MBA-GSM AC Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:"

Transkript

1 R GSM AC V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort Isättning av SIM kort Obligatoriska anslutningar Alarmanslutningar Reläanslutningar 3 2. Drifttagning 2.1 Igångsättning Signalstyrka Uppringning byte av personlig kod GSM nummer för mottagning av SMS meddelande 5 Användarmenyer Manöverpanel och lokal styrning 4.1 Alarm Reset förprogrammerad kod Manuell aktivering/deaktivering av frostkännaren Terminering Seriekonfiguration Förutsättningar och nyttig information Teknisk Specifikation. 15 1

2 Monterings- och bruksanvisning Sikom GSM AC V 1. Förberedelser: Innan GSM AC är färdig att användas görs följande: 1.1 Förberedelse av SIM-kort: Skaffa ett SIM-kort från en teleleverantör. Kontantkort eller abonnemangskort kan användas (OBS Kontantkort har normalt en varaktighet på ett år). Sätt kortet i en vanlig GSM mobiltelefon och deaktivera behörighetskoden, den s.k. PIN koden på SIM-kortet. Se bruksanvisningen för Din mobiltelefon. 1.2 Isättning av SIM-kort: Se till att GSM AC v är avslagen. (Enheten skall alltid vara avslagen när något görs med SIM-kortet). Tryck in knappen (med t.ex. en liten skruvmejsel) som visas på figur 1. Simkort hållaren kommer då ut ur GSM-modemet. Ta ut hållaren, lägg ner SIM kortet i hållaren och skjut denna på plats. När kortet är isatt kan enheten spänningssättas efter att anslutningarna är utförda enligt kopplingsschemat (beskrivet i fig. 2). SIM-kort hållare: Knapp Fig 1: GSM AC V. Sedd från sidan. 1.3 Obligatoriska anslutningar: Följande anslutningar skall göras på GSM AC V för korrekt användande: - Anslutning 12-24V DC. OBS: Måste klara minst 1 Ampere under uppringning. - Antenn. - Rörelsedetektor (om inbrottsskydd önskas). Figur 2 på sidan 3 visar var dessa anslutningar sitter. Hur de skall anslutas visas i figur 5 och 6 på sidan Eventuella reläanslutningar. 1.4 Larmingångar: Det finns 4 larmingångar på GSM AC V. Alla är lika och kan användas till rörelse-, gas-, brand- och fukt-detektorer eller liknande. Larmingångarna kan kopplas upp både för NO-normally open (öppen krets) eller NC-nomally closed (sluten krets). När NC används ska den s.k. termineringen (byglingen) tas bort (se figur 3). Se vidare pkt. 4.4 och

3 1.5 Reläanslutningar: GSM AC V har 2 potential fria 16A reläutgångar. Dessa styrs genom uppringning eller med de två brytarna som sitter på vänstra sidan av produkten. OBS: Reläutgång 1 används till frostkännaren, om denna används. Relä 1 är ett växlande potential fritt relä för 230 V AC / 16 A Relä 2 är ett slutande potential fritt relä för 50 V AC / 16 A R 2 On/Off 1 On/Off Relä 2 Relä 1 Alarm GSM 12-24V Alarm- and Switch Controller Signal Relä 2 Relä 1 SIM ANT T G e N m D p S S 1 2 S S 3 4 G N D 1 2 V Figur 2: Anslutningar till GSM AC V Terminering Fig 3: GSM AC V från sidan 3

4 2. Drifttagning: När alla anslutningar är klara, och SIM-kortet isatt är enheten klar för drifttagning: 2.1 Igångsättning: Så snart GSM AC V är påslagen (spänningssatt) lyser signal och alarmindikatorerna grönt och gult i ca 5 sekunder när GSM modemet startar upp och tar kontakt med nätet. Därefter slocknar de och GSM AC V är klar för användning. Är inte SIM-kortet isatt eller felaktigt, (PIN eller PUK aktiverad), kommer signalindikeringsdioden blinka rött/grönt. Om detta sker, kontrollera SIM-kortet och att PIN koden är deaktiverad. Röda och gula blinkningar indikerar fel med självtest. Denna indikering kommer ca 10 sekunder efter uppstart. Ta kontakt med leverantör. 2.2 Signalstyrka: Signalstyrkan avläses via indikeringsdioden enligt följande: 1. Grönt God signal. 2. Rött Medel god signal. (-93->dB) 3. AV Dålig eller ingen signal. (-103-> db) Vid tillfälle 2 eller 3, bör antennen flyttas för bättre täckning eller bytas ut mot utomhusantenn. (Kan vid behov beställas av Intectra AB). 2.3 Byte av behörighets kod: Enheten är förprogrammerad med behörighets koden Denna kod kan enkelt ändras till annat fyrsiffrigt tal. Ring upp enheten från en vanlig telefon eller mobiltelefon och gör enligt följande; 1. Slå telefonnumret till GSM 12-24V (numret till SIM-kortet) 2. Vänta på speciell svarston (2 OK toner) 3. Slå 1234 (fabriksprogrammerad kod) 4. Vänta på OK ton (2). Du är nu i huvudmenyn! 5. Slå 3 (meny för ändring av kod). Undermeny! 6. Vänta på kvitteringston (1) 7. Slå ny (självvald) kod (4 siffror) 8. Vänta på kvitteringskod (1) 9. Slå samma(självvalda) kod en gång till (4 siffror) 10. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! 11. Slå # (= Lägg på) 4

5 2.4 GSM nummer för mottagning av SMS-meddelande: För att kunna överföra ett SMS-meddelande (textmeddelande) från enheten till mottagaren måste enheten programmeras med mottagarens mobilnummer. Önskat mottagarnummer lagras på följande sätt: 46 (0) 70xxxxxxx* där 46 är landskod för Sverige och xxxxxxxxx är telefonnumret. OBS! Den första nollan (0) 70 i GSM-numret skall uteslutas. 1. Slå telefonnumret till GSM AC V (Vänta på speciell svarston) 2. Slå personlig kod (kvittering 2) (den Du valde tidigare). Du är nu i huvudmenyn! 3. Slå 4 (meny 4, kvittering 1). Undermeny! 4. Slå önskat telefonnummer, max 14 siffror. OBS! landskoden. (46 =Sverige) 5. Slå * (stjärna) (kvittering 2). Du är nu i huvudmenyn! 6. Slå # (Lägg på) Du kan kontrollera att Du har lagt in rätt mottagarnummer genom att gå till meny 7 användarmeny Statusavfrågning. Om ovanstående punkter är korrekt utförda skall GSM AC fungera. Nästa avsnitt förklarar menyer som kan användas vid uppringning till GSM AC V. 5

6 3. Användarmenyer: Följande menyer kan användas vid uppringning till GSM AC V: För att logga in på GSM AC , gör alltid följande först: 1. Slå telefonnumret till GSM AC V. Vänta på speciell svarston! 2. Slå personlig kod. Vänta på OK ton. 3. Du är nu i huvudmenyn, och kan välja en av menyerna 2-9 Generellt: När Du har ringt upp GSM AC V och slagit personlig kod, är Du i huvudmenyn. Om Du trycker # (fyrkant) lägger GSM AC V automatisk på när huvudmenyn är aktiv. Annars betyder # följande: När # slås går man från undermenyn tillbaka till huvudmenyn. Därefter kan en ny undermeny väljas. Detta om man ändrar sig eller slår fel! Om det går mer än 30 sekunder mellan varje inmatning, kommer GSM AC V automatiskt att lägga på. 1 betyder alltid PÅ och 0 betyder alltid AV. Vid fel inmatning, kommer en felton bestående av 3 korta pip. GSM AC V går automatisk tillbaka till huvudmenyn efter felton. Tonsvaren har följande betydelse. GSM 12-24V svarar med 3 olika toner: 1. Kvitteringskod består av en enkelton 2. Signal för OK är en dubbelton. 3. Fel inmatning indikeras med 3 korta pip. Menyöversikt: Menyval. Meny 1: Inte i bruk. Meny 2: Relästyrning (slå på eller av relä 1-2). Meny 3: Personlig kod (ändring av personlig kod). Meny 4: GSM nummer (ändring av telefonnummer till mottagare av SMS). Meny 5: Frostkännaren på/av. Meny 6: Alarmkontroll på/av. Meny 7: Status (sänd SMS med statusinformation). Meny 8: Temperaturövervakning på/av. Meny 9: Temperaturövervakningsgränser. Varje huvudmeny har undermenyer som förklaras nedanför. Flera kommandon kan utföras vid en uppringning eftersom GSM AC V automatisk går tillbaka till huvudmenyn efter att ett kommando blivit utfört. 6

7 Meny 2. Relästyrning (Fjärrstyrning av relä 1-2): Reläerna kan styras med hjälp av telefon eller manuellt på sidan av GSM AC V. 1. Slå 2 (efter att ha ringt GSM AC V och slagit kod) Du är nu i undermeny 2, relästyrning. 2. Slå in relänummer - åtföljt av 1 för PÅ eller 0 för AV. Exempel: Slå: Funktion: Slå: Funktion: 11 slår på relä 1 10 slår av relä 1 21 slår på relä 2 20 slår av relä 2 Du får nu en kvitteringston (2) som indikerar att funktion är utförd och är tillbaka i huvudmenyn! För att slå på/av fler reläer, måste man gå in i undermeny 2 igen, och slå en av kombinationerna som förklarats i punkt 2. Meny 3. Ändring av personlig kod : 1. Slå 3. (kvittering 1) 2. Slå ny (självvald) kod (4 siffror) 3. Vänta på kvittering (1) 4. Slå ny kod en gång till (4 siffror) 5. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Meny 4. GSM nummer: För att GSM Fixi skall kunna sända SMS textmeddelande om status (eget menyval) etc., måste telefonnumret till en mottagande GSM telefon vara inlagt. Kom ihåg att börja med landskoden. 46 för Sverige, och avsluta med *. 1. Slå 4 (kvittering 1) 2. Slå önskat telefonnummer, max 14 siffror. Kom i håg landskoden! 3. Slå * (stjärna) 4. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Vid byte av GSM nummer med hjälp av meny 4, bör man kontrollera att rätt nummer är inlagt genom att sända ett statusmeddelande (meny 7). Kommer inte beskedet fram till rätt nummer, lägg in GSM nummer (meny 4) på nytt. (Format på tfn nummer: 46(0)70xxxxxxx* der x är mottagarnummer) Meny 5. Frostkännare aktivering/deaktivering: Om frostkännarfunktionen är aktiverad (påslagen): När temperaturen sjunker till 4 C slår relä 1 på och slår automatisk av igen när temperaturen har ökat med 2 grader C. Detsamma sker när temperaturen på nytt sjunker till 4 C. Detta förutsätter att relä 1 styr ett värmeelementet. Om relä 1 är påslaget manuellt ligger det över frostkännarfunktionen d.v.s. enheten är konstant påslagen, men när Du slår av enheten går frostvakten in förutsatt att den är aktiverad. 7

8 1. Slå Slå 1 för att aktivera, slå på frostkännaren. Eller 0 för att deaktivera, slå av. 3. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Exempel: 51 slår frostkännaren på. 50 slår frostkännaren av. Önskas en högre komforttemperatur vid ankomst, ring och slå PÅ relä 1 (detta ligger då över frostkännaren). När relä 1 slås av igen (manuellt eller per telefon) är frostkännaren fortsatt aktiv, tills den eventuellt deaktiveras manuellt eller per telefon). Meny 6. Alarmkontroll aktivering/deaktivering: Slår på eller av alarmet. 1. Slå 6 2. Slå 1 för att aktivera alarmet. Eller 0 för att slå av. 3. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Exempel: 61 slår på alarmet. 60 slår av alarmet. Meny 7. Statusmeddelande: Sänder status (som SMS meddelande) till programmerat telefonnummer. Statusmeddelande som innehåller relästatus, temperatur (nutid), frostkännarstatus, och valda gränsvärden för temperatur. 1. Slå 7 Ett antal pip indikerar att statusmeddelande är sänt. 2. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Förklaring: SMS-meddelande kommer exempelvis i följande format: Alarmstatus: Off 1:Off 2:Off 3:Off 4:Off Frost: Off Temp C: 20 Relay: 1:Off 2:Off Limits: Off Hi: +34 Lo: -30 Alarmstatus: Off 1: Off 2: Off 3: Off 4: Off Off/On: Alarm på eller av Frost: Off Frostkännare är Off = av Frostkännare är On = på Temp C: 20 Temperatur i grader Celsius (temperatur på stället nutid). Mellan 29 och +33 grader. GSM AC V mäter inte högre temperatur än 33 grader. Om temperatur visar +33, så kan temperaturen vara 33 grader eller högre. Om temperatur visar -29, så kan temperaturen vara -29 grader eller lägre. 8

9 Relay: 1:Off 2:Off 1: Off Relä 1 är av. 1: On Relä 1 är på. 2: Off Relä 2 är av. 2: On Relä 2 är på. Limits: Off Temperaturövervakning är Off = av Temperaturövervakning är On = på Hi: +34 Lo: -30 Övre temperaturgräns + 34 C Nedre temperaturgräns -30 C Meny 8. Temperaturövervakning aktivering/deaktivering: Slår på eller av temperaturövervakning! När temperaturövervakningen är aktiverad, kommer statusmeddelande att sändas om gränsvärdena överskrids. 1. Slå 8 2. Slå 1 för att aktivera temperaturövervakning. Eller 0 för att slå av 3. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Exempel: 81 slår på övervakning. 80 slår av övervakning. Kom i håg att sätta gränserna med hjälp av meny 9. Meny 9. Temperaturövervakning/gränser: Sätter gränser för temperaturövervakning. En nedre och en övre temperaturgräns kan läggas in. Dessa värden kommer, när temperaturövervakning är aktiverad i meny 8, rapportera med ett statustextmeddelande när en av de valda temperaturerna är uppnådd. OBS! Så snart en av de valda (nedre eller övre) temperaturerna är uppnådd, sänds meddelandet en gång därefter slås funktionen av. Önskas rapportering senare måste man aktivera på nytt med 81 (se meny 8). För att ange minus-temperatur användes * (stjärna), medan + anges med 0. Exempel: -20 C och +20 C *20 och 020. Kom ihåg, alltid två siffror före temperaturangivelsen: för -2 C slås *02 och för +2 C slås 002. Den lägsta temperaturen som kan läggas in är -29 C och den högsta är +33 C. Om du lägger in -30 eller lägre och till exempel -5 C som högsta, kommer bara -5 C rapporteras när denna temperatur överskrids. Om du lägger in +3 C och 42 C (eller högre) kommer bara den lägsta rapporteras när temperaturen sjunker till denna nivå. Lägger du in en låg och en hög temperatur innanför gränserna 29 och +41 C kommer den gräns som först överskrids rapporteras. 9

10 4.Manöverpanel och lokala styrningar: En lysdiod visar signal styrka. Två lysdioder visar relästatus (för relä 1 och 2). Grönt visar att reläet är på. Lokal styrning av/på av reläerna utförs med hjälp av tryckknapparna (relä) 1, (relä) 2. Tryckknapparna kan även användas för att slå PÅ/AV frostkännarfunktion samt vid återställning av behörighetskod. En lysdiod, alarmindikator, har olika funktion. Under drift visar den om larmet är på eller av. Vid start visar den eventuellt felmeddelande! (Se pkt. 2.1). 4.1 Alarm: Vid alarm genereras ett textmeddelande (SMS). Detta sänds bara en gång för var ingång, därefter måste larmingångarna återställas för att ett eventuellt nytt larm skall sändas. För att återställa alarmingången görs en RESET genom att skicka kommando 61 (d.v.s. larm PÅ). Därefter är enheten klar för att sända nya alarm. 4.2 Reset av fabriksprogrammerad kod: GSM AC V levereras från fabrik med behörighetskod Om man är osäker på sin kod (glömt bort den) kan man alltid gå tillbaka till fabrikskoden 1234 efter att ha utfört följande: - Håll in tryckknappen (relä) 1 - Slå av och på strömmen till GSM AC V - Fortsätt att hålla in knappen, relä 1 cirka 5 sekunder. Korrekt utfört indikeras med tre blinkningar på alarmindikatorn (dioden). OBS: Vid denna reset, kommer alla utgångsreläer slås av, för att sedan återgå. 4.3 Manuell aktivering/deaktivering av frostkännare: Frostkännaren kan aktivares/deaktiveres lokalt med följande metod: (Frostkännarstatus kan avläsas på statusmeddelandet!) - Håll in tryckknapp (relä) 2 - Slå av och på strömmen till GSM AC V - Fortsätt att hålla in knappen, relä 2 cirka 5 sekunder. 3 blinkningar visar att frostkännarfunktionen är aktiverad. 6 blinkningar visar att frostkännarfunktionen är deaktiverad. OBS: Vid denna reset, kommer alla utgångsreläer slås av, för att returnera till samma ställning som innan reset. 10

11 4.4 Terminering: Om detektorer ansluts till larmingångarna och de är NC (normal closed / sluten krets) så skall de s.k. termineringarna (byglarna) tas bort. Vid denna uppkoppling så medför ett avbrott på ledningen till detektorerna att larmet aktiveras (kretsen bryts). För korrekt användning måste detektorerna konfigureras med ett 10K ohms motstånd till jord. Detta betyder att två olika konfigurationer kan användas: Vippa här! Figur 4: Terminering från sidan Terminering ovanfrån Vid anslutning av detektorer med NC-funktion skall den tillhörande terminering 1-4 tas bort. Dra ut termineringen i bygelns handtag. (Används enbart alarmingång 1 skall enbart terminering 1 tas bort o.s.v.) 1. Termineringsbygel borttagen: 10K motstånd som visas i figur 5 o 6 måste vara monterat. 2. Termineringsbygel monterad: Detektor som har relä som normalt ligger öppen NO, men kortsluter S-ingång till GND (jord) eller VCC (+12Volt) vid detektion. + S +12V GND Till GSM S-ingång Alarmdetektor 10K ohm motstånd Rele som öpppn. vid alarm. Figur 5: Alarmterminering Principskiss GSM S1 S2 S3 S4 G T k Tamper switch Alarm switch - + GND +12V Till GSM S-ingång Figur 6: Anslutning till ingång S1 Zodiac detektor Terminering 1 fjernet Figur 5 och 6 visar principer för konfiguration 1. (Motstånd på 10 k är inbyggt i detektorerna som levereras från Intectra AB). Figur 6 visar anslutningar som skall göras för standard detektor, Zodiac, från Intectra AB. Här är ingång S1 använd, och den tillhörande terminering 1 borttagen på GSM 12-24V. Motstånd på 10k är monterad i detektorn. Skall flera detektorer anslutas, används ingång S2 och så vidare. Kom ihåg att ta bort tillhörande termineringar. Om ett alarm skulle aktiveras medan det sker en uppringning till GSM AC V, kommer GSM 12-24V automatiskt att lägga på, och sända alarmmeddelande! 11

12 4.5 Seriekonfiguration: Det totala motståndet i kretsen skall vara 10K ohm mellan GND (jord) och S. Därför är det bara en av detektorerna som har motståndet monterat. Resten har motståndet ersatt med en ledning. +12V Alarmdetektor 1 Alarmdetektor 2 Alarmdetektor 3 10K ohm motstånd Till GSM S-ingång S GND Figur 6: Alarm i serie Till GSM ingång 12

13 5. Förutsättningar och nyttig information: För att GSM AC V skall fungera bra, krävs god täckning för det aktuella GSM nätet. När ett SMS meddelandet sänds från GSM AC V är det under kontroll av den aktuella nätoperatören. Normalt når SMS meddelandet sin mottagare omgående. SMS meddelanden kan inte nå fram om det är fel på GSM nätet eller vid liknande tillfällen som nätoperatören är ansvarig för. Vid hög belastning på GSM nätet, kan det ta flera minuter (i extrema fall timmar) innan SMS-meddelandet når mottagaren. Detta är ett förhållande som leverantören av GSM AC V inte råder över. Datum och klockslag när meddelandet är sänt står emellertid på mottaget meddelande. GSM AC V lagrar alarm i en timme. Efter en timme nollställs det automatiskt. Om larmingången fortfarande är aktiv kommer ett nytt SMS meddelande sändas. Om statusavfrågning sänds till GSM AC V, kan alarmstatus avläsas för den senaste timmen. Om kontantkort används, måste det laddas upp för att kunna användas. Information om hur detta görs levereras vid köp av kontantkort. Om kontantkortet är tömt på pengar kan enheten inte sända SMS. För att kontrollera saldostatus på kontantkortet, måste kortet tas ut ur GSM AV V och sättas i en vanlig mobiltelefon. Information om hur aktuellt saldo avläses finns med när Du köper kontantkortet. GSM AC V måste alltid programmeras med korrekt mottagarnummer för SMS meddelanden. I det fall man använder samma kort till olika enheter måste varje enhet programmeras. Det räcker alltså inte med att byta kortet mellan enheterna. Vid uppringning till GSM AC V, måste DTMF-tonsändning (Dual Tone Multi Frequency) på telefonen vara aktiverad. GSM AC V använder dessa toner för styrning. Analoga apparater kan användas om det finns * och # ( stjärna och fyrkantsknapp). Vissa telefoncentraler, ISDN telefoner o mobiltelefonen kan ha DTMF funktionen deaktiverad. Om så är fallet måste denna funktion aktiveras. Läs bruksanvisningen för respektive produkt. 13

14 6. Teknisk specifikation: Modell: GSM AC V Strömtillkoppling: V DC Strömförbrukning: 60mA-Standby utan detektorer tillkopplade eller reläer aktiverade: Vart relä drar ca 30mA OBS: måste ha minst 1A under uppringning till enhet. Antal utgångar: 2 Max last pr. utgång: 16A (utgång VAC, utgång 2. 50VAC) Drifttemperatur: -20ºC till 60ºC Lagringstemperatur: -40ºC till 70ºC Dimensioner: Vikt: GSM: Antenn: X 85 X 31 mm 286 gram WaveCom WMOI3 DualBand Plantec Dual Band För alarmanslutning: Antal ingångar: 4 Alarmanslutning: V DC Terminering: 10 Kohm från S ingång genom detektor ned till GND (jord) vid NC (normalt sluten krets). 14

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A+... 3 MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+... 4 ÖVERSIKT GSM 12A+...

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2

Tele Radio T50. Manual. Rev. IM-T50-001-A2 Tele Radio T50 Manual Rev. IM-T50-001-A2 Svenska Produktbeskrivning... 35 Förberedelser... 36 Mottagare... 38 Programmering av mottagare... 41 Styrning av reläutgångar... 48 Felsökningsschema... 50 Service

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

SMART SMS BOX. Användarmanual

SMART SMS BOX. Användarmanual SMART SMS BOX Användarmanual V3.0 Svenska Utgåva 1.1 www.smartsmsbox.se sida 1 av 12 Tack för att du valt Smart SMS Box Smart SMS Box är en GSM-styrd fjärrstyrnings- och övervakningsenhet som styrs med

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

BRUKSANVISNING. 531 GPS tracker. med iphone/android app

BRUKSANVISNING. 531 GPS tracker. med iphone/android app BRUKSANVISNING 531 GPS tracker med iphone/android app Innehåll Innehåll 3 Introduktion 4 Installera GPS enheten i fordonet 4 Konfigurera GPS enheten med iphone/android appen 6 Konfigurera GPS enheten

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Tempco GSM Controller

Tempco GSM Controller Tempco GSM Controller INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARHANDBOK SE GSM CONTROLLER ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 INSTALLATIONS- OCH DRIFTMANUAL GSM Controller

Läs mer

Bruksanvisning SMART SMS BOX SE TE 1000 / TE 1110 Version 2.9. Tack för att du valt Smart SMS Box

Bruksanvisning SMART SMS BOX SE TE 1000 / TE 1110 Version 2.9. Tack för att du valt Smart SMS Box Tack för att du valt Smart SMS Box Smart SMS Box är en GSM-styrd fjärrstyrnings- och övervakningsenhet som styrs med från en vanlig GSM-telefon via sms-meddelande Enheten kan användas till att styra och

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Tele Radio T50 Cheetah

Tele Radio T50 Cheetah Tele Radio T50 Cheetah INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T50-02AGSM SVENSKA/SWEDISH/ IM-T50-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...2 Förberedelser...3 Mottagare...5 Programmering av mottagare...8 Styrning

Läs mer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Allmän information Bästa Webasto-kund! tack för att du har köpt den nya Thermo Call TC3. Med debba produkt har du en komfortabel och innovativ betjäningsenhet till förfogande

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

ITP R321 GSM telephone interface

ITP R321 GSM telephone interface ITP R321 GSM telephone interface Beskrivning av kommandon Här nedanför följer information om hur telefon-interfacets kommandon fungerar. Det visas hur SMS meddelanden kan se ut. För alla kommandon som

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING FÖRORD... 2 KRAV FÖR MONTERINGEN... 2 MONTERINGSFÖRBEREDELSER... 2 ENHETER... 2 DOKUMENTATION... 2 INSTALLATION AV SIM-KORT... 2 INSTALLATION AV BACKUPBATTERI...

Läs mer

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 1 Innehållsförteckning Introduktion till TRACKme 3 Funktionsprincip 4 Abonnemang 4 Registrering 5 Vad händer när larmet går? 6 Styrning av enheten

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se www.hellmertz.se GSM A3+ Installationsmanual V2.0 Larmtillverkning sedan 1976! Inledning Funktionsprincip... 3 Innan installationen påbörjas!... 3 Internt batteri... 4 Viktig info inför montering... 4

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+ Lathund för SMS-kommandon för värmestyrning Skicka: Betydelse Svar Kommentar A22!!01 (svenska) (A22!!02 (english)) Aktivering av A22+ samt fabriksinställningar. A22 K STATUS? Statusbegäran. HeatLink Status:

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer