. Om Wi-Fi-inställningen redan har gjorts och det finns en anslutning mellan skrivaren och smartenheten, utför du proceduren från steg 10 och ändrar den åtkomstpunkt som du vill använda. 1. Hämta appen från RICOH:s officiella webbplats som finns på: gateway/ 4. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn blinkar två gånger vilket anger att funktionen Mjuk AP är aktiverad på skrivaren. 5. Ladda papper i skrivaren. 6. Tryck på strömbrytarknappen tre gånger i följd. Systeminställningarna skrivs ut via skrivaren. 7. Bekräfta att funktionen Mjuk AP är aktiverad på bladet Systeminställningar. [Aktivera] eller [Inaktivera] visas för [Mjuk AP] under kategorin [Trådlöst nätverk]. Om Mjuk AP inte är aktiverad utför du proceduren igen från steg 1 för att aktivera funktionen. 8. Aktivera Wi-Fi-funktionen på smartenheten. Datorn söker efter tillgängliga åtkomstpunkter och de åtkomstpunkter som hittas kommer att visas i listan. 9. Peka på skrivaren i listan. 10. Ange lösenordet för Mjuk AP och klicka på [Koppla]. Du hittar lösenordet för Mjuk AP i [Passphrase] under [Soft AP] på bladet Systeminställningar. 11. Peka på ikonen på smartenheten. Appen startas och enheten börjar automatiskt söka efter tillgängliga RICOH-skrivare. 8

11 Ett felmeddelande visas om Wi-Fi-anslutningen bryts eller om ingen RICOH-skrivare hittas. Du kan söka efter skrivare igen genom att klicka på [OK]. Klicka på [Avbryt] om du vill avbryta sökningen och justera Wi-Fi-inställningarna. 12. Peka på [Inställningar]. 13. Peka på [Wi-Fi]. 14. Om Wi-Fi-inställningen är inaktiverad använder du brytaren [WLAN] för att aktivera Wi-Fi-funktionen. Datorn söker efter tillgängliga åtkomstpunkter och de åtkomstpunkter som hittas kommer att visas i listan. 15. Peka på den åtkomstpunkt som du vill använda. Klicka på [Manuell Wi-Fi] för att ange en åtkomstpunkt genom manuell inmatning av SSID, krypteringsmetod och lösenord. Efter att du har angivit en åtkomstpunkt manuellt klickar du på [Anslut] för att upprätta en anslutning. 16. Ange lösenordet för att ansluta till den valda åtkomstpunkten och peka på [OK]. Om inställningen för [NyckelID] visas väljer du det alternativ som motsvarar SSID-nyckeln och det angivna lösenordet. Om inställningen ändras kommer skärmbilden för angivande av autentiseringslösenord att visas när du pekar på [OK]. Ange administratörslösenordet (det förvalda lösenordet är Lösenordet kan ställas in från [Ändra lösenord] i menyn [Inställningar]). Peka sedan på [OK]. Starta om skrivaren för att tillämpa de ändrade inställningarna på den. Om smartenheten är ansluten till skrivaren via en Wi-Fi-router kommer anslutningen att avbrytas när ändringarna för åtkomstpunkten tillämpas på skrivaren. Anslut smartenheten till samma åtkomstpunkt för att ansluta till skrivaren via Wi-Fi-routern. Om anslutningen har upprättats kan du använda skrivaren via Wi-Fi-routern. 5. Ansluta med en smartenhet direkt För Android eller ios Aktivera funktionen Mjuk AP med hjälp av strömbrytarknappen på skrivaren Skrivaren stödjer funktionen Mjuk AP som gör att själva skrivaren kan fungera som en åtkomstpunkt (virtuell router). Du kan direktansluta din smartenhet (smartmobil, iphone, pekplatta osv.) till skrivaren (utan att använda en Wi-Fi-router) med hjälp av funktionen Mjuk AP. Installera först appen för RICOH Printer på din smartenhet för att använda skrivaren. Vissa av bilderna eller beskrivningarna i denna handbok kan se annorlunda ut i verkligheten på grund av ändringar som görs för att förbättra appen eller smartenheterna. 1. Hämta appen från RICOH:s officiella webbplats som finns på: gateway/ 2. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen för att slå på skrivaren. 3. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn börjar lysa med blått ljus vilket anger att Wi-Fi-funktionen är aktiverad på skrivaren. 4. Tryck in och håll ned strömbrytarknappen under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn blinkar två gånger vilket anger att funktionen Mjuk AP är aktiverad på skrivaren. 5. Ladda papper i skrivaren. 9

12 6. Tryck på strömbrytarknappen tre gånger i följd. Systeminställningarna skrivs ut via skrivaren. 7. Bekräfta att funktionen Mjuk AP är aktiverad på bladet Systeminställningar. [Aktivera] eller [Inaktivera] visas för [Mjuk AP] under kategorin [Trådlöst nätverk]. Om Mjuk AP inte är aktiverad utför du proceduren igen från steg 1 för att aktivera funktionen. 8. Aktivera Wi-Fi-funktionen på smartenheten. Datorn söker efter tillgängliga åtkomstpunkter och de åtkomstpunkter som hittas kommer att visas i listan. 9. Peka på skrivaren i listan. 10. Ange lösenordet för Mjuk AP och klicka på [Koppla]. Du hittar lösenordet för Mjuk AP i [Passphrase] under [Soft AP] på bladet Systeminställningar. SSID-nyckeln och lösenordet för Mjuk AP kan ändras med hjälp av RICOH Printer. För mer information, se sidan 10 Aktivera funktionen Mjuk AP med hjälp av RICOH Printer. Om du vill inaktivera funktionen Mjuk AP trycker du in och håller ned strömbrytarknappen under 1 sekund eller längre. Strömindikatorn blinkar tre gånger och funktionen inaktiveras. Om anslutningen har upprättats kan du använda skrivaren via ett Wi-Fi-nätverk. Aktivera funktionen Mjuk AP med hjälp av RICOH Printer Du kan ändra SSID-nyckeln och lösenordet för Mjuk AP. Peka på inställningen för [SSID] och ange en SSID-nyckel som innehåller mellan 1 och 32 tecken (du måste använda nordamerikanska ASCII-tecken). Peka på inställningen för [Lösenord] och ange ett lösenord som innehåller mellan 8 och 63 tecken. 5. Växla brytaren för [Mjuk AP] för att aktivera funktionen Mjuk AP. 6. Peka på [Klar]. Om inställningen ändras kommer skärmbilden för angivande av autentiseringslösenord att visas när du pekar på [Klar]. Ange administratörslösenordet (det förvalda lösenordet är Lösenordet kan ställas in från [Ändra lösenord] i menyn [Inställningar]). Peka sedan på [OK]. Starta om skrivaren för att tillämpa de ändrade inställningarna på den. 7. Aktivera Wi-Fi-funktionen på smartenheten. Datorn söker efter tillgängliga åtkomstpunkter och de åtkomstpunkter som hittas kommer att visas i listan. 8. Peka på skrivaren i listan. 9. Ange lösenordet för Mjuk AP och klicka på [Koppla]. Om anslutningen har upprättats kan du använda skrivaren via ett Wi-Fi-nätverk. 1. Anslut smartenheten till skrivaren via en Wi-Fi-router. För information om hur du gör anslutningen till en Wi-Fi-router, se sidan 5 Installera skrivdrivrutinen och programvaran till RICOH Printer. 2. Peka på ikonen på smartenheten. Appen startas och enheten börjar automatiskt söka efter tillgängliga RICOH-skrivare. Ett felmeddelande visas om Wi-Fi-anslutningen bryts eller om ingen RICOH-skrivare hittas. Du kan söka efter skrivare igen genom att klicka på [OK]. Klicka på [Avbryt] om du vill avbryta sökningen och justera inställningarna för Mjuk AP. 3. Peka på [Inställningar]. 4. Peka på [Mjuk AP]. SSID-nyckeln och lösenordet för skrivaren är inställda som förval. 10

13 6. Bilaga Felsökning Var hittar jag bruksanvisningarna till RICOH Printer? Användarhandbok till RICOH Printer finns på den medföljande CD-ROM-skivan eller på RICOH:s officiella webbplats: Det går inte att ansluta till skrivaren via ett Wi-Fi-nätverk. Ett felmeddelande visas på skärmbilden för RICOH Printer när en Wi-Fi-anslutning inte kan upprättas med skrivaren. Datorskärm: Klicka på [Felsökning av Wi-Fi-anslutning] på skärmen och följ anvisningarna på skärmen för att lösa anslutningsproblemet. För mer information om hur du konfigurerar Wi-Fi-inställningarna med hjälp av RICOH Printer, se sidan 3 Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router eller sidan 6 Ansluta med en dator direkt. Skärm på smartenhet: Klicka på [OK] på skärmen för att ansluta via Wi-Fi-nätverket igen, eller klicka på [Avbryt] för att konfigurera Wi-Fi-inställningarna med hjälp av RICOH Printer. För mer information om hur du konfigurerar Wi-Fi-inställningarna med hjälp av RICOH Printer, se sidan 8 Ansluta med en smartenhet via en Wi-Fi-router eller sidan 9 Ansluta med en smartenhet direkt. Systemkrav Kompatibla operativsystem: Windows-version för RICOH Printer: Windows Vista Home SP1 eller senare (32 bitar/64bitar) Windows Vista Business SP1 eller senare (32 bitar/64 bitar) Windows Vista Enterprise SP1 eller senare (32 bitar/64 bitar) Windows Vista Ultimate SP1 eller senare (32 bitar/64 bitar) Windows 7 Home Premium SP1 eller senare (32 bitar/64 bitar)) Windows 7 Professional SP1 eller senare (32 bitar/64 bitar) Windows 7 Enterprise SP1 eller senare (32 bitar/64 bitar) Windows 7 Ultimate SP1 eller senare (32 bitar/64 bitar) Windows 8 (32 bitar/64 bitar) Windows 8 Pro (32 bitar/64 bitar) Windows 8 Enterprise (32 bitar/64 bitar) Windows 8.1 (32 bitar/64 bitar) Windows 81 Pro (32 bitar/64 bitar) Windows 8.1 Enterprise (32 bitar/64 bitar) Windows 10 Home (32 bitar/64 bitar) Windows 10 Pro (32 bitar/64 bitar) Windows 10 Enterprise (32 bitar/64 bitar) Windows 10 Education (32 bitar/64 bitar) Windows Server 2003 (32 bitar/64 bitar) Windows Server 2003 R2 (32 bitar/64 bitar) Windows Server 2008 (32 bitar/64 bitar) Windows Server 2008 R2 (32 bitar/64 bitar) Windows Server 2012 (32 bitar/64 bitar) Windows Server 2012 R2 (32 bitar/64 bitar) Mac-version för RICOH Printer: Mac OS X (10.8/10.9/10.10/10.11) Android-version för RICOH Printer: Android OS 4.0 till 6.0 ios-version för RICOH Printer: ios till 9.x Linux-version för RICOH Printer: Ubuntu 10.4 (x86/x64) Ubuntu (x86/x64) Red Hat Enterprise Linux 5 (x86/x64) Red Hat Enterprise Linux 6 (x86/x64) OpenSUSE 13.0 (x86/x64) SUSE Enterprise 11 (x86/x64) Internminne: 128 MB eller mer (dator) 256 MB eller mer (smartenhet) Ledigt utrymme i minnet: 200 MB eller mer (dator) 400 MB eller mer (smartenhet) 11

14 Varumärken Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. ios är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används på licens. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. Mac OS är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. Microsoft, Windows, Windows Server och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder/regioner. Red Hat och Red Hat Enterprise Linux är varumärken som tillhör Red Hat, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. SUSE är ett registrerat varumärke som tillhör SUSE Linux AG. SUSE och opensuse är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. Ubuntu och Canonical är registrerade varumärken som tillhör Canonical Ltd. Andra produktnamn som används i den här handboken används endast i syfte att identifiera och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag. Vi har inte några som helst rättigheter till dessa märken. Alla skärmbilder på Microsoftprodukter är återgivna med tillåtelse från Microsoft Corporation. SV SE M

15 2016

16 M

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror Installationsguide Installera maskinen 1 Installera programvaran 2 Lysdiod-status Hur du köper förbrukningsvaror 1 2 1. Installera maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för uppdatering av firmware

Bruksanvisning Handbok för uppdatering av firmware Bruksanvisning Handbok för uppdatering av firmware Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. INNEHÅLL 1. Handbok för

Läs mer

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Skanner/FAX och andra inställningar

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Skanner/FAX och andra inställningar Installationsguide Installera maskinen 1 Installera programvaran 2 Skanner/FAX och andra inställningar 1 2 För säker och korrekt användning, ska du läsa Säkerhetsinformationen innan du använder maskinen.

Läs mer

Anslut till fjärr-whiteboard

Anslut till fjärr-whiteboard Anslut till fjärr-whiteboard RICOH Interactive Whiteboard Client for ipad Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå

Läs mer

Anslut till fjärr-whiteboard

Anslut till fjärr-whiteboard RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Installationsguide för programvara HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Installationsguide för programvara Upphovsrätt och licens 2011 Hewlett-Packard Development

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Varumärken Viktigt meddelande Definitioner av anmärkningar

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version A

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 4500 laserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 4500 laserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-21 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-21 "Andra installationsmetoder" på sidan 3-22 "Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP)"

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Handbok för uppdatering av firmware

Handbok för uppdatering av firmware Modellnr. SP 220/221-serien Handbok för uppdatering av firmware Den här handboken förklarar hur man uppdaterar firmware till följande maskiner: MFP: SP 220SNw/220SFNw/221S/221SF/221SNw/221SFNw Skrivare:

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Användarmanual. AirPrint

Användarmanual. AirPrint Användarmanual AirPrint FÖRORD Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta dokument är fullständig, korrekt och uppdaterad. Tillverkaren tar inget ansvar för resultaten

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

Guide för trådlös anslutning

Guide för trådlös anslutning Guide för trådlös anslutning [Kamera Dator] (För Mac OS X v10.4) VIKTIGT! Du måste installera programvaran innan du ansluter kameran till datorn. Börja med att installera programvaran. Programvara som

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Nu börjar framtiden hemma hos dig! Bra att du använder Home Connect * Hjärtliga gratulationer till ditt köp av morgondagens helautomatiska

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående utseende på en anmärkning används i den här

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Snabbguide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Snabbguide Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Snabbguide Nu börjar framtiden hemma hos dig! Bra att du använder Home Connect * Hjärtliga gratulationer till ditt köp av morgondagens helautomatiska kaffebryggare,

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Innan du använder din Brother-maskin. Gällande modeller. Definitioner av anmärkningar. Varumärken. Viktigt meddelande.

Innan du använder din Brother-maskin. Gällande modeller. Definitioner av anmärkningar. Varumärken. Viktigt meddelande. Guide för AirPrint Innan du använder din Brother-maskin Gällande modeller Definitioner av anmärkningar Varumärken Viktigt meddelande Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller: 1-raders

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok Svenska Det här är bruksanvisningarna för programmet (för iphone) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av företaget JVC KENWOOD. Modellerna som

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

BRUKSANVISNING. För Gree+ appen för pumpar med inbyggd wifi. Distributör: Gree v.2. Tillfällavägen Sävedalen

BRUKSANVISNING. För Gree+ appen för pumpar med inbyggd wifi. Distributör: Gree v.2. Tillfällavägen Sävedalen Gree+ 1804 v.2 BRUKSANVISNING För Gree+ appen för pumpar med inbyggd wifi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde denna klimatanläggning. Läs noga igenom bruksanvisningen

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna guide gäller följande modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Nätverkshandbok NPD 5283-00 SV

Nätverkshandbok NPD 5283-00 SV NPD 5283-00 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett informationssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering,

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installationsguide Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installationsguide Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansolserien luftvärmepump med WiFi

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansolserien luftvärmepump med WiFi Okt 2016 BRUKSANVISNING Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansolserien luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet av detta

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE

Guide för AirPrint. Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE Guide för AirPrint Den här dokumentationen gäller bläckstrålemodeller. Version B SWE Tillämpliga modeller Den här guiden gäller följande modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definitioner

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Anslutnings guide (för COOLPIX)

Anslutnings guide (för COOLPIX) Anslutnings guide (för COOLPIX) I det här dokumentet beskrivs proceduren för att använda SnapBridge-appen (version 2.0) och upprätta en trådlös anslutning mellan en kamera som stöds och en smart enhet.

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarhandbok till "RICOH Printer"

Användarhandbok till RICOH Printer series Användarhandbok till "RICOH Printer" Översikt Windowsversion Mac-version Felsökning INNEHÅLL Hur handboken ska läsas... 2 1. Översikt Introduktion till RICOH Printer... 4 Driftmiljö... 4 2. Windowsversion

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-30 "Snabbinstallation från cd skiva" på sidan 3-31 "Andra installationsmetoder" på sidan 3-31 "Felsökning i " på sidan 3-33 Förberedelser 1. Kontrollera

Läs mer

Guide för AirPrint. Version 0 SWE

Guide för AirPrint. Version 0 SWE Guide för AirPrint Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs I anmärkningarna får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Installation av FEBDOK version 6.0 Singel

Installation av FEBDOK version 6.0 Singel FEBDOK 2016-11-30 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 6.0 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 6.0 singelinstallation (enanvändare). Denna anvisning är gjord på Windows7. För andra operativsystem

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

BIPAC 7100SG/7100G g ADSL Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7100SG/7100G g ADSL Router. Snabbstartsguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL Router, v.g. konsultera

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer