och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter"

Transkript

1 Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din bredbandsuppkoppling med andra datorer. För att du ska kunna dela din bredbandsuppkoppling måste du ha antingen ett Ethernetanslutet kabel- eller DSL-modem med ett internetabonnemang hos en internetleverantör. 2. Det är bäst att använda den dator som är ansluten till ditt modem för att konfigurera den trådlösa VPN-routern DI-824VUP+. Din DI-824VUP+ fungerar som en DHCP-server och kommer att ange all nödvändig information om IPadresser i ditt nätverk. Se Bilagan i slutet av denna snabbinstallationsguide eller manualen på den medföljande cd:n för anvisningar om hur man ställer in automatisk tilldelning av IP-adresser för nätverkskomponenter. Kontrollera förpackningens innehåll 2.4GHz trådlös VPN-router och printerserver DI-824VUP+ 2.4GHz trådlös VPN-router och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Kontakta din återförsäljare, om någon av ovanstående komponenter saknas. Användande av strömkälla med annan spänning än angiven skadar denna produkt och gör garantin ogiltig D-Link Systems, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Varumärken eller registrerade varumärken är respektive ägares egendom. Programvara och specifikationer kan ändras utan att detta meddelas. 1

2 Anslutning av DI-824VUP+ 2.4GHz trådlös VPN-router till nätverket A. Anslut först strömadaptern till nätingången på baksidan av din DI-824VUP+ och anslut den andra änden av nätkabeln till strömkällan. Lysdioden tänds (ON) och anger korrekt anslutning. (Fig. A) (Fig. A) B. 1. Stäng av ditt kabel- eller DSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp så får modemet stängas av genom att strömkabeln dras ut från uttaget. Nu ska din DI-824VUP+ vara på och kabel- eller DSL-modemet ska vara avstängt. Kabel/DSL-modem (Ström av) DI-824VUP+ (Ström på) (Fig.B) 2. Anslut en Ethernetkabel till Ethernetingången på kabel- eller DSL-modemet. Efter att Ethernetkabeln är ansluten kan du starta kabel- eller DSL-modemet genom att antingen trycka på på-knappen eller ansluta strömmen igen. Kabel/DSL-modem (Ström på) DI-824VUP+ (Ström på) 3. Anslut den andra änden av Ethernetkabeln till WAN-porten på baksidan av din DI-824VUP+. Lysdioden för WAN tänds och anger korrekt anslutning. Om lysdioden för WAN inte tänds, återvänd till steg B1 och upprepa stegen därifrån. (Fig.C) 2 (Fig. B)

3 Fortsättning... (Fig. C) C. Anslut en Ethernetkabel till LAN-port 1 på baksidan av din DI-824VUP+ och till en tillgänglig Ethernet-port på nätverksadaptern på den dator du använder för att konfiguera din DI-824VUP+. Lysdioden för LAN-port 1 tänds och anger korrekt anslutning. (Notera: LAN-portarna på din DI-824VUP+ är av typen Auto-MDI/MDIX, vilket innebär att du kan använda antingen en rak eller korsad Ethernetkabel i anslutningen till LAN-portarna.) (Fig.C) D. COM-port för uppringd internetanslutning (tillval). (Fig.D) 3 (Fig. D)

4 Fortsättning... E. Datorer utrustade med trådlösa adaptrar med g-standard kan anslutas till din DI-824VUP+. Det trådlösa nätverkskortet DWL-G650+ AirPlus G+ Wireless Cardbus Adapter för bärbara datorer och PCI-kortet DWL-G520+ AirPlus G+ Wireless PCI Adapter för stationära datorer ansluts direkt, med hjälp av de förvalda inställningar för trådlös kommunikation, till routern. F. Anslut din parallellports- eller USB-skrivare här. E. Antenner Används för trådlös anslutning till b/gadaptrar. C. LAN-portar Används för att ansluta Ethernetkablar mellan en router och Ethernetförberedda datorer. B. WAN-port Används för att ansluta en Ethernetkabel mellan en router och ett kabel- eller DSL-modem. A. Ingång för strömadapter. D. COM port Används för att ansluta till ett externt modem för uppringd anslutning. F. Port för parallellportseller USB-skrivaret Används för att ansluta till en skrivare. Återställningsknapp Om du trycker på denna knapp, återställs routern till de ursprungliga förvalda fabriksinställningarna. LAN-portarna på din DI-824VUP+ är av typen Auto-MDI/MDIX, vilket innebär att du kan använda antingen en rak eller korsad Ethernetkabel i anslutningen till LAN-portarna. Starta om din dator 4

5 Anslutning av flera datorer till en DI-824VUP+ 2.4GHz trådlös VPN-router Anslut med hjälp av Ethernetkablar (CAT5 UTP) dina andra Ethernetförberedda datorer till de återstående lediga LAN-portarna på baksidan av din DI-824VUP+. Statuslysdiodett stadigt blinkande ljus anger att enheten fungerar korrekt. WAN-lysdiod ett blinkande ljus anger att anslutningen till WAN-porten fungerar. Under dataöverföring blinkar denna lysdiod. USB- och LPT-lysdioder ett fast ljus anger att det finns en aktiv anslutning till en skrivare. COM-lysdiod ett fast ljus anger att det finns en aktiv anslutning till ett modem. Lysdiod för kraftkälla ett fast ljus anger att det finns en korrekt anslutning till en strömkälla. WLAN-lysdiod blinkar och visar därigenom att WLAN-anslutningen är aktiv hos din DI-824VUP+. LAN-lysdioder ett fast ljus anger att aktuell port (nr 1-4) är ansluten till en Ethernetförberedd dator. Under dataöverföring blinkar dessa lysdioder. 5

6 När du har gått igenom alla steg i denna snabbinstallationsguide ska ditt sammankopplade nätverk se ut ungefär så här: Att använda Setup Wizard (Guiden Setup) Starta din webbläsare och skriv in i adressfältet. Tryck sedan på Enter- eller Retur-tangenten. Inloggningsfönstret visas. Ange admin som användarnamn och lämna lösenordsfältet tomt. Klicka på OK 6

7 Setup Wizard (forts.) När du har loggat in, visas fönstret startsidan. Klicka på starta Guiden Setup Följande fönster visas ange ett nytt lösenord. Här har du möjlighet att välja ett lösenord. 7

8 Setup Wizard (forts.) Välj din tidszon från rullisten. Nu kommer installationsguiden att automatiskt försöka identifiera vilken typ av internetanslutning du har. Om du har en dynamisk anslutning eller en PPPoE-anslutning kommer du att ledas till respektive sida. Välj din typ av internetanslutning. Du kommer att bli uppmanad att välja typ av internetanslutning för din router. Om du är osäker på vilken inställning du ska välja, vänligen kontakta din Internetleverantör. 8

9 Setup Wizard (forts.) Om du har valt dynamisk IP-adress, kommer denna skärmbild visas: (Huvudsakligen använd för Internetanslutning med kabelmodem.) Klicka på knappen the klona MAC-adress för att automatiskt kopiera MAC-adressen för nätverksadaptern till din dator. Du kan också kopiera adressen manuellt. Denna konfiguration bör göras på den dator som är registrerad på internetleverantörens nätverk. Fortsätt till trådlös konfiguration. Om din internetleverantör kräver en statisk IP-adress, och denna inställning är vald, kommer du att få upp denna skärmbild: Fyll i den IP-adressinformation du har fått av din internetleverantör. Du måste fylla i alla fält som kräver det. Fortsätt till trådlös konfiguration. 9

10 Setup Wizard (forts.) Om din internetleverantör använder PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), och denna inställning är vald, kommer du att få upp denna skärmbild: (Huvudsakligen använd för Internetanslutning med DSL-modem.) Förvissa dig om att du har avlägsnat all existerande PPPoE-klientmjukvara som är installerad på dina datorer. Fyll det användarnamn och det lösenord din internetleverantör har försett dig med. Trådlös konfiguration Fabriksinställningarna för ditt g-nätverk är: SSID = standard Kanal = 6 Du kan, om det behövs, ändra dessa inställningar för att anpassa dem till ett befintligt trådlöst nätverk. DI-824VUP+ kan hantera tre nivåer av kryptering för trådlös kommunikation 64-bitars, 128-bitars, och 256-bitars. Krypteringen är som standard inaktiverad. Du kan ändra krypteringsinställningarna för att få en säkrare trådlös kommunikation. 10

11 Din installation är klar! Klicka för att starta om Testa internetanslutningen Du hamnar i start-fliken. Klicka för att avsluta Starta om din webbläsare (dvs Internet Explorer eller Netscape Navigator), för att testa din internetanslutning, tex genom att öppna din favoritsajt. För fler inställningar eller mer information, se flikarna avancerat, verktyg eller status på webbadministrationsgränssnittet eller titta i manualen på den medföljande cd:n. 11

12 BILAGA Installation av programvara för printerservrar Sätt in installations-cd:n i cd-läsaren. Följande fönster kommer att visas automatiskt. Om inte, kör autorun.exe från cd-skivan. Klicka på installera programvara för printerservrar Välj den version av Windows du använder Vänta tills följande dialogruta visas: Välkommen Select the destination folder. 12

13 Installation av programvara för printerservrar (fortsättning) Installationsprogrammet kommer nu att installera programmen i den valda destinationsmappen. När följande fönster visas: Klicka på avsluta Klicka på OK När du har startat om din dator är programvaruinstallationen färdig. Konfiguration i Windows 98SE och Windows När du har avslutat programvaruinstallationen kommer din dator att kunna använda de nätverkskrivarfunktioner som DI-824VUP+ tillhandahåller. För enkelhetens skull kallar vi, i den här instruktionen, den skrivare som är ansluten till skrivarporten på din DI-824VUP+ för en printerserver. I Windows 95/98 öppnar du mappen skrivare från menyn My Min dator. Nu kan du konfigurera printerservern hos din DI-824VUP+: Leta reda på den motsvarande ikonen för din printerserver, till exempel HP LaserJet 6L. Högerklicka på ikonen och välj Egenskaper. Följande skärmbild visas: 13

14 Konfiguration i Windows 98SE och Windows (fortsättning) Klicka på fliken detaljer Välj PRTmate: (All-in-1) från listen vid Skriv till-objektet. Försäkra dig om att Skrivardrivrutiner-objektet är konfigurerat med rätt drivrutin för din printerserver. Klicka på portinställningar Välj gränssnitt för din skrivare. Skriv in IP-adressen för din DI-824VUP+. Klicka på OK Konfiguration i Windows 2000 och Windows Klicka på Port Konfigurationen för Windows 2000/XP är liknande den för Windows 95/98 förutom skärmbilden för Egenskaper för skrivare: Klicka på konfigurera port Klicka på OK (Notera: skärmdumparna är hämtade från Windows I Windows XP är skärmbilderna ungefär lika.) 14

15 BILAGA (fortsättning) För att kunna ansluta dig till nätverket måste du förvissa dig om att nätverksadaptern på din dator är korrekt konfigurerad. Nedan följer hur du konfigurerar nätverksadaptern att automatiskt hämta IP-adressen från bredbandsroutern DI-824VUP+. För Microsoft Windows XP: Gå till Start > högerklicka på Mina nätverksplatser > välj Egenskaper > högerklicka på den Nätverksanslutning som är associerad med ethernetadaptern och välj Egenskaper (dvs D-Link DFE-530TX+). Klicka på Internetprotokoll (TCP/IP) Klicka på Egenskaper Välj på Hämta en IP-adress automatiskt Klicka på OK Starta om din dator. 15

16 För Apple Macintosh OS X: Gå till Applemenyn. Klicka på Systeminställningar och välj Nätverk Klicka på Nätverk Välj Inbyggt Ethernet i visa-rullisten Välj Använder DHCP i konfigurera-rullisten Klick på Verkställ nu Nu ser du information om IP-adress, subnetmask, routerns IP-adress och Ethernetadapterns address. 16

17 17

18 Teknisk Support På vår hemsida kan du hitta mer information om mjukvaru uppdateringar och annan användarinformation. D-Link tillhandahåller teknisk support till kunder i Sverige under hela garantitiden för denna produkt. Teknisk Support för kunder i Sverige: D-Link Teknisk Support via telefon: Vardagar D-Link Teknisk Support via Internet: 18

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Snabbstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-router Modell R7500. Förpackningens innehåll. Installationsvideo

Snabbstart. Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi-router Modell R7500. Förpackningens innehåll. Installationsvideo Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Innehållsförteckning GavleNet Silver

Innehållsförteckning GavleNet Silver 1 Innehållsförteckning GavleNet Silver Snabbinstruktion 2 Innan du sätter i gång Inledning 3 Installera höghastighetsmodemet Inställningar i Internet Explorer 3 Inställningar i Windows XP 4 Inställningar

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME >chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME Följande steg hjälper dig med installationen Det här behöver du för att ansluta din dator... 2 Så här ansluter du till bredbandsuttaget... 2 Bredbandsuttag

Läs mer

Snabbinstallationsguide

Snabbinstallationsguide Snabbinstallationsguide För nätverksansluten lagring Ver.2.3.1111 Innehållsförteckning Information... 3 Säkerhetsåtgärder... 4 1. Förpackningens innehåll... 5 2. Valfria tillbehör... 7 3. Installationsguide

Läs mer

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok

R6300v2 Smart Wifi-router Installationshandbok Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer