Handbok för installation av programvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för installation av programvara"

Transkript

1 Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF För att manuellt konfigurera inställningarna för trådlöst LAN via Smart Organizing Monitor måste du först installera Smart Organizing Monitor via en USB-anslutning. För mer information om konfigurering av inställningen för trådlöst LAN, se Handbok för WiFi-inställningar. Flödesschema Följande flödesschema visar hur du installerar programvaran via USB- och nätverksanslutningar. USB-anslutning Innan du installerar programvaran (se motsvarande avsnitt, sidan 2) Snabbinstallation för USB (se motsvarande avsnitt, sidan 3) Nätverksanslutning (se motsvarande avsnitt) Innan du installerar programvaran (se motsvarande avsnitt, sidan 6) Välja typ och metod för IP-adresskonfiguration (se sidan 6) Koppla ihop datorn och maskinen (se sidan 7) Skriva ut en lista över nätverksinställningar (se sidan 8) Snabbinstallation för nätverk (se motsvarande avsnitt, sidan 9) När du har installerat programvaran (se motsvarande avsnitt, sidan 13) Nätverksanslutning (IPv6-miljö) Innan du installerar programvaran (se motsvarande avsnitt, sidan 6) Välja typ och metod för IP-adresskonfiguration (se sidan 6) Koppla ihop datorn och maskinen (se sidan 7) Skriva ut en lista över nätverksinställningar (se sidan 8) Konfigurera IPv6-adressen via Web Image Monitor eller kontrollpanelen (se sidan 16 och Användarhandboken ) Snabbinstallation för nätverk (se motsvarande avsnitt, sidan 9) När du har installerat programvaran (se motsvarande avsnitt, sidan 13) 1

2 1. Ansluta datorn och installera programvaran (USB-anslutning) Anslut maskinen till datorn med hjälp av USB-kabeln och klicka sedan på [Snabbinstallation för USB] för att installera programvaran. CTT Snabbinstallation för USB SP 200, 200N, 200Nw, 201N, 201Nw Installera skrivardrivrutinen och Smart Organizing Monitor. SP 200S, 202SN, 203S, 204SN Installera skrivardrivrutinen, TWAIN/WIA-drivrutinen och Smart Organizing Monitor. SP 203SF, 203SFN, 203SFNw, 204SF, 204SFN, 204SFNw Installera skrivardrivrutinen, TWAIN/WIA-drivrutinen, PC Fax-drivrutinen och Smart Organizing Monitor. Innan du installerar programvaran För att installera programmet via en USB-anslutning behöver du en USB-kabel och den medföljande CD-ROM-skivan. 2

3 Snabbinstallation för USB Installera programvaran. Slå inte på maskinen förrän du har läst informationen om detta. CTT136 Anslut inte USB-kabeln till maskinen innan du ser ett meddelande som uppmanar dig till detta. CXP Kontrollera att maskinen är avstängd. 2. Slå på strömmen till datorn. 3. Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. CXP Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. 3

4 5. Klicka på [Snabbinstallation för USB] i CD-ROM-skivans meny. 6. Följ instruktionerna i installationsguiden. Om ett meddelande visas om att du ska slå på strömmen och ansluta USB-kabeln gör du följande: Anslut maskinen till datorn med hjälp av en USB-kabel. Slå på strömmen. CTT137 CTT061 4

5 2. Ansluta datorn och installera programvaran (Nätverksanslutning) Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF Ethernet och trådlös LAN-inställning kan inte aktiveras samtidigt. Anslut maskinen och datorn med en Ethernet-kabel och klicka sedan på [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] eller [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] för att installera programvaran. 1. Snabbinstallation för nätverk (DHCP) 2. Snabbinst. för nätverk (statisk IP) SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw Installera skrivardrivrutinen och Smart Organizing Monitor. SP 202SN, 204SN Installera skrivardrivrutinen, TWAIN/WIA-drivrutinen och Smart Organizing Monitor. SP 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SFNw Installera skrivardrivrutinen, TWAIN/WIA-drivrutinen, PC Fax-drivrutinen och Smart Organizing Monitor. CTT178 5

6 Innan du installerar programvaran För att installera programmet via en nätverksanslutning behöver du en Ethernet-kabel och den medföljande CD-ROM-skivan. För att hämta IP-adressen automatiskt krävs en router med inbyggd DHCP-server. Välja typ och metod för IP-adresskonfiguration Vad är en IP-adress? IP-adressen är ett identifikationsnummer som tilldelas datorer och andra enheter som är anslutna till ett IP-nätverk. En IP-adress är en adress avsedd för användning i ett nätverk. Det finns två typer av IP-adresser: IPv4 och IPv6. IPv4-adress IPv4-adressen består av fyra delar, t.ex. " ". De tre första delarna ( ) är alltid desamma medan den sista delen (113) varierar CTT Fast del 2. Varierande del För att hantera nätverket behöver endast den varierande delen ändras Router 2. En annan dator 3. Maskin 4. Din dator IPv6-adress IPv4-adresserna börjar ta slut på grund av den utbredda användningen av internet. Därför har nu IPv6 utvecklats som ett nästa generationens internetprotokoll. 6 CTT180

7 Vad är en DHCP-server? Du kan konfigurera inställningarna så att IP-adressen hämtas automatiskt från en DHCP-server. Nätverket måste omfatta en DHCP-server för att maskinen automatiskt ska kunna erhålla en IP-adress. Typer av IP-adresser som kan konfigureras för maskinen (1) Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv4-adress (2) Konfigurera maskinens IPv4-adress manuellt (3) Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv6-adress (4) Konfigurera maskinens IPv6-adress manuellt Ansluta datorn och maskinen Om du använder inställningen för trådlöst LAN ska du ta bort Ethernet-kabeln. 1. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten. 2. Sätt in Ethernet-kabelns andra ände i en nätverksenhet, t.ex. en hubb. 3. Slå på strömmen. CTT138 CTT061 7

8 Skriva ut en lista över nätverksinställningar Innan du installerar programvaran skriver du ut listan över nätverksinställningarna för att kontrollera nätverksinformationen. Det kan ta upp till två minuter att skriva ut listan över nätverksinställningarna. Skriva ut en lista över nätverksinställningar SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw 1. Tryck på [Start]. Håll knappen nedtryckt i två sekunder. CTT175 SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw 1. Tryck på [Användarverktyg]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Skriv lista/rapport] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Lista ö nätverksinst] och tryck sedan på [OK]. Kontrollera en lista över nätverksinställningar MAC-adress Detta är en unik adress som identifierar maskinvaran. IPv4-konfiguration Du kan kontrollera IP-adressen. Om du använder en DHCP-server: Du kan kontrollera IPv4-adressen som tilldelades automatiskt av en DHCP-server. Om IPv4-adressen inte tilldelas automatiskt av DHCP-servern: Maskinen väljer automatiskt en oanvänd IPv4-adress som börjar med " xxx.xxx" (Auto-IP-funktion). IPv6-konfiguration Du kan kontrollera den länklokala adressen. Innan du konfigurerar inställningen för trådlöst LAN för modellerna SP 200Nw, 201Nw, 203SFNw och 204SFNw måste du kontrollera följande poster i "WiFi-status" i listan över nätverksinställningar. 8

9 Snabbinstallation för nätverk (Network Quick Install) För modellerna SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw anger du en IPadress med hjälp av kontrollpanelen innan du installerar drivrutinen. För mer information om hur du gör detta, se "Ändra IP-adressinställningarna med hjälp av kontrollpanelen (endast SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw)". I en IPv6-miljö anger du en IP-adress med hjälp av Web Image Monitor eller kontrollpanelen innan du installerar drivrutinen. För mer information om hur du konfigurerar IPv6-adressen, se Användarhandbok. För information om hur du startar Web Image Monitor, se "Starta Web Image Monitor". För att upprätta den trådlösa LAN-anslutningen via WPS för modellerna SP 200Nw, 201Nw, 203SFNw och 204SFNw måste du konfiguera inställningen för trådlöst LAN först och sedan installera drivrutinen. För mer information om konfigurering av inställningen för trådlöst LAN, se Handbok för WiFi-inställningar. Välj [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] eller [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] Vilken post du väljer beror på den typ och metod för IP-adresskonfiguration som du valde i "Välja typ och metod för IP-adresskonfiguration". Installera programvaran enligt följande anvisningar. (1) Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv4-adress [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] (2) Konfigurera Maskinens IPv4-adress manuellt [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] (3) Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv6-adress [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] or [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] (4) Konfigurera maskinens IPv6-adress manuellt [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] eller [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] 9

10 Välja [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] 1. Slå på strömmen till datorn. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. 4. Klicka på [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] i CD-ROM-skivans meny. CXP Läs hela licensavtalet noggrant. Om du accepterar villkoren klickar du på [Jag accepterar avtalet] och sedan på [Nästa >]. 6. Välj [Lägg till ny skrivare] och klicka sedan på [Nästa>]. 7. Välj metod för identifiering av skrivare och klicka sedan på [Nästa>]. Om du vill söka efter skrivare automatiskt väljer du [Sök automatiskt efter skrivare]. För att söka efter en skrivare via dess IP-adress väljer du [Sök skrivare efter angiven IPadress]. För att välja en port, eller ange en ny port väljer du [Välj en port eller ange en ny port]. Om en dialogruta för val av porttyp visas, rekommenderar vi att du väljer TCP/IP-port. 8. Följ instruktionerna i installationsguiden. CTT193 10

11 Välja [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] 1. Slå på strömmen till datorn. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. CXP Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. 4. Klicka på [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] i CD-ROM-skivans meny. 5. Läs hela licensavtalet noggrant. Om du accepterar villkoren klickar du på [Jag accepterar avtalet] och sedan på [Nästa >]. CTT190 11

12 6. Ange MAC- och IP-adresserna och klicka sedan på [OK]. Om du vill ange dessa i en IPv6-miljö klickar du på [Avbryt] och går sedan vidare till steg 8. MAC-adress Ange den MAC-adress som visas i listan över nätverksinställningar. IP-adress Ange användarens IP-adress. Datorns IP-adress kan fastställas med hjälp av Kommandotolken. För att visa IP-adressen öppnar du Kommandotolken, skriver in "ipconfig" och trycker sedan på [Enter]. Ange IP-adressen till den dator som används när den varierande delen av IP-adressen har ändrats. Subnätmask, Standard-gateway-adress Ange subnätmask och standard-gateway-adress enligt din nätverksmiljö. 7. Om processen slutförs utan problem klickar du på [OK]. Om förfarandet misslyckas klickar du på [OK] för att återgå till fönstret som visas i steg 6. Prova att ange inställningarna igen. Om problemet kvarstår, se "Felsökning" för att kontrollera om det finns ett problem med anslutningen eller något annat, eller kontakta din servicetekniker. 8. Välj [Lägg till en ny skrivare] och klicka sedan på [Nästa>]. 9. Välj metod för identifiering av skrivare och klicka sedan på [Nästa>]. Om du vill söka efter skrivare automatiskt väljer du [Sök automatiskt efter skrivare]. För att söka efter en skrivare via dess IP-adress väljer du [Sök skrivare efter angiven IPadress]. För att välja en port, eller ange en ny port väljer du [Välj en port eller ange en ny port]. Om en dialogruta för val av porttyp visas, rekommenderar vi att du väljer TCP/IP-port. 10. Följ instruktionerna i installationsguiden. CTT191 12

13 När du har installerat programvaran Kontrollera en lista över nätverksinställningar Kontrollera listan över nätverksinställningar för att se om den konfigurerade IP-adressinställningen har tillämpats. För mer information om att skriva ut listan över nätverksinställningar, se "Skriva ut en lista över nätverksinställningar". 13

14 3. Ändra IP-adressinställningarna Ändra IP-adressinställningar med hjälp av kontrollpanelen (endast SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw ) För modellerna SP 203SFNw och 204SFNw ska du välja [Trådlöst LAN] i [LAN-typ] för att upprätta en trådlös LAN-anslutning, eller [Ethernet] i [LAN-typ] för upprätta en LAN-anslutning via kabel. Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv4- adress 1. Tryck på [Användarverktyg]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Nätverksinställn.] och tryck sedan på [OK]. För modellerna SP 203SFNw och 204SFNw ska du välja [WiFi-inställningar] i [Nätverksinställn.] för att upprätta en trådlös LAN-anslutning. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Maskinens IPv4-adr] och tryck sedan på [OK]. Nätverksinställn. Maskinens IPv4-adr 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [DHCP aktiverat] och tryck sedan på [OK]. Maskinens IPv4-adr DHCP aktiverat 5. Kontrollera att [DHCP aktiverat] står i läge [På]. DHCP aktiverat På När en inställning har ändrats startas maskinen om automatiskt. För att hoppa över väntetiden för att maskinen ska starta om, tryck på [Användarverktyg] eller [ ]. Konfigurera maskinens IPv4-adress manuellt 1. Tryck på [Användarverktyg]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Nätverksinställn.] och tryck sedan på [OK]. För modellerna SP 203SFNw och 204SFNw ska du välja [WiFi-inställningar] i [Nätverksinställn.] för att upprätta en trådlös LAN-anslutning. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Maskinens IPv4-adr] och tryck sedan på [OK]. Nätverksinställn. Maskinens IPv4-adr 14

15 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [DHCP aktiverat] och tryck sedan på [OK]. Maskinens IPv4-adr DHCP aktiverat 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Av] och tryck sedan på [OK]. DHCP aktiverat Av Om du ändrar den här inställningen startar maskinen automatiskt om innan processen kan avslutas. När detta händer väntar du tills omstarten är avstlutad och upprepar sedan steg 1 till 3. Sedan går du vidare till nästa steg. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [IP-adress] och tryck sedan på [OK]. Maskinens IPv4-adr IP-adress 7. Ange maskinens IPv4-adress med hjälp av sifferknapparna. IP-adress Tryck på [ ] för att flytta mellan fälten. 8. Upprepa dessa steg för att ange värden i alla fält och tryck sedan på [OK]. Ange subnätmask och standard-gateway-adress enligt din nätverksmiljö. När en inställning har ändrats startas maskinen om automatiskt. För att hoppa över väntetiden för att maskinen ska starta om, tryck på [Användarverktyg] eller [ ]. För mer information om hur du konfiguerar IPv6-adressen, se Användarhandbok. Du kan inte konfigurera nätverksinställningarna när maskinen är i drift (skriva ut, ta emot ett fax, etc). På motsvarande sätt kan maskinen inte heller ta emot utskriftsjobb och fax medan nätverksinställningar konfigureras (efter att du har klickat på [Nätverksinställn.]). 15

16 Ändra IP-adressinställningarna med hjälp av Web Image Monitor För modellerna SP 200Nw och 201Nw ska du välja [trådlöst LAN] i [LAN-typ] för att upprätta en trådlös LAN-anslutning, eller välja [Ethernet] i [LAN-typ] för att upprätta en LAN-anslutning via kabel. Starta Web Image Monitor 1. Starta webbläsaren. 2. Ange "http://(machine's IP address)/" i adressfältet. IPv4-adress Ange den IP-adress som visas i listan över nätverksinställningar. Använd en dator med den IP-adress som visas i listan över nätverksinställningar (med den varierande delen av IP-adressen modifierad). IPv6-adress Ange den IP-adress som visas i "Link-local-adress" i listan över nätverksinställningar. Bifoga IP-adressen inom hakparenteser, så här: "http://[fe80: 226:73 ff: fe47: 62e]/". 3. Klicka på [Logga in]. 4. Ange lösenordet och klicka på [Logga in]. Om du loggar in för första gången anger du "admin133" som lösenord. Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv4- adress Kontrollera att [DHCP] står i läget [Enable] (Aktivera) för [IPv4] i Web Image Monitor. Om [DHCP] står i läget Aktivera kan maskinen hämta IP-adressen automatiskt. CTT163 16

17 Konfigurera maskinens IPv4-adress manuellt 1. Starta Web Image Monitor och logga in 2. Klicka på [IPv4]. 3. Ställ [DHCP] i läget Avaktivera. CTT Ange IP-adressen i [IPv4-adress]. Ange subnätmask och standard-gateway-adress enligt din nätverksmiljö. 5. Ange andra inställningar om det behövs. 6. Klicka på [OK]. För mer information om hur du konfiguerar IPv6-adressen, se Användarhandbok. 17

18 Ändra IPv4-adressinställningar med hjälp av Smart Organizing Monitor Återställa nätverksinställningar För att ändra IP-adressen efter att t.ex. ha flyttat på maskinen måste du återställa nätverksinställningarna. SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw 1. Håll [Återställ jobb] nedtryckt och slå på strömmen. SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw 1. Håll knappen [Radera/Stopp] på kontrollpanelen nedtryck och slå på strömmen. Håll knappen nedtryckt i fem sekunder. Håll knappen nedtryckt tills LED-varningslamporna tänds. När återställningen är klar startar maskinen om automatiskt. Ändra IP-adressinställningarna Använd kontrollpanelen eller Web Image Monitor för att automatiskt erhålla IPv4-adressen eller konfigurera IPv6-adressen. För att konfigurera trådlöst LAN manuellt ska du ansluta maskinen och datorn med en USBkabel. 1. På [Start]-menyn klickar du på [Alla program]. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Inställningar för IP-adress...]. 5. Ange MAC- och IP-adresser. MAC-adress Ange den MAC-adress som visas i listan över nätverksinställningar. IP-adress Ange användarens IP-adress. Datorns IP-adress kan fastställas med hjälp av Kommandotolken. För att visa IP-adressen öppnar du Kommandotolken, skriver in "ipconfig" och trycker sedan på [Enter]. Ange IP-adressen till den dator som används när den varierande delen av IP-adressen har ändrats. Subnätmask, Standard-gateway-adress Ange subnätmask och standard-gateway-adress enligt din nätverksmiljö. 6. Klicka på [OK]. Om konfigurationen lyckas visas meddelandet "IP-adress har angivits". Om konfigurationen misslyckas visas meddelandet "Kunde inte ange IP-adress. Försök igen. Om detta händer upprepar du processen från steg Klicka på [OK]. 8. Klicka på [Stäng]. 18

19 4. Felsökning USB-anslutning USB-kabeln kanske inte är ordentligt ansluten. Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten och inte är skadad. CD-ROM-skivan kanske inte har satts i korrekt. Kontrollera att CD-ROM-skivan har satts i korrekt. Kontrollera även att den inte är skadad och att CD-ROM-enheten fungerar som den ska. Andra program har inte stängts. När du installerar programvara ska du stänga alla andra program. Installationen kanske inte fungerar om det finns andra öppna program. Stäng även av eventuella antivirusprogram som körs. Maskinen har startats före installationen. Stäng av maskinen och sätt sedan på den igen. Kör därefter "Snabbinstallation för USB" igen. Nätverksanslutning Ethernet-kabeln kanske inte är ordentligt ansluten. Kontrollera att Ethernet-kabeln är korrekt ansluten och inte skadad. CD-ROM-skivan kanske inte har satts i korrekt. Kontrollera att CD-ROM-skivan har satts i korrekt. Kontrollera även att den inte är skadad och att CD-ROM-enheten fungerar som den ska. Maskinens IP-adress inte har konfigurerats eller så ingår inte maskinen och datorn i samma nätverk. Om maskinen inte visas i nätverket har maskinens IP-adress inte konfigurerats eller så tillhör den ett annat nätverk. I händelse av ett sådant problem kontrollerar du maskinens IP-adress och nätverkskonfiguration. Maskinen kan inte automatiskt hämta IP-adressen. Kontrollera om DHCP-servern fungerar. Nätverksinställningarna har inte återställts. För att ändra IP-adress med hjälp av Smart Organizing Monitor måste du återställa nätverksinställningarna. För mer information, se "Återställa nätverksinställningar". 19

20 SV SE M

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP Installationsguide WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON.

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/585 v7 Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/ 585 v7 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

AXIS 1650 Användarhandbok

AXIS 1650 Användarhandbok AXIS 1650 Användarhandbok Den nätverksanslutna utskrifts- och skanningsservern för skrivare och flerfunktionsprodukter från Canon Innehåller stöd för Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare Färglaserskrivare Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig mekaniskt, via fotokopiering, inspelning

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Bredbandshandboken. version 2005C

Bredbandshandboken. version 2005C Bredbandshandboken version 2005C Informationen gäller från 2005-06-18 med reservation för vissa ändringar. 1998-2005 Databokförlaget Grade i Sverige AB Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200 Få ut mer Lär dig mer om din EX6200 Innehåll Upplev nästa generations WiFi..................................... 3 Optimera din WiFi................................................ 4 Dela filer i hela nätverket..........................................

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer