V/S Larm Användar- och installationsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V/S Larm Användar- och installationsmanual"

Transkript

1 V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot larm 14 - Larmkoder 15 - Känslighetsinställning 16 1

2 Inledning V/S LARM larmar både via SMS och via ett kretskopplat 3G-Videosamtal. Vid händelse av larm blir larmmottagare uppringd till sin mobiltelefon från V/S LARM och får då tillgång till direktsänd videouppspelning. Det är endast larmmottagare med sitt förprogrammerade mobiltelefonnummer som har möjlighet att få åtkomst till videouppspelningen. Detta innebär att intrångsrisken, d.v.s. risken att någon obehörig ger sig åtkomst till en larmkamera är obefintlig. V/S Larm är ingen övervakningskamera där man kan gå tillbaka i tiden och ta del av videoinspelning utan ger endast ögonblicksvideo i realtid i händelse av att ett brott begås. Mobiltelefoner För att ta emot videouppspelning från V/S Larm krävs det att man har en mobiltelefon som kan ta emot ett kretskopplat 3G-Videosamtal.Samsung Galaxy S II, S III och S4 är ett par nyare kända modeller som har den funktionen. Mobiltelefoner som Iphone och HTC är exempel på mobiltelefoner som inte kan ta emot ett säkert kretskopplat 3G-videosamtal. Dessa telefoner är anpassade till att endast kunna ta emot streamad videoöverföring via internet s.k. falskt videosamtal. Dessa mobiltelefoner tillåtes endast att ta emot SMS från V/S Larm. Det finns väldigt många olika mobiltelefoner, både äldre (från år 2000 och framåt) och nyare modeller som har 3G-videosamtalfunktionen. SIM-kort V/S Larm kostar endast i form av SMS och videosamtal vid larm eller konfiguration. SMS- och samtalskostnad kan skilja från olika operatörer. 1. Mobiltelefonabonnemang. Det finns olika billigare varianter av mobiltelefonabonnemang. Detta är att föredra då man inte behöver kontrollera något saldo. 2. Kontantkort Vid användning av kontantkort är det viktigt att du kontrollerar att SIM-kortet är laddat. V/S Larm har ingen funktion som varnar om saldot håller på att ta slut. OBS! Avaktivera alltid PIN-koden på SIM-kortet och prova (om du har möjlighet) att det går att ringa ett 3G-videosamtal till någon. Eventuella inställningar från operatören kan behövas aktiveras i sällsynta fall. 2

3 Innehållsförteckning Medföljande delar enligt bild nedan 1) V/S Larm 2) Fjärrkontroll 3) Backupbatteri 4)Batteri till Fjärrkontroll 5) SD Memory Card 6) Väggfäste 7) Hållare till väggfäste 8 ) Kabel för 12V + - 9) Nätadapter 12V 10) Skruvar Innan du börjar Se till att du har tagit bort PIN-koden från SIM-kortet. Om möjligt, prova och ring ett 3G-Videosamtal till någon annan mobiltelefon med 3G-Videosamtalsfunktionen och se att det fungerar. I sällsynta fall kan du behöva kontakta din operatör för aktivering av vissa tjänster i ditt SIM-kort. Reset Vid eventuella ändringar, inprogrammering av detektorer/sensorer, påfyllning eller byte av SIM-kort, tryck in knappen Reset i ett par sekunder för omstart. Inprogrammerade larmmottagare, sensorer/detektorer försvinner inte. Fabriksåterställning Tryck in och håll kvar knappen Reset och sedan knappen Learn/Del. Släpp knappen Reset och håll kvar knappen Learn/Del tills lamporna blinkar grönt och rött om vartannat. V/S Larm startar nu om och är nu återställd till fabriksinställning. 3

4 Steg 1: Lossa höljet Steg 2: Lyft bort höljet Steg 3: På baksidan trär du in sladden från adaptern genom gummit 4

5 Steg 4: Koppla in sladden Steg 5: Stoppa in minneskortet, på sidan bakom gummiskyddet Steg 6: Stoppa in SIM-kortet SIM-kortet placerat enligt pilen på bilden 5

6 Steg 7: Koppla in batteriet Batteriet på plats enligt bilden Steg 8: Skruva tillbaka fronten Steg 9: Haka på och skruva dit hållaren till väggfästet på baksidan 6

7 Steg 10: Lossa överdelen (a) med vingmuttern från väggfästet och skruva in den i hållaren (max 2 varv) och spänn fast den med spännmuttern (b). Skruva fast väggfästet (c) med de 3 medföljande skruvarna på lämplig plats. Fäst sedan V/S Larm med vingmuttern och rikta in den. b c a V/S Larm är nu redo för programmering! Koppla in strömmen och låt V/S Larm starta upp ett par minuter innan du påbörjar programmeringen. 7

8 V/S Larm egenskaper PIR rörelsesensor, husdjurskänslig Ingång för extern mikrofon och högtalare Videokamera / kamera Högtalare, möjliggör 2-vägs kommunikation Mikrofon, möjliggör 2-vägs kommunikation Infrarödsensor, möjliggör mörkerseende 8

9 Programmera fjärrkontrollen 1. Öppna locket på undersidan av fjärrkontrollen och stoppa in det medföljande batteriet, sätt tillbaka locket. 2. Ta bort fronten på V/S Larm 3. Tryck in och släpp knappen Learn/Del - nu ska röd lampa lysa konstant. (om den inte lyser efter första trycket, tryck in igen) 4. Tryck samtidigt in knapparna och på fjärrkontrollen tills den röda lampan slocknat på V/S Larm Klart! Användning av fjärrkontrollen = Larm AV (AR0) = Larm PÅ (AR1) = Home PANIC = Panik / nödknapp Håll knappen inne ett par sekunder tills den röda lampan på fjärrkontrollen blinkat till. Samtliga larmmottagare kontaktas Fjärrkontrollen når huvudenheten upp till 250 m 9

10 Användarmanual för V/S Larm Vid första användning Att tänka på: Om ditt SIM-kort har en Pinkod, måste du koppla bort den. Det gör man vanligtvis under kortinställningar i din mobiltelefon. Programmering av V/S Larm (sida 1/2) Steg 1 Aktivera V/S Larm Skriv ett SMS/textmeddelande: PW och skicka det till det telefonnummer som är registrerat på det SIM-kort du satt in i V/S Larm. Du kommer nu få tillbaka ett SMS, enligt bilden till höger. Efter P1 (administratör av larmet) kommer ditt mobiltelefonnummer att stå avslutat med ett B (telefonnumret kontaktas via både videosamtal och SMS). Vid första programmeringen kan det kan ta någon minut innan V/S Larm svarar vid första SMS:et Steg 2 Nytt lösenord Notera att endast det telefonnummer som du angett som P1 kan ändra lösenordet. Skicka SMS till V/S Larm enligt bilden till höger för att byta lösenord. X:en ska ersättas med det 6-siffriga lösenord du själv valt. Notera att koden är fabrikskoden du startar med och den kod du använder efter en återställning. 10

11 Användarmanual för V/S Larm Vid första användning Programmering av V/S Larm (sida 2/2) Steg 3 Programmera in larmmottagare nummer 2,3 och 4 Detta steg behöver du endast följa om du vill ha fler telefonnummer inprogrammerade. Du kan när som helst gå tillbaka och programmera in dem. Skicka SMS enligt bilden till höger till din V/S Larm, enligt bilden till höger. Alla X står för siffrorna i telefonnumren. Notera att P2: P3: P4: ska efterföljs med ett B, V eller S om står för vilken åtgärd larmet ska använda sig av vid kontakt. B = Både videosamtal och SMS V = Endast videosamtal S = Endast SMS (Bra för grannsamverkan) Steg 4 Programmera datum och tid Oftast så ställs datum och tid automatiskt. Om inte, gör enligt följande: Skicka SMS enligt bilden till höger till V/S Larm. Efter DA skriver du in dagens datum och tid (ÅÅMMDD). Mellan datum och klockslag ska det vara ett _ tecken. Använd aldrig mellanslag vid konfigurering av V/S Larm Nu är V/S Larm redo att användas 11

12 Användarmanual för V/S Larm SMS Du kan aktivera, inaktivera och konfigurera ditt larm genom att skicka SMS till ditt V/S Larm Samtliga SMS kommandon (sida 1/2) Larm av: AR0 Larm på: AR1 X:en som följer efter PW ska vara din 6-siffriga kod Använd inga mellanslag, endast ny rad! 1 Programmera in larmmottagare: P2: B 2 Exemplet ovan visar hur man lägger in larmmottagare P2. Bokstav B efter mobilnumret: Larmmottagning både Video och SMS Bokstav V efter mobilnumret: Larmmottagning enbart via Video Bokstav S efter mobilnumret: Larmmottagning enbart via SMS Programmera bort larmmottagare: P2: Exemplet ovan programmerar bort larmmottagare P2 3 Ställ in automatlarm: AU1800_ Exemplet ovan aktiverar larmet mellan klockan 18:00 och klockan 06:00 varje dag SMS skickas när larmet aktiveras och avaktiveras Avbryt automatlarm: AU9999_

13 Användarmanual för V/S Larm SMS Du kan aktivera, inaktivera och konfigurera ditt larm genom att skicka SMS till ditt V/S Larm Samtliga SMS kommandon (sida 2/2) 5 Aktivera rörelsedetektorn: PIR1 6 Avaktivera rörelsedetektorn: PIR0 7 Kontrollera larmstatus AV/PÅ: AR? 8 Larmlistan P1-P4: FP? 9 Ställ in utpasseringstid: DE30 Exemplet ovan innebär 30 sekunders fördröjning till dess att larmet aktiveras från och med att du har aktiverat larmet 10 Byta den 6-siffriga koden: NP Exemplet ovan innebär att den nya koden är Bra att veta! Vid varje konfiguration eller ändring som görs bekräftas i SMS-form! 13

14 Att ta emot larm Om ett larm går så mottar P1 P4 omgående ett SMS med larmkod (se tabell nedan). SMS mottas endast om larmmottagares telefonnummer följs av ett B alternativt S i larmlistan. V/S Larm startar omgående uppringning till P1 P1 svarar och får genast upp videouppspelning live i sin mobil - I det här läget har du 20 sekunder på dig att kvittera att du mottagit larmet genom att trycka siffran 5 en gång på din mobiltelefon Om P1 av någon anledning inte kan motta larmet eller missar att kvittera, ringer V/S Larm automatiskt upp P2 o.s.v. Uppringningen sker i 3 intervaller tills någon svarar och kvitterar OBS! Kvittering av larm kan endast ske när du har blivit uppringd av V/S Larm. Kvittering sker med siffran 5 på din mobiltelefon! Mottaget SMS PIR Trigger Burglary Alarm C/T Alarm Panic Alarm Tamper Alarm Fire Alarm SD Card Abnormal SD Card Normal AC Power Fail AC Restore Battery Low Periodic Test Report Orsak Larmkoder Rörelsesensor på V/S Larm har triggats igång Ev. inkopplade sensorer har aktiverats Kabelstöldslarm alt. tanklarm aktiverats även magnetkontakt Panikknappen har tryckts in Någon har öppnat eller fysiskt manipulerat V/S Larm eller något av larmtillbehören. Brandlarmet har gått När man tar bort SD Minneskortet När man satt in SD Minneskortet igen Strömavbrott eller nätadaptern till V/S Larm dragits ur Strömmen är återställd Backup batteriet tar slut om ca. 30 minuter Statusrapport skickas var 10:de dag, endast om det är fler än P1 inprogrammerade på larmlistan. För att ringa upp V/S Larms kamera krävs det att man har den 6-siffriga koden och är inlagd i larmlistan! 14

15 V/S Larm funktioner och egenskaper Att ta emot larm V/S Larm har både mörkerseende och inbyggd mikrofon och högtalare Du kan via en enkel knapptryckning aktivera tvåvägskommunikationen och prata med den som befinner sig i närheten av V/S Larm All manövrering sker med enkelhet via din mobiltelefons knappsats enligt illustrationen nedan 5 Kvittera larm/ Starta inspelning #5 Stoppa inspelning 3 Tvåvägskommunikation PÅ #3 Tvåvägskommunikation AV *8 Siren PÅ #8 Siren AV *6 Mörkerseende PÅ #6 Mörkerseende AV *9 Relä PÅ #9 Relä AV T ex lampa - max 40 W När du ringer upp ditt V/S Larm blir din display grön V/S Larm väntar då i 20 sekunder på din 6-siffriga kod 15

16 Känslighetsinställning / husdjursinställning Skruva bort höljet från Video Sensor Lite ovanför mitten så finns det små reglage, 4 st X nedan symboliserar reglagets läge 60% Känslighet (lägst) X X X X % Känslighet X X X X % Känslighet X X X X % Känslighet (högst) X X X X

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion Paketets innehåll Ditt paket med MMS-kamera från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st MMS-kamera med inbyggd antenn 1 st nätaggregat 2 st trådlösa fjärrkontroller 1 st väggfäste 3 st små larmklistermärken

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227 UniAlert GSM Artikelnummer: 11.227 1 Innehållsförteckning Egenskaper 1 1. Systemöversikt 2 1.1 Identifiering 2 1.2 Montering av SIM-kort 3 1.3 Spänningsmatning 3 1.4 Kopplingsplint för in- och utgångar

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0 Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 The intelligent tracking system ProEvo ProSafe Användarmanual v1.0 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning MLO51201-1 - Innehållsförteckning Beskrivning... 3 AZOR kit innehåller... 4 AZ-10K GSM centralenhet... 4 AZ-10D RFID taggläsare... 5 AZ-10M magnetdetektor... 5 AZ-10P rörelsedetektor... 6 Installation...

Läs mer