tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera"

Transkript

1 tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information om larmsystemet se manualen Användarmanual för Larmsystemet Lansen Home. Dokument version: d1.2 Produkt revision: CP p1.6

2 Om Larmsystemet Lansens larmsystem är ett trådlöst säkerhetssystem baserat på en patenterad teknikplattform som utvecklats av Lansen Technology AB. Säkerhetssystemet utvecklas och designas i Sverige. Lansens larmsystem är ett smart säkerhetssystem som gör det möjligt att se vad som händer hemma, när du är borta, via din mobiltelefon. Systemet är trådlöst och enkelt att installera. Du väljer själv vem som ska ta emot larm ditt bevakningsföretag, du själv eller någon annan som snabbt kan rycka ut och vara på plats i ditt hem? Du kan dessutom larma på och larma av direkt från din mobiltelefonen eller beställa bilder till den. Produkterna i systemet säljs via utvalda återförsäljare runt om i landet. Välkommen in på Lansen Technology AB Rörkullsvägen 4 / Halmstad Telefon / Fax / Lansen Technology AB - User-manual-Appendix_System_CP-p1.6_swe-d1.2, , kl 09:15 2

3 Inledning Denna manual är ett tillägg till Användarmanual för larmsystemet Lansen Home. Har du inte installerat eller använt systemet tidigare bör du först gå igenom den manualen. I Användarmanual för larmsystemet Lansen Home finns all grundläggande information om installation, användning och administration av systemet, infomation som du behöver för att förstå denna manual. DESIGNING SMART SECURITY 3

4 Innehåll Innehåll 1 Externa antenner Radio antenn Montering av Radio antenn Installation av Radio antenn GSM antenn Montering av GSM antenn installation av GSM antenn 9 2 GSM/GPRS SMTP server för GSM/GPRS SMTP Port för GSM/GPRS SIM/PIN kod för SIM kort APN adress för GSM/GPRS Saldotjänstnummer 15 3 MMS URL adress till MMS center APN adress till MMS center Proxy adress till MMS center Proxy Port till MMS center Användarnamn för MMS Center Lösenord för inloggning på MMS center MMS Nummer 23 4

5 4 Ethernet Anslutning av Centralenhet till Ethernet Avaktivera DHCP 25 Innehåll 4. 3 IP adress Nätmask adress Gateway adress DNS SMTP server SMTP Port Aktivera DHCP Ethernetstatus Ethernetstatus när DHCP är aktiv Ethernetstatus när DHCP är Inaktiv 34 5 Fjärrhjälp Vad innebär Fjärrhjälp Starta fjärrhjälp, Portnummer Domännamn Avaktivera Fjärhjälpen 37 DESIGNING SMART SECURITY 5

6 Externa antenner 1 Externa antenner 1. 1 Radio antenn Om radions räckvidd inte är tillräcklig får Centralenheten inte kontakt med de olika enheterna. Då kan du behöva installera en extern Radio antenn Montering av Radio antenn Följ monterinsstegen nedan Ta av det vänstra skyddet (framifrån sett på Centralenheten) från antennanslutningen. Låt det högra skyddet sitta kvar på antennanslutningen om du inte ska montera en GSM antenn där. Skyddet skyddar antennanslutningen från smuts och damm. Skruva fast Radio antennen på antennanslutningen. Radio antenn monterad på Centralenhet. Du kan nu gå vidare och göra inställningar i Manöverpanelen. Du kan även göra inställningarna via Lansen PC Konfigurator. Se dokumentet Användarmanual för Lansen PC-Konfigurator. 6

7 Installation av Radio antenn 8. GSM/GPRS-inst. I 5. Fjärrstyrning 6. Antenn CE 7. Fjärrhjälp I7.6 Antenn CE Välj antenn 1. Radio 2. GSM Externa antenner meny i smenyn. Välj meny 6. Antenn CE. Välj meny 1. Radio. I7.6.1 Antenn CE Radio: Extern I7.6.1 Antenn CE I7.6 Antenn CE Välj antenn 1. Intern 2. Extern 3. Diversitet Extern antenn konfigurerad 1. Radio 2. GSM Välj meny 2. Extern. Steg 5 Du får en bekräftelse på vilken antenn du valt. Den externa Radio antennen är nu installerad. Steg 6 Du kommer tillbaka till menyn där du kan välja mellan 1. Radio eller 2. GSM antenn. DESIGNING SMART SECURITY 7

8 Externa antenner 1. 2 GSM antenn Då GSM täckningen inte är tillräckligt hög blir det problem att t.ex. skicka SMS och MMS. Då kan du behöva installera en extern GSM antenn Montering av GSM antenn Följ monterinsstegen nedan Ta av det högra skyddet (framifrån sett på Centralenheten) från antennanslutningen. Låt det vänstra skyddet sitta kvar på antennanslutningen om du inte ska montera en Radio antenn där. Skyddet skyddar antennanslutningen från smuts och damm. Skruva fast GSM antennen på antennanslutningen. GSM antenn monterad på Centralenhet. Du kan nu gå vidare och göra inställningar i Manöverpanelen. Du kan även göra inställningarna via Lansen PC Konfigurator. - Se Användarmanual för Lansen PC-Konfigurator. 8

9 installation av GSM antenn 8. GSM/GPRS-inst. I 5. Fjärstyrning 6. Antenn CE 7. Fjärhjälp I7.6 Antenn CE Välj antenn 1. Radio 2. GSM Externa antenner meny i smenyn. Välj meny 6. Antenn CE. Välj meny 2. GSM. I7.6.2 Antenn CE GSM: Extern I7.6.2 Antenn CE I7.6 Antenn CE Välj antenn 1. Intern 2. Extern Extern antenn konfigurerad 1. Radio 2. GSM Välj meny 2. Extern. Steg 5 Du får en bekräftelse på vilken antenn du valt. Den externa GSM antennen är nu installerad. Steg 6 Du kommer tillbaka till menyn där du kan välja mellan 1. Radio eller 2. GSM antenn. DESIGNING SMART SECURITY 9

10 2 GSM/GPRS GSM/GPRS inställningar görs för att man ska kunna skicka SMS och e-post ifrån systemet via GPRS. GSM/GPRS GSM/GPRS inställningar görs under meny I i smenyn. Du behöver följande uppgifter: Adress till SMTP server och SMTP port samt SIM/PIN koden för SIM kortet du placerat i Centralenheten. Ta bort eventuella och.se,.com, etc. från adresserna. Samtliga uppgifter får du från den teleoperatör du valt SMTP server för GSM/GPRS I8.2 GSM/GPRS 1. SMTP inst. 2. SIM/PIN kod 3. APN meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 1. SMTP inst. 10

11 I8.2.1 SMTP inst. I SMTP server 1. SMTP server 2. SMTP port >mailout.telia.com GSM/GPRS Steg 5 Välj meny 1. SMTP server. Skriv in adressen till SMTP servern och tryck OK. Adressen mailout.telia.com är förintälld och går till Telias SMTP server. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 1. SMTP server SMTP Port för GSM/GPRS I8.2 GSM/GPRS 1. SMTP inst. 2. SIM/PIN kod 3. APN meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 1. SMTP inst. DESIGNING SMART SECURITY 11

12 I8.2.1 SMTP inst. I SMTP port GSM/GPRS 1. SMTP server 2. SMTP port >0025 Steg 5 Välj meny 2. SMTP port. Skriv in adressen till SMTP porten och tryck OK. Adressen 0025 är förintälld och går till Telias SMTP port. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 2. SMTP port SIM/PIN kod för SIM kort Här fyller du i SIM/PIN koden för SIM kortet du placerat i Centralenheten. I8.2 GSM/GPRS 1. SMTP inst. 2. SIM/PIN kod 3. APN meny I i smenyn. Välj meny. Välj meny 2. SIM/PIN kod. 12

13 I8.2.2 SIM/PIN kod > GSM/GPRS. Skriv in din SIM/PIN kod och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 2. SIM/PIN kod APN adress för GSM/GPRS I8.2 GSM/GPRS 1. SMTP inst. 2. SIM/PIN kod 3. APN meny I i smenyn. Välj meny. Välj meny 3. APN DESIGNING SMART SECURITY 13

14 I8.2.3 APN GSM/GPRS >online.telia.se. Skriv in APN adressen och tryck OK. Adressen online.telia.se är förintälld och är Telias APN adress. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 3. APN. 14

15 2. 5 Saldotjänstnummer Här fyller du i koden som ska användas för att kontrollera saldot på SIM kortet. VIKTIGT! - Systemet stöder Telias saldotjänst. Väljer du en annan operatör måste du kontrollera att deras tjänst fungerar på samma sätt som Telias annars kan du inte använda denna funktion. Exempel: Telias saldotjänst har koden *120#. VIKTIGT! - Det är bra att med jämna mellanrum kontrollera att det finns pengar på SIM kortet. Tänk speciellt på att hålla koll på kostnaden om det t.ex. skickas många larm till larmcentral eller via MMS. GSM/GPRS I8.2 GSM/GPRS 2. SIM/PIN kod 3. APN 4. Saldotjänstnr meny I i smenyn. Välj meny. Välj meny 4. Saldotjänstnr. I8.2.4 Saldotjänstnr >*120#. Skriv in din SIM/PIN kod för SIM kortet och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 4. Saldotjänstnr. DESIGNING SMART SECURITY 15

16 3 MMS MMS används för att skicka bilder ifrån systemet. VIKTIGT! - För att kunna skicka MMS måste det finnas kameror installerade i systemet. MMS VIKTIGT! - Om du gjort MMS inställningarna fast det inte finns kameror i systemet skickas istället ett SMS (inga bilder) till din mobiltelefon vid larm. MMS inställningar görs under meny I och meny 5. Uppkopplingar i smenyn. För att aktivera MMS måste du koppla upp dig mot en teleoperatörs MMS center. Samtliga uppgifter som behövs får du från den teleoperatör du valt. Du behöver följande uppgifter för teleoperatörens MMS center: URL adress, APN adress, Proxy adress, Proxy port, Användarnamn, Lösenord och MMS nummer. Ta bort eventuella och.se,.com, etc. från adresserna URL adress till MMS center I8.3 MMS 1. URL 2. APN 3. Proxy adr. meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 1. URL. 16

17 I8.3.1 URL >mmss MMS Skriv in URL adressen och tryck OK. Adressen mmss är förintälld och går till Telias MMS center. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 1. URL APN adress till MMS center I8.3 MMS 1. URL 2. APN 3. Proxy adr. meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 2. APN. DESIGNING SMART SECURITY 17

18 I8.3.2 APN >mms.telia.se MMS Skriv in APN adressen och tryck OK. Adressen mms.telia.com är förintälld och går till Telias MMS center. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 2. APN Proxy adress till MMS center I8.3 MMS 1. URL 2. APN 3. Proxy adr. meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 3. Proxy adr. 18

19 I8.3 MMS 1. URL 2. APN 3. Proxy adr. MMS Steg 5 Steg 6 Steg 7 meny i s menyn. Välj meny. Välj meny 3. Proxy adr. I8.3.3 Proxy adr. > Steg 8 Skriv in Proxy adressen och tryck OK. Adressen är förinställd och går till Telias MMS center. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 3. Proxy adr. - DESIGNING SMART SECURITY 19

20 3.4 Proxy Port till MMS center I8.3 MMS mms 3. Proxy adr. 4. Proxy port 5. Användarnamn meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 4. Proxy port. I8.3.4 Proxy port >08080 Skriv in adressen till Proxy porten och tryck OK. Porten är förinställd och går till Telias MMS center. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 4. Proxy port. 20

21 3.5 Användarnamn för MMS Center Här anger du det användarnamn som behövs för att logga in på MMS centret. I8.3 MMS mms 4. Proxy port 5. Användarnamn 6. Lösenord steg 1 meny I i smenyn. steg 2 Välj meny steg 3 Välj meny 5. Användarnamn. I8.6.5 Användarnamn > steg 4 Skriv in Användarnamnet och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 5. Användarnamn. DESIGNING SMART SECURITY 21

22 3.6 Lösenord för inloggning på MMS center Här anger du det lösenord som behövs för att logga in på MMS centret. mms I8.3 MMS 4. Proxy port 5. Användarnamn 6. Lösenord steg 1 meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 6. Lösenord. I8.3.6 Lösenord > Skriv in Lösenordet och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 6. Lösenord. 22

23 3.7 MMS Nummer Under meny 5. Uppkopplingar i installatörsmenyn lägger man till SMS & MMS nummer. MMS numret (Mobil numret) kan sedan kopplas till olika händelser under meny i smenyn. Se Användarmanual för larmsystemet Lansen Home mms I5. Uppkopplingar I5.4 SMS & MMS 5. Uppkoplingar 7. Systemundrehåll 2. SMS 3. E-postadresser 4. SMS & MMS 1. Lägg till 2. Visa/konfigurera steg 1 meny 5. Uppkopplingar i smenyn. steg 2 Välj meny 4. SMS & MMS. steg 3 Välj meny 1. Lägg till. I5.4.1 Nytt SMS & MMS > steg 4 Skriv in ett MMS nummer (Till en mobiltelefon) och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till menyn där du valde 1. Lägg till. DESIGNING SMART SECURITY 23

24 4 Ethernet Det är möjligt att skicka larm via Ethernet. Ethernet Ethernet inställningar görs under meny 8. GSM/GPRS inställningar i smenyn. För att kunna använda Ethernet behöver du ett internet abonnemang. VIKTIGT! - Vi rekomenderar att du använder en router eftersom systemet då skyddas av en brandvägg. Routern måste kunna anslutas till ethernet. DHCP Aktiv Larmetsystemet levereras med DHCP aktiv förinställt och systemet tilldelas därför automatiskt en IP adress. Du behöver bara kopplar Centralenheten till en router eller till ett internettuttag i väggen. DHCP inaktiv VIKTIGT! - Om du har en router som inte delar ut IP adresser automatiskt eller inte har en router i nätverket behöver du avaktivera DHCP. Adresser till följande fylls i manuellt: IP, Nätmask, Gateway, DNS, SMTP server och SMTP port. Ta bort eventuella och.se,.com, etc. från adresserna. VIKTIGT! - DHCP Inaktivt räknas som ett expert läge. Inaktivera inte DHCP utan att först ha kontrollerat att du har alla adresser och att de är korrekta Anslutning av Centralenhet till Ethernet Följ monterinsstegen nedan Ethernet kabel medföljer ej systemet. 1. Klipp upp ett hål för ethernet kabeln i kanten på Centralenhetens front. Klipp längs med markeringen. 2. Koppla ethernet kabeln till Centralenheten. Gör ett hål för kabeln i frontens kant. ETHERNET KABEL 24

25 Koppla ethernet kabeln till en router eller internetuttag i vägg. Ethernet kabel Router med ethernet anslutning. Behåller du DHSP aktivt går du sedan vidare till - Kapitel Ethernetstatus. Vill du avaktivera DHSP går du vidare till nästa steg och gör inställningar via Manöverpanel - Se Kapitel 4. 2 Avaktivera DHCP. Ethernet För att göra inställningarna via Lansen PC Konfigurator - Se Användarmanual för Lansen PC-Konfigurator Avaktivera DHCP I8.4 Ethernet DHCP aktiv: Ja 1. SMTP inst. 2. DHCP meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 2. DHCP. I8.4.2 Ethernet Aktivera DHCP I8.4 Ethernet DHCP aktiv: Nej 1. Nej 2. Ja 1. SMTP inst. 2. DHCP 3 IP inst. Välj meny 1. Nej. Steg 5 Nu står det DHCP aktiv: Nej. DESIGNING SMART SECURITY 25

26 4. 3 IP adress Detta steg görs om du väljer att avaktivera DHCP. Ethernet I8.4 Ethernet DHCP aktiv: Nej 1. SMTP inst. 2. DHCP 3 IP inst. meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 3. IP inst. I8.4.3 IP inst. I IP-Adress 1. IP-adress 2. Nätmask 3. Gateway > Steg 5 Välj meny 1. IP adress. Skriv in IP adressen och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till meny där du valde 1. IP adress. 26

27 4. 4 Nätmask adress Detta steg görs om du väljer att avaktivera DHCP. I8.4 Ethernet DHCP aktiv: Nej Ethernet 1. SMTP inst. 2. DHCP 3 IP inst. meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 3. IP inst. I8.4.3 IP inst. I Nätmask 1. IP-adress 2. Nätmask 3. Gateway > Steg 5 Välj meny 2. Nätmask. Skriv in Nätmask adressen och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till meny där du valde 2. Nätmask. DESIGNING SMART SECURITY 27

28 4. 5 Gateway adress Detta steg görs om du väljer att avaktivera DHCP. Ethernet I8.4 Ethernet DHCP aktiv: Nej 1. SMTP inst. 2. DHCP 3 IP inst. meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 3. IP inst. I8.4.3 IP inst. I Gateway 1. IP-adress 2. Nätmask 3. Gateway > Steg 5 Välj meny 3. Gateway. Skriv in Gateway adressen och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till meny där du valde 3. Gateway. 28

29 4. 6 DNS Detta steg görs om du väljer att avaktivera DHCP. I8.4 Ethernet DHCP aktiv: Nej Ethernet 1. SMTP inst. 2. DHCP 3 IP inst. meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 3. IP inst. I8.4.3 IP inst. I DNS 4. DNS 5. SMTP-server 6. Port > Steg 5 Välj meny 4. DNS. Skriv in DNS adressen och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till meny där du valde 4. DNS. DESIGNING SMART SECURITY 29

30 4. 7 SMTP server Detta steg görs om du väljer att avaktivera DHCP. Ethernet I8.4 Ethernet DHCP aktiv: Nej 1. SMTP inst. 2. DHCP 3 IP inst. meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 1. SMTP inst. I8.4.1 SMTP inst. I SMTP server 1. SMTP server 2. SMTP port > Steg 5 Välj meny 1. SMTP server. Skriv in adressen till SMTP servern och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till meny där du valde 1. SMTP server. 30

31 4. 8 SMTP Port Detta steg görs om du väljer att avaktivera DHCP. I8.4 Ethernet DHCP aktiv: Nej Ethernet 1. SMTP inst. 2. DHCP 3 IP inst. meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 1. SMTP inst. I8.4.1 SMTP inst. I SMTP Port 1. SMTP server 2. SMTP port > Steg 5 Välj meny 2. SMTP Port. Skriv in adressen till SMTP porten och tryck OK. När du tryckt OK kommer du tillbaka till meny där du valde 2. Port. DESIGNING SMART SECURITY 31

32 4. 9 Aktivera DHCP Detta steg gör du bara om du vill aktivera DHCP igen. ethernet I8.4 Ethernet DHCP aktiv: Nej 1. SMTP inst. 2. DHCP 3 IP inst. meny I i smenyn. Välj meny Välj meny 2. DHCP. I8.7.1 Ethernet Aktivera DHCP I8.4 Ethernet DHCP aktiv: Ja 1. Nej 2. Ja 1. SMTP inst. 2. DHCP Steg 5 Välj meny 2. Ja. Nu står det DHCP aktiv: Ja. 32

33 4. 10 Ethernetstatus När du kopplat in ethernet till Centralenheten kontrollerar du Ethernetstatus under menyn Systemstatus i Huvudmenyn Ethernetstatus när DHCP är aktiv När du kopplat in Centralenheten till ethernet kontrollerar du att en IP adress har delats ut. ethernet Huvudmeny 2. Återställ larm 3. Händelselogg 4. Systemstatus U4. Systemstatus 2. Saldoinformation 3. Versionsinfo status U4. Systemstatus DHCP aktiv: Ja Kabel ansluten: Ja IP-adr: Nätmask: Gateway: DNS: Skriv in din PIN kod (Användare) och gå in i Huvudmenyn. Välj meny 4. Systemstatus. Välj meny status. DHCP ska vara aktiv, kabeln ska vara ansluten och det ska finnas en IP adress. IP adressen som visas ovan är bara ett exempel. DESIGNING SMART SECURITY 33

34 Ethernetstatus när DHCP är Inaktiv När du kopplat in Centralenheten till ethernet kontrollerar du ethernetstatus. Ethernet Huvudmeny 2. Återställ larm 3. Händelselogg 4. Systemstatus U4. Systemstatus 2. Saldoinformation 3. Versionsinfo status U4. Systemstatus DHCP aktiv: Nej Kabel ansluten: Ja IP-adr: Nätmask: Gateway: DNS: Skriv in din PIN kod (Användare) och gå in i Huvudmenyn. Välj meny 4. Systemstatus. Välj meny 4 Ethernetstatus. DHCP ska vara aktiv, kabeln ska vara ansluten och det ska finnas en IP adress. Uppgifterna som visas ovan är bara exempel. 34

35 5 Fjärrhjälp 5. 1 Vad innebär Fjärrhjälp Fjärrhjälps inställningarna görs under menyn i smenyn. För att kunna använda Fjärrhjälp behöver du ha en internet anslutning. VIKTIGT! - Vi rekomenderar att du använder en router. Systemet skyddas då av en brandvägg. Fjärrhjälp Inställningar görs för att kunna koppla upp en dator via GSM/GPRS eller ethernet mot Centralenheten. Detta görs exempelvis om supportpersonal ska gå in och administrera larmsystemet. VIKTIGT! - Tänk på att om uppkopling sker via GSM/GPRS kommer trafiken att debiteras på ditt mobiltelefon abonnemang Starta fjärrhjälp, Portnummer Under menyn Starta fjärrhjälp ställer man in systemet så att supportpersonal kan logga in och styra systemet från sina datorer. Du behöver ett Portnummer och detta lämnas av supportpersonalen. I I7.7 Fjärrhjälp 8. GSM/GPRS-inst. 5. Fjärrstyrning 6. Antenn CE 7. Fjärrhjälp 1. Starta fjärrhjälp 2. Domännamn meny i smenyn. Välj meny 7. Fjärhjälp. Välj meny 1. Starta fjärrhjälp. DESIGNING SMART SECURITY 35

36 I7.7.1 Fjärrhjälp I7.7.1 Fjärrhjälp Fjärrhjälp Mata in portnummer /radera Fjärruppkoppling sker Du kommer att loggas ut ifrån installatör /radera Steg 5 Skriv in portnumret. Fjärruppkoppling sker nu och du loggas ut som Domännamn Under menyn Domännamn finns det domännamn som Centralenheten ska koppla upp sig mot. Domännamnet är förinställt men kan behöva bytas beroende på vilka som sköter supporten. Nytt Domännamn lämnas då av supportpersonalen. Ta bort och.se,.com, etc. från adressen. I7.7 Fjärrhjälp 1. Starta fjärrhjälp 2. Domännamn I7.7.2 Domännamn >vpn.hallandia.com I7.7.2 Domännamn Domännamn konfigurerat Gå tillbaka upp i menyn till Fjärrhjälp Välj meny 2. Domännamn. Domännamnet visas nu på displayen. vpn.hallandia.com är det förintällda domännamnet. Vill du byta Domännamn väljer du Radera och skriver sedan in det nya Domännamnet Domännamnet är nu konfigurerat. Du kommer tillbaka till menyn där du kan välja mellan 1. Starta fjärrhjälp eller 2. Domännamn.. 36

37 5. 4 Avaktivera Fjärhjälpen Driftläge: AV Skriv in PIN-kod: Fjärrhjälp aktiverad Logga in för att avbryta Fjärrhjälp När Fjärrhjälpen är aktiverad visas detta på displayen. Om du vill avaktivera Fjärrhjälpen igen så skriver du in din PIN kod. DESIGNING SMART SECURITY 37

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Infobric AB CENTRALENHET. Användarmanual

Infobric AB CENTRALENHET. Användarmanual Infobric AB CENTRALENHET Användarmanual Innehåll 1. Översikt... 3 2. Menyhantering... 4 3. Konfigurations- och statusmeny... 5 3.1. Lösenord... 5 3.2. Struktur... 5 3.3. Diagnostics... 6 3.3.1. List devices...

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

R130212. Manual: DGC Mobil anknytning Att komma igång med mobildata och MMS

R130212. Manual: DGC Mobil anknytning Att komma igång med mobildata och MMS R130212 DGC One, Sveavägen 145, 104 35 Stockholm. Telefon 08-506 106 00. Internet www.dgc.se 1 (8) 2.1 Mobildata och Internetdelning 3 2.2 MMS 4 3.1 Mobildata 4 3.2 MMS 6 4.1 Mobildata 7 4.2 MMS 7 5.1

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Felsökningsguide för Windows XP

Felsökningsguide för Windows XP Felsökningsguide för Windows XP Om du inte kan komma ut på Internet med din dator så följ denna guide. Var god följ denna guide innan ni ringer och felanmäler till Kungälv Energi AB. * Starta om din dator

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Quick Guide. Kom igång med NookBox

Quick Guide. Kom igång med NookBox NookBox Quick Guide Kom igång med NookBox Quick Guide Kom igång med NookBox 1 2 Quick Guide - Kom igång med NookBox Innehåll 1. Medföljande delar i ditt NookBox startkit... 3 2. Förberedelser... 3 3. Registrering

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Manual WestPOS snabbstart

Manual WestPOS snabbstart Manual WestPOS snabbstart Manual WestPOS snabbstart Modell 8006 WEST INTERNATIONAL AB Modell T103 Modell T103P Innehållsförteckning Manual WestPOS snabbstart... 1 Dokumenthistorik... 2 1. Terminalens olika

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion 1.16

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion 1.16 SE.webbE.50 Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion.. Allmänt Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar och ändra värden på aggegatet.. Inkoppling

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Solar Security. Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide

Solar Security. Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Lycka till med din nya Solar Plus Ajax Security Hub Välkommen till hjärnan i ditt nya Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådlösa två-vägs Jeweller-teknologi

Läs mer

AnvändarMANUAL. Lansen Home är ett trådlöst säkerhetssystem baserat på en patenterad teknikplattform, som utvecklats av Lansen Technology AB.

AnvändarMANUAL. Lansen Home är ett trådlöst säkerhetssystem baserat på en patenterad teknikplattform, som utvecklats av Lansen Technology AB. AnvändarMANUAL för Larmsystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Utgåva 1.3 OBS! För information om Externa antenner, Fjärrhjälp, MMS och Ethernet se manualen Tillägg till Användarmanual

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket.

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. DATORTEKNIK 1A Router med WiFi Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi Namn: Datum: Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer,

Läs mer

Manual. Uppdaterad VAKA-CALL Master 4G. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden

Manual. Uppdaterad VAKA-CALL Master 4G. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden Manual Uppdaterad 2019-08-20 VAKA-CALL Master 4G Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se VAKA-CALL Master 4G Abonnemang 3 Installation och konfiguration

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

C64 4G-router 4G-router för VAKA fjärradministration, IP-porttelefoni och internetbokning.

C64 4G-router 4G-router för VAKA fjärradministration, IP-porttelefoni och internetbokning. Manual Uppdaterad 2018-12-27 C64 4G-router 4G-router för VAKA fjärradministration, IP-porttelefoni och internetbokning. Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se

Läs mer

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång Fast internet Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång 5 enkla steg för att komma igång med Telia Bredband Välkommen till ett snabbare och säkrare internet. Telia Bredband är en stabil anslutning

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Det ser i princip likadant ut på en Apple ipad. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Asgari of Sweden 720PRO. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror.

Asgari of Sweden 720PRO. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. Asgari of Sweden 720PRO Snabbmanual För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror www.asgariofsweden.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förberedelser... 3 Inställning av

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide

BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator För mer detaljerade anvisningar

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Ingenico Elite 510 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress:

Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: Snabbmanual E-Lins Inloggning Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: http://192.168.8.1 Användarnamn: admin Lösenord: admin OBS: För ökad säkerhet rekommenderar vi byte

Läs mer

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom igång 4 2.1 Paketets innehåll 4 2.2 Översikt över kameran 5 3 Installation 6 3.1 Installation av hårdvara 6 3.2 Installation av App 6 3.3 Användning

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Voicefax telefoni fax modem

Voicefax telefoni fax modem Voicefax telefoni fax modem Voicefax Telefoni Fax Modem GSM GPRS Snabbfakta: RJ11 uttag för telefon och fax USB port för dator Lättöverskådlig display Nätaggregat och antenn ingår Istället för telefonledning

Läs mer

Manual Trådlös router

Manual Trådlös router Manual Trådlös router (Ping RGW208EN+) www.bahnhof.se kundservice@bahnhof.se 08-555 771 50 Det här innehåller lådan: A.1 st Pingrouter (dosan) B. 2 st antenner C. 2 Internetkablar (ethernetkablar rj 45)

Läs mer

ParaGå-guide -kommunala utförare

ParaGå-guide -kommunala utförare ParaGå-guide -kommunala utförare Viktig information Sid. 2 Aktivera låskod på enheten Sid. 4 Skapa Google-konto Sid. 8 Installera Mobileiron och ParaGå appen Sid. 10 Genväg ParaGå Sid. 18 Support Sid.

Läs mer

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix Installationsguide Nimbus Alarm Server för Fidelix TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNNINGE 08 532 57262 Fidelix Sverige AB Sokraftsvägen 16A 135 70 Stockholm 08 556 558 30 Om larmöverföring Överföringen görs

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se Asgari of Sweden Generation 3 Snabbmanual För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror www.asgariofsweden.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förberedelser... 3 Inställning

Läs mer

För att ENDAST använda Appen måste Centralkortet ha minst Version 1.30 och larmsändaren med lägst version 4.11.

För att ENDAST använda Appen måste Centralkortet ha minst Version 1.30 och larmsändaren med lägst version 4.11. Förutsättningar För att ENDAST använda Appen måste Centralkortet ha minst Version 1.30 och larmsändaren med lägst version 4.11. Skall Appen OCH Larmcentral användas måste Centralkortet ha minst Version

Läs mer

SweTrack Animal II. Svensk manual

SweTrack Animal II. Svensk manual SweTrack Animal II Svensk manual I denna manual finner du utförlig information om hur SweTrack Animal används läs den noggrant innan du börjar använda enheten. Om du har några frågor, eller vill komma

Läs mer

Distansåtkomst via totalaccess

Distansåtkomst via totalaccess Distansåtkomst via totalaccess Innehåll Syftet med tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Anslutning av IT-arbetsplats

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Total överblick med webbaserad larmservicecentral.

Total överblick med webbaserad larmservicecentral. ALARM COMMUNICATION SERVICES EagleEye Total överblick med webbaserad larmservicecentral. EagleEye är en molnbaserad tjänst som erbjuder en central, modern och kraftfull funktion för övervakning och säker

Läs mer

SpeedTouch 190. Installations- och användarguide. SIP-gateway. Version R1.0

SpeedTouch 190. Installations- och användarguide. SIP-gateway. Version R1.0 SpeedTouch 190 SIP-gateway Installations- och användarguide Version R1.0 SpeedTouch 190 Installations- och användarguide Version R1.0 Status v1.0 Referens Kortfattad titel Copyright E-DOC-CTC-20040601-0030

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

BIPAC 7100SG/7100G g ADSL Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7100SG/7100G g ADSL Router. Snabbstartsguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL Router, v.g. konsultera

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar

Packningslista: Installationsförfarande: Start. Anslut hårdvara. Installera sökverktyg. Logga in IP-kameran till LAN. Trådlösa inställningar DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Packningslista: IP-kamera Monteringsbygel Antenn Nätadapter CD Lan-kabel Installationsguide Skruvar Anteckning: Vissa modeller är inte utrustade med en extern antenn Installationsförfarande:

Läs mer