JA-82Y Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JA-82Y Användarmanual"

Transkript

1 JA-82Y Användarmanual

2 Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN STATUSFÖRFRÅGAN XXXXSTATUS SENASTE HÄNDELSEFÖRFRÅGAN XXXXMINNE STYR ELEKTRISKA ENHETER/APPARATER MED SMS KOMMANDON FÅ AKTUELLT SALDO FRÅN SIM -KORTET XXXXSALDO FJÄRRSTYRNING VIA TELEFONENS KNAPPSATS FJÄRRKONTROLLERA GENOM ATT RINGA IN RÖST MENYNS FLÖDESSCHEMA... 8

3 Användarfunktioner JA-82Y GSM larmsändare/kommunikator erbjuder många användbara funktioner. Dess huvudsyfte är att rapportera larm/händelser direkt till dig och/eller till en larmmottagningscentral (LMC). Dessutom tillåter larmsändaren/kommunikatorn dig att fjärrstyra larmsystemet och även elapparater (t.ex. värme) i huset via en telefon eller via en PC/ Internet Kan fjärrstyrning vara säkert? Det finns flera säkerhetsmekanismer för att säkerställa säkerheten med fjärrstyrning. Använd en telefon: Larmsändaren/kommunikatorns SIM-korts telefonnummer ger en grundläggande säkerhet. Detta nummer uppges inte uttryckligen systemet och vi rekommenderar att hålla det privat. En andra nivå av säkerhet, varje SMS kommando till larmet skall innehålla en giltig kod - samma kod som du använder för att styra systemet från manöverpanelen. Denna kod används även när du vill fjärransluta till systemet via en telefon så kallat anslutningstillstånd. Den tredje nivån av säkerhet kan vara att namnge kommandon med din egen text. Larmsändaren/kommunikatorn är förprogrammerad med svenska ord för kommandon. Dessa kommandoord kan användaren själv ändra till egna önskemål. (OBS! larmsändaren/kommunikatorn hanterar ej ÅÄÖ). Vi rekommenderar att sådana ändringar noteras och sparas på ett säkert ställe. Hur systemet fungerar Ett utlöst larm hanteras av larmsändaren/kommunikatorn på detta sätt: Om rapportering till larm mottagningscentral är inprogrammerat, så skickas larmet dit först. SMS rapporter skickas till förprogrammerade telefonnummer i den ordning dom är lagrade. Förprogrammerade telefonnummer rings upp (med röstmeddelande) i den ordning dom är lagrade. Varje telefonnummer rings endast upp en gång oavsett om samtalet blir besvarat eller ej. Uppringning av nästa nummer kan stoppas genom att trycka # på din mobiltelefon. Då avbryts processen att larmsändaren/kommunikatorn ringer nästa nummer och din telefons knappsats ändras till en simulerad manöverpanel. Nu kan du fjärrstyra systemet från din telefon lika som om du hanterar det på plats via den ordinarie manöverpanelen. Om ett utlöst larm blir kvitterat (avstängt) av en användare (genom att använda en giltig kod/kort) under tiden som larmrapporteringen pågår, så avslutas all vidarerapportering av de osända SMS och telefon -rapporteringar som ligger i kö. Larmmottagningscentralen får fortfarande en fullständig larmrapportering av händelserna i systemet. JA-82Y Användarmanual GB Trading Security MLD51300

4 Fjärrstyra med telefon Systemet kan fjärrstyras på två olika sätt med en mobiltelefon. Man kan antingen skicka SMSkommandon eller etablera en säker telefonuppkoppling mot systemet genom att ange en auktoriserad kod. I detta läge så styrs systemet via den inbyggda röstmenyn. Genom att trycka knapp 9 så ändras telefonens knappsats till en simulerad manöverpanel. Nu kan du använda telefonens knappsats som om det vore larmets manöverpanel. Med uppringning från en fast telefon (tonval) kan du endast använda uppringningsfunktionen och etablera kontakt med auktoriserad kod. Beskrivningen nedanför gäller för fabriksinställd enhet. Konfigurationen kan ändras under installation. Installatören bör tydligt förklara vilka ändringar som har gjorts. 1. Generella regler för fjärrstyrning via SMS kommandon Det går att skicka flera kommandon i ett SMS. Använd då kommatecken för att separera dessa. Det är ingen skillnad mellan stora och småbokstäver. För kommandostyrning är endast engelska bokstäver (ASCII) tillåtna (ej, Å Ä Ö). Alla SMS kommandon (inställningar) måste separeras med ett mellanslag. I detta dokument så betecknas sådana mellanslag med understreck. SMS kommandon kan skickas från en mobiltelefon eller en annan GSM förbindelse. Om symbolen % används kommer all efterföljande text att ignoreras. Symbolen %% avslutar processen när den används i en SMS text, m.a.o. efterföljande text kommer att ignoreras. Det är rekommenderat att använda denna symbol vid slutet av ett kommando om nätoperatören lägger till ytterligare text i slutet av ditt meddelande (reklam etc.). Varning: Om man inte separerar extra text med % eller %%, från ett godkänt SMS kommando så kommer inte SMS kommandot att bli igenkänt och kommandot kommer inte att utföras. Händelsen för kommandot bekräftas med ett SMS-svar. Standardtexter på kommandon kan ändras av en installatör eller administratör. Till exempel, kommandot: PGX TILL kan ändras till SLA PA VARME etc Koppla TILL larmet med SMS xxxxtill Kommandot TILL tillåter dig att koppla TILL larmet fullt eller delvis. Om systemet redan är tillkopplat så ändras inte dess status. Skicka ett SMS med innehållet: xxxxtill Exempel: Att skicka ett sms med innehållet 4321 TILL är detsamma som att slå in koden 4321 på systemets manöverpanel. Notera: Standardinställningen för TILLkoppling med TILL kommandot bekräftas med ett SMS svar. Om systemet inte tillåter att styras med kommandon (t.ex. när det är i servicesläget) så kommer du att bli informerad om det genom ett SMS svar. I ett områdesdelat larmsystem så kommer xxxxtill kommandot endast att påverka det område (A-B-C) vilken xxxx -koden tillhör och har behörighet till. JA-82Y Användarmanual GB Trading Security MLD51300

5 3. 3. Koppla FRÅN larmet med SMS xxxxfran Kommandot FRAN tillåter dig att koppla FRÅN larmet fullt eller delvis. Om systemet redan är frånkopplat så ändras inte dess status. Skicka ett sms med innehållet: xxxxfran Notera: Standardinställningen för FRÅNkoppling med FRAN kommandot bekräftas med ett SMS svar. Om systemet inte tillåter att styras med kommandon (t.ex. när det är i servicesläget) så kommer du att bli informerad om det genom ett SMS svar. I ett områdesdelat larmsystem så kommer xxxxfran kommandot endast att påverka det område (A-B-C) vilken xxxx -koden tillhör och har behörighet till Statusförfrågan xxxxstatus STATUS-kommandot ger information om den aktuella statusen i systemet. Larmsändaren/kommunikatorn kommer att svara med ett SMS som innehåller information om nuvarande TILL/FRAN status, GSM-signalstyrka, GPRS uppkopplingsstatus och lyckade/misslyckade larmöverföringar för varje larm mottagningscentral som är ansluten. Skicka ett sms med innehållet: xxxxstatus Exempel: Om systemet är TILL-kopplat och du skickar ett SMS kommando med innehållet 4321 STATUS till systemet så svarar det med ett SMS som kan se ut så här: Rapport från ditt larmsystem: Systemstatus, Tillkopplat, GSM: 80%, GPRS OK, MS1 OK, MS2 OK, MS3 OK. Där GSM: 80% är aktuell GSM signalstyrkan, GPRS OK betyder att kommunikationen med GPRS fungerar och MS1 OK, MS2 OK, MS3 OK betyder att all relevant data har skickats till larm mottagningscentralerna MS1, MS2, MS3. (MS = Monitoring station) Senaste händelseförfrågan xxxxminne Med kommandot MINNE får du systemet att rapportera de tre senaste händelserna som är lagrade i centralenhetens minne via SMS. Skicka ett sms med innehållet: xxxxminne JA-82Y Användarmanual GB Trading Security MLD51300

6 Exempel: Om ett larm har utlöst kommer larmsändaren/kommunikatorn att skicka följande rapport om du skickar SMS kommandot 4321 MINNE: Rapport från ditt larmsystem: Senaste händelser: FRÅN-kopplat, Huvudkod, Larmet kvitterat av användare, Huvudkod, Fördröjt larm, 02: Enhet. 6. Styr elektriska enheter/apparater med SMS kommandon Du kan skicka SMS kommandon för att koppla TILL/FRÅN centralenhetens utgångar. Upp till två apparater/enheter kan anslutas och fjärrstyras (enhet X och enhet Y se tabell i centralenhetens användarmanual). Larmsändare/kommunikatorn svarar med ett SMS som innehåller bekräftelse av kommandot. För att koppla TILL reläutgång X så skicka ett sms med innehållet: xxxxpgxtill För att koppla FRÅN reläutgång X så skicka ett sms med innehållet: xxxxpgxfran För att koppla TILL reläutgång Y så skicka ett sms med innehållet: xxxxpgytill För att koppla FRÅN reläutgång Y så skicka ett sms med innehållet: xxxxpgyfran Exempel: Om vill styra värmen i ditt hus och den är ansluten till reläutgång X på centralenheten kan du koppla -TILL värmen genom att skicka xxxx PGX TILL Få aktuellt saldo från SIM-kortet xxxxsaldo Om larmsändaren/kommunikatorn har ett SIM-kort med refill (förbetalt) så kan du kontrollera saldot på kontot genom följande kommando. Skicka ett SMS med innehållet:: xxxxsaldo Exempel: Som svar på xxxxsaldo kommandot får du följande meddelande: T ex: Rapport från ditt larm: Saldo: Nuvarande saldo är 26.35kr. Notera: Detta kommando behöver förprogrammeras av installatören enligt GSM operatörens krav Det är användarens ansvar att se till att det finns pengar på kontot GSM operatören kan ha en tidsfrist som kan göra att giltigheten på kontantkortet förfaller. Du kan hitta fler detaljer om detta kommando i larmsändarens/kommunikatorns installations manual. På grund av ovanstående fakta så är kontantkort inte att rekommendera. JA-82Y Användarmanual GB Trading Security MLD51300

7 8. Fjärrstyrning via telefonens knappsats Om du vill fjärrstyra larmsystemet via en telefon (mobil eller fast) så gör enligt följande: Slå GSM larmsändarens/kommunikatorns telefonnummer. Systemet kommer att svara inom 15 sekunder. Lyssna på röstintroduktionen, rösten kommer att be dig att slå in en auktoriserad kod. Slå den auktoriserade koden (användare, master eller service -kod) på din telefons knappsats. Lyssna på svaret (aktuell status på systemet) därefter erbjuder systemet dig att ändra dess status. För att byta till läge simulering av manöverpanel trycker du 9 (för att byta tillbaka till röstmenyn måste du lägga på för att sedan ringa upp igen). Från och med nu så kommer telefonens knappsats att fungera som systemets manöverpanel. Systemets status signaleras på detta sätt: o 1 pip = Tillkopplat (pålarmad) o 2 pip = Frånkopplat (avlarmad) o 3 pip = Serviceläget o sirenljud = Utlöst larm o röstmeddelande vid händelse = inbrottslarm, sabotagelarm, tekniskt fel Efterföljande ändringar till systemet indikeras med pip. Till exempel efter att ha kopplat FRÅN systemet så kommer du att höra två pip. (se ovan) Du kan styra PGX och PGY via telefonens knappsats på samma sätt som du gör på systemets manöverpanel. Genom at slå *81/*80 på telefonen så kontrollerar du PGX och med *91/*90 så kontrollerar du PGY. För att avsluta fjärruppkopplingen, lägg bara på luren. Uppkopplingen avslutas automatiskt om det inte sker någon aktivitet inom 60 sekunder Notera: Fjärrstyrning från en fast telefon fungerar endast om det är en tonvalstelefon. (DTMF) 9. Fjärrkontrollera genom att ringa in Med vissa begränsningar tillåter larmsändaren/kommunikatorn dig att kontrollera systemet genom att ringa in till den. Detta krävs att numret du ringer ifrån har blivit auktoriserat och lagrat i larmsändarens/kommunikatorns minne. Notera: Ringa in-metoden fungerar inte om numret är hemligt. Om du fjärrstyr systemet genom att ringa-in utan fjärråtkomstbehörighet, etablerar systemet förbindelsen och utför kommandot utan att samtalet kopplas upp, det är då kostnadsfritt. En telefon som har auktoriserats för fjärrstyrning, kan även användas för normal fjärrstyrning. Bara låt det ringa tills larmsändaren/kommunikatorn besvarar samtalet med röstmenyn. Naturligtvis kommer en förprogrammerad funktion genomföras först. JA-82Y Användarmanual GB Trading Security MLD51300

8 10. Röst menyns flödesschema Tab.1 JA-82Y Användarmanual GB Trading Security MLD51300

9 Programmering i underhållsläge För att programmera systemet i underhållsläge så krävs det att en servicetekniker har aktiverat funktionen. Alla kommandon kommer att bli nekade av systemet och manöverpanelen kommer att pipa fyra gånger om detta inte är gjort. Följande beskrivning är till för systemets administratör som har tillgång till huvudkoden (HK). Alla inställningar kan utföras via systemets manöverpanel. En sekvens som inte har skrivits klart kan avbrytas med ett tryck på knapp # på manöverpanelen. En programmerad sekvens lagras i centralenhetens minne (eller utförs) efter att den har blivit fullständigt inmatad. Alla inställningar utförs endast om centralenheten är i underhållsläge. För att komma in i underhållsläge så se först till att systemet är helt FRÅN-kopplat därefter trycker du in följande sekvens på systemets manöverpanel: 0 huvudkod (kort) Manöverpanelen kommer att visa Underhållsläge. I underhållsläget är det möjligt att ändra larmöverföringsinställningar, mäta GSM signalstyrkan, aktivera/inaktivera fjärråtkomst, ändra vidarebefordran av inkommande meddelanden, spela in röstmeddelande och så vidare. Mer detaljer med beskrivning finns i installationsmanualen. Felaktiga inställningar kan begränsa eller stänga av vissa funktioner (larm, rapportering, fel). När du har gjort en inställning, testa därefter systemet så att det fungerar riktigt. Fjärråtkomst genom Internet Anslutning till systemet genom Internet görs via Olink mjukvaran, version 2.0 eller högre. Olink tillåter fullständig programmering för installatörer och även användande av systemet för slutanvändarna. GPRS tjänst (eller, alternativt SMS) används för dataöverföring. Jablotron Alarms tillhandahåller fjärråtkomst kostnadsfritt (endast trafikkostnad från larmets SIMkort debiteras). Installationsteknikern kan ställa in fjärråtkomst efter önskemål. Fjärråtkomst till larmsändare/kommunikatorn genom Internet kräver att SIM kortet har aktiverat GRPS dataöverföring. Endast då kan enheten fungera riktigt. Systemet kan styras genom att slå in önskad sekvens på en virtuell manöverpanel. Olink kan öppna en kommandorad där sekvenser kan skrivas in ungefär som om du slog in dom direkt på systemets manöverpanel. För att skicka instruktionerna till larmsändare/kommunikatorn för bearbetning trycker man på "submit" knappen. Fler detaljer med beskrivningar hittas i installationsmanualen. Listan över händelser kan kommas åt oavsett vilket läge centralenheten befinner sig i, därför är det inte nödvändigt att aktivera ett specifikt läge på centralenheten (som att koppla -FRÅN larmet eller byta till Underhållsläge). Händelselistan lagrar de senaste 255 händelserna. JA-82Y Användarmanual GB Trading Security MLD51300

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 Reservation för tryckfel och förändringar i manualen. 2003-03-12 Digiplex 48/96 användarmanual 2 1 Inledning...4 1.1 Förklaringar...4 2 Grundläggande funktion...4

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Snabbmanual för larmsystemets viktigaste funktioner...2 Kontaktformulär...2 Tända indikatorsignaler...2 Sirensignaler...3 Användbara tips för användare av PowerMax Pro...3 1. Introduktion...4

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer