Bruksanvisning GSM ON / OFF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning GSM ON / OFF"

Transkript

1 Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning GSM ON / OFF - SV - AKO GSM ON/OFF har tagits fram för fjärrstyrning av elektrisk utrustning (i synnerhet för att starta/stänga av elstängselaggregat). Den kan styras med SMS-kommandon i ett GSM-nät med hjälp av en vanlig mobiltelefon. För att göra detta behöver du ett SIM-kort från en GSM-mobiloperatör (ingår inte GSM ON/OFF:s leveransomfång). A) Sätta in SIM-kort första gången: 1. Köp ett SIM-kort (t.ex. ett kontantkort) eller använd ett kort som du redan har. a. Kontrollera att SIM-kortets mobiloperatör tillhandahåller en god täckning (mer än 1/3 av mottagningseffekten) på den plats där du ska använda din nya GSM ON/OFF. Placera inte metallföremål eller andra ledande material i närheten av din GSM ON /OFF eftersom det kan bryta mobilanslutningen. Information om kontantkort: Det är den enskilda kortförsäljaren som avgör om kortet fortfarande kan ringas upp när kontantbeloppet är förbrukat. Detta är i regel fallet. I så fall kan GSM ON/OFF ta emot och utföra kommandon, men om kontantbelopp saknas kan apparaten inte besvara dessa med ett samtal eller ett SMS. 2. Aktivera det nya SIM-kortet + avaktivera PIN-koden i säkerhetsinställningarna a. Aktivera ditt nya SIM-kort hos mobiloperatören. Ta reda på hur detta går till hos din mobiloperatör! b. VIKTIGT: PIN-koden för ditt nya eller gamla GSM SIM-kort måste avaktiveras med mobiltelefonens säkerhetsinställningar innan du börjar använda din GSM ON/OFF. OBSERVERA: Om du har Vodafone går det inte att avaktivera PIN-förfrågan! (Situation juli 2010.) B) Börja använda GSM ON/OFF 3. Sätta in det "PIN-avaktiverade" SIM-kortet i din GSM ON/OFF a. Sätt in SIM-kortet i kortfacket enligt illustrationen, se GSM-apparatens undersida. b. OBSERVERA: SIM-kortet snäpper fast med ett lågt klick! c. ANVISNING: SIM-kortet får inte sticka ut ur kortfacket! 4. Sätta in GSM ON/OFF i uttaget a. Både power-led och OUT-LED blinkar tre gånger var. När funktionskontrollen är avslutad lyser power-led. GSM-LED blinkar en gång var sekund medan apparaten söker mobilnätet och var tredje sekund när den har anslutit till nätet. b. Power: Grön LED = strömtillförsel OK. c. GSM: Blå LED = statusindikering för GSM-nätet. d. OUT: Röd LED lyser med fast sken = strömtillförsel från huvuduttaget till apparaten OK. Röd LED släckt = ingen ström till enheten som ska styras. Röd LED blinkar = SIM-kort defekt. e. Spara GSM ON/OFF:s SIM-kortnummer i din mobils telefonkontakter. 5. Sätta in kontakten till enheten som ska styras (t.ex. elstängselaggregat) i GSM OBSERVERA!!! När du har tagit din GSM ON/OFF i drift har du 30 minuter på dig att göra dina inställningar! Om du vill lägga till andra kommandon när dessa 30 minuter har gått måste apparaten startas om (dra ut kontakten ur GSM ON/OFF i ca 10 sekunder).

2 Återställa fabriksinställningar: Använd ett spetsigt föremål, t.ex. ett gem, och tryck på den dolda knappen i ca 5 sekunder. När 5 sekunder har gått blinkar alla LED. Tryck då en gång till för att återställa din GSM ON/OFF till fabriksinställningarna. C) Styrning med SMS: För att starta eller stänga av den enhet som ska styras (t.ex. elstängselaggregat) med SMS, skickar du ett SMS till SIMkortnumret i din GSM ON/OFF med kommandot: a. ON (= "starta enheten som ska styras" - OUT-LED på GSM lyser med fast sken) b. OFF (= "stänga av enheten som ska styras" - OUT-LED på GSM är släckt) Dessa två kommandon bekräftas varje gång med ett svars-sms (t.ex. Power socket ON isocket --). D) Personalisering O B S E R V E R A! Vid styrning via uppringning (obligatoriskt) eller styrning via SMS (valfritt) För tillfället kan alla som känner till GSM ON/OFF:s SIM-kortnummer starta eller stänga av den enhet som ska styras med de båda SIM-kommandona ON och OFF. 1. Personalisera a. Funktion för att begränsa vilka telefonnummer från mobil- eller det fasta nätet som har rätt till åtkomst. b. OBSERVERA! Du kan högst spara 10 nummer som består av max. 15 siffror per nummer! 2. Personaliserings-kommandon Kommando 1: Det första telefonnumret måste vara det till den styrande mobiltelefonen (d.v.s. den mobiltelefon som du styr din GSM ON/OFF med). a. 1. SMS-kommando: SECNUMBER xxxx Exempel: SIM-kortnr. Land = SMS kommando (Tyskland) SECNUMBER xxxxxx +45 (Danmark) SECNUMBER+45xxxx xxxxxx +33 (Frankrike) SECNUMBER+33xxxx (Ytterligare telefonnummer kan läggas till genom att upprepa tillvägagångssättet.) b. 2. SMS-kommando: SECLIST=ON (Detta kommando aktiverar dina sparade telefonnummer.) Dessa båda kommandon bekräftas alltid av ett svars-sms. Din GSM OB/OFF kan nu endast styras från de telefonnummer som har sparats.

3 E) Styrning via uppringning: 1. SMS-kommando: RING= SWITCH Detta kommando meddelar din GSM ON/OFF att den kan styras via uppringning. Start och avstängning av din GSM ON/OFF via uppringning bekräftas var gång med ett SMS. 2. När din GSM ON/OFF rings upp hörs en upptagetton. 3. SMS-kommando: RINGCONFIRMTYPE=CALL Detta kommando ändrar SMS-bekräftelsen till uppringnings-bekräftelse. Nu kan du starta och stänga av enheten som ska styras genom att ringa upp din GSM ON/OFF och får en bekräftelse-uppringning efter ca 10 från din GSM ON/OFF. Om du inte svarar på uppringningen debiteras samtalet inte GSM ON/OFF:s SIM-kort. 4. SMS-kommando: RINGCONFIRM=ON Detta kommando innebär att GSM ON/OFF måste utföra valfri via SMS eller uppringning bekräftelse. Med det redan utförda SMS-kommandot "RINGCONFIRMTYPE=CALL" har automatiskt även kommandot "RINGCONFIRM=ON" aktiverats. 5. SMS-kommando: RINGCONFIRM=OFF Detta kommando innebär att din GSM ON/OFF inte behöver skicka en bekräftelse i form av SMS eller uppringning. Tips: Därmed debiteras GSM-SIM-kortet inga avgifter.

4 Tips: 1. SMS-kommando: STATUS (Förfrågan om aktuell status till/från) 2. SMS-kommando: SECNUMBER-ALL (Radera alla sparade telefonnummer) 3. SMS-kommando: SECNUMBER? (Förfrågan om alla sparade telefonnummer på SIM-kortet) 4. SMS-kommando: OFF125 (Apparaten stängs av under 125 minuter och startas sedan automatiskt igen. Den längsta tiden som kan väljas är 720 minuter.) 5. SMS-kommando: ON125 (Apparaten är igång under 125 minuter och stängs sedan automatiskt av.) SERVICE Tyskland: AKO-Agrartechnik GmbH & Co.KG (garantigivare) Karl-Maybach-Str Wangen TYSKLAND Tel: SERVICE Österrike: Kerbl Austria Handels GmbH Wirtschaftspark Poggersdorf ÖSTERRIKE Tel:

5 SIM-kortfack 2 Power-LED indikerar strömtillförsel 230 V från elnätet 3 GSM-LED mottagningsindikering 4 RESET-knapp dold knapp 5 OUT-LED indikerar den anslutna ingående enhetens kopplingsstatus Säkerhetsanvisningar: Denna apparat uppfyller gällande tekniska standarder avseende säkerhet. Trots detta ser vi oss som tillverkaren ansvariga för att göra dig uppmärksam på nedanstående säkerhetsanvisningar. Ge akt på följande för att utan problem kunna ha glädje av din fjärrbrytare i många år och för att garantianspråken ska gälla: - Reparera aldrig apparaten själv! Apparaten innehåller inga delar som kräver underhåll. - Apparatens driftspänning och nätspänningen samt typen av spänning måste stämma överens (se märkskylten på apparatens baksida). - Anslut endast till korrekt installerade, jordade uttag. - Apparaten är inte avsedd för direct plug-in-enheter utan kontakt. Externa enheter som ansluts till apparaten måste ha en sladd med lämplig kontakt. - Vissa enheter har en brytare som måste stängas av innan enheten kan avskiljas från elnätet. Använd inte produkten tillsammans med sådana enheter den kan inte avaktivera brytaren på externa enheter. - Använd inte extern utrustning om kontakten är skadad! Anslut inga enheter som inte kan lämnas utan uppsikt till fjärrbrytaren (vissa värmeaggregat o.s.v.)! - Lastgränsen eller andra elektriska parametrar som anges i den tekniska specifikationen får inte överskridas. Kontrollera den anslutna enhetens watt- och volt-värden! - Apparaten är uteslutande avsedd för icke-kommersiell användning i privata hushåll. Använd inte apparaten på platser där nödsituationer kan uppstå: militärförläggningar, sjukhus o.s.v! - Produkten är inte avsedd för att avskilja den styrda utrustningen från elnätet på ett säkert sätt, den har ingen jordfelsbrytare (RCD). Säkerställ att elnätet i ditt hem motsvarar gällande säkerhetsstandarder. - Produkten är designad för användning inomhus i utrymmen utan fukt. Den får inte användas i fuktig eller kemiskt aggressiv omgivning (t.ex. badrum)! Apparaten är heller inte konstruerad för att användas i industrianläggningar med aggressiva omgivningsvillkor. - Använd inte apparaten om kapslingen är skadad! - Skaka inte produkten och tappa den inte, det kan orsaka att den skadas! - Låt inte apparaten utsättas för direkt solljus! - Låt inte barn komma i närheten av apparaten! - Spärra åtkomsten till administrering och inställningar för obehöriga användare.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Aastra Kommunikationssystem

Aastra Kommunikationssystem Aastra Kommunikationssystem Aastra 800 Aastra IntelliGate Aastra IntelliGate OpenCom 100 OpenCom 100 Aastra 800 OpenCom 1000 BusinessPhone BusinessPhone MX-ONE A150 A300 2025 2045 2065 Aastra Mobile Client:

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Installationsguide Bredband och Telefoni

Installationsguide Bredband och Telefoni Installationsguide för Bredband och Telefoni tele2.se Innehåll: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bra att veta om utrustningen Allmän information 4 Vad du behöver till installationen 4 Modem och installationsutrustning

Läs mer

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på www.gigaset.com. Gigaset

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer