Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0"

Transkript

1 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

2 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A ÖVERSIKT GSM 12A MONTERING OCH ANSLUTNING... 5 ABONNEMANG OCH SIM-KORT... 5 FÖRBERED SIM-KORTET... 5 INSÄTTNING AV SIM-KORTET... 5 ANSLUTNINGAR: ANNTENN:... 6 TEMPERATURGIVARE:... 6 ALARM:... 6 RELÄ:... 7 DATA:... 7 DRIFTSPÄNNING:... 7 FÖRBEREDELSER... 8 STARTA:... 7 SIGNALSTYRKA:... 7 SMS STYRNING... 8 SMS KOMMANDON:... 8 TILLBEHÖR Rökdetektor Rörelsedetektor Magnetkontakter Gasdetektor Vattendetektor Extern antenn Temperatursensor FAQ ÅTERGÅ TILL FABRIKSINSTÄLLNING GARANTI OCH REKLAMATION TEKNISKA SPECIFIKATIONER VIKTIG INFORMATION (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT) Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

3 INFORMATION Säkerhetsinformation 1. Läs och spar denna bruksanvisning. 2. Uppmärksamma alla varningar och instruktioner. 3. Använd inte produkten i närhet av vatten eller i fuktig miljö. 4. GSM 12A+ kan renöras genom att torka försiktigt med t.ex. en torr bomullsduk. Använd ej vatten och rengöringsmedel. 5. Installera och använd produkten i enlighet med dessa anvisningar. 6. Använd tillbehör specificerade av Sikom eller återförsäljare. 7. Vid all eventuell service, ta kontakt med Intectra AB. Fukt Enheten får inte utsättas för vatten eller placeras i fuktig miljö. Om enheten utsatts för vatten, ta den ur drift och skicka in den för service. Öppna inte produkten! Då upphör garantin att gälla. Placering av produkten Montera enheten på en vägg eller annat fast underlag. Undvik fuktig miljö. Undvik att placera enheten direkt vid värmeelement eller under fönster. INTRODUKTION GSM 12A+ är en enhet som kan användas för att fjärrstyra t.ex. belysning och värme samt skicka larm via GSM nätet. Enheten kan även delvis styras lokalt med två tryckknappar. För att produkten skall fungera krävs att ett telefonkort, ett s.k. SIM kort, installeras. Enheten styrs via s.k. SMS meddelanden. HUR FUNGERAR GSM 12A+? Med GSM 12A+ kan du fjärrstyra, övervaka och reglera temperatur via SMS kommandon. Du kan styra, begära status och få larm från enheten. All kommunikation går via SMS. Se vidare kapitel SMS Kommandon. GSM 12A+ kräver kontakt med GSM nätet för att fungera. Med den medföljande antennen har man kontakt med GSM nätet under normala signalförhållanden. Om täckningen för GSM nätet är dålig kan enheten kompletteras med en extern utomhus antenn. Täckning visas på en diod märkt SIGNAL. Den lyser grönt vid god signal, röd vid dålig signal och är släckt när signal saknas. Dioden blinkar till med ca 7 sekunders mellanrum. När enheten tar emot ett SMS lyser dioden grönt i ca 1-2 sekunder. MER INFORMATION Utöver informationen i denna bruksanvisning kan du söka information på och Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt med Intectra AB, tel Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

4 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+ ÖVERSIKT GSM 12A Seriell kommunikationsport. 2 Temperaturgivar ingångar. 3 Larmingångar. 4 (Analog ingång, används ej i standardversionen av GSM 12A+) 5 Strömförsörjning. 6 Reläutgångar. 7 Tryckknappar för manuell styrning av reläer samt lokal lägesindikering. 8 Signalstyrka, diod som visar GSM nätets signalstyrka. 4 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

5 MONTERING OCH ANSLUTNING Innan du monterar eventuella tillbehör, läs bruksanvisning för repsektive tillbehör. ABONNEMANG OCH SIM-KORT All kommunikation med GSM 12A+ går via GSM nätet. För att enheten skall fungera måste ett telefonkort, ett s.k. SIM-kort, installeras. Du kan använda SIM-kort från olika operatörer. Det måste dock ha SMS funktion och den s.k. PIN koden skall vara av-aktiverad. Välj en operatör med god täckning i det område där enheten skall användas. Använd gärna s.k. kontantkort. Det ger dig låga driftkostnader. Men kontrollera då vad som gäller för att korten skall gälla och inte tas ur drift. T.ex. om du måste fylla på med pengar. FÖRBERED SIM-KORTET Den s.k. PIN-koden på SIM-kortet skall vara av-aktiverad, deaktiv. De flesta kort levereras med PIN-koden deaktiv. Men om så inte är fallet måste PIN-koden av-aktiveras. Detta gör du genom att sätta kortet i en mobiltelefon och följa instruktion för denna telefon. INSÄTTNING AV SIM-KORT GSM 12A+ skall vara avstängd, d.v.s. spänningslös. Det gäller vid alla tillfällen när SIM kortet skall sättas i eller tas ur enheten. Skjut in kortet i korthållaren enligt bilden nedan. När kortet är på plats så hörs ett klick. För att ta ut kortet skall det tryckas in ytterligare. Då släpper korthållaren kortet och det fjädras ut. Antennanslutning 5 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

6 R2 R2 R1 R1 GND +12V GND S I2 I1 GND T2 T1 GND RXI TXU R2 R2 R1 R1 GND +12V GND S I2 I1 GND T2 T1 GND RXI TXU ANSLUTNINGAR: Gör alla anslutningar innan enheten spänningssätts! Anslut alla anslutningar på plint. Därefter sätts plinten på plats i GSM 12A+. ANNTENN: Antennen sätts högt och vertikalt (lodrätt) på en vägg. Den skall inte sättas på eller nära jordade metallföremål. Antennen har en s.k. MMCX kontakt. Vill du använda annan typ av GSM antenn så se till att du har rätt kontaktdon. TEMPERATURGIVARE: Den medföljande temperaturgivaren ansluts mellan T1 och GND eller T2 och GND. Placera själva givaren där du önskar läsa av en temperatur. Önskar du ytterligare en temperaturgivare beställs denna av Intectra AB. Temp Temp Senso r Senso r ALARM: GSM 12A+ har två larmingångar som kan användas till t.ex. rök-, rörelse-, gas-, vatten-, detektorer. Larmingångarna är märkta I1 och I2. Larmkretsen kopplas mellan I1 eller I2 och GND. Se bild nedan. I larmkretsen skall ett motstånd på mellan 10k- 27k Ohm användas. Larm löser ut när motståndet i kretsen bryts eller kortsluts (beroende på om du har en sluten eller öppen krets). NC C NO C Sluten krets Motstand Öppen krets Motstand OBS! Eventuella detektorer behöver oftast även +12V. D.v.s. strömförsörjning. Detta kan tas från plinten +12V. 6 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

7 RELÄ: GSM 12A+ har 2 st slutande potentialfria relä utgångar. Dessa kan fjärrmanövreras eller styras manuellt på plats med hjälp av tryckknappar. Plintarna är märkta med R1 och R2. DATA: GSM 12A+ har 2 dataanslutningar TXU og RXI. Dessa används för kommunikation med vissa tillbehör. (Detta beskrivs i anvisningar för dessa tillbehör). DRIFTSPÄNNING: En 12 VDC driftspänning anluts till +12 volt och GND. Spänningskällan måste klara av att leverera minst 1 Ampere. Förberedelser När alla anslutningar gjorts och SIM kortet är installerat går du vidare enligt nedan: START: När GSM 12A+ ansluts till 12VDC startar den. Under uppstart lyser signal dioden orange under kort tid. Om SIM kortet är felaktigt, felaktigt isatt eller med PIN-kod aktiv så börjar signaldioden blinka grönt. (Två korta blink med efterföljande paus). Om detta sker kontrollera SIM kortet i annan telefon eller pröva med ett annat SIM-kort. Vid fel med självtest börjar signaldioden blinka rött eller orange efter ca 20 sekunder. Prova då att starta om enheten (bryt spänning och slå på igen). Om felet kvarstår kontakta Intectra AB. SIGNALSTYRKA: På Signaldioden kan GSM nätets signalstyrka avläsas: Korta blink med ca 7 sekunder paus. 1. Grön Bra signal. 2. Röd Dålig signal. 3. Ej blink Ingen signal. Vid 2 eller 3, prova att flytta antennen. OBS! antennkroppen skall sättas vertikalt (lodrätt) för bästa funktion. För att förbättra mottagning kan en extern yttre antenn användas. Alla GSM antenner kan användas. Kontrollera att antennkabeln har en s.k. MMCX kontakt. 7 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

8 SMS STYRNING GSM 12A+ fjärrstyrs med hjälp av s.k. SMS meddelanden. Dessa skickas normalt från en standard mobiltelefon. De SMS kommandon som kan användas beskrivs nedan. OBS! kommandona måste skrivas rätt, följ instruktionen nedan. SMS kommandot skall ALLTID inledas med en fyrsiffrig behörighetskod. Den är alltid 1234 när produkten levereras. Behörighetskoden kan bytas mot egen kod med kommando C, se nedan. Varje kommando har en nyckelbokstav t.ex. A,R,C efterföljt av vidare instruktioner där 1 normalt betyder PÅ och 0 (noll) betyder AV. I exempel nedan används för att markera exemplet, dessa tecken ( ) skall inte vara med i kommandot! I exempel används 1234 som behörighetskod. Har du bytt koden skall du självklart använda din nya kod. Flera kommandon kan sändas i samma SMS. Tips! Spar de kommandon du använder ofta i din telefon och återanvänd dem nästa gång du skall styra! SMS kommandon, översikt: A = Alarm av eller på B = Aktivera / deaktivera larmingångar I1 och I2 D = Redigera larmtext E = Alarm reset tid F = Temperaturalarm reset tid L = Gränser för temperaturövervakning J = Aktivera temperaturövervakning N = Mobilnummer som larm sänds till O = Aktivera / deaktivera alarm sändning till mobilnummer V = Gränser för spänningsövervakning (mellan 7-15Volt) G = Aktivera spänningsövervakning R = Relä styrning P = Aktivera puls på relä K = Aktivera / deaktivera termostatfunktion på relä 1 M= Termostat gränser för relä 1 T = Timer styring S = Statusavfrågning C = Byt behörighetskod! =! betyder att resten av meddelandet är kommentarer Y = Förändra topptext på SMS meddelande. Mellanrum mellan kommandon i ett SMS kan användas men får inte förekomma i själva kommandot R1 S1 är ok R 1 S 1 blir fel.

9 Larm kommandon: A AKTIVERA ALARM Slår alarm av och på. Parameter: 0 = AV, 1 = PÅ Exempel: 1234 A0 Alarm slås AV A1 Alarm slås PÅ. OBS! aktivera larmingångarna med kommando B B LARMINGÅNGAR AV/PÅ B följt av ingångsnummer och 1 för på eller 0 för av. Första parameter: Andra parameter: 1 = Ingång 1 (I1), 2 = Ingång 2 (I2) 0 = AV, 1 = PÅ Exempel: 1234 B10 deaktiverar ingång B11 aktiverar ingång B20 deaktiverar ingång B21 aktiverar ingång 2 D REDIGERA LARMTEXT När en detektor aktiverar någon av larmingångarna (I1 och I2) sänds ett SMS med text Alarm x: (x = 1 eller 2). Man kan även lägga till en egen text om max 20 tecken med kommando D. För att lägga in en egen larmtext används funktion D efterföljd av larmingång (1 eller 2) samt en text om max 20 tecken. Meddelandet skall alltid avslutas med med # D1inbrott källaren# 1234 D2fuktlarm# E RESET AV ALARM När en larmingång aktiverats och ett SMS sänts iväg är larmingången sedan avslagen i 60 minuter. Om larmingången fortfarande är aktiv (larmet kvarstår) efter 60 minuter sänds ett nytt SMS. Tidsfördröjningen är som standard 60 minuter men kan ändras mellan 1 och 99 minuter. Om tiden 00 anges sänds bara ett larm som inte återupprepas. Om 00 tiden används måste larmfunktionen aktiveras igen med ett A kommando. E efterföljt av tid i minuter. 00 slår av, standardinställning 60 min. Parameter: Två siffror för att ange antal minuter 1234 E25 Alarm resets efter 25 minuter E06 Alarm resets efter 6 minuter. F RESET AV TEMPERATURALARM När en temperaturgräns överskrids och temperaturlarm sänds väntar enheten i 60 minuter. Om larmet kvarstår skickas ett nytt meddelande efter 60 minuter. Denna tidsfördröjning kan ändras mellan 1 och 99 minuter. Om tiden 00 anges sänds bara ett larm som inte återupprepas. Om 00 tiden används måste larmfunktionen aktiveras igen med ett J kommando. F efterföljt av tid i minuter. 00 slår av, standardinställning 60 minuter. Parameter: Två siffror för att ange antal minuter 1234 F09 Temperaturalarm resets efter 9 minuter. 9 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

10 L TEMPERATURÖVERVAKNINGSNIVÅER GSM 12A+ kan övervaka temperatur och sänder SMS när valda nivåer passeras. En övre och en nedre temperaturnivå kan övervakas inom ett temperaturområde mellan -29 till +49 grader C. Efter att temperaturnivåer lagts in aktiveras och deaktiveras övervakningsfunktion med kommando J. När en temperaturnivå passerats sänder enheten ett SMS. Om larmet kvarstår så kommer larmet att upprepas med de intervall som valts under funktionen F. OBS! temperatur måste alltid anges med två siffror, t.ex. +03, -05, +27 o.s.v.. Första parameter: Ingång nummer 1 eller 2. Parameter 2-7: Låg och hög nivå L Temperaturövervakning på ingång 2 har satts till låg + 4 grader och hög + 24 grader. Önskas bara en nivå övervakas så läggs den andra nivån så högt eller lågt så att den aldrig uppnås. J AKTIVERA TEMPERATURÖVERVAKNING J används för att aktivera den övervakning som valt med L kommando. Första parameter: Välj ingång ingång 1 eller 2 Andra parameter: 0 för att stänga av övervakning, 1 för att slå på övervakning J21 Övervakning för temperaturingång 2 aktiveras J10 Övervakning för ingång 1 av-aktiveras. OBS! Både funktion L och J måste användas för att få temperaturlarm. Med kommando F ändras tidsintervall för temperaturlarm. N REGISTRERING AV MOBILNUMMER Med N kommandot läggs de nummer in som skall erhålla SMS larm ifrån enheten. OBS! en förutsättning för att få larm är att nummer har lagts in med denna funktion. Upptil fyra nummer som larmmottagare kan läggas in. Förste parameter: Platsnummer mellan 1 och 4 där mobilnummret lagras. Andra parameter: Nummret till den telefon som skall få larm (ev. med landsnummer) avsluta med fyrkant # N # Lägger in mobilnr på plats 1 Eks: 1234 N # Lägger in mobilnr på plats 3 (Svar på status avfrågning går till den telefon som ställde frågan. Nummer som läggs in med N kommandot är de som får larm ifrån enheten). 10 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

11 O AKTIVERA / DEAKTIVERA LARM TILL ETT MOBILNUMMER Alla nummer som lagts in under N kan aktiveras och deaktiveras. Ett nummer som deaktiverats får inga larm. Förste parameter: Ett tal mellan 2 4. = den nummerplats som skall aktiveras/deaktiveras. Andra parameter: 0 för AV eller 1 för PÅ 1234 O20 = Deaktiverar nummer O41 = Aktiverar nummer 4. OBS: Statusmeddelande sänds till den telefon som ställer statusfrågan. V SPÄNNINGSÖVERVAKNING MELLAN 7-15VOLT GSM 12A+ kan övervaka spänningen på den spänningskälla som används till enheten (t.ex. ett batteri). En övre och en lägre larmnivå mellan 7-15 VDC kan väljas. Med V kommando sätts larmnivåer och med G kommando aktiveras övervakningsfunktionen. Första 3 parametrar: nedre nivå Sista 3 parametrar: övre nivå När någon av nivåer passeras sänds ett larm. Om larmet kvarstår sänds nytt larm efter den tidsintervall som valts med kommando E. Spänningsnivå skrivs med tre siffror 095 = 9.5V 138 = 13.8V 1234V låg gräns (118) 11.8V. hög gräns (145) 14.5V. 1234V låg gräns (075) 7.5V. hög gräns (125) 12.5V. G AKTIVERA SPÄNNINGSÖVERVAKNING Parameter: 0 för AV eller 1 för PÅ 1234 G1 för att aktivera spänningsövervakning 1234 G0 för att deaktivera spänningsövervakning OBS! Både funktion V och G måste användas för att få spänningslarm. Med kommando E ändras tidsintervall för larm. 11 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

12 Styr kommandon: R - STYRNING Styr reläer av/på eller växlar mellan spar och komfort. Första parameter: Relä nummer 1 eller 2 Andra parameter: 0 för AV eller 1 för PÅ OBS: Om termostat funktion valts för relä 1, betyder 0 = välj sparläge och 1 = välj komfortläge R11 = Relä nr. 1 på 1234 R20 = Relä nr. 2 av 1234 R11 S1 = Relä 1 på, samt begäran om status. OBS! Status kommandot skall skrivas efter styrkommandot för att få status efter att styrning utförts. P AKTIVERA PULSFUNKTION PÅ RELÄ P efterföljs av relä nummer och antalet sekunders puls. Första parameter: Relä nummer 1 eller 2. Andra parameter: Antal sekunder puls 1-9 sekunder 1234 P11 puls på 1 sekund på relä P28 puls på 8 sekunder på relä 2 K AKTIVERA / DEAKTIVERA TERMOSTATFUNKTION PÅ RELÄ 1 Parameter: 1 för på eller 0 för av K1 Termostat aktiv K0 Termostat deaktiv. M TERMOSTATGRÄNSER FOR RELÄ 1 Sätter temperaturgränser för termostatstyrning av relä 1. (Aktivera funktionen via K kommando.) Första 3 parametrar: Sparnivå Sista 3 parametrar: Komfortnivå 1234 M Sätter sparnivå på +5 grader och komfortnivå på +20 grader M K1 Sätter sparnivå på +10 grader, komfortnivå på +20 grader och aktiverar termostatfunktionen T TIMERSTYRING Relät kan slås på från 1 til 99 timmar. (För att därefter automatiskt slå ifrån) Första parameter: Relä nummer 1 eller 2. Andra parameter: Antal timmar T101 slår på relä 1 i 1 timma 1234 T222 slår på relä 2 i 22 timmar 12 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

13 Andra kommandon: S - STATUSAVFÅGNING Genom att skriva S1, S2 eller S3 kan man begära statussvar från enheten. Enheten svarar med status tillbaka till den telefon som ställer frågan. ex: 1234 S1 eller 1234 S2 (kan även sända 1234 S1 S2 S3, och du får tre statussvar) S1 ger följande statusöversikt: Exempel på svar med S1: SIKOM Alarm: OFF Input 1: OFF 2: OFF Rel 1: ON 2:OFF Temp1:x Temp2:+20 Volt:12.2V N1( ) N2( ) Betyder: SIKOM - Detta är en text du kan byta med Y kommandot. Alarm: OFF - Alarm är ej aktivt Input 1: Off 2: Off - Ingång 1 av, ingång 2 av Rel 1:On 2: Off - Relä 1 på, relä 2 av Temp1: x - Temperaturgivare ej ansluten på ingång 1 Temp2: Aktuell temperatur på givare ansluten till ingång 2 Volt: 12,2V - Aktuell spänning N1( ) - Mobilnummer 1 som larm sänds till N2( ) - Mobilnummer 2 som larm sänds till S2 ger följande statusöversikt: Exempel på svar med S2: T1:+20 Lim: OFF Lo:-10 Hi:+20 T2: x Lim: OFF Lo:-04 Hi:+15 I1 ready. I2 ready. Volt: 12,2V Lim: OFF Lo:7,0 Hi:15,0 Term: OFF Lo:+10 Hi:+20 Betyder: T1:+20 - Aktuell temperatur, på givare T1 Lim: OFF - Temperaturövervaking av, T1 Lo:-10 - Lo: Nedre gräns för temperaturövervakning, temperatursensor T1 Hi:+20 - Hi: Övre gräns för temperaturövervakning, temperatursensor T1 T2: x - Temperaturgivare ej ansluten på ingång T2 Lim: Off - Temperaturövervakning av, givare T2 Lo:-04 - Vald nedre gräns för temperaturövervakning T2 Hi:+15 - Vald övre gräns för temperaturövervakning, T2 I1 ready. - Larmkrets 1 OK. I2 ready. - Larmkrets 2 OK. Volt:12,2V - Aktuell spänning Lim: Off - Spänningsövervakning av Lo: 7,0 - Nedre gräns för spänningsövervakning Hi:15,0 - Övre gräns för spänningsövervakning Term: OFF - Termostatfuntion AV. Lo: Spar temperatur för termostatfunktion. Hi: Komfort temperatur för termostatfunktion. 13 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

14 S3 ger följande statusöversikt: S3 ger svar på vilka nummer som ligger inlagda som larmmottagare samt om nummret är aktivt. Num: N1( ) Active - Telefonnummer i position 1, detta nummer är aktivt. N2( ) - Telefonnummer i position 2. N3( ) - Telefonnummer i position 3. N4( ) - Telefonnummer i position 4. Temptim: 60 min - Tidsintervall för temperaturlarm. (*) Alarmtim: 60 min - Tidsintervall för övriga larm. (*) (*) Om tiden satts till 00 sänds endast ett larm utan upprepning! Efter ett larm är funktionen sedan avstängd och måste aktiveras med SMS när man vill starta övervakningen igen. C BYT BEHÖRIGHETSKOD Standardkoden vid leverans är Denna bör du byta till en egen fyrsiffrig kod. Eks: 1234 C9898 byter koden till Komihåg den nye koden!! KOMMENTAR Efter ett utropstecken! kan du lägga in en egen kommentar i meddelandet. Detta kan du göra för att skriva en förklaring till de olika kommandona om du valt att spara dina SMS i telefonen. Y INFORMATIONS TEXT Detta kommando kan du använda för att ändra texten som du får först i ett meddelande. Denna text får vara max 29 tecken och skall avslutas med fyrkant # YProvtext# 14 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

15 TILBEHÖR Rökdetektor Rökdetektor som kan anslutas till larmingång på GSM 12A+. Rörelsedetektor PIR element som detekterar infraröd rörelse t.ex. en människa som rör sig. Känslighet kan justeras. Ansluts till larmingång på GSM 12A+. Magnetkontakter För att övervaka t.ex. dörrar och fönster som öppnas. Ansluts till larmingång på GSM 12A+. Gasdetektor Detekterar brännbara gaser som naturgas, metan, propan, butan, acetylen, GPL, hydrogen m.m. Ansluts till larmingång på GSM 12A+. Vattendetektor Detekterar t.ex. vatten på ett golv. Ansluts till larmingång på GSM 12A+. Extern antenn GSM 12A+ kan kompletteras med utomhusantenner om mottagningsförhållanden för GSM är dåliga. Temperaturgivare Extra temperaturgivare för mätning och övervakning av temperatur. Ansluts till larmingång på GSM 12A+. 15 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

16 FAQ, vanliga frågor Inga dioder lyser: Är anslutningen till +12V och GND korrekt utförd? Är batteriet OK? Är GSM nätet OK? Är antennen korrekt ansluten? Signaldioden blinkar snabbt grönt: SIM-kort korrekt isatt? Är PIN-koden deaktiverad? Är SIM-kortet aktivt? Alarmdioden blinkar snabbt rött: Vänta i två-tre minuter på enhetens restart. Blinkar fortfarandet; återstarta GSM 12A+ genom att slå Av och därefter PÅ spänningen. Blinkar fortfarande = kontakta Intectra AB Får ej kontakt via SMS: Är GSM nätet och täckning OK? Är batteriet OK? Är antennen korrekt ansluten? Använder du rätt behörighetskod? GSM 12A+ sänder ej status: Kontantkort? Finns det pengar på kortet? Är kortet stängt av teleoperatör? Sänder du rätt kommando? Använder du rätt behörighetskod? ÅTERSTÄLL BEHÖRIGHETSKOD TILL STANDARDINSTÄLLNING, 1234 Om du glömt din behörighetskod så kan du återgå till standardinställning 1234 genom att göra följande: Slå av spänningen till enheten. Håll ned tryckknapp 1. Slå på spänningen medan du fortfarande håller ned tryckknapp 1 i minst 10 sekunder. Behörighetskoden skall nu ha återgått till Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

17 GARANTI Denna produkt levereras med 2 års fabriksgaranti. Garantin gäller förutsatt att inköpet kan styrkas med faktura/kvitto som tydligt anger försäljningsställe, produkt och inköpsdatum. Garantin gäller inte för fel som beror på t.ex. felaktigt användande, felaktigt montage, yttre omständigheter som överspänningar t.ex. p.g.a. åska, fel i GSM nät, vattenskador, brand m.m.. Garantin omfattar ej heller några eventuella förändringar i GSM nätet vad avser t.ex. teknisk funktion eller förändrade avtalsvillkor. Garantin förutsätter att produkten återlevereras till Intectra AB tillsammans med inköpshandlingar. Produkten repareras eller ersätts med utbytesenhet och återsänds till kunden fritt. Kostnader för ev. nedmontage, resekostnader, stillestånd och andra följdskador omfattas inte av garantin. Kostnad för att returnera produkten till Intectra AB omfattas ej av garantin och betalas av användaren. Undvik att använda produkten på ett sätt som kan innebära skada eller fara vid felaktigt användande, felaktig funktion eller utebliven funktion. GARANTISERVICE OCH ANNAN SERVICE Vid eventuellt behov av garantiservice eller annan service, ta kontakt med Intectra AB, Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

18 TEKNISK SPECIFIKATION Modelltyp: V16 GSM/GPRS-modemets egenskaper Quadbands GSM/GPRS-modem (850, 900, 1800, 1900 MHz) Utgångseffekt: - Klass 4 (2W) vid 850 / 900MHz - Klass 1 (1W) vid 1800 / 1900MHz SIM-korthållare: push/push hållare. Kapsling Skyddsklass: IP20 Antenn GSM-antenn med MMCX vinkelrät kontakt Strömförsörjning Driftspänning: 7,5 15,0 Volt /1A Effekt: Max 1 W Strömförbrukning: Genomsnitt: 20 ma vid 12Vdc Båda relä på 32 ma vid 12Vdc Max 68 ma vid 12Vdc Relä: Mått Höjd: Bredd: Djup: Vikt: 5 50 Volt 20 mm 106 mm 60 mm 80 g Tilläggsinformation Drifttemperatur: 20 til +40 C Lagringstemperatur: 30 til +50 C Fuktighetsgrad: < 93 % RH 18 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

19 VIKTIG INFORMATION Den temperaturreglerande styrningen (termostatfunktionen) kan användas för att hålla en grundvärme (sparvärme) i en fastighet. Funktionen skall dock INTE användas som frysskydd. När du har fryskänsliga installationer t.ex. vattenrör kan du inte förlita dig enbart på termostatfunktionen i GSM 12A+ som frysskydd. Du bör alltid skydda fryskänsliga installationer med extra skydd t.ex. bimetalltermostat. Alternativt ha tillräckligt med värme på konstant i de utrymmen där det finns fryskänsliga installationer. Om en fastighet lämnas utan tillsyn under längre tid bör fryskänsliga vatteninstallationer tappas på vatten. Detta för att undvika frysskador vid eventuella långvariga elavbrott. Sikom AS / Intectra AB friskriver sig från allt ansvar för eventuella uppkomna frysskador! Elektronisk avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) WEEE symbolen visar att denna produkt inte skall behandlas som hushållsavfall. Vid en framtida skrotning skall den lämnas som elektronik avfall för återvinning. Tillverkare: SIKOM AS, Verdal, Norge. Tel , Leverantör i Sverige: Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE. Tel , 19 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING FÖRORD... 2 KRAV FÖR MONTERINGEN... 2 MONTERINGSFÖRBEREDELSER... 2 ENHETER... 2 DOKUMENTATION... 2 INSTALLATION AV SIM-KORT... 2 INSTALLATION AV BACKUPBATTERI...

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0 Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 The intelligent tracking system ProEvo ProSafe Användarmanual v1.0 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer