RO003/RO003UK Sweex bredbandsrouter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RO003/RO003UK Sweex bredbandsrouter"

Transkript

1 RO003/RO003UK Sweex bredbandsrouter Viktigt! Setup Wizard (setup-guiden) finns på Sweex CD-ROM-skiva. Detta installationsförfarande visar dig steg för steg hur man ställer iordning routern. Om din operatör inte går att konfigureras med Setup Wizard (Setup-guiden), var god kontakta din operatör för rätt inställningar och skriv in dem manuellt. Inledning Utsätt inte din Sweex bredbandsrouter för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex bredbandsrouter i extremt dammiga eller fuktiga omgivningar. Skydda produkten mot kraftiga stötar eller slag - det kan skada de inre elektroniska delarna. Försök aldrig öppna produkten på egen hand, det ogiltigförklarar garantin. Frontvy LAN1x t/m 4x WAN STATUS Av På Blinkar Av På Betydelse Ingen apparat är ansluten till denna port En dator eller ett annat nätverk är anslutet till denna port Datatrafik utväxlas mellan routern och den anslutna enheten Routern är inte ansluten eller inte korrekt ansluten till internetmodemet Routern är ansluten till internetmodemet 53

2 Bakre vy WAN ÅTERSTÄLLNING AC 9V 1. LAN-portar 1, 2, 3 och 4 för anslutning av datorer via en RJ-45 UTP Ethernet nätverkskabel. 2. WAN-port för anslutning av modem via en RJ-45 UTP Ethernet nätverkskabel. 3. Återställningsknapp för att återgå till fabriksinställningarna. 4. Strömkonnektor för anslutning av strömadaptern. Ansluta Sweex bredbandsrouter 1. Anslut strömadaptern (medföljer) till routerns baksida och huvuduttaget. Lampan bredvid Power (Ström) tänds. Om lysdioden inte tänds, kontrollera strömadapterns anslutningar till routern och huvuduttaget. 2. Sätt på datorn och anslut den till modemets baksida med en nätverkskabel (RJ-45 UTP). Du kan välja någon av portarna 1, 2, 3 och 4. Motsvarande lampa kommer att tändas på framsidan. Om lampan inte tänds, kontrollera att nätverkskabeln satts i ordentligt i datorn och routern. 3. Sätt på modemet* igen. Här hänvisar vi inte till Sweex-routern. Anslut modemet på baksidan av routern med en nätverkskabel (RJ-45 UTP). Anslut kabeln via WAN-porten. WAN-lampan på routerns framsida tänds. Om lampan inte tänds, kontrollera om nätverkskabeln är ordentligt isatt i routern och modemet. * För att använda Sweex bredbandsrouter behöver du en aktiv internetanslutning som upprättats via ett modem. Detta modem levereras vanligtvis av operatören. 54

3 Konfigurera datorn för att ansluta den till routern Windows Vista Längst ned till vänster på skärmen går du till Start (Start) Control Panel (Kontrollpanel). Klicka på View network status and tasks (Visa nätverksstatus och uppgifter). Klicka på Manage network connections (Hantera nätverksanslutningar) till vänster i kolumnen. 55

4 Högerklicka på LAN Connection (LAN-anslutning) eller Wireless Network connection (Trådlös nätverksanslutning) och välj Properties (Preferenser). Följande skärmbild visas: Välj nu Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetprotokoll version 4) och klicka på Properties (Preferenser). 56

5 Välj alternativet Obtain an IP address automatically (Erhåll en IP-adress automatiskt) och Obtain DNS server address automatically (Erhåll en DNS serveradress automatiskt). Bekräfta inställningarna genom att klicka på OK. Nätverksinställningarna för Vista är nu korrekt konfigurerade. Korrekta inställningar för Internetbrowser behandlas senare i denna handbok. Windows XP Längst ner till vänster på skärmen går du till Start Control Panel Gå därefter till Network and Internet Connections (Nätverks- och internetanslutningar). Öppna Network Connections (Nätverksanslutningar). Eller,om Windows klassiska vy används: Start Settings Network Connections (Nätverksanslutningar). Högerklicka på LAN Connection (LAN-anslutning) eller Wireless Network connection (Trådlös nätverksanslutning) och välj Properties (Preferenser). Följande skärmbild visas: Under fliken General (Allmänt) väljer du TCP/IP och klickar på Properties (Preferenser) Välj alternativet Obtain an IP address automatically (Erhåll en IP-adress automatiskt) och Obtain DNS server address automatically (Erhåll DNS-serverns adress automatiskt). Bekräfta inställningarna genom att klicka på OK. Nätverksinställningarna för Windows XP är nu korrekt konfigurerade.. Korrekt inställningar för Internetbrowser behandlas senare i denna handbok. 57

6 Windows 2000 Längst ner till vänster på skärmen går du till Start Control Panel. Gå därefter till Network and Internet Connections (Nätverks- och internetanslutningar). Öppna Network Connections (Nätverksanslutningar). Eller,om Windows klassiska vy används: Start Settings Network Connections (Nätverksanslutningar). Högerklicka på LAN Connection (LAN-anslutning) eller Wireless Network connection (Trådlös nätverksanslutning) och välj Properties (Preferenser). Följande skärmbild visas: Välj nu Internet Protocol (TCP/IP) (Internetprotokoll) och klicka på Properties (Preferenser). Välj alternativet Obtain an IP address automatically (Erhåll en IP-adress automatiskt) och Obtain DNS server address automatically (Erhåll DNS-serverns adress automatiskt). Klicka på OK två gånger. Nätverksinställningarna för Windows 2000 är nu korrekt konfigurerade. Korrekt inställningar för Internetbrowser behandlas senare i denna handbok. Internetbrowserns inställningar för Windows 2000, XP och Vista 1. För att få åtkomst till routern, måste browserns inställningar vara korrekta. Detta är lätt att kontrollera genom att starta Internet Explorer och välja Tools (Verktyg) i menyfältet och därefter välja alternativet Internet Options (Internetalternativ). 2. I denna fönster, gå till Connections (Anslutningar) och välj Never dial a connection (Ring aldrig upp en anslutning) eller ta bort alla anslutningar som räknas upp i fältet ovan. 3. Klicka på LAN Settings (LAN-inställningar) längst ned, ta bort alla förbockningar och klicka på OK. 4. Starta om browsern för att aktivera de nya inställningarna. 58

7 Åtkomst till routern (Inloggning) Öppna din webbrowser. I detta exempel använder vi Internet Explorer. Den standardinställda routerns IP-adress är: En IP-adress är ett unikt nummer som krävs för varje nätverksenhet, inklusive en dator eller router, för att vara aktiv inom ett nätverk. Utan en IP-adress kan du inte göra anslutningar inom ett nätverk. I adressfältet skriver du in routerns IP-adress. Du har nu åtkomst till router. Routerns inloggningsskärm visas. Fyll i inloggningsnamn och motsvarande lösenord. Standardinloggning är sweex och motsvarande lösenord är mysweex. Om inloggningsskärmen inte visas, kontrollera din internetbrowsers inställningar igen enligt beskrivningen ovan. Kontrollera också din dators IP-adress. I denna IP-adress, kan endast siffrorna efter den sista punkten skilja sig från routerns IP-adress (t.ex.: xxx). Var du hittar datorns IP-adress Vista: Håll Windows-tangenten (bredvid den vänstra Ctrl-tangenten) pnertryckt och tryck på bokstaven R. Skriv in cmd - tryck på ENTER - i den svarta rutan skriver du in ipconfig - tryck på Enter och läs din IP-adress. Win2000/WinXP: Klicka på Start (Start) - Run (Run) - Skriv in cmd - tryck på ENTER- i den svarta rutan skriver du in ipconfig - tryck på Enter och läs din IP-adress. Win98/Me: Klicka på Start (Start) - Run (Run) - Skriv in winipcfg - tryck på ENTER. Välj din nätverksadapter i fönstret. (Vanligtvis INTE ppp-adapter) och läs din IP-adress. 59

8 Ställ in Internetoperatör (ISP) Viktigt! Setup Wizard (setup-guiden) finns på Sweex CD-ROM-skiva. Denna installations Om din operatöpr inte går att konfigureras med Setup Wizard (Setup-guiden), var god kontakta din operatör för rätt inställningar och skriv in dem manuellt. Säkerställ att internetanslutningen är aktiv utan Sweex bredbandsrouter innan du ställer in operatör. Om modemet inte har en internetanslutning utan routern, är det meningslöst att konfigurera routern. Modemet upprättar trots allt internetanslutningen och Sweex bredbandsrouter vidarebefordrar denna existerande internetanslutningen till en eller flera datorer i ditt nätverk. Totalt 6 olika inställningar är möjliga. Vi har gjort upp en lista över dessa tillsammans med instruktioner om hur man för in dessa. För att ta reda på vilka inställningar som överensstämmer med din operatör, kan du konsultera listan över operatörer längre bak i denna handbok. Listan innehåller operatörer och motsvarande abonnemang. Tillämpliga inställningar räknas upp för varje abonneringsform. Om din abonnering inte anges, konsultera din Internetoperatör för routerinställningar som överensstämmer med ditt abonnemang. Dessa inställningar behöver bara konfigureras en gång i routern. Oavsett antalet datorer du ansluter till routern, behöver följande inställningar endast utföras på en dator. Det beror på att inställningarna inte lagras i datorn utan i routern. Inställning 1 DHCP utan värdnamn 1. Logga in till routern (se avsnittet Accessing the Router (Åtkomst till routern) ovan). 2. Klicka på Internet Provider Setup (Setup av internetoperatör) till vänster i kolumnen eller, om du ser skärmen nedan, klicka på Next (Nästa). 3. Välj Dynamic IP (Dynamisk IP) och klicka på Next (Nästa). Denna inställning tillhör de operatörer som använder en DHCP-anslutning. 4. Du behöver inte skriva något i nästa fönster. Klicka på Next (Nästa). Klicka på Save (Spara) för att spara inställningarna. 5. För att kontrollera om internetanslutningen är upprättad, gå till statusrutan genom att klicka på Status i den vänstra kolumnen. Sektionen WAN IP visar din Internet IP-adress. Det kan ibland ta upp till 1 minut för denna IP-adress att visas. Du har nu slutfört konfigurationen och är redo att surfa på Internet. 60

9 6. Om din IP-adress fortsätter att visas som , klicka på Renew (Förnya). Om din IP-adress fortsätter att visa efter 1 minut, kontrolla de olika stegen ovan. Fortfarande inget internet? Slutför följande steg: 1. Stäng av routern och modemet. 2. Dra ut kabeln mellan routern och modemet ur WAN -porten. 3. Slå på routern och vänta tills den startat upp ordentligt. 4. Slå på modemet och vänta tills det startat upp ordentligt och rätt lampor är tända. 5. Koppla tillbaka nätverkskablen mellan modemet och routern genom att sätta i den i WAN -porten på routern. WAN -lampan bör vara tänd nu. 6. Anslut routern via och kontrollera din internetanslutning i statusrutan. Inställning 2 DHCP med värdnamn Viktigt: när routern konfigureras, använd alltid den dator du var ansluten till Internet med innan router anslöts. a. Logga in till routern (se avsnittet Accessing the Router ( Åtkomst till routern) ovan). b. Klicka på Internet Provider Setup (Setup av internetoperatör) till vänster i kolumnen eller klicka på Next (Nästa). 61

10 c. Välj Dynamic IP (Dynamisk IP) och klicka på Next (Nästa). Denna inställning är till för de operatörer som använder en DHCP-anslutning. d. Skriv in det värdnamn du fått av din operatör under Hostname (Värdnamn). e. Lämna Domain name (Domännamn) tomt. f. För att föra in din dators MAC-adress i routern klickar du på Clone MAC (Klona MAC). g. Klicka på Next (Nästa). Klicka på Save (Spara) för att spara inställningarna. h. För att kontrollera om internetanslutningen är upprättad, gå till statusrutan genom att klicka på Status i den vänstra kolumnen. Sektionen WAN IP visar din IP-adress för Internet. Det kan ibland ta upp till 1 minut för denna IP-adress att visas. Du har nu slutfört konfigurationen och är redo att surfa på Internet. i. Om din IP-adress fortsätter att visas som , klicka på Renew (Förnya). Om din IP-adress fortsätter att visa efter 1 minut, kontrolla de olika stegen ovan. Fortfarande inget internet? Slutför följande steg: 1. Stäng av routern och modemet. 2. Dra ut kabeln mellan routern och modemet ur WAN -porten. 3. Slå på routern och vänta tills den startat upp ordentligt. 4. Slå på modemet och vänta tills det startat upp ordentligt och rätt lampor är tända. 5. Koppla tillbaka nätverkskablen mellan modemet och routern genom att sätta i den i WAN -porten på routern. WAN -lampan bör vara tänd nu. 6. Anslut routern via och kontrollera din internetanslutning i statusrutan. 62

11 Inställning 3 PPPoE 1. Logga in till routern (se avsnittet Accessing the Router ( Åtkomst till routern) ovan). 2. Klicka på Internet Provider Setup (Setup av internetoperatör) till vänster i kolumnen eller klicka på Next (Nästa). 3. Välj alternativet PPPoE. Denna inställning är till för de operatörer som använder en PPPoE-anslutning. 4. Skriv in det värdnamn du fått av din operatör under Hostname (Värdnamn). 5. Skriv in motsvarande lösenord under Password (Lösenord). 6. Klicka på Next (Nästa). Klicka på Save (Spara) för att spara inställningarna. 7. För att kontrollera om internetanslutningen är upprättad, gå till statusrutan genom att klicka på Status i den vänstra kolumnen. Sektionen WAN IP visar din Internet IP-adress. Det kan ibland ta upp till 1 minut för denna IP-adress att visas. Du har nu slutfört konfigurationen och är redo att surfa på Internet. 8. Om din IP-adress fortsätter att visas som , klicka på Connect (Anslut). Om din IP-adress fortsätter att visa efter 1 minut, kontrolla de olika stegen ovan. 63

12 Fortfarande inget internet? Slutför följande steg: 1. Stäng av routern och modemet. 2. Dra ut kabeln mellan routern och modemet ur WAN -porten. 3. Slå på routern och vänta tills den startat upp ordentligt. 4. Slå på modemet och vänta tills det startat upp ordentligt och rätt lampor är tända. 5. Koppla tillbaka nätverkskablen mellan modemet och routern genom att sätta i den i WAN -porten på routern. WAN -lampan bör vara tänd nu. 6. Anslut routern via och kontrollera din internetanslutning i statusrutan. Inställning 4 PPTP 1. Logga in till routern (se avsnittet Accessing the Router ( Åtkomst till routern) ovan). 2. Klicka på Internet Provider Setup (Setup av internetoperatör) till vänster i kolumnen eller klicka på Next (Nästa). 3. Välj alternativet PPTP. Denna inställning är till för de operatörer som använder en PPTP-anslutning. 4. Skriv in det användarnamn du fått av din operatör under PPTP Account (PPTP-konto). 5. Skriv in motsvarande lösenord under PPTP Password (PPTP-lösenord) och klicka på Next (Nästa). 6. Klicka på Next (Nästa) i nästa fönster Klicka på Save (Spara) för att spara inställningarna. 7. För att kontrollera om internetanslutningen är upprättad, gå till statusrutan genom att klicka på Status i den vänstra kolumnen. Sektionen WAN IP visar din Internet IP-adress. Det kan ibland ta upp till 1 minut för denna IP-adress att visas. Du har nu slutfört konfigurationen och är redo att surfa på Internet. Om routern fortsätter att resultera Disconnected (Frånkopplad) efter 1 minut, kontrollera dina inställningar igen och slutför följande steg: 1. Stäng av routern och modemet. 2. Dra ut kabeln mellan routern och modemet ur WAN -porten. 3. Slå på routern och vänta tills den startat upp ordentligt. 4. Slå på modemet och vänta tills det startat upp ordentligt och rätt lampor är tända. 64

13 5. Koppla tillbaka nätverkskablen mellan modemet och routern genom att sätta i den i WAN -porten på routern. WAN -lampan bör vara tänd nu. 6. Anslut routern via och kontrollera din internetanslutning i statusrutan. Inställning 5 Static IP 1. Logga in till routern (se avsnittet Accessing the Router (Åtkomst till routern) ovan). 2. Klicka på Internet Provider Setup (Setup av internetoperatör) till vänster i kolumnen eller klicka på Next (Nästa). 3. Välj alternativet Static IP (Statisk IP). Denna inställning är till för operatörer som använder en fast statisk IP-adress. 4. Skriv in den IP-adress du fått av din operatör under IP Address (IP-adress). 5. Skriv också in din Subnet Mask (Subnätmask), Gateway, Primary DNS (Primär DNS) och möjligen dina Secondary DNS -värden (Sekundära DNSvärden). 6. Klicka på Next (Nästa). Klicka på Save (Spara) för att spara inställningarna. 7. För att kontrollera om internetanslutningen är upprättad, gå till statusrutan genom att klicka på Status i den vänstra kolumnen. Sektionen WAN IP visar din Internet IP-adress. Det kan ibland ta upp till 1 minut för denna IP-adress att visas. Du har nu slutfört konfigurationen och är redo att surfa på Internet. Om routern fortsätter att resultera Disconnected (Frånkopplad) efter 1 minut, kontrollera dina inställningar igen och slutför följande steg: 1. Stäng av routern och modemet. 2. Dra ut kabeln mellan routern och modemet ur WAN -porten. 3. Slå på routern och vänta tills den startat upp ordentligt. 4. Slå på modemet och vänta tills det startat upp ordentligt och rätt lampor är tända. 5. Koppla tillbaka nätverkskablen mellan modemet och routern genom att sätta i den i WAN -porten på routern. WAN -lampan bör vara tänd nu. 6. Anslut routern via och kontrollera din internetanslutning i statusrutan. 65

14 Öppna portar i routern (Virtuell server och DMZ) Den inbyggda brandväggen i denna router går inte att avaktivera. Portarna kan dock öppnas för de program och spel som kräver detta. Vi rekommenderar att du använder en fast IP-adress för datorer med öppna portar. Detta är för att säkerställa att dessa datorer alltid använder samma IP-adress som registrerats i routern. Routern kan tilldela en annan IP-adress till datorn så att vidarebefordring eller DMZ-kommando inte längre gäller för den datorn. 1. Portens inställningar kan ändras genom att trycka på Virtual Server (Virtuell server) i den vänstra kolumnen. 2. Skriv in den port du vill öppna, i ruta I ruta 2, skriv in de sista siffrorna av din IP-adress för den dator som du vill öppna dessa portar. 4. Klicka på Enable (Aktivera) för att spara linjen. Du kan föra in maximalt 51 linjer. Det går inte att öppna flera olika portar på en enda linje. 66

15 DMZ I vissa fall, eller när en spelkonsol används, kan du välja att placera en dator eller en spelkonsol helt utanför brandväggen. Detta sker i den så kallade demilitariserade zonen ( DMZ ). Detta alternativet finns i portinställningarnas huvudskärm ( Port Forwarding (Vidarebefordring av port) under ( Advanced (Avancerad).) Observera dock att du inte längre har tillgång till det skydd som erbjuds av routerns brandvägg. Alla portarna till datorn som placerats i DMZ är öppna. Endast en dator kan placeras i DMZ. 1. Klicka på Virtual Server (Virtuell server) och sen på DMZ. 2. Skriv in IP-adressen för den dator som du vill placera i DMZ, under DMZ Host IP Address (DMZ-värdens IP-adress). 3. Klicka på Enable (Aktivera). 4. Klicka på Save (Spara) för att spara inställningarna. Hur man ger en fast IP-adress till en dator Detta krävs endast för datorer där du vill öppna portarna med hjälp av Vidarebefordring eller DMZ-funktion. Följ de olika stegen i kapitlet Configuring the computer to connect to the router (Konfiguration av dator för anslutning till router). Istället för att välja Obtain an IP address automatically (Erhåll en IPadress automatiskt), väljer du Use the following IP address (Använd följande IP-adress). I vårt exempel börjar IP-adressen med ( xxx). Det slutnummer du skriver in måste vara unikt för ditt nätverk. Vi rekommenderar att du använder mellan 150 och 200. En IP-adress kan därför vara ( ). Nästa dator kan därefter tilldelas ( ) osv. För Subnetmask (Subnätmask) skriver du in: Både under Default gateway (Standardinställd gateway) och under Preferred DNS-server (Önskad DNS-server) för du in den IP-adress som du loggade in till routern med. I vårt exempel: Under Alternative-DNS-server (Alternativ DNS-server), kan du lämna fältet tomt. Klicka på OK två gånger för att spara inställningarna och stänga fönstret. 67

16 LAN-inställningar Routerns nätverksinställningar kan ändras enligt följande. I den vänstra kolumnen klickar du på Advanced Config ( (Avancerad konfiguration). Under IP Address (IP-adress), anges routerns följande IP-adress ( ). Klicka på Save (Spara) för att spara inställningarna. Din browser letar inte efter en ny sida. Vänta inte, utan logga in till din router igen med hjälp av den nya IP-adress. Ändra lösenord Standardinloggning för Sweex bredbandsrouter kan ändras genom att klicka på System Tools (Systemverktyg) och därefter på Change Password (Ändra lösenord), till vänster i kolumnen. För att ändra användarnamn och lösenordsinställningar skriver du in ett nytt användarnamn under Username (Användarnamn) och ditt aktuella lösenord under Original Password (Lösenord). Skriv därefter in ditt nya lösenord under New Password (Nytt lösenord). Skriv därefter in ditt nya lösenord igen under Confirm Password (Bekräfta lösenord). Klicka på Save (Spara) för att spara inställningarna. Ett litet inloggningsfönster visas. Logga in med ditt nya användarnamn och lösenord. Uppgradera routerns fasta programvara (Firmwire) För att förse routern med uppdateringar, måste den så kallade fasta programvaran uppdateras. Klicka på System Tools (Systemverktyg) och sedan på Firmware (Fast programvara) i vänstermenyn.. 68

17 Här kan routerns fasta programvara uppdateras. Ny programvara kan laddas ner från Sweex webbsida under Service and support (Service och support). Om programvaran placerats i en zip-fil, säkerställ att du först väljer och extraherar filen på en plats i din dator där du lätt kan hitta den. Klicka nu på Browse (Bläddra) och välj den extraherade programvarufilen. I de flesta fall kommer filnamnet att börja med Sweex_Firmware_RO003. För att starta uppgraderingen av den fasta programvaran, klicka på Upgrade (Uppgradera). Avbryt inte denna procedur. Detta kan skada datorn. Vänta tills uppgraderingen slutförs och bekräftas med ett meddelande. Anslutningen mellan datorn och routern kommer att avbrytas en kort stund. Återställ routern till dess fabriksinställning Sweex bredbandsrouter kan återställas till fabriksinställningen på två olika sätt. Obs! Efter återställning, måste alla inställningar avseende din anslutning och ditt nätverk konfigureras om. Efter återställningen kommer routern att startas om. Under uppstarten laddas fabriksinställningarna om och datorn tappar anslutningen till routern i cirka 30 sekunder. Därefter går det att få åtkomst till routern via den standardinställda IP-adressen ( ). Metod 1: Återställningsknappen sitter på routerns baksida. Använd ett litet spetsigt föremål för att trycka på knappen. Tryck och håll nere knappen i 10 sekunder. Routern kommer att starta om. Metod 2: Klicka på System Tools (Systemverktyg) och därefter på Restore Factory Setting (Återställ till fabriksinställning) i den vänstra kolumnen. Klicka på Restore (Återställ) för att starta återställningen. Fler tips och mer information om routerns andra funktioner går att hitta i den engelskspråkiga manualen på CD-ROM. Garanti För de flesta Sweex produkter gäller 3 års garanti. På grafikkort och konsumtionselektronik erbjuder Sweex 2 års garanti. Vi ger ingen support eller garanti på medföljande programvara, uppladdningsbara batterier eller andra batterier. Överlåtelse av garantin sker endast på det försäljningsställe där produkten köps in. Alla varumärkesnamn och associerade rättigheter som nämns i denna handbok är och förblir den rättmätige ägarens egendom. 69

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Din manual SWEEX LW050V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351685

Din manual SWEEX LW050V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351685 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SWEEX LW050V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Svensk version. LW310 Sweex Trådlös bredbandsrouter 300 Mbps

Svensk version. LW310 Sweex Trådlös bredbandsrouter 300 Mbps Svensk version LW310 Sweex Trådlös bredbandsrouter 300 Mbps Viktigt! Setup Wizard (setup-guiden) finns på Sweex CD-ROM-skiva. Denna installations procedur kommer att visa dig hur du steg för steg kan sätta

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

1-4 Lyser Anger att datorn är ansluten till relevant port. 1-4 Blinkande Anger aktivitet mellan relevant dator och modemet.

1-4 Lyser Anger att datorn är ansluten till relevant port. 1-4 Blinkande Anger aktivitet mellan relevant dator och modemet. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Introduktion Utsätt inte Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch Hantering Webbaserad hantering Fjärrhantering Möjliga användningsområden Skapa ett nätverk för flera användare, och dela Internet blixtsnabbt utan att behöva

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

1-4 Lyser Anger att datorn är ansluten till relevant port. 1-4 Blinkande Anger aktivitet mellan relevant dator och modemet.

1-4 Lyser Anger att datorn är ansluten till relevant port. 1-4 Blinkande Anger aktivitet mellan relevant dator och modemet. MO251 / MO251UK Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Introduktion Utsätt inte Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer WWW.SWEEX.COM

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM. Med

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2

A B C D E F. F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning H: LAN-port 4 I: LAN-port 3 J: LAN-port 2 Produktinformation A B C D E F G H I J K L M A: Strömlampa B: Lampa till WAN-port C: Lampa till LAN-port D: Lampa till LAN-port E: Lampa till LAN-port F: Lampa till LAN-port 4 G: Ingång för strömförsörjning

Läs mer

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch + printserver

Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch + printserver Sweex Trådlös bredbandsrouter + 4 portars switch + printserver Fördelar Internet-delning - En bredbandsanslutning låter åtskilliga PC använda Internet samtidigt. Trådlös - Fungerar med Internet utan att

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Din manual SWEEX LW150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351745

Din manual SWEEX LW150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2351745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SWEEX LW150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk version INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Svensk version INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifikationer 226 Splitter 227 Anslutning av Sweex ADSL 2 Modem 227 Konfigurering av datorn för anslutning till modemet 228 Internetläsarinställningar för Windows 98SE, 2000 och

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

F: Lampa för ADSL-data. G: Lampa för ADSLanslutning

F: Lampa för ADSL-data. G: Lampa för ADSLanslutning Produktinformation A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strömlampa B: Lampa för LAN-port C: Lampa för LAN-port D: Lampa för LAN-port E: Lampa för LAN-port 4 F: Lampa för ADSL-data G: Lampa för ADSLanslutning

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router

DI-714P+ Innan du börjar. Kontrollera förpackningens innehåll. 2.4GHz trådlös router och printerserver. DI-714P+ 2.4GHz trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar 1. Om du har köpt denna router för att kunna dela din bredbandsanslutning

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

Introduction. Ordlista. LW150 Sweex Trådlös 150N router

Introduction. Ordlista. LW150 Sweex Trådlös 150N router LW150 Sweex Trådlös 150N router Introduction OBS! På medföljande CD-ROM hittar du inställningsguiden. Den här enkla installationsproceduren ger dig stegvisa instruktioner för konfigurering av routern.

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU012 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU012 i extremt dammiga

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Installation av MultiTech RF550VPN

Installation av MultiTech RF550VPN Installation av MultiTech RF550VPN 1. Fysisk installation 1. Anslut en nätverkskabel* mellan WAN-porten på RF550VPN och ADSL-modem (eller router, om du har en fast förbindelse) 2. Anslut en nätverkskabel

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router OBS! På medföljande CD-ROM hittar du inställningsguiden. Den här enkla installationsproceduren ger dig stegvisa instruktioner för konfigurering av routern. Utsätt inte

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara Svensk version LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan du säkert, enkelt

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning kabel-tv-modem Innehåll 1.Inkoppling till kabel-tv-nätet 2.Koppla in kabel-tv-modem 2.1 Cisco EPC 3010 2.2 Scientific Atlanta 2.3 Motorola Surfboard 3.Datorinställningar 3.1.Manuell

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg Snabbstartsguide Billion BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en Broadband Firewall Router,

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Svensk version INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Svensk version INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifikationer 259 Splitter 260 Anslutning av Sweex ADSL 2 Modem 261 Konfigurering av datorn för anslutning till modemet 261 Internetläsarinställningar för Windows 98SE, 2000 och

Läs mer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Tack för att du köpt den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn till alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet,

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Snabbstartsguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en ADSL2+ VPN Firewall Router,

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Övervakning. Hantering

Övervakning. Hantering Specifikationer Inledning CC400020 Sweex trådlös ADSL modem+router Tack för att du har valt en Sweex trådlös ADSL modem+router. För att säkerställa att din Sweex trådlösa ADSL modem+router fungerar korrekt

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz INSTALLATION

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer