Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram"

Transkript

1 Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning. Denna användarmanual bör förvaras på ett säkert ställe för framtida bruk. 1 Läs detta först 1 1. Anvisningar för användning 1 2. Krav på mjukvara 2 3. Funktionsbeskrivning 2 2 Installera mjukvara 2 1. Information om installationen 2 2. Installation Installera styrprogrammet Installera drivrutin för USB 7 3 Ansluta din PD-20 till en PC 10 4 Använda mjukvaran Starta och stänga mjukvaran Hantering av sparad data Ladda sparad data Spara filer 15 Spara filer i CSV-format 15 Spara filer i JPEG-format Skriva ut Ta bort sparad data Inställning av nivå Inställning av datum/tid Produktinformationsfönster Felmeddelande Felsökning 21 5 Avinstallera mjukvara 24

2 1. Anvisningar för användning Kontrollera att styrprogrammet är installerat innan du ansluter din PD-20 med en PC. Försök inte att starta CD-ROM-skivan i en enhet som inte är avsedd för CD-ROM-skivor. Sätt in batterierna innan du ansluter din PD-20 med en PC. Din PD-20 kanske inte startar utan batterier. Använd inte mjukvaran till något annat än till kommunikation med din PD- 20. Läs användarmanualerna för de apparater och operativsystem du ska använda, PC, Windows 2000, Windows XP, och. När du har startat operativsystemet på PC:n, anslut din PD-20 till din PC med hjälp av den medföljande USB-kabeln. Ta ut din PD-20 från PC:n innan startar eller stänger operativsystemet. Om du startar, stänger eller omstartar din PC med ansluten PD-20, kanske inte operativsystemet startar korrekt och det är möjligt att din PD- 20 inte känns igen. Använd alltid den medföljande USB-kabeln för att ansluta din PD-20. Polariteten kan vara olika på olika USB-kablar. Om en annan USB-kabel används kan det leda till felfunktioner på din PD-20. Denna mjukvara är utvecklad för separat användning. Observera, om du använder denna mjukvara tillsammans med andra applikationer kan vi inte garantera en felfri drift. Dra inte ut USB-kabeln medan data laddas eller skrivs. Det kan leda till felfunktioner eller korrupt data. Om du använder en USB-hubb kan driften störas. Din PD-20 kanske inte alltid känns igen när du ansluter den till en USBport. I detta fall, dra ut USB-kabeln och sätt in den igen.. 1 Läs detta först 2. Krav på mjukvara Besök vår hemsida för aktuell information. PC med följande krav: GHz Pentium processor MB RAM eller högre 3. Fritt utrymme på hårddisken: 20 MB eller mer 4. CD-ROM-enhet som kan läsa av CD-ROM-skivor 5. PC med en USB-port 6. Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 eller nyare, eller SP1 eller nyare 3. Funktionsbeskrivning Denna mjukvara har följande funktioner: [Dataöverföring] Mjukvaran kan överföra upp till dataposter som är sparade i minnet på din PD-20 till en PC. (Se avsnitt på sidan 13.) [Spara fil] Mjukvaran kan spara all data som CSV- och JPEG-filer. (Se avsnitt på sidan 15.) [Skriva ut] Mjukvaran kan skriva ut all data på t.ex. en skrivare. (Se avsnitt på sidan 17.) [Ta bort sparad data] Mjukvaran kan ta bort all data som är sparad i minnet på din PD-20. (Se avsnitt på sidan 17.) [Inställning av nivå] Mjukvaran kan ladda hem nivåerna som är sparade i minnet på din PD-20 eller så kan du ladda upp nya nivåer till din PD-20. (Se avsnitt 4.3 på sidan 18.) [Inställning av datum/tid] Mjukvaran kan ladda hem datum/tid från den interna klockan på din PD-20 eller ladda upp datum/tid till din PD-20. (Se avsnitt 4.4 på sidan 19.) Installera mjukvara 1. Information om installationen Följande saker installeras. 1. Lumitester PD-20 styrprogram 2. Drivrutin för USB, för anslutning av din Lumitester PD Genväg till vår webbsida 4. Avinstalleringsprogram för mjukvaran 2

3 2. Installation 7. Mjukvaran är redo att installeras. Klicka på Next (Nästa) Detta avsnitt beskriver installationen av denna mjukvara på Windows XP. 2-1 Installera styrprogrammet 1. Kontrollera att din PD-20 inte är ansluten till din PC. 2. Stäng alla program som är öppnade. 3. Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten på PC:n. CD-ROM-skivan aktiveras efter en kort stund. När CD-ROM-skivan har öppnats, dubbelklicka på Lumitester Setup.exe. Om inte installeringsprogrammet startar automatiskt, dubbelklicka på LUMITESTER-ikonen för att starta CD-ROM-skivan. 4. När installeringsprogrammet har startat, klicka på Yes (Ja). Ett kontrollfönster öppnas. Klicka på Continue (Fortsätt). 8. Läs igenom licensavtalet. Om du godkänner villkoren klickar du på I agree (Jag samtycker) och sedan på Next (Nästa). Om du inte vill fortsätta klickar du på Cancel (avbryt). 5. Installeringsprogrammet förbereder filerna för installationen. 6. Efter en stund visas följade fönster. Välj önskat språk och klicka på OK. 3 4

4 9. Välj Yes (Ja) om du vill skapa en genväg på ditt skrivbord, annars väljer du No (Nej) och klickar på Next (Nej). 11. Klicka på Next (Nästa) 10. Välj i vilken mapp du vill installera mjukvaran. Om du inte vill ändra på standardmappen klickar du på Next (Nästa). 12. Installationen laddas. 5 6

5 13. Installationen är färdig. Klicka på Close (Stäng) 4. Markera Install the software automatically (Recommended) (Installera mjukvaran automatiskt (rekommenderas)) och klicka på Next (Nästa). 2-2 Installera drivrutin för USB 1. Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. 2. Anslut din Lumitester PD-20 till en PC med USB-kabeln (se Ansluta din PD-20 till en PC, avsnitt 3 sidan 10). 3. Följande fönster visas. Markera No, not this time (Nej inte denna gång) och klicka på Next (Nästa). Beroende på vilken dator du använder, visas inte följande fönster. I detta fall måste du starta från steg 4. När User Account Control (Kontrollfönstret) visas på skärmen, klicka på Continue (Fortsätt). 5. Söker drivrutin för USB Följande fönster visas. 7 Klicka på Locate and install driver software (Recommended) (Lokalisera och installera drivrutin (rekommenderas)). 8

6 6. Assistenten har hittat drivrutinen för USB-anslutningen, klicka på Continue Anyway (Fortsätt i alla fall). Ansluta din PD-20 till en PC Läs igenom Anvisningar för användning (avsnitt 1.1 på sidan 1) innan du ansluter din PD-20 till en PC. Observera Kontrollera att styrprogrammet är installerat innan du ansluter din PD-20 med en PC. Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta din PD-20. Sätt in batterierna innan du ansluter din PD-20 med en PC. Din PD-20 kanske inte startar utan batterier. Om en säkerhetsförfrågan från Windows visas på skärmen, klicka på Install this driver software (Installera denna drivrutin). 1. Installera mjukvaran innan du ansluter din PD-20 till en PC, använd den medföljande USB-kabeln. 7. Installeringen av drivrutinen för USB är färdig. Klicka på Finish (Avsluta) Anslut den medföljande USB-kabeln till din PD-20. Anslut kabeln till PC:n. 2. Om den är korrekt ansluten visas -PC- på displayen på din PD Klicka på Close (Stäng). Observera Använd den USB-port där du har installerat drivrutinen för USBanslutningen när du ansluter din PD-20 med PC:n. Det kan vara nödvändigt att installera drivrutinen på varje USB-port. Det går inte att utföra mätningar när din PD-20 är ansluten till en PC. När USB-kabeln tas bort stängs strömmen av. Håll USB-skyddet stängt när USB-kabeln inte är ansluten. 10

7 Använda mjukvaran 1. Starta och stänga mjukvaran 1. Starta mjukvaran 1) Anslut din PD-20 till en PC med den medföljande USB-kabeln. När kabeln har anslutits visas -PC- på displayen på din PD-20. 2) Dubbelklicka på Lumitester-ikonen på ditt skrivbord för att starta styrprogrammet. Om du inte har skapat en ikon på skrivbordet kan du öppna Startmenyn à Alla program à Lumitester PD- 20 à Lumitester Control Software (Lumitester Kontrollmjukvara) 2. Hantering av sparad data < Beskrivning av Hanteringsfönstret för data > Mjukvaran kan kommunicera med din PD-20 och hämta data från mätningar som du har utfört med din PD-20. All data kan läggas till på en lista eller sparas som en fil. Ladda sparad data från din PD-20. Spara filerna i CSV-format Spara filerna i JPEG-format Visa modellens namn. Visa programversion. Skriv ut laddad data. Ta bort all sparad data från din PD-20. 1) Stänga mjukvaran 1) Klicka på Exit (Avsluta) 2) När du klickar på denna knapp visas följande skärm. Om du vill stänga mjukvaran klickar du på Yes (Ja). Om du vill fortsätta klickar du på No (Nej). Visa serienummer

8 2-1. Ladda sparad data 1. Klicka på Load (Ladda) för att hämta fönstret Data Load (Dataladdning). Välj önskad laddningsmetod och klicka på OK. <Notera> Ladda data visas på skärmen, men kan inte läggas till eller ändras. 2. Efter att data har laddats, visas den enligt nedanstående fönster. Följande saker visas: Minnesnr: Ordningsföljd för sparad data. Den första dataposten är den äldsta. Observera Max dataposter kan sparas i din PD-20. Om du överskrider 2 000, skrivs de äldsta dataposterna över. Ladda all data som är sparad i din PD-20, starta med de äldsta. Ladda endast data från din PD-20 inom det specificerade området. Skriv in siffrorna direkt. Max. värde är. Skriv in datum direkt eller ändra det med knapparna upp/ner. Exempel: Om du sparar dataposter utan att radera minnet, är de 100 äldsta dataposterna överskrivna, så den äldsta dataposten är nummer RLU-värde: Mätdata. Klass: Rankade resultat, baserat på inställning av nivåerna. Inställning Nivå 1 och Nivå 2: Nivåvärden som används för mätningen. Läge nr: Lägesnummer används till mätningen. Datum: Datum och tidpunkt för mätningen. Ladda endast data från din PD-20 från ett specificerat datum

9 3. Mjukvaran slutar ladda data. Även om du har klickat på Load (Ladda) kan du klicka på Cancel (Avbryt). 2. Data sparas enligt exemplet här nedan. Du kan bearbeta data med funktionerna i ett kalkylprogram. Spara filer i JPEG-format 1. Spara laddad data på skärmen till filer i JPEG-format. Klicka på Save Files (JPEG) (Spara filer JPEG)) så öppnas fönstret Save As (Spara som). Ge filen ett namn och klicka på Save (Spara) för att spara visad data under detta filnamn Spara filer Spara filer i CSV-format 1. Spara laddad data på skärmen till filer i CSV-format. Klicka på Save Files (CSV) (Spara filer (CSV)) så öppnas fönstret Save As (Spara som). Ge filen ett namn och klicka på Save (Spara) för att spara visad data under detta filnamn. Det första filnamnet består av [PD-20 serienummer] + [datum när filen sparas]. Det första filnamnet består av [PD-20 serienummer] + [datum när filen sparas] + [antalet filer]. Antalet filer sätts automatiskt in i slutet av filnamnet. Filnummer startar med 00. Observera Styrprogrammet sparar filer i JPEG-format med en lämpligt hög kvalitet. Men det är inte säkert att vissa bildprogram kan visa och skriva ut bilder med tillräckligt bra kvalitet I detta fall, ändra bildvisningsprogram < Notera> En fil sparar upp till 128 dataposter. Om du sparar dataposter skapas 16 filer. Det första filnamnet består av [PD-20 serienummer] + [datum när filen sparas]. Det första filnamnet består av [PD-20 serienummer] + [datum när filen sparas]

10 2. Data sparas enligt exemplet här nedan. 3. Inställning av nivå < Beskrivning av fönstret för inställning av nivå > Mjukvaran ställer in de inställda nivåvärdena på din PD-20. Lägesnumren omfattar 199 nummer från 1 till 199, varje nummer har nivå 1 och nivå 2. Du kan ställa in nivåerna från 0 till 9999, men nivå 2 bör ha ett större värde än nivå 1. Om du ställer in både nivå 1 och 2 på värdet 0 i ett läge, utförs ingen utvärdering i detta läge Skriva ut Skriv ut laddad data på skärmen med en skrivare. Klicka på Print (Skriv ut) och skriv ut i JPEG-format Ta bort sparad data Klicka på Memory Erase (Ta bort data) för att öppna följande fönster. Om du vill ta bort sparad data, klicka på Yes (Ja) om du inte vill ta bort data, klicka på No (Nej). För att välja all data i ett läge, klicka på rutan med lägesnumret. Om du ställer in nivåvärden, mata in dem direkt i rutorna. Max. värde är Kopiera och klistra in genom att välja ruta eller område. Markera området och kopiera med kortkommandot (Ctrl+C) eller klistra in med (Ctrl+V). Ladda alla nivåvärden från din PD-20. Överför de inmatade nivåvärdena i din PD-20. Observera När du tar bort sparad data, raderas all sparad data i din PD-20. Även om du försöker ladda data med specificerat nummer/datum, all data raderas när du raderar minnet. När du klickar på Yes (Ja) raderas all data. Om du vill spara data måste du spara filerna innan du tar bort dem. < Notera > Du kan bara använda kortkommandon för att kopiera och klistra in, använd tangenterna Ctrl+C (kopiera) och Ctrl+V (klistra in). Inga andra kortkommandon kan användas. Om samma värden matas in för nivå 1 och 2 eller om värdet på nivå 2 är lägre än nivå 1, visas följande fönster och lägets nummer på det läge där värdena är felaktiga. I detta fall måste du ändra nivåvärdena. Felmeddelandet visas även om inget värde har matats in på nivå 1 eller 2. I detta fall, mata in 0 i nivå 1 och nivå 2 om nivåerna inte är nödvändiga

11 4. Inställning av datum/tid < Beskrivning av fönstret för inställning av datum/tid > Mjukvaran ställer in den interna klockan. 6. Felmeddelande < Fel vid anslutning via USB > När följande fönster visas, kan USB-anslutningen vara borttagen eller dåligt ansluten. Kontrollera att USB-anslutningen är korrekt ansluten. Överför datum/tid till den interna klockan på din PD-20. Välj den region där din PD-20 används. Tidsformatet ändras beroende på vilken region du ställer in. Skriv in datum/tid direkt eller ändra med knapparna upp/ner. Ställ in den interna klockan på din PD- 20 på samma tid som din PC. < Fel vid dataöverföring > När en tid matas in direkt, ställs klockan in på denna tid När följande fönster visas har dataöverföringen misslyckats. Kontrollera anslutningen och klicka på Load (Ladda) igen. 5. Produktinformationsfönster < Beskrivning av fönstret för produktinformation > Mjukvaran visar information om styrprogrammets version. < Fel, ingen sparad data finns tillgänglig > Om du klickar på Load (Ladda) när ingen sparad data finns tillgänglig, visas följande fönster. < Fel på inmatning av nivå > Om samma värden matas in för nivå 1 och 2 eller om värdet på nivå 2 är lägre än nivå 1, visas följande fönster och lägets nummer på det läge där värdena är felaktiga. I detta fall måste du ändra nivåvärdena. Felmeddelandet visas även om inget värde har matats in på nivå 1 eller 2. I detta fall, mata in 0 i nivå 1 och nivå 2 om inte nivåerna är nödvändiga

12 7. Felsökning Detta avsnitt beskriver hur du kan lösa problem om enheterna inte kommunicerar med varandra, även om din PD-20 är ansluten till en PC med den medföljande USB-kabeln, eller om COM-port-numret inte visas. Detta är ett exempel med Windows XP. 1. Öppna kontrollpanelen via Startmenyn. 2. Klicka på Performance and Maintenance (Prestanda och underhåll) och välj System. 4. Högerklicka på USB/SERIAL CONVERTER och klicka på Properties (Egenskaper). Klicka på System and Maintenance (System och underhåll). 3. Klicka på Device Manager (Enhetshanteraren) under fliken Hardware (Maskinvara). 5. Klicka på Reinstall Driver (Uppdatera drivrutin) Klicka på Device Manager (Enhetshanteraren). När du har klickat på knappen visas ett kontrollfönster. Klicka på Continue (Fortsätt)

13 6. USB-drivrutinen uppdateras. När installationen är avslutad kan du kontrollera att USB-drivrutinen har installerats genom att gå igenom stegen 1 till 4 igen. Fönstret Update Driver Software (Uppdatera drivrutin) visas. Klicka på Search automatically for updated driver software (Sök efter uppdaterade drivrutiner automatiskt). Avinstallera mjukvara 1. Om du vill avinstallera denna mjukvara från din dator, välj Startmeny à Alla program à Lumitester PD-20 à Uninstall (Avinstallera). Om du ser Lumitester PD-20 USB Serial port (COM-nummer) i Enhetshanteraren enligt bilden här nedan, har drivrutinen installerats. Anslut din PD-20 till denna port nästa gång. Observera Kontrollera att du har stängt alla program innan du avinstallerar mjukvaran. Om du avinstallerar mjukvaran när andra program är öppnade kan detta orsaka fel på avinstalleringen eller påverka funktionen på andra program. Använd alltid denna mjukvara när du avinstallerar mjukvaran. 2. När du har valt Uninstall (Avinstallera) visas följade fönster. Klicka på Yes (Ja) för att avinstallera

14 3. Mjukvaran avinstallerar mjukvaran. 4. När fönstret i steg 3 försvinner är avinstalleringen färdig. Varumärke Lumitester är ett registrerat varumärke från Kikkoman Corporation. Windows är ett registrerat varumärke från Microsoft Corporation i USA. Pentium är ett registrerat varumärke från Intel Corporation i USA. Alla andra företagsnamn eller produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. 25 Utgivare Kikkoman Food Products Company, Biochemical Department 2-1-1, Nishi-Shinbashi,Minato-ku, Tokyo ,Japan TEL: FAX:

Lumitester PD-30. Styrprogram. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-30. Styrprogram. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-30 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-30. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning Innehåll Kapitel 1: Installation av DVD MAKER USB2.0 maskinvara 1.1 Leveransens innehåll 1 1.2 Systemkrav 1 1.3 Installation av maskinvaran 1 Kapitel 2: DVD MAKER

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING Version 1.0 September 2006 Softwarepaket Native Instruments Guitar Combos BEHRINGER Edition (PC/Mac) Kristal Audio Engine (PC) Audacity (PC/Mac) BEHRINGER USB AUDIO

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software ANVÄNDARMANUAL easyweather pc software 1.0 allmän information ANVÄNDARMANUAL FÖR PROGRAMMET EASYWEATHER 4.0 grundinställningar i programmet easyweather När programmet EasyWeather.exe har startats visas

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU012 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU012 i extremt dammiga

Läs mer

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

ReSound Aventa 3 Installationsguide

ReSound Aventa 3 Installationsguide ReSound Aventa 3 Installationsguide 1 Innehåll Systemkrav för Aventa 3.... 3 Vanliga Frågor (FAQ) Installation... 4 NOAH vs. Operativsystem... 5 Installera Aventa 3... 6 Installera.NET Framework.... 12

Läs mer

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel 800 PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till en parallellport till din dator.

Läs mer

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Introduktion Utsätt inte Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement.

Läs mer

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter

Memory Stick Duo ExpressCard -adapter 3-218-419-01 (1) Memory Stick Duo ExpressCard -adapter Bruksanvisning MSAC-EX1 Svenska Innan du börjar använda den här enheten bör du läsa igenom de här instruktionerna noggrant, och sedan spara dem för

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Installera USB-adapter

Installera USB-adapter Installera USB-adapter i Windows 7 Har du Windows XP, hitta installationsanvisningar på www.intab.se under kundsupport, vanliga frågor. OBS! Innan du påbörjar installationen sätt i din USB-kabel i datorn.

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN.

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. Programvaran SureTrend installerar du på din PC genom att du sätter in CD:n i CD-ROM enheten och därefter kommer installationsprogrammet att starta

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Komma Igång Med Connect-to-Class Software

Komma Igång Med Connect-to-Class Software Komma Igång Med Connect-to-Class Software Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 (ver. 1.10. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-15 e-mail: info@termometer.se tel: kontor 08-753 00 04 fax: 0709 66 78 96 besöksadress: Källvägen

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR ÖVERSIKT SVÅRIGHETSGRAD Lätt Medel Svår SYSTEMKRAV Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP DET HÄR BEHÖVS Ett usb-minne på fyra gigabyte Lägg Chromium på ett usb-minne

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer