ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions."

Transkript

1 ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

2 Innehållsförteckning 1. Introduktion Teknisk specifikation Generellt Tangentbord Strömförsörjning Anslutningar och tangenter Lagringskapacitet Användning Överföring av data till programmeringsenhet Systemsäkerhet, Auktoriseringsnyckel Funktionstangenter/menyer i PE Funktionstangent F1, PE meny Ljus av/på Datum och tid Språk Automatik Version Funktionstangent F2, Dörrmeny Uppdatera Initiera Öppna Testa On line Adress Funktionstangent F3, Personmeny Läs nyckel Test Funktionstangent F4, Loggmeny Hämta loggar Se öppningar Konfigurera öppningar Funktionstangent F5, Installationsmeny Välj företag Konfigurera företag Service och underhåll, test Test av knappsats Test av klocka Test av nyckel Test av nyckelanslutning Test av internminne Anteckningar

3 1. Introduktion ASSA Smartair är ett off line passersystem baserat på beröringsfri Mifare teknik. Detta innebär att läsarna inte har någon anslutning till PC eller nätverk. 2. Teknisk specifikation 2.1 Generellt Dimensionerna på PE är 90 x 165 x 30 mm: Den stora fördelen med ett off line system är att det inte krävs någon kabeldragning i dörr eller i vägg. För att kommunicera med läsarna och med programvaran, används istället en bärbar programmeringsenhet som kan både läsa in och föra över information. Bärbar Programmeringsenhet benämns som PE i denna manual. Bilderna i denna manual visas med engelsk text. 2.2 Tangentbord PE är utrustad med ett membran tangentbord som visas nedan: Display Funktionstangenter Enter ON/OFF Piltangenter ON/OFF Enter Piltangenter För att sätta på och stänga av PE. Det finns även en timer som stänger av PE automatiskt om den inte använts inom en viss tid. För att välja och/eller acceptera olika funktioner i menyerna. För att bläddra mellan olika funktioner i menyn. Funktionstangenter Vita knappar som anger F1, F2, F3, F4 och F5 räknat från vänster. Med dessa kommer du in i de olika menyerna i PE. Display 128x64 pixels upplösning. 3

4 2.3 Strömförsörjning PE drivs av ett 6LR61 typ 9 V DC alkaliskt batteri. 2.4 Anslutningar och CLR knapp PE har följande anslutningar: Den stänger av sig automatiskt om ingen knapp tryckts ner de senaste 30 sekunderna vilket förebygger av PE lämnas i drift. Minnet är s.k. flyktigt vilket innebär att informationen som finns lagrad i PE försvinner om man tar bort batteriet eller batteriet tar slut. 5 Batteriet är placerat på undersidan av PE. För att komma åt det, tag bort den blå bottenplattan på PE genom att trycka in knapparna som sitter på sidan. PE visar batteristatus så att du kan byta batteri i god tid. På vänster sida av displayen visas en indikator på batteristatus. Batteristatus 1 1. RS-232 anslutning till PC 2. Anslutning av kommunikationskabel till läsare 3. CLR-knapp 4. Anslutning till modem 5. Anslutning för auktoriseringsnyckel PE har även en anslutning för att kunna strömförsörjas med extern ström, i detta fall drar den inget batteri. Vi rekommenderar därför att PE är ansluten till extern ström när information förs over från PCn. Förbrukningen, med displayljuset avstängt, är 20 ma i standby läge eller kommunikationsläge. Om ljuset är på, ökar konsumtionen med 10 ma. 1. PE ansluts till PCn med en RS-232 kabel där ena sidan ansluts till PCns COM-port och den andra till PE. Som standard väljs COM1 för anslutning. Har du en PC utan COM-port, kan du använda en USB omvandlare (levereras tillsammans med TS1000 systemkit ). Detta är beroende av PCns konfigurering och tillgänglig seriell port. Från programvaran TS1000 väljer systemet ofta rätt COMport för anslutning. En RS-232 kabel levereras tillsammans med PE. 2. Kabelanslutning till läsare För att ansluta PE till läsarna krävs en specialkabel som levereras tillsammans med PE. 3. CLR-knapp Knappen används för reset av PE enheten samt testning. (Se avsnitt Sevice och underhåll/test i denna manual) 4. Anslutning av extern ström PE har en anslutning för extern ström. När den strömförsörjs externt, drar den inga batterier. Därför bör PE vara ansluten till extern ström alltid med undantag av när läsare ska driftsättas. Du kan använda den strömkabel som levereras till kodaren Anslutning för nyckel Cylinderhål för att sätta i auktoriseringsnyckel.

5 2.5 Lagringskapacitet PE har 0,5 MB minne. Hur många dörrar och personer du kan lagra i PE är beroende av hur stort behörighetsschema du har, hur många helgdagar som är upplagda i systemet etc. Följande tabell visar antal dörrar du kan ladda ner beroende på antal personer per dörr: 3. Funktioner Vi har tidigare nämnt att PE är en länk mellan program-varan och läsarna. Med hjälp av PE kan du läsa ut information från läsarna såväl som att föra över information till dem. För att föra över information till läsaren, måste informationen först föras över till PE från programvaran i PC, så det första du ska göra är att föra över behörighetsschemat på den aktuella installationen. När du gjort detta kommer du kunna utföra de funktioner vi beskriver längre fram i manualen. 3.1 Överföring av data till Programmeringsenheten För att föra över behörighetsschemat från programvaran TS1000 till programmeringsenheten, anslut RS-232 kabeln mellan pc och PE och tryck sedan på ON/OFF på PE. Tryck snabbt på ON/OFF annars stängs den av igen. Personer/dörrar Antal dörrar som kan laddas ner i PE Klicka på PE enhet i huvudmenyn i TS Upp till dörrar 100 Upp till 500 dörrar 200 Upp till 250 dörrar 500 Upp till 100 dörrar Du kommer till följande bild: Antalet händelser som kan hämtas från dörrarna beror även det på hur många olika händelser du vill ska sparas. Läsarna kan lagra upp till händelser (när antalet personer inte överstiger 1 000). Om dörren har lagrat max antal händelser, kan du hämta händelser från upp till 50 dörrar samtidigt. Om PE inte är påslagen eller ansluten, får du följande meddelande: Tryck på ON/OFF på PE och klicka därefter på Ja. I menyn kan du göra följande val: 5

6 Ej uppdaterade skickar alla dörrar som uppdaterats i programvaran men inte förts över till PE. Dörrval välj den eller de dörrar du vill föra över. Alla alla dörrar upplagda i systemet skickas över. När du gjort ditt val, klicka på Skicka data till PE, enligt nästa bild: 3.2 Systemsäkerhet- Auktoriseringsnyckel Av säkerhets skäl krävs att systemets auktoriseringsnyckel sitter i PE vid initiering. Nyckeln gör att PE kan identifiera vilket system du jobbar med då systemkoden ligger i nyckeln. Det säkerställer även obehörig användning. Auktoriseringsnyckel När du klickar på knappen, skickar programmet en fil till PE (följ förloppet på skärmen, se nästa bild). Överföringstiden är beroende av hur stor mängd information du skickar. När överföringen är klar, får du ett meddelande att överföringen lyckats. Det levereras endast en auktoriseringsnyckel per system, så tänk på att förvara den på säker plats. För mer information, se Användarmanual TS1000 System. 3.3 Funktionstangenter/menyer i PE Huvudmenyn på PE ser ut som på följande bild: När behörighetsschemat är överfört till PE, kan du föra över det till läsarna, dv.s initiera eller uppdatera dörrarna. Detta förklaras längre fram i manualen. Genom att trycka på funktionstangenterna F1-F5 (räknat från vänster), kommer du in i de olika menyerna. Menyerna är: F1 - PE meny F2 - Dörrmeny F3 - Personmeny F4 - Loggmeny F5 - Installationsmeny 6

7 3.4 Funktionstangent F1, PE meny Genom att trycka på den översta vänstra knappen, F1, kommer du in i PE menyn. Där hittar du följande funktioner: Ljus Av/På Datum och tid Språk Automatisk Version Datum och tid När du valt menyn Datum och tid, tryck ENTER. Här ser du PE:s datum och tid. Detta överförs från programvaran i PCn och du kan enbart ändra den genom att föra över behörighetsschemat igen från programvaran till PE. Om datum eller tid är felaktigt, kan du alltså inte att ändra direkt i PE. Med Upp och Ner pilarna kan du bläddra mellan de olika valen. När du markerat ditt val, tryck ENTER Ljus Av/På I denna meny sätter du på eller stänger av ljuset i displayen. Ljus på drar mycket batteri därför rekommendera vi att ljuset endast är på där du absolut behöver det. Tryck på funktionstangent F5 för att återgå till huvudmenyn Språk I menyn Språk, ser du det språk som valts i PE. Precis som med datum och tid, skickas språket över från programvaran i PCn. Du kan inte ändra språket direkt i PE. Som vi tidigare nämnt, är konsumtionen på PE 20 ma när ljuset är av och 30 ma när ljuset är på. Som standard, när PE inte innehåller någon data, är ljuset av. Om du satt på ljuset, släcks det automatiskt av när data överförs. För att tända det igen, behöver du bara trycka ENTER. När du tryckt ENTER, tänds ljuset och PE återgår till huvudmenyn. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på funktionstangent F5. Nästa gång du trycker på F1 knappen, ser du följande bild: Om du trycker ENTER i detta läge, stängs ljuset av. 7

8 3.4.4 Automatiskt I PE finns möjlighet att automatiskt uppdatera läsare samt hämta loggar. Detta innebär att när PEn kopplas till dörren, skickas data automatiskt (om det skett några ändringar i behörighetsschemat) eller visas öppningar utan att du behöver gå in i någon meny Version Gå in i menyn Version med hjälp av piltangenterna så ser du information om vilken version PE har. För att aktivera denna funktion, tryck ENTER när du kommit in i menyn med hjälp av piltangenterna. Du får då frågan Uppdatera dörrar automatiskt? Tryck F5 för att komma tillbaka till huvudmenyn. 3.5 Funktionstangent F2, Dörrmeny För att svara JA, tryck F4, för att svara Nej, tryck F5. När du svarat på frågan, får du en ny fråga Hämta loggar automatiskt? Tryck på funktionstangent F2 så kommer du in i Dörrmenyn. Denna meny innehåller följande funktioner: Uppdatera Initiera Öppna Testa On line adresser Som tidigare, svara Ja genom att trycka F4 eller Nej genom att trycka på F5. När du gjort dina val, återgår PE till huvudmenyn. För att kunna uppdatera, initiera och nödöppna dörren måste auktoriseringsnyckeln sitta i PE. Om du försöker göra det utan auktoriseringsnyckeln i, får du ett felmeddelande i displayen som talar om att du måste sätta i nyckeln. Om du svarat Ja på att automatiskt uppdatera dörrar och hämta loggar, syns en dörrsymbol längst uppe i höger hörn på displayen. I annat fall visas här ingen symbol. Automatisk uppdatering av dörrar och hämtning av logg 8

9 3.5.1 Uppdatera Uppdateringsfunktionen används för att föra över ändringar i behörighetsschemat till läsarna efter att de en gång initierats med systemkod och behörighetsschema. En uppdatering går snabbare än en initiering då inte all information måste föras över. När du gjort förändringarna i behörighetsschemat i TS 1000 programvara, skickar du informationen till PE och därefter till läsarna. Sätt in auktoriseringsnyckeln i PE, anslut PE till dörren med specialkabeln och tryck därefter ENTER för att föra över uppdateringar till läsarna. Du behöver inte välja dörr. Eftersom läsarna tidigare har initierats, kommer PE att känna igen vilken dörr det är och göra uppdateringen för just den dörren automatiskt Initiera Initiering eller s.k. driftsättning innebär att behörighetsschema och systemkod förs över till läsarna med hjälp av programmeringsenheten. När läsarna är initierade blir de en del av systemet och kan inte öppnas med kort eller taggar till andra system. När läsarna levereras är de i s.k. fabriksläge och fungerar med det installationskort som levereras med läsaren. Efter att initiering är gjord, slutar detta kort att fungera men kan användas till andra läsare i fabriksläge. När en läsare initierats kan den initieras/döpas om med information från en annan dörr i samma system, men inte i ett system med annan systemkod. I det fallet måste läsaren först resetas. Gå till Dörrmenyn i programmeringsenheten, välj därefter Initiera och tryck ENTER. Du ser följande i displayen: Läsare I displayen visas att uppdatering pågår: Nu ser du alla dörrar som du lagt in i ditt system och fört över till PE. Med hjälp av piltangenterna kan du bläddra dig fram till den dörr du vill initiera. Se till att dörren är markerad, att Auktoriseringsnyckeln sitter i PE och tryck därefter ENTER för att starta initieringen. När uppdateringen är klar, visas följande: När initieringen är klar, får du ett meddelande att dörren har initierats. Tryck F5 för att acceptera och komma tillbaka till huvudmenyn. Tryck F5 för att acceptera och gå tillbaka till huvudmenyn. 9

10 3.5.3 Öppna Med hjälp av Öppna funktionen kan du nödöppna dörren om batteriet i en läsare skulle ta slut (läsaren varnar via lysdioderna i god tid innan batteriet tar slut). För att kunna öppna måste Auktoriseringsnyckeln sitta i PE. Tryck ENTER igen och i displayen visas nu datum och tid i läsaren samt det dörrnamn som initierats i läsaren. Anslut PE kabeln till läsaren. Gå in i Dörrmenyn, välj Öppna och tryck ENTER. Därefter kan du testa läsaren och microbrytaren. Du får en fråga om du vill genomföra denna test: I displayen kan du följa processen tills dörren låses upp och du får även en varning att dörren nödöppnats. Det lagras även som en händelse. Dörren ställs olåst några sekunder så att du kan öppna den, därefter låser den automatiskt igen. Byt batteri eller gör den service som behövs innan du stänger dörren igen. För att acceptera, tryck F4, för att avbryta tryck F5 och du kommer automatiskt vidare till nästa testfunktion. Om du vill göra testen, syns följande i displayen: Test I Test menyn kan du testa läsarna och deras funktioner. Anslut PE kabeln till läsaren. Gå in i Dörrmenyn och välj Test genom att använda piltangenterna upp eller ner. Tryck därefter ENTER. Test av microbrytaren (som ansvänds för Stör-ej funktionen i modellerna L8V och L5S) gör du genom att vrida vredet 90º. Texten Stör-ej (Privacy) kommer att vara markerad om allt fungerar som det ska. I displayen ser du nu typ av läsare samt version. 10

11 När du trycker ENTER igen, gör PE automatiskt en test av knappsats men eftersom läsarna i nuläget enbart levereras utan knappsats syns följande meddelande: 3.6 Funktionstangent F3, Personmeny I personmenyn i huvudmenyn kan du utföra en del olika funktioner. Tryck på F3 på huvudmenyn i PE. Du ser därefter följande bild: Sista steget i testen är test av lysdioderna. PE kommer att testa att både den röda och den gröna lysdioden fungerar. Du får följande fråga: Lyser lamporna? Läs nyckel Funktionen Läs nyckel används i Sverige endast för att läsa auktoriseringsnyckeln. Sätt in auktoriseringsnyckeln i PE och tryck ENTER. Information om aktiveringsdatum, utgångsdatum samt när den tillverkades visas i displayen: Om svaret är ja, tryck ENTER för att avsluta testet. Tryck F5 för att acceptera och komma tillbaka till huvudmenyn On line Adress Om nyckeln inte ingår i det behörighetsschema som laddats ner i PE, får du följande felmeddelande: Används inte i Sverige. 11

12 3.6.2 Test Används inte i Sverige. 3.7 Funktionstangent F4, Loggmeny I Loggmenyn kan du hämta de händelser som lagrats i läsarna. Dessa kan du läsa ut med hjälp av PE Se öppningar I menyn Se öppningar, kan du se vem som öppnat en dörr/ försökt öppna en dörr och när utan att behöva föra över informationen till programvaran. Gå in i menyn Logg, välj därefter Se öppningar med hjälp av piltangeterna och tryck ENTER. I displayen visas alla dörrar du läst ut loggar från. Gå till huvudmenyn och tryck F4. Du får följande val: Hämta loggar Se öppningar Konfig öppningar Välj den dörr du vill se öppningar på och tryck därefter ENTER. Händelserna kommer därefter att visas en efter en från första till sista Hämta loggar Använd piltangenterna för att bläddra mellan händelserna. I menyn Hämta loggar, laddas alla händelser från läsaren ner till PE. Gå till Hämta loggar i Logg menyn med hjälp av piltangenterna. Anslut PE till läsaren med hjälp av PE-kabeln och tryck ENTER. PE laddar därefter ner händelserna från läsaren och du ser följande på displayen: 12

13 3.7.3 Konfigurera öppningar Läsarna lagrar de senaste 600 eller händelserna, beroende på hur stort behörighetsschema du fört över och om du valt Standar eller Utökat i programvaran. När minnet är fullt, raderas första händelsen och en ny lagras. På detta sätt säkerställer vi att senaste händelserna alltid finns lagrade. När du hämtar loggar från PE kan du välja om du vill hämta Alla eller enbart de händelser som lagrats sedan du senaste hämtade logg från läsaren Välj inst. I menyn Välj inst. (installation) kan du välja den installation du vill konfigurera. Bläddra med hjälp av piltangenterna och tryck därefter ENTER. Du kommer att se de installationer du laddat ner till PE. Observera att det endast går att komma in i en installation om rätt auktoriseringsnyckeln sitter i PE, därför är det aldrig en säkerhetsrisk att ha flera installationer i samma PE. Gå in i menyn Konfigurera öppningar och tryck ENTER, du ser följande på displayen: Senaste öppningar Alla öppningar Välj en installation och tryck därefter ENTER. Du ser följande som en bekräftelse på den installation du valt: Bläddra mellan de olika valen med hjälp av piltangenterna. Vald meny visas i mörkare färg. När du genomfört vald funktion, tryck ENTER för att komma tillbaka till huvudmenyn. 3.8 Funktionstangent F5, Installationsmeny Installationsmenyn hanterar det eller de behörighetsscheman som laddats ner till PE. Från pc programmet TS1000 kan du ladda ner flera olika behörighetsscheman till PE. Hur många beror på storleken på varje behörighetsschema. I Installationsmenyn väljer du vilken installation du ska arbeta med (enbart aktuellt för t.ex. återförsäljare som ansvarar för flera olika installationer men använder samma PE). Välj Installation i huvudmenyn genom att trycka på F5. Du ser följande i displayen: Konfigurera inst. I menyn Konfigurera inst. kan du välja om du vill se alla dörrar i Initierings menyn eller enbart de som inte blivit initierade. Om du väljer Ej initierade ser du enbart de dörrar som måste initieras. När en dörr har initierats, försvinner den från denna meny. Om du väljer Alla dörrar ser du alla dörrar, även de som redan har initierats. Tryck ENTER i Konfigurera inst. Menyn och du ser följande bild: Gör ditt val med hjälp av piltangenterna. Acceptera genom att trycka på eller annullera genom att trycka på X. 13

14 4. Service och underhåll, test Tryck på F2 och fortsätt till F3: Genom att trycka på CLR knappen i botten av PE kan du göra en test för att kontrollera funktionerna i PE. När du tryckt på CLR knappen visas följande bild: Tryck på F3 och fortsätt till F4: Genom att trycka på Om du trycker på X testen genomförs accepterar du och testen startar. återgår du till huvudmenyn utan att Testen innehåller kontroll av alla enheter på PE: 1. Test av tangentbord 2. Test av klocka 3. Test av nyckel (används ej i Sverige) 4. Test av nyckelanslutning (används ej i Sverige) 5. Test av internminne Tryck på F4 och fortsätt till F5: 4.1 Test av tangentbord Starta test av tangentbord genom att trycka på. PE kommer att be dig trycka på alla knappar en efter en för att kontrollera att de fungerar korrekt: Efter detta, fortsätt till piltangenterna: Tryck på F1 och fortsätt till nästa knapp: 14

15 Därefter, testa ENTER knappen: 4.2 Test av klocka I denna meny testas klockan. Om allt är ok, får du följande meddelande: Slutligen, tryck på ON/OFF. Med detta avslutar vi testet av tangentbordet. Tryck ENTER för att gå vidare till nästa test. 4.3 Test av nyckel Används ej i Sverige. 4.4 Test av nyckelanslutning Om resultatet är bra, får du följande meddelande: Används ej i Sverige. 4.5 Test av internminne När du testar det interna minnet i PE, måste först all data som lagras där raderas. Du kommer att få en varning och en fråga om du vill fortsätta testet: Genom att trycka ENTER kommer du vidare till nästa test. Genom att trycka på X, avslutar du testen av PE och ingen minnestest genomförs. Genom att trycka på minnet startar:, raderas all data i PE och en test av 15

16 Om testet är ok, får du följande meddelande i displayen: Tryck ENTER för att avsluta testen av PE. Om inga fel upptäckts får du följande meddelande: Om något fel upptäckts i någon av testerna, får du ett meddelande om var felet finns ex, tangentbordet eller klockan. Återupprepa då testet och om felet upptäcks, kontakta teknisk support på ASSA. The Portable Programmer fulfils the requirements dictated by the European Directive in reference to the Electromagnetic Compatibility. 89/336/CEE of 3 - May

17 Anteckningar 17

18 ASSA AB P.O. Box 371 SE Eskilstuna Sweden phone +46 (0) fax +46 (0) Customer support: phone intl phone nat fax +46 (0) ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. M Artnr UGS A

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi Funktionsöversikt TimeLox är ett off line passersystem för främst

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system Smartair System Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair gör livet lite enklare En säkerhetslösning

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Allmänt ASSA 3000 CODE kan programmeras med upp till 10 olika PIN-koder. Varje PIN-kod är 4-6 siffror långt. För att tända

Läs mer

Smartair System TS1000

Smartair System TS1000 Smartair System TS1000 Installations & Driftsättningsguide Wireless funktion, ver.5xx 1 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning... 2 1.1 Systemkrav... 2 1.2 Systemöversikt/Systeminnehåll... 2 1.2.1 Wireless

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Snabbguide Steg 2 Steg 3

Snabbguide Steg 2 Steg 3 ASSA AB P.O. Box 371 SE-631 05 Eskilstuna Sweden phone +46 (0)16 17 70 00 fax +46 (0)16 17 70 40 Customers support: phone intl. +46 16 17 71 00 phone nat. 0771 640 640 fax +46 (0)16 17 73 72 www.assa.se

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox TL23 Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INLEDNING 3 SIGNALER 3 PROGRAMMERINGSKORT 3 PERSONALKORT 3 NÖDKORT 3 GÄSTKORT

Läs mer

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka Intelligent och säker nyckelhantering med Traka ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 Traka säker nyckelhantering Låsta eller icke låsta nyckelpositioner Display för enkelt handhavande

Läs mer

ASSA max CLIQ. enkel och intelligent säkerhet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA max CLIQ. enkel och intelligent säkerhet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA max CLIQ enkel och intelligent säkerhet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA max CLIQ enkel och intelligent säkerhet ASSA max CLIQ erbjuder en enkel, flexibel men framför

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Office Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 12. TimeLox Office dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

ASSA RX9016II. Centralenhet till RX WEB passersystem

ASSA RX9016II. Centralenhet till RX WEB passersystem in door opening solutions. RX WEB Det flexiblaste webbaserade passersystemet på marknaden RX WEB är ett smidigt och lättanvänt passersystem för upp till 16 dörrar som passar det mindre eller växande företaget.

Läs mer

2 Projektering Signalstyrka Projektera ett system... 3

2 Projektering Signalstyrka Projektera ett system... 3 Smartair Update Wireless UWL Installations och konfigurationsguide programvara, dörrläsare och Radio HUB Ver. 1 December 2010 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Systemkrav... 2 1.2 Systemöversikt/Systeminnehåll...

Läs mer

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair System Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Systeminnehåll...3 1.2 Lagringskapacitet...3

Läs mer

SMARTair. Passersystemet utan kabeldragning. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1

SMARTair. Passersystemet utan kabeldragning. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 Passersystemet utan kabeldragning ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 gör livet lite enklare En säkerhetslösning måste vara bekväm annars används den inte Vid utvecklingen av tog

Läs mer

Energibolag. Säker behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Energibolag. Säker behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Energibolag Säker behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkerhetslösning för energileverantörer Energibolagen har höga säkerhetskrav och arbetar intensivt med att

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Monteringsanvisning ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA d12 cylinder Kopieringsskyddad nyckel Kontrollera

Läs mer

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens

Läs mer

ASSA CLIQ Web Manager

ASSA CLIQ Web Manager Version 5.2 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innehållsförteckning Vad är nytt i CLIQ Web Manager version 5.2 Systemkrav Övriga programförbättringar Release plan 2 Vad är nytt i

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet. ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi TimeLox är ett off line passersystem för främst innerdörrar, där

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

ASSA ABLOYs elektroniska lås för din bostad

ASSA ABLOYs elektroniska lås för din bostad ASSA ABLOYs elektroniska lås för din bostad ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Tack för att du har valt ett elektroniskt lås från ASSA ABLOY. Vi vill passa på att presentera ytterligare

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

13. Driftsätta dörrar

13. Driftsätta dörrar 13. Driftsätta dörrar D.Postol 2015-01-26 1. Starta SALTO och logga in. 2. Anslut PPD till datorn 3. Välj knappen Anslut PPD 4. Om detta är första gången denna PPD ansluts till datorn kommer ett meddelande

Läs mer

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Användarmanual Sida 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 SKÄRM OCH KNAPPSATS... 4 GRÄNSSNITT... 5 FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER BRT-12... 6 HUVUDMENY... 7 BYTA BATTERI... 8 BYTA SPRÅK... 9 INFORMATION OM BRT-12... 10

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

ASSA dp CLIQ. Elektromekaniskt huvudnyckelsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA dp CLIQ. Elektromekaniskt huvudnyckelsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA dp CLIQ Elektromekaniskt huvudnyckelsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll Mekaniken som grund 4-5 Elektronisk identifiering ger flexibilitet 6-7 Skräddarsydd säkerhet

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Inspelning och projektor i sal 322

Inspelning och projektor i sal 322 Inspelning och projektor i sal 322 Skapad: 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Hur visar jag min datorbild eller dokumentkamera på projektorn?... 3 Hur startar jag och stänger av en inspelning/sändning?...

Läs mer

Aperio. Trådlösa läsare till ARX och RX passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Aperio. Trådlösa läsare till ARX och RX passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Aperio Trådlösa läsare till ARX och RX passersystem 1 2 Aperioläsare trådlös teknologi skapar nya möjligheter Många byggnader och verksamheter har idag behov av att öka säkerheten på innerdörrar. Dörrar

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Vattenleverantörer. Säker behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Vattenleverantörer. Säker behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vattenleverantörer Säker behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Skydda dina vattentillgångar effektivt Som ägare till och med ansvar för vårt dricksvatten är säkerheten

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

ASSA Triton. Låssystem för kommersiella och offentliga fastigheter. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA Triton. Låssystem för kommersiella och offentliga fastigheter. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Triton Låssystem för kommersiella och offentliga fastigheter ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Del av det nya cylindersortimentet från ASSA Vi har valt ut det bästa från våra

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på kundens

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

UPPDATERING MJUKVARA FÖR PALTRONIC SYSTEMS

UPPDATERING MJUKVARA FÖR PALTRONIC SYSTEMS Tekniska anvisningar UPPDATERING MJUKVARA FÖR PALTRONIC SYSTEMS Version 1.0 / GwB / 06-2009 Följande information beskriver hur man utför en fält uppdatering på PALTRONIC system. Krav: PALDIAG.NET Version

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Mikroprocessorstyrd Batteritestare

Mikroprocessorstyrd Batteritestare Bruksanvisning Mikroprocessorstyrd Batteritestare 12V 0.3A-25A 24V 0.3A 25A Svensk Version Introduktion: Med denna mikroprocessorkontrollerade kapacitetstestare kan man mäta upp batteriers kapacitet. Stoppspänning

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer