ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE och 3020 värmare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare."

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING SELCO CALL START används för att fjärrmanövrera funktioner i husvagnen med APP eller ett telefonsamtal. APPen finns att ladda ner för Iphone och Android. APPen genererar en kod som sänds via SMS. Man kan fjärrmanövrera husvagnens uppvärmning och man kan fjärrstarta kylskåpet eller annan elutrustning. SELCO CALL START kan även skicka ett meddelande med larm ifall husvagnens batteri går under 11 volt, om temperaturen i husvagnen understiger inställd temperatur eller om larm (option) har påverkats. SELCO CALL START kan användas med valfritt abonnemang för vanlig mobiltelefon, dock så kräver CALL START 2G nätet för att fungera. Kontrollera med mobiloperatören vilka villkor som gäller för ditt abonnemang. ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE och 3020 värmare.

3 SIM KORT Förberedelser Inköp av kontantkort. Avaktivera SIM kortets PIN KOD om denna är aktiverat vid köpet. Avaktivering sker enklast genom att sätta in SIM kort i den egna mobiltelefonen och gå in under menyn säkerhet och stänga av PIN KOD begäran. Ladda SIM kortet med lämplig summa. Olika operatörer har olika villkor varför ett besök på operatörens hemsida ger nödvändig information angående villkor och laddning. Insättning av SIM kort 1. Lyft av locket på SELCO CALL START genom att försiktigt bryta upp låsspännen på båda sidor av kapslingen (se bild ovan)

4 2. För att sätta i SIM kort i SIM-kort hållaren, låses först hållaren upp genom att dess överdel förs någon millimeter åt höger i pilens riktning. (se bild ovan) 3. Överdelen viks upp och SIM kortet sätts in i överdelens slits. SIM och överdel fälls åter ned. Överdelen förs försiktigt åt vänster för att låsa kort och överdel. (se bild ovan) 4. Montera tillbaka locket. Var noga med att antennen ligger riktigt och inte kläms.

5 ANMÄRKNING Kortet får inte sättas i eller tas ur om SELCO CALL START är spänningssatt. Glöm inte att ladda kortet innan det monteras i CALL START. 5. Anslut grön kontakt och slå på spänning. AKTIVERING AV KOMMUNIKATION Gå in i Alde panelen/verktygsmenyn alternativt under menyknapp A och aktivera TRANSLATOR alternativt THIRD PARTY PANEL och tryck OK.

6 KOMMUNICERA VIA APP Ladda ner APPen för IOS eller Android och installera. Sök Callstart V2. 1. Starta APPen och gå in i inställningsmenyn (kugghjulet) 2. Knappa in telefonnummer och *pinkod till CALL START. (*0000 i grundinställning. Se sid 9 för inställning av personlig PIN KOD) 3. Ange det mobilnummer som du vill att ett larm skall skickas till. 4. Välj också värmartyp 3010 eller Spara genom att trycka på SEND knappen och därefter SKICKA knappen. Inställningar av värme och utgångar. CALL START med tillhörande APP är nu klar för att använda. APPens utseende är snarlik med ALDEs manöverpanel. De inställningar som går att göra på ALDE panelens inställningssida går också att göra på Appen. Tillvägagångssätt nedan. 1. Välj funktion som skall ändras eller ställas in och knappa in det som önskas Larmsida Inställningar Hämta status Snabbval telefon Utgång 2 On/Off (kylskåp) Utgång 1 On/Off Skicka meddelande

7 2. När inställningarna är gjorda tryck på SEND knappen nere i högerhörn. 3. APPen genererar nu en kod som skall skickas och meddelande fönstret visas. I detta visas den kod som är genererad. 4. Tryck på SKICKA knappen och meddelandet sänds till CALL START. 5. CALL START tar emot meddelandet och returnerar ett svarsmeddelande med de gjorda förändringarna. CALL START skickar samtidigt meddelandet vidare till ALDE panelen som i sin tur bearbetar meddelandet och ändrar visning i panelen till de värden som skickats. ANMÄRKNING Varje meddelande som skickas från CALL START kostar normal SMS taxa och belastar det laddade beloppet på SIM kortet. Förutom de funktioner som ingår i Alde panelen finns också inställning för utgång 1 som kan användas till valfri funktion, ON, OFF och tidsinställning samt kylskåp (snöflinga) utgång 2. För att använda larmfunktioner se nedan: Tryck på larm symbol på första sidan. På larmsidan, välj de larmfunktioner som skall användas. Aktivera LARM ON Tryck SEND och på meddelandesidan tryck SKICKA. CALL START returnerar ett svarsmeddelande med gjorda inställningar. Om något av larmen löser ut fås SMS om detta. ANMÄRKNING SMS skickas tre gånger för varje aktiverat larm med ca 5 minuters mellanrum. Respektive larmfunktion AVAKTI- VERAS EFTER 3 SKICKADE SMS. För återaktivering, skicka önskade larminställningar igen.

8 KOMMUNICERA VIA TELEFONSAMTAL Alternativt kan man för att kommunicera med CALL START använda talsvar. Ring upp CALL START. En röst begär att PIN kod skall knappas in åtföljd av #. Därefter läser rösten upp huvudmenyn med möjlighet att läsa in önskade kommandon. Följande val och kommandon läses upp 0 0 Värmare stoppas Alde 3010 och Värmare startas 1 0 Utgång 1 stoppas Valfri elektrisk funktion, belysning, extra värme m m. 1 1 Utgång 1 startas Max belastning 0,5 A vid 12 volt 2 0 Utgång 2 (snöflinga) stoppas Ex kyl (snöflinga) 2 1 Utgång 2 (snöflinga) startas Max belastning 0,5 A vid 12 volt 4 Statusförfrågan Uppräkning av aktuell status 5 Gångtid utgång min, 24 h eller oändlig tid 6 Temperaturinställning Inställning temp. ALDE värmare 5-30 grader 7 Larmfunktioner Inställn. SMS larm, larm av=0, larm till=1 Mottagarnummer av SMS meddelande, samt val av larmfunktion. Temperaturlarm Temp < inställt värde (0-20 grader), larm av=0, larm till=1 Spänningslarm om spänning < 11 volt, larm av=0, larm till=1 Yttre larm om signal på stift 7 sluts eller bryts (beroende på val i meny 8 4), larm av=0, larm till=1. Inmatnings ex. 7 0 Larm AV 7 1 Larm PÅ 8 0 Datum & tid 8 1 Språk Val av språk, svenska, engelska eller tyska 8 2 Alde 3010 Val av Alde system Alde 3020 Val av Alde system Kontaktfunktion NC (default) eller NO för externt larm

9 9 PIN KOD Inläsning av ny PIN KOD 4 siffror. Ny PINKOD XXXX# Upprepa nya koden XXXX# (default 0000) * Meny/avsluta Återhopp till huvudmeny eller om man är i huvudmeny avslutas samtal Avsluta samtal Samtal kan avslutas genom att när som helst lägga på luren eller hoppa tillbaka till huvudmeny och därefter *. Om samtal avslutas mitt i kommando, bör man vänta innan man kopplar upp på nytt, eftersom SELCO CALL START måste avsluta pågående rutiner säkert. Gå ur eller byta meny Om man under pågående kommando vill gå ur eller byta meny trycker man * och återgår då till huvudmeny. TRYCKKNAPPSFUNKTION UTG 1 kan startas genom att trycka på tryckknappen. (tryckknappen sitter på Callstart enhetens framsida). UTG 1 blir då aktiverad med den förinställda gångtiden (se kommando 5). Tryckknappen kan också användas för att stänga av utgång 1 och utgång 2. Lysdioden indikerar med fast sken om utgång 1 är aktiverad. Om externt larm är aktiverat blinkar lysdioden med ca 10 sekunders intervall. ÅTERSTÄLLNING PIN KOD Genom att hålla in tryckknappen på enheten 10 sekunder tills lysdioden börjar blinka snabbt återställs PIN KOD till Larmnummer raderas. ANMÄRKNING Vid spänningsbortfall återställs vissa värden till grundvärden. SIM kort måste användas och/eller förnyas regelbundet. För att larm skall fungera måste kontatkortet vara laddat. Kontrollera med kortleveranteröen för att undvika problem med funktionen

10 FUNKTIONSSTÖRNINGAR Funktionsstörningar kan uppstå om: Mobiltelefon finn i närheten av SELCO CALL START Annan elektronisk utrustning såsom datorer finns i närheten och genererar störningar Spänningsnivå tillfälligt har understigit 8 volt (kan inträffa vid start med dåligt batteri) Fordonet är placerat vid kraftig sändarantenn. Fordonet befinner sig utanför GSM nätets täckningsområde. Temperatur är under 30 C FELSÖKNING Om SELCO CALL START inte fungerar vid anrop via telefon bör följande åtgärder göras innan kontakt tas med serviceställe. 1. Kontrollera att spänning finns i enheten. 2. Kontrollera att temperatur inte understiger 30 C. Funktion under 30 C är EJ säker. 3. Prova om SELCO CALL START fungerar genom att trycka på tryckknappen. 4. Kontrollera med hjälp av egen mobiltelefon att den finns GSM signal 5. Gör SELCO CALL START spänningslös under 5 minuter. Alla internminnen nollställs. 6. Anslut matningsspänning 7. Ring upp SELCO CALL START 8. Kontrollera om vald funktion aktiverades. 9. OM funktion ej erhölls, flytta fordonet till plats där det fungerat förut och upprepa samtalet 10. SELCO CALL START kommunicerar regelbundet med sändare och vid hög belastning kan det uppstå väntetider och SELCO CALL START kan inte svara. Gör ett nytt försök att ringa upp. 11. Om funktion ändå inte erhålls, kontakta serviceställe.

11 INSTALLATION Placering SELCO CALL START monteras på torr plats och på behörigt avstånd från annan elektronisk utrustning för att undvika störningar. Fastsättning kan ske med skruv eller kardborreband. (ingår ej) Inkoppling Anslutning skall ske till plus, minus och BUS-kabel värmare. För att erhålla bästa möjliga funktion skall matningsspänning (plus,minus) tas via säkring direkt på batteripooler eller i husvagnens elcentral. I läge ON lämnar SELCO CALL START +12 volt på UTG 2 och kan belastas med 0,5 ampere. BUS-kabel SKALL kopplas mot ALDEs manöverpanel 1 YE UTG 1 2 GN UTG 2 kylskåp e.d. 3 RD + 12 volt matning 4 RD Lysdiod i strömbrytaren (option) 5 WH BUS-kabel Alde manöverpanel 6 BN Gemensam från tryckströmbrytare (option) 7 RD/WH Extern larmingång, dörr 8 YE Tryckströmbrytare (option) 9 GN BUS-kabel Alde manöverpanel 10 BN -(minus) matning och BUS-kabel Alde manöverpanel

12 Anropsnummer: PIN KOD: Tillverkare Trollhättan, Sweden Distribueras av KAMA Fritid AB

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 MOS SE 1335-3 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Konfigurator tebis TX100

Konfigurator tebis TX100 l Konfigurator tebis TX100 Programmeringshandbok 6T7644a Sammanfattning 1. Allmänt om Tebis-installationer och deras programering... 3 1.1 De olika produkttyperna... 3 1.2 De olika installationstyperna...

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Nokia N85 Komma igång

Nokia N85 Komma igång Nokia N85 Komma igång 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi och Nokia Care är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer