Reviderad Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3"

Transkript

1 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1

2 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera och använda Data Förklaringar Data Använda Re-arm-unit.22 Para ihop nya enheter A Para ihop nya enheter A2 & A3. 25 Kontrollera vilken mjukvara som finns i handenheten..26 Observera att exemplen i denna manual är skapade utifrån operativsystemet Windows XP och att enstaka steg och bilder därför kan skilja sig åt från andra operativsystem. Notera också att Data-500 endast behöver installeras om loggen i en handenhet ska läsas av och sparas/skrivas ut via dator. De Pinkoder som behövs för att utföra service av Foxguard Alkolås finns inte i denna manual utan lämnas ut vid utbildningstillfället. 2

3 Kalibrera Foxguard Alkolås A1 Vänligen läs genom instruktionerna nedan för denna procedur innan du börjar kalibrera. Handenheten ska inte vara blåst i minst 15 minuter före kalibrering. Definitioner: Tryck : Tryck en gång på knapp och släpp omedelbart. Håll in : Tryck och håll in tills annan instruktion ges. Kod : Den kod som alkolås-ansvarig på ert företag erhållit av oss på Foxguard för att kunna utföra procedurer som denna. Koden anges i instruktionen nedan som Proceduren skall utföras i följande ordning för att fungera alls 1. Starta handenheten genom att trycka på den lilla knappen. 2. Tryck sedan omedelbart på den stora knappen. Efter ett tag syns instruktör i displayen. 3. Bläddra på den lilla knappen tills Service syns i displayen. 4. Tryck på den stora knappen för välj. 5. Tryck (stega) på den minsta knappen tills 1 visas i displayen. 6. Tryck på den stora knappen för enter. 7. Tryck på den minsta knappen tills 2 visas i displayen. 8. Fortsätt på detta sätt tills koden 1234 har matats in. 9. Tryck på den stora knappen för enter, och bekräfta koden. 10. Pinkod accepterad kommer att blinka i displayen. 11. Efter detta visas ändra pinkod?. 12. Tryck på den stora knappen för nej. 13. Para ihop VBS-WAB visas i displayen. 14. Bläddra vidare med den lilla knappen tills kalibrering inställning syns i displayen. 15. Tryck på den stora knappen för att bekräfta. 3

4 16. Se till att handenheten står på 0.25mg/l, om inte så bläddra med den lilla knappen. Räkneverket startar om av sig själv efter 0.50mg/l, så det är bara att fortsätta uppåt tills det börjar om och 0.25mg/l visas i displayen. Bekräfta med den stora knappen när det står 0.25mg/l i displayen. Nu syns Stora knappen för att ta prov i displayen. 17. Tryck fast ett munstycke på regulatorn, och tryck fast handenheten på munstycket. Det är viktigt att det är en tät anslutning, varpå du rekommenderas att hålla i handenheten och munstycket så det inte lossnar under kalibreringen. 18. Håll in knappen på gasflaskan tills du kommer till punkt 19. När du tryckt in gasflaskans regulator-knapp i minst 5 sekunder, trycker du på den stora knappen. Knappen på gasflaskans regulator får inte släppas förrän kvittens har erhållits. Kvittensen ges genom att handenheten piper till 2 gånger och det står Prov taget i displayen. Det är mycket viktigt att denna process utförs korrekt. Den totala tiden knappen på gasflaskan är nedtryckt är cirka 7 sekunder. Att använda för lite gas kan ge felaktigt resultat på handenheten, varpå kalibreringen är ett kritiskt moment. 19. Handenheten behöver nu cirka en minut på sig att tänka. Under tiden syns analyserar och avvakta i displayen. 20. När handenheten är färdig, går den per automatik ut i menyn. Det skiljer sig lite var den ställer sig, men oavsett detta måste du bläddra vidare till kalibrering kontroll. 21. Sätt på munstycket på gasflaskan och sätt fast handenheten precis som i punkt 17. Om handenheten fortfarande visar 0.00mg/l i displayen, tryck en gång på den stora knappen och avvakta tills det står Stora knappen för att ta prov. Spruta in gas i handenheten som i punkt 18. Glöm inte att hålla inne knappen på regulatorn genom hela proceduren. 4

5 22. Efter att handenheten har analyserat gasen, visas värdet i displayen. De accepterade värdena är 0.24mg/l, 0.25mg/l och 0.26mg/l. Om handenheten visar något annat, vänligen lägg handenheten på ett svalt ställe och vänta cirka 10 minuter gör sedan om proceduren från punkt Om handenheten är kalibrerad och visar något av de angivna värdena i punkt 22, vänligen stäng av handenheten. 24. Provblås handenheten innan du lämnar ut den till kunden. 5

6 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3 Vänligen läs genom instruktionerna nedan för denna procedur innan du börjar kalibrera. Handenheten ska inte vara blåst i minst 15 minuter före kalibrering. Definitioner: Tryck : Tryck en gång på knapp och släpp omedelbart. Håll in : Tryck och håll in tills annan instruktion ges. Kod : Den kod som alkolås-ansvarig på ert företag erhållit av oss på Foxguard för att kunna utföra procedurer som denna. Koden anges i instruktionen nedan som Proceduren skall utföras i följande ordning för att fungera: 1. Starta handenheten genom att trycka på den minsta knappen. 2. Tryck sedan omedelbart på den stora knappen. Efter ett tag syns instruktör i displayen. 3. Bläddra på den lilla knappen tills Service syns i displayen. 4. Tryck på den stora knappen för välj. 5. Tryck (stega) på den minsta knappen tills 1 visas i displayen. 6. Tryck på den stora knappen för enter. 7. Tryck på den minsta knappen tills 2 visas i displayen. 8. Fortsätt på detta sätt tills koden 1234 har matats in. 9. Tryck på den stora knappen för enter, och bekräfta koden. 10. Pinkod accepterad kommer att blinka i displayen. 11. Bläddra vidare med den lilla knappen tills kalibrering inställning syns i displayen. 12. Tryck på den stora knappen för att bekräfta. 13. Se till att handenheten står på 0.25mg/l, om inte så bläddra med den lilla knappen. Räkneverket startar om av sig själv efter 0.50mg/l, så det är bara att fortsätta uppåt tills det börjar om och 0.25mg/l visas i displayen. Bekräfta med den stora knappen när det står 0.25mg/l i displayen. Nu syns Stora knappen för att ta prov i displayen. Modell A3 använder tusental istället för hundratal, men samma siffror gäller. 6

7 14. Tryck fast kalibreringsmunstycket på regulatorn på gasflaskan, och sätt fast handenheten på flaskan. Det är viktigt att det är en tät anslutning, varpå du rekommenderas att hålla i handenheten och munstycket så det inte lossnar under kalibreringen. På modell A3 finns en extra konverter som passar mellan munstycket och kalibreringstippen. 15. Håll in knappen på gasflaskan tills du kommer till punkt 16. När du tryckt in gasflaskans regulator-knapp i minst 5 sekunder, trycker du på den stora knappen. Knappen på gasflaskans regulator får inte släppas förrän kvittens har erhållits. Kvittensen ges genom att handenheten piper till 2 gånger och det står Prov taget i displayen. Det är mycket viktigt att denna process utförs korrekt. Den totala tiden knappen på gasflaskan är nedtryckt är cirka 6 sekunder. Att använda för lite gas kan ge felaktigt resultat på handenheten, varpå kalibreringen är ett kritiskt moment. Observera att modell A3 inte piper som kvittens. 1 sekund efter klicket kan du släppa gasflaskans regulator-knapp. 16. Handenheten behöver nu cirka en minut på sig att tänka. Under tiden syns analyserar och avvakta i displayen. Om du får upp Felkod 3 i displayen, lägg handenheten åt sidan cirka 15 minuter och gör sedan om kalibreringen. 17. När handenheten är färdig, går den per automatik ut i menyn. Det skiljer sig lite var den ställer sig, men oavsett detta måste du bläddra vidare till kalibrering kontroll. När du har bläddrat hit, bekräfta med den stora knappen. Stora knappen för att ta prov syns nu i displayen. 18. Spruta in gas i handenheten som i punkt 15. Glöm inte att hålla inne knappen på regulatorn genom hela proceduren. 19. Efter att handenheten har analyserat gasen, visas värdet i displayen. De accepterade värdena är 0.24mg/l, 0.25mg/l och 0.26mg/l. Om handenheten visar något annat, vänligen lägg den åt sidan och vänta cirka 10 minuter gör sedan om proceduren från punkt 15. Notera att modell A3 visar tusendelar och inte hundradelar som modell A2 gör. 7

8 20. Om handenheten är kalibrerad och visar något av de angivna värdena i punkt 19, vänligen stäng av handenheten. 21. Provblås handenheten innan du lämnar ut den till kunden. 8

9 Installera och konfigurera USB-converter USB-converter används av dig som inte har seriell port i datorn 1. Sätt i CD Foxguard Service-CD. 2. Anslut USB-convertern i en ledig USB-port. 3. Guiden Ny maskinvara ska nu ha hittat USB FAST SERIAL ADAPTER och söka efter drivrutin. Markera att du vill Installera från en lista eller angiven plats enligt bilden ovan. 4. Klicka på Nästa. 9

10 5. Sök på CD-skivan efter usbcom -mappen. Drivrutinerna ligger i denna mapp. Om du inte har D:\ som CD-rom, välj din enhetsbeteckning. Se bild ovan. 6. Datorn söker nu efter den nya maskinvaran. Avvakta. 10

11 7. Guiden ny maskinvara har nu installerat drivrutiner som behövs. Klicka på Slutför. 8. Guiden kommer upp igen för att installera USB Serial Port, välj avancerat som i bilden ovan och klicka på Nästa. 11

12 9. Välj samma sökväg som i punkt 5 och välj Nästa. 10. Datorn söker än en gång efter drivrutin på den angivna CD-skivan. Avvakta. 12

13 11. Installationen av drivrutiner är nu klar, välj Slutför, 12. För att kunna avgöra vilken USB-port som dator använder som COMport, följ steg Högerklicka på Den här datorn och välj Hantera. 13

14 14. Datorhantering dyker nu upp, välj Enhetshanteraren. I listan som dyker upp ska du dubbelklicka på Portar (COM & LPT). Högerklicka på den port som datorn valt. Se exempel nedan. 15. Läs av porten och notera detta namn. I detta fall den som är blå COM 5. I vårt exempel är det således COM 5 som ska anges i SAMTLIGA program från Foxguard för att kommunikationen mellan handenhet och dator ska fungera på ett tillfredställande sätt. OBS! Detta gäller endast vid användandet av USB-converter. 16. Avsluta och stäng ner alla öppna fönster och börja sedan använda de program som du önskar använda. Om du har problem vid installation av denna hård- och mjukvara, kontrollera att du har följt instruktionerna ovan. Om du har ett annat operativsystem än Windows XP skiljer layout och en del frågor sig åt från detta exempel. 14

15 Installera och använda Data-500 Data-500 används för avläsning av alla händelser som finns registrerade i handenheten. Du behöver vår CD med programvaran och en Data-500 kabel. Observera att det finns två olika kablar beroende på vilken modell av handenhet (A1 och A2/A3) som ska avläsas. Kabeln med en blå kontakt tillhör Foxguard Alkolås A2 & A3. Programmet kan av sekretesskäl lösenordsskyddas. Klicka först på options i menyn och sedan på Password för att få upp nedanstående ruta. Skriv in ditt lösenord, bekräfta det och klicka i rutan Use Passcode för att aktivera lösenordet. Tryck sedan på Ok. Varje gång du startar programmet fortsättningsvis kommer du uppmanas att skriva in lösenordet. Om du skulle glömma ditt lösenord måste programmet installeras om. Ingen information går förlorad vid en ominstallation eftersom programmet i sig inte sparar någon avläst information utan all information sparas enligt punkt 14 nedan. Installation av Data Sätt i CD i datorn. 2. Bläddra dig fram på CD till mappen Data-500 och kör filen setup.exe genom att dubbelklicka på ikonen. 15

16 3. Klicka på Next för att starta installationen. 4. Klicka på Next för att acceptera avtalet efter att du har läst genom det. 16

17 5. Skärmbilden nedan visas, och en grön stapel redovisar händelseförloppet. 6. Klicka på Finish för att avsluta installationen och starta om datorn. 17

18 Använda Data Starta programmet genom att välja Data-500 Alcolock under mappen Lion Laboratories på startmenyn. 9. Innan du läser av enheten, klicka på options i menyn och välj Communication port. 10. Välj den COM-port du ska använda, och bekräfta genom att klicka på OK. 18

19 11. Starta handenheten och tryck på den stora knappen efter cirka en sekund. Anslut kabeln du ska använda till din dators seriella COMport. Om en seriell port inte finns, använd en USB-converter mellan datorn och Data-500-kabeln. En sådan levereras inte tillsammans med programmet. 12. Om du vill att enheten ska behålla alla registrerade händelser gå vidare till punkt För att läsa av alla händelser i handenheten och sedan tömma den, välj options i menyn och sedan clear test data after read. Handenheten töms nu efter varje avläsning men tänk på att ändra tillbaka när du är klar annars fortsätter programmet göra en rensning även på nästa mätare. 14. Klicka på Read Test Database för att läsa av handenheten. Du kan nu använda rullmenyn för att läsa alla händelser alternativt skriva ut dem för arkivering. Om du vill spara dem digitalt, tryck på Save. Filformatet som används är.csv (kommaseparerad filformat) och öppnas i till exempel Microsoft Excel. 19

20 Genom att klicka på Cancel stängs handenheten av automatiskt. 15. Om du vill kontrollera när handenheten blivit kalibrerad, starta om handenheten (enligt punkt 11) och klicka på Read CAL Database. Kalibreringsinformationen kan aldrig raderas. 16. När avläsning av handenheten har genomförts, stäng ner aktuellt fönster och avsluta programmet genom att trycka Exit i nedre höger hörn. Handenheten stängs nu av automatiskt. 20

21 Vid eventuella problem, kontrollera följande: Att kablage mellan dator och handenhet är korrekt ansluten Att handenheten har ett fungerande batteri och är påslagen vid avläsning Att om enheten hänger sig vid avläsning, dra ur kabeln till datorn och ta ur handenhetens batteri och sätt i det igen. Detta orsakas oftast av en felaktig inställning av datorns COM-port. Att din dators COM-port stämmer överens med inställningarna i programmet Om problem kvarstår kontakta Foxguard. 21

22 Förklaring till termer och uttryck i Data-500 När en avläsning av loggen har gjorts kan det se ut så här: vilket betyder: :06:32,09/05/06,0.00,CRM :06:49,09/05/06,0.00,OK 0001 = vilket blås i ordningen som gjorts 14:06:32 = klockslag 09/05/06 = datum 0.00 = mg/l alkohol Förklaringar till övriga förkortningar OK EJ OK CRM (A1) CAL CHK LRN OVR CVO (A2 & A3) CTP (A2 & A3) CHF (A2 & A3) RPT (A2 & A3) CSB (A2 & A3) BAT (A2 & A3) = godkänt prov = icke godkänt prov = otillräckligt prov = kalibreringsinställning vid service = kalibreringskontroll vid service = gifta ihop handenhet och centralenhet = nödläget har förbrukats = otillräckligt prov orsakat av att för lite luft blåsts in i handenheten = otillräckligt prov orsakat av att temperaturen varit för låg = otillräckligt prov orsakat av att man har blåst för hårt =Upprepning av blås ( i testläge) =Kontrollera blåsteknik = indikation på att batteriet varit dåligt laddat Övrig information Om ett otillräckligt prov har gjorts, får nästkommande prov samma nummer i ordningen således registreras CRM prov men får inte ett eget löpnummer. I A3 finns 4 olika sorters otillräckliga prov. 1, för lite volym luft har använts. 2, utandningstemperaturen var för låg. 3, luftfuktigheten var för låg. 4, utandningsprovet avbröts. För att få fram vilken promille som har funnits i utandningsluften vid provtillfället dubbleras mg/l. Således blir 0.06 mg/l 0.12 promille, och 0.12 mg/l blir 0.24 promille. Gasflaskan som används vid kalibrering innehåller 0.25mg/l (0.5 promille) Vid en kalibrering är säkerhetsmarginalerna +/ mg/l. Har du ytterligare frågor kring avläsning av loggen i handenheten ring Foxguard. 22

23 Använda Re-arm-unit Denna produkt används för att omprogrammera återaktiveringsttiden i en centralenhet. 1. Koppla in Re-arm-unit i centralenheten när centralenheten har spänning och är monterad i fordonet. 2. Klicka på pil neråt för att bläddra (undre värdet gäller) till önskvärd tid som centralenheten ska vara inställd på. 3. Klicka på enter för att bekräfta. 4. Klicka på enter en gång till för att slutföra valet. 5. Centralenhetens (och alkolåsets) återaktiveringstid har nu ändrats till det du angett. 23

24 Para ihop nya enheter A1 När du ska para ihop en ny handenhet med den befintliga centralenhet som finns installerad i det fordon som handenheten är knuten till, vänligen läs genom instruktionerna nedan för denna procedur INNAN du börjar att para ihop. För att kunna genomföra proceduren krävs att den röda dioden som monterats i fordonet blinkar kontinuerligt samt att du lokaliserat knappen för förarbyte, den knapp som monterades tillsammans med alkolåset. I alla våra nya alkolås är dioden och knappen integrerade. Om dioden inte blinkar måste du vänta på att återaktiveringstiden (normalt 30 minuter) ska aktivera låset, innan du kan påbörja proceduren. Du kan snabba på väntetiden genom att trycka på knappen för förarbyte och hålla den inne i en halv sekund. Blinkar trots allt inte dioden nu, ber vi dig kontakta oss på Foxguard. Definitioner: Tryck : Tryck en gång på knapp och släpp omedelbart. Håll in : Tryck och håll in i antal angivna sekunder. Kod : Den kod som alkolås-ansvarig på ditt företag erhållit av oss på Foxguard för att kunna utföra procedurer som denna. Koden anges i instruktionen nedan som Proceduren skall utföras i följande ordning för att fungera 1. Starta handenheten som ska paras ihop med centralenheten som sitter i fordonet genom att trycka på den lilla knappen. 2. Tryck sedan omedelbart på den stora knappen. Håll nere den i 2 sekunder, släpp sedan och avvakta tills instruktör visas i displayen. 3. Tryck på den stora knappen för välj. 4. Tryck (stega) på den minsta knappen tills 1 visas i displayen. 5. Tryck på den stora knappen för enter. 6. Tryck på den minsta knappen tills 2 visas i displayen. 7. Fortsätt på detta sätt tills koden 1234 har matats in. 8. Tryck på den stora knappen för enter, och bekräfta koden. 9. Pinkod accepterad kommer att blinka i displayen. 10. Efter detta visas ändra pinkod?. 24

25 11. Tryck på den stora knappen för nej. 12. Para ihop VBS-WAB visas i displayen. 13. Tryck på den stora knappen för att bekräfta. 14. Para ihop? visas i displayen. 15. Håll in knappen för förarbyte under hela proceduren. Nu trycker du på den lilla knappen i en sekund för att sända frågan. Knappen för förarbyte får inte släppas förrän kvittens har erhållits. 16. Du kommer nu att höra hur centralenheten piper till och proceduren är klar. 17. Håll inne den lilla knappen för att stänga av den nu ihop-gifta handenheten. 18. Provblås alltid efter att du har parat ihop nya enheter för att säkerställa funktionsdugligheten. 25

26 Para ihop nya enheter A2 & A3 När du ska para ihop en ny handenhet med den befintliga centralenhet som finns installerad i det fordon som handenheten är knuten till, vänligen läs genom instruktionerna nedan för denna procedur innan du börjar att para ihop. För att kunna genomföra proceduren krävs att den röda dioden som monterats i fordonet blinkar kontinuerligt samt att du lokaliserat knappen för förarbyte, den knapp som monterades tillsammans med alkolåset. I alla våra nya alkolås är dioden och knappen integrerade. Om dioden inte blinkar måste du vänta på att återaktiveringstiden (normalt 30 minuter) ska aktivera låset, innan du kan påbörja proceduren. Du kan snabba på väntetiden genom att trycka på knappen för förarbyte och hålla den inne i en halv sekund. Blinkar trots allt inte dioden nu, ber vi dig kontakta oss på Foxguard. Definitioner: Tryck : Tryck en gång på knapp och släpp omedelbart. Håll in : Tryck och håll in i antal angivna sekunder. Proceduren skall utföras i följande ordning för att fungera 1. Starta handenheten som ska paras ihop med centralenheten som sitter i fordonet genom att trycka på den lilla knappen. 2. Tryck sedan omedelbart på den stora knappen. Avvakta tills instruktör visas i displayen. 3. Tryck (stega) på den minsta knappen tills Para ihop VBS-WAB visas i displayen. 4. Tryck på den stora knappen för att bekräfta. 5. Para ihop? visas i displayen. 6. Håll in knappen för förarbyte under hela proceduren. Nu trycker du på den lilla knappen i en sekund för att sända frågan. Knappen för förarbyte får inte släppas förrän kvittens har erhållits. 7. Du kommer nu att höra hur centralenheten piper till och proceduren är klar. 8. Håll inne den lilla knappen för att stänga av den nu ihop-parade handenheten. 9. Provblås alltid efter att du har parat ihop nya enheter för att säkerställa funktionsdugligheten. 26

27 Kontrollera vilken mjukvara som finns i handenheten För att kontrollera vilken version av mjukvara som finns i handenheten gör du enligt följande: 1. Starta handenheten genom att trycka en gång på den lilla knappen och tryck därefter direkt på den stora knappen. 2. I displayen visas nu vilken mjukvara ( Software v1x.xx ) som den aktuella handenheten har. Kontrollera med Foxguard vilken den senaste versionen av mjukvara är i respektive modell (A1, A2 eller A3). 27

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING. De Laval

ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING. De Laval ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING De Laval - Gamla Handdatorn - Handdator - Workabout - Direkt till vagn - Alpro 4.x samt 5.x - Alpro 6.x 2006-01-23 Hans Lindberg, Svenska Husdjur INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES Användarguide för anslutning till Treserva och TES Innehållsförteckning Systemkrav... 3 Symantec VIP Access... 4 För tvåfaktorsautentisering via mobiltelefon... 4 För två-faktorsautentisering via dator...

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Andromeda. Användning och Installation

Andromeda. Användning och Installation Andromeda Användning och Installation Innehåll 1. Introduktion... 2. Andromeda programvara installation... 3. Andromeda programvara uppdatering... 4. Data Linker anslutning... 5. Bruksanvisning 5.1. Firmware

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016)

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) SDC Violweb Kom-igång-guide En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) Sammanfattning Den här anvisningen är till för dig som ska börja använda dig av SDCs tjänster. Anvisningen förklarar hur

Läs mer

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Innehåll: Konfigurering; skanner och Bluetooth 3 Inventering 4-7 Inleverans 8-10 Plock och Pack 11-12 Hyllplatshantering 13 2 Konfigurering Tänk på att denna

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide Sida 1 av 6 Anslutningsguide Operativsystem som kan användas Med d-skivan med programvara kan du installera skrivarprogrammet på följande operativsystem: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 (ver. 1.10. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-15 e-mail: info@termometer.se tel: kontor 08-753 00 04 fax: 0709 66 78 96 besöksadress: Källvägen

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok.

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok. Ver Okt 2011/pls Windows7, GX-IEC Developer, USB-adapter I olika kurser i styrteknik på Högskolan Dalarna används ett styrsystem från Mitsubishi och programvaran GX-IEC Developer. Kurserna går på distans

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL HUR INSTALLERA JAG MOBILEPASS PÅ MIN TELEFON ELLER WINDOWS DATOR

ANVÄNDARMANUAL HUR INSTALLERA JAG MOBILEPASS PÅ MIN TELEFON ELLER WINDOWS DATOR ANVÄNDARMANUAL HUR INSTALLERA JAG MOBILEPASS PÅ MIN TELEFON ELLER WINDOWS DATOR Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, installera sin MobilePASS app. Utfärdat

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog BM-win konvertering 2.1

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5 Version: 1.1 1 Innehåll 1 Dokumentbeskrivning 3 2 Användarinformation 3 3 Installations anvisning 5 3.1 Starta upp enheten 5 3.2 Sätta skärmlåskod 8 3.3 Skapa Google konto 10 3.4 Installera Mobileiron

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7 LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING Version. 200-08-2 Sida av 7 INTRODUKTION... 3 KOMPETENSSÖKNING... 3 SÖKNING - SÖKNING PÅ ORGANISATIONSNIVÅ... 3 SÖKNING 2- SÖKNING MED HJÄLP AV KOMPETENSNIVÅER... 5 KOMPETENSKNAPPEN...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP.

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. 1.Öppna "Kontrollpanelen". Den här guiden beskriver hur du gör inställningarna i din dator för att kunna använda din bredbandsanslutning.

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

OBS! Innan mätning Ladda mätare och vibindicator

OBS! Innan mätning Ladda mätare och vibindicator 1(16) Introduktion HealthVib HAV-mätsystem är designad för mätning av handarmvibrationer (HAV) i 3 riktningar enligt ISO 5349, ISO 8041:2005 och 2002/44/EG. När HealthVib HAV-mätsystem används kan mätning

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

OneDrive/SharePoint. Innehåll

OneDrive/SharePoint. Innehåll OneDrive/SharePoint Det här dokumentet innehåller instruktioner och rekommendationer om hur man på bästa sätt arbetar med filer och dokument i Office 365 OneDrive och SharePoint. Innehåll OneDrive/SharePoint...

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se Om MacElda Classic Denna version av Elda finns kvar av historiska skäl. Om du använder operativsystemet OSX, rekommenderas du att använda OSX-versionen av MacElda, EldaX. Skillnaderna mellan MacElda Classic

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

ReSound Aventa 3 Installationsguide

ReSound Aventa 3 Installationsguide ReSound Aventa 3 Installationsguide 1 Innehåll Systemkrav för Aventa 3.... 3 Vanliga Frågor (FAQ) Installation... 4 NOAH vs. Operativsystem... 5 Installera Aventa 3... 6 Installera.NET Framework.... 12

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e 1 INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopplade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den här guiden,

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel 800 PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till en parallellport till din dator.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Innehållsförteckning Installation av programmet 2 Inknappning av onlinekontroller 2 Inmatning av biografier

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installation av SpeechMagic

Installation av SpeechMagic 1 (10). 2 (10) Innehåll 1 Versioner... 3 2 Bilagor... 3 3 Syfte... 4 4 Förutsättningar... 4 5 Installation... 7 5.1 Philips Speech Drivers for Windows... 7 5.1.1 Installation av Philips Speech Drivers...

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands Adaptern...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2.

Läs mer

- Trådlös USB-adapter - USB förlängningskabel - Cd med drivrutin och den fullständiga bruksanvisningen - Bruksanvisning

- Trådlös USB-adapter - USB förlängningskabel - Cd med drivrutin och den fullständiga bruksanvisningen - Bruksanvisning B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 5 T I L L Ä M P N I N G 6

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Detta sätt lämpar sig bra om man bara kort vill kommentera den inlämnade uppgifter som helhet. Gör så här:

Detta sätt lämpar sig bra om man bara kort vill kommentera den inlämnade uppgifter som helhet. Gör så här: FRONTER-LATHUND TRE OLIKA SÄTT ATT KOMMENTERA INLÄMNINGSUPPGIFTER PÅ Det finns tre olika möjligheter för att kommentera inlämningsuppgifter i Fronter Skriva i Fronters kommentarruta, kommentera direkt

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer