Handbok för installation av programvara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för installation av programvara"

Transkript

1 Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF För att manuellt konfigurera inställningarna för trådlöst LAN via Smart Organizing Monitor måste du först installera Smart Organizing Monitor via en USB-anslutning. För mer information om konfigurering av inställningen för trådlöst LAN, se Handbok för WiFi-inställningar. Flödesschema Följande flödesschema visar hur du installerar programvaran via USB- och nätverksanslutningar. USB-anslutning Innan du installerar programvaran (se motsvarande avsnitt, sidan 2) Snabbinstallation för USB (se motsvarande avsnitt, sidan 3) Nätverksanslutning (se motsvarande avsnitt) Innan du installerar programvaran (se motsvarande avsnitt, sidan 6) Välja typ och metod för IP-adresskonfiguration (se sidan 6) Koppla ihop datorn och maskinen (se sidan 7) Skriva ut en lista över nätverksinställningar (se sidan 8) Snabbinstallation för nätverk (se motsvarande avsnitt, sidan 9) När du har installerat programvaran (se motsvarande avsnitt, sidan 13) Nätverksanslutning (IPv6-miljö) Innan du installerar programvaran (se motsvarande avsnitt, sidan 6) Välja typ och metod för IP-adresskonfiguration (se sidan 6) Koppla ihop datorn och maskinen (se sidan 7) Skriva ut en lista över nätverksinställningar (se sidan 8) Konfigurera IPv6-adressen via Web Image Monitor eller kontrollpanelen (se sidan 16 och Användarhandboken ) Snabbinstallation för nätverk (se motsvarande avsnitt, sidan 9) När du har installerat programvaran (se motsvarande avsnitt, sidan 13) 1

2 1. Ansluta datorn och installera programvaran (USB-anslutning) Anslut maskinen till datorn med hjälp av USB-kabeln och klicka sedan på [Snabbinstallation för USB] för att installera programvaran. CTT Snabbinstallation för USB SP 200, 200N, 200Nw, 201N, 201Nw Installera skrivardrivrutinen och Smart Organizing Monitor. SP 200S, 202SN, 203S, 204SN Installera skrivardrivrutinen, TWAIN/WIA-drivrutinen och Smart Organizing Monitor. SP 203SF, 203SFN, 203SFNw, 204SF, 204SFN, 204SFNw Installera skrivardrivrutinen, TWAIN/WIA-drivrutinen, PC Fax-drivrutinen och Smart Organizing Monitor. Innan du installerar programvaran För att installera programmet via en USB-anslutning behöver du en USB-kabel och den medföljande CD-ROM-skivan. 2

3 Snabbinstallation för USB Installera programvaran. Slå inte på maskinen förrän du har läst informationen om detta. CTT136 Anslut inte USB-kabeln till maskinen innan du ser ett meddelande som uppmanar dig till detta. CXP Kontrollera att maskinen är avstängd. 2. Slå på strömmen till datorn. 3. Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. CXP Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. 3

4 5. Klicka på [Snabbinstallation för USB] i CD-ROM-skivans meny. 6. Följ instruktionerna i installationsguiden. Om ett meddelande visas om att du ska slå på strömmen och ansluta USB-kabeln gör du följande: Anslut maskinen till datorn med hjälp av en USB-kabel. Slå på strömmen. CTT137 CTT061 4

5 2. Ansluta datorn och installera programvaran (Nätverksanslutning) Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF Ethernet och trådlös LAN-inställning kan inte aktiveras samtidigt. Anslut maskinen och datorn med en Ethernet-kabel och klicka sedan på [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] eller [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] för att installera programvaran. 1. Snabbinstallation för nätverk (DHCP) 2. Snabbinst. för nätverk (statisk IP) SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw Installera skrivardrivrutinen och Smart Organizing Monitor. SP 202SN, 204SN Installera skrivardrivrutinen, TWAIN/WIA-drivrutinen och Smart Organizing Monitor. SP 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SFNw Installera skrivardrivrutinen, TWAIN/WIA-drivrutinen, PC Fax-drivrutinen och Smart Organizing Monitor. CTT178 5

6 Innan du installerar programvaran För att installera programmet via en nätverksanslutning behöver du en Ethernet-kabel och den medföljande CD-ROM-skivan. För att hämta IP-adressen automatiskt krävs en router med inbyggd DHCP-server. Välja typ och metod för IP-adresskonfiguration Vad är en IP-adress? IP-adressen är ett identifikationsnummer som tilldelas datorer och andra enheter som är anslutna till ett IP-nätverk. En IP-adress är en adress avsedd för användning i ett nätverk. Det finns två typer av IP-adresser: IPv4 och IPv6. IPv4-adress IPv4-adressen består av fyra delar, t.ex. " ". De tre första delarna ( ) är alltid desamma medan den sista delen (113) varierar CTT Fast del 2. Varierande del För att hantera nätverket behöver endast den varierande delen ändras Router 2. En annan dator 3. Maskin 4. Din dator IPv6-adress IPv4-adresserna börjar ta slut på grund av den utbredda användningen av internet. Därför har nu IPv6 utvecklats som ett nästa generationens internetprotokoll. 6 CTT180

7 Vad är en DHCP-server? Du kan konfigurera inställningarna så att IP-adressen hämtas automatiskt från en DHCP-server. Nätverket måste omfatta en DHCP-server för att maskinen automatiskt ska kunna erhålla en IP-adress. Typer av IP-adresser som kan konfigureras för maskinen (1) Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv4-adress (2) Konfigurera maskinens IPv4-adress manuellt (3) Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv6-adress (4) Konfigurera maskinens IPv6-adress manuellt Ansluta datorn och maskinen Om du använder inställningen för trådlöst LAN ska du ta bort Ethernet-kabeln. 1. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten. 2. Sätt in Ethernet-kabelns andra ände i en nätverksenhet, t.ex. en hubb. 3. Slå på strömmen. CTT138 CTT061 7

8 Skriva ut en lista över nätverksinställningar Innan du installerar programvaran skriver du ut listan över nätverksinställningarna för att kontrollera nätverksinformationen. Det kan ta upp till två minuter att skriva ut listan över nätverksinställningarna. Skriva ut en lista över nätverksinställningar SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw 1. Tryck på [Start]. Håll knappen nedtryckt i två sekunder. CTT175 SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw 1. Tryck på [Användarverktyg]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Skriv lista/rapport] och tryck sedan på [OK]. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Lista ö nätverksinst] och tryck sedan på [OK]. Kontrollera en lista över nätverksinställningar MAC-adress Detta är en unik adress som identifierar maskinvaran. IPv4-konfiguration Du kan kontrollera IP-adressen. Om du använder en DHCP-server: Du kan kontrollera IPv4-adressen som tilldelades automatiskt av en DHCP-server. Om IPv4-adressen inte tilldelas automatiskt av DHCP-servern: Maskinen väljer automatiskt en oanvänd IPv4-adress som börjar med " xxx.xxx" (Auto-IP-funktion). IPv6-konfiguration Du kan kontrollera den länklokala adressen. Innan du konfigurerar inställningen för trådlöst LAN för modellerna SP 200Nw, 201Nw, 203SFNw och 204SFNw måste du kontrollera följande poster i "WiFi-status" i listan över nätverksinställningar. 8

9 Snabbinstallation för nätverk (Network Quick Install) För modellerna SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw anger du en IPadress med hjälp av kontrollpanelen innan du installerar drivrutinen. För mer information om hur du gör detta, se "Ändra IP-adressinställningarna med hjälp av kontrollpanelen (endast SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw)". I en IPv6-miljö anger du en IP-adress med hjälp av Web Image Monitor eller kontrollpanelen innan du installerar drivrutinen. För mer information om hur du konfigurerar IPv6-adressen, se Användarhandbok. För information om hur du startar Web Image Monitor, se "Starta Web Image Monitor". För att upprätta den trådlösa LAN-anslutningen via WPS för modellerna SP 200Nw, 201Nw, 203SFNw och 204SFNw måste du konfiguera inställningen för trådlöst LAN först och sedan installera drivrutinen. För mer information om konfigurering av inställningen för trådlöst LAN, se Handbok för WiFi-inställningar. Välj [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] eller [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] Vilken post du väljer beror på den typ och metod för IP-adresskonfiguration som du valde i "Välja typ och metod för IP-adresskonfiguration". Installera programvaran enligt följande anvisningar. (1) Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv4-adress [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] (2) Konfigurera Maskinens IPv4-adress manuellt [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] (3) Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv6-adress [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] or [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] (4) Konfigurera maskinens IPv6-adress manuellt [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] eller [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] 9

10 Välja [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] 1. Slå på strömmen till datorn. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. 3. Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. 4. Klicka på [Snabbinstallation för nätverk (DHCP)] i CD-ROM-skivans meny. CXP Läs hela licensavtalet noggrant. Om du accepterar villkoren klickar du på [Jag accepterar avtalet] och sedan på [Nästa >]. 6. Välj [Lägg till ny skrivare] och klicka sedan på [Nästa>]. 7. Välj metod för identifiering av skrivare och klicka sedan på [Nästa>]. Om du vill söka efter skrivare automatiskt väljer du [Sök automatiskt efter skrivare]. För att söka efter en skrivare via dess IP-adress väljer du [Sök skrivare efter angiven IPadress]. För att välja en port, eller ange en ny port väljer du [Välj en port eller ange en ny port]. Om en dialogruta för val av porttyp visas, rekommenderar vi att du väljer TCP/IP-port. 8. Följ instruktionerna i installationsguiden. CTT193 10

11 Välja [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] 1. Slå på strömmen till datorn. Avsluta alla program som är igång. 2. Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. CXP Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK]. 4. Klicka på [Snabbinst. för nätverk (statisk IP)] i CD-ROM-skivans meny. 5. Läs hela licensavtalet noggrant. Om du accepterar villkoren klickar du på [Jag accepterar avtalet] och sedan på [Nästa >]. CTT190 11

12 6. Ange MAC- och IP-adresserna och klicka sedan på [OK]. Om du vill ange dessa i en IPv6-miljö klickar du på [Avbryt] och går sedan vidare till steg 8. MAC-adress Ange den MAC-adress som visas i listan över nätverksinställningar. IP-adress Ange användarens IP-adress. Datorns IP-adress kan fastställas med hjälp av Kommandotolken. För att visa IP-adressen öppnar du Kommandotolken, skriver in "ipconfig" och trycker sedan på [Enter]. Ange IP-adressen till den dator som används när den varierande delen av IP-adressen har ändrats. Subnätmask, Standard-gateway-adress Ange subnätmask och standard-gateway-adress enligt din nätverksmiljö. 7. Om processen slutförs utan problem klickar du på [OK]. Om förfarandet misslyckas klickar du på [OK] för att återgå till fönstret som visas i steg 6. Prova att ange inställningarna igen. Om problemet kvarstår, se "Felsökning" för att kontrollera om det finns ett problem med anslutningen eller något annat, eller kontakta din servicetekniker. 8. Välj [Lägg till en ny skrivare] och klicka sedan på [Nästa>]. 9. Välj metod för identifiering av skrivare och klicka sedan på [Nästa>]. Om du vill söka efter skrivare automatiskt väljer du [Sök automatiskt efter skrivare]. För att söka efter en skrivare via dess IP-adress väljer du [Sök skrivare efter angiven IPadress]. För att välja en port, eller ange en ny port väljer du [Välj en port eller ange en ny port]. Om en dialogruta för val av porttyp visas, rekommenderar vi att du väljer TCP/IP-port. 10. Följ instruktionerna i installationsguiden. CTT191 12

13 När du har installerat programvaran Kontrollera en lista över nätverksinställningar Kontrollera listan över nätverksinställningar för att se om den konfigurerade IP-adressinställningen har tillämpats. För mer information om att skriva ut listan över nätverksinställningar, se "Skriva ut en lista över nätverksinställningar". 13

14 3. Ändra IP-adressinställningarna Ändra IP-adressinställningar med hjälp av kontrollpanelen (endast SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw ) För modellerna SP 203SFNw och 204SFNw ska du välja [Trådlöst LAN] i [LAN-typ] för att upprätta en trådlös LAN-anslutning, eller [Ethernet] i [LAN-typ] för upprätta en LAN-anslutning via kabel. Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv4- adress 1. Tryck på [Användarverktyg]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Nätverksinställn.] och tryck sedan på [OK]. För modellerna SP 203SFNw och 204SFNw ska du välja [WiFi-inställningar] i [Nätverksinställn.] för att upprätta en trådlös LAN-anslutning. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Maskinens IPv4-adr] och tryck sedan på [OK]. Nätverksinställn. Maskinens IPv4-adr 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [DHCP aktiverat] och tryck sedan på [OK]. Maskinens IPv4-adr DHCP aktiverat 5. Kontrollera att [DHCP aktiverat] står i läge [På]. DHCP aktiverat På När en inställning har ändrats startas maskinen om automatiskt. För att hoppa över väntetiden för att maskinen ska starta om, tryck på [Användarverktyg] eller [ ]. Konfigurera maskinens IPv4-adress manuellt 1. Tryck på [Användarverktyg]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Nätverksinställn.] och tryck sedan på [OK]. För modellerna SP 203SFNw och 204SFNw ska du välja [WiFi-inställningar] i [Nätverksinställn.] för att upprätta en trådlös LAN-anslutning. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Maskinens IPv4-adr] och tryck sedan på [OK]. Nätverksinställn. Maskinens IPv4-adr 14

15 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [DHCP aktiverat] och tryck sedan på [OK]. Maskinens IPv4-adr DHCP aktiverat 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [Av] och tryck sedan på [OK]. DHCP aktiverat Av Om du ändrar den här inställningen startar maskinen automatiskt om innan processen kan avslutas. När detta händer väntar du tills omstarten är avstlutad och upprepar sedan steg 1 till 3. Sedan går du vidare till nästa steg. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja [IP-adress] och tryck sedan på [OK]. Maskinens IPv4-adr IP-adress 7. Ange maskinens IPv4-adress med hjälp av sifferknapparna. IP-adress Tryck på [ ] för att flytta mellan fälten. 8. Upprepa dessa steg för att ange värden i alla fält och tryck sedan på [OK]. Ange subnätmask och standard-gateway-adress enligt din nätverksmiljö. När en inställning har ändrats startas maskinen om automatiskt. För att hoppa över väntetiden för att maskinen ska starta om, tryck på [Användarverktyg] eller [ ]. För mer information om hur du konfiguerar IPv6-adressen, se Användarhandbok. Du kan inte konfigurera nätverksinställningarna när maskinen är i drift (skriva ut, ta emot ett fax, etc). På motsvarande sätt kan maskinen inte heller ta emot utskriftsjobb och fax medan nätverksinställningar konfigureras (efter att du har klickat på [Nätverksinställn.]). 15

16 Ändra IP-adressinställningarna med hjälp av Web Image Monitor För modellerna SP 200Nw och 201Nw ska du välja [trådlöst LAN] i [LAN-typ] för att upprätta en trådlös LAN-anslutning, eller välja [Ethernet] i [LAN-typ] för att upprätta en LAN-anslutning via kabel. Starta Web Image Monitor 1. Starta webbläsaren. 2. Ange " IP address)/" i adressfältet. IPv4-adress Ange den IP-adress som visas i listan över nätverksinställningar. Använd en dator med den IP-adress som visas i listan över nätverksinställningar (med den varierande delen av IP-adressen modifierad). IPv6-adress Ange den IP-adress som visas i "Link-local-adress" i listan över nätverksinställningar. Bifoga IP-adressen inom hakparenteser, så här: " 226:73 ff: fe47: 62e]/". 3. Klicka på [Logga in]. 4. Ange lösenordet och klicka på [Logga in]. Om du loggar in för första gången anger du "admin133" som lösenord. Konfigurera maskinens inställningar för att automatiskt hämta en IPv4- adress Kontrollera att [DHCP] står i läget [Enable] (Aktivera) för [IPv4] i Web Image Monitor. Om [DHCP] står i läget Aktivera kan maskinen hämta IP-adressen automatiskt. CTT163 16

17 Konfigurera maskinens IPv4-adress manuellt 1. Starta Web Image Monitor och logga in 2. Klicka på [IPv4]. 3. Ställ [DHCP] i läget Avaktivera. CTT Ange IP-adressen i [IPv4-adress]. Ange subnätmask och standard-gateway-adress enligt din nätverksmiljö. 5. Ange andra inställningar om det behövs. 6. Klicka på [OK]. För mer information om hur du konfiguerar IPv6-adressen, se Användarhandbok. 17

18 Ändra IPv4-adressinställningar med hjälp av Smart Organizing Monitor Återställa nätverksinställningar För att ändra IP-adressen efter att t.ex. ha flyttat på maskinen måste du återställa nätverksinställningarna. SP 200N, 200Nw, 201N, 201Nw 1. Håll [Återställ jobb] nedtryckt och slå på strömmen. SP 202SN, 203SFN, 203SFNw, 204SFN, 204SN, 204SFNw 1. Håll knappen [Radera/Stopp] på kontrollpanelen nedtryck och slå på strömmen. Håll knappen nedtryckt i fem sekunder. Håll knappen nedtryckt tills LED-varningslamporna tänds. När återställningen är klar startar maskinen om automatiskt. Ändra IP-adressinställningarna Använd kontrollpanelen eller Web Image Monitor för att automatiskt erhålla IPv4-adressen eller konfigurera IPv6-adressen. För att konfigurera trådlöst LAN manuellt ska du ansluta maskinen och datorn med en USBkabel. 1. På [Start]-menyn klickar du på [Alla program]. 2. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klicka på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. På fliken [Användarverktyg] klickar du på [Inställningar för IP-adress...]. 5. Ange MAC- och IP-adresser. MAC-adress Ange den MAC-adress som visas i listan över nätverksinställningar. IP-adress Ange användarens IP-adress. Datorns IP-adress kan fastställas med hjälp av Kommandotolken. För att visa IP-adressen öppnar du Kommandotolken, skriver in "ipconfig" och trycker sedan på [Enter]. Ange IP-adressen till den dator som används när den varierande delen av IP-adressen har ändrats. Subnätmask, Standard-gateway-adress Ange subnätmask och standard-gateway-adress enligt din nätverksmiljö. 6. Klicka på [OK]. Om konfigurationen lyckas visas meddelandet "IP-adress har angivits". Om konfigurationen misslyckas visas meddelandet "Kunde inte ange IP-adress. Försök igen. Om detta händer upprepar du processen från steg Klicka på [OK]. 8. Klicka på [Stäng]. 18

19 4. Felsökning USB-anslutning USB-kabeln kanske inte är ordentligt ansluten. Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten och inte är skadad. CD-ROM-skivan kanske inte har satts i korrekt. Kontrollera att CD-ROM-skivan har satts i korrekt. Kontrollera även att den inte är skadad och att CD-ROM-enheten fungerar som den ska. Andra program har inte stängts. När du installerar programvara ska du stänga alla andra program. Installationen kanske inte fungerar om det finns andra öppna program. Stäng även av eventuella antivirusprogram som körs. Maskinen har startats före installationen. Stäng av maskinen och sätt sedan på den igen. Kör därefter "Snabbinstallation för USB" igen. Nätverksanslutning Ethernet-kabeln kanske inte är ordentligt ansluten. Kontrollera att Ethernet-kabeln är korrekt ansluten och inte skadad. CD-ROM-skivan kanske inte har satts i korrekt. Kontrollera att CD-ROM-skivan har satts i korrekt. Kontrollera även att den inte är skadad och att CD-ROM-enheten fungerar som den ska. Maskinens IP-adress inte har konfigurerats eller så ingår inte maskinen och datorn i samma nätverk. Om maskinen inte visas i nätverket har maskinens IP-adress inte konfigurerats eller så tillhör den ett annat nätverk. I händelse av ett sådant problem kontrollerar du maskinens IP-adress och nätverkskonfiguration. Maskinen kan inte automatiskt hämta IP-adressen. Kontrollera om DHCP-servern fungerar. Nätverksinställningarna har inte återställts. För att ändra IP-adress med hjälp av Smart Organizing Monitor måste du återställa nätverksinställningarna. För mer information, se "Återställa nätverksinställningar". 19

20 SV SE M

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

M-BOX MANAGEMENT Index

M-BOX MANAGEMENT Index M-BOX MANAGEMENT Index Anslutning av M-BOX till en Silca Transpondermaskin... 2 Silca Remote Service installation och anslutning M-BOX... 4 M-BOX Registrering... 5 Ansluta M-BOX till INTERNET... 6 WI-FI

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Installationsguide för programvara LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Installationsguide för programvara HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Installationsguide för programvara Upphovsrätt och licens 2011 Hewlett-Packard Development

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Site-to-site VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Site-to-site VPN tunnel (baserad på IPSec) mellan två brandväggar som kör pfsense. Detta ska simulera att

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för uppdatering av firmware

Bruksanvisning Handbok för uppdatering av firmware Bruksanvisning Handbok för uppdatering av firmware Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. INNEHÅLL 1. Handbok för

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

BIPAC 7100SG/7100G g ADSL Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7100SG/7100G g ADSL Router. Snabbstartsguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL Router, v.g. konsultera

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror Installationsguide Installera maskinen 1 Installera programvaran 2 Lysdiod-status Hur du köper förbrukningsvaror 1 2 1. Installera maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Felsökningsguide för Windows XP

Felsökningsguide för Windows XP Felsökningsguide för Windows XP Om du inte kan komma ut på Internet med din dator så följ denna guide. Var god följ denna guide innan ni ringer och felanmäler till Kungälv Energi AB. * Starta om din dator

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Fas I: Hur man hittar en ledig IP-adress

Fas I: Hur man hittar en ledig IP-adress Fas I: Hur man hittar en ledig IP-adress Detta kapitel är avsett för vanligtvis mindre företag som inte har en egen IT-avdelning eller nätverkshantering men ändå vill ta hand om detta setup utan hjälp

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide

BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator Snabbstartsguide Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådlös) ADSL VPN Firewall Router med 3DES-accelerator För mer detaljerade anvisningar

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Hantering Webbaserad hantering Fjärrhantering Möjliga användningsområden Skapa ett nätverk för flera användare, och dela Internet blixtsnabbt utan att behöva

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x. Om du använder EtherTalk behövs ingen IP-adress för Macintosh-datorer.

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x. Om du använder EtherTalk behövs ingen IP-adress för Macintosh-datorer. Macintosh Det här avsnittet omfattar: "Krav" på sidan 3-31 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-31 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sidan 3-31 "Aktivera och använda TCP/IP för

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME >chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME Följande steg hjälper dig med installationen Det här behöver du för att ansluta din dator... 2 Så här ansluter du till bredbandsuttaget... 2 Bredbandsuttag

Läs mer

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen 120419 50094 Fick-router MP-01 Accesspunkt/Utökning Förlänger nätverket, som Accesspunkt via trådbundet och utökar via trådlös överföring. Trådlös router Tar emot bredbandssignal och skickar ut trådlöst

Läs mer

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2 Produktinformation A B C D E F G H I J K L M A: Strömlampa B: Lampa till WAN-port C: Lampa till LAN-port D: Lampa till LAN-port E: Lampa till LAN-port F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

progecad NLM Användarhandledning

progecad NLM Användarhandledning progecad NLM Användarhandledning Rel. 19.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Hur du börjar... 3 Installation av progecad NLM Server... 3 Registrering av progecad NLM Server...

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera 120419 50133 Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera Mjukvara för PC Installera mjukvaran...2 Uppstart och nätverksinställning Anslut dator och IP-kamera med kabel...2 Logga in i ActiveX Mode (For

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-30 "Snabbinstallation från cd skiva" på sidan 3-31 "Andra installationsmetoder" på sidan 3-31 "Felsökning i " på sidan 3-33 Förberedelser 1. Kontrollera

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång Fast internet Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång 5 enkla steg för att komma igång med Telia Bredband Välkommen till ett snabbare och säkrare internet. Telia Bredband är en stabil anslutning

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok Svenska Det här är bruksanvisningarna för programmet (för iphone) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av företaget JVC KENWOOD. Modellerna som

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch + printserver

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch + printserver Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch + printserver Fördelar Internet-delning - En bredbandsanslutning låter åtskilliga PC använda Internet samtidigt. Trådlös - Fungerar med Internet utan att

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket.

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. DATORTEKNIK 1A Router med WiFi Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi Namn: Datum: Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer,

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer