ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions."

Transkript

1 ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

2 Innehållsförteckning 1. Introduktion Teknisk specifikation Generellt Tangentbord Strömförsörjning Anslutningar och tangenter Lagringskapacitet Användning Överföring av data till programmeringsenhet Systemsäkerhet, Auktoriseringsnyckel Funktionstangenter/menyer i PE Funktionstangent F1, PE meny Ljus av/på Datum och tid Språk Automatik Version Funktionstangent F2, Dörrmeny Uppdatera Initiera Öppna Testa On line Adress Funktionstangent F3, Personmeny Läs nyckel Test Funktionstangent F4, Loggmeny Hämta loggar Se öppningar Konfigurera öppningar Funktionstangent F5, Installationsmeny Välj företag Konfigurera företag Service och underhåll, test Test av knappsats Test av klocka Test av nyckel Test av nyckelanslutning Test av internminne Anteckningar

3 1. Introduktion ASSA Smartair är ett off line passersystem baserat på beröringsfri Mifare och iclass-teknik. Detta innebär att läsarna inte har någon anslutning till PC eller nätverk. 2. Teknisk specifikation 2.1 Generellt Dimensionerna på PE är 90 x 165 x 30 mm: Den stora fördelen med ett off line system är att det inte krävs någon kabeldragning i dörr eller i vägg. För att kommunicera med läsarna och med programvaran, används istället en bärbar programmeringsenhet som kan både läsa in och föra över information. Bärbar Programmeringsenhet benämns som PE i denna manual. Bilderna i denna manual visas med engelsk text. 2.2 Tangentbord PE är utrustad med ett membran tangentbord som visas nedan: Display Funktionstangenter Enter ON/OFF Piltangenter ON/OFF Enter Piltangenter För att sätta på och stänga av PE. Det finns även en timer som stänger av PE automatiskt om den inte använts inom en viss tid. För att välja och/eller acceptera olika funktioner i menyerna. För att bläddra mellan olika funktioner i menyn. Funktionstangenter Vita knappar som anger F1, F2, F3, F4 och F5 räknat från vänster. Med dessa kommer du in i de olika menyerna i PE. Display 128x64 pixels upplösning. 3

4 2.3 Strömförsörjning PE drivs av ett 6LR61 typ 9 V DC alkaliskt batteri. 2.4 Anslutningar och CLR knapp PE har följande anslutningar: Den stänger av sig automatiskt om ingen knapp tryckts ner de senaste 30 sekunderna vilket förebygger av PE lämnas i drift. Minnet är s.k. flyktigt vilket innebär att informationen som finns lagrad i PE försvinner om man tar bort batteriet eller batteriet tar slut. 5 Batteriet är placerat på undersidan av PE. För att komma åt det, tag bort den blå bottenplattan på PE genom att trycka in knapparna som sitter på sidan. PE visar batteristatus så att du kan byta batteri i god tid. På vänster sida av displayen visas en indikator på batteristatus Batteristatus 2 1. RS-232 anslutning till PC 2. Anslutning av kommunikationskabel till läsare 3. CLR-knapp 4. Anslutning till modem 5. Anslutning för auktoriseringsnyckel PE har även en anslutning för att kunna strömförsörjas med extern ström, i detta fall drar den inget batteri. Vi rekommenderar därför att PE är ansluten till extern ström när information förs over från PCn. Förbrukningen, med displayljuset avstängt, är 20 ma i standby läge eller kommunikationsläge. Om ljuset är på, ökar konsumtionen med 10 ma. 1. PE ansluts till PCn med en RS-232 kabel där ena sidan ansluts till PCns COM-port och den andra till PE. Som standard väljs COM1 för anslutning. Har du en PC utan COM-port, kan du använda en USB omvandlare (levereras tillsammans med TS1000 systemkit ). Detta är beroende av PCns konfigurering och tillgänglig seriell port. Från programvaran TS1000 väljer systemet ofta rätt COMport för anslutning. En RS-232 kabel levereras tillsammans med PE. 2. Kabelanslutning till läsare För att ansluta PE till läsarna krävs en specialkabel som levereras tillsammans med PE. 3. CLR-knapp Knappen används för reset av PE enheten samt testning. (Se avsnitt Sevice och underhåll/test i denna manual) 4. Anslutning av extern ström PE har en anslutning för extern ström. När den strömförsörjs externt, drar den inga batterier. Därför bör PE vara ansluten till extern ström alltid med undantag av när läsare ska driftsättas. Du kan använda den strömkabel som levereras till kodaren. 5. Anslutning för nyckel Cylinderhål för att sätta i auktoriseringsnyckel. 4

5 2.5 Lagringskapacitet PE har 0,5 MB minne. Hur många dörrar och personer du kan lagra i PE är beroende av hur stort behörighetsschema du har, hur många helgdagar som är upplagda i systemet etc. Följande tabell visar antal dörrar du kan ladda ner beroende på antal personer per dörr: 3. Funktioner Vi har tidigare nämnt att PE är en länk mellan program-varan och läsarna. Med hjälp av PE kan du läsa ut information från läsarna såväl som att föra över information till dem. För att föra över information till läsaren, måste informationen först föras över till PE från programvaran i PC, så det första du ska göra är att föra över behörighetsschemat på den aktuella installationen. När du gjort detta kommer du kunna utföra de funktioner vi beskriver längre fram i manualen. 3.1 Överföring av data till Programmeringsenheten För att föra över behörighetsschemat från programvaran TS1000 till programmeringsenheten, anslut RS-232 kabeln mellan pc och PE och tryck sedan på ON/OFF på PE. Tryck snabbt på ON/OFF annars stängs den av igen. Personer/dörrar Antal dörrar som kan laddas ner i PE Klicka på PE enhet i huvudmenyn i TS Upp till dörrar 100 Upp till 500 dörrar 200 Upp till 250 dörrar 500 Upp till 100 dörrar Du kommer till följande bild: Antalet händelser som kan hämtas från dörrarna beror även det på hur många olika händelser du vill ska sparas. Läsarna kan lagra upp till händelser (när antalet personer inte överstiger 1 000). Om dörren har lagrat max antal händelser, kan du hämta händelser från upp till 50 dörrar samtidigt. Om PE inte är påslagen eller ansluten, får du följande meddelande: Tryck på ON/OFF på PE och klicka därefter på Ja. I menyn kan du göra följande val: 5

6 Ej uppdaterade skickar alla dörrar som uppdaterats i programvaran men inte förts över till PE. Dörrval välj den eller de dörrar du vill föra över. Alla alla dörrar upplagda i systemet skickas över. När du gjort ditt val, klicka på Skicka data till PE, enligt nästa bild: 3.2 Systemsäkerhet- Auktoriseringsnyckel Av säkerhets skäl krävs att systemets auktoriseringsnyckel sitter i PE vid initiering. Nyckeln gör att PE kan identifiera vilket system du jobbar med då systemkoden ligger i nyckeln. Det säkerställer även obehörig användning. Auktoriseringsnyckel När du klickar på knappen, skickar programmet en fil till PE (följ förloppet på skärmen, se nästa bild). Överföringstiden är beroende av hur stor mängd information du skickar. När överföringen är klar, får du ett meddelande att överföringen lyckats. Det levereras endast en auktoriseringsnyckel per system, så tänk på att förvara den på säker plats. För mer information, se Användarmanual TS1000 System. 3.3 Funktionstangenter/menyer i PE Huvudmenyn på PE ser ut som på följande bild: När behörighetsschemat är överfört till PE, kan du föra över det till läsarna, dv.s initiera eller uppdatera dörrarna. Detta förklaras längre fram i manualen. Genom att trycka på funktionstangenterna F1-F5 (räknat från vänster), kommer du in i de olika menyerna. Menyerna är: F1 - PE meny F2 - Dörrmeny F3 - Personmeny F4 - Loggmeny F5 - Installationsmeny 6

7 3.4 Funktionstangent F1, PE meny Genom att trycka på den översta vänstra knappen, F1, kommer du in i PE menyn. Där hittar du följande funktioner: Ljus Av/På Datum och tid Språk Automatisk Version Datum och tid När du valt menyn Datum och tid, tryck ENTER. Här ser du PE:s datum och tid. Detta överförs från programvaran i PCn och du kan enbart ändra den genom att föra över behörighetsschemat igen från programvaran till PE. Om datum eller tid är felaktigt, kan du alltså inte att ändra direkt i PE. Med Upp och Ner pilarna kan du bläddra mellan de olika valen. När du markerat ditt val, tryck ENTER Ljus Av/På denna meny sätter du på eller stänger av ljuset i displayen. Ljus på drar mycket batteri därför rekommendera vi att ljuset endast är på där du absolut behöver det. Som vi tidigare nämnt, är konsumtionen på PE 20 ma när ljuset är av och 30 ma när ljuset är på. Som standard, när PE inte innehåller någon data, är ljuset av. Tryck på funktionstangent F5 för att återgå till huvudmenyn Språk I menyn Språk, ser du det språk som valts i PE. Precis som med datum och tid, skickas språket över från programvaran i PCn. Du kan inte ändra språket direkt i PE. Om du satt på ljuset, släcks det automatiskt av när data överförs. För att tända det igen, behöver du bara trycka ENTER. När du tryckt ENTER, tänds ljuset och PE återgår till huvudmenyn. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på funktionstangent F5. Nästa gång du trycker på F1 knappen, ser du följande bild: Om du trycker ENTER i detta läge, stängs ljuset av. 7

8 3.4.4 Automatiskt I PE finns möjlighet att automatiskt uppdatera läsare samt hämta loggar. Detta innebär att när PEn kopplas till dörren, skickas data automatiskt (om det skett några ändringar i behörighetsschemat) eller visas öppningar utan att du behöver gå in i någon meny Version Gå in i menyn Version med hjälp av piltangenterna så ser du information om vilken version PE har. För att aktivera denna funktion, tryck ENTER när du kommit in i menyn med hjälp av piltangenterna. Du får då frågan Uppdatera dörrar automatiskt? Tryck F5 för att komma tillbaka till huvudmenyn. 3.5 Funktionstangent F2, Dörrmeny Tryck på funktionstangent F2 så kommer du in i Dörrmenyn. Denna meny innehåller följande funktioner: För att svara JA, tryck F4, för att svara Nej, tryck F5. När du svarat på frågan, får du en ny fråga Hämta loggar automatiskt? Uppdatera Initiera Öppna Testa On line adresser Uppdatera Firmware Migrera Firmware Som tidigare, svara Ja genom att trycka F4 eller Nej genom att trycka på F5. För att kunna uppdatera, initiera och nödöppna dörren måste auktoriseringsnyckeln sitta i PE. Om du försöker göra det utan auktoriseringsnyckeln i, får du ett felmeddelande i displayen som talar om att du måste sätta i nyckeln. När du gjort dina val, återgår PE till huvudmenyn. Om du svarat Ja på att automatiskt uppdatera dörrar och hämta loggar, syns en dörrsymbol längst uppe i höger hörn på displayen. I annat fall visas här ingen symbol. Automatisk uppdatering av dörrar och hämtning av logg 8

9 3.5.1 Uppdatera Uppdateringsfunktionen används för att föra över ändringar i behörighetsschemat till läsarna efter att de en gång initierats med systemkod och behörighetsschema. En uppdatering går snabbare än en initiering då inte all information måste föras över. När du gjort förändringarna i behörighetsschemat i TS 1000 programvara, skickar du informationen till PE och därefter till läsarna. Sätt in auktoriseringsnyckeln i PE, anslut PE till dörren med specialkabeln och tryck därefter ENTER för att föra över uppdateringar till läsarna. Du behöver inte välja dörr. Eftersom läsarna tidigare har initierats, kommer PE att känna igen vilken dörr det är och göra uppdateringen för just den dörren automatiskt Initiera Initiering eller s.k. driftsättning innebär att behörighetsschema och systemkod förs över till läsarna med hjälp av programmeringsenheten. När läsarna är initierade blir de en del av systemet och kan inte öppnas med kort eller taggar till andra system. När läsarna levereras är de i s.k. fabriksläge och fungerar med det installationskort som levereras med läsaren. Efter att initiering är gjord, slutar detta kort att fungera men kan användas till andra läsare i fabriksläge. När en läsare initierats kan den initieras/döpas om med information från en annan dörr i samma system, men inte i ett system med annan systemkod. I det fallet måste läsaren först resetas. Gå till Dörrmenyn i programmeringsenheten, välj därefter Initiera och tryck ENTER. Först visas de grupper av dörrar som är skapade. Välj den grupp i vilken önskad dörr finns i med hjälp av piltangenterna och klicka OK. Läsare I displayen visas att uppdatering pågår: Nu ser du alla de dörrar som finns i den valda gruppen. Med hjälp av piltangenterna kan du bläddra dig fram till den dörr du vill initiera. Se till att dörren är markerad, att Auktoriseringsnyckeln sitter i PE och tryck därefter ENTER för att starta initieringen. När uppdateringen är klar, visas följande: När initieringen är klar, får du ett meddelande att dörren har initierats. Tryck F5 för att acceptera och komma tillbaka till huvudmenyn. Tryck F5 för att acceptera och gå tillbaka till huvudmenyn. 9

10 3.5.3 Öppna Med hjälp av Öppna funktionen kan du nödöppna dörren om batteriet i en läsare skulle ta slut (läsaren varnar via lysdioderna i god tid innan batteriet tar slut). För att kunna öppna måste Auktoriseringsnyckeln sitta i PE. Tryck ENTER igen och i displayen visas nu datum och tid i läsaren samt det dörrnamn som initierats i läsaren. Anslut PE kabeln till läsaren. Gå in i Dörrmenyn, välj Öppna och tryck ENTER. Därefter kan du testa läsaren och microbrytaren. Du får en fråga om du vill genomföra denna test: I displayen kan du följa processen tills dörren låses upp och du får även en varning att dörren nödöppnats. Det lagras även som en händelse. Dörren ställs olåst några sekunder så att du kan öppna den, därefter låser den automatiskt igen. Byt batteri eller gör den service som behövs innan du stänger dörren igen. För att acceptera, tryck F4, för att avbryta tryck F5 och du kommer automatiskt vidare till nästa testfunktion. Om du vill göra testen, syns följande i displayen: Test I Test menyn kan du testa läsarna och deras funktioner. Anslut PE kabeln till läsaren. Gå in i Dörrmenyn och välj Test genom att använda piltangenterna upp eller ner. Tryck därefter ENTER. I displayen ser du nu typ av läsare samt version. Test av microbrytaren (som ansvänds för Stör-ej funktionen i modellerna L8V och L5S) gör du genom att vrida vredet 90º. Texten Stör-ej (Privacy) kommer att vara markerad om allt fungerar som det ska. 10

11 När du trycker ENTER igen, gör PE automatiskt en test av knappsats men eftersom läsarna i nuläget enbart levereras utan knappsats syns följande meddelande: Sista steget i testen är test av lysdioderna. PE kommer att testa att både den röda och den gröna lysdioden fungerar. Du får följande fråga: Om svaret är ja, tryck ENTER för att avsluta testet. Lyser lamporna? Välj den aktuella Firmware som du skall ladda ned och klicka på Download to PP. Du kan ha flera olika FW i PE-ehheten samtidigt, läsaren känner av vilken FW den skall ha. Detta innebär att man aldrig kan ladda en läsare med fel FW. Notera att du alltid måste ladda ner data om dörrarna innan du laddar ned FW. Om du gör tvärtom kommer datan försvinna. För att ladda ned FW i läsaren följ instruktionen i PE-enheten Migrena Firmware Denna funktion används för att migrera en läsare från Mifare till iclass eller tvärtom. På samma sätt som i kap Uppgradering av FW, läddar du ned den nya FW till läsaren* och sedan följer instruktionen i PE-enheten. *Har du en Mifareläsare som du vill migrera till en iclassläsare laddar du med FW för en iclass-läsare. Om du har en iclass-läsare och vill migrera den till en Mifare-läsare, laddar du ned Mifare FW. För ytterligare information kontakta ASSA tekniska support On line Adress Används inte i Sverige. 3.6 Funktionstangent F3, Personmeny I personmenyn i huvudmenyn kan du utföra en del olika funktioner. Tryck på F3 på huvudmenyn i PE. Du ser därefter följande bild: Uppdatera firmware Med hjälp av uppdatera firmware-funktionen kan du uppdatera Firmware i läsaren. För att kunna ladda ned en ny Firmware i en läsare måste den först skickas till PE-enheten, detta görs med programmet Load Firmware Läs nyckel Funktionen Läs nyckel används i Sverige endast för att läsa auktoriseringsnyckeln. Sätt in auktoriseringsnyckeln i PE och tryck ENTER. Information om aktiveringsdatum, utgångsdatum samt när den tillverkades visas i displayen: 11

12 PE laddar därefter ner händelserna från läsaren och du ser följande på displayen: Tryck F5 för att acceptera och komma tillbaka till huvudmenyn. Om nyckeln inte ingår i det behörighetsschema som laddats ner i PE, får du följande felmeddelande: Se öppningar I menyn Se öppningar, kan du se vem som öppnat en dörr/ försökt öppna en dörr och när utan att behöva föra över informationen till programvaran. Gå in i menyn Logg, välj därefter Se öppningar med hjälp av piltangeterna och tryck ENTER. I displayen visas alla dörrar du läst ut loggar från Test Används inte i Sverige. 3.7 Funktionstangent F4, Loggmeny I Loggmenyn kan du hämta de händelser som lagrats i läsarna. Dessa kan du läsa ut med hjälp av PE. Gå till huvudmenyn och tryck F4. Du får följande val: Hämta loggar Se öppningar Konfig öppningar Välj den dörr du vill se öppningar på och tryck därefter ENTER. Händelserna kommer därefter att visas en efter en från första till sista. Använd piltangenterna för att bläddra mellan händelserna Hämta loggar I menyn Hämta loggar, laddas alla händelser från läsaren ner till PE. Gå till Hämta loggar i Logg menyn med hjälp av piltangenterna. Anslut PE till läsaren med hjälp av PE-kabeln och tryck ENTER. 12

13 3.7.3 Konfigurera öppningar Läsarna lagrar de senaste 600 eller händelserna, beroende på hur stort behörighetsschema du fört över och om du valt Standar eller Utökat i programvaran. När minnet är fullt, raderas första händelsen och en ny lagras. På detta sätt säkerställer vi att senaste händelserna alltid finns lagrade. När du hämtar loggar från PE kan du välja om du vill hämta Alla eller enbart de händelser som lagrats sedan du senaste hämtade logg från läsaren Välj inst. I menyn Välj inst. (installation) kan du välja den installation du vill konfigurera. Bläddra med hjälp av piltangenterna och tryck därefter ENTER. Du kommer att se de installationer du laddat ner till PE. Observera att det endast går att komma in i en installation om rätt auktoriseringsnyckeln sitter i PE, därför är det aldrig en säkerhetsrisk att ha flera installationer i samma PE. Gå in i menyn Konfigurera öppningar och tryck ENTER, du ser följande på displayen: Senaste öppningar Alla öppningar Välj en installation och tryck därefter ENTER. Du ser följande som en bekräftelse på den installation du valt: Bläddra mellan de olika valen med hjälp av piltangenterna. Vald meny visas i mörkare färg. När du genomfört vald funktion, tryck ENTER för att komma tillbaka till huvudmenyn. 3.8 Funktionstangent F5, Installationsmeny Installationsmenyn hanterar det eller de behörighetsscheman som laddats ner till PE. Från pc programmet TS1000 kan du ladda ner flera olika behörighetsscheman till PE. Hur många beror på storleken på varje behörighetsschema. I Installationsmenyn väljer du vilken installation du ska arbeta med (enbart aktuellt för t.ex. återförsäljare som ansvarar för flera olika installationer men använder samma PE). Välj Installation i huvudmenyn genom att trycka på F5. Du ser följande i displayen: Konfigurera inst. I menyn Konfigurera inst. kan du välja om du vill se alla dörrar i Initierings menyn eller enbart de som inte blivit initierade. Om du väljer Ej initierade ser du enbart de dörrar som måste initieras. När en dörr har initierats, försvinner den från denna meny. Om du väljer Alla dörrar ser du alla dörrar, även de som redan har initierats. Tryck ENTER i Konfigurera inst. Menyn och du ser följande bild: Gör ditt val med hjälp av piltangenterna. Acceptera genom att trycka på eller annullera genom att trycka på X. 13

14 4. Service och underhåll, test Tryck på F2 och fortsätt till F3: Genom att trycka på CLR knappen i botten av PE kan du göra en test för att kontrollera funktionerna i PE. När du tryckt på CLR knappen visas följande bild: Tryck på F3 och fortsätt till F4: Genom att trycka på Om du trycker på X testen genomförs accepterar du och testen startar. återgår du till huvudmenyn utan att Testen innehåller kontroll av alla enheter på PE: 1. Test av tangentbord 2. Test av klocka 3. Test av nyckel (används ej i Sverige) 4. Test av nyckelanslutning (används ej i Sverige) 5. Test av internminne Tryck på F4 och fortsätt till F5: 4.1 Test av tangentbord Starta test av tangentbord genom att trycka på. PE kommer att be dig trycka på alla knappar en efter en för att kontrollera att de fungerar korrekt: Efter detta, fortsätt till piltangenterna: Tryck på F1 och fortsätt till nästa knapp: 14

15 Därefter, testa ENTER knappen: 4.2 Test av klocka I denna meny testas klockan. Om allt är ok, får du följande meddelande: Slutligen, tryck på ON/OFF. Med detta avslutar vi testet av tangentbordet. Tryck ENTER för att gå vidare till nästa test. 4.3 Test av nyckel Används ej i Sverige. 4.4 Test av nyckelanslutning Används ej i Sverige. Om resultatet är bra, får du följande meddelande: 4.5 Test av internminne När du testar det interna minnet i PE, måste först all data som lagras där raderas. Du kommer att få en varning och en fråga om du vill fortsätta testet: Genom att trycka ENTER kommer du vidare till nästa test. Genom att trycka på X, avslutar du testen av PE och ingen minnestest genomförs. Genom att trycka på minnet startar:, raderas all data i PE och en test av 15

16 Om testet är ok, får du följande meddelande i displayen: Tryck ENTER för att avsluta testen av PE. Om inga fel upptäckts får du följande meddelande: Om något fel upptäckts i någon av testerna, får du ett meddelande om var felet finns ex, tangentbordet eller klockan. Återupprepa då testet och om felet upptäcks, kontakta teknisk support på ASSA. The Portable Programmer fulfils the requirements dictated by the European Directive in reference to the Electromagnetic Compatibility. 89/336/CEE of 3 - May

17 Anteckningar 17

18 ASSA AB P.O. Box 371 SE Eskilstuna Sweden phone +46 (0) fax +46 (0) Customer support: phone intl phone nat fax +46 (0) ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. M Artnr UGS A

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi Funktionsöversikt TimeLox är ett off line passersystem för främst

Läs mer

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox TL23 Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INLEDNING 3 SIGNALER 3 PROGRAMMERINGSKORT 3 PERSONALKORT 3 NÖDKORT 3 GÄSTKORT

Läs mer

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system Smartair System Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair gör livet lite enklare En säkerhetslösning

Läs mer

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair System Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Systeminnehåll...3 1.2 Lagringskapacitet...3

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Allmänt ASSA 3000 CODE kan programmeras med upp till 10 olika PIN-koder. Varje PIN-kod är 4-6 siffror långt. För att tända

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka Intelligent och säker nyckelhantering med Traka ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 Traka säker nyckelhantering Låsta eller icke låsta nyckelpositioner Display för enkelt handhavande

Läs mer

ASSA max CLIQ. enkel och intelligent säkerhet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA max CLIQ. enkel och intelligent säkerhet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA max CLIQ enkel och intelligent säkerhet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA max CLIQ enkel och intelligent säkerhet ASSA max CLIQ erbjuder en enkel, flexibel men framför

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Snabbguide Steg 2 Steg 3

Snabbguide Steg 2 Steg 3 ASSA AB P.O. Box 371 SE-631 05 Eskilstuna Sweden phone +46 (0)16 17 70 00 fax +46 (0)16 17 70 40 Customers support: phone intl. +46 16 17 71 00 phone nat. 0771 640 640 fax +46 (0)16 17 73 72 www.assa.se

Läs mer

Smartair System TS1000

Smartair System TS1000 Smartair System TS1000 Installations & Driftsättningsguide Wireless funktion, ver.5xx 1 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning... 2 1.1 Systemkrav... 2 1.2 Systemöversikt/Systeminnehåll... 2 1.2.1 Wireless

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

UPPDATERING MJUKVARA FÖR PALTRONIC SYSTEMS

UPPDATERING MJUKVARA FÖR PALTRONIC SYSTEMS Tekniska anvisningar UPPDATERING MJUKVARA FÖR PALTRONIC SYSTEMS Version 1.0 / GwB / 06-2009 Följande information beskriver hur man utför en fält uppdatering på PALTRONIC system. Krav: PALDIAG.NET Version

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

ASSA CLIQ Web Manager

ASSA CLIQ Web Manager Version 5.2 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innehållsförteckning Vad är nytt i CLIQ Web Manager version 5.2 Systemkrav Övriga programförbättringar Release plan 2 Vad är nytt i

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

ASSA RX9016II. Centralenhet till RX WEB passersystem

ASSA RX9016II. Centralenhet till RX WEB passersystem in door opening solutions. RX WEB Det flexiblaste webbaserade passersystemet på marknaden RX WEB är ett smidigt och lättanvänt passersystem för upp till 16 dörrar som passar det mindre eller växande företaget.

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Monteringsanvisning ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA d12 cylinder Kopieringsskyddad nyckel Kontrollera

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

SMARTair. Passersystemet utan kabeldragning. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1

SMARTair. Passersystemet utan kabeldragning. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 Passersystemet utan kabeldragning ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 gör livet lite enklare En säkerhetslösning måste vara bekväm annars används den inte Vid utvecklingen av tog

Läs mer

Andromeda. Användning och Installation

Andromeda. Användning och Installation Andromeda Användning och Installation Innehåll 1. Introduktion... 2. Andromeda programvara installation... 3. Andromeda programvara uppdatering... 4. Data Linker anslutning... 5. Bruksanvisning 5.1. Firmware

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING. De Laval

ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING. De Laval ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING De Laval - Gamla Handdatorn - Handdator - Workabout - Direkt till vagn - Alpro 4.x samt 5.x - Alpro 6.x 2006-01-23 Hans Lindberg, Svenska Husdjur INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ASSA ABLOYs elektroniska lås för din bostad

ASSA ABLOYs elektroniska lås för din bostad ASSA ABLOYs elektroniska lås för din bostad ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Tack för att du har valt ett elektroniskt lås från ASSA ABLOY. Vi vill passa på att presentera ytterligare

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet. ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på

Läs mer

Energibolag. Säker behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Energibolag. Säker behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Energibolag Säker behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkerhetslösning för energileverantörer Energibolagen har höga säkerhetskrav och arbetar intensivt med att

Läs mer

Exam Pen Instruktionsbok

Exam Pen Instruktionsbok Exam Pen Instruktionsbok Översättning av XnX Data AB Vid skillnader mellan den svenska och engelska manualen gäller den svenska. 2014 XnX Data AB OBS! Läs manualen och kom ihåg dessa viktiga punkter för

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands Adaptern...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2.

Läs mer

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är:

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: A för Passagesystem och Tvättstugebokning Lgh nr: Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: Version 1.4 120218 Pinkoden används

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

2 Projektering Signalstyrka Projektera ett system... 3

2 Projektering Signalstyrka Projektera ett system... 3 Smartair Update Wireless UWL Installations och konfigurationsguide programvara, dörrläsare och Radio HUB Ver. 1 December 2010 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Systemkrav... 2 1.2 Systemöversikt/Systeminnehåll...

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

Bruksanvisning för. Triplog AlcoTrue. Alkomätare. For everyone s. safety

Bruksanvisning för. Triplog AlcoTrue. Alkomätare. For everyone s. safety Bruksanvisning för Triplog AlcoTrue Alkomätare For everyone s safety Introduktion Tack för att du har köpt Triplog AlcoTrue alkoholmätare från Opus Prodox AB. AlcoTrue använder samma typ av mätteknik som

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens

Läs mer

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Office Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 12. TimeLox Office dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

ASSA Triton. Låssystem för kommersiella och offentliga fastigheter. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA Triton. Låssystem för kommersiella och offentliga fastigheter. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Triton Låssystem för kommersiella och offentliga fastigheter ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Del av det nya cylindersortimentet från ASSA Vi har valt ut det bästa från våra

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

SALTO RW PRO ACCESS Användarguide

SALTO RW PRO ACCESS Användarguide Detta dokument beskriver upprättandet av dörrar, dörrgrupper, användare och användargrupper samt import av användare med hjälp av synkronisering. 1. Användare a. Öppna Användare, användarlista öppnas (bild

Läs mer

Vattenleverantörer. Säker behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Vattenleverantörer. Säker behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vattenleverantörer Säker behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Skydda dina vattentillgångar effektivt Som ägare till och med ansvar för vårt dricksvatten är säkerheten

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Smart Rogic Manual. Robostick Manual

Smart Rogic Manual. Robostick Manual Smart Rogic Manual Robostick Manual Ladda ner Smart Rogic Programfönster Programmera 4 Kopiera / Klipp ut 5 Ta bort symbol 6 Ångra / Gör om 7 Funktion 8 Ta bort program 9 Anslut via Bluetooth 0 Överföra,

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

tse 3.0 HeLLO NAn tara 0. SEtUP Start och kalibrering Vägning med förbestämd vikt Programmering och användning av recept Konfiguration och testning

tse 3.0 HeLLO NAn tara 0. SEtUP Start och kalibrering Vägning med förbestämd vikt Programmering och användning av recept Konfiguration och testning Instruktionsbok Sistemi tecnologici engineering - Via G. Valotti, 13-25010 Isorella (Bs) - Italy Tel. +39 030 95 29 008 - Fax +39 030 95 29 477 e-mail Info@TS-engineering.com Start och kalibrering!kontrollera

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion 2. Knappförklaringar 3. Användning 4. Kalibrering 5. Batteri Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan 23 360 51 Hovmantorp www.scandscale.com Mail :

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

ASSA-skolan. Kurser 2011. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA-skolan. Kurser 2011. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA-skolan Kurser 2011 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Jeanine har ordet 3 Välkommen till ASSA-skolan 4 Allmänna villkor för ASSA-skolan 5 Kursöversikt 2011

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Nibe xx45 Viewer. Ett program för visualisering av Nibes loggar. 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com

Nibe xx45 Viewer. Ett program för visualisering av Nibes loggar. 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com Nibe xx45 Viewer Ett program för visualisering av Nibes loggar 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com Innehållsförteckning Innan ni köper... 3 Installation... 4 Installation med

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Kom igång med mobil kortbetalning

Kom igång med mobil kortbetalning Babs Micro Kom igång-guide Kom igång med mobil kortbetalning Tack för att du har valt Babs Paylink som leverantör! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

DM-420 + AXNET Ver. 1.3

DM-420 + AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM- + AXNET Ver.. Ver.. DM- INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM- INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-... ANSLUTNINGAR I MASTERN... KABLAGE...

Läs mer

Industrilås/Speciallås

Industrilås/Speciallås Gäller fr o m 2014-01-01 Industrilås/Speciallås ASSA OEM Cirkaprislista 2014 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkerhetsföretaget ASSA OEM AB ASSA OEM AB utvecklar, tillverkar och

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi TimeLox är ett off line passersystem för främst innerdörrar, där

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual Tempsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls tempsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Tempsensorns stående vyer 6 Tempsensorns liggande vyer 7

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Innehållsförteckning Installation av programmet 2 Inknappning av onlinekontroller 2 Inmatning av biografier

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer