Smartair System TS1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smartair System TS1000"

Transkript

1 Smartair System TS1000 Installations & Driftsättningsguide Wireless funktion, ver.5xx 1

2 Innehåll Innehåll Inledning Systemkrav Systemöversikt/Systeminnehåll Wireless läsare UWL läsare RadioHUB -HUB Programvara Projektering Signalstyrka Projektera ett system Installation och driftsättning en snabböversikt Installation och driftsättning Installera Programvara Ny dörrtyp UWL läsare Skapa dörrar i TS Installation och driftsättning av en HUB Konfiguration av en HUB Ändra nätverkskonfiguration på din PC Skicka ny IP-adress till en HUB Ändra tillbaka din PC till tidigare nätverks konfigurering Driftsättning av en UWL läsare Koda initieringskort för UWL Initiera UWL-läsare Presentera UWL kortet för läsaren Lägga till en UWL-läsare till en HUB Starta UWL läsaren Administration av UWL-läsare Service och underhåll Nollställa HUB konfiguration... 10

3 1 Inledning ASSA Smartair System är ett offline passersystem, baserat på batteridrivna elektroniska läsare som monteras direkt på dörren eller externt strömförsörjda off line väggläsare. ASSA Smartair styrs av kort eller taggar med beröringsfria Mifare chip för läsning och skrivning (13,56MHz). Informationen är krypterad i olika sektorer och kan inte läsas ut av obehöriga. Du väljer själv vid systemuppsättning vilka sektorer du vill använda, men vissa sektorer måste ligga i följd. Med hjälp av Update on Card (UoC) funktionen kan nya behörigheter eller ändringar kodas på kortet och föras över till läsarna. Systemet kan kompletteras med TCP/IP anslutna Update moduler för uppdatering av behörighet, funktioner och loggar samt validering. I samma system kan du även installera läsare som kommunicerar direkt med TS1000 programvaran via trådlös kommunikation. Denna guide beskriver hur Update Wireless (UWL) fungerar och hur du skall installera och konfigurera wireless enheter. En UWL-läsare kommunicerar med programvaran TS1000 trådlöst via en TCP/IP ansluten HUB. Radiokommunikationen sker på 868 MHz och information som skickas mellan enheterna är krypterad. All uppdatering av behörigheter till en UWL läsare sker direkt mellan läsare och TS1000 programvara. Detta innebär att inga behörigheter till UWL läsare kan uppdateras via ett kort eller tagg. En PC kan hantera obegränsat antal HUB ar. En HUB kan hantera upp till 30 UWL läsare men som med alla trådlösa system måste hänsyn tas till omgivningen. Kommunikationskvalitén påverkas av avståndet mellan enheterna eller om någon form av metalltak eller liknande stör radiovågorna mellan HUB och läsare. Som en riktlinje så kan avståndet mellan läsare och HUB vara upp till ca 30 m i en kontorsbyggnad. Det är viktigt att beakta följande punkter vid användning av Update wireless enheter: Dessa läsare är off line läsare som kan uppdateras via trådlös teknologi. Om det blir några avbrott i det trådlösa nätverket kommer läsarna att fungera som off line läsare. Efter eventuellt avbrott kommer förlorad data att skickas ut igen till läsarna. Ett Smartair system kan hantera både off line läsare med UoC funktion och UWL läsare. 1.1 Systemkrav TS1000 programvara kan installeras som singelinstallation eller i ett nätverk med obegränsat antal klienter. Programvaran TS1000 fungerar tillsammans med de vanligaste operativsystem: Windows XP eller senare. Minimikrav PC Pentium 4, 512 MB RAM. 1 GB tillgängligt hårdiskutrymme. 1 Com-port till kodare och handterminal (alternativt 1 port till varje enhet). 1 parallell-port (skrivar-port) om inte en nätverksprinter är tillgänglig. 1.2 Systemöversikt/Systeminnehåll Smartair UWL läsare är en ny typ av läsare i Smartair Systemet. Med UWL-läsare försvinner funktionen Update on Card. Det innebär att det inte är nödvändigt att ha en Update modul i systemet om systemet enbart består av UWL-läsare. Varje förändring i matrisen överförs till läsaren via en HUB. När du lägger till, raderar eller modifierar en person så kommer denna information att överföras automatiskt till läsaren via en HUB och personen kommer att få rättigheter eller inte, beroende på programmering. Utgångsdatum på kort kan inte ändras via en UWL- läsare, då detta ligger på kortet men behörighet kan raderas utan att ta hänsyn till utgångsdatum. Om giltighet ska förlängas, måste kortet kodas om eller uppdateras i en Update modul. Via Smartair TS1000 programvara kan du övervaka händelser och på avstånd öppna en UWL läsare. 2

4 Följande enheter och programvara krävs för att Update wireless skall fungera i ett Smartair system: Smartair System läsare UWL HUB TS1000 med UWL funktion Wireless Tools (ingår i TS1000) För att UWL läsare skall fungera på bästa möjliga sätt är det viktigt att utföra en ordentlig projektering och utvärdering av signalstyrkan mellan UWL läsare och HUB innan driftsättning Wireless läsare UWL läsare UWL- läsaren fungerar som en Smartair off line läsare om ingen kommunikation finns mellan läsare och programvara RadioHUB -HUB En HUB är en enhet som kommunicerar med UWL läsarna och skickar ut de ändringar som görs i TS1000 programvara. Ett system kan bestå av en eller flera HUBar beroende på antalet UWL- läsare samt dess placering. En HUB kopplas till TS1000 via TCP/IP nätverk och konfigureras med en fast IP adress. Varje HUB kan kommunicera med upp till 30 st UWL-läsare. Avståndet mellan HUB och läsare kan vara upp till ca 30 meter. Avståndet påverkas av i vilken omgivning läsarna skall installeras i eg. hinder, betongväggar, stålkonstruktioner som kan påverka radiovågorna. En HUB ansluts till 230VAC eller 12VDC. UWL-läsaren installeras och driftsätts på samma sätt som en vanlig läsare. (se instruktion som följer med läsaren). Utsidan på UWL-läsaren ser ut på samma sätt som en vanlig läsare. Skillnaden finns på insidan där ett radiokommunikationskort för trådlös kommunikation samt plats för 3 st AA batterier har lagts till, jämfört med 3 st AAA batterier i en vanlig läsare. Anledningen till förändringen av batteristorlek är att UWL-läsaren har en högre strömkonsumtion efter som den kommunicerar intermittent med en HUB (var 5.e sekund) Programvara Administrationen av Update wireless enheter sker via TS1000 programvara och Wireless Tools. För att få tillgång till Wireless funktionerna i TS1000 måste det finnas en wireless licens inlagd samt att wireless funktionerna är aktiverade i TS1000. Det måste även finnas en HUB definierad i TS1000. För att Update wireless skall fungera krävs att version 4.23 eller senare av TS1000 är installerad. 3

5 2 Projektering Innan en installation av Update wireless kan påbörjas rekommenderar vi att en noggrann kartläggning av signalförhållandena och en projektering i den tänkta installationen genomförs. Anledningen till detta är att signalstyrkan och därmed kommunikationskvalitén påverkas i systemet av t.ex. ståldörrar, betongväggar eller andra material. Projektering ger svar på var HUBar skall placeras för att uppnå bästa möjliga resultat och om fler HUBar krävs för att uppnå önskad signalstyrka Signalstyrka För att kommunikationen mellan läsare och HUB skall fungera så måste signalnivån vara minst 45. Aktuell signalstyrka mellan en UWL-läsare och HUB kan du läsa ut med hjälp av Wireless Tools Projektera ett system För att kunna utföra en projektering på plats så behöver du följande: 1 UWL läsare med batteri 1 HUB 1 laptop med TS1000 installerad 1 korsad kabel alternativt en rakkabel och switch (notera att nyare datorer kan kopplas direkt via en rakkabel). Se avsnitt för hur du konfigurerar din laptop för att kunna kommunicera med en HUB. Placera en HUB och en laptop så nära som möjligt den tänkta slutgiltiga platsen för en HUB. ( notera att HUBen måste spänningsmatas och kopplas till en PC med TS1000 installerat). Placera sedan UWL läsaren vid de olika dörrar som skall ingå i anläggningen. Viktig här är att testa de läsare som befinner sig längst bort från HUBen. Anteckna signalstyrkan för respektive läsare. Denna projektering skall sedan ligga till grund för installationen. Notera att du även måste kontrollera tjockleken på dörrarna för att kunna beställa rätt längd på tryckespinnarna för läsarna. 3 Installation och driftsättning en snabböversikt Följande avsnitt är enbart en övergripande introduktion, längre fram i Guiden beskrivs punkterna steg för steg. 1. Installation av UWL-läsarna på dörren. 2. Installation av TS1000 om det inte är gjort. 3. Upplägg av UWL-läsare, personer och tider i TS Driftsättning och konfigurering av HUB med hjälp av wireless tools. 5. Skapa ett UWL kort i TS Initiera UWL-läsaren med hjälp av P- enheten samt hämta in information från UWL läsaren till TS1000 via P-enheten. 7. Sätt UWL-läsare i installations mode (Alltid PÅ) med hjälp av UWL kortet. 8. Koppla samman UWL-läsare och HUB med hjälp av Wireless tools programvara. 9. Starta UWL läsare 10. Testa UWL läsare 4 Installation och driftsättning 4.1 Installera Programvara TS1000 måste vara installerad för att kunna administrera wireless enheterna. För installation av programvara se manual Installation och användarmanual TS1000. Update Wireless funktionaliteten aktiveras via en licens i TS1000. Detta val måste vara aktiverat när sitedata mappen skapas (databasen för anläggningen). För att aktivera wireless, gå till Systeminställningar -> System och markera Använd Update Wireless. Om inte detta val finns tillgängligt i TS1000, kontakta ASSA teknisk support för att uppgradera din licens. Om kryssrutan "Uppdatera UWL dörrar automatiskt" är markerad kommer systemet vid en definierad tidsperiod (från 15 minuter till en gång per dag) att kontrollera om någon förändring i UWL informationen väntar på att skickas ut till någon läsare. 4

6 4.2 Installation och driftsättning av en HUB. En HUB kommunicerar med TS1000 programvara över TCP/IP nätverk. Varje HUB måste adresseras med en fast IP adress. Kontakta IT ansvarig för att få tillgång till fasta IP adresser. En HUB kan matas med 12 VDC eller 230VAC. Inkopplingsschema finns på insidan av HUBens lock. Det nya menyvalet "Wireless" i huvudmenyn finns tillgängligt när "Använd Update Wireless (UWL)" är aktiverad. 4.3 Konfiguration av en HUB En HUB levereras med fabriksinställd IPinformation. Denna fabriksinställning är: Ny dörrtyp UWL läsare När wireless är aktiverat i TS1000, kan en ny typ av dörr "Dörrläsare UWL" skapas i menyn Dörrar: IP Adress Subnetmask Gateway För att kunna skicka initieringsinformation till en HUB måste din PC finnas i samma subnät som HUBen. För att göra detta använder du den medföljande Ethernetkabeln och kopplar ihop HUB och PC. För att sedan ansluta en HUB till befintligt nätverk, måste du ändra den fabriksinställda IP-adressen till den adress du ska använda i nätverket Ändra nätverkskonfiguration på din PC Skapa dörrar i TS 1000 På samma sätt som för övriga läsare i Smartair skall UWL läsare definieras och tilldelas önskade behörigheter i TS1000 och kopplas samman med personer i Matrisen. Gå till egenskaper för nätverk och dubbelklicka på Internet Protocol (TCP/IP) protokollet. Det är viktigt att du noterar den befintliga TCP/IP konfigurationen innan du ändrar den! Efter initieringen av HUBen skall du ändra tillbaka till denna konfiguration. 5

7 Klicka OK. Välj lägg till, skriv in önskat namn på HUB samt den fasta IP adress HUBen skall tilldelas. Om det är flera HUBar som skall installeras gör du på samma sätt för övriga HUBar. Klicka på egenskaper och ändra IP-adress på din PC till X, där X inte får vara 10, (eftersom HUBen har denna adress. Se exempel nedan: Nästa steg är att initiera en HUB. Markera den HUB i listan som skall initieras och klicka sedan på "Initiera". Följande bild kommer att visas: Skicka ny IP-adress till en HUB För att konfigurera en HUB, öppna Wireless Tools programmet. Du hittar det på Startmenyn under TS1000. Detta program behövs bara under installationen. Notera att TS1000 måste stängas ned innan Wireless Tools kan startas. Öppna Wireless Tools programmet och välj fliken HUB lista. Inloggning görs med operatörs id: tools och password de sista sex siffrorna i licenskoden alternativt 6 st A, om du har en demo licens. Första gången programmet startas kommer följande meddelande att visas: Här skall du säkerställa att HUBen får rätt parametrar för subnetmask och Default gateway. En HUB måste sitta i samma subnät och ha samma gateway som den PC den ska anslutas till. Klicka på OK. 6

8 Ethernet-parametrarna kommer nu att skickas till HUBen. Efter detta kommer HUBen inte längre att svara på sin fabrikslevererade adress. Informationen om den nya IP-adressen lagras inte så det är viktigt att notera den ifall du behöver ändra den igen. Notera att du alltid kan göra en reset av en HUB för att återfå fabriksinställningarna, se avsnitt kapitel 5 Service och underhåll Ändra tillbaka din PC till tidigare nätverks konfigurering. Gå till Egenskaper för nätverk igen och välj TCP/IP protokollet. Klicka på egenskaper och ändra tillbaka IPadressen på din PC till den som var angiven tidigare. Spara denna information. För att försäkra dig om att din HUB och PC är i samma nätverk kan ett ping kommando skickas från Windows kommandofönster. För att komma till kommandofönstret klickar du på Start -> Kör och skriver in IP adressen på HUBen. Klicka på "Koda UWL Kort" och kortet kommer att kodas. Spara detta kort, det krävs när dörrarna skall initieras Initiera UWL-läsare När du har skapat UWL läsare, med eventuella behörigheter och tidsscheman samt kopplat samman dessa med personer i Matrisen ska du med hjälp av P-enheten initiera en UWL läsare på samma sätt som du initierar en vanlig läsare. Detta gör du genom att föra över de läsare du vill initiera till P- enheten. 4.4 Driftsättning av en UWL läsare En driftsättning av en UWL läsare sker på samma sätt som för en vanlig läsare med ett tillägg, ett specialkort UWL kort skall skapas och visas för dörren för att sätta den i installationsläge Koda initieringskort för UWL Vid leverans av UWL-läsare är de i "Alltid i vila" läge. Detta innebär att de inte accepterar några kommandon från din PC. En UWL-läsare måste vara i "Alltid aktiv" läge för att kunna upptäckas av en HUB. För att ändra från "Alltid i vila" läge till "Alltid aktiv" läge, behöver du ett UWL-kort. Detta kort skapas i TS1000. Kontrollera att du har en kodare inkopplad till PCn. Klicka på Inställningar i TS1000 startmeny och välj fliken specialkort. Syns inte fliken UWL-kort, kontrollera att du har en wireless licens. ASSA rekommenderar även att du laddar ner den senaste tillgängliga Firmware för UWL läsarna till din P-enhet för att säkerställa att du har senaste version av Firmware. Denna finns på ASSA supportwebb. Detta måste du göra efter att du laddat ned information till de dörrar som skall initieras, annars försvinner Firmware versionen från P- enheten när du laddar ned dörrinformationen. Med den bärbara programmeringsenheten laddad med läsarnas data och senaste Firmware version, anslut P-enhetens till dörren och tryck Initiera dörr. När du har initierat en UWL-läsare, ska du koppla samman läsaren med sin UWL adress. Läsare där UWL parametern är tom eller lika med kommer inte att kunna kommunicera med en HUB. 7

9 bör ändra läsarens mode till "Vila/Aktiv" läge så snart som möjligt genom att koppla samman läsaren med en HUB i Wireless tools programmet. Om detta inte utförs inom 60 minuter kommer UWL läsaren automatiskt att gå tillbaka till "Alltid i vila" läge. Visa då UWL kortet för läsaren igen för att kunna knyta läsaren till en HUB. För att föra över dessa UWL adresser till TS1000 programvaran från P-enheten, kopplar du in P-enheten till TS1000 programvara igen och väljer Loggar i startmenyn. Du kan kontrollera läsarens läge med hjälp av P-enheten via menyn "Test". När du visar UWL kortet för läsaren blinkar den gröna lysdioden på UWL läsaren. Notera att ett UWL kort aldrig kan öppna en dörr. Se nedan vilka olika lägen en UWL läsare kan befinna sig i. Klicka på läs in händelser från PE Alltid i vila Alltid aktiv Vila/akti v Tillverkning s-läge Initieringsläge Standardläge Avslagen. Ingen kommunikation. Påslagen. Hög strömförbrukning. Går automatiskt tillbaka till alltid i vila läge efter en timme i detta läge. Slås på var femte sekund. Normal strömförbrukning. Kommunikation kommer att ha en fördröjning på ca. 5 sekunder. UWL adresserna kommer nu att kopplas till rätt dörr. Notera om en läsare inte har initierats med en systemkod och därför är i fabriksläge, kommer UWL kortet ej att fungera Lägga till en UWL-läsare till en HUB En UWL läsare kan endast hanteras av en HUB. För att knyta läsare till en HUB går du till fliken Diagnostik i Wireless Tools programmet, Klicka på starta Diagnostik för att starta kommunikation med en HUB. De HUBar som finns i nätverket kommer nu att visas. Markera sedan de HUBar du vill konfigurera och klicka sedan på knappen "Sök nya UWL". HUBarna kommer att söka efter nya UWLläsare, denna process kan ta upp till 20 sekunder. Gör denna process för alla HUBar Presentera UWL kortet för läsaren Så snart en dörr initierats, ska "UWL Kortet" presenteras för dörren. Genom att visa UWL kortet för läsaren sätts UWL läsaren i "Alltid aktiv" läge. Detta innebär att strömförbrukningen är hög eftersom läsaren konstant scannar av om det finns någon information den skall hämta. Du 8

10 4.4.5 Starta UWL läsaren UWL läsaren är nu knuten till en HUB men är fortfarande i "Alltid aktiv" läge och därför är dess strömförbrukning hög. För att ställa UWL läsaren i normalläge, markera den och klicka på "Starta UWL". Om den startar korrekt kommer kolumnen Status att ändras från "Alltid På" till "AV/PÅ" läge. De nya UWL-läsarna kommer att läggas till i listan under HUBen. Signalstyrkan mellan respektive HUB och läsare visas även här. Läsarna kommer att vara gråmarkerade och märkta med "Alltid aktiv" och "Ej tilldelat". Nu skall du koppla ihop en läsare och en HUB, du skall välja den HUB som har bästa signalstyrka mellan läsare och HUB. Ex Läsare med UWL adress i bild ovan bör kopplas till HUB1, eftersom signalvärdet är 96 mellan HUB1 och läsare, men bara 85 till HUB2. För att en UWL läsare skall fungera måste signalvärdet vara minst 40. För att lägga till UWL läsare i HUBens lista så markerar du den i listan och klickar på "Lägg till UWL". Om den läggs till korrekt ändras kolumnen Egenskaper från "Ej tilldelat" till "Tilldelat". Nu är initieringen för UWL-läsaren färdig. För att vara säker på att alla UWL läsarna kommunicerar korrekt med din PC, starta om diagnostiken. Om någon av dem inte kommunicerar visas en gul triangel. Diagnostiken för UWL läsare kommer bara att visas för de läsare som hanteras av HUBar som är anslutna till denna PC. Om UWL läsaren redan tilldelats en annan HUB, kommer följande meddelande att visas: Administration av UWL-läsare Genom att klicka på menyn Wireless i TS1000 huvudmeny följande skärmbild. Om du vill att UWL läsaren istället ska tillhöra denna HUB, måste den först raderas från den föregående HUBen och sedan läggas till på den nya. 9

11 5 Service och underhåll 5.1 Nollställa HUB konfiguration Om du av någon anledning behöver återställa en HUB till fabriksinställda parametrar kan du göra det genom att hålla reset knappen intryckt medan HUBen slås PÅ och sedan AV i 5 sekunder. Se bilden för att lokalisera reset knappen. I denna meny kan du enkelt administrera UWL läsare. Följande funktioner finns tillgängliga; "Starta diagnostik" skickar ut en omgång diagnostikkommandon till varje ansluten läsare, denna används för att kontrollera att HUBen har kontakt med läsaren. På det här sättet försvinner eventuellt gamla parametrar om HUBen skulle ha varit ansluten till ett annat nätverk. Varning: Detta kommer också att radera information om UWL-läsare som var anslutna till den, länkar som ännu inte skickats till din PC. Stoppa Diagnostik: för att avbryta diagnostik kommandon. "Uppdatera" används för att skicka ut modifierad information till läsaren. Läsare som är markerade med ett rött kryss i kolumnen Uppdaterad visar att deras konfiguration (matris, parametrar, tidsscheman) har modifierats och därför måste uppdateras. "Ställ tiden" används för att synkronisera läsarens klocka med klockan i din PC. Vi rekommenderar att detta utförs efter initiering och batteribyte. "Logg" används för att samla in alla händelser från läsarens minne. Normalt behöver inte denna knapp användas då händelser automatiskt hamnar i din PC. "Pulsöppna" används för att fjärröppna en dörr från TS1000 programvara. Lås upp används för att ställa upp en dörr från TS1000 programvara. Lås används för att låsa en dörrfrån TS1000 programvara. Om du vill utföra ett kommando för flera läsare håller du ner Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar de läsare du vill hantera. Om du vill hantera alla läsarna samtidigt trycker du på Ctrl + A tangenterna så kommer samtliga läsare att väljas. 10

2 Projektering Signalstyrka Projektera ett system... 3

2 Projektering Signalstyrka Projektera ett system... 3 Smartair Update Wireless UWL Installations och konfigurationsguide programvara, dörrläsare och Radio HUB Ver. 1 December 2010 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Systemkrav... 2 1.2 Systemöversikt/Systeminnehåll...

Läs mer

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair System Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Systeminnehåll...3 1.2 Lagringskapacitet...3

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Smartair System Installations & Driftsättningsguide Update Modul Mini ver 5xx

Smartair System Installations & Driftsättningsguide Update Modul Mini ver 5xx Smartair System Installations & Driftsättningsguide Update Modul Mini ver 5xx 1 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Systemöversikt... 2 2 Installation och driftsättning en snabböversikt... 2 3 Installation av

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system Smartair System Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair gör livet lite enklare En säkerhetslösning

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

M-BOX MANAGEMENT Index

M-BOX MANAGEMENT Index M-BOX MANAGEMENT Index Anslutning av M-BOX till en Silca Transpondermaskin... 2 Silca Remote Service installation och anslutning M-BOX... 4 M-BOX Registrering... 5 Ansluta M-BOX till INTERNET... 6 WI-FI

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-03 Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Driftsättning & Snabbstart Passersystem

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

ASSA Smartair Update modul. Installation och konfiguration. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. SERVER Data PC SERVER

ASSA Smartair Update modul. Installation och konfiguration. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. SERVER Data PC SERVER SERVER Data PC TS1000 UltraVNC TCP/IP NETWORK UPDATER UpdaterBox UpdaterSpy Network Settin PC SERVER TS1000 UltraVNC TCP/IP NETWORK UPDATER UpdaterBox UpdaterSpy Network Settings ASSA Smartair Update modul

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

SALTO RW PRO ACCESS Användarguide

SALTO RW PRO ACCESS Användarguide Detta dokument beskriver upprättandet av dörrar, dörrgrupper, användare och användargrupper samt import av användare med hjälp av synkronisering. 1. Användare a. Öppna Användare, användarlista öppnas (bild

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

B60 Domäncentral. Installationsanvisning Se för de senaste manualerna.

B60 Domäncentral. Installationsanvisning Se  för de senaste manualerna. B60 Domäncentral Installationsanvisning 20020-06 Se www.axema.se för de senaste manualerna. B60 Domä ncenträl För att kunna utöka ett VAKA-system till mer än 10 dörrar eller om man vill ha bokningsfunktionalitet

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi Funktionsöversikt TimeLox är ett off line passersystem för främst

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME >chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME Följande steg hjälper dig med installationen Det här behöver du för att ansluta din dator... 2 Så här ansluter du till bredbandsuttaget... 2 Bredbandsuttag

Läs mer

Installera & Aktivera. In Print 3. funktionsverket

Installera & Aktivera. In Print 3. funktionsverket Installera & Aktivera In Print 3 funktionsverket Innehållsförteckning 1. Systemkrav...3 2. Före installationen...3 3. Installera...4 4. Aktivering kan behövas...6 5. Före aktiveringen...6 6. Aktivera din

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

13. Driftsätta dörrar

13. Driftsätta dörrar 13. Driftsätta dörrar D.Postol 2015-01-26 1. Starta SALTO och logga in. 2. Anslut PPD till datorn 3. Välj knappen Anslut PPD 4. Om detta är första gången denna PPD ansluts till datorn kommer ett meddelande

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Net2 Pro - Snabbguide

Net2 Pro - Snabbguide Net2 Pro - Snabbguide Snabbguide för installation och grundfunktioner i mjukvaran Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Net2 Pro är en PC-baserad mjukvara för administration av passersystemet. Net2 Pro ger

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer