Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0"

Transkript

1 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

2 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A ÖVERSIKT GSM 12A MONTERING OCH ANSLUTNING... 5 ABONNEMANG OCH SIM-KORT... 5 FÖRBERED SIM-KORTET... 5 INSÄTTNING AV SIM-KORTET... 5 ANSLUTNINGAR: ANNTENN:... 6 TEMPERATURGIVARE:... 6 ALARM:... 6 RELÄ:... 7 DATA:... 7 DRIFTSPÄNNING:... 7 FÖRBEREDELSER... 8 STARTA:... 7 SIGNALSTYRKA:... 7 SMS STYRNING... 8 SMS KOMMANDON:... 8 TILLBEHÖR Rökdetektor Rörelsedetektor Magnetkontakter Gasdetektor Vattendetektor Extern antenn Temperatursensor FAQ ÅTERGÅ TILL FABRIKSINSTÄLLNING GARANTI OCH REKLAMATION TEKNISKA SPECIFIKATIONER VIKTIG INFORMATION (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT) Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

3 INFORMATION Säkerhetsinformation 1. Läs och spar denna bruksanvisning. 2. Uppmärksamma alla varningar och instruktioner. 3. Använd inte produkten i närhet av vatten eller i fuktig miljö. 4. GSM 12A+ kan renöras genom att torka försiktigt med t.ex. en torr bomullsduk. Använd ej vatten och rengöringsmedel. 5. Installera och använd produkten i enlighet med dessa anvisningar. 6. Använd tillbehör specificerade av Sikom eller återförsäljare. 7. Vid all eventuell service, ta kontakt med Intectra AB. Fukt Enheten får inte utsättas för vatten eller placeras i fuktig miljö. Om enheten utsatts för vatten, ta den ur drift och skicka in den för service. Öppna inte produkten! Då upphör garantin att gälla. Placering av produkten Montera enheten på en vägg eller annat fast underlag. Undvik fuktig miljö. Undvik att placera enheten direkt vid värmeelement eller under fönster. INTRODUKTION GSM 12A+ är en enhet som kan användas för att fjärrstyra t.ex. belysning och värme samt skicka larm via GSM nätet. Enheten kan även delvis styras lokalt med två tryckknappar. För att produkten skall fungera krävs att ett telefonkort, ett s.k. SIM kort, installeras. Enheten styrs via s.k. SMS meddelanden. HUR FUNGERAR GSM 12A+? Med GSM 12A+ kan du fjärrstyra, övervaka och reglera temperatur via SMS kommandon. Du kan styra, begära status och få larm från enheten. All kommunikation går via SMS. Se vidare kapitel SMS Kommandon. GSM 12A+ kräver kontakt med GSM nätet för att fungera. Med den medföljande antennen har man kontakt med GSM nätet under normala signalförhållanden. Om täckningen för GSM nätet är dålig kan enheten kompletteras med en extern utomhus antenn. Täckning visas på en diod märkt SIGNAL. Den lyser grönt vid god signal, röd vid dålig signal och är släckt när signal saknas. Dioden blinkar till med ca 7 sekunders mellanrum. När enheten tar emot ett SMS lyser dioden grönt i ca 1-2 sekunder. MER INFORMATION Utöver informationen i denna bruksanvisning kan du söka information på och Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt med Intectra AB, tel Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

4 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+ ÖVERSIKT GSM 12A Seriell kommunikationsport. 2 Temperaturgivar ingångar. 3 Larmingångar. 4 (Analog ingång, används ej i standardversionen av GSM 12A+) 5 Strömförsörjning. 6 Reläutgångar. 7 Tryckknappar för manuell styrning av reläer samt lokal lägesindikering. 8 Signalstyrka, diod som visar GSM nätets signalstyrka. 4 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

5 MONTERING OCH ANSLUTNING Innan du monterar eventuella tillbehör, läs bruksanvisning för repsektive tillbehör. ABONNEMANG OCH SIM-KORT All kommunikation med GSM 12A+ går via GSM nätet. För att enheten skall fungera måste ett telefonkort, ett s.k. SIM-kort, installeras. Du kan använda SIM-kort från olika operatörer. Det måste dock ha SMS funktion och den s.k. PIN koden skall vara av-aktiverad. Välj en operatör med god täckning i det område där enheten skall användas. Använd gärna s.k. kontantkort. Det ger dig låga driftkostnader. Men kontrollera då vad som gäller för att korten skall gälla och inte tas ur drift. T.ex. om du måste fylla på med pengar. FÖRBERED SIM-KORTET Den s.k. PIN-koden på SIM-kortet skall vara av-aktiverad, deaktiv. De flesta kort levereras med PIN-koden deaktiv. Men om så inte är fallet måste PIN-koden av-aktiveras. Detta gör du genom att sätta kortet i en mobiltelefon och följa instruktion för denna telefon. INSÄTTNING AV SIM-KORT GSM 12A+ skall vara avstängd, d.v.s. spänningslös. Det gäller vid alla tillfällen när SIM kortet skall sättas i eller tas ur enheten. Skjut in kortet i korthållaren enligt bilden nedan. När kortet är på plats så hörs ett klick. För att ta ut kortet skall det tryckas in ytterligare. Då släpper korthållaren kortet och det fjädras ut. Antennanslutning 5 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

6 R2 R2 R1 R1 GND +12V GND S I2 I1 GND T2 T1 GND RXI TXU R2 R2 R1 R1 GND +12V GND S I2 I1 GND T2 T1 GND RXI TXU ANSLUTNINGAR: Gör alla anslutningar innan enheten spänningssätts! Anslut alla anslutningar på plint. Därefter sätts plinten på plats i GSM 12A+. ANNTENN: Antennen sätts högt och vertikalt (lodrätt) på en vägg. Den skall inte sättas på eller nära jordade metallföremål. Antennen har en s.k. MMCX kontakt. Vill du använda annan typ av GSM antenn så se till att du har rätt kontaktdon. TEMPERATURGIVARE: Den medföljande temperaturgivaren ansluts mellan T1 och GND eller T2 och GND. Placera själva givaren där du önskar läsa av en temperatur. Önskar du ytterligare en temperaturgivare beställs denna av Intectra AB. Temp Temp Senso r Senso r ALARM: GSM 12A+ har två larmingångar som kan användas till t.ex. rök-, rörelse-, gas-, vatten-, detektorer. Larmingångarna är märkta I1 och I2. Larmkretsen kopplas mellan I1 eller I2 och GND. Se bild nedan. I larmkretsen skall ett motstånd på mellan 10k- 27k Ohm användas. Larm löser ut när motståndet i kretsen bryts eller kortsluts (beroende på om du har en sluten eller öppen krets). NC C NO C Sluten krets Motstand Öppen krets Motstand OBS! Eventuella detektorer behöver oftast även +12V. D.v.s. strömförsörjning. Detta kan tas från plinten +12V. 6 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

7 RELÄ: GSM 12A+ har 2 st slutande potentialfria relä utgångar. Dessa kan fjärrmanövreras eller styras manuellt på plats med hjälp av tryckknappar. Plintarna är märkta med R1 och R2. DATA: GSM 12A+ har 2 dataanslutningar TXU og RXI. Dessa används för kommunikation med vissa tillbehör. (Detta beskrivs i anvisningar för dessa tillbehör). DRIFTSPÄNNING: En 12 VDC driftspänning anluts till +12 volt och GND. Spänningskällan måste klara av att leverera minst 1 Ampere. Förberedelser När alla anslutningar gjorts och SIM kortet är installerat går du vidare enligt nedan: START: När GSM 12A+ ansluts till 12VDC startar den. Under uppstart lyser signal dioden orange under kort tid. Om SIM kortet är felaktigt, felaktigt isatt eller med PIN-kod aktiv så börjar signaldioden blinka grönt. (Två korta blink med efterföljande paus). Om detta sker kontrollera SIM kortet i annan telefon eller pröva med ett annat SIM-kort. Vid fel med självtest börjar signaldioden blinka rött eller orange efter ca 20 sekunder. Prova då att starta om enheten (bryt spänning och slå på igen). Om felet kvarstår kontakta Intectra AB. SIGNALSTYRKA: På Signaldioden kan GSM nätets signalstyrka avläsas: Korta blink med ca 7 sekunder paus. 1. Grön Bra signal. 2. Röd Dålig signal. 3. Ej blink Ingen signal. Vid 2 eller 3, prova att flytta antennen. OBS! antennkroppen skall sättas vertikalt (lodrätt) för bästa funktion. För att förbättra mottagning kan en extern yttre antenn användas. Alla GSM antenner kan användas. Kontrollera att antennkabeln har en s.k. MMCX kontakt. 7 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

8 SMS STYRNING GSM 12A+ fjärrstyrs med hjälp av s.k. SMS meddelanden. Dessa skickas normalt från en standard mobiltelefon. De SMS kommandon som kan användas beskrivs nedan. OBS! kommandona måste skrivas rätt, följ instruktionen nedan. SMS kommandot skall ALLTID inledas med en fyrsiffrig behörighetskod. Den är alltid 1234 när produkten levereras. Behörighetskoden kan bytas mot egen kod med kommando C, se nedan. Varje kommando har en nyckelbokstav t.ex. A,R,C efterföljt av vidare instruktioner där 1 normalt betyder PÅ och 0 (noll) betyder AV. I exempel nedan används för att markera exemplet, dessa tecken ( ) skall inte vara med i kommandot! I exempel används 1234 som behörighetskod. Har du bytt koden skall du självklart använda din nya kod. Flera kommandon kan sändas i samma SMS. Tips! Spar de kommandon du använder ofta i din telefon och återanvänd dem nästa gång du skall styra! SMS kommandon, översikt: A = Alarm av eller på B = Aktivera / deaktivera larmingångar I1 och I2 D = Redigera larmtext E = Alarm reset tid F = Temperaturalarm reset tid L = Gränser för temperaturövervakning J = Aktivera temperaturövervakning N = Mobilnummer som larm sänds till O = Aktivera / deaktivera alarm sändning till mobilnummer V = Gränser för spänningsövervakning (mellan 7-15Volt) G = Aktivera spänningsövervakning R = Relä styrning P = Aktivera puls på relä K = Aktivera / deaktivera termostatfunktion på relä 1 M= Termostat gränser för relä 1 T = Timer styring S = Statusavfrågning C = Byt behörighetskod! =! betyder att resten av meddelandet är kommentarer Y = Förändra topptext på SMS meddelande. Mellanrum mellan kommandon i ett SMS kan användas men får inte förekomma i själva kommandot R1 S1 är ok R 1 S 1 blir fel.

9 Larm kommandon: A AKTIVERA ALARM Slår alarm av och på. Parameter: 0 = AV, 1 = PÅ Exempel: 1234 A0 Alarm slås AV A1 Alarm slås PÅ. OBS! aktivera larmingångarna med kommando B B LARMINGÅNGAR AV/PÅ B följt av ingångsnummer och 1 för på eller 0 för av. Första parameter: Andra parameter: 1 = Ingång 1 (I1), 2 = Ingång 2 (I2) 0 = AV, 1 = PÅ Exempel: 1234 B10 deaktiverar ingång B11 aktiverar ingång B20 deaktiverar ingång B21 aktiverar ingång 2 D REDIGERA LARMTEXT När en detektor aktiverar någon av larmingångarna (I1 och I2) sänds ett SMS med text Alarm x: (x = 1 eller 2). Man kan även lägga till en egen text om max 20 tecken med kommando D. För att lägga in en egen larmtext används funktion D efterföljd av larmingång (1 eller 2) samt en text om max 20 tecken. Meddelandet skall alltid avslutas med med # D1inbrott källaren# 1234 D2fuktlarm# E RESET AV ALARM När en larmingång aktiverats och ett SMS sänts iväg är larmingången sedan avslagen i 60 minuter. Om larmingången fortfarande är aktiv (larmet kvarstår) efter 60 minuter sänds ett nytt SMS. Tidsfördröjningen är som standard 60 minuter men kan ändras mellan 1 och 99 minuter. Om tiden 00 anges sänds bara ett larm som inte återupprepas. Om 00 tiden används måste larmfunktionen aktiveras igen med ett A kommando. E efterföljt av tid i minuter. 00 slår av, standardinställning 60 min. Parameter: Två siffror för att ange antal minuter 1234 E25 Alarm resets efter 25 minuter E06 Alarm resets efter 6 minuter. F RESET AV TEMPERATURALARM När en temperaturgräns överskrids och temperaturlarm sänds väntar enheten i 60 minuter. Om larmet kvarstår skickas ett nytt meddelande efter 60 minuter. Denna tidsfördröjning kan ändras mellan 1 och 99 minuter. Om tiden 00 anges sänds bara ett larm som inte återupprepas. Om 00 tiden används måste larmfunktionen aktiveras igen med ett J kommando. F efterföljt av tid i minuter. 00 slår av, standardinställning 60 minuter. Parameter: Två siffror för att ange antal minuter 1234 F09 Temperaturalarm resets efter 9 minuter. 9 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

10 L TEMPERATURÖVERVAKNINGSNIVÅER GSM 12A+ kan övervaka temperatur och sänder SMS när valda nivåer passeras. En övre och en nedre temperaturnivå kan övervakas inom ett temperaturområde mellan -29 till +49 grader C. Efter att temperaturnivåer lagts in aktiveras och deaktiveras övervakningsfunktion med kommando J. När en temperaturnivå passerats sänder enheten ett SMS. Om larmet kvarstår så kommer larmet att upprepas med de intervall som valts under funktionen F. OBS! temperatur måste alltid anges med två siffror, t.ex. +03, -05, +27 o.s.v.. Första parameter: Ingång nummer 1 eller 2. Parameter 2-7: Låg och hög nivå L Temperaturövervakning på ingång 2 har satts till låg + 4 grader och hög + 24 grader. Önskas bara en nivå övervakas så läggs den andra nivån så högt eller lågt så att den aldrig uppnås. J AKTIVERA TEMPERATURÖVERVAKNING J används för att aktivera den övervakning som valt med L kommando. Första parameter: Välj ingång ingång 1 eller 2 Andra parameter: 0 för att stänga av övervakning, 1 för att slå på övervakning J21 Övervakning för temperaturingång 2 aktiveras J10 Övervakning för ingång 1 av-aktiveras. OBS! Både funktion L och J måste användas för att få temperaturlarm. Med kommando F ändras tidsintervall för temperaturlarm. N REGISTRERING AV MOBILNUMMER Med N kommandot läggs de nummer in som skall erhålla SMS larm ifrån enheten. OBS! en förutsättning för att få larm är att nummer har lagts in med denna funktion. Upptil fyra nummer som larmmottagare kan läggas in. Förste parameter: Platsnummer mellan 1 och 4 där mobilnummret lagras. Andra parameter: Nummret till den telefon som skall få larm (ev. med landsnummer) avsluta med fyrkant # N # Lägger in mobilnr på plats 1 Eks: 1234 N # Lägger in mobilnr på plats 3 (Svar på status avfrågning går till den telefon som ställde frågan. Nummer som läggs in med N kommandot är de som får larm ifrån enheten). 10 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

11 O AKTIVERA / DEAKTIVERA LARM TILL ETT MOBILNUMMER Alla nummer som lagts in under N kan aktiveras och deaktiveras. Ett nummer som deaktiverats får inga larm. Förste parameter: Ett tal mellan 2 4. = den nummerplats som skall aktiveras/deaktiveras. Andra parameter: 0 för AV eller 1 för PÅ 1234 O20 = Deaktiverar nummer O41 = Aktiverar nummer 4. OBS: Statusmeddelande sänds till den telefon som ställer statusfrågan. V SPÄNNINGSÖVERVAKNING MELLAN 7-15VOLT GSM 12A+ kan övervaka spänningen på den spänningskälla som används till enheten (t.ex. ett batteri). En övre och en lägre larmnivå mellan 7-15 VDC kan väljas. Med V kommando sätts larmnivåer och med G kommando aktiveras övervakningsfunktionen. Första 3 parametrar: nedre nivå Sista 3 parametrar: övre nivå När någon av nivåer passeras sänds ett larm. Om larmet kvarstår sänds nytt larm efter den tidsintervall som valts med kommando E. Spänningsnivå skrivs med tre siffror 095 = 9.5V 138 = 13.8V 1234V låg gräns (118) 11.8V. hög gräns (145) 14.5V. 1234V låg gräns (075) 7.5V. hög gräns (125) 12.5V. G AKTIVERA SPÄNNINGSÖVERVAKNING Parameter: 0 för AV eller 1 för PÅ 1234 G1 för att aktivera spänningsövervakning 1234 G0 för att deaktivera spänningsövervakning OBS! Både funktion V och G måste användas för att få spänningslarm. Med kommando E ändras tidsintervall för larm. 11 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

12 Styr kommandon: R - STYRNING Styr reläer av/på eller växlar mellan spar och komfort. Första parameter: Relä nummer 1 eller 2 Andra parameter: 0 för AV eller 1 för PÅ OBS: Om termostat funktion valts för relä 1, betyder 0 = välj sparläge och 1 = välj komfortläge R11 = Relä nr. 1 på 1234 R20 = Relä nr. 2 av 1234 R11 S1 = Relä 1 på, samt begäran om status. OBS! Status kommandot skall skrivas efter styrkommandot för att få status efter att styrning utförts. P AKTIVERA PULSFUNKTION PÅ RELÄ P efterföljs av relä nummer och antalet sekunders puls. Första parameter: Relä nummer 1 eller 2. Andra parameter: Antal sekunder puls 1-9 sekunder 1234 P11 puls på 1 sekund på relä P28 puls på 8 sekunder på relä 2 K AKTIVERA / DEAKTIVERA TERMOSTATFUNKTION PÅ RELÄ 1 Parameter: 1 för på eller 0 för av K1 Termostat aktiv K0 Termostat deaktiv. M TERMOSTATGRÄNSER FOR RELÄ 1 Sätter temperaturgränser för termostatstyrning av relä 1. (Aktivera funktionen via K kommando.) Första 3 parametrar: Sparnivå Sista 3 parametrar: Komfortnivå 1234 M Sätter sparnivå på +5 grader och komfortnivå på +20 grader M K1 Sätter sparnivå på +10 grader, komfortnivå på +20 grader och aktiverar termostatfunktionen T TIMERSTYRING Relät kan slås på från 1 til 99 timmar. (För att därefter automatiskt slå ifrån) Första parameter: Relä nummer 1 eller 2. Andra parameter: Antal timmar T101 slår på relä 1 i 1 timma 1234 T222 slår på relä 2 i 22 timmar 12 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

13 Andra kommandon: S - STATUSAVFÅGNING Genom att skriva S1, S2 eller S3 kan man begära statussvar från enheten. Enheten svarar med status tillbaka till den telefon som ställer frågan. ex: 1234 S1 eller 1234 S2 (kan även sända 1234 S1 S2 S3, och du får tre statussvar) S1 ger följande statusöversikt: Exempel på svar med S1: SIKOM Alarm: OFF Input 1: OFF 2: OFF Rel 1: ON 2:OFF Temp1:x Temp2:+20 Volt:12.2V N1( ) N2( ) Betyder: SIKOM - Detta är en text du kan byta med Y kommandot. Alarm: OFF - Alarm är ej aktivt Input 1: Off 2: Off - Ingång 1 av, ingång 2 av Rel 1:On 2: Off - Relä 1 på, relä 2 av Temp1: x - Temperaturgivare ej ansluten på ingång 1 Temp2: Aktuell temperatur på givare ansluten till ingång 2 Volt: 12,2V - Aktuell spänning N1( ) - Mobilnummer 1 som larm sänds till N2( ) - Mobilnummer 2 som larm sänds till S2 ger följande statusöversikt: Exempel på svar med S2: T1:+20 Lim: OFF Lo:-10 Hi:+20 T2: x Lim: OFF Lo:-04 Hi:+15 I1 ready. I2 ready. Volt: 12,2V Lim: OFF Lo:7,0 Hi:15,0 Term: OFF Lo:+10 Hi:+20 Betyder: T1:+20 - Aktuell temperatur, på givare T1 Lim: OFF - Temperaturövervaking av, T1 Lo:-10 - Lo: Nedre gräns för temperaturövervakning, temperatursensor T1 Hi:+20 - Hi: Övre gräns för temperaturövervakning, temperatursensor T1 T2: x - Temperaturgivare ej ansluten på ingång T2 Lim: Off - Temperaturövervakning av, givare T2 Lo:-04 - Vald nedre gräns för temperaturövervakning T2 Hi:+15 - Vald övre gräns för temperaturövervakning, T2 I1 ready. - Larmkrets 1 OK. I2 ready. - Larmkrets 2 OK. Volt:12,2V - Aktuell spänning Lim: Off - Spänningsövervakning av Lo: 7,0 - Nedre gräns för spänningsövervakning Hi:15,0 - Övre gräns för spänningsövervakning Term: OFF - Termostatfuntion AV. Lo: Spar temperatur för termostatfunktion. Hi: Komfort temperatur för termostatfunktion. 13 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

14 S3 ger följande statusöversikt: S3 ger svar på vilka nummer som ligger inlagda som larmmottagare samt om nummret är aktivt. Num: N1( ) Active - Telefonnummer i position 1, detta nummer är aktivt. N2( ) - Telefonnummer i position 2. N3( ) - Telefonnummer i position 3. N4( ) - Telefonnummer i position 4. Temptim: 60 min - Tidsintervall för temperaturlarm. (*) Alarmtim: 60 min - Tidsintervall för övriga larm. (*) (*) Om tiden satts till 00 sänds endast ett larm utan upprepning! Efter ett larm är funktionen sedan avstängd och måste aktiveras med SMS när man vill starta övervakningen igen. C BYT BEHÖRIGHETSKOD Standardkoden vid leverans är Denna bör du byta till en egen fyrsiffrig kod. Eks: 1234 C9898 byter koden till Komihåg den nye koden!! KOMMENTAR Efter ett utropstecken! kan du lägga in en egen kommentar i meddelandet. Detta kan du göra för att skriva en förklaring till de olika kommandona om du valt att spara dina SMS i telefonen. Y INFORMATIONS TEXT Detta kommando kan du använda för att ändra texten som du får först i ett meddelande. Denna text får vara max 29 tecken och skall avslutas med fyrkant # YProvtext# 14 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

15 TILBEHÖR Rökdetektor Rökdetektor som kan anslutas till larmingång på GSM 12A+. Rörelsedetektor PIR element som detekterar infraröd rörelse t.ex. en människa som rör sig. Känslighet kan justeras. Ansluts till larmingång på GSM 12A+. Magnetkontakter För att övervaka t.ex. dörrar och fönster som öppnas. Ansluts till larmingång på GSM 12A+. Gasdetektor Detekterar brännbara gaser som naturgas, metan, propan, butan, acetylen, GPL, hydrogen m.m. Ansluts till larmingång på GSM 12A+. Vattendetektor Detekterar t.ex. vatten på ett golv. Ansluts till larmingång på GSM 12A+. Extern antenn GSM 12A+ kan kompletteras med utomhusantenner om mottagningsförhållanden för GSM är dåliga. Temperaturgivare Extra temperaturgivare för mätning och övervakning av temperatur. Ansluts till larmingång på GSM 12A+. 15 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

16 FAQ, vanliga frågor Inga dioder lyser: Är anslutningen till +12V och GND korrekt utförd? Är batteriet OK? Är GSM nätet OK? Är antennen korrekt ansluten? Signaldioden blinkar snabbt grönt: SIM-kort korrekt isatt? Är PIN-koden deaktiverad? Är SIM-kortet aktivt? Alarmdioden blinkar snabbt rött: Vänta i två-tre minuter på enhetens restart. Blinkar fortfarandet; återstarta GSM 12A+ genom att slå Av och därefter PÅ spänningen. Blinkar fortfarande = kontakta Intectra AB Får ej kontakt via SMS: Är GSM nätet och täckning OK? Är batteriet OK? Är antennen korrekt ansluten? Använder du rätt behörighetskod? GSM 12A+ sänder ej status: Kontantkort? Finns det pengar på kortet? Är kortet stängt av teleoperatör? Sänder du rätt kommando? Använder du rätt behörighetskod? ÅTERSTÄLL BEHÖRIGHETSKOD TILL STANDARDINSTÄLLNING, 1234 Om du glömt din behörighetskod så kan du återgå till standardinställning 1234 genom att göra följande: Slå av spänningen till enheten. Håll ned tryckknapp 1. Slå på spänningen medan du fortfarande håller ned tryckknapp 1 i minst 10 sekunder. Behörighetskoden skall nu ha återgått till Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

17 GARANTI Denna produkt levereras med 2 års fabriksgaranti. Garantin gäller förutsatt att inköpet kan styrkas med faktura/kvitto som tydligt anger försäljningsställe, produkt och inköpsdatum. Garantin gäller inte för fel som beror på t.ex. felaktigt användande, felaktigt montage, yttre omständigheter som överspänningar t.ex. p.g.a. åska, fel i GSM nät, vattenskador, brand m.m.. Garantin omfattar ej heller några eventuella förändringar i GSM nätet vad avser t.ex. teknisk funktion eller förändrade avtalsvillkor. Garantin förutsätter att produkten återlevereras till Intectra AB tillsammans med inköpshandlingar. Produkten repareras eller ersätts med utbytesenhet och återsänds till kunden fritt. Kostnader för ev. nedmontage, resekostnader, stillestånd och andra följdskador omfattas inte av garantin. Kostnad för att returnera produkten till Intectra AB omfattas ej av garantin och betalas av användaren. Undvik att använda produkten på ett sätt som kan innebära skada eller fara vid felaktigt användande, felaktig funktion eller utebliven funktion. GARANTISERVICE OCH ANNAN SERVICE Vid eventuellt behov av garantiservice eller annan service, ta kontakt med Intectra AB, Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

18 TEKNISK SPECIFIKATION Modelltyp: V16 GSM/GPRS-modemets egenskaper Quadbands GSM/GPRS-modem (850, 900, 1800, 1900 MHz) Utgångseffekt: - Klass 4 (2W) vid 850 / 900MHz - Klass 1 (1W) vid 1800 / 1900MHz SIM-korthållare: push/push hållare. Kapsling Skyddsklass: IP20 Antenn GSM-antenn med MMCX vinkelrät kontakt Strömförsörjning Driftspänning: 7,5 15,0 Volt /1A Effekt: Max 1 W Strömförbrukning: Genomsnitt: 20 ma vid 12Vdc Båda relä på 32 ma vid 12Vdc Max 68 ma vid 12Vdc Relä: Mått Höjd: Bredd: Djup: Vikt: 5 50 Volt 20 mm 106 mm 60 mm 80 g Tilläggsinformation Drifttemperatur: 20 til +40 C Lagringstemperatur: 30 til +50 C Fuktighetsgrad: < 93 % RH 18 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

19 VIKTIG INFORMATION Den temperaturreglerande styrningen (termostatfunktionen) kan användas för att hålla en grundvärme (sparvärme) i en fastighet. Funktionen skall dock INTE användas som frysskydd. När du har fryskänsliga installationer t.ex. vattenrör kan du inte förlita dig enbart på termostatfunktionen i GSM 12A+ som frysskydd. Du bör alltid skydda fryskänsliga installationer med extra skydd t.ex. bimetalltermostat. Alternativt ha tillräckligt med värme på konstant i de utrymmen där det finns fryskänsliga installationer. Om en fastighet lämnas utan tillsyn under längre tid bör fryskänsliga vatteninstallationer tappas på vatten. Detta för att undvika frysskador vid eventuella långvariga elavbrott. Sikom AS / Intectra AB friskriver sig från allt ansvar för eventuella uppkomna frysskador! Elektronisk avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) WEEE symbolen visar att denna produkt inte skall behandlas som hushållsavfall. Vid en framtida skrotning skall den lämnas som elektronik avfall för återvinning. Tillverkare: SIKOM AS, Verdal, Norge. Tel , Leverantör i Sverige: Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE. Tel , 19 Intectra AB, Varpsjö 24A, ÅSELE, Tel , Fax ,

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen!

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Styr 4 kanaler med trådlösa vägguttag Varje kanal kan ha många uttag Automatisk frostsäkring Temperaturmätning Allt

Läs mer

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp INTAB INTERFACE-TEKNIK AB 2005-01-14 Manual för SMS-temp SMS-temp Innehållsförteckning 1 Användningsområden... 2 2 Funktion... 3 2.1 Händelser som meddelas användaren... 3 2.2 Användaren meddelas på följande

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC)

INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC) INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC) INSTALLATIONSDELAR Styrenhet med inbyggd GSM-antenn och SIM-kortsläsare Installationskablar Värmegivare, 2m kabel Brytare med signallampa och 1,5 m kabel ELEKTRONISKA EGENSKAPER

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Bruksanvisning SMART SMS BOX SE TE 1000 / TE 1110 Version 2.9. Tack för att du valt Smart SMS Box

Bruksanvisning SMART SMS BOX SE TE 1000 / TE 1110 Version 2.9. Tack för att du valt Smart SMS Box Tack för att du valt Smart SMS Box Smart SMS Box är en GSM-styrd fjärrstyrnings- och övervakningsenhet som styrs med från en vanlig GSM-telefon via sms-meddelande Enheten kan användas till att styra och

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

SMART SMS BOX. Användarmanual

SMART SMS BOX. Användarmanual SMART SMS BOX Användarmanual V3.0 Svenska Utgåva 1.1 www.smartsmsbox.se sida 1 av 12 Tack för att du valt Smart SMS Box Smart SMS Box är en GSM-styrd fjärrstyrnings- och övervakningsenhet som styrs med

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2 Tele Radio T50 Manual Rev. IM-T50-001-A2 Svenska Produktbeskrivning... 35 Förberedelser... 36 Mottagare... 38 Programmering av mottagare... 41 Styrning av reläutgångar... 48 Felsökningsschema... 50 Service

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Tempco GSM Controller

Tempco GSM Controller Tempco GSM Controller INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARHANDBOK SE GSM CONTROLLER ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 INSTALLATIONS- OCH DRIFTMANUAL GSM Controller

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se www.hellmertz.se GSM A3+ Installationsmanual V2.0 Larmtillverkning sedan 1976! Inledning Funktionsprincip... 3 Innan installationen påbörjas!... 3 Internt batteri... 4 Viktig info inför montering... 4

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

GSM Radiolink. GSM Larmsändare med temperturlarm och inbyggd termostat för energistyrning av värme. INSTALLATION- och ANVÄNDARMANUAL

GSM Radiolink. GSM Larmsändare med temperturlarm och inbyggd termostat för energistyrning av värme. INSTALLATION- och ANVÄNDARMANUAL GSM Radiolink TR-4E GSM Larmsändare med temperturlarm och inbyggd termostat för energistyrning av värme INSTALLATION- och ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INTRODUKTION... 4

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE. Webasto/Eberspächer. GSMS-PH4 Manual

GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE. Webasto/Eberspächer. GSMS-PH4 Manual GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE Webasto/Eberspächer GSMS-PH4 Manual FJÄR R ST Y R N ING TILL W E B A ST O /E B E R SP Ä C H E R D IE SE LVÄR MARE Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt INTAB Interface-teknik AB 2005-01-14 Bruksanvisning för SMS-volt SMS-volt Bruksanvisning SMS-volt Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna

Läs mer

QUICK GUIDE. Besök för quick guiden på andra språk.

QUICK GUIDE. Besök  för quick guiden på andra språk. QUICK GUIDE Besök www.ctsmall.eu för quick guiden på andra språk. 1 Köp ett SIM-kort (normal storlek) och använd telefonen för att avaktivera användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

Läs mer

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N Användarmanual Mobeye i110 SW version 3.N Innehållsförteckning 1. Hur man använder Mobeye 4 1.1 Bli redo i tre steg 4 1.2 Steg 1: SIM-kort 4 1.3 Steg 2: Placera batterierna 5 1.4 Steg 3: Programmera telefonnummer

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual 1. Introduktion SMS Transceiver V3 är utvecklad för användning som GSM-baserat driftlarm eller som larmsändare för befintliga larmanläggningar. Enheten går fort att installera

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Installationsmanual. Klar att använda! Namn:

Installationsmanual. Klar att använda! Namn: Installationsmanual Vi gratulerar dig till valet av C-pod! Med en C-pod installerad får du ditt eget kontroll- och övervakningssystem som ger dig tillgång till din båt via mobiltelefon och webb. Denna

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer