Connection Manager Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Connection Manager Användarhandbok"

Transkript

1 Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0

2 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet 3 Visa hur mycket data som har skickats eller tagits emot 4 Kontakter och meddelanden 4 Hantera kontakter som är lagrade på SIM-kortet 4 Om SMS 5 Skicka ett SMS 5 Visa och svara på ett SMS 5 Ta bort ett SMS 5 Anslutningsinställningar 6 Om anslutningsinställningar 6 en anslutningsprofil 6 Ansluta via Wi-Fi 7 Ansluta till Internet automatiskt 7 nätverkstyp och tjänstleverantör som ska användas 8 Ange dataöverföringsgränser 8 Aktivera flygläge 8 Tillåt anslutningar vid roaming 8 Inställningar för programvara 9 Avaktivera förfrågan om PIN-kod 9 Byta språk 9 Visa information om programmet 9 Uppdatera anslutningshanteraren 9 Felsökning av anslutningsproblem 9

3 3 Om anslutningshanteraren Använd anslutningshanteraren och ditt kompatibla USB-modem för enkel trådlös åtkomst till internet och olika internettjänster. Du kan även ansluta via en Wi-Fianslutning. Anslut bara USB-modemet till en kompatibel dator så kan du börja. När du ansluter USB-modemet till datorn första gången installeras programmet automatiskt. Mer information finns i snabbstartguiden för USB-modemet. Läs den här handboken noggrant. Läs även snabbstartguiden för USB-modemet och användarhandböckerna för datorn, operativsystemet och de datorprogram som du använder för att surfa på Internet. Mer information finns på Innan du använder Internettjänsterna som beskrivs bör du kontakta tjänstleverantören för att få information om avgifterna vid dataöverföring. Komma igång Öppna anslutningshanteraren Anslut USB-modemet till en USB-port på datorn. Om programmet inte öppnas automatiskt programmet från skrivbordet eller Start-menyn i Windows. programmet i Finder i Mac OS. Program > Internet och programmet i Linux. Visa nuvarande anslutningsstatus Längst ned i programmet visas: Tjänstleverantörens namn Typ av mobilnät, till exempel 3.5G Signalstyrka, indikeras med antalet gröna prickar Internetanslutning Ansluta till Internet Ansluta till Internet med ett mobilnät. indikerar en aktiv anslutning.

4 4 Ansluta till Internet med ett Wi-Fi-nätverk Nätverkslista och önskat nätverk. Indikatorn bredvid nätverkets namn anger nätverkets signalstyrka. Om ett hänglås visas bredvid namnet är nätverket skyddat och du måste ange ett lösenord. Koppla från Internetanslutningen eller stäng programmet. Visa hur mycket data som har skickats eller tagits emot Du kan hålla reda på hur mycket data du skickat eller tagit emot och hur längre eller ofta du varit online under aktuell månad. i huvudvyn när ingen anslutning är öppen. Visa aktuell månad. Antalet och varaktighet av anslutningar, mängden skickade och mottagna data samt genomsnittliga hastigheter visas. Visa andra månader eller. Kontakter och meddelanden Hantera kontakter som är lagrade på SIM-kortet i huvudvyn. Lägga till en kontakt Lägg till en kontakt, ange namnet och telefonnumret och välj OK Skicka ett SMS till en kontakt bredvid en kontakt. Söka efter en kontakt Ange namnet i fältet. Ta bort en kontakt bredvid en kontakt.

5 5 Om SMS i huvudvyn. Håll kontakten med dina vänner. Precis som med din mobila enhet så kan du enkelt skicka och läsa SMS som är lagrade på SIM-kortet. Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande. Skicka ett SMS > Nytt i huvudvyn. 1 Ange mottagarnas telefonnummer i fältet Mottagare. Separera mottagarna med kommatecken, om du skickar till flera mottagare. och kontakterna för att välja en eller flera mottagare från kontakterna som är lagrade på SIM-kortet. Om du vill söka efter en kontakt anger du namnet i fältet. 2 Skriv meddelandet i fältet Meddelande. Högerklicka på fältet för att klippa ut, kopiera och klistra in text. 3 Skicka. Visa och svara på ett SMS Du kan läsa och svara på SMS som är lagrade på SIM-kortet. i huvudvyn. En lista över avsändare visas. Antalet nya meddelanden från den avsändaren visas också. 1 en avsändare. Alla meddelanden mellan dig och avsändaren visas, med det senaste meddelandet längst upp. 2 Skriv ditt svar i fältet Meddelande och välj Skicka. Lägg till avsändaren i dina kontakter telefonnumret och ange kontaktens namn i huvudvyn för meddelanden. Kontakten lagras på SIM-kortet. Ta bort ett SMS Är SIM-kortet fullt? Du kan ta bort meddelanden för att få mer plats.

6 6 i huvudvyn. Ta bort ett enstaka SMS avsändare och välj bredvid meddelandet. Ta bort alla meddelanden från en avsändare bredvid avsändarens namn. Anslutningsinställningar Om anslutningsinställningar > Internetanslutning i huvudvyn. USB-modemet innehåller fördefinierade inställningar för flera olika tjänstleverantörer. Inställningarna är grupperade i anslutningsprofiler. Om USB-modemet inte hittar tjänstleverantören eller om anslutningen inte fungerar korrekt i det leverantörsnätverk som du har valt kan du redigera en fördefinierad anslutningsprofil eller skapa en ny. en anslutningsprofil Du kan redigera en fördefinierad profil eller skapa en ny profil. Rätt inställningar får du av tjänstleverantören. > Internetanslutning > Anslutningsprofiler i huvudvyn. De aktuella profilerna visas i en lista. Använda en fördefinierad profil en profil från listan. Lägga till en fördefinierad profil i listan Ny och landet och namnet på tjänstleverantören. Redigera en fördefinierad profil 1 bredvid profilen. 2 Ange namnet på kopplingspunkten (APN), användarnamnet och lösenordet. 3 Definiera inställningarna för DNS-servern. Skapa en ny profil 1 Ny > Ny. 2 Ange ett profilnamn.

7 7 3 Ange kopplingspunkten (APN), användarnamnet och lösenordet. 4 Definiera DNS-inställningarna. Ta bort en profil bredvid profilen. Ansluta via Wi-Fi Internetanslutning > Nätverkslista i huvudvyn. När du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk skapas en profil för nätverket. Visa Wi-Fi-profiler > Internetanslutning > Wi-Fi profiler i huvudvyn. Redigera en profil bredvid en profil. Ta bort en profil bredvid en profil. Obs: Användningen av WiFi kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WiFi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information. Ansluta till Internet automatiskt Använder du en specifik Internetanslutning ofta? Ange att USB-modemet ska ansluta till Internet med den anslutningsprofilen automatiskt. Ansluta med nuvarande profil I huvudvyn väljer du > Internetanslutning > Automatisk anslutning och sedan eller tills Mobil eller Wi-Fi visas. Automatisk anslutning fungerar bättre om PIN-kodsfunktionen inte är aktiverad. PINkoden hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Avaktivera automatisk anslutning eller tills Nej visas.

8 8 nätverkstyp och tjänstleverantör som ska användas i huvudvyn. nätverkstypen som ska användas Nätverksinställningar > Nätverkstyp och nätverkstypen. Om du väljer Automatisk ansluter USB-modemet till ett 3G-nätverk. Den ansluter till ett 2G-nätverk (GSM) automatiskt om ett 3G-nätverk inte är tillgängligt. tjänstleverantören som ska användas Operatör, tjänstleverantören och OK. Om du väljer Automatisk väljer USBmodemet en tjänstleverantör automatiskt enligt nätverksparametrarna och roamingavtalen mellan tjänstleverantörerna. Ange dataöverföringsgränser Håll koll på dina dataöverföringskostnader och ange gränser för hur mycket data du använder. > Internetanslutning > Abonnemangsparametrar i huvudvyn. Ange gräns per månad Ange antal MB eller tiden i minuter, eller välj eller, för att ange gränsen Du kan ange att programmet meddelar dig när gränsen överskrids. Aktivera flygläge Du kan hindra USB-modem från att ansluta till Internet i områden som är känsliga för radiostörningar, till exempel flygplan. Du kan använda programmet, men du kan inte ansluta till Internet eller skicka eller ta emot SMS. > Nätverksinställningar i huvudvyn. Flygläge. visas. Tillåt anslutningar vid roaming Enheten ansluter inte till Internet när du är utanför ditt hemmanät, till exempel när du reser utomlands, för att undvika extra kostnader. Du kan tillåta anslutningar om du vill. > Internetanslutning i huvudvyn. Tillåt anslutning vid roaming. När du använder enheten utanför hemmanätet visas.

9 9 Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information och prisuppgifter för roaming. Inställningar för programvara Avaktivera förfrågan om PIN-kod Varje gång du ansluter USB-modemet blir du ombedd att ange PIN-koden. PIN-koden skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och medföljer vanligtvis kortet. Du kan avaktivera förfrågan om PIN-kod om du vill ansluta till Internet automatiskt. > SIM-hantering i huvudvyn. PIN-kodskontroll och ange PIN-koden för att aktivera eller avaktivera förfrågan om PIN-kod. Byta språk I Windows och Linux kan du ändra språket för programmet och användarhandboken. I huvudvyn väljer du > Språk och språket. Visa information om programmet > Om i huvudvyn. Uppdatera anslutningshanteraren Nya eller förbättrade funktioner kan ingå i programmets uppdateringar. Programmet söker efter uppdateringar automatiskt. i huvudvyn. Ange hur ofta automatisk sökning efter uppdateringar ska ske 1 > Uppdatera inställningarna i huvudvyn. 2 Se till att Sök efter uppdateringar är vald. 3 Ange intervall i dagar eller välj eller. Felsökning av anslutningsproblem Har du problem att ansluta till Internet? Använd diagnostikverktyget för att ta reda på vad problemet är. > Verktyg i huvudvyn. Kör diagnosverktyg.

10 10 Skapa en felrapport som kan skickas till Nokia Aktivera felrapporteringsläge och följ instruktionerna som visas.

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N95-1

Ytterligare program. Nokia N95-1 Ytterligare program Nokia N95-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Digitala nämndhandlingar

Digitala nämndhandlingar 2014-10-13 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Digitala nämndhandlingar Lathund för användare Inledning Sedan 2013 publiceras alla handlingar till kommunfullmäktige och nämnde digitalt.

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 920

Användarhandbok Nokia Lumia 920 Användarhandbok Nokia Lumia 920 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Lumia 920 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Antennplacering 6 Sätt i

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 520

Användarhandbok Nokia Lumia 520 Användarhandbok Nokia Lumia 520 Utgåva 1.1 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 920

Användarhandbok Nokia Lumia 920 Användarhandbok Nokia Lumia 920 Utgåva 1.2 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 3.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Nokia E5-00 Användarhandbok. Utgåva 2.0

Nokia E5-00 Användarhandbok. Utgåva 2.0 Nokia E5-00 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 6 Om enheten 6 Nättjänster 8 Om DRM (Digital Rights Management) 8 Borttagning av batteri 9 Komma i gång 10 Knappar och delar 10 Sätta

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖR ATT KOMMA IGÅNG ------------------------------------------------------------ 4 1.1 Utseende ------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 925

Användarhandbok Nokia Lumia 925 Användarhandbok Nokia Lumia 925 Utgåva 3.0 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer

Nokia Oro Användarhandbok

Nokia Oro Användarhandbok Nokia Oro Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 9 Sätta i eller ta ur ett minneskort 10 Sätta i batteriet 11 Ladda 12 Slå på eller

Läs mer

Vivaz pro Utökad användarhandbok

Vivaz pro Utökad användarhandbok Vivaz pro Utökad användarhandbok Innehåll Ytterligare hjälp...5 Komma igång...6 Montering...6 Hjälp i telefonen...8 Översikt över telefonen...10 Menyöversikt*...11 Navigering...12 Använda andra nät...15

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer