Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600"

Transkript

1 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2 BESTÄLLNING...2 GARANTI- OCH ANSVARSFÖRDELNING...2 INKOPPLINGSANVISNINGAR AV MODUL GSM FIXI VERSION ALARM...3 ANSLUTNING AV EXTERN INGÅNG (GSM FIXI)...5 ANSLUTNING AV SUMMALARM (GSM FIXI)...6 KONFIGURERING AV MODUL FÖR SÄNDNING AV SMS (GSM FIXI)...7 Mobiltäckning (GSM Fixi)...7 Mobilnummer som larm ska sändas till (GSM Fixi)...7 SMS-kommandon för styrning av VP (GSM Fixi)...8 Ytterligare SMS kommandon till GSM-modul (GSM Fixi)...8 INKOPPLINGSANVISNINGAR AV MODUL GAC III...9 ANSLUTNING AV EXTERN INGÅNG (GAC III)...11 ANSLUTNING AV SUMMALARM (GAC III)...12 KONFIGURERING AV MODUL FÖR SÄNDNING AV SMS (GAC III)...13 Mobiltäckning (GAC III)...13 Mobilnummer som larm ska sändas till (GAC III)...14 SMS-kommandon för styrning av VP (GAC III)...15 Ytterligare SMS kommandon till GSM-modul (GAC III)...15

2 Installationsanvisning: GSM-larmmodul till IVT värmepump Allmänt Denna anvisning ska användas vid inkoppling av Sikom Alarmcontroller (GAC III-2) eller GSM Fixi version Alarm till IVTs värmepumpar av E och C modell med reglerenhet av typ Rego600. Modulen GSM Fixi version Alarm är en basvariant och innehåller en alarmingång samt två utgångar och lämpar sig därför bra för användning om larmutsändning och externstyrning av värmepumpen önskas. En larmmottagare kan anges. Sidor som berör GSM Fixi version Alarm i detta dokument: 3-8. Modulen GAC III-2 är en kraftfullare variant som förutom användning till IVT värmepumpar även kan användas tillsammans med flera larmingångar såsom brand, gas m.m Trådlösa kontakter kan även anslutas. Flera larmmottagare kan anges. För ytterligare information se den med produkten medföljande manualen GSM Alarm Controller III Bruks- och montageanvisning. Sidor som berör GAC III i detta dokument: Beställning För beställning och aktuell prisuppgift kontakta leverantören Intectra AB, uppge referens IVT. Intectra AB Blåviken Åsele Tel Fax Garanti- och ansvarsfördelning Produkten köps av kunden direkt från företaget Intectra, som också har service- och garantiansvar. Förutsatt att enheten kopplas in enligt denna manual gäller dock garantin för värmepumpen i full utsträckning. Sidan 2 av 16

3 Inkopplingsanvisningar av modul GSM Fixi version Alarm Denna del ska endast läsas om larmmodul GSM fixi version Alarm ska kopplas in. Gå till sida 3 för GAC III Enheten monteras på lämplig vägg i närheten av värmepumpen. Det är därför viktigt att IVT uppges som referens vid beställning för att erfordlig låda för väggmontage ska skickas med. -Anslutning för 230V nätspänning ansluts till lämpligt vägguttag. -Det kablage som ska anslutas mellan värmepumpen och larmmodulen förs in genom de avsedda hålen för elanslutningar på värmepumpen, se figur 6 och 7. -GSM-antennen ansluts till enligt figur 9. För att säkerställa god kontakt med GSM-nätet se Konfigurering av modul för sändning av SMS. -Inkoppling ska göras av behörig installatör. -För att kunna skicka och ta emot SMS måste giltigt SIM-kort skjutas in i SIMkortshållaren. Enheten måste vara avslagen vid isättning och bortplockning av SIM-kortet annars kan SIM-korten förstöras, läs mer om SIM-kort under rubrik Konfigurering av modul för sändning av SMS. Figur 6, Elanslutningar för värmepump av C-modell. Sidan 3 av 16

4 Figur 7, Elanslutningar för värmepump av E-modell. Figur 8, Anslutningar på larmmodulen Sidan 4 av 16

5 SIM korts-hållare Antenn ingång Figur 9, Larmmodulen sedd från sidan Anslutning av extern ingång (GSM Fixi) Med den externa ingången ges möjlighet att styra värmepumpen genom att skicka SMS. Det som sker när den externa ingången används är att rumsbörvärdet ändras till det värde som ställts in under menyfönster 1.13 på värmepumpen. Ett krav för att denna funktion ska fungera är att rumsgivaren GT5 finns ansluten. Plintkort i värmepumpen Anslutning på GSMmodulen Figur 10, Inkoppling av värmepumpens externa ingång. Ingång EXT på värmepumpens ansluts till NO och C på utgången på enhetens övre del enligt figur 10. Sidan 5 av 16

6 Anslutning av summalarm (GSM Fixi) Om summalarmsutgången på värmepumpen ansluts till ingången på larmmodulen så skickas ett SMS varje gång värmepumpen larmar. Plintkort i värmepumpen Anslutning på GSMmodulen Figur 11, Inkoppling av värmepumpens summalarmsutgång. Summalarmsutgången på värmepumpen ansluts till plinten längst ner till vänster på modulen enligt figur 11. Det som nu återstår är att välja vilket nummer larmen ska sändas till, se Konfigurering av modul för sändning av SMS. Sidan 6 av 16

7 Konfigurering av modul för sändning av SMS (GSM Fixi) GSM-modulen måste förses med ett SIM-kort. Man kan använda både kontantkort eller kort med vanligt abonnemang. Innan du väljer operatör kontrollera att de har täckning i det område där du skall installera enheten, detta görs förslagsvis genom att prova täckningen med en mobiltelefon. Observera att det är viktigt att kontrollera telefonoperatörens villkor för kontantkort eller abonnemang. Vissa operatörer kräver t.ex. att kontantkortet laddas minst en gång per år annars blir det ogiltigt. Enheten kräver att PIN-koden är deaktiverad. I nya SIM-kort är normalt PIN-koden deaktiv. Om så inte är fallet kan detta göras genom att sätta kortet i en vanlig GSM telefon och följa instruktionerna för aktuell telefon. Mobiltäckning (GSM Fixi) Mobiltäckningen visas med dioden märkt signal. Svart: Ingen eller dålig täckning. Röd: Medelbra täckning. Grön: Bra täckning. Att observera är att även om den valda operatören inte har täckning på den aktuella platsen indikeras täckningen för nödsamtal. Därför är det viktigt att säkerställa att täckningen för vald operatör genom att testa SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon. Mobilnummer som larm ska sändas till (GSM Fixi) För att GSM Fixi ska sända SMS ALARM så måste numret som larmet ska sändas till anges. -Skapa ett nytt textmeddelande (SMS) i din mobiltelefon. -Skriv in behörighetskoden (fabrikskod 1234) följt av SNXXXXXXXX# där X står för det nya numret som SMS ska skickas. Ett statusmeddelande ska mottagas om det lyckades. Exempel 1234SN # Sidan 7 av 16

8 SMS-kommandon för styrning av VP (GSM Fixi) För att aktivera den externa ingången i värmepumpen via SMS gör följande. -Skapa ett nytt textmeddelande (SMS) i din mobiltelefon. -Skriv in behörighetskoden (fabrikskod 1234) följt av R11. Exempel 1234 R11. För att avvaktivera den externa ingången i värmepumpen skicka då istället 1234 R10 För att få ett status-sms skickat från enheten skicka då behörighetskoden följt av ett S Exempel 1234 S Ytterligare SMS kommandon till GSM-modul (GSM Fixi) Ett axplock av kommandon som kan skickas till GSM-modulen sammanställs här. För ytterligare information hänvisas till manualen GSM Alarm Controller III Bruks- och montageanvisning. Ändra behörighetskod Behörighetskod C Ny 4-siffrig behörighetskod Exempel 1234 C1111 Sidan 8 av 16

9 Inkopplingsanvisningar av modul GAC III Denna del ska endast läsas om larmmodul GAC III ska kopplas in. Gå till sida 10 för GSM fixi version Alarm Enheten monteras på lämplig vägg i närheten av värmepumpen, det är därför viktigt att IVT uppges som referens vid beställning för att erfordlig låda för väggmontage ska skickas med. -Anslutning för 230V nätspänning ansluts till lämpligt vägguttag. -Det kablage som ska anslutas mellan värmepumpen och larmmodulen förs in genom de avsedda hålen för elanslutningar på värmepumpens takplåt, se figur 1 och 2. -GSM-antennen ansluts till anslutningen GSM ANT, se figur 3. För att säkerställa god kontakt med GSM-nätet se Konfigurering av modul för sändning av SMS. -Inkoppling ska göras av behörig installatör. -För att kunna skicka och ta emot SMS måste giltigt SIM-kort skjutas in i SIMkortshållaren. Enheten måste vara avslagen vid isättning och bortplockning av SIM-kortet annars kan SIM-kortet förstöras, läs mer om SIM-kort under rubrik Konfigurering av modul för sändning av SMS. Figur 1, Elanslutningar för värmepump av C-modell. Sidan 9 av 16

10 Figur 2, Elanslutningar för värmepump av E-modell. 50Hz 230V +12V GND PÅ AV BATT. SIM NO C NC NO C NC NO C NC GSM ANT GSM ALARM CONTROLLER III S1 S2 S3 Radio Temperatur +12V S4 AND +12V S3 AND +12V S2 AND +12V S1 GND SIKOM AS Figur 3, Anslutningar på larmmodulen. T2 T2 T1 T1 T0 T0 G ANT GS-33 Sidan 10 av 16

11 Anslutning av extern ingång (GAC III) Med den externa ingången ges möjlighet att styra värmepumpen genom att skicka SMS. Det som sker när den externa ingången används är att rumsbörvärdet ändras till det värde som ställts in under menyfönster 1.13 på värmepumpen. Ett krav för att denna funktion ska fungera är att rumsgivaren GT5 finns ansluten. Plintkort i värmepumpen Anslutning på GSMmodulen Figur 4, Inkoppling av värmepumpens externa ingång. Ingång EXT på värmepumpens ansluts till NO och C på utgången märkt 00 på GSMmodulen, längst upp till höger enligt figur 3. Sidan 11 av 16

12 Anslutning av summalarm (GAC III) Om summalarmsutgången på värmepumpen ansluts till ingången på larmmodulen så skickas ett SMS varje gång värmepumpen larmar. Plintkort i värmepumpen Anslutning på GSMmodulen 27 kω Figur 5, Inkoppling av värmepumpens summalarmsutgång. Summalarmsutgången på värmepumpen ansluts till S1 och 0V på ingången märkt S1 på GSM-modulen, längst ner till vänster på figur 3. Ett av de medföljande motstånden (27 kω) ansluts parallellt över ingången märkt S1 och ingången märkt. För att larm ska sändas ut måste ingången aktiveras efter inkoppling gjorts. Det görs på GSM-modulen via meny 9 GAC meny -> 3 Scan innganger. Ingång 1 ska nu stå som Andre. För att denna skanning ska lyckas måste 27 kω motståndet vara korrekt inkopplat och inga larm får vara aktiva i värmepumpen. Det som nu återstår är att välja vilket nummer larmen ska sändas till, se Konfigurering av modul för sändning av SMS. Sidan 12 av 16

13 Konfigurering av modul för sändning av SMS (GAC III) GSM-modulen måste förses med ett SIM-kort. Man kan använda både kontantkort eller kort med vanligt abonnemang. Innan du väljer operatör kontrollera att de har täckning i det område där du skall installera enheten, detta görs förslagsvis genom att prova täckningen med en mobiltelefon. Observera att det är viktigt att kontrollera telefonoperatörens villkor för kontantkort eller abonnemang. Vissa operatörer kräver t.ex. att kontantkortet laddas minst en gång per år annars blir det ogiltigt. Enheten kräver att PIN-koden är deaktiverad. I nya SIM-kort är normalt PIN-koden deaktiv. Om så inte är fallet kan detta göras genom att sätta kortet i en vanlig GSM telefon och följa instruktionerna för aktuell telefon. Mobiltäckning (GAC III) Kontrollera mottagning för mobilnätet genom att göra följande i GSM-modulen: Tryck in OK knappen på manövertablån på GAC III, följande text visas: Huvudmeny: 1: Alarm Tryck pilknapp nedåt till Huvudmeny 4: GSM Setup displayen visar: Huvudmeny: 4: GSM Setup Tryck OK knapp OBS! Nu begärs behörighetskoden. Då ska den 4-siffriga koden knappas in, fabriksinställd med Tryck pilknapp nedåt till Undermeny 3: Signalstyrka Tryck OK knapp, och följande text syns på displayen: Signalstyrka: God Täckningen är tillfredsställande. Signalstyrka: Medel Täckningen kan vara tillräcklig. Det ställs mindre krav på täckning vid SMS sändning än vid uppringning. Signalstyrka: Dålig! Pröva att flytta antennen på GAC III till ett annat ställe med bättre täckning. Extern antenn måste ev. anslutas. Kontakta din installatör eller Intectra AB. Sidan 13 av 16

14 Gå tillbaka till huvudmenyn med Avbryt knappen. Avbryt knappen används också om du slår fel eller är osäker på var man befinner sig i menyn. Mobilnummer som larm ska sändas till (GAC III) För att GAC III skall sända SMS ALARM så måste 1-9 mobiltelefonnummer registreras som mottagare. Tryck OK knappen på GAC III, displayen visar: Huvudmeny: 1: Alarm Tryck pilknappen ned tills displayen visar. Huvudmeny: 4: GSM Setup Tryck OK. Knappa in behörighetskod. (Fabrikskod 1234). Tryck OK. GSM: 1: Nummer Välj nummer pos. 1: Position kan väljas med pilknapp, upp eller ned. Bekräfta önskad position med OK. Skriv nummer Mata in önskat mobiltelefonnummer, och OK. Du får besked att numret är lagrat. For mer om programmering av mobilnummer, aktivera/deaktivera mobilnummer se förklaring under Meny 4. Sidan 14 av 16

15 SMS-kommandon för styrning av VP (GAC III) För att aktivera den externa ingången i värmepumpen via SMS gör följande. -Skapa ett nytt textmeddelande (SMS) i din mobiltelefon. -Skriv in behörighetskoden (fabrikskod 1234) följt av R001. Exempel 1234 R001. Lägg till S00 för att få ett status-sms skickat från enheten. Exempel 1234 R001 S00 För att avvaktivera den externa ingången i värmepumpen skicka då istället 1234 R000 På samma sätt kan statusmeddelande fås genom att skicka S00. Exempel 1234 R000 S00 För att bara kontrollera status på den externa ingången kan endast S00 skickas. Exempel 1234 S00 Ytterligare SMS kommandon till GSM-modul (GAC III) Ett axplock av kommandon som kan skickas till GSM-modulen sammanställs här. För ytterligare information hänvisas till manualen GSM Alarm Controller III Bruks- och montageanvisning. Ändra behörighetskod Behörighetskod C Ny 4-siffrig behörighetskod Exempel 1234 C1111 Registrering av mobilnummer för mottagning av larm Behörighetskod N PlatsNR Mobilnummer # Exempel 1234 N # Lägger till mobilnummer på plats 1. Upp till 9 mobilnummer kan anges. Observera att om det fanns något tidigare nummer lagrat på den platsen ersätts det med det nya. Detta kan även göra från displayen som beskrivet under rubriken Mobilnummer som larm ska sändas till. Detta dokument beskriver endast inkoppling och användning av larmmodulen tillsammans med IVT värmepumpar. Det finns fler funktioner och mer detaljerade anvisningar för denna modul, om dessa önskas användas finns ytterligare information i den medföljande manualen GSM Alarm Controller III Bruks- och montageanvisning att läsa. Sidan 15 av 16