MBA-GSM AC Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:"

Transkript

1 R GSM AC V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort Isättning av SIM kort Obligatoriska anslutningar Alarmanslutningar Reläanslutningar 3 2. Drifttagning 2.1 Igångsättning Signalstyrka Uppringning byte av personlig kod GSM nummer för mottagning av SMS meddelande 5 Användarmenyer Manöverpanel och lokal styrning 4.1 Alarm Reset förprogrammerad kod Manuell aktivering/deaktivering av frostkännaren Terminering Seriekonfiguration Förutsättningar och nyttig information Teknisk Specifikation. 15 1

2 Monterings- och bruksanvisning Sikom GSM AC V 1. Förberedelser: Innan GSM AC är färdig att användas görs följande: 1.1 Förberedelse av SIM-kort: Skaffa ett SIM-kort från en teleleverantör. Kontantkort eller abonnemangskort kan användas (OBS Kontantkort har normalt en varaktighet på ett år). Sätt kortet i en vanlig GSM mobiltelefon och deaktivera behörighetskoden, den s.k. PIN koden på SIM-kortet. Se bruksanvisningen för Din mobiltelefon. 1.2 Isättning av SIM-kort: Se till att GSM AC v är avslagen. (Enheten skall alltid vara avslagen när något görs med SIM-kortet). Tryck in knappen (med t.ex. en liten skruvmejsel) som visas på figur 1. Simkort hållaren kommer då ut ur GSM-modemet. Ta ut hållaren, lägg ner SIM kortet i hållaren och skjut denna på plats. När kortet är isatt kan enheten spänningssättas efter att anslutningarna är utförda enligt kopplingsschemat (beskrivet i fig. 2). SIM-kort hållare: Knapp Fig 1: GSM AC V. Sedd från sidan. 1.3 Obligatoriska anslutningar: Följande anslutningar skall göras på GSM AC V för korrekt användande: - Anslutning 12-24V DC. OBS: Måste klara minst 1 Ampere under uppringning. - Antenn. - Rörelsedetektor (om inbrottsskydd önskas). Figur 2 på sidan 3 visar var dessa anslutningar sitter. Hur de skall anslutas visas i figur 5 och 6 på sidan Eventuella reläanslutningar. 1.4 Larmingångar: Det finns 4 larmingångar på GSM AC V. Alla är lika och kan användas till rörelse-, gas-, brand- och fukt-detektorer eller liknande. Larmingångarna kan kopplas upp både för NO-normally open (öppen krets) eller NC-nomally closed (sluten krets). När NC används ska den s.k. termineringen (byglingen) tas bort (se figur 3). Se vidare pkt. 4.4 och

3 1.5 Reläanslutningar: GSM AC V har 2 potential fria 16A reläutgångar. Dessa styrs genom uppringning eller med de två brytarna som sitter på vänstra sidan av produkten. OBS: Reläutgång 1 används till frostkännaren, om denna används. Relä 1 är ett växlande potential fritt relä för 230 V AC / 16 A Relä 2 är ett slutande potential fritt relä för 50 V AC / 16 A R 2 On/Off 1 On/Off Relä 2 Relä 1 Alarm GSM 12-24V Alarm- and Switch Controller Signal Relä 2 Relä 1 SIM ANT T G e N m D p S S 1 2 S S 3 4 G N D 1 2 V Figur 2: Anslutningar till GSM AC V Terminering Fig 3: GSM AC V från sidan 3

4 2. Drifttagning: När alla anslutningar är klara, och SIM-kortet isatt är enheten klar för drifttagning: 2.1 Igångsättning: Så snart GSM AC V är påslagen (spänningssatt) lyser signal och alarmindikatorerna grönt och gult i ca 5 sekunder när GSM modemet startar upp och tar kontakt med nätet. Därefter slocknar de och GSM AC V är klar för användning. Är inte SIM-kortet isatt eller felaktigt, (PIN eller PUK aktiverad), kommer signalindikeringsdioden blinka rött/grönt. Om detta sker, kontrollera SIM-kortet och att PIN koden är deaktiverad. Röda och gula blinkningar indikerar fel med självtest. Denna indikering kommer ca 10 sekunder efter uppstart. Ta kontakt med leverantör. 2.2 Signalstyrka: Signalstyrkan avläses via indikeringsdioden enligt följande: 1. Grönt God signal. 2. Rött Medel god signal. (-93->dB) 3. AV Dålig eller ingen signal. (-103-> db) Vid tillfälle 2 eller 3, bör antennen flyttas för bättre täckning eller bytas ut mot utomhusantenn. (Kan vid behov beställas av Intectra AB). 2.3 Byte av behörighets kod: Enheten är förprogrammerad med behörighets koden Denna kod kan enkelt ändras till annat fyrsiffrigt tal. Ring upp enheten från en vanlig telefon eller mobiltelefon och gör enligt följande; 1. Slå telefonnumret till GSM 12-24V (numret till SIM-kortet) 2. Vänta på speciell svarston (2 OK toner) 3. Slå 1234 (fabriksprogrammerad kod) 4. Vänta på OK ton (2). Du är nu i huvudmenyn! 5. Slå 3 (meny för ändring av kod). Undermeny! 6. Vänta på kvitteringston (1) 7. Slå ny (självvald) kod (4 siffror) 8. Vänta på kvitteringskod (1) 9. Slå samma(självvalda) kod en gång till (4 siffror) 10. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! 11. Slå # (= Lägg på) 4

5 2.4 GSM nummer för mottagning av SMS-meddelande: För att kunna överföra ett SMS-meddelande (textmeddelande) från enheten till mottagaren måste enheten programmeras med mottagarens mobilnummer. Önskat mottagarnummer lagras på följande sätt: 46 (0) 70xxxxxxx* där 46 är landskod för Sverige och xxxxxxxxx är telefonnumret. OBS! Den första nollan (0) 70 i GSM-numret skall uteslutas. 1. Slå telefonnumret till GSM AC V (Vänta på speciell svarston) 2. Slå personlig kod (kvittering 2) (den Du valde tidigare). Du är nu i huvudmenyn! 3. Slå 4 (meny 4, kvittering 1). Undermeny! 4. Slå önskat telefonnummer, max 14 siffror. OBS! landskoden. (46 =Sverige) 5. Slå * (stjärna) (kvittering 2). Du är nu i huvudmenyn! 6. Slå # (Lägg på) Du kan kontrollera att Du har lagt in rätt mottagarnummer genom att gå till meny 7 användarmeny Statusavfrågning. Om ovanstående punkter är korrekt utförda skall GSM AC fungera. Nästa avsnitt förklarar menyer som kan användas vid uppringning till GSM AC V. 5

6 3. Användarmenyer: Följande menyer kan användas vid uppringning till GSM AC V: För att logga in på GSM AC , gör alltid följande först: 1. Slå telefonnumret till GSM AC V. Vänta på speciell svarston! 2. Slå personlig kod. Vänta på OK ton. 3. Du är nu i huvudmenyn, och kan välja en av menyerna 2-9 Generellt: När Du har ringt upp GSM AC V och slagit personlig kod, är Du i huvudmenyn. Om Du trycker # (fyrkant) lägger GSM AC V automatisk på när huvudmenyn är aktiv. Annars betyder # följande: När # slås går man från undermenyn tillbaka till huvudmenyn. Därefter kan en ny undermeny väljas. Detta om man ändrar sig eller slår fel! Om det går mer än 30 sekunder mellan varje inmatning, kommer GSM AC V automatiskt att lägga på. 1 betyder alltid PÅ och 0 betyder alltid AV. Vid fel inmatning, kommer en felton bestående av 3 korta pip. GSM AC V går automatisk tillbaka till huvudmenyn efter felton. Tonsvaren har följande betydelse. GSM 12-24V svarar med 3 olika toner: 1. Kvitteringskod består av en enkelton 2. Signal för OK är en dubbelton. 3. Fel inmatning indikeras med 3 korta pip. Menyöversikt: Menyval. Meny 1: Inte i bruk. Meny 2: Relästyrning (slå på eller av relä 1-2). Meny 3: Personlig kod (ändring av personlig kod). Meny 4: GSM nummer (ändring av telefonnummer till mottagare av SMS). Meny 5: Frostkännaren på/av. Meny 6: Alarmkontroll på/av. Meny 7: Status (sänd SMS med statusinformation). Meny 8: Temperaturövervakning på/av. Meny 9: Temperaturövervakningsgränser. Varje huvudmeny har undermenyer som förklaras nedanför. Flera kommandon kan utföras vid en uppringning eftersom GSM AC V automatisk går tillbaka till huvudmenyn efter att ett kommando blivit utfört. 6

7 Meny 2. Relästyrning (Fjärrstyrning av relä 1-2): Reläerna kan styras med hjälp av telefon eller manuellt på sidan av GSM AC V. 1. Slå 2 (efter att ha ringt GSM AC V och slagit kod) Du är nu i undermeny 2, relästyrning. 2. Slå in relänummer - åtföljt av 1 för PÅ eller 0 för AV. Exempel: Slå: Funktion: Slå: Funktion: 11 slår på relä 1 10 slår av relä 1 21 slår på relä 2 20 slår av relä 2 Du får nu en kvitteringston (2) som indikerar att funktion är utförd och är tillbaka i huvudmenyn! För att slå på/av fler reläer, måste man gå in i undermeny 2 igen, och slå en av kombinationerna som förklarats i punkt 2. Meny 3. Ändring av personlig kod : 1. Slå 3. (kvittering 1) 2. Slå ny (självvald) kod (4 siffror) 3. Vänta på kvittering (1) 4. Slå ny kod en gång till (4 siffror) 5. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Meny 4. GSM nummer: För att GSM Fixi skall kunna sända SMS textmeddelande om status (eget menyval) etc., måste telefonnumret till en mottagande GSM telefon vara inlagt. Kom ihåg att börja med landskoden. 46 för Sverige, och avsluta med *. 1. Slå 4 (kvittering 1) 2. Slå önskat telefonnummer, max 14 siffror. Kom i håg landskoden! 3. Slå * (stjärna) 4. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Vid byte av GSM nummer med hjälp av meny 4, bör man kontrollera att rätt nummer är inlagt genom att sända ett statusmeddelande (meny 7). Kommer inte beskedet fram till rätt nummer, lägg in GSM nummer (meny 4) på nytt. (Format på tfn nummer: 46(0)70xxxxxxx* der x är mottagarnummer) Meny 5. Frostkännare aktivering/deaktivering: Om frostkännarfunktionen är aktiverad (påslagen): När temperaturen sjunker till 4 C slår relä 1 på och slår automatisk av igen när temperaturen har ökat med 2 grader C. Detsamma sker när temperaturen på nytt sjunker till 4 C. Detta förutsätter att relä 1 styr ett värmeelementet. Om relä 1 är påslaget manuellt ligger det över frostkännarfunktionen d.v.s. enheten är konstant påslagen, men när Du slår av enheten går frostvakten in förutsatt att den är aktiverad. 7

8 1. Slå Slå 1 för att aktivera, slå på frostkännaren. Eller 0 för att deaktivera, slå av. 3. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Exempel: 51 slår frostkännaren på. 50 slår frostkännaren av. Önskas en högre komforttemperatur vid ankomst, ring och slå PÅ relä 1 (detta ligger då över frostkännaren). När relä 1 slås av igen (manuellt eller per telefon) är frostkännaren fortsatt aktiv, tills den eventuellt deaktiveras manuellt eller per telefon). Meny 6. Alarmkontroll aktivering/deaktivering: Slår på eller av alarmet. 1. Slå 6 2. Slå 1 för att aktivera alarmet. Eller 0 för att slå av. 3. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Exempel: 61 slår på alarmet. 60 slår av alarmet. Meny 7. Statusmeddelande: Sänder status (som SMS meddelande) till programmerat telefonnummer. Statusmeddelande som innehåller relästatus, temperatur (nutid), frostkännarstatus, och valda gränsvärden för temperatur. 1. Slå 7 Ett antal pip indikerar att statusmeddelande är sänt. 2. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Förklaring: SMS-meddelande kommer exempelvis i följande format: Alarmstatus: Off 1:Off 2:Off 3:Off 4:Off Frost: Off Temp C: 20 Relay: 1:Off 2:Off Limits: Off Hi: +34 Lo: -30 Alarmstatus: Off 1: Off 2: Off 3: Off 4: Off Off/On: Alarm på eller av Frost: Off Frostkännare är Off = av Frostkännare är On = på Temp C: 20 Temperatur i grader Celsius (temperatur på stället nutid). Mellan 29 och +33 grader. GSM AC V mäter inte högre temperatur än 33 grader. Om temperatur visar +33, så kan temperaturen vara 33 grader eller högre. Om temperatur visar -29, så kan temperaturen vara -29 grader eller lägre. 8

9 Relay: 1:Off 2:Off 1: Off Relä 1 är av. 1: On Relä 1 är på. 2: Off Relä 2 är av. 2: On Relä 2 är på. Limits: Off Temperaturövervakning är Off = av Temperaturövervakning är On = på Hi: +34 Lo: -30 Övre temperaturgräns + 34 C Nedre temperaturgräns -30 C Meny 8. Temperaturövervakning aktivering/deaktivering: Slår på eller av temperaturövervakning! När temperaturövervakningen är aktiverad, kommer statusmeddelande att sändas om gränsvärdena överskrids. 1. Slå 8 2. Slå 1 för att aktivera temperaturövervakning. Eller 0 för att slå av 3. Vänta på godkänningston (2). Du är nu i huvudmenyn! Exempel: 81 slår på övervakning. 80 slår av övervakning. Kom i håg att sätta gränserna med hjälp av meny 9. Meny 9. Temperaturövervakning/gränser: Sätter gränser för temperaturövervakning. En nedre och en övre temperaturgräns kan läggas in. Dessa värden kommer, när temperaturövervakning är aktiverad i meny 8, rapportera med ett statustextmeddelande när en av de valda temperaturerna är uppnådd. OBS! Så snart en av de valda (nedre eller övre) temperaturerna är uppnådd, sänds meddelandet en gång därefter slås funktionen av. Önskas rapportering senare måste man aktivera på nytt med 81 (se meny 8). För att ange minus-temperatur användes * (stjärna), medan + anges med 0. Exempel: -20 C och +20 C *20 och 020. Kom ihåg, alltid två siffror före temperaturangivelsen: för -2 C slås *02 och för +2 C slås 002. Den lägsta temperaturen som kan läggas in är -29 C och den högsta är +33 C. Om du lägger in -30 eller lägre och till exempel -5 C som högsta, kommer bara -5 C rapporteras när denna temperatur överskrids. Om du lägger in +3 C och 42 C (eller högre) kommer bara den lägsta rapporteras när temperaturen sjunker till denna nivå. Lägger du in en låg och en hög temperatur innanför gränserna 29 och +41 C kommer den gräns som först överskrids rapporteras. 9

10 4.Manöverpanel och lokala styrningar: En lysdiod visar signal styrka. Två lysdioder visar relästatus (för relä 1 och 2). Grönt visar att reläet är på. Lokal styrning av/på av reläerna utförs med hjälp av tryckknapparna (relä) 1, (relä) 2. Tryckknapparna kan även användas för att slå PÅ/AV frostkännarfunktion samt vid återställning av behörighetskod. En lysdiod, alarmindikator, har olika funktion. Under drift visar den om larmet är på eller av. Vid start visar den eventuellt felmeddelande! (Se pkt. 2.1). 4.1 Alarm: Vid alarm genereras ett textmeddelande (SMS). Detta sänds bara en gång för var ingång, därefter måste larmingångarna återställas för att ett eventuellt nytt larm skall sändas. För att återställa alarmingången görs en RESET genom att skicka kommando 61 (d.v.s. larm PÅ). Därefter är enheten klar för att sända nya alarm. 4.2 Reset av fabriksprogrammerad kod: GSM AC V levereras från fabrik med behörighetskod Om man är osäker på sin kod (glömt bort den) kan man alltid gå tillbaka till fabrikskoden 1234 efter att ha utfört följande: - Håll in tryckknappen (relä) 1 - Slå av och på strömmen till GSM AC V - Fortsätt att hålla in knappen, relä 1 cirka 5 sekunder. Korrekt utfört indikeras med tre blinkningar på alarmindikatorn (dioden). OBS: Vid denna reset, kommer alla utgångsreläer slås av, för att sedan återgå. 4.3 Manuell aktivering/deaktivering av frostkännare: Frostkännaren kan aktivares/deaktiveres lokalt med följande metod: (Frostkännarstatus kan avläsas på statusmeddelandet!) - Håll in tryckknapp (relä) 2 - Slå av och på strömmen till GSM AC V - Fortsätt att hålla in knappen, relä 2 cirka 5 sekunder. 3 blinkningar visar att frostkännarfunktionen är aktiverad. 6 blinkningar visar att frostkännarfunktionen är deaktiverad. OBS: Vid denna reset, kommer alla utgångsreläer slås av, för att returnera till samma ställning som innan reset. 10

11 4.4 Terminering: Om detektorer ansluts till larmingångarna och de är NC (normal closed / sluten krets) så skall de s.k. termineringarna (byglarna) tas bort. Vid denna uppkoppling så medför ett avbrott på ledningen till detektorerna att larmet aktiveras (kretsen bryts). För korrekt användning måste detektorerna konfigureras med ett 10K ohms motstånd till jord. Detta betyder att två olika konfigurationer kan användas: Vippa här! Figur 4: Terminering från sidan Terminering ovanfrån Vid anslutning av detektorer med NC-funktion skall den tillhörande terminering 1-4 tas bort. Dra ut termineringen i bygelns handtag. (Används enbart alarmingång 1 skall enbart terminering 1 tas bort o.s.v.) 1. Termineringsbygel borttagen: 10K motstånd som visas i figur 5 o 6 måste vara monterat. 2. Termineringsbygel monterad: Detektor som har relä som normalt ligger öppen NO, men kortsluter S-ingång till GND (jord) eller VCC (+12Volt) vid detektion. + S +12V GND Till GSM S-ingång Alarmdetektor 10K ohm motstånd Rele som öpppn. vid alarm. Figur 5: Alarmterminering Principskiss GSM S1 S2 S3 S4 G T k Tamper switch Alarm switch - + GND +12V Till GSM S-ingång Figur 6: Anslutning till ingång S1 Zodiac detektor Terminering 1 fjernet Figur 5 och 6 visar principer för konfiguration 1. (Motstånd på 10 k är inbyggt i detektorerna som levereras från Intectra AB). Figur 6 visar anslutningar som skall göras för standard detektor, Zodiac, från Intectra AB. Här är ingång S1 använd, och den tillhörande terminering 1 borttagen på GSM 12-24V. Motstånd på 10k är monterad i detektorn. Skall flera detektorer anslutas, används ingång S2 och så vidare. Kom ihåg att ta bort tillhörande termineringar. Om ett alarm skulle aktiveras medan det sker en uppringning till GSM AC V, kommer GSM 12-24V automatiskt att lägga på, och sända alarmmeddelande! 11

12 4.5 Seriekonfiguration: Det totala motståndet i kretsen skall vara 10K ohm mellan GND (jord) och S. Därför är det bara en av detektorerna som har motståndet monterat. Resten har motståndet ersatt med en ledning. +12V Alarmdetektor 1 Alarmdetektor 2 Alarmdetektor 3 10K ohm motstånd Till GSM S-ingång S GND Figur 6: Alarm i serie Till GSM ingång 12

13 5. Förutsättningar och nyttig information: För att GSM AC V skall fungera bra, krävs god täckning för det aktuella GSM nätet. När ett SMS meddelandet sänds från GSM AC V är det under kontroll av den aktuella nätoperatören. Normalt når SMS meddelandet sin mottagare omgående. SMS meddelanden kan inte nå fram om det är fel på GSM nätet eller vid liknande tillfällen som nätoperatören är ansvarig för. Vid hög belastning på GSM nätet, kan det ta flera minuter (i extrema fall timmar) innan SMS-meddelandet når mottagaren. Detta är ett förhållande som leverantören av GSM AC V inte råder över. Datum och klockslag när meddelandet är sänt står emellertid på mottaget meddelande. GSM AC V lagrar alarm i en timme. Efter en timme nollställs det automatiskt. Om larmingången fortfarande är aktiv kommer ett nytt SMS meddelande sändas. Om statusavfrågning sänds till GSM AC V, kan alarmstatus avläsas för den senaste timmen. Om kontantkort används, måste det laddas upp för att kunna användas. Information om hur detta görs levereras vid köp av kontantkort. Om kontantkortet är tömt på pengar kan enheten inte sända SMS. För att kontrollera saldostatus på kontantkortet, måste kortet tas ut ur GSM AV V och sättas i en vanlig mobiltelefon. Information om hur aktuellt saldo avläses finns med när Du köper kontantkortet. GSM AC V måste alltid programmeras med korrekt mottagarnummer för SMS meddelanden. I det fall man använder samma kort till olika enheter måste varje enhet programmeras. Det räcker alltså inte med att byta kortet mellan enheterna. Vid uppringning till GSM AC V, måste DTMF-tonsändning (Dual Tone Multi Frequency) på telefonen vara aktiverad. GSM AC V använder dessa toner för styrning. Analoga apparater kan användas om det finns * och # ( stjärna och fyrkantsknapp). Vissa telefoncentraler, ISDN telefoner o mobiltelefonen kan ha DTMF funktionen deaktiverad. Om så är fallet måste denna funktion aktiveras. Läs bruksanvisningen för respektive produkt. 13

14 6. Teknisk specifikation: Modell: GSM AC V Strömtillkoppling: V DC Strömförbrukning: 60mA-Standby utan detektorer tillkopplade eller reläer aktiverade: Vart relä drar ca 30mA OBS: måste ha minst 1A under uppringning till enhet. Antal utgångar: 2 Max last pr. utgång: 16A (utgång VAC, utgång 2. 50VAC) Drifttemperatur: -20ºC till 60ºC Lagringstemperatur: -40ºC till 70ºC Dimensioner: Vikt: GSM: Antenn: X 85 X 31 mm 286 gram WaveCom WMOI3 DualBand Plantec Dual Band För alarmanslutning: Antal ingångar: 4 Alarmanslutning: V DC Terminering: 10 Kohm från S ingång genom detektor ned till GND (jord) vid NC (normalt sluten krets). 14

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING FÖRORD... 2 KRAV FÖR MONTERINGEN... 2 MONTERINGSFÖRBEREDELSER... 2 ENHETER... 2 DOKUMENTATION... 2 INSTALLATION AV SIM-KORT... 2 INSTALLATION AV BACKUPBATTERI...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer